Денна форма навчанняСкачати 305.89 Kb.
Дата конвертації13.09.2017
Розмір305.89 Kb.
#52635
ТипЗакон
СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра політології та правознавства

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Плани

семінарських занять з навчальної дисципліни

«Сімейне право України»
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ «ШЛЮБ»
Тема 1: Шлюб
1. Поняття та умови укладення шлюбу.

 1. Порядок укладення шлюбу. Державна реєстрація шлюбу.

 2. Недійсність шлюбу: умови та порядок визнання, правові наслідки визнання шлюбу недійсним.

Методичні рекомендації

Під час вивчення цієї теми необхідно звернути увагу на поняття шлюбу та його ознаки: • це союз жінки та чоловіка;

 • союз, зареєстрований у державному органі РАЦСу;

 • сімейний союз.

Треба знати позитивні та негативні умови укладання шлюбу. До позитивних належать:

 • досягнення шлюбного віку;

 • добровільність шлюбу,

До негативних ознак належать:

 • перебування хоча б однієї зі сторін в іншому зареєстрованому шлюбі;

 • перебування жінки та чоловіка між собою у родинних зв'язках прямої та в деяких випадках побічної лінії споріднення.

Студенти повинні знати, які особи не можуть перебувати у шлюбі між собою. Для цього необхідно уважно вивчити ст. 26 СК "України. Важливим є питання про порядок реє­страції шлюбу, який визначений ст. 27—-35 СК України.

Закон покладає певні обов'язки на органи РАЦСу при прийнятті заяви (ст. 29 СК), а також визначає права та обов'язки наречених при поданні заяви (ст. ЗО СК України). Місце реєстрації шлюбу наречені обирають самі.

Вивчаючи цю тему, необхідно звернути також увагу па перелік обставин, які є підставами для визнання шлюбу не­дійсним. Причому залежно від того, які вимоги закону були порушені при укладанні шлюбу, останні поділяються на:

— абсолютно недійсні; • шлюби, визнані недійсними за рішенням суду;

 • шлюби, які можуть бути визнані недійсними судом.

Студенти повинні вміти розкрити кожну з вказаних підстав та знати правові наслідки недійсності шлюбу. Шлюб може бути і неукладеним, що потрібно відрізняти від не­дійсного шлюбу.

Необхідно уважно вивчити питання припинення шлю­бу, знати підстави припинення (ст. 104 СК), припинення шлюбу внаслідок розірвання державним органом РАЦСу та за рішенням суду, правові наслідки розірвання шлюбу, право на подання позову про розірвання шлюбу. Слід звернути увагу на питання визнання розірвання шлюбу фіктивним (ст. 108 СК).

Важливе значення має момент припинення шлюбу в разі його розірвання:

— якщо шлюб розривається державним органом РАЦСу, то шлюб припиняється у день винесення ним відповідної постанови;— у разі розірвання шлюбу судом, він припиняється у день набрання чинності рішенням суду про його розірвання.

Уперше в СК вирішено питання про встановлення режиму окремого проживання. Суд за заявою одного з подружжя може постановити рішення про встановлення для подружися режиму окремого проживання у разі неможливості чи небажання другого з подружжя проживати спільно, Ст. 120 СК визначає правові наслідки встановлення режиму окремого проживання: • майно, набуте в майбутньому дружиною та чоловіком, не вважатиметься набутим у шлюбі;

 • дитина, народжена дружиною після спливу 10 місяців, не вважатиметься такою, що походить від її чоловіка;

 • дружина, чоловік можуть усиновлювати дитину без згоди другого з подружжя.Питання для самоконтролю

 1. Що таке шлюб? Назвіть умови укладення шлюбу.

 2. Чи існують перешкоди до укладення шлюбу?

 3. Чи встановлені законом наслідки для наречених у разі відмови від укладення шлюбу?

 4. назвіть час та місце укладення шлюбу?

 5. Що таке право на шлюб?

 6. Правові наслідки визнання шлюбу недійсним.

 7. Чи встановлено законом особливі правові наслідки недійсності шлюбу?


Рекомендована література

 1. Антокольская М.В. Семейное право. – М., 2002.

 2. Фурса С. Одна із ситуацій, пов’язаних з визнанням шлюбу недійсним // Нотаріат. Адвокатура. Суд. – 2006. - №1. – С.4-6.

 3. Сафончик О.І. Недійсність шлюбу за новим Сімейним кодексом України // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. – Одеса: Юридична література, 2003.- С.16-21. - №17.

 4. Драгневич Л.Ю. Сутність і ретроспектива становлення та розвитку шлюбно-сімейних відносин в Україні // Мала енциклопедія нотаріуса №16, серпень, 2004.

 5. Грінчак О. Проблема фактичних шлюбних відносин у Сімейному кодексі України // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - №12.

 6. Кузнєцова О. реєстрація шлюбу із засудженими, які відбувають покарання у кримінально-виконавчих установах // Юридичний журнал. – 2006. - №1.

 7. Сімейне право України: підручник. / За ред. Ю.С. Червоного. – К.: Істина, 2004. – 400 с.

 8. Мироненко В.П., Пилипенко С.А. Сімейне право України: підручник. – К.: Правова єдність, 2008. – 477 с.Тема 2: Припинення шлюбу


 1. Поняття та підстави припинення шлюбу.

 2. Розірвання шлюбу в судовому порядку та в державних органах реєстрації актів цивільного стану. Порядок реєстрації розірвання шлюбу.

 3. Правові наслідки розірвання шлюбу.

 4. Режим окремого проживання подружжя.


Питання для самоконтролю

 1. Що таке припинення шлюбу?

 2. Назвіть підстави та порядок розірвання шлюбу в державному органі реєстрації актів цивільного стану.

 3. Як здійснюється розірвання шлюбу в судовому порядку?

 4. Хто може пред’явити позов до суду?

 5. Якими можуть бути правові наслідки припинення шлюбу?

 6. Що таке режим окремого проживання?

 7. Чи можна поновити шлюб у разі з’явлення особи, яка була оголошена померлою чи визнана безвісно відсутньою?


Рекомендована література

 1. Мироненко В. Захист інтересів дітей у разі розірвання батьками шлюбу // Підприємництво, господарство та право. – 2005. - №2. – С.99-102.

 2. Глиняна К.М. Особливості суб’єктивного права на розлучення // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць. – Одеса, 2006. – С.430-437.

 3. Глиняна К.М. особливості поділу корпоративних прав подружжя в результаті розлучення // проблеми правового забезпечення підприємницької діяльності, пов’язаної з морем: Матеріали науково-практичної конференції. – Одеса, 2006. – С.126-128 (17 березня 2006 р.).

 4. Мироненко О.І. підстави і порядок розірвання шлюбу // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. – Одеса: Юридична література, 2003. - №18. – С.577-582.

 5. Бикова О.Ю. Деякі особливості розірвання шлюбу державними органами реєстрації актів цивільного стану// Держава і права: Збірник наукових праць. – К., 2003.- С.338-343.

 6. Сімейне право України: підручник. / За ред Ю.С. Червоного. – К.: Істина, 2004. – 400 с.

 7. Мироненко В.П., Пилипенко С.А. Сімейне право України: підручник. – К.: Правова єдність, 2008. – 477 с.


Завдання для самостійної роботи

 1. Знайти статті Сімейного кодексу 2002р., в яких закріплено:

 • умови укладення шлюбу

 • перешкоди до укладення шлюбу

 • порядок укладення шлюбу

 1. Ознайомитися зі змістом Правил реєстрації актів цивільного стану щодо реєстрації шлюбу

 2. Скласти перелік даних, які відображаються в заяві про реєстрацію шлюбу

 3. Скласти перелік перешкод до реєстрації шлюбу та юридичних наслідків порушення вимог сімейного кодексу щодо цих обставин

 4. Порівняти порядок зниження шлюбного віку за Кодексом про шлюб та сім‘ю 1970 р. та надання права на шлюб за Сімейним кодексом 2002 р.

6 Порівняти вимоги та порядок укладення шлюбного контракту та шлюбного договору

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ «ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПОДРУЖЖЯ»
Тема 1: Особисті немайнові та майнові права і обов’язки подружжя

1. Поняття та загальна характеристика особистих немайнових прав та обов’язків подружжя. Зміст цих прав. 1. Поняття та значення майнових прав подружжя. Правовий режим майна подружжя.

 2. Право особистої приватної власності чоловіка та дружини.

 3. Право спільної сумісної власності подружжя. Припинення права спільної сумісної власності подружжя. Способи поділу спільного майна.

 4. Види майнових договорів, які можуть укладатися між подружжям.

Методичні рекомендації

У новому Сімейному кодексі збільшено кількість норм, які регулюють особисті немайнові відносини подружжя, проте велика кількість особистих відносин між подруж­жям перебувають поза сферою правового регулювання.

Студенти повинні знати зміст особистих немайнових прав подружжя:


 • право на материнство;

 • право на батьківство;

 • право на повагу до своєї індивідуальності;

 • право на духовний розвиток;

 • право на зміну прізвища;

 • право на розподіл обов'язків та спільне вирішення питань життя сім'ї;

 • право на особисту свободу. Особисті немайнові права подружжя мають певні особливості:

 • виникають не від народження, а у зв'язку із взяттям шлюбу, зареєстрованого у встановленому порядку;

 • не є абсолютними;

 • є визначальними н сімейних правовідносинах;

- особисті немайнові права одним з подружжя можуть здійснюватися не тільки за умови погодження своїх дій з подружжя, а й з урахуванням інтересів сім'ї в цілому;

- можуть припинятися з волі учасників шлюбних відносин — шляхом розірвання шлюбу, оскільки їх припинення відбувається разом із припиненням пі любу.

Майнові відносини подружжя — це складний комплекс взаємопов'язаних дій щодо володіння, користування й роз­порядження майном, тому студенти повинні увалено вивчити розділи навчальної літератури щодо речових правовідносин подружжя.

Сімейний кодекс визначає певні види майна подружжя, що є роздільним і належить кожному з подружжя (ст. 578 СК України), а також майна, що належить подружжю на праві спільної сумісної власності (ст. 60 СК). Вивчаючи це питання, необхідно звернути увагу на речі професійних за­нять кожного з подружжя, які є спільною власністю подружжя, якщо вони придбані у шлюбі.

Важливе значення має питання про поділ спільного майна подружжя, який може бути здійснено в добровільному та судовому порядках. Студенти повинні знати випадки порядку поділу майна, для цього потрібно уважно вивчити ст. 69, 70, 71 та 72 Сімейного кодексу України.

Уперте в сімейному законодавстві врегульовано питання про поділ майна подружжя шляхом укладання договору (ст. 64 СК). Законодавством встановлено форму договору, порядок укладання, предмет договору. Договір може укладатися до реєстрації шлюбу (у такому разі він набирає сили від дня реєстрації), під час реєстрації шлюбу і в пе­ріод спільного проживання подружжя.

Ст. 75—84 СК України регулюють питання взаємного утримання подружжя. Загальними підставами для утримання є:


 • непрацездатність одного з подружжя;

 • потреба у матеріальній допомозі;

 • здатність другого з подружжя надати матеріальну
  допомогу.

Законодавство містить також спеціальні правила щодо визначення права на утримання колишнього подружжя:

загальні правила:

а) непрацездатність одного з подружжя;

б) потреба у матеріальній допомозі;

в) здатність другого з подружжя надати матеріальну до­помогу;

спеціальні правила:

а) право на утримання під час вагітності та у разі проживання з нею дитини;

б) право чоловіка на утримання у разі проживання з ним дитини;

— спеціальні умови надання утримання одному з по­дружжя, пов'язані з фактом проживання з ним дитини-інваліда.

Права та обов'язки подружжя з утримання можуть ви­никати на підставі закону і договору.


Питання для самоконтролю

 1. Назвіть особливості особистих немайнових прав подружжя.

 2. Що таке право на материнство та батьківство?

 3. Як законодавство регулює питання щодо права на зміну прізвища?

 4. Що таке право на індивідуальність та особисту недоторканість?

 5. Які ви знаєте особисті немайнові права та обов’язки ?

 6. Охарактеризуйте право особистої приватної власності подружжя.

 7. Який порядок розпорядження та користування майном, що належить подружжю на праві спільної сумісної власності?


Рекомендована література

 1. Гриняк А. Шлюбний договір як підстава виникнення спільної власності подружжя // Підприємництво, господарство і право. – 2007. - №2. – С.47-49.

 2. Михальчук О. Правове регулювання сурогатного материнства в Україні // Юридичний журнал. – 2007. - №11.

 3. Павлова Л. Реалізація природного права на шлюб, сім’ю, материнство, батьківство // Право України. – 2004. - №11. – С.46-49.

 4. Сімейне право України: підручник. / За ред. Ю.С. Червоного. – К.: Істина, 2004. – 400 с.

 5. Мироненко В.П., Пилипенко С.А. Сімейне право України: підручник. – К.: Правова єдність, 2008. – 477 с.Тема 2: Права та обов’язки подружжя щодо утримання


 1. Правові підстави виникнення між подружжям обов’язків щодо утримання.

 2. Право на утримання після розірвання шлюбу. Договір про надання утримання.

 3. Підстави припинення права одного з подружжя на утримання.

 4. Шлюбний договір: правова природа, порядок укладення та зміст, підстави розірвання та визнання недійсним.


Питання для самоконтролю

 1. В яких випадках виникає право на утримання ?

 2. Назвіть умови утримання після розірвання шлюбу?

 3. В який спосіб може надаватися утримання?

 4. Що таке договір про надання утримання?

 5. В якому розмірі може надаватися утримання ?

 6. Назвіть підстави припинення права на утримання.

 7. Чи можна обмежити право на утримання або взагалі позбавити такого права?

 8. Що таке шлюбний договір?

 9. Як у шлюбному договорі визначається правовий режим майна?

 10. Чи можливо вносити зміни до шлюбного договору?


Рекомендована література

 1. Мічурін Є. Особливості реалізації прав та обов’язків подружжя з надання утримання // Юридичний журнал. – 2004. - №7.- С.94-95.

 2. Антошкіна В.К. Розвиток сімейного законодавства у сфері регулювання відносин по утриманню між подружжям та колишнім подружжям // Еволюція цивільного законодавства: проблема теорії і практики: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. 29-30 квітня 2004 р., м. Харків. – К.; Академія правових наук України, НДІ інтелектуальної власності, НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, 2004. – С.396-403.

 3. Антошкіна В.К.Договори про надання та припинення прав подружжя на утримання // Правові проблеми сучасності в умовах розвитку юридичної науки: Зб. матер. Всеукр.наук.-практ. конференції до Дня науки. 19травня 2005р., м. Чернігів. – Чернігів: КП «Вид-во «Чернігівські обереги», 2005. – С.225-229.

 4. Ульяненко О.О.Шлюбний договір у сімейному праві України: Монографія. – К.: Грот. – 124 с.

 5. Лозова Г. Цивілістичні та сімейно-правові характеристики змісту шлюбного договору // Підприємство, господарство і право. – 2007. - №2. – С.44-46.

 6. Сімейне право України: підручник. / За ред. Ю.С. Червоного. – К.: Істина, 2004. – 400 с.

 7. Мироненко В.П., Пилипенко С.А. Сімейне право України: підручник. – К.: Правова єдність, 2008. – 477 с.
   1. Завдання для самостійної роботи

 1. Знайти в Сімейному кодексі України 2002 р. та прокоментувати статті, в яких закріплені:

 • право на материнство

 • право на батьківство

 • право на спільне вирішення питань життя сім‘ї

- право на припинення шлюбу

2.Порівняти особисті немайнові права, передбачені Кодексом про шлюб та сім‘ю 1970 р. та Сімейним кодексом України 2002 р.

3.Порівняти право на прізвище у шлюбі за кодексами 1970 р. та 2002 р.


 1. Розкрити зміст поняття “право на особисту свободу” та визначити його юридичну природу

 2. Знайти у Сімейному кодексі України статті, в яких закріплено норми щодо правового режиму майна подружжя, набутого у шлюбі

 3. Записати перелік видів майна, що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка

 4. Провести порівняння видів майна, що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка за Сімейним кодексом України 2002 р. та роздільне майно подружжя за КпШС 1970 р.

 5. На конкретному прикладі визначити порядок і способи поділу майна подружжя

 6. Скласти заяву до суду про поділ спільного сумісного майна подружжя

 7. Скласти схему умов стягнення утримання (аліментів) на користь дружини, чоловіка

 8. Провести порівняння підстав виникнення аліментних зобов‘язань за Сімейним кодексом України та КпШС

 9. Визначити особливості правового режиму майна жінки та чоловіка, які проживають однією сім‘єю, але не перебувають у шлюбі між собою.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ «ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ БАТЬКІВ ТА ДІТЕЙ»
Тема 1: Права та обов’язки матері, батька, дитини


 1. Загальні умови визначення походження дитини: оспарювання батьківства (материнства), встановлення факту батьківства (материнства) за рішенням суду.

 2. Реєстрація народження дитини.

 3. Спори про дітей.

 4. Особисті немайнові права та обов’язки батьків і дітей: підстави виникнення батьківських прав, підстави позбавлення батьківських прав, відібрання дитини без позбавлення батьків батьківських прав.

 5. Права батьків і дітей на майно.


Методичні рекомендації

Народження дитини приводить до виникнення спорідненого зв'язку між нею і її матір'ю та батьком. Факт народження дитини повинен бути засвідчений у державному органі РАЦСу. Реєстрація народження дитини проводиться з одночасним визначенням та походження та присвоєнням прізвища, імені та по батькові. Студенти повинні зна­ти, які документи слід подавати до органу РАЦСу для реєстрації народження дитини, які правові зв'язки виника­ють між дитиною і батьками.

Під час визначення походження дитини слід звернути увагу на такі моменти:


 • визначення походження дитини від батьків, які перебувають у шлюбі;

 • визначення походження дитини від батьків, які не перебувають у шлюбі;

 • визначення походження дитини від батька, матері при штучному заплідненні та імплантації зародка;

 • визначення походження дитини від батька у разі реєстрації повторного шлюбу з її матір'ю;

 • визначення походження дитини у разі реєстрації повторного шлюбу з її матір'ю;

 • визначення походження дитини за заявою чоловіка, який вважає себе батьком дитини;

 • визнання батьківства за рішенням суду.

Ці питання регулюються от. 122—134 СК України.

Важливе значення має питання оспорювання батьків­ства (ст. 136—140 СК України). Вивчаючи це питання, сту­денти повинні звернути увагу на строки позовної давності. Строк позовної давності не застосовується до вимоги чоло­віка про виключення його як батька з актового запису про народження дитини, до вимоги про виключення запису про особу як батька дитини з актового запису про народження дитини. До вимоги матері про внесення змін до актового за­пису про народження дитини і до вимоги про визнання ма­теринства встановлюється строк позовної давності в один рік


Питання для самоконтролю

 1. Назвіть загальні підстави виникнення прав та обов’язків матері, батька, дитини.

 2. Поясніть, як визначається походження дитини, народженої у результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій.

 3. Як встановлюється походження дитини від осіб, які не перебувають у шлюбі?

 4. Що таке добровільне встановлення батьківства?

 5. Який порядок встановлення батьківства у судовому порядку?

 6. Що таке факт батьківства (материнства)?

 7. Як здійснюється порядок та підстави оспорювання батьківства?


Рекомендована література

 1. Гришин И.П. История развития советского законодательства об установлении отцовства // Проблемы государства и права. Институт государства и права АН СССР. – 1976. – С.174-180.

 2. Матерова М.В. Судебное рассмотрение дел об установлении отцовства. – М.: Юридическая литература. – 1972. – 112 с.

 3. Косова О. Установление факта происхождения ребенка в особом судопроизводстве // Росийская юстиция. – 1998. - №1. – С.41-42.

 4. Кидалова А. Обов’язки та права батьків щодо виховання та розвитку дитини: окремі проблеми // Право України. – 2004. - №3.

 5. Козуліна С. Проблемні питання законодавчого регулювання прав неповнолітніх осіб // Право України. – 2007. - №2.

 6. Маніна М. До питання про конституційні обов’язки дітей // Право України. – 2007. - №11.

 7. Несинова С.В. Державні гарантії захисту права дитини на особливу турботу про її здоров’я в Україні: проблеми та шляхи розв’язання // Науковий вісник НАВСУ. – К., 2005.- №1. – С.328-338.

 8. Кидалова А.Особисті немайнові права та обов’язки батьків і дітей : характеристика окремих видів // Право України. – 2003. - №5. – С.51-56.

 9. Логінова М. Правові наслідки позбавлення батьківських прав // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. – Львів. – 2004. – С.285-288.

 10. Негода О.А. Участь батьків у здійсненні неповнолітніми дітьми майнових прав та виконання обов’язків // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Випуск 13. – К.: Інститут держави і права ім..В.М.Корецького НАН України, 2001. – С. 242-250.

 11. Маломуж О. Згода органів опіки та піклування при вчиненні батьками право чинів щодо майна їхніх дітей // Нотаріат для вас. – 2006. - №12.- С.19-22.

 12. Мічурін Є. Обмеження щодо укладення право чинів з житлом за участю осіб, які не досягли повноліття: аспекти нотаріальної процедури // нотаріат для вас. – 2007. - №7. – С.9-14.


Тема 2: Обов’язок матері, батька утримувати дитину та його виконання
1. Загальна характеристика аліментних зобов’язань.

2. Способи виконання батьками обов’язку щодо утримання дитини та визначення розміру аліментів.

3. Види доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів. Особливості стягнення аліментів.

4. Зміна розміру аліментів. Звільнення від обов’язку утримувати дитину та припинення права на аліменти.

5. Стягнення аліментів з батьків на користь повнолітніх дітей.

6. Обов’язок повнолітніх дочки, сина утримувати батьків та його виконання.

7. Порядок та умови стягнення заборгованості за аліментами.

Методичні рекомендації

Студентам необхідно звернути увагу на такі норматив­но-правові акти: Конституцію України, Конвенцію ООН про права дитини, Закон України "Про охорону прав ди­тинства", які закріплюють права дитини.

Слід знати особисті немайнові права дитини та вміти розкрити їх, зокрема такі:


 • право жити та виховуватися у сім'ї;

 • право на ім'я, по батькові та прізвище;

 • право висловлювати свого думку;

 • право на спілкування з батьками та іншими родичами;— право на свободу переміщення та вибору місця проживання;

 • право на свій захист.

Треба знати права та обов'язки батьків щодо дітей, які регулюються ст. 141,150,151,152,157,160, Сімейного кодексу України.

Важливе місце має питання позбавлення батьківських прав. Позбавлення батьківських прав — не просто спосіб їхньої втрати, а й міра сімейно-правової відповідальності за порушення одним із батьків прав своєї дитини. Студенти повинні знати підстави позбавлення батьківських прав, перелік яких визначений ст. 164 СК України. Окрему групу сімейних правовідносин становлять майнові правовідносини, які поділяються на дві групи: • правовідносини з приводу майна;

 • аліментні правовідносини.

Майнові відносини регулюються ст. 173, 174,175, 176, 177, 178,179 СК, аліментні — ст. 180—197 СК.

При вирішенні спору між батьками та малолітніми дітьми, які спільно проживають, щодо належності їм май­на вважається, що воно є власністю батьків. Студенти повинні з'ясувати питання стосовно управління майном (ст. 177 СК України), права власності на аліменти, Одержані на дитину.

Вивчаючи питання про обов'язок батьків утримувати дитину, необхідно звернути увагу на способи виконання батьками обов'язку утримувати дитину та на обставини, її які враховуються судом при визначенні розміру аліментів, нас, з якого присуджуються аліменти, відповідальність за прострочення сплати аліментів.

Важливе значення має і питання обов'язку батьків утри­мувати повнолітніх дочку, сина та його виконання (ст. 198—201 СК України).

Повнолітні діти також повинні утримувати своїх бать­ків. Ст. 202—206 СК України визначають підстави виник­нення такого обов'язку, порядок сплати аліментів.
Питання для самоконтролю


   1. Охарактеризуйте аліментні правовідносини.

   2. Коли виникає право на утримання?

   3. Назвіть усі відомі способи виконання батьками обов’язку щодо утримання дитини.

   4. Які обставини беруться до уваги судом при визначенні розміру аліментів?

   5. Чи можливо сплачувати аліменти у добровільному порядку?

   6. Що таке додаткові витрати на дитину?

   7. В якому розмірі можуть стягуватись аліменти і чи можлива зміна їх розміру?

   8. Чи можна стягнути аліменти за минулий час?


Рекомендована література

1. Косова О. Обязанности содержания и алиментные обязанности // Известия вузов. Правоведение. – 2003.- №4. – С.63-80.

2. Косова О. Соглашение об уплате алиментов // Российская юстиция. – 2004.- №2. – С.36-38.

3. Судова практика у справах про злісне ухилення від сплати аліментів на утримання дітей // Відомості верховного суду України. – 2004. - №1. – С.27-28.

4. Афанасьєва Л.В. Аліментні правовідносини в Україні: Монографія. – Луганськ, 2006. – 222с.

5. Порядок стягнення аліментів на дитину у разі виїзду одного з батьків для постійного проживання в іноземній державі, з якою не укладено договору про надання правової допомоги. Постанова КМ України від 19.08.2002. № 1203 // Офіційний вісник. – 2002. - № 34. – С.1599.

6. Про порядок призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, якщо місце проживання їх батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину. Постанова КМ України від 22.02. 2006. №189 // Офіційний вісник України. – 2006. - № 8. – С.446.

7. Сапейко Л.В. Правові підстави надання утримання повнолітнім дітям, які продовжують навчання // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – Д. – 2003. – Вип.2. – С.252-258.


Завдання для самостійної роботи

  1. Знайти в Сімейному кодексі України статті, в яких закріплено особисті немайнові права та обов‘язки батьків і дітей. Порівняти їх з нормами Кодексу про шлюб та сім‘ю.

  2. Скласти схему особистих немайнових прав та обов‘язків батьків і дітей.

  3. Записати підстави позбавлення батьківських прав.

  4. Записати юридичні наслідки позбавлення батьківських прав.ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ «Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

Тема 1-2: Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (4 години)
1. Усиновлення: поняття, значення та умови усиновлення.

  1. Правові наслідки усиновлення. Припинення усиновлення.

  2. Поняття та порядок встановлення опіки та піклування. Права та обов’язки опікунів, піклувальників.

  3. Права дитини, над якою встановлено опіку, піклування.

  4. Патронат: поняття та зміст договору про патронат.

  5. Прийомна сім’я як форма виховання дітей-сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування.


Питання для самоконтролю

 1. Що таке усиновлення та яка його мета?

 2. Які діти підлягають усиновленню?

 3. Хто веде облік дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які можуть бути усиновленими?

 4. Що таке таємниця усиновлення і як вона забезпечується?

 5. Який порядок призначення опіки та піклування?

 6. Назвіть підстави припинення опіки та піклування.

 7. Які відмінності ви можете знайти між патронатом та прийомною сім’єю?

 8. Що таке дитячий будинок сімейного типу і чим він відрізняється від прийомної сім’ї?

 9. Хто здійснює соціальний супровід дитячого будинку сімейного типу?


Рекомендована література

 1. Карпенко О. Сімейні форми утримання та виховання: проблеми правового реформування // Право України. – 2001. - №3. – С.79-81.

 2. Волкова С. Дітям-сиротам – нашу опіку // Вісник прокуратури. – 2003.- №7. – С.95-99.

 3. Кулаков В. У держави сиріт не повинно бути // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. - №6. – С.28-33.

 4. Лісовий М. Соціальне сирітство дітей – проблема сьогодення // вісник прокуратури. – 2003. - №1. – С.113-115.

 5. Рудалєва Л. Функції органів опіки та піклування за новим Сімейним кодексом України // Юридичний вісник України. – 2003. – 8-14 березня . – С.9.

 6. Стасюк Г. Охорона дітей, позбавлених батьківського піклування: історичний аспект // Право України . – 2005. - №2.- С.108-111.

 7. Лінік Є.П., Омельчук Т.В. Опіка та піклування / Центр правових досліджень. – К.: Видавець Фурса С.Я., 2006. – 52 с.

 8. Реліч А Деякі аспекти усиновлення українських дітей громадянами США // Право України. – 2004. - №5. – С.40-43.

 9. Лисенко Х. Сучасний стан та проблеми законодавчого регулювання захисту прав дитини при здійсненні міжнародного усиновлення в Україні // Право України. – 2005. - №6.

 10. Логвинова М. Особи, які можуть бути усиновлювачами // Підприємництво, господарство і право . – 2007. - №9. – С.15-18.


Завдання для самостійної роботи

1 Порівняти можливі способи (форми) влаштування дітей за законодавством, яке діяло до введення в дію Сімейного кодексу України 2002 р.

 1. Записати права дітей, передбачені Конвенцією про права дитини та Законом України “Про охорону дитинства”

 2. Визначити умови усиновлення за новим Сімейним кодексом України

 3. Скласти заяву про бажання усиновити дитину

5. Скласти перелік документів, які необхідні для здійснення усиновлення
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
Питання до заліку з навчальної дисципліни «Сімейне право України»


 1. Джерела правового регулювання сімейних відносин. Формування і розвиток сімейного законодавства.

 2. Виникнення і розвиток сім’ї та шлюбу.

 3. Принципи сімейного права.

 4. Поняття, структура та види сімейних правовідносин.

 5. Споріднення та свояцтво, їх юридичне значення.

 6. Здійснення сімейних прав. Захист сімейних прав та інтересів.

 7. Санкції за порушення суб’єктивних сімейних прав та невиконання суб’єктивних сімейних обов’язків.

 8. Поняття та умови укладення шлюбу.

 9. Порядок укладення шлюбу. Державна реєстрація шлюбу.

 10. Недійсність шлюбу. Правові наслідки визнання шлюбу недійсним.

 11. Поняття, загальна характеристика та зміст особистих немайнових прав та обов’язків подружжя.

 12. Право особистої власності чоловіка та дружини.

 13. Право спільної сумісної власності подружжя.

 14. Припинення права спільної сумісної власності подружжя. Способи поділу спільного майна.

 15. Види майнових договорів, які можуть укладатися між подружжям.

 16. Правові підстави виникнення між подружжям обов’язків щодо утримання.

 17. Шлюбний договір.

 18. Поняття та підстави припинення шлюбу.

 19. Правові наслідки розірвання шлюбу.

 20. Режим окремого проживання подружжя.

 21. Загальні умови визначення походження дитини.

 22. Оспорювання батьківства (материнства).

 23. Реєстрація народження дитини.

 24. Особливості та зміст особистих немайнових прав і обов’язків батьків і дітей.

 25. Підстави і наслідки позбавлення батьків батьківських прав.

 26. Управління майном дитини.

 27. Способи виконання батьками обов’язку щодо утримання дитини та визначення розміру аліментів.

 28. Зміна розміру аліментів. Звільнення від обов’язку утримувати дитину та припинення права на аліменти.

 29. Обов’язок повнолітніх дочки, сина утримувати батьків та його виконання.

 30. Особисті немайнові права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів.

 31. Обов’язок щодо утримання інших членів сім’ї та родичів.

 32. Поняття, значення та умови усиновлення. Правові наслідки усиновлення.

 33. Особливості усиновлення за участю іноземців та осіб без громадянства.

 34. Опіка і піклування над дітьми.

 35. Патронат: поняття та зміст договору патронату.

 36. Прийомна сім’я.


Список літератури з дисципліни «Сімейне право»
1. Азарова Е.Г., Королев Ю.А., Кулагина Е.В. й др. Правовая защита семьи государством. - М.: Наука. - 1987. - 184 с.

2. Антошкіна В. Договір про поділ майна подружжя, що є об'єктом права спільної сумісної власності // Право України. — 2005. - № 8. - С. 75—78.

3. Антошкіна В. Договірне регулювання відносин з надання утримання між подружжям (колишнім подружжям) // Право України. - 2004. — № 11. - С. 79-80.

4. Антошкіна В. Договірне регулювання майнових відносин подружжя // Право України. - 2005. - № 3. - С. 95-98.

5. Белякова А.М., Ворожейкин Е.М. Советское семейное право. Учебник. -М.: Юрид. лит. - 1974. - 304 с.

6. Бобрик В.І., Мироненко В.П. Павловська Н.В., Пилипенко С.А. Сімейне право України (у схемах): Навч. посіб. — К.: Атіка. - 2005. — 160 с.

7. Бошко В. Очерки советского семейного права. Гос. политиздат УССР. - К.: 1952.-372с.

8. Васильєва О.К. Семья и ее функции. - М.: Статистика. - 1975. - 184 с.

9. Ворожейкин Е.М. Брак и семья в СССР. - М.: Знание. - 1974. - 64 с.

10. Ворожейкин Е.М. Регулирование отношений по содержанию детей при признаний и установлении отцовства // Советская юстиция. - 1969. - № 5. — С. 16-18.

11. Ворожейкин Е.М. Семейные правоотношения в СССР. - М.: Юрид. лит. -1972.-336с.

12. Грічук О. Проблеми і перспективи правового регулювання майнових відносин фактичного подружжя в сімейному праві України // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 10. - С. 59-62.

13. Данилькевич Н.И., Федоров О.Н. Международное частное право: Учеб. пособ. — Днепропетровск, Арт-Пресс, 1999. — 210 с.

14.Дахно І.І. Міжнародне приватне право: навч. посіб. - К.: МАУП, 2001. -312с.

15. Дитинство в Україні: права, гарантії, захист (36. документів): Ч. І. - К.: АТ «Вид-во «Столиця». - 1998. - 248 с.

16. Долинська М. Усиновлення (удочеріння) дитини // Нотаріат для вас. -2007. - № 7-8. - С. 58-63.

17. Екатеринославская Г. Алиментные обязательства детей // Советская юстиция. - 1972. - № 10. - С. 12-13.

18. Ершова Н. Алиментные обязательства родителей // Советская юсти­ция. - 1970. - № 18. - С. 8-Ю.

19. Ершова Н. Алиментные отношения родственников и других лиц // Со­ветская юстиция. — 1971 — № 4. — С.18.

20. Ершова Н.М. Правовые вопросы воспитания детей в семье. - М.: Наука. 1971.-104с.

21. Європейська конвенція про усиновлення дітей. Страсбург. 24 квітня 19(І7 р. // Дитинство в Україні: права, гарантії, захист. Ч. 2. УІСД. - К.: АТ «Виднії ництво «Столиця». - 1998. - 252 с.

22. Єфіменко Л. Щодо отримання згоди органів опіки та піклування // Нотаріат для вас. - 2006. - № 12. - С. 27-28.

23. Жилинкова Й. Система имущественных договоров супругов // Нотаріат для вас. 2007. - № 11. — С. 12-15.

24. Жилінкова І. В. Правове регулювання розірвання шлюбу за новим Сімейним кодексом України // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. Харків, нац. юрид. акад. України. - 2003. - Випуск 63. - С. 15-19.

25. Жилінкова І. Проблеми захисту прав дітей при відчуженні майна, щодо якого вони мають право власності або право користування // Нотаріат для вас. — 2006.-№12.-С. 22-24.

26. Заіка Ю.О. Спадкове право в Україні: Становлення і розвиток. Монографія. 2-е вид. К.: КНТ, - 2007. - 288 с.

27. Закон України від 2 червня 2005 р. «Про основи соціального захисту без­домних громадян і безпритульних дітей» // ВВР України. - 2005. - № 26. - Ст. 354.

28. Закон України від 4 лютого 1994 р. «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» // ВВР України. - 1994. - № 23. - Ст. 161.

29. Закон України від 10 січня 2002 р. «Про приєднання України до Конвенції, що скасовує вмиогу легалізації іноземних офіційних документів» // ВВР України. - 2002. - № 23. - Ст. 153.

30. Закон України від 15 листопада 2001 р. «Про попередження насильства в сім'ї» // ВВР України. - 2001. - № 10. - Ст. 70.

31. Закон України від 16 листопада 2000р. «Про державну соціальну допо­могу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» // ВВР України. - 2001. - № І.-Ст. 2.

32. Закон України від 18 січня 2001 р. «Про громадянство» // ВВР України. -2001.-№13. -Ст. 65.

33. Закон України від 21 листопада 1992 р. «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» (зі змінами, внесеними постановами КМУ, останні 19.12.2006) // ВВР України. - 2007 - № 7-8. - Ст. 66.

34. Закон України від 2 вересня 1993 р. «Про нотаріат» //Упорядник: 3-19 М.І. Кондратенко. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 384 с.

35. Закон України від 24 грудня 1993 р. «Про органи реєстрації актів грома­дянського стану» // ВВР України. - 1994. - № 14. - Ст. 78.

36. Закон України від 26 квітня 2001 р. «Про охорону дитинства» // ВВР України. - 2001. - № ЗО. - Ст. 142.

37. Иоффе О.С. Советское гражданское право. - Л.: Изд-во ЛГУ. - 1965. -247с.

38. Індиченко С.П. Гопанчук В.С., Дзера О.В., Савченко Л.А. Сімейне право України. - К.: Вентурі. - 1997. - 272 с.

39. Кибенко Е.Р. Международноє частное право: Учебно-практ. пособие. - X.: Зспада. -2003. - 512с.

40. Кидалова А. Обов'язки та права батьків щодо виховання та розвитку ди­тини: окремі проблеми // Право України. - 2004. - № 3. - С. 88-91.

41. Кицула О. Розпорядження майном, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя // Нотаріат для вас. - 2007. - № 11. - С. 52-59.

42. Козир М.К., Шость Н.В. Усиновлення дітей // Навч.-практ. посіб. -Харків. - Вид-во «КримАрт». - 1997. - 52 с.

43. Козуліна С. Проблемні питання законодавчого регулювання прав неповнолітніх // Право України. - 2007. - № 2. - С. 134-136.

44. Комиссаров К.И. Судебное усмотрение в советском гражданском процессе // Сов. государство й право. - 1969. - № 4. - С. 51-52.

45. Конвенція ООН про права дитини. - К.: АТ «Вид-во Столиця». - 1997. -32с.

46. Конституція України'. Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2222-IV від 08.12.2004 - К.: Велес. - 2007. - 48 с.

47. Королев ЮА. Брак й развод. - М.: Юрид. лит. - 1978. - 240 с.

48. Королев ЮА. Правовьіе вопросьі семьи й воспитания детей. - М., 1968. -183с.

49. Короткова Л. Відповідальність батьків (усиновителів) за неналежне ви­ховання дітей. - 1980. - Автореф. дис. к.ю.н. - Харків. - 22 с.

50. Кримінальний кодекс України: Чинне законодавство станом на 20.11.2007. - К.: Вид. ПАЛИВОДА. - 2007. - 176 с.

51. Кудрявцев О.Н. Правовьіе отношения между родителями й детьми. -Харьков. - 1975. - 56 с.

52. Маломуж О. Згода органів опіки та піклування при вчиненні батьками правочинів щодо майна їхніх дітей // Нотаріат для вас. - 2006. - № 12. - С. 19-22.

53. Маслов В.Ф., Подопригора З.А., Пушкин А.А. Действующее законода-тельство о браке й семье. - Харьков. - Вища школа. - 1974. - 200 с.

54. Маслов В.Ф., Пушкин А.А. Советское семейное право. — К.: Вища шко­ла. - 1981. - 224 с.

55. Масловець Л. Законодавство і діти // Нотаріат для вас. - 2006. - № 12. -С. 27-28.

56. Матвеев Г.К. Основания гражданско-правовой ответственности. - М.: Юрид.лит. - 1970. - 168 с.

57. Матвеев Г.К. Советское семейное право. - Учебник. - М.: Юрид. лит. 1978.-240с.

58. Международное частное право: Учебник /Л.П.Ануфриева, К.А.Бекяшев, Г.К.Дмитриева й др.; Отв. ред. Г.К.Дмитриева. - 2-е изд,. перераб. й доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект. - 2004. - 688 с.

59. Мироненко В. П. Встановлення походження дитини як підстава виник­нення батьківських прав та можливі при цьому нотаріальні дії // Нотаріат для вас. - 2007. - № 1-2 - С. 96-98.

60. Мироненко В. П. Захист дитини від насильства в сім'ї (сімейно-правовий аспект) // Нотаріат для вас. - 2007. - № 7-8. - С. 24-27.

61. Мироненко В. П. Прийомна сім'я як форма виховання дітей, позбавлених батьківського піклування // Нотаріат для вас. - 2007. - № 5. - С. 52-58.

62. Мироненко В. П. Умови здійснення усиновлення як засіб забезпечення прав дитини // Нотаріат для вас. - 2007. - № 11. - С. 25-30.

63. Москалюк В. Договір про сурогатне материнство // Нотаріат для вас. -2006.-№12.-С. 69-71.

64. Мьі остаємся вместе. Дискуссия о причинах разводов // Под ред. д.ю.н. Е.М. Ворожейкина. - М.: Изд-во Прогресе. - 1977. - 192 с.

65. Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України // За ред. Ю.С.Червоного. - К.: Істина. - 2003. - 464 с.

66. Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України // За ред. Є.О.Харитонова. - Харків. - ТОВ «Одісей». - 2006. - 552 с.

67. НечаеваАМ. СпорьІ о детях. - М.: Юрид. лит. - 1989. - 160 с.

68. Нечаева А.М. Воспитание чувства ответственности перед семьей // Сов. государство й право. - 1979. - № 3. - С. 39-45.

69. Нечаева А.М. Защита интересов детей в случае ненадлежащего воспита­ния // Сов. государство й право. - 1972 - № 4. - С. 132.

70. Нечаева А.М. Охрана интересов детей // Соц. законность. - 1972. - № 9.-С. 35-37.

71. Нечаева АМ. Семья й закон. Правовеє регулирование неимущественньїх брачно-семейньїх отношений. - М.: Юрид. лит. 1980 - 127 с.

72. Никитина В.П. Имущество супругов. - Саратов. - Изд-во Саратов. Ун­та. - 1975. - 76 с.

73. Паластина С.Я. Основания возниковения родительских прав й обязан-ностей // Правоведение. - 1973. - № 6. - С. 42-50.

74. Пергамент А. Родительские права // Сов. юстиция. - 1982. - № 21. - С. 6-8.

75. Пергамент А. Родительские права й обязанности. В кн.: СССР - Австрия: Проблеми гражданского й семейного права. — М.: Ин-т государства й права. — 1983.-182с.

76. Пергамент А. Установление отцовства в судебном порядке // Соц. закон­ность. - 1971 - № 7. - С. 38.

77. Пилипенко СА. Обов'язкове особисте страхування - потребує змін // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. -2000.-С. 201-205.

78. Пилипенко СА. Особисте страхування: минуле і сучасність // Науковий вісник НАВСУ. - 1999. - № 3. - С. 269-275.

79. Пилипенко СА. Система обов'язкового страхування //Держава і пра­во: 36. наук, праць. Юрид. і політ, науки. - Вип. 3. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України., - 1999. - С. 133-143.

80. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. № 915 «Про затвердження Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власно­го імені, по батькові) фізичної особи» // Офіційний вісник України. - 2007. - № 52.-2115.

81. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 189 «Про порядок призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, місце проживання батьків яких невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину» // Офіційний вісник України. - 2006. - К» 8. - Ст. 446.

82. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1740 «Про затвердження Порядку здійснення добровільного медичного обсте­ження осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу», зі змінами внесеними 2002.-№ 47.-Ст. 2128.

83. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2006 р. № 367 «Про утворення Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дити­ни» // Офіційний вісник України. - 2006. - № 13. - Ст. 873.

84. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. № 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу», зі змінами, внесеними постановами КМУ, останні 19.09.2007 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 18. - Ст. 925.

85. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім'ю», зі змінами, внесеними постановами КМУ, останні 19.09.2007// Офіційний вісник України. - 2002. -№ 18. - Ст. 926.

86. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 146 «Про перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб» (зі змінами, внесеними по­становами КМУ, останні 01.08.2006) // Офіційний вісник України.- 2002.-№27.-Ст. 1254.

87. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми», зі змінами, внесеними постановами КМУ, останні 11.01.2007// Офіційний вісник України. - 2001. - № 52. - Ст. 2365.

88. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2003 р. № 1377 «Про порядок ведення обліку дітей, які можуть бути усиновлені, осіб, які бажа­ють усиновити дитину, та здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після усиновлення» // Офіційний вісник України. - 2003. - № 36. - Ст. 1944.

89. Постанова Пленуму Верховного Суду України від ЗО березня 2007 р. № З «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про уси­новлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав» // Вісник Вер­ховного Суду України. - 2007. - № 5. - С. 7.

90. Ромовська З.В. Защита в советском семейном праве. - Львов. - Вища школа.- 1985. - 180с.

91. Ромовська З.В. Права та обов'язки батьків. - Львів. - Вища школа. -1975.-148с.

92. Ромовська З.В. Санкції в радянському сімейному праві. В кн.: Проблеми соціалістичної законності. - Харьків. — 1976. - 145 с.

93. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: науково-практичний комен­тар. -К.: Вид. Дім «ІнЮре». -2003. -432с.

94. Рясенцев ВЛ. Советское семейное право. - М.: Юрид.лит. - 1982. - 256 с.

95. Савченко ЛА.. Права та обов'язки батьків по вихованню дітей // Право України. - 1997. - № 5. - С. 55-57.

96. Савченко ЛА. Проблема позбавлення батьківських прав та правове ста­новище покинутих дітей // Науковий вісник НАВСУ. - 1997. - № 1. - С. 88-92.

97. Сборник закопав СССР й Указов Президиума Верховного Совета СССР. -М.: 1956. - С. 63-69.

98. Сімейне законодавство України. Збірник законодавчих та підзаконних актів // Упорядник М.І.Камлик- К.: Атіка. - 2003. - 512 с.

99. Сімейне право України: Нотаріат. Адвокатура. Суд. // Науково-практ. посіб. у 2 кн. За заг ред. С.Я.Фурси. - К.: Видавець Фурса С.Я. - 2005. - Кн.1 -896с.

100. Сімейне право України: Підручник / За заг. ред. В.І.Борисової та І.В.Жилінкової. - К.: Юрінком Інтер. - 2004. - 264 с.

101. Сімейне право України: Підручник. / Ариваюок Т.О., Бірюков І.А., Гопанчука В.С., Дзера О.В. та ін. За ред. Гопанчука В.С. - К.: Істина. - 2002. -304с.

102. Сімейний кодекс України: Станом на 6 листопада 2007 р. - К.: Велес. -2007.-64с.

103. Соціальне сирітство в Україні: Експертна оцінка та аналіз існуючої в Україні системи утримання та виховання дітей, позбавлених батьківського піклування // Авт. кол. Волинець Л.С., Комарова Н.М., Антонова-Турченко О.Г., Іванова І.Б., Пєша І.В. - К.: Вид-во «Студцентр». - 1998. - 120 с.

104. Спасибо-Фатєєва І. Нотаріальне посвідчення правочинів та їхня дер­жавна реєстрація як способи «укріплення» прав // Нотаріат для вас. — 2006. — № 12.-С. 34-39.

105. Співак В.М., Гопанчук В.С. Законодавство України про шлюб та сім'ю. -К.: Наукова думка. - 1998. - 238 с.

106. Страхове право: Навч. посіб. / За ред. Ю.О.Заіки. -К.: Істина. -2004. -192с.

107. Устименко М. Органи опіки та піклування прагнуть більшого контакту з нотаріусами // Нотаріат для вас. - 2006. - № 12. - С. 26-27.

108. Фріс І. Договір подружжя про надання утримання (умови виникнення та припинення права на утримання) // Нотаріат для вас. - 2007. - № 11. - С. 49-51.

109. ХарчевА.Г. Брак й семья в СССР. - М.: Юрид.лит. - 1964. - 325 с.

110. Хронологічне зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, поста­нов і розпоряджень уряду Української РСР. - Том 1.-1917-1941.-К.: Держ-видав УРСР. - 1963. - 771 с.

111. Цивільний кодекс України. - Коментар. - Вид. друге із змінами станом на 15.01.2004. -Харків. -ТОВ «Одісей». - 2004. - 1100с.

112. Цивільно-процесуальний кодекс України: Чинне законодавство зі змінами станом на 1 вересня 2005 р.: К.: Вид. ПАЛИВОДА. - 2005. - 156 с.

113. Шевченко Я. Проблеми правового регулювання сімейних відносин // Українське право. - 1998 - число 1. - С. 121-130.

114. Шевченко ЯМ. Вдосконалення законодавства про сім'ю. - К., 1986. -168с.

115. Шевченко ЯМ. Основи сімейного законодавства. - К.: Вища школа. -1982.-89с.

116. Юлдашев О.Х. Міжнародне приватне право: Теоретичні та прикладні аспекти. - К.: МАУП. - 2004. - 576 с.117. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемчушенко (відп.

ред.)таін.-К.: «Укр. енцикл.», 1998.-672 с.
Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> sgf -> political science and law
political science and law -> Денна та заочна форми навчання Соціально-гуманітарний факультет
political science and law -> Тема сутність інтеграції як складової частини міжнародних процесів інтеграція як невід’ємна ознака розвитку та функціонування людських спільнот: сутність та передумови
political science and law -> Питання до заліку з курсу „земельне право україни
political science and law -> Перелік запитань для підготовки до іспиту із Особливої частини кримінального права України
political science and law -> Тема поняття, предмет, завдання І система кримінального права
political science and law -> Тема поняття, предмет, метод та система адміністративного права. Адміністративно-правові норми та адміністративно-правові відносини поняття адміністративного права та його місце в правовій системі України
political science and law -> Положення про перспективи розвитку політичної влади в Україні. Політологія в системі наук про суспільство. Політичний режим як сукупність методів, форм політичного панування
political science and law -> Питання до заліку основні поняття, предмет та система курсу «Судові та правоохоронні органи»
political science and law -> Питання до екзамену
political science and law -> Питання до іспиту

Скачати 305.89 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал