Дата проведення уроку: 21. 01. 2013 Клас: Тема уроку: В. Сосюра.,, Васильки ’’ взірець інтимної лірикиСкачати 261.58 Kb.
Дата конвертації30.04.2016
Розмір261.58 Kb.
#29470
ТипУрок
АНАЛІЗ УРОКУ Української літератури
Дата проведення уроку:21.01. 2013 Клас: 8.

Тема уроку: В. Сосюра . ,, Васильки ’’ – взірець інтимної лірики .

Мета уроку: Ознайомити з інтимною лірикою В.Сосюри ; допомогти усвідомити ідейно – художній зміст твору ; розвивати навички виразного читання , аналізу ліричних поезій ; виховувати усвідомлення того , що щирість особистих почуттів людини – невід’ємне багатство її духовне світу.

Мета відвідування: Реалізація принципів особистістно-орієнтованої педагогіки на уроці

Хід уроку :

1.інитерактивна гра ,, мікрофон ’’ ( повторення попереднього матеріалу)

2.оцінювання виразного читання напам'ять поезії ,. Любітть Україну ’’

3.аналізування поезії ,, Васильки’’
АНАЛІЗ УРОКУ

Вид спостереження

Основні критерії

Використання

індивідуального досвіду

УЧНІВ

Виявляє досвід шляхом постановки запитань

. Організовує обмін змістом власного досвіду між учнями.

Підтримує найбільш правильні версій.

будує на основі цих версій вивчення нового матеріалу

Застосування учителем на уроці дидактичного матеріалу

Використовує різних джерела інформації:ілюстрації,схеми

Заохочує учнів до виконання нестандартних, проблемних завдань

Добір завдань різної складності.

Використовує картки з описом основних навчальних дій та послідовністю їхнього використання.

Характер педагогічного спілкування

Уважно вислуховує учнів, незалежно від рівня їхньої успішності

Веде бесіду з дітьми на рівних, підтримує партнерські, доброзичливі стосунки.

Проявляє чуйність, доброзичливість до кожного учня

Надає допомогу дітям, які не встигають за темпом роботи класу.

Активізація способів навчальної праці

Виявляє серед запропонованих учням найбільш особистісно- значимих шляхів розв'язання завдань

Організація, навчально- виховного середовища та його вплив на учнів

Рівень залучення кожного учня в роботу класу протягом усього уроку достатній.

Надає дітям можливості вибирати завдання серед різних варіантів, запропонованих учителем.

Створює умови, які дозволять кожному учневі бути активним, самостійним

Пропозиції:

 • Продумувати і правильно використовувати контрольно-корекційну функцію уроку як стимулюючу роль навчальної праці.Ознайомлена Л.C. Перепічка

АНАЛІЗ УРОКУ Української літератури
Дата проведення уроку:23.01 .2013 Клас: 8 .

Тема уроку: Борис Олійник . ,, Вибір ‘’ . Вічна проблема життєвого вибору.

Мета уроку: Поглибити знання школярів про життя і творчість Б. Олійник ( отримати у 6 класі) ; допомогти учнями краще усвідомити ідейно – художній зміст твору поета , розвивати навички виразного читання , аналізу ліричних творів ; виховувати активну громадянську позицію.

Мета відвідування: Відповідність методичних прийомів віковим особливостям учнів.
Структура уроку:

Хід уроку

Аналіз уроку

І. Організаційна частина.


Клас та учні до уроку готові . санітарно – гігієнічні умови – добрі.

Привітання учнів. Емоційна підтримка учнів.

Учні емоційно спокійні, готові до уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань, мотивація діяльності.

 • Перевірка домашнього завдання

 • Міні лекція вчителя про життя і творчість Б . Олійника

 • Аналіз змісту поезії ,, Вибір ’’

 • Гра ,,Мікрофон’’ ( робота над питанням: ,,Щоб ви запропонували людині , яка помилялася у власному виборі’’

 • Робота у малих групах ( складання інформаційного грона – коментаря власного вибору)

1.Учні включаються в роботу, дають визначення і пояснення.

2.добір завдань різної складності.

3. Вчитель підтримує найбільш правильні версії

4. Вчитель вимагає щоб відповіді були повними.

5. вчитель проявляє чуйність до кожного учня.

6. Мова вчителя грамотна , зрозуміла для учнів.

ІІІ. Підведення підсумків


 • Виставлення оцінок


Аргументовано , мотивовано , оголошено до дзвінка.


IV. Домашнє завдання

Роз’яснено виконання , записано у щоденники .


Висновки: Вчитель готовий до уроку , тема уроку відповідає календарному плануванню . Формування мети збігається з його змістовною лінією. Навчальний матеріал відповідає за складністю його типу. Урок проведено на високому рівні , створено позитивну атмосферу , що налаштовує на роботу , гарно підібрані форми та методи роботи з учнями . заслуговує уваги усвідомлення важливості систематичного закріплення набутих розумових вмінь школяра. Мова вчителя – грамотна . пояснення ведеться на високому рівні , спостерігається високий зворотній зв'язок .

Пропозиції : Приділити увагу добору дидактичного матеріалу (елементи новизни, факти для порівняння, зіставлення, висновків), подбати про його виховне значення

Загальна оцінка: відмінно


Ознайомленно Л.С.Перепічка
Аналiз уроку.

Предмет, клас : Українська література 8 клас  Дата        25.01.2013                     .

Вчитель Перепічка Людмила Станіславівна.

Мета вiдвiдування        Вивчення системи роботи вчителя                                                                            .

Тема уроку  Тема : Борис Олійник . ,, Ринг’’. Філософія чину і мудрості .

Мета уроку  продовжити знайомити школярів з творчістю письменника , проаналізувати поезію ,, Ринг ’’ ; зясувати її ідейно – художній зміст ; розвивати культури зв’язного мовлення , пам'ять , увагу , спостережливість , уміння граматично висловлювати власні думки , почуття; виховувати риси чесності , порядності ; доброти ,

                    Планування i комплекс розвязування

                                      задач уроку.  1.Тема і мета уроку визначена правильно. Вона відповідає програмним вимогам . Вбачається повна взаємозалежність навчальної виховної і розвиваючої.

2. Тип уроку : нестандартний комбінований.

3. Вибрано доцільну структуру уроку

4. Перевiрка присутнiх: зроблена.

5. Опитування пройденого матерiалу:

Метод - бліц опитування , у вигляді вікторини .

Форма - iндивiдуальна, групова.

Чітке , вичерпне формулювання запитань Опитано  80% учнів , усім учням виставленні оцінки . Вчитель  виставляє мотивовані та правильні бали.

6. Виклад нового матерiалу.

- Науковий рiвень: високий

- Доступнiсть викладу: повна

- Звязок з життям: високий

- Мова вчителя: багата, емоцiйна, грамотна

7.Забезпечення зворотного звязку: безперевний зв’язок, опитування,

пiсля пояснення, виконання вправ.Засвосння матерiалу учнями: добре.

Викликано пiд час пояснення:     2 учні  

8.Наочнiсть:Використано картки з роздатковим матеріалом .

ефективнiсть – не висока 9. Мiкроклiмат уроку

- сприяв засвоєнню знань , активiзував пiзнавальну дiяльнiсть.10. Взаємозвязок мiж етапами уроку логічний та плавний.

11.Повністю досягненно мети уроку

  Зауваження до уроку : позитивнi На уроці були реалізовані вимоги принципів навчання. Особливо вдало дотримано принципу науковості: навчальний матеріал, що вивчався, відповідає вимогам наукової нормативної граматики.

Недоліки- учителька не звертає уваги на їх поставу за робочим місцем

пiдсумкова оцiнка ( добре) • 15. Рекомендацiї: Застосовувати наочність, яка привернула б увагу учнів до матеріалу, що вивчається.

 • Продумувати систему запитань, які спонукали б до висновків, зіставлень, аналізу

З аналiзом ознайомлений                               Л.С.Перепічка 

АНАЛІЗ УРОКУ Української мови


Дата проведення уроку:05 . 12 .2012 Клас: 9.

Тема уроку:. ,,Складнопідрядне речення , з підрядними з’ясувальними та обставинними.’’

Мета уроку: дати поняття про СПР з підрядними з’ясувальними та обставинними , ії будовою, засоби синтаксичного зв’язку, розвивати логічне мислення , відчуття мови, виховувати повагу до видатних українців.

Тип уроку: формування вмінь і навичок.
Структура уроку:

Хід уроку

Аналіз уроку

І. Організаційна частина.


Привітання учнів. Емоційна підтримка учнів.

Учні емоційно спокійні, готові до уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

 • Перевірка домашнього завдання

 • Запитання для повторення вивченого.


1.Учні включаються в роботу, дають визначення і пояснення.

2.добір завдань різної складності.

3. Вчитель підтримує найбільш правильні версії

4. вчитель вимагає щоб відповіді були повними.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

 • Гра ,, Знайди помилку’’


Учні пожвавлюються і проявляють зацікавленість.

Вчитель правильно підібрала і продумала способи відновлювального повторення знань.

ІУ. Вивчення нового матеріалу.

Творче конструювання

 • Робота з текстом підручника

 • Робота із словником
1.Вміло підібране завдання , їх різноманітність сприяє кращій роботі учнів , немає напруженості .

Учні зацікавлено шукають потрібні терміни у словниках.


У. Підбиття підсумків

Вчитель аргументовано виставляє оцінки за урок

VI . Домашнє завдання

Виснновки: Урок проведено на високому рівні , створено позитивну атмосферу , що налаштовує на роботу , гарно підібрані форми та методи роботи з учнями . заслуговує уваги усвідомлення важливості систематичного закріплення набутих розумових вмінь школяра. Мова вчителя – грамотна . пояснення ведеться на високому рівні , спостерігається високий зворотній зв'язок .

Загальна оцінка: відмінно
Ознайомленно Л.С.Перепічка
АНАЛІЗ УРОКУ Української літератури
Дата проведення уроку:25. 10 .2012 Клас: 8.

Тема уроку:,, Слово про похід Ігорів ’’. Образи руських князів, князівни Ярославни та узагальненого образу Руської землі.

Мета уроку: Допомогти учням глибше усвідомити ідейно- художнє значення : ,, Слова про похід Ігорів ’’, розвивати навички аналізу характеристики образів , спостереження над текстом , виховувати почуття патріотизму , щирості і вірності.

Мета відвідування : Вивчення діяльності учнів на уроці. Якість їх знань та навичок.
Хід уроку

Аналіз уроку

І. Організаційна частина.


Привітання учнів. До уроку всі готові , чисто , дисципліна відмінна Емоційна підтримка учнів.

Учні емоційно спокійні, готові до уроку.ІІ. Актуалізація опорних знань.


 • Запитання для повторення іменника .

 • Літературний диктант (письмово 12 питань по 1 балу)

1Використанно індивідуальні форми опитування .

2.добір завдань різної складності.

3. Вчитель підтримує найбільш правильні версії

4. вчитель вимагає щоб відповіді були повними.

У загальному учні справились із завданням


ІІІ.Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу .

 1. група : підбирає матеріали до характеристики князя Ігоря

 2. група : підбирає матеріали до характеристики Всеволода

 3. група : характеризує образ Ярослава

 4. група : визначає риси характеру князя Святослава

 • Повідомлення про результати роботи в групах

 • Запис висновків у зошиті

 • Еврістична бесіда
Учні активно працюють у групах .

Відповіді свідчать про те , що вони добре ознайомленні з твором

Вчитель допомагає учням ,частково доповнює відповіді

Високий рівень зворотнього зв’язку

Високий рівень учнів у пошуковій роботіІУ Закріплення знань , умінь та навичок

 • Розгадування кросворду

Учні зацікавленно розгадують кросворд


У.Підведення підсумків уроку

- Продовжити речення…

- Виставлення оцінок


Вчитель аргументовано виставляє оцінки за урок

VI . Домашнє завдання

 • Підготуватися до письмової роботи

Націлює учнів на якісне виконання завдання.

Виснновки: Урок проведено на високому рівні , створено позитивну атмосферу , що налаштовує на роботу . На уроці за можливості використовувались різноманітні методи навчання. Доречно були використані словесні, наочні і практичні методи. Вони, в основному, відповідають меті уроку та віковим особливостям учнів. Схвально, що саме на уроці мови вчителька приділяє достатньо уваги і фактичним методам навчання .Мова вчителя – грамотна . пояснення ведеться на високому рівні , спостерігається високий зворотній зв'язок .

Ознайомленно Л.С.ПерепічкаАНАЛІЗ УРОКУ Української мови
Дата проведення уроку:19.11.2012 Клас: 9.

Тема уроку:. ,,Складнопідрядне речення , його будова і засоби зв’язку в ньому ’’

Мета уроку: Поглибити знання учнів про особливості будови складного речення , ознайомити з поняттям СПР , його будову і засоби зв’язку у ньому ;

Навчити знаходити СПР у тексті , визначати головну і підрядну частину;

Розвивати вміння розрізняти сполучники і сполучні слова ;

Виховувати культуру мовлення;

Тип уроку: формування вмінь і навичок.
Структура уроку:

Дії вчителя

Дії та реакція учнів

І. Організаційна частина.

1. Привітання учнів. Емоційна підтримка учнів.

Учні емоційно спокійні, готові до уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

 • Робота за табличкою СПР , його будова.


1.Учні включаються в роботу, дають визначення і пояснення.

2.Виконують вправу у зошиті. Більшість справляється із завданням.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

 • Виконання практичної роботи на основі тексту про зиму

 • Виписування СПР , їх аналізування.Учні пожвавлюються і проявляють зацікавленість.

ІУ. Вивчення нового матеріалу.

Творче конструювання

 • Учні самостійно будують речення

 • Вчитель використовує метод ,, Мікрофон’’


1.Учні уважно слухають і під диктовку учителя заповнюють таблицю.

2. Роблять висновки.

У. Домашнє завдання

Змістовний компонент уроку: Обсяг поданого учителем матеріалу відповідає темі уроку. Базові поняття, уміння і навички у учнів сформовані. Використання різних видів роботи (розповідь, бесіда, вправа на відповідність) виявилися доцільними та ефективними. Виявлення цього досвіду шляхом постановки запитань. Організація обміну змістом власного досвіду між учнями. Підтримка учителем найбільш правильних версій. Побудова на основі цих версій вивчення нового матеріалу Добір завдань різної складності.
Розвиваючий компонент уроку: Навчилися знаходити СПР у тексті , визначати головну і підрядну частину , розвивати вміння розрізняти сполучники і сполучні слова ;

Під час уроку вчилися раціонально запам’ятовувати і робити висновки.Мотиваційний елемент уроку: Учитель показував вагомість теми уроку, спонукав до зацікавленості змістом уроку. Емоційний фон та темпоритм відповідав віковим особливостям учнів 9 класу. Стимулювання учнів до застосування різноманітних способів навчальної роботи

Виховний характер уроку: Правильна організація уроку і розподіл часу самодисциплінували учнів. Зміст уроку подавався враховуючи виховну мету.

Контроль та оцінювання знань, умінь і навичок учнів: Методи перевірки знань (усне, письмове) були вдало використані. Оцінювання супроводжувалися емоційним ставленням та аргументованим поясненням.

Організаційна чіткість уроку: Класна кімната та учні готові до уроку, кожен етап уроку мав логічну завершеність. Види діяльності і час використані методично правильно.

Оцінка діяльності учителя на уроці: Володіє фактичним матеріалом вміє грамотно і науково викласти цей матеріал, володіє методикою формування понять та методикою ведення уроку, дотримується педагогічного такту та етики.

Загальна оцінка результативності уроку: відмінно.

Ознайомлена Л.С.Перепічка

Аналіз роботи вчителя української мови та літератури

Перепічки Л.С.

Висновки зроблені на основі аналізу відвіданих уроків,тематичних зрізів знань,ведення шкільної документації, учнівських зошитів, матеріально-технічної бази.

Вчителька Перепічка Л.С. має високий рівень теоретичної, методичної та мовної підготовки. Досконало володіє методикою викладання української мови та літератури.
Перепічка Л.С. чітко визначає тему та мету уроку, чільне місце в якому належить організаційно-вступній частині: психологічний настрій, організація уваги, робочий настрій, мотивація навчання, актуалізація навчання.

Уроки побудовані за конкретно визначеним планом з урахуванням ступеня оволодіння навчального матеріалу. Проблемно-пошукові ситуації дають можливість не тільки підняти інтерес до теми, а й відпрацьовувати здобуті знання, уміння, навички осмислення змісту навчального матеріалу, і творчо використовувати здобуті знання. Слід відмітити вміння вчительки працювати із учнями різних вікових рівнів, впроваджуючи наступність у вивченні української мови та формування компетентності продуктивної творчої діяльності учнів.


Більшість уроків у 8-9 класах будуються за формою: учень-учень; Використовуються групова форма роботи, активна та інтерактивна моделі навчання, які передбачають диференціацію навчання, можливість розвитку соціальної та громадянської компетентності учнів.


У даних класах вчителька на уроках звертає велику увагу на формування загальнонавчальних компетенцій: усвідомлення мети поставленого завдання,співпрацю під час парної та групової роботи, знаходження та розуміння і при необхідності передавання нової інформації.

Аналізуючи уроки та позакласну роботу вчительки, можна зробити висновок, що Перепічка Л.С. взаємоповязує паралельне вивчення всіх видів мовленнєвої діяльності (читання, письмо, усне мовлення, аудіювання), створює доброзичливий мікроклімат на уроці , вміє зацікавити своїм предметом.

Жоден учень на уроках Людмили Станіславівни не лишається поза увагою. Основою її методики є дотримування вимог комунікативно-орієнтованого навчання. Використання творчого потенціалу учнів, пошуково-навчальної роботи, роботи з першоджерелами, підручником, творчим завданням розвивають у них вміння виділяти головне , логічно мислити, робити висновки, висловлювати свою думку, розвивати уміння і навички усного мовлення, правильно оформлених у граматичному відношенні_речень

Відповідно до тематичних зрізів знань у класах, відвіданих уроків, бесід з учнями, поетапно, з року в рік, можна зробити висновок, що освітньо-пізнавальні завдання уроку згідно програми , формування, закріплення конкретних та загально-навчальних умінь і навичок , виявлення і усунення програлин в знаннях, а також виховні завдання - формування основних освітніх ідей , забезпечення гуманістичного виховання , зв’язок життя з навчанням , виховання патріотизму, етики та естетики через особистісно-орієнтовний підхід до учнів – Перепічка Л.С. на уроках забезпечує якісний рівень знань та реалізує освітню проблему школи.

Допомогою у досягненні програмних вимог є достатня матеріальна база ( підручники різного рівня освітніх програм , програвач дисків , роздатковий матеріал, компютерно-інформаційні технології ) тісний контакт з батьками, співпраця з учнями.

Досить результативними є використовувані вчителькою активні форми навчання. Серед таких: евристичне спостереження, порівняння, конструювання, моделювання, методу творчої реалізації.

Важливу роль вона відводить урокам, спрямованим на формування таких умінь, як оволодіння різними способами читання, робота з додатковою літературою, уважне слухання усного мовлення, конспектування почутого та прочитаного, а також нестандартним формам інтегрованих уроків.

Вчителька активно впроваджує в практику викладання рідної мови комп’ютерні технології. Так для уроків літератури вона склала комп’ютерну презентацію «Ілюстрована біографія Т. Г. Шевченка» ,яку використовує при вивченні відповідної теми у 5, 8 та 9 класах, презентацію ,,Андрій Малишко” залучає учнів до наповнення матеріалами стенду «Перлинки дитячої творчості », редактором якого вона є, намагається розвивати їхні творчі здібності, прищеплювати активну життєву позицію, виховувати на кращих прикладах.

Вчитель ділиться власним досвідом з колегами, є активним членом міжшкільного методичного об’єднання вчителів свого фаху, постійний член журі районних учнівських олімпіад та різноманітних конкурсів.

Результатом роботи вчителя є призові місця її учнів у районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з предмету, обласному етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови ім.П.Яцика обласному етапі конкурсу ім.. Тараса Шевченка , її вихованці ставали переможцями обласного етапу конкурсу захисту робіт МАН та інших конкурсах .


Результати контрольних робіт у 5,7 , 8, 9 класах свідчать про високу якість та міцність знань, умінь і навичок дітей з української мови.

Рівні навчальних досягнень ( у % від кількості учнів у класі)

5 клас

7 клас

8 клас

високий

достатній

середній

низький

високий

достатній

середній

низький

високий

достатній

середній

низький

30

30

30

10

7

33

46

14

40

40

15

5
9 клас

високий

достатній

середній

низький

32

28

32

8

Проте, вчителю слід звернути увагу на :

подальше створення авторської бази презентацій до уроків та їх систематизація за темами курсу;

друкування кращих розробок та родзинок досвіду в педагогічній періодиці, заповнення особистої сторінки вчителя на шкільному сайті ;

удосконалення орфографічної та пунктуаційної грамотності учнів.
АНАЛІЗ УРОКУ Української мови
Дата проведення уроку: 28 . 12 .2012 Клас: 6 .

Тема уроку:. ,, Незмінювані іменники.’’

Мета уроку: Поглибити знання учнів про іменник , як частину мови , з’ясувати правопис незмінюваних іменників , формувати загальнопізнавальні вміння знаходити означу вальні іменники в текстах , визначати їх роль у реченнях , розвивати увагу , творче мислення , виховувати почуття поваги до рідної країни , до майстерності художнього слова.

Тип уроку: формування вмінь і навичок.


Структура уроку:

Хід уроку

Аналіз уроку

І. Організаційна частина.


Привітання учнів. Емоційна підтримка учнів.

Учні емоційно спокійні, готові до уроку.ІІ. Актуалізація опорних знань.

 • Перевірка домашнього завдання

 • Запитання для повторення вивченого.

1.Учні включаються в роботу, дають визначення і пояснення.

2.добір завдань різної складності.

3. Вчитель підтримує найбільш правильні версії

4. вчитель вимагає щоб відповіді були повними.ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

 • Спостереження над мовним матеріалом

 • Складання таблиці

 • Лінгвістичне дослідження
Учні пожвавлюються і проявляють зацікавленість.

Вчитель правильно підібрала і продумала способи відновлювального повторення знань.ІУ. Вивчення нового матеріалу.

Пояснювальний диктант .

Завдання :


 • Визначити відмінок іменника

 • Робота з текстом підручника
1.Вміло підібране завдання , їх різноманітність сприяє кращій роботі учнів , немає напруженості .

Учні зацікавлено шукають потрібні терміни у словниках.
У. Підбиття підсумків

Вчитель аргументовано виставляє оцінки за урок

VI . Домашнє завдання

Виписати із тексту незмінювані іменники

Виснновки: Урок проведено на достатньому рівні , створено позитивну атмосферу , що налаштовує на роботу , гарно підібрані форми та методи роботи з учнями . заслуговує уваги усвідомлення важливості систематичного закріплення набутих розумових вмінь школяра. Мова вчителя – грамотна ., спостерігається високий зворотній зв'язок . На уроці простежувалися: розвиток психічної сфери учнів, підібрано вдало завдання для активізації творчої уяви та мислення учнів.

Звернути увагу на розвиваюче навчання — розвиток розумових здібностей учнів (мислення, мови, уяви, пам'яті тощо) шляхом добору відповідних методів та форм роботи.

Покращити використання підручника як первинного джерела знань, як засобу організації самостійної роботи учнів.

Поліпшити етап уроку «домашнє завдання», а етап уроку «перевірка домашньогозавдання» використовувати для актуалізації матеріалу, необхідного для засвоєння нової теми

Загальна оцінка: добре


Ознайомленно : Л.Р.Бугера
АНАЛІЗ УРОКУ Української мови
Дата проведення уроку: 22. 01 .2012 Клас: 6.

Тема уроку: Велика буква і лапки у власних назвах. Не з іменниками .

Мета уроку: Навчити розрізняти іменники – власні та загальні назви; розвивати навички використання їх у ролі звертань, формувати вміння правильного написання , власних назв, виховувати старанне ставлення до навчання.

Структура уроку:Хід уроку

Аналіз уроку

І. Організаційна частина.


Клас та учні до уроку готові . санітарно – гігієнічні умови – добрі.

Привітання учнів. Емоційна підтримка учнів.

Учні емоційно спокійні, готові до уроку.


ІІ. Актуалізація опорних знань, мотивація діяльності.

 • Перевірка домашнього завдання

 • Діагностуавння знань мовних явищ ( за таблицею)

 • Колективна робота над текстом ( виписування власних назв)

 • Робота у парах ( хто швидше)

 • Виконання тренувальних вправ для повторення

 • Робота над запитаннями вчителя

 • Виконання вправ із підручника
Урок повторення та закріплення раніше сформованих знань, добір завдань різної складності.

1.Учні включаються в роботу, дають визначення і пояснення.

2.добір завдань різної складності.

3. Вчитель підтримує найбільш правильні версії

4. Вчитель вимагає щоб відповіді були повними.

5. вчитель проявляє чуйність до кожного учня.

6. Відсутня фізкульт хвилинка( малі діти)

7. Мова вчителя грамотна , зрозуміла для учнів.ІІІ. Підведення підсумків


 • Запитання для повторення

 • Виставлення оцінок

Аргументовано , мотивовано , оголошено до дзвінка.
IV. Домашнє завдання

Роз’яснено виконання , записано у щоденники .

Висновки: Вчитель готовий до уроку , тема уроку відповідає календарному плануванню . Формування мети збігається з його змістовною лінією. Навчальний матеріал відповідає за складністю його типу. Урок проведено на високому рівні , створено позитивну атмосферу , що налаштовує на роботу , гарно підібрані форми та методи роботи з учнями . заслуговує уваги усвідомлення важливості систематичного закріплення набутих розумових вмінь школяра. Мова вчителя – грамотна . пояснення ведеться на високому рівні , спостерігається високий зворотній зв'язок .

 • Пропозиції : Обов’язково в планування уроку включати фізкульт хвилинку Практикувати випереджувальні завдання, продумувати їх систему, значення.

 • Продумувати систему роботи з підручником, передбачати самостійну роботу (відбір матеріалу для ілюстрації, виписування з підручника орфограм, правил, тощо).

Загальна оцінка: добреОзнайомлено : Л.Р.Бугера
Каталог: fr
fr -> Ілона Тивонюк педагогічна діяльність вчителя як основна складова професійної компетентності майбутнього освітянина
fr -> Реферат з педагогіки на тему Індивідуальний стиль професійної діяльності педагога Виконав: студент 52 групи
fr -> Жужуленко Наталія Петрівна Корсунь-Шевченківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів засобами ікт
fr -> «Індивідуальний стиль професійної діяльності педагога»
fr -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки
fr -> Шляхи формування оптимального педагогічного клімату в шкільному колективі
fr -> Олена Фурман проблема активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів
fr -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки
fr -> «Реалізація шляхів естетичного виховання першокласників у процесі формування каліграфічної навички»

Скачати 261.58 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка