Департамент культури Виконавчого органу Київської міської радиСкачати 214.02 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір214.02 Kb.
#19444

Департамент культури

Виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)


Публічна бібліотека імені Лесі Українки для дорослих м. Києва

Відділ довідково-бібліографічної та інформаційної роботи


Гендерна рівність: сучасні виклики
Інформаційний список літератури
http://resource.assa.mn/assa/photo/2013/10/7ff43ae616a58d99/6f2d1f96455d80c4big.jpg

Київ 2015


Інформаційний список літератури висвітлює питання гендерних відносин в Україні та світі.

При складанні списку було використано документи з електронних каталогів Публічної бібліотеки імені Лесі Українки для дорослих міста Києва, Національної Парламентської бібліотеки України, Національної бібліотеки

ім. В. І. Вернадського, наукової бібліотеки ім. М. Максимовича, бібліотеки Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана.

До списку включено книги та публікації з періодичних видань, що вийшли друком у 2010-2015 роках. Добір документів завершено у липні 2015 року.

Маємо надію, що матеріали цього списку, будуть цікавими широкому колу користувачів: студентам, бібліотечним працівникам, працівникам органів державної влади й усім, хто цікавиться питаннями гендерних відносин, забезпеченням гендерної рівності в суспільстві.Упорядник Орел Л. В.

Редактор Трубайчук О. М.

Відповідальний за випуск Залепа М. О.

Телефон для довідок 486-01-46

© Публічна бібліотека імені Лесі Українки для дорослих м. Києва
На сучасному етапі розвитку цивілізації багато говорять, пишуть, дискутують про гендерні відносини, - тобто про рівноправність чоловіків і жінок у всіх сферах життя. Ця тема не належить до нових, до неї й раніше зверталися вчені та політики, але вона досі залишається актуальною. Не буде перебільшенням, якщо визнати, що не можна збудувати демократичного і гуманістичного суспільства, якщо не всі в ньому будуть вільними і рівноправними.

Насамперед це стосується рівності жінок із чоловіками в сім’ї, зайнятості, оплаті праці тощо. Щоправда, наперед треба визнати, що та рівність може бути тільки відносною, бо ні сама людська природа, ні суспільна потреба такої рівності не вимагає. Адже важко собі уявити таку ситуацію, у якій жінка була б косарем чи вантажником нарівні з чоловіком. Це можуть бути хіба що окремі випадки.

Український вимір гендерних стосунків і пошанування жінки сягає прадавніх часів і містить цінності, змістовніші усіляких сучасних гендерних доктрин.

У наступні епохи повага до жінки не тьмяніла, вона наповнювалася новим змістом, набирала нових ознак. Особливо про це яскраво свідчать пам’ятки першої української держави – Київської Русі.

Можна було б навести багато ціннісних засад, що визначають фундамент гендерних стосунків в українстві. Хоча, мали місце важкі демографічні катастрофи і політичні події у ХХ ст.

Залучення надбань української культури до гармонізації гендерних відносин – це потужне джерело соціального поступу, бар’єр на шляху руйнування сім’ї, неоціненний скарб продовження українського роду і родоводу.

В наш час Україна перебуває на етапі демократизації суспільства, згідно з ЮНЕСКО гендерна рівновага у всіх областях - є одним з головних принципів демократичного суспільства. Тільки виховання, засноване на рівноправності статей, здатне сформувати демократичну свідомість у майбутніх громадян.


Законодавчі та нормативно-правові документи 1. Конституція України // Офіційний вісник України. – 2010. –

№ 72/1, ст. 2598.


 1. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків Закон України від 8 вересня 2005 року № 2866 (зі змінами та доповненнями) // Офіційний вісник України. – 2005. – № 40. – ст. 2536.
 1. Про затвердження Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року. Постанова Кабінету міністрів від 26 вересня 2013 р. № 717 // Офіційний вісник України. – 2013. – №79. – ст. 2925.
 1. Положення про міжвідомчу раду з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми: затв. постановою KM України від 5 верес. 2007 р. №1087 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 67. – С. 11-13. 1. Про схвалення Концепції Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 № 1002-р // Офіційний вісник України. – 2012. – № 93, ст. 3796.

Література


 1. Бабенко О. Е. Оптимізація системи міжнародного і національного

законодавства з питань запобігання насильству в сім'ї /

О. Е. Бабенко // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 49. – 2010. – С. 241-247.
 1. Брайсон В. Гендер и политика времени : феминистская теория и современные дискуссии / Валери Брайсон ; [пер. с англ. А. Якубина]. – Киев : Центр учебной литературы, 2011. – 247 с.
 1. Бабюк Ю. О. Застосування досвіду реалізації гендерної політики країн розвиненої демократії в Україні / Ю. О. Бабюк // Гілея:

науковий вісник. – 2011. – № 46. – С. 633-638.


 1. Бондар Г. Гендерна рівність як один із пріоритетів сучасної державної політики / Габріела Бондар // Соціальна психологія. – 2012. – № 1/2. – С. 119-127.
 1. Бурлакова В. Жінкам тут не місце : українок не беруть на роботу через гендерні стереотипи, відсутність чи наявність дітей і навіть довжину ніг / В. Бурлакова // Український тиждень. – 2013. – № 17-18. – С. 44-46.
 1. Бутова І. Гендерна складова у політичному дискурсі США та України / І. Бутова // Мандрівець. – 2012. – № 1. – С. 60-62. 1. Васильченко О. П. Гендерна рівність в Україні / О. П. Васильченко // Вісн. Акад. мит. служби України. Сер.: Право. – 2015. – № 2. – С. 46-53.

Досліджено питання забезпечення конституційного принципу рівності прав чоловіків і жінок.


 1. Вінгловська О. Гендерна демократія : світовий досвід та українські реалії / О. Вінгловська // Юридичний вісник України. – 2011. – 2-8 квітня (№ 14). – С. 14. 1. Ворона М. В. Гендерні стереотипи : сутність, функції, наслідки/

М. В. Ворона // Статистика України. – 2010. – № 4. – С. 71-74.


 1. Гадомська І. О. Гендер у сім'ї, на роботі, в політиці / І. О. Гадомська // Позакласний час. – 2011. – № 10. – С. 41-46.
 1. Ганзицька Т. С. Судова гілка влади в механізмі забезпечення гендерного паритету в українському суспільстві: теоретико-правовий аналіз / Т. С. Ганзицька // Держава та регіони. Сер.: Право. – 2014. – № 2. – С. 4-9.

Наведено шляхи подолання недосконалості функціонування судів у досягненні гендерного балансу в українському суспільстві


 1. Гендерна рівність: сучасні виклики / Н. М. Оніщенко... [та ін.] // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 67. – К., 2014. – С. 3-11.
 1. Гендерна статистика України : сучасний стан, проблеми, напрями вдосконалення / [Ю. М. Галустян та ін.]. - Київ : [Програма розвитку ООН в Україні] ; [Запоріжжя] : [Друкарський світ], 2011. - 191 с. 1. Гербут Н. А. Формування егалітарного гендерного світогляду у політичному вимірі : концептуально-історичний аналіз / Н. А. Гербут // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – 2013. – № 1 (63). – С. 337-352.
 1. Голяк Л. В. Спеціалізовані омбудсмани у гендерному мейнстрімінгу : досвід скандинавських країн / Л. В. Голяк // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 52 – 2011. – С. 168-173.
 1. Головко Т. М. Правове забезпечення гендерної рівності в законодавстві України: (кримінально-правовий контекст) // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 1. –

С. 113-119.

Метою даної статті є аналіз правової бази забезпечення гендерної

рівності жінок і чоловіків в Україні, у тому числі у кримінально-

правовій сфері, визначення існуючих недоліків та пропозицій щодо

вдосконалення.


 1. Гонта А. П'єдестал для жінки, або Викрутаси гендерної політики / А. Гонта // Юридичний вісник України. – 2011. – 6-12 серпня (№31). – С. 6.
 1. Давидюк, О. О. Вік як чинник ставлення населення до громадсько-політичної активності жінок в Україні / О. О. Давидюк // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал. – 2013. – № 2. – С. 137-146
 1. Добржанська І. М. Розробка стратегій гендерного розвитку в Україні та Росії: порівняльний аналіз / І. М. Добржанська // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 51. – 2011. – С. 745-753.
 1. Жінки і чоловіки в Україні : статистичний збірник / Державна служба статистики України. – К. : 2011. – 117 с. : табл., схеми. 1. Завальний А. Етапи нормативного регулювання захисту прав жінки в Україні / Андрій Завальний, Ірина Ратушняк // Юридичний журнал. – 2011. – № 2. – С. 62-64 : фото. 1. Загурська-Антонюк В. Проблеми гендерної рівності у соціологічно-політичному вимірі / В. Загурська-Антонюк // Гілея : науковий вісник. – 2013. – № 73. – С. 319-320. 1. Законотворчість : практичні аспекти впровадження принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в діяльності Верховної Ради України / [заг. ред. і упоряд. О. І. Суслової] ; Програма сприяння Парламенту ІІ. – Київ : [Москаленко О. М. ФОП], 2010. – 179 с. 1. Зверко Т. В. Структурно-конструктивістський підхід до соціологічного аналізу уявлень молоді про сім'ю та шлюб : (гендерний аспект) / Т. В. Зверко // Грані. – 2011. – № 2. – С. 100-103. 1. Зубко С. І. Гендерна рівність в Україні / С. І. Зубко // Збірник праць студентів, аспірантів та викладачів Запорізького національного університету / голова редкол.: С. М. Тимченко. – Запоріжжя, 2010. – С. 302-304. 1. Іваніна, Т. Ю. Гендерне бюджетування як інструмент гендерної політики / Т. Ю. Іваніна // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 62. – 2013. – С. 504-509. 1. Калько І. В.Умови та можливості реалізації ідеї гендерної рівності студентської молоді / І. В. Калько // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2013. – № 1. – С. 56-60. 1. Карпенко К. Женская доля : по числу женщин в парламенте Украина оказалась на одном из последних мест в Европе. От этого страдает не только сам законодательный орган, но и – как показывает мировая практика – вся страна / Ксения Карпенко // Кореспондент. – 2012. – № 51. – С. 24-26 : фото. 1. Колісник Ю. Гендерна рівність чи дискримінація? : прагнення законодавця обмежити залучення жінок до важких і шкідливих для здоров’я робіт зробило привабливу половину людства зовсім непривабливою для роботодавців / Юлія Колісник // Охорона праці. – 2013. – № 3. – С. 24-25. 1. Кондратьєва О. Реформи - це жіноча справа! У влади з цього приводу є власне бачення : [гендерна політика України] / О. Кондратьєва // Юридичний вісник України. – 2011. – 12-18 березня (№ 11). – С. 13. 1. Кошулько О. Проблеми управління та гендерні особливості накопичення людського капіталу: національний аспект /

О. Кошулько, Є. Маказан // Україна : аспекти праці. – 2010. – № 4. – С. 31-35 : граф.


 1. Кудря, Л. Д. Український рух за рівні гендерні відносини / Л. Д. Кудря // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць. – 2009. – Т. 9. – С. 196-202.
 1. Лєскіна І. Є. Питання правового регулювання гендерних відносин в Україні / І. Є. Лєскіна // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 58. – 2012. – С. 187-192. 1. Левченко К. Б.Міжнародний досвід реалізації принципів гендерної політики рівності та спроби його заперечення в Україні / К. Б. Левченко // Право і Безпека. – 2013. – № 2. – С. 38-45.
 1. Левченко К. Гендерна експертиза проекту концепції міграційної політики / К. Левченко // Законотворчість : практичні аспекти впровадження принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в діяльності Верховної Ради України / за ред. О. І. Суслової. – К., 2010. – С. 89-113.
 1. Литвин Л. А. Практичні механізми забезпечення гендерної рівності в політичних інститутах України / Л. А. Литвин // Гілея: науковий вісник. – 2011. – № 55. – С. 531-536.
 1. Лукач У. Р. Політико-правовий ракурс гендерної асиметрії в Україні / У. Р. Лукач // Грані. – 2011. – № 4. – С. 140-144. 1. Малес Л. Національні та гендерні конструкти в системі регіональних ідентичностей / Людмила Малес // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : збірник наукових праць. - К. : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 261-269. 1. Мартинюк О. В. Дореволюційна історіографія проблеми еволюції правового становища жінки в Україні : (Х – перша половина XVII ст.) / О. В. Мартинюк // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 52. – 2011. –С. 118-123. 1. Мартинюк О. В. Методологічні аспекти дослідження проблеми еволюції правового становища жінки в Україні (Х – перша половина XVII ст.) / О. В. Мартинюк // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 53. – 2011. –С. 123-128. 1. Мікулак Н. М. Активізм жіночої ментальності у контексті гендерної рівності та освіти / Н. М. Мікулак // Гілея: науковий вісник. – 2013. – № 69. – С. 612-618. 1. Мельник Т. М. Творення суспільства гендерної рівності : міжнародний досвід ; Закони зарубіжних країн з гендерної рівності / Т. М. Мельник ; [ред. О. Кузьміна]. – Київ : [Стилос], 2010. – 440 с.
 1. Москаленко С. Державна політика забезпечення рівних прав і можливостей у контексті інтегрування концепцій гендерної рівності та соціальної справедливості / С. Москаленко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2011. – № 3. – С. 228-235.
 1. Оніщенко Н. М. Гендерні виміри сучасного українського суспільства / Н. М. Оніщенко, Л. О. Макаренко // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 3. – С. 11-14.
 1. Оніщенко Н. М. Гендерна рівність : крок до розвитку чи моральна криза сучасного суспільства? / Н. М. Оніщенко, О. П. Львова // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 62. – 2013. – С. 3-11.
 1. Організаційні та правові елементи інституційного механізму забезпечення гендерної рівності в Україні / [авт. кол.:

О. Пищуліна та ін.]. - [Запоріжжя] : [Друкарський світ], [2011]. –

140 с.
 1. Ортіна Г. В. Гендерні аспекти лідерства в практиці управління /

Г. В. Ортіна // Економіка та держава. – 2012. – № 7. – С. 31-32.


 1. Піжук О. І. Інституційне забезпечення соціально-економічного розвитку з урахуванням гендерної складової / О. І. Піжук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 2. – С. 28-33 : сх.
 1. Плахотнік О. Неймовірні пригоди гендерної теорії в Україні / О. Плахотнік // Критика. – 2011. – №9-10. – С. 17-22. 1. Плецан Х. В. Гендерні аспекти досягнення політичного успіху / Х. В. Плецан // Економіка та держава. – 2010. – № 8. – С. 138-139.
 1. Покрищук В. Проблеми гендерної зайнятості населення на ринку праці України / В. Покрищук, С. Коваль // Україна: аспекти праці. – 2011. – № 2. – С. 3-10. 1. Полищук Н. А. Диагностика гендерных аспектов трудовой миграции / Наталья Александровна Полищук // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – № 12. – С. 64-66. 1. Савченко МаринаРоль сімейного виховання у формуванні гендерних уявлень дітей старшого дошкільного віку / Марина Савченко // Молодь і ринок. – 2015. – № 2 (121). – С. 107-112.

Висвітлено питання, що стосуюється формування гендерних уявлень дошкільників, розкрито сутність поняття та стиль батьківського виховання. 1. Світенок М. І. Проблеми гендерної рівності у законодавстві про працю України / М. І. Світенок // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 48. – 2010. –С. 365-372. 1. Смирнова І. Є. Проблема гендерної рівноправності в українській політиці / І. Є. Смирнова // Гілея: науковий вісник. – 2011. – № 48. – С. 641-648.
 1. Солошенко В. Гендерна політика об'єднаної Німеччини : сучасний стан проблеми / В. Солошенко // Віче. – 2012. – № 24. – С. 12-15.
 1. Стяжкіна О. Гендерні виміри радянської повсякденності 1960 - середини 1980-х років / О. Стяжкіна // Краєзнавство. – 2010. – № 3. – С. 214-223.
 1. Черковська Т. М. Застосування принципу гендерної адекватності при вирішенні гендерних проблем в кримінально-правовій сфері / Т. М. Черковська // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 58. – 2012. –С. 530-534.
 1. Шеймухова Ю. Трансформація гендерних стереотипів в українському суспільстві / Ю. Шеймухова // Збірник праць студентів, аспірантів та викладачів Запорізького національного університету / голов. ред. кол.: С. М. Тимченко. – Запоріжжя, 2010. – С. 293-295.
 1. Ярош О. Б. Інституційна модель впровадження гендерної політики на місцевому рівні в Україні / О. Б. Ярош // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 62. – 2013. – С. 410-417.


Використані Інтернет ресурси


http://gender.at.ua

http://www.politik.org.ua/http://www.nplu.org

http://www.nbuv.gov.ua 

Жіночі та гендерні дослідження в Україні

Гендерні аспекти формування іміджу політичного лідера

Національна парламентська бібліотека України

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Скачати 214.02 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал