Денна та заочна форми навчання Соціально-гуманітарний факультетСкачати 421.11 Kb.
Сторінка1/8
Дата конвертації13.04.2016
Розмір421.11 Kb.
#5481
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8

Денна та заочна форми навчання

Соціально-гуманітарний факультет

Кафедра політології та правознавства

Дисципліна: Політологія


Плани семінарських та практичних занять

Семінарське заняття № 1

ТЕМА. ПОЛІТОЛОГІЯ ЯК НАУКА.

План


1.  Становлення та розвиток політології.

2.  Предмет та структура політології.

3.  Задачі, цілі та функції політології.

4.  Методи політичної науки.

5.   Основні парадигми і школи політології.

6.  Місце політології у системі суспільствознавства.Методичні рекомендації

Політична наука займає одне з головних місць у сучасному суспільствознавстві. Її високе значення обумовлено великим впливом політики на життя суспільства. Протягом всієї історії людської цивілізації політика, держава, влада були найважливішими складовими суспільної взаємодії, багато в чому впливали на повсякденне життя людини. Політологія є загальною інтегративною наукою про політику в усіх її проявах. Вона включає до себе в якості складових частин політичну соціалізацію, політичну філософію, теорію держави та права, політичну географію та всі інші політичні дисципліни. Предмет політології складають: політичні інститути і, перш за все, держава, партії, групи інтересів; політична свідомість та політична культура; суб'єкти політики: особистість, соціальні групи, еліти, лідери та ін.; внутрішньодержавні та міжнародні відносини, політичний процес.

Вивчаючи цю тему студентам слід звернути увагу на основні етапи розвитку політичної науки: релігійно-міфологічний, філософсько-етичний, громадянський, соціальний, сучасний, дати їх характеристику. Визначити основні віхи на шляху встановлення політології як науки. Розглядаючи питання про предмет політології, слід навести різні підходи до його розуміння. В третьому питанні необхідно дати пояснення задач політології в сучасному світі, охарактеризувати її роль у формуванні політичної участі, зростанні політичної свідомості, становленні громадянської позиції. Зв'язати роль політології та перспективи демократичного переходу в Україні. Висвітлюючи четверте питання важливо з'ясувати для себе зміст основних методів політології, їх практичне значення. Питання про парадигми політології слід починати розглядати із вивчення, що таке парадигма, а далі виявити в чому полягає сутність основних політологічних парадигм: теологічної, натуралістичної, географічної (та геополітики в тому числі), біологічної, психологізаторської; соціальної; раціонально-критичної. В останньому питанні студент повинен виділити місце політології у системі суспільствознавства, виявити взаємодію політології з філософією, психологією, культурологією, історією, основами права та ін.

Питання для самоконтролю


1.  Що вивчає політологія ?

2.  Назвіть основні етапи розвитку політології.

3. Якими методами користується політологія при вивченні свого предмету?

4.  Які функції виконує політологія?

5.  У чому полягає суть взаємодії політології з іншими суспільствознавчими науками.

6.  Які парадигми політології ви знаєте?


Теми доповідей, рефератів, повідомлень


1.  Основні етапи розвитку політичної науки.

2.  Основні парадигми і школи політології.

3.  Політологія замість ідеології: чи необхідна політична освіта демократичному суспільству?

4.  Хто є хто у світовій політичній науці.

5.  Системний підхід і комп ' ютерне моделювання у політичному прогнозуванні.

Література


1.  Алмонд Г. Политическая наука: история дисциплины // Полис. – 1997. - №6.

2.  Бобик В.М. Основи теоретичної та практичної політології. – К., 1994.

3.  Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избр. произв. – М., 1990. – с. 644 – 672.

4.  Ильин М.В., Коваль Б.И. Что есть политика и что – наука о политике // Полис. – 1991. - №4.

5.  Гаджиев К.С. Оп ыт введения в политологию. Конституальный и методологический аспекты // Полис. – 1992. - №1 – 2.

6.  Шмачкова Г.В. Из основ политологии Запада // Полис. – 1991. - №2.

7.  Рябов С.Г., Томенко М.В. Основи теорії політики. – К. – 1996.

8.  Гаджиев К.С. Политическая наука. – М., 1995.

9.  Никитина А.Г. О том, как возможна наука политология (становление и основные методологические проблемы) // Полис. – 1998. - №3.

10.  Краснов Б.И. Предмет и специфика прикладной политологии // Соц. полит. журнал. – 1997. - №3.

11.  Шабров О.Ф. Системный подход и компьютерное моделирование в политическом исследовании // Общественные науки и современность. – 1996. - №2.


Семінарське заняття № 2

ТЕМА. ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ ЛЮДСТВА

План


1. Особливості розвитку російської та української політичної думки.

а) політичні ідеї у Київській Русі;

б) українська суспільно-політична думка у XVI – XVIII ст.

в) особливості політичного життя та політичних ідей в Україні у ХІХ – ХХ ст.

2. Соціальна концепція політики.

а) теорія суспільного договору Ж.-Ж.Руссо;

б) Дж. Миль та А. Токвиль про державу та демократію;

в) ідеї про державу та право у Західній Європі (Г.Гегель, І.Кант);

г) критичний утопічний соціалізм про політичне улаштування суспільства (А. Сен-Сімон, Ш. Фур'є, Р. Оуєн);

д) політичні ідеї марксизму.

3. Основні напрямки розвитку сучасної західної політології.

Методичні рекомендації

Головною метою вивчення цієї теми є ознайомлення з політичними ідеями мислителів різних епох, починаючи із політичних концепцій Стародавнього світу і до основних проблем сучасної політичної науки. Вивчаючи питання планів семінарських занять, студенти повинні приділяти увагу переконанням мислителів, розкривати зміст їх концепцій, порівнювати ці концепції підкреслюючи цілі, напрямки політичної думки, розуміти специфіку цих напрямків і особливості політичних думок тієї чи іншої епохи. Слід пам'ятати, що становлення та розвиток політичної думки людства пов'язані із різними факторами суспільного життя, із розвитком та змінами, що відбуваються у різних сферах суспільної взаємодії. Отже, розкриваючи зміст тієї чи іншої концепції важливо надати й загальну характеристику політичної, соціально-економічної та культурної практики цього часу. При характеристиці концепцій слід звернути увагу на те яку модель соціально-державницького устрою відстоює її автор; яке місце в ній посідають держава, особистість, суспільство та як вони взаємодіють; які цінності пропонує та закріплює автор; яким шляхом з його точки зору можлива стабільність держави та соціуму; які методи управління пропонує; яка мета ставиться в концепції. Найбільш важливим є те, щоб студент обов'язково раціонально-критично оцінював різноманітні концепції, порівнював їх та формував і формулював у виступах на семінарах своє ставлення до тих чи інших проблем та позицій, що вивчаються ним.Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> sgf -> political science and law
political science and law -> Тема сутність інтеграції як складової частини міжнародних процесів інтеграція як невід’ємна ознака розвитку та функціонування людських спільнот: сутність та передумови
political science and law -> Питання до заліку з курсу „земельне право україни
political science and law -> Перелік запитань для підготовки до іспиту із Особливої частини кримінального права України
political science and law -> Тема поняття, предмет, завдання І система кримінального права
political science and law -> Тема поняття, предмет, метод та система адміністративного права. Адміністративно-правові норми та адміністративно-правові відносини поняття адміністративного права та його місце в правовій системі України
political science and law -> Положення про перспективи розвитку політичної влади в Україні. Політологія в системі наук про суспільство. Політичний режим як сукупність методів, форм політичного панування
political science and law -> Питання до заліку основні поняття, предмет та система курсу «Судові та правоохоронні органи»
political science and law -> Питання до екзамену
political science and law -> Питання до іспиту
political science and law -> Тема Поняття та предмет юридичної деонтології (2 год.)

Скачати 421.11 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка