Демографічні зміни. Міжнаціональні відносиниСкачати 135.46 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір135.46 Kb.
#12213
ТипУрок
Історія України ІІ курс.

ТЕМА УРОКУ: Демографічні зміни. Міжнаціональні відносини.

План уроку:

1. Зміни в складі населення України.

2. Соціальне розшарування населення.

3. Загострення усього комплексу соціальних проблем.

4. Міжнаціональні відносини в Україні.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:

1.Опрацювати текст підручника (Підручник С.В.Кульчицький, Ю.Г.Лебедєва, «Історія України» 11 клас) стор.262-266.

2.Поясніть зміст терміну «депопуляція». Які причини викликали депопуляцію населення України?

3.Ваше розуміння поняття «рівень життя». Які компоненти, на ваш погляд, воно включає?

4.Як ви розумієте поняття «державне соціальне страхування»?

5. Які, на вашу думку, основні причини вплинули на демографічні показники в Україні?

6. Які права держава гарантує національним меншинам?
ТЕМА УРОКУ: Основні принципи зовнішньої політики незалежної України.

План уроку:

1.Вихід України на міжнародну арену.

2.Віднсини з Росією.

3.Відносини України з країнами світу.ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:

1.Опрацювати текст підручника (Підручник С.В.Кульчицький, Ю.Г.Лебедєва, «Історія України» 11 клас) стор. 242-245.

2.Складіть план питання «Вихід України на міжнародну арену та її діяльність у міжнародних організаціях».
Тестові завдання:

1.Позначте дату приєднання України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї за умови гарантії безпеки з боку ядерних держав.

А. 1994р.

Б. 1991р.

В. 1995р.

Г.1992р.


2.Позначте дату підписання хартії про особливе партнерства між Україною та Організацією Північноатлантичного договору .

А. 1994р.

Б.1997р.

В.1999р.


Г.2000р.

3. Позначте дату підписання угоди про створення Єдиного економічного простору.

А. 1907р.

Б. 1994р.

В. 2000р.

Г. 2003р.4.Позначте хронолопчнупослідовність історичних подій.

А. приеднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Б. підписання Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору (НАТО).

В. вступ України до Ради Європи.

Г. підписання Договору про дружбу, співробітництво і партнерство України з Росією.

5.Позначте відповідність подій і дат:А. укладення між Україною і ЄС Угоди про партнерство і співробітництво.

Б. затвердження Верховною Радою «Основних напрямів зовжшньої політики України».

В. підписання угоди про створення ЄЕП.

ТЕМА УРОКУ: Особливості розвитку та проблеми української культури. Модернізація національної системи освіти. Основні тенденції розвитку науки.

План уроку:

1.Нові закономірності культурного розвитку.

2. Освіта в сучасній Україні.

3. Наука незалежної України.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:

1.Опрацювати текст підручника (Підручник С.В.Кульчицький, Ю.Г.Лебедєва, «Історія України» 11 клас) стор.269-272.

2.Користуючись матеріалом підручника, заповніть таблицю

«Наука, культура України на сучасному етапі».
Наука

Література

Музика і

театр

Образотворче

мистецтво

Кінематограф

Фестивалі,

конкурсиТестові завдання.

1.Позначте рік прийняття Закону України « Про загальну середню освіту».

А. 1995р.

Б. 1999р.

В. 2001р.

Г. 2005р.

2. Позначте рік прийняття урядом постанови «Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти».

А. 1993р.

Б. 1999р.

В. 2004р.

Г. 2010р.

3. Позначте рік підписання Великої університетської хартії.

А. 1985р.

Б. 1995р.

В. 2001р.

Г.2004р.


4.Позначте термін, який відповідає такому визначенню : « Заможна людина – благодійник, що надає протекцію науці й мистецтву, - це….»

А. власник

Б. меценат

В. спонсор

Г. акціонер

5.Позначте хронологічну послідовність подій.

А. одержання Академії наук статусу національної.

Б. приєднання України до болонської системи.

В. підписання Великої університетської хартії.

ТЕМА УРОКУ: Здобутки української літератури і мистецтва. Досягнення в області спорту. Досягнення і проблеми української культури на початку

XXI ст.


План уроку:

1.Розвиток української літератури і мистецтва.

2.Досягнення в області спорту.

3.Труднощі розвитку культури.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:

1.Опрацювати текст підручника (Підручник С.В.Кульчицький, Ю.Г.Лебедєва, «Історія України» 11 клас) стор.273-275.

2.Написати реферати за темами: «Вплив західної масової культури на розвиток української культури», «Україна — космічна держава», «Український спорт на міжнародній арені».

Історія України І курс.

ТЕМА УРОКУ: Проголошення ЗУНР. Є .Петрушевич . Злука УНР і ЗУНР.

План:


  1. Проголошення ЗУНР.

  2. Євген Петрушевич

  3. Український національний рух на Буковині та Закарпатті.

4. Декларація про об'єднання українських земель в єдину державу.

5. Українсько-польська війна.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:

1.Опрацювати текст підручника (Підручник С.В.Кульчитський, Ю.Г. Лебедєва, Історія України 10 клас) стор.198-208.

2.Проаналізуйте дії УГА під час українсько-польської війни. Дайте їм оцінку. 3.Чи можна вважати, що поразка Австро-Угорщини у світовій війні давала можливість українцям побудувати власну державу. Відповідь обґрунтуйте.

4.Поміркуйте, чи сприяла міжнародна ситуація утвердженню державної незалежності України.


Тема уроку: Запровадження радянської державності , її характер.

Х. Раковський.План:

1. Встановлення радянської влади в Україні.

2. Поразка основних військових сил Директорії.

3.Реорганізація Директорії.4. Утворення українського Раднаркому.

5.Комуністичне будівництво.

6. Християн Раковський.ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:

1.Опрацювати текст підручника (Підручник С.В.Кульчитський, Ю.Г. Лебедєва, Історія України 10 клас) стор.210-218.

2.Відповісти на запитання стор.218-220.

3.Проаналізуйте програму соціально-економічних перетворень, які центр здійснював в Україні.

4.Чи вірним є твердження, що з перших місяців 1919 р. в Україні утвердилася диктатура комуністичної партії.
Тема уроку: Повстанський рух та його поразка. Н.Махно.

План:

1. Антибільшовицькі виступи в армії і на селі.

2.Наступ білогвардійців.

3. Денікінський режим в Україні.

4. Боротьба селянських мас проти окупантів.

5. Поразка білогвардійців.6.Бойові дії на Правобережжі.

7. Відновлення радянської влади в Україні.

8.Становлення однопартійної системи.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:

1.Опрацювати текст підручника (Підручник С.В.Кульчитський, Ю.Г. Лебедєва, Історія України 10 клас) стор.221-242.2.Складіть коротке есе, поєднавши в ньому погляди Директорії, П. Скоропадського, А. Денікіна і більшовиків на земельне питання.

3.Поясніть, чому радянська влада була несумісна з багатопартійністю.
Тема уроку: Радянсько-польська війна і Україна.

План:

1.Причини Варшавського договору та його зміст.

2.Наступ польсько-українських військ .

3. Польський окупаційний режим.

4. Контрнаступ радянських військ.

5. Галицька соціалістична радянська республіка.

6. Закінчення радянсько-польської війни і розрив Польщі з УНР.

7. Ризький мир та його умови.

8.Наступ врангелівських військ.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:

1.Опрацювати текст підручника (Підручник С.В.Кульчитський, Ю.Г. Лебедєва, Історія України 10 клас) стор. 244-252.

2.Відповісти на запитаня :

2.1.Чому провідні українські політичні діячі визнали Варшавську угоду неправочинним актом.

2.2.Чому антибільшовицьке повстання, на яке так розраховував С. Петлюра, не відбулося.

3. Складіть план питання «Наступ радянських військ на Варшаву».Художня культура

ТЕМА УРОКУ: М. Лисенко — основоположник національної композиторської школи в Україні.

План:

1.Становлення національної композиторської школи.2.Життєвий і творчий шлях М. Лисенка.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:

1.Опрацювати текст підручника (Підручник «Художня культура» 10 клас, Л.М.Масол, Н.Є.Миропольська, О.В.Гайдамака) стор.110-111.

2.Продовження роботи над сторінками «Видатні діячі української музичної культури» для доповнення альбому «Історія й культурна спадщина мого народу».
ТЕМА УРОКУ: Театр корифеїв: представники, репертуар, значення в історії культури. Творчий шлях М.Заньковецької.

План:

1.Розвиток української драматургії.

2. Театр корифеїв.

3. Творчий шлях М.Заньковецької.

4. Сузір'я митців - трьох братів Тобілевичів

5.Створення першого українського стаціонарного театру у Києві.ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:

1.Опрацювати текст підручника (Підручник «Художня культура» 10 клас, Л.М.Масол, Н.Є.Миропольська, О.В.Гайдамака) стор.113-119.

2.Виконання ескізів декорацій чи костюмів до вашої улюбленої української п’єси ХІХ ст.

ТЕМА УРОКУ: Український авангард. Архітектура і скульптура.

План:

1.Розвиток і формування архітектури України XX ст. Видатні архітектори і скульптори України XX ст.

2.Скульптура України XX ст.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:

1.Опрацювати текст підручника підручника (Підручник «Художня культура» 10 клас, Л.М.Масол, Н.Є.Миропольська, О.В.Гайдамака) стор.122-135

2.Створити живописну абстрактну композицію в одному зі стилів сучасного мистецтва за народними мотивами.

3.Підготувати повідомлення, підготовленими у группах, про видатних художників на початку XX ст.

Правознавство

ТЕМА УРОКУ: Загальна характеристика фінансового права.

Бюджетна система України. Система оподаткування. Платники податків, їхні права та обов’язки. Види податків і зборів. Відповідальність за порушення фінансового законодавства.План:

1. Поняття та джерела фінансового права.

2. Бюджетна система України.

3. Система оподаткування в Україні.

4. Права та обов’язки платників податків.
Домашнє завдання.

1.Опрацювати текст підручника (Підручник «Правознавство» 10 клас, О.Д.Наровлянський) стор. 127-133.

2.Відповісти на запитання стор.133.

3.Опрацювати Закон України «Про систему оподаткування»Стаття 14,15.

4.Висловіть думку щодо можливих наслідків зникнення податків.

ТЕМА УРОКУ: Загальна характеристика адміністративного права.

Суб’єкти адміністративного права. Державна служба.

Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.

Підстави адміністративної відповідальності. Адміністративні стягнення. Адміністративна відповідальність неповнолітніх.План:

1. Загальна характеристика адміністративного права України.

2. Адміністративний проступок і адміністративне стягнення: поняття, ознаки, види.

3. Адміністративна відповідальність неповнолітніх.Домашнє завдання.

1.Опрацювати текст підручника (Підручник «Правознавство» 10 клас, О.Д.Наровлянський) стор.133-138.

2.Користуючись Кодексом України «Про адміністративні правопорушення» Стаття 184, визначте, яку відповідальність нестимуть батьки в разі скоєння їхніми дітьми адміністративних правопорушень.

3.Складіть перелік якостей, які, на вашу думку, повинні мати державні службовці.


ТЕМА УРОКУ: Загальна характеристика екологічного права.

Екологічні права і обов’язки громадян. Використання природних ресурсів. Права і обов’язки власників природних ресурсів та природо користувачів.Червона книга України.План:

1. Загальна характеристика екологічного права України.

2. Екологічні права і обов’язки громадян.

3.Використання природних ресурсів.

4. Охорона зникаючих і рідкісних видів тварин і рослин

Домашнє завдання.

1.Опрацювати текст підручника стор.139-143

2.Відповісти на запитання стор.144.

3.Опрацювати: Конституція України Ст.14,16,92,5, Ст.50,66,

Земельний, Лісовий та Водний кодекси України, Закони України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд», «Про охорону атмосферного повітря», «Про тваринний світ».

Тема уроку: Загальна характеристика кримінального права, злочину. Поняття злочину, склад злочину. Види злочинів. Стадії скоєння злочину. Співучасть у злочині.

План:

1. Загальна характеристика кримінального права України.

2. Поняття злочину, склад злочину, види злочинів.

3. Стадії скоєння злочину.

4. Співучасть у злочині.
Домашнє завдання.

1.Опрацювати текст підручника стор.144-149.

2.Опрацювати Кримінальний Кодекс України Стаття 11,14-17, 68.

3.Заповнити таблицю.Незакінчений злочин

Добровільна відмова від злочину

Причини припирерря злочинних дійНа якій стадії можливе припирерря злочинних дійЮридична відповідальність за скоєні дії
Скачати 135.46 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка