Департамент освіти І науки київської обласної державної адміністрації київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів комунальний заклад київської обласної ради «центр творчості дітей та юнацтва київщини» личак ІСторінка4/13
Дата конвертації01.05.2016
Розмір1.35 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Вимоги до екскурсовода


Центральною фігурою під час проведення екскурсії є екскурсовод. Він повинен:

 1. Стояти обличчям до групи, не закриваючи експозицію, за необхідності повертатися до вітрин і показувати експонати, про які розповідає.

 2. Розповідати потрібно не дуже швидко, щоб була можливість оглянути експонати.

 3. Екскурсовод має право читати текст цитат, документів, вміщених в експозицію.Облік музейних експонатів


Зібрані музеєм матеріали слід обліковувати та належним чином зберігати. Основним документом обліку матеріалів музею є інвентарна книга, яка повинна бути пронумерованою та завіреною підписом керівника навчального закладу. Виправлення в інвентарній книзі не допускаються.

Для правильного заповнення інвентарної книги рекомендується спочатку на кожен музейний предмет заповнити облікову картку, графи якої відповідають графам інвентарної книги. Кожному музейному предмету присвоюється інвентарний номер.

Для отримання повної інформації про музейний предмет необхідно створювати облікову тематичну та топографічну картотеки.

Облікова картотека – включає фонди музею в порядку їх запису в інвентарній книзі обліку фондів. Ця картотека дублює інвентарну книгу та служить для обліку фондів.

Топографічна картотека – служить для реєстрації відомостей про переміщення музейного предмета в музеї. В ній вказується обліковий номер предмета, його найменування та місцезнаходження в експозиції з обов'язковим зазначенням номера вітрини, шафи, полиці.

Тематична картотека – відображає тематичні розділи експозиції (теми, підтеми).

Потребує суворого обліку й екскурсійно-масова система. З цією метою в музеї ведуться: • книга обліку відвідувачів та екскурсій;

 • книга обліку масових заходів;

 • книга обліку лекцій;

 • книга обліку виставок.Інвентарна книга

№ п/п

Дата запису

Час, джерело, спосіб надходження, супроводжуючі документи, № акта

Назва і короткий опис речі (автор, назва, дата, місце походження, написи, підписи)

Кількість предметів

Матеріал і техніка

Розмір, вага для дорогоцінних металів, каміння

Стан речі (з підписом особи, яка проводила опис)

Вартість (при купівлі), акт закупочної комісії

В який відділ або збірку надійшов

№ наукового інвентарю

Примітка. Місце знаходження предмета

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


1 графа – Номер по порядку (інвентарний номер). Присвоюється кожному предмету, який стає його обліковим номером. Якщо надійшло декілька предметів, кожен з них отримує дробовий номер. Наприклад, чайний сервіз буде мати загальний номер - №50/1-6/, тобто включає 6 предметів. Кожен предмет сервізу отримує свій порядковий номер: №50/1, №50/2 і т.д.

2 графа – Дата запису. Проставляється дата реєстрації предмета в книзі.

3 графа – Час, джерело, спосіб надходження, супроводжуючі документи. Від кого надійшов предмет (прізвище, ім'я, по батькові; назва установи, адреса). Яким чином предмет потрапив у музей: як подарунок, у результаті експедиції. Вказується номер та дата акта прийому, всі супроводжуючі документи.

4 графа – Назва і короткий опис речі. Найменування предмета починається з головного предметного слова. Наприклад, костюм чоловічий, сорочка жіноча, годинник наручний.

При описі творів образотворчого мистецтва вказується автор і дати його життя (якщо відомі), потім короткий опис: для картин, скульптури, сюжетної фотографії – опис сюжету, опис портретних фотографій починається з прізвища та ініціалів, вказується місце і час зробленого знімка (якщо відомо); тип портрета: погрудний, по пояс, у повний зріст і т.д.

Опис групових фотографій включає загальну назву групи, поіменне перерахування зліва направо. Опис фотографій, що відтворюють різні події, починається з найменування сюжету.

Опис документальних матеріалів починається з прізвищ та ініціалів, потім дається назва документу. Якщо автор відсутній, опис починається з назви самого документу.

При описі книг, рукописів і документів вказується загальна кількість аркушів, якщо відсутнє точне датування предмета, то зазначається приблизна дата або дата зі знаком питання (?). Вказується призначення предмета, його місце походження, історія використання. Фіксуються всі написи, знаки, помітки на предметі.

Розміри предмета вказуються в сантиметрах або міліметрах: для прямокутних предметів – висота, ширина; для круглих і еліпсоподібних – найбільший діаметр; для об'ємних предметів – три виміри: ширина, висота, глибина.5 графа – Кількість предметів. Відмічається кількість предметів, що становлять одну одиницю зберігання. Наприклад, чайний набір складається 1з 6 чашок і 6 блюдець, буде позначений в цій графі цифрою 12.

6 графа – Матеріал і техніка виготовлення. Тут треба вказати матеріал, з якого виконаний предмет, техніка його виготовлення. Наприклад: мідь, бронза, чеканка, лиття.

7 графа – Розмір, вага для дорогоцінних металів, каміння. Вказується вага та розмір експонатів з дорогоцінних металів та каміння.

8 графа – Стан збереження предмета. Фіксується те, як предмет зберігається при його надходженні в музей, що має важливе значення для контролю за станом предмета, який передано у фондосховище чи експозицію. Фіксуються всі дефекти: тріщини, поломки і т.д.

При відсутності дефектів пишеться: «повністю зберігся».9 графа – Вартість, акт закупочної комісії. Вказується у разі купівлі експонату.

10 графа - В який відділ або збірку надійшов. Вказується до якого фонду відноситься предмет: основного, допоміжного. У якому відділі знаходиться чи експонується.

11 графа - № наукового інвентарю. Вказується номер.

12 графа – Примітка. У цій графі можуть бути зібрані пояснення про виправлення в описах інших граф та інші помітки.

Книга обліку виставок

№ п/п

Назва виставки

Організація, де експонувалася виставка

Час експонування

Кількість відвідувачів

Відповідальний за виставку

1

2

3

4

5

6


Книга обліку відвідувачів та екскурсій

№ п/п

Дата

Тема екскурсій

Організація, що замовила екскурсію

Кількість відвідувачів

Початок екскурсій

Тривалість екскурсій

Прізвище екскурсовода

Підпис

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Книга обліку лекцій

№ п/п

Дата

Хто замовляє

Тема лекцій

Прізвище автора

Де прочитана лекція

Кількість присутніх

Відмітки про виконання

1

2

3

4

5

6

7

8


Книга обліку масових заходів

№ п/п

Дата

Назва заходу та короткий зміст

Де проведено, з ким

Кількість присутніх

Відповідальний за проведення

Підпис відповідального

1

2

3

4

5

6

7

Навчально-методичне забезпечення діяльності гуртків при музеях

Сучасне музеєзнавство має широкі перспективи в Україні і, розвиваючись як окремий науковий напрям, повинно впроваджуватися в освітній простір. Музей – це інститут людської спільноти, що є засобом свідомого цілеспрямованого залучення людей до культурної спадщини минулих часів і займає особливе місце в житті людства. Об'єктами сучасного музеєзнавства є як загальносвітові, загальноукраїнські культурні святині, так і пам'ятки місцевого значення, особливо ті, що недостатньо вивчені та відомі. У нашій державі прийнято нормативно-правові акти в галузі музейної та пам'яткоохоронної справи, відповідно до яких діють музеї на громадських засадах, у тому числі і музеї при закладах освіти.

Пізнання учнівською молоддю суті національної державності починається з розуміння нею змісту буття близького оточення. Воно стає підгрунтям бажання докласти зусиль до вирішення державних завдань та проблем, працювати на користь нашої України. Однією з форм залучення дітей до вирішення суспільних проблем є діяльність гуртків «Юні музеєзнавці», «Юні екскурсоводи». Для повноцінної діяльності керівника музею при закладі освіти потрібна сучасна навчальна програма, що включає не тільки загальні питання, а й регіональні особливості. Завдання сучасної освіти містять у собі також необхідність урахування індивідуальних здібностей, інтересів і потреб учнів, можливість для їх розвитку та самореалізації, формування у них орієнтації на певний вид професійної діяльності, реалізації особистісно-орієнтованого навчання.
Програма гуртка «Юні музеєзнавці»

Пояснювальна записка

Програму складено відповідно до вимог навчальних програм і підручників та загальнодидактичних принципів сучасної педагогічної науки. При підготовці змісту програми враховано нові підходи до соціальної ролі музею, трансформації його надбань в освіту у двох аспектах: як сукупності форм, методів навчання та засобів формування громадянсько-патріотичної позиції учнівської молоді.

Мета навчальної програми: залучення учнівської молоді до процесів дослідження, вивчення та збереження історико-культурної спадщини України та рідного краю, формування у її свідомості системи поглядів, принципів та цілісного уявлення про історико-культурний потенціал українського народу.

Завдання: • Ознайомлення учнів з особливостями формування музеїв як соціокультурного інституту суспільства на загальносвітовому, державному та регіональному рівнях.

 • Вивчення основних етапів історичного розвитку музеїв в Україні та створення музейної мережі у своєму регіоні.

 • Оволодіння навичками організації громадських музеїв.

 • Засвоєння основ музейної термінології, функцій та напрямів діяльності музеїв.

 • Оволодіння системою знань про рідний край, його пам'ятки історії та культури.

 • Ознайомлення з різними формами і методами музейної роботи.

 • Набуття загальноосвітньої культурологічної профільної підготовки, навичок самостійної історико-краєзнавчої діяльності.

 • Поглиблення знань з навчальних дисциплін, реалізація завдань особистісно-орієнтованого навчання та розвитку здібностей дітей.

 • Виховання національно свідомого громадянина, грамотної освіченої людини.

 • Розвиток і продовження кращих краєзнавчих традицій краю.

 • Виробленні в учнів умінь практично застосовувати здобуті знання та користуватися історичними джерелами.

 • Усвідомлення учнями особистої причетності до подій сьогодення, формування активної громадянської позиції.

 • Набуття навичок орієнтування у потоці інформації.

 • Розвиток творчого мислення, формування власної точки зору та критичного ставлення до інформації, що надходить.

Програма створена для учнів 8-11 класів і розрахована на три роки навчання за трьома рівнями (початковий, основний та вищий). Гуртки працюють на базі діючих музеїв або у процесі їх створення. Загальна кількість годин курсу: І рік навчання – 144 години, ІІ і ІІІ роки – 216 годин.

Під час занять у гуртку учні мають можливість поглибити свої знання з навчальних предметів, отримати практичні уміння і навички, що є важливим складником гуманістичного виховання, культурно-духовного розвитку дітей та молоді.І рік навчання (початковий рівень)

Навчально-тематичний план

Назва теми

Кількість годин

Всього

Теоретичних

Практичних

1.

Вступ. Музей – скарбниця історичної пам'яті українського народу. Основи музейної термінології

10

6

4

2.

Історія музеїв, їх класифікація. Шкільний музей

10

6

4

3.

Основи організації та створення музею

20

10

10

4.

Пам'яткознавство. Вивчення бази джерел з історії краю

30

10

20

5.

Історія музейної справи свого регіону. Відомі колекції краю

10

4

6

6.

Пошукова діяльність музею: форми та методи

10

6

4

7.

Експозиційна робота музею

10

4

6

8.

Просвітницька діяльність музеїв

10

6

4

9.

Організація діяльності музейного активу

14

6

8

10

Участь у всеукраїнських та місцевих краєзнавчих акціях

20

10

10

11.

Підсумкова краєзнавчо-пошукова експедиція

-

-

-
Всього:

144

68

76


Зміст програми


 1. Вступ. Музей – скарбниця історичної пам'яті українського народу. Основи музейної термінології.

Роль музеїв у збереженні історичного спадку поколінь та культурних надбань України. Музей, його функції. Сучасне українське джерелознавство. Поняття: історичне джерело, джерельна інформація, пам'ятка історії та культури. Класифікація пам'яток. Основи музейної термінології: музеї, фонди, експозиція, музейний предмет тощо.

Практична робота: відвідування державних музеїв. Екскурсії до пам'яток археології, архітектури краю. Термінологічні диктанти.


 1. Історія музеїв, їх класифікація. Шкільне музеєзнавство

Історія музеїв України. Державні музеї. Музеї, що працюють на громадських засадах. Профільна класифікація. Музеї-заповідники, музеї просто неба, меморіальні, музеї-садиби. Шкільне музеєзнавство. Особливості музеїв при закладах освіти як осередку освіти та виховання. Географічне розташування музеїв України та їх профільна специфіка. Музеї на карті регіону.

Практична робота: відвідування державних та шкільних музеїв, зустрічі з їх керівниками, гуртківцями, музейним активом. Виготовлення карт-схем музеїв краю з визначенням їх профілів. Ознайомлення з експозиціями музеїв різних профілів. Дидактичні ігри з визначення профілів музейних експозицій.


 1. Основи організації та створення музею

Законодавство України про музейну справу. Концепція музею (визначення профілю, ідеї). Концепція музею як всебічне обґрунтування мети і завдань, засобів створення, функціонування і дальшого розвитку конкретного шкільного музею. Етапи розвитку концепції: підготовка та аналіз вихідних даних (особливості регіону – історичні, географічні, економічні, національні, культурні а також стану розвитку шкільної музейної справи в районі; визначення місця майбутнього музею в навчально-виховному процесі, громадському житті, його мети, завдань, обґрунтування потреби в такому музеї). Теоретична розробка «ідейного задуму» музею. Опрацювання структури та засад майбутнього музею. Матеріальна база. Шляхи комплектування фондів. Акт прийому музейних предметів. Рекламна інформація про музей. Оформлення експозицій. Принципи організації та діяльності шкільних музеїв. Основні етапи та методика створення шкільного музею. Роль учнівського та педагогічного колективу, громадськості у створенні музею. Керівник музею, його права та обов'язки. Музейна рада. Формування громадського активу музею, робочих груп, визначення їх функцій. Ознайомлення членів ради із методикою музейної роботи у школі. Допомога методистів-музеєзнавців, фахівців у розробці плану створення музею. Виділення приміщення для музею, забезпечення необхідними меблями, документацією. Комплектування музейного зібрання. Організація періодичних звітних виставок нових надходжень. Робота зі створення експозиції та підготовки музейного активу до її популяризації. Складання документів для реєстрації. Урочисте відкриття. Перспективний план подальшого використання та розвитку.

Практична робота: складання паспорту музею. Ділова гра «Створимо музей у школі».


 1. Пам'яткознавство. Вивчення бази джерел з історії краю

Пам'ятки історії та культури, їх значення, наукова, історична та художня цінність. Види пам'яток, джерела. Сучасні підходи до їх класифікації. Писемні, речові зображувальні джерела з історії краю, їх охорона та використання. Пам'ятки природи. Ставлення до пам'яток як показника цивілізованості суспільства. Проблеми дослідження і збереження пам'яток в Україні. Діяльність державних та громадських пам'яткоохоронних організацій. Сучасні періодичні видання, часописи. Державна служба охорони культурної спадщини. Державний реєстр культурної спадщини. Внесок видатних державних діячів та представників громадськості у справу збереження історико-культурної спадщини України.

Практична робота: екскурсії до архіву, фондів музеїв та бібліотек, до нерухомих архітектурних та археологічних пам'яток, відвідування виставок відомих колекцій, творів художників, народних майстрів. Складання описів пам'яток. Приклади заповнення опису музейних предметів у реєстраційних картках.


 1. Історія музейної справи свого краю. Відомі колекції краю

Перші музейні зібрання. Видатні музеєзнавці. Втрати музейних колекцій під час революції, громадянської війни, культурної революції, репресій, Великої Вітчизняної війни. Музейне будівництво в повоєнні роки. Класифікація музеїв: загальноісторичні, військово-історичні, історико-етнографічні, меморіальні, природничі. Розвиток музеїв навчальних закладів на Україні, в області. Музеї, що мають звання «Зразковий», «Народний». Відомі колекції краю.

Практична робота: відвідування музеїв, ознайомлення з колекціями, зустрічі з керівниками музеїв та музейними активами. Складання біографічних нарисів видатних краєзнавців краю, вивчення їх творчих доробків, заповнення облікових карток.


 1. Пошукова діяльність музею: форми та методи

Мета та завдання пошукової роботи. Методи комплектування фондів: тематичний, систематичний, комплексний. Форми комплектування: експедиція, походи, подорожі, краєзнавчі екскурсії, поточне комплектування, зустрічі та опитування населення, листування. Форми збору матеріалів під час літньої експедиції.

Практична робота: робота з архівними матеріалами та літературою. Проведення польових робіт під час одноденних походів. Виявлення та збирання рухомих пам'яток історії та культури, вивчення середовища їх побутування. Ведення польової документації. Запис спогадів і розповідей учасників та очевидців подій. Анкетування. Первинна обробка зібраних матеріалів.


 1. Експозиційна робота музею

Основні етапи створення експозиції. Загальнотеоретичні положення щодо створення експозиції. Принципи історичності, проблемності, предметності, локальності. Використання в експозиції дидактичних принципів: науковості, системності, послідовності, наступності, вірогідності, переконливості, доступності, наочності. Функції музейної експозиції у навчально-виховному процесі, просвітницькій та культурно-освітній роботі. Етапи опрацювання змісту експозицій в процесі їх проектування: (підготовчий – вивчення матеріалів щодо теми експозиції; визначення мети та завдань, обґрунтування ідей (провідних та головних), тематичної структури і особливостей змісту; характеристика джерелознавчої бази; формування основних вимог до просторово-художнього оформлення). Складання тематико-експозиційного плану. Архітектурно-художнє проектування, вимоги та прийоми показу.

Практична робота: знайомство із проектно-експозиційною документацією у музеях. Ділові ігри з проблем формування тематико-експозиційних планів експозицій. Робота творчих груп. Створення індивідуальних проектів тематичних виставок.


 1. Просвітницька діяльність музею

Напрями, зміст та форми просвітницької діяльності музею: масові, групові, індивідуальні. Організація культурно-освітньої діяльності, методи та форми: екскурсії, виставки, вечори, тематичні ранки, зустрічі, дидактичні ігри, презентації, творчі майстерні, уроки, позакласні заходи, заняття гуртка, краєзнавчі години, лекції, лекторії, конференції, конкурси, вікторини, брейн-ринги, зустрічі з земляками, вечори та свята, дні відкритих дверей, подорожі, тижні музею, участь в передачах на радіо, публікації в пресі. Екскурсія – основна форма масової роботи в музеї.

Практична робота: складання сценаріїв масових заходів з використанням музейної збірки. Підготовка елементів екскурсій для різних категорій дітей.


 1. Організація діяльності музейного активу

Громадська та учнівська рада музею закладу освіти, їх функції. Координація діяльності робочих груп та комісій. Зв'язок ради музею з державними музеями, архівами та іншими організаціями. Фондова комісія музею, організація її роботи.

Практична робота: ознайомлення з роботою фондової комісії одного з державних музеїв. Організація роботи ради музею та творчих (дослідницьких) груп. Складання перспективного плану діяльності ради музею методом суспільно-корисних проектів.

 1. Участь у всеукраїнських і місцевих краєзнавчих акціях

Всеукраїнські та обласні історико-краєзнавчі конференції, конкурси, акції. Методика підготовки та участі в них: вивчення Положення, визначення напрямку і теми дослідження, складання плану, опрацювання джерел. Етапи підготовки роботи, підбір ілюстрацій, оформлення результатів.

Практична робота: зустрічі та консультації з фахівцями-краєзнавцями. Складання описів об'єктів та їх фотографування, позначення на картах. Моделювання та узагальнення результатів досліджень. Складання звіту.
11. Організація та проведення підсумкової експедиції

1. Підготовка. Визначення теми, мети, завдань та маршруту. Отримання завдань від державних та громадських організацій. Складання плану підготовки та графіка роботи на маршруті. Розподіл обов'язків між учасниками. Вивчення району подорожі, визначення та вивчення краєзнавчих об'єктів. Отримання консультацій у фахівців. Підготовка картографічного матеріалу. матеріальне забезпечення експедиції. Методика організаційно-підготовчих занять. Батьківські збори. Оформлення документів експедиції.

2. Проведення. Організація роботи груп дітей та збору ними матеріалів, проведення польових досліджень. Особливості пошуково-дослідницької роботи в польових умовах, населених пунктах. Форми і методи досліджень: фотофіксація, аудіозапис, опитування жителів, зустрічі з учителями та учнями шкіл, краєзнавцями, колекціонерами, самостійне обстеження краєзнавчих об'єктів, збір рухомих пам'яток, опрацювання літератури та інших джерел у місцевих бібліотеках, відвідування музеїв, складання та заповнення таблиць, графіків, найпростіших карт-схем, збір статистичних даних в органах місцевої влади, виготовлення замальовок та ескізів. Порядок фіксування результатів досліджень на відео- та фотоносіях. Правила ведення польового щоденника.

3. Підведення підсумків. Складання звіту, обробка зібраних матеріалів, складання описів краєзнавчих об'єктів, поповнення картотек. Аналіз стану виконання завдань. Форми узагальнення матеріалів та представлення широкому загалу. Оформлення виставок про результати експедиції. Проведення конференцій. Підготовка творчих робіт, їх представлення загалу. Випуск стінгазет, репортажів. Написання сценарію та проведення підсумкового вечора учасників експедиції. Представлення результатів на батьківських зборах. Участь у конкурсах. Самоаналіз діяльності керівника експедиції.


ІІ рік навчання (основний рівень)

Навчально-тематичний план

Назва теми

Кількість годин

Всього

Теоретичних

Практичних

1.

Історія музейної справи в Україні. Туристські можливості краю

10

4

6

2.

Сучасна нормативно-правова база музейної справи. Положення про музей при закладі освіти

10

4

6

3.

Музейна діяльність відомих вчених-краєзнавців. Музеї при навчальних закладах краю

20

10

10

4

Основні етапи дослідження історії краю

30

10

20

5

Фонди музею. Інструкція з обліку і збереження музейних фондів

10

4

6

6

Дослідницька та пам'яткоохоронна діяльність музею

10

6

4

7

Побудова та оновлення музейних експозицій

10

4

6

8

Екскурсія – основна форма роботи музею

10

4

6

9

Планування роботи музею

10

4

6

10

Музей та сучасні інформаційні технології

20

8

12

11

Підсумкова краєзнавчо-пошукова експедиція

-

-

-

Всього:

216

86

130


Зміст програми
1. Історія музейної справи в Україні. Туристськіі можливості краю

Перші спроби колекціонування унікальних та рідкісних речей на території України. Виникнення і розвиток музеїв у ХІХ столітті. Перші згадки про використання пам'яток з освітньою метою. Роль навчальних закладів при університетах, гімназіях, реальних училищах, школах. Музеї громадських організацій; губернських та повітових земств. Зв'язок музеїв з національно-культурним та краєзнавчим рухом. Роль видатних вчених, культурних та громадських діячів у збереженні історико-культурної спадщини (М. Біляшівський, Д. Антонович, І. Франко, М. Грушевський, Д. Яворницький). Піднесення музейної справи в роки УНР. Заснування музеїв національного значення у 20-х роках. Зародження та розвиток шкільних музеїв в системі єдиної трудової школи. Реорганізація музейних закладів у 30-их роках ХХ століття. Репресоване краєзнавство. Формування музейної мережі у повоєнні роки. Умови присвоєння музею звання «Народний». Формування профільної мережі музеїв. Розвиток музейної справи в незалежній Україні. Рекреаційно-туристичні можливості та районування краю. Пам’ятки історії та культури краю. Пам’ятки природи. Маршрути екскурсій. Музеї області. Мережа шкільних музеїв.Практична робота: ознайомлення з літературою, документами. Бесіди з працівниками музеїв, колекціонерами, представниками державних та громадських організацій. Опрацювання матеріалів періодичних видань, проспектів туристичних маршрутів.
2.Сучасна нормативно-правова база музейної справи. Положення про музей при закладі освіти

Закони України «Про музеї та музейну справу» та «Про охорону культурної спадщини». Положення про музей при закладі освіти. Функції шкільного музею, його роль і місце в діяльності навчального закладу.Практична робота: вивчення фрагментів документів про музейну діяльність. Проблемні завдання на порівняння особливостей діяльності державних та громадських музеїв. Ділові дидактичні ігри.


 1. Музейна діяльність відомих учених-краєзнавців. Музеї при навчальних закладах

Внесок у розвиток історичної регіоналістики видатних українських вчених: М. Грушевського, І. Франка, Д. Багалія, Н. Полонської-Васииленко, М. Біляшівського, П. Тронька, П. Толочка, Р. Маньковської та інших. Історія краєзнавчих досліджень у нашому краї. Музеї у навчальних закладах області: статистика, географія, профіль. Історія створення та діяльності відомих музеїв при закладах освіти.

Практична робота: перегляд відеофільмів про життя та діяльність видатних учених краєзнавців. Зустрічі з місцевими краєзнавцями, працівниками музеїв. Підготовка рефератів, елементів екскурсій, виступів. Відвідування музеїв.


 1. Основні етапи дослідження історії краю

Сучасна хронологія подій з історії краю. Дописемний період, археологічні пам’ятки краю, занесені до Державного реєстру культурної спадщини. Проблеми історії заселення краю, формування адміністративного устрою. Територія краю у складі різних адміністративних одиниць Російської імперії, УРСР. Створення області. Сучасний розвиток області та перспективи. Вивчення історії села, селища, міста, району.

Практична робота: збір та первинна обробка матеріалів щодо історичних періодів розвитку краю, їх класифікація та опис. Складання картотек. Оформлення експозиції. 1. Фонди музею. Інструкція з обліку і збереження музейних фондів

Склад фондів - основний та допоміжний. Правила обліку складання актів прийому, реєстрація в книзі обліку, облікові позначки, облік матеріалів у польових умовах, допоміжні форми обліку. Зберігання предметів основного фонду в запасниках та експозиції. Зразки каталогів. Облік фондів музею на громадських засадах. Реєстрація та опис музейних надходжень.

Практична робота: робота з документами. Ділова гра. Заповнення актів прийому-видачі. Зразки опису предметів, облікових карток, каталогізація. Тренінг зі збереження музейних предметів з посиланням на Інструкцію.


 1. Дослідницька та памяткоохоронна діяльність музею

Краєзнавчий пошук. Зв'язок профілю і теми. Етапи організації пошукової роботи: визначення напряму, теми дослідження, підбір джерел та об’єктів, розробка плану, програми, складання запитальників. Методика краєзнавчих досліджень, підготовка та проведення експедиції. Розробка програми пошукової роботи, збирання матеріалів та маршруту. Матеріальне забезпечення. Підготовка польової документації, щоденника, спеціального спорядження для збереження пам’яток в умовах експедиції.

Практична робота: тренінг. Організація пошуку за конкретною темою. Дослідження елементів теми під час походів та експедицій. Робота з архівними матеріалами та літературою. Проведення польових робіт під час дво-, триденних походів та експедицій. Збирання пам’яток для музею, визначення середовища їх використання. Польовий щоденник, обік, опис і шифрування музейних предметів. Робота із запитальниками.


 1. Побудова та оновлення музейних експозицій

Обрання теми музейної експозиції. Розробка плану. Організація збору матеріалів для експозиції. Методи побудови експозиції. Постійні та змінні експозиції. Виставки з фондів музею. Причини втрати актуальності та шляхи оновлення експозицій.

Практична робота: приклади оформлення експозицій з окремих тем. Підбір матеріалів, ілюстрацій. 1. Екскурсія – основна форма роботи музею

Підготовка та проведення шкільної музейної екскурсії. Поняття музейної екскурсії, її основні ознаки. Класифікація екскурсій. Підготовка екскурсовода та учнів. Складання плану та опрацювання змісту. Етапи індивідуальної роботи під керівництвом педагога над за змістом екскурсії, визначення і формулювання теми, мети, основних питань змісту; виявлення експозиційних комплексів та окремих музейних предметів-об’єктів показу, їх вивчення; розробка плану екскурсії, робота над тезами змісту; пошук логічних зв’язків між частинами, вивчення екскурсійного маршруту і часу, що відводиться на її окремі структурні елементи; знайомство із правилами проведення екскурсії і набуття практичних навичок; прослуховування екскурсії педагогом та членами музейної ради. Подальше удосконалення музейної екскурсії.

Практична робота: підготовка нових екскурсій по експозиціях музею, опрацювання окремих елементів.


 1. Планування роботи музею

Завдання планування роботи музею при закладі освіти. Форми планування, перспективне і поточне відображення в планах: основних напрямів і тематики пошукової роботи, участі в експозиціях; основних об’єктів та джерел комплектування; проведення культурно-просвітницьких заходів, екскурсій, співпраця з державними та громадськими організаціями.

Практична робота: ознайомлення з формами і методикою планування роботи одного з державних або громадських музеїв. Складання проекту плану роботи свого музею.


 1. Музей та сучасні інформаційні технології

Інформатизація фондів, сучасні підходи до класифікації музейних предметів. Світові музейні зібрання в системі Інтернет. Банк даних про музеї України. Навчальні програми. Демонастрація матеріалів в Інтернет. Музейні ігрові програми.

Практична робота: робота з краєзнавчим матеріалом на електронних носіях. Відвідування Інтернет-сторінок та сайтів українського музеєзнавства. 1. Організація та проведення підсумкової експедиції

ІІІ рік навчання (вищий рівень)

Навчально-тематичний план


Назва теми

Кількість годин

Всього

Теоретичних

Практичних

1.

Українське народознавство. Краєзнавство і туризм в Україні

30

20

10

2

Особливості діяльності профільних музеїв

22

10

12

3

Шкільний музей в системі роботи навчального закладу та громадській діяльності населеного пункту

20

8

12

4

Українська регіоналістика. Діяльність сучасних вчених-краєзнавців

20

8

12

5

Історія музеїв світу

20

14

6

6

Музейна збірка – основа музею. Шляхи і форми комплектування музейної збірки. Виставкова діяльність музею

20

10

10

7

Сучасні технології підготовки екскурсій

30

12

18

8

Основи менеджменту та маркетингу в музейній справі

20

10

10

9

Перспективний план діяльності музею, участь у всеукраїнських та регіональних культурологічних програмах

14

4

10

10

Зв'язки музею з державними та громадськими організаціями. Презентація діяльності

20

6

14

11

Підсумкова краєзнавчо-пошукова експедиція

-

-

-

Всього:

216

94

1221   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка