Департамент освіти І науки донецький обласний інститутСторінка1/44
Дата конвертації14.04.2016
Розмір5.24 Mb.
#8821
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44

Курси, які випереджують час

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК

курсів підвищення

кваліфікації педагогічних

і керівних кадрів

у 2015 році(рекламний проспект)

Зміст


ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 1

ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ 1

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 1

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 3

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 3

ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 3

Навчання на цих курсах дасть Вам можливість опанувати продуктивні технології сучасної освіти та отримати кейс до основних навчальних тем шкільного курсу економіки. 217

Метою курсів є підвищення професійного рівня сучасного вчителя географії та економіки. 217

Завдання: 217

Навчальний план курсів спрямований на висвітлення шляхів підвищення якості географічної та економічної освіти в контексті нових державних стандартів та вдосконалення науково-методичної підготовки вчителя. 217

Учителі опрацюють інноваційні технології сучасного уроку географії та економіки. Будуть проведені психолого-педагогічні тренінги, рольові ігри, майстер-класи, які допоможуть вдосконалити практичні та комунікативні навички, на практиці слухачі ознайомляться з перспективним досвідом роботи вчителів м. Донецька й області. 217

Спецкурси: 217

З досвіду роботи Андреєвої Є.А., учителя біології Донецького технічного ліцею, учителя-методиста, переможця обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2004». 217

Ці курси для тих, хто бажає навчитися поєднувати традиції та інновації в біологічній освіті і створити власну формулу успіху. 217

Обласна авторська творча майстерня (АТМ) – одна з інноваційних моделей дисемінації передового перспективного досвіду педагогічних працівників, модульно-пролонгована система неперервного навчання педагогів протягом міжатестаційного періоду. Така система надає можливість розробляти слухачам власну освітню професійну траєкторію. 217

Мета АТМ: удосконалення педагогічних знань, умінь та навичок упровадження в професійну діяльність досягнень педагогічної науки, сучасних педагогічних технологій в умови сучасної школи засобами поширення передового педагогічного досвіду. Таким чином, дані курси розраховані на викладачів біології, які бажають ознайомитись з авторською методикою формування самоосвітньої компетенції при вивченні біології та організації роботи з учнями на засадах проблемного навчання. 218

Слухачі курсів матимуть нагоду прослухати авторський спецкурс (Андреєва Є.А.)з технології формування самоосвітньої компетентності засобами біології, який розкриває прийоми внутрішньої мотивації учнів до навчання та секрети високої результативності роботи. Учитель продемонструє власну систему роботи з біологічними фактами та явищами, шляхи розвитку творчих здібностей учнів як під час урочної діяльності, так і в позаурочній роботі, через систему дистанційної освіти, самоосвіти. Широке застосування технічних засобів навчання зроблять навчальний процес цікавим та особистісно значущим. 218

Учителі залучатимуться до роботи в мікрогрупах, де зможуть отримати кваліфікаційну теоретичну і практичну індивідуальну допомогу щодо організації подальшої педагогічної діяльності. 218

Обираючи ці курси, Ви обираєте: 218

Тематика курсів обумовлена сьогоденням. Суспільство потребує особистостей з розвинутими життєвими компетентностями. 218

Метою курсів є підвищення професійного рівня сучасного вчителя біології та хімії. 218

Завдання: розвивати предметні та надпредметні компетентності слухачів; розкрити сутність та переваги компетентнісного навчання; надати допомогу вчителям у практичному опануванні інноваційних компетентнісно орієнтованих технологій навчання. 219

Навчально-тематичним планом передбачається: аналіз Державного стандарту базової і повної середньої освіти з біології та хімії, ознайомлення з вимогами до викладання даних предметів, сучасною теорією уроку, з технологією проведення аналізу уроку та шляхами його вдосконалення; опрацювання сучасних технологій навчання та продуктивних методик викладання, які сприяють підвищенню якості біологічної та хімічної освіти. 219

Слухачі зможуть на практичних заняттях, тренінгах, семінарах опрацювати різні аспекти компетентнісного навчання, прийоми педагогічної техніки моделювання освітнього процесу. 219

Слухачам будуть надані: консультації протягом дистанційного періоду щодо оновленого змісту природничої освіти, розвитку життєвих компетентностей школярів; інструктивно-методичні матеріали щодо виконання індивідуальних творчих робіт. 219

Варіативна складова: 219

Інноваційні підходи до викладання біології 219

в контексті нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти 219

Саме на цих курсах Ви будете ознайомлені з сучасними теоріями та поглядами, синтезом науки та практики, системою та імпровізацією, коучінгом та консалтингом. 219

Мета курсів – надати вчителям науково-теоретичну та методичну допомогу для організації навчально-виховного процесу з біології відповідно до нового Державного стандарту базової та повної освіти. 219

Зміст навчання окреслюється опрацюванням сучасної науково-методичної теорії щодо організації уроку та доповнюється практичною спрямованістю щодо його моделювання та конструювання. 219

Слухачі будуть залучені до роботи в тимчасових творчих групах щодо конструювання продуктивних завдань креативного характеру, різноманітних тренінгів з опрацювання певних умінь. 220

Програма курсів передбачає ознайомлення з перспективним педагогічним досвідом кращих учителів біології. 220

На цих курсах Ви дізнаєтесь про профільне навчання як систему спеціалізованої підготовки в старшій ланці шкільної освіти. 220

Метою проведення зазначених курсів є вдосконалення освітнього рівня та професійної підготовки педагогічних працівників унаслідок поглиблення, розширення та оновлення загальнонаукових і спеціальних знань та вмінь шляхом опрацювання змісту під час роботи, що керується викладачами, та самостійної самоосвітньої роботи. 220

Реалізація мети досягається шляхом реалізації таких завдань: 220

Курси розраховані на вчителів біології, які викладають у класах природничого профілю. Навчальним планом передбачається ознайомлення слухачів з біологічними концепціями на більш високому рівні. Більше уваги приділяється сучасним методикам викладання, раціональному добору змісту навчання та ефективним прийомам розвитку пізнавальної і розумової діяльності учнів. 220

Передбачається педагогічна практика в навчальних закладах, які мають природничий профіль, а також проведення інтерактивного семінару з молекулярної біології. 220

Якщо ви бажаєте максимально розкрити свій творчий потенціал та трансформувати в практику інноваційну педагогічну технологію через власний досвід, то ці курси для Вас! 221

Тематика курсів обумовлена реалізацією нового Державного стандарту в галузі «Природознавство». 221

Метою курсів є підвищення професійного рівня сучасного учителя біології та екології. 221

Навчальний план курсів спрямований на висвітлення шляхів підвищення якості біологічної та екологічної освіти у контексті нових державних стандартів та удосконалення науково-методичної підготовки учителя. 221

Учителі опрацюють сучасні інноваційні технології навчання на основі діяльнісного підходу у викладанні даних предметів. Педагогам будуть запропоновані майстер-класи, тренінги. На практиці слухачі ознайомляться з перспективним досвідом роботи вчителів. Оволодіння даними технологіями значно підвищить якість викладання біології та екології. 221

Спецкурси: 221

Сучасний урок закладає підґрунтя для майбутнього. Як для учнів, так і для вчителя урок цікавий тоді, коли він сучасний, у широкому розумінні цього слова. Цьому ви зможете навчитись саме на цих курсах! 222

Мета зазначених курсів полягає в тому, щоб надати вчителям науково-теоретичну та методичну допомогу для організації навчально-виховного процесу з біології відповідно до нового Державного стандарту базової та повної освіти. 222

Навчальним планом курсів передбачено опрацювання питань сучасної методики викладання шкільного курсу біології, побудованої на новітніх технологіях педагогічної науки, директивних та нормативних документах. 222

Змістова лінія модулів програми спрямована на формування та вдосконалення професійних знань і вмінь учителів, ознайомлення з перспективними технологіями та новаторським досвідом, пошук більш раціональних методів навчання та виховання, оволодіння аналізом своєї діяльності для подальшої корекції власної роботи. 222

Ці курси для тих, хто бажає оволодіти методикою «Освіта на основі життєвих навичок», яка добре відома у світі. Вона здійснила прорив у профілактиці шкідливих звичок, насилля, ризикованої поведінки. 222

Мета курсів – надати вчителям науково-теоретичну та методичну допомогу щодо організації навчально-виховного процесу з основ здоров’я відповідно до нового Державного стандарту базової та повної освіти. 222

План навчання передбачає розгляд тем: 222

Навчання за визначеною тематикою відбуватиметься за тренінговою технологією з використанням ігрових та інформаційно-комунікаційних технологій, інтерактивних методів, методу портфоліо тощо. Планом підготовки передбачено вивчення курсу навчання «Використання інформаційно-комп’ютерних технологій у компетентнісно орієнтованій методиці викладання предмета», мета якого підвищити рівень володіння ІКТ-технологіями. 223

Практична складова курсу включає такі форми роботи: проведення семінарів-тренінгів, круглих столів, тематичних та проблемних дискусій та ін. 223

З досвіду роботи Ужакіної О.В., учителя Горлівського НВК. 223

Ці курси саме для Вас, якщо Ви здійснюєте перехід від принципу «набуття знань» до принципу «навчатися діючи» та опікуєтесь проблемами здоров’язбереження. 223

Мета курсів: надання науково-методичної допомоги вчителям основ здоров’я щодо організації навчально-виховного процесу на засадах освіти розвитку життєвих навичок. Головна мета розвитку життєвих навичок полягає в тому, щоб поліпшити соціальну адаптацію дітей та підвищити їхню стійкість у сучасному світі. 223

Курси передбачають ознайомлення з досвідом роботи вчителя Ужакіної О.В., який розкриває авторські технології формування в учнів здоров’язбережувальної компетентності на уроках основ здоров’я. 223

Навчальною програмою передбачено проведення практикуму, метою якого є розширення теоретичних та практичних знань учителів щодо використання тренінгових методик, які допомагають створенню в класах комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. 223

Навчання за визначеною тематикою відбуватиметься з використанням ігрових та інформаційно-комунікаційних технологій, інтерактивних методів тощо. Курси дають установку на комунікативно-діяльнісне, творчо-особистісне навчання. 224

З досвіду роботи Ончєвої Т.В., учителя географії Горлівської гімназії «Інтелект». 224

Саме ці курси забезпечують доступність, інтерактивність, інноваційність. 224

Актуальність курсів з даного напрямку пояснюється оновленням педагогічної парадигми освіти в Україні, спрямованої на оптимізацію інноваційної діяльності вчителів. 224

Мета курсів: підготовка педагогів до здійснення інноваційної діяльності в умовах реформування географічної освіти, спрямованої на забезпечення умов для всебічного особистісного розвитку учнів. 224

Курси передбачають ознайомлення з досвідом роботи вчителя Ончєвої Т.В., який розкриває авторські технології формування успішної особистості учнів на принципах сталого розвитку. 224

Завдання курсів: 224

Практичною частиною курсів передбачено складання методичних рекомендацій щодо розвитку успішності учнів засобами географії на принципах сталого розвитку, відвідування уроків Ончєвої Т.В., проведення семінарських занять, практичних робіт, факультативів. 224

Учителі опрацюють практичні питання особистісно розвиваючого, компетентнісно орієнтованого, різнорівневого підходів до організації навчального процесу, використання інтерактивних методик та програмних засобів на уроках географії, значна увага приділяється апробації зовнішнього незалежного тестування, моніторингу та профілізації навчального процесу. 224

Модель авторської творчої майстерні вчителів географії передбачає залучення напрацювань учителя Ончєвої Т.В., поширення її передового педагогічного досвіду, буде сприяти розвитку ваших професійних контактів, створенню особливого рефлексивного середовища, яке б сприяло саморозвитку та самореалізації вчителів географії. 225

Тематика даних курсів обумовлена реалізацією Всеукраїнської програми «Підвищення якості природничої освіти». 225

Метою курсів є підвищення професійного рівня сучасного вчителя географії та економіки. 225

Навчальний план курсів спрямований на висвітлення шляхів підвищення якості географічної та економічної освіти в контексті нових Державних стандартів та вдосконалення науково-методичної підготовки вчителя. 225

Учителі опрацюють сучасні інноваційні технології навчання на основі діяльнісного та компетентнісно-розвивального підходу у викладанні даних предметів. Будуть проведені, психолого-педагогічні тренінги, рольові ігри, майстер-класи, які допоможуть удосконалити практичні та комунікативні навички, на практиці слухачі ознайомляться з перспективним досвідом роботи вчителів м. Донецька й області. 225

Слухачам будуть надані консультації протягом дистанційного періоду щодо оновленого змісту географічної та економічної освіти, розвитку життєвих компетентностей школярів, інструктивно-методичні матеріали щодо виконання індивідуальних творчих робіт. 226

Підсумком роботи на курсах буде творчий проект – розробка міні-кейсів на електронних носіях. 226

Спецкурси: 226

Усього цього Ви набудете на наших курсах. 226

Актуальність курсів зумовлена необхідністю підвищення якості кадрового забезпечення в умовах модернізації системи освіти, запровадження сучасних технологій навчання, що, у свою чергу, потребує вдосконалення діяльності педагогічних працівників на основі діяльнісного підходу. 226

Метою курсів є підготовка вчителів до викладання предметів на якісно новому рівні, спонукання до розвитку творчого потенціалу кожного вчителя, які викладають курси «Географія» та «Природознавство», забезпечення розвитку професіоналізму вчителів. 226

Завдання курсів  розкриття потенційних можливостей наукової та дослідницької творчої роботи вчителів. 226

Навчальним планом передбачено вивчення досягнень педагогічної та психологічної науки, що сприяють розвитку інтелектуального і загальнокультурного рівня вчителя; упровадження інноваційних технологій, опрацювання складних теоретичних питань згідно з навчальними програмами «Географія» та «Природознавство», ознайомлення з передовими методиками викладання предметів і засвоєння нових перспективних форм проведення навчальних занять; опрацювання методики диференційованого навчання та проведення нетрадиційних уроків, удосконалення основних напрямів роботи з учнями вікових груп 5-6 класу; отримання практичних навиків. 226

Як викладати географію ефективно? Як прививати учням знання, навички та цінності? Як показати школярам зв’язок між уроком географії та реальним життя? Про все це ви дізнаєтеся на курсах! 227

Актуальність курсів зумовлена оновленням нормативно-теоретичної бази, упровадженням нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. 227

Мета курсів: поглиблення системи знань слухачів щодо основних положень, принципів сучасної освіти, вивчення та наукове обґрунтування проблем географічної освіти в школі, оволодіння сучасними технологіями викладання предмета. 227

Завдання курсів: відновлення, поповнення знань з питань педагогіки, психології, соціології, методики викладання географії в школі; надання допомоги щодо впровадження сучасних освітніх технології викладання географії; активізування прийомів, методів індивідуального та колективного життєтворчого розвитку вчителів географії та учнів; підвищення рівня професійної культури та культури в цілому. 227

Теоретичний зміст передбачає надання педагогам оновленої інформації щодо використання новітніх ідей та технологій, які постійно змінюються в результаті розвитку суспільства і науки, ознайомлення з сучасними інноваціями в географії, інтерактивними методиками викладання географії, засобами підвищення значимості предмета. 227

Навчально-тематичним планом курсів передбачено ознайомлення слухачів із сучасними педагогічними технологіями проведення уроку географії, методикою ефективного відбору сучасних форм, методів та прийомів навчання, моніторингових досліджень, методикою конструювання та основними моделями викладання географії з урахуванням переходу на нову структуру та зміст географічної освіти. 227

Слухачам будуть надані консультації протягом дистанційного періоду щодо оновленого Державного стандарту, сучасних освітніх технологій, змісту географічної освіти. 227

Актуальність курсів з даного напрямку пояснюється оновленням педагогічної парадигми освіти в Україні, яка спрямована на гуманізацію навчального процесу, що фіксується Концепцією розвитку освіти та необхідністю формування компетенцій, які потребує сучасне життя. 228

Мета курсів: вивищення професійної майстерності вчителів щодо формування основних груп компетентностей учнів засобами географії. 228

Завдання курсів: 228

Навчальним планом передбачено вивчення досягнень педагогічної та психологічної науки, які сприяють розвитку та формуванню основних груп компетентностей, інтелектуального і загальнокультурного рівня вчителя; упровадження інноваційних технологій, опрацювання складних теоретичних питань згідно з навчальною програмою та темами, які передбачає шкільний курс «Географія», ознайомлення з передовими методиками викладання предмета і засвоєння нових перспективних форм проведення навчальних занять; опрацювання методики диференційованого навчання та проведення нетрадиційних уроків. 228

Практичною частиною курсів передбачено відвідування уроків кращих учителів географії, проведення семінарських занять, практичних робіт, факультативів. 228

Слухачам будуть надані консультації протягом дистанційного періоду щодо оновленого змісту географічної освіти, розвитку життєвих компетентностей школярів. 229

Підсумком роботи на курсах буде творчий проект – розробка різнорівневих завдань щодо розвитку життєвих компетентностей учнів (на електронних носіях). 229

Після цих курсів Вас чекає: 229

Актуальність курсів з даного напрямку пояснюється впровадженням сучасних інформаційно-комунікаційні технологій, які стають невід'ємною частиною сучасної культури. ІКТ відкривають широкі можливості педагогічної діяльності, доповнюють традиційні форми роботи, розширюючи можливості взаємодії з дітьми. 229

Мета курсів: розширення базової ІКТ- компетентності педагога та перехід на якісно більш високий рівень використання ІКТ у педагогічній діяльності вчителя географії. 229

Завдання курсів: 229

Під час курсів слухачі отримають інформацію про створене програмне забезпечення з географії, познайомляться з її змістом, можливостями, особливостями використання її на уроках і в позаурочний час. 230

Учителі матимуть змогу опанувати основні прийоми роботи з програмними педагогічними засобами, електронними картами та енциклопедіями, географічними веб-сайтами на практиці. 230

Практична частина модуля присвячена моделюванню конкретних навчальних ситуацій з використанням прямого звертання на уроці до навчальних матеріалів Internet. 230

Ці курси забезпечать Вам: 230

Актуальність курсів з даного напрямку пояснюється впровадженням оновленого Державного стандарту, модернізацією географічної освіти, зовнішнім незалежним оцінюванням з географії. 230

Мета курсів: підвищення професійного рівня вчителів географії відповідно до вимог сучасного Державного стандарту та усвідомлення ними свого місця й ролі в навчально-виховному процесі; 230

Завдання курсів: 230

Теоретичний зміст курсів спрямований на використання новітніх ідей та технологій, передбачає надання педагогам оновленої інформації відповідно до нового Державного стандарту; ознайомлення з сучасними інноваціями в географії, інтерактивними методиками викладання географії, засобами підвищення значимості предмета. 231

Навчально-тематичним планом курсів передбачено ознайомлення слухачів з сучасними педагогічними технологіями проведення уроку географії, аналіз проблем модернізації географічної освіти: зміст та навчання фізичної, економічної і соціальної географії, профільне і передпрофільне навчання географії; методикою ефективного відбору сучасних форм, методів та прийомів навчання, моніторингових досліджень; методикою конструювання та основними моделями викладання географії з урахуванням переходу на нову структуру та зміст географічної освіти. 231

Ознакою цих курсів є: 231

Актуальність курсів з даного напрямку пояснюється оновленням педагогічної парадигми освіти в Україні, спрямованої на оптимізацію інноваційної діяльності вчителів. 231

Мета курсів: підготовка педагогів до здійснення інноваційної діяльності в умовах реформування географічної освіти, спрямованої на забезпечення умов для всебічного особистісного розвитку учнів. 231

Завдання курсів: 231

Практичною частиною курсів передбачено складання питань з курсу географії щодо формування основних груп компетентностей, відвідування уроків кращих учителів географії, проведення семінарських занять, практичних робіт, факультативів. 231

Учителі опрацюють практичні питання особистісно розвиваючого, компетентнісно орієнтованого, різнорівневого підходів до організації навчального процесу, використання інтерактивних методик та програмних засобів на уроках географії, значна увага приділяється апробації зовнішнього незалежного тестування, моніторингу та профілізації навчального процесу. 232

Ці курси дають змогу впевнено розв’язувати географічні задачі та розвивати обдарованість учнів! 232

Актуальність курсів зумовлена акцентуванням уваги не лише на теоретичних питаннях, а й застосовуванням набутих знання на практиці. 232

Мета курсів: підготовка педагогів до складання та розв’язання географічних задач різної складності. 232

Завдання курсів: 232

Навчальним планом передбачено опрацювання технологій формування в учнів умінь і навичок щодо розв’язування задач з географії. 232

Слухачам будуть запропоновані такі типи задач: дослідницькі, винахідницькі, відкритого типу, задачі-оцінки, експериментальні тощо. На практичних заняттях будуть розглянуті методи розв’язання цих задач та організація діяльності учнів на відповідних уроках. 232

Обираючи ці курси, Ви отримаєте кейс до кожної навчальної теми шкільного курсу економіки. 233

Тематика курсів обумовлена вимогами сьогодення. 233

Мета курсів – створити умови для розвитку науково-теоретичної, методичної та психологічної готовності педагогів щодо розвитку творчої компетентності учнів та опанування актуальними питаннями викладання курсу «Основи економіки». 233

Завдання курсів: 233

Навчальним планом передбачається опрацювання технологій формування в учнів умінь розв’язувати розрахункові та якісні задачі з економіки, що розвивають в учнів дивергентне мислення та інтелектуально-творчі здібності, формує конкурентоспроможну особистість. 233

Слухачам будуть запропоновані задачі різних рівнів складності. На практичних заняттях будуть розглянуті методи розв’язання цих задач та організація діяльності учнів на відповідних уроках. Учителі матимуть змогу ознайомитися з авторськими технологіями, поділитися досвідом щодо впровадження продуктивних технологій навчання. 233


Каталог: assets -> Uploads
Uploads -> Науково-методичні засади створення школи родинного виховання в умовах сільської школи
Uploads -> Секція №6 Молодняк Наталя Петрівна
Uploads -> Критерії лексичної, граматичної та стилістичної вправності Матеріали
Uploads -> Удк лаврут Ольга Олександрівна, (Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, доцент) деякі аспекти функціонування сучасної сім'ї анотація
Uploads -> Від кого кримінальне провадження № від
Uploads -> В інтересах кого письмові пояснення до судових дебатів
Uploads -> Девіантна поведінка підлітків: демократичні свободи чи соціальні дефекти?
Uploads -> Департамент освіти І науки донецький обласний інститут


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал