Цільові програми І проекти в діяльності бібліотекСторінка5/10
Дата конвертації10.04.2016
Розмір0.79 Mb.
#327
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Дайте опис конкретних проблем, що будуть вирішуватись в рамках проекту. Висвітліть ситуацію, що обумовила необхідність розробки пропозиції, охарактеризуйте стан справ в суспільстві, а також у науці, культурі, освіті, соціальній сфері, тобто у тих областях, на розвиток яких спрямований ваш проект. Підкріпіть ваше повідомлення фактами і цифрами. Краще пояснити, як кардинально зміниться ситуація при одержанні бібліотекою запитуваного гранта. Зумійте довести, що ви реалізуєте запропонований проект не тому, що вам здається було б добре це зробити, а тому, що це дійсно потрібно. Обгрунтуйте, чому саме ваша бібліотека має спроможність вирішити заявлену проблему і чому запропонований підхід представляється найбільш оптимальним.
Мета проекту

Мета проекту формулюється як загальна проблема і повинна бути логічно пов'язаною з нею. Це очікуваний кінцевий результат, передбачувані кількісні та якісні зміни. Наприклад: при проблемі "Безробіття молоді після закінчення середньої школи" метою може бути "Створення в бібліотеці фактографічного банку даних щодо працевлаштування і фахової підготовки молоді".


Задачі проекту – це серія конкретних досягнень, спрямованих на рішення сформульованих проблем і реалізацію встановлених цілей. Задачі є кінцевим результатом, а не процесом. Це опис того, що буде існувати в результаті проекту. Чим ясніше задачі, тим легше планувати і здійснювати діяльність, що приведе до виконання цих задач. Формулювання чітких задач також полегшить процес моніторингу і оцінки успіху проекту. При написанні задач уникайте слів, що означають процес. Замість цього використовуйте слова, що відображають закінченість. Наприклад:

"процес" "закінченість"

підтримувати навчити

сприяти збільшити

перебудувати виготовити

Задачі повинні бути доречними (відповідними ситуації) і такими, що можна досягти.

При формулюванні задач можна використовувати такі критерії:

Конкретність:

Чи зрозуміла задача у відношенні того, яка ситуація зміниться, як, де і коли?Вимірність:

Які кількісні зміни відбудуться? (Наскільки збільшиться чи зменшиться той чи інший показник, скільки чоловік буде додатково охоплено і т. п.).


Територіальність і адресність:

Регіональне охоплення проекту і його цільова аудиторія.Реальність

Чи приведе проект до змін, що зазначені у кожній задачі?
Визначеність у часі:

Чи відображає задача період часу, за який вона повинна бути досягнута? Тут треба вказати окремі етапи, обґрунтувати послідовність дій. Доречно використовувати дієслівні форми, наприклад: організувати конференцію..., провести семінар..., підготувати до видання... Слід пам'ятати, що за методами стоїть механізм здійснення ідеї і конкретних заходів щодо проекту.Оцінка ефективності результатів проекту та ходу роботи

Особливістю проектної діяльності є цілком прагматичний прорахунок витрат і очікуваних результатів. Результати повинні бути ясні до початку робіт з проекту. Оцінка результативності проекту може бути здійснена в двох аспектах:  1. Оцінка результатів проекту (продукту, послуги, навчальної програми)

  2. Оцінка процесу реалізації проекту (особливостей здійснення проекту, стилю роботи проектної команди, ступеня відхилення від задуманого плану робіт).

Для реалістичної оцінки можна використовувати зовнішню і внутрішню експертизу.

Внутрішня оцінка проекту здійснюється власними фахівцями, ступінь компетентності яких відповідає їх посадовим обов'язкам.

Можна також запропонувати оцінити ефективність проекту бібліотеки сторонній організації чи незалежному експерту.

Позитивна оцінка незалежного компетентного експерта найбільш об'єктивна. Вона сприяє підвищенню ступеню довіри грантодавця до проекту бібліотеки.

Оцінка ефективності результатів проекту є різновидом моніторингу, тому в даному випадку використовується та ж методологія: опитування, спостереження, статистичний аналіз, аналіз документів тощо.
Бюджет проекту

Бюджет – це найбільш суттєва частина проекту. Це кошторис передбачених цільових витрат, необхідних для здійснення проекту. Складання бюджету сприяє більш чіткому уявленню мети проекту. Бюджет повинний бути реалістичним, докладним, узгодженим з рештою розділів заявки, не містити арифметичних помилок.

Він чітко вказує, що повинно фінансуватися фондом, а що надають інші установи. Містить види робіт, які виконуватимуться на добровільних засадах або власними ресурсами бібліотеки.

Бюджет включає витрати на обладнання, супутні витрати, витрати на персонал (індивідуальна фінансова підтримка, оплата праці), адміністративні витрати (послуги зв'язку, поштові витрати, грошові перекази, оренда приміщень, видавничі витрати, реклама та ін.), витрати, що пов'язані з відрядженнями. А також інші витрати (це побічні витрати , не пов'язані з реалізацією проекту, але необхідні для його повноцінного забезпечення. Тут не повинна вказуватись велика сума, щоб не викликати додаткових питань з боку джерела фінансування).

Бюджет повинний бути достатнім для виконання всіх зазначених в інших розділах проекту робіт.

До бюджету необхідно скласти деякий коментар, в якому пояснити, як будуть витрачені кошти по проекту, чому необхідні ті чи інші витрати. Підготувавши кошторис витрат слід письмово обґрунтувати кожний рядок бюджету.


Можливості подальшого фінансування

Якщо ідея проекту буде розвиватися після його реалізації, то треба вказати, з яких джерел передбачаються на це кошти.


Додатки

В додатках бажано представити важливу інформацію, що не ввійшла в основні частини проекту, а саме: список керівників бібліотеки із зазначенням посади, стажу роботи; бюджет бібліотеки; план поетапної реалізації проекту; листи офіційних та приватних осіб на підтримку проекту; короткі довідки про осіб, яких залучено до реалізації проекту: стаж роботи, відомості про освіту, професійні публікації тощо.

Проект не варто писати швидко, "в останню добу". Його треба не один раз перевірити, чи всі етапи роботи розкриті, чи є вдалою назва, чи розкриває вона його зміст і привертає до себе увагу неординарним звучанням. Неохайно оформлений проект не має шансів на перемогу в конкурсі.

Наведемо декілька прикладів звичайних підстав для відхилення проектів:  1. невірно підрахований бюджет;

  2. відсутнє резюме (короткий зміст проекту)

  3. відсутні біографії осіб, що запропоновані для реалізації проекту;

  4. відсутній план оцінки проекту;

  5. відсутня біографія директора бібліотеки (керівника проекту);

  6. надано раніше відхилений проект, в який не внесено запропонованих змін, або нового матеріалу;

  7. в проекті не вказані мета і завдання;

  8. відсутні контактні телефони та факси.

Тому пропонуємо декілька порад, які будуть Вам у пригоді при складанні тексту проекту:

Ви повинні познайомити експертну комісію з ідеєю проекту. З чого почати? Адже потрібно охопити надзвичайно широкий спектр діяльності: від опису власних характеристик бібліотеки і аналізу навколишньої соціально-економічної інфраструктури до чіткого формулювання проблеми і шляхів її вирішення. Ваш "роман" на тему "Моя люба бібліотека" чи ваші фантастичні мрії про майбутнє проекту, якщо і будуть прочитані, але навряд будуть нагороджені "гонораром". У першу чергу визначте, які сфери діяльності найбільш значущі з погляду даного проекту, що характеризують Вас позитивно. Складіть до них перелік ключових слів. А, може, варто розповісти і про невдачі, і про шляхи їхнього подолання – це зробить враження надійного і відкритого партнерства. Ключові слова, що визначають розділи проекту, який Ви характеризуєте, можна оформити у вигляді "дерева", додаючи до загальних понять більш конкретні. На закінчення ще раз перевірте ваше "дерево" і порядок розташування його "гілок". І приступайте до написання першої чернетки.Перша чернетка

Постарайтеся стежити за ходом ваших думок. Поки немає сенсу звертати увагу на структуру програми і пунктуацію. Якщо з першого разу не вдається сформулювати ідею проекту, то почніть заново, спробуйте ще раз. І так хоча б кілька разів. Ваші завдання на даному етапі – зуміти письмово зафіксувати досить виразні формулювання основних розділів проекту. Нічого не витирайте і не викреслюйте. Це можна зробити пізніше. Ваш перший варіант можна вважати завершеним, якщо складені тексти до всіх ключових слів. І не переживайте, що написане на даному етапі зрозуміле тільки Вам, це тільки початок будівництва складної логічної системи, що називається заявкою на одержання гранту.
Друга чернетка


Перший, найбільш важкий етап Ви вже подолали. Задум вже є на папері. Але найчастіше зміст цього тексту недоступний нікому, окрім Вас. Наступний етап – зробити текст зрозумілим і для інших. Допишіть незакінчені пропозиції і замініть невдалі вирази більш придатними. Тепер Ви маєте для цього досить часу, тому що не треба тримати в голові ще не зафіксовані ідеї. Вже можна більш спокійно і цілеспрямовано сконцентрувати усю свою увагу на тексті. Викресліть повтори, перевірте взаємозв'язок частин тексту. Результатом цієї роботи повинний стати зрозумілий усім текст. Для перевірки попросіть прочитати проект своїх колег, друзів, членів родини.
Зворотній зв'язок

Читати потрібно вміти. Якщо замість доброзичливого, але критичного аналізу скажуть "Ну, зійде!", то Вам від цього ніякої користі. Даючи роботу на рецензію, постарайтеся встановити адекватний зворотній зв'язок. Чи ясна суть проекту? Сторонній людині часто важко зрозуміти специфіку незнайомої роботи, часто не ясна і термінологія. Запропонуйте вказати сильні сторони тексту проекту і те, що заважає розумінню змісту написаного. Чи витікає з документа, що саме Ваша бібліотека має потенціал для рішення даної проблеми?

Чи можна скоротити текст, не змінюючи його змісту?
Останнє відшліфування тексту

Очевидно, Ви одержали цілий ряд зауважень щодо тексту проекту. Деякі з них можуть виявитися суперечливими. Не забувайте, що автор – Ви. Тому не виправляйте свій текст там, де зауваження Вам здалися необґрунтованими. Однак, якщо будуть ствердження, що текст занадто довгий, то варто зробити відповідні висновки. У ході останнього редагування перевірте орфографію, граматику, стилістику написаного.

Отже текст готовий. Якщо Ви написали і відредагували всі його частини, використовуючи вищеописану методику, то тепер треба перевірити весь текст в цілому. Перевірте абревіатури: протягом всього тексту потрібно дотримуватись одного типу скорочень, а з першою появою її в тексті – розписати. Читаючи останній раз текст, замініть умовний спосіб, що говорить про непевність, дійсним – стверджуючим.
Методика, яку ми Вам пропонуємо використовувати при написанні проектів, поширена сьогодні в усьому світі і називається "process writing". Суть даного методу полягає в заміні акта одноразового створення тексту більш ефективним – поступовим процесом. Слід також пам'ятати, що ідеального тексту не існує і завжди можна щось виправити та переробити.

У загальному висновку до всього викладеного вище матеріалу, слід ще раз підкреслити, що написання проектів потребує певних навичок і знань. Практичні навички і знання приходять тільки з досвідом. Більшість бібліотек світу оволоділа вже цим мистецтвом. Отже і нам треба цьому вчитися. Тому не бійтеся починати. Пишіть проекти і програми, подавайте їх в різні благодійні фонди, пропонуйте на розгляд органам місцевого самоврядування, різним спонсорам. Беріть участь в різноманітних спеціальних конкурсах. На жаль, не всім прохачам відповідають "так". Але не піддавайтесь відчаю. Бібліотечна справа сьогодні тримається виключно на ентузіазмі самовідданих працівників. І завдяки їм, їх наполегливій праці, бібліотеки відроджують старі та знаходять нові форми залучення коштів на справи, корисні для наших реальних і потенційних користувачів.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал