Цільові програми І проекти в діяльності бібліотекСторінка3/10
Дата конвертації10.04.2016
Розмір0.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧАТКОВОГО СТАНУ ПРОБЛЕМИ

Процес реорганізації (або нової організації) бібліотечного обслуговування визначається такими основними факторами: 1. Загострення проблем будь-якої категорії населення;

 2. Потреба відновлення традиційних форм спілкування, виховання, освіти, читання;

 3. Необхідність використання можливостей бібліотеки – однієї з найважливіших та найбільш доступних ланок соціальної системи інформації, просвіти, освіти, виховання, організації дозвілля;

 4. Вимоги до зміни стереотипів в організації і технології роздільного обслуговування різновікових груп населення, які склалися у вітчизняних бібліотеках.


ПІДСТАВИ ЩОДО РОЗРОБКИ ПРОГРАМИ

 1. Суспільна потреба населення окремої території в розвитку бібліотечних послуг (та бібліотечних структур);

 2. Концепція розвитку бібліотек і бібліотечної справи на території району (та стратегія розвитку конкретної бібліотеки);

 3. Політика і рішення місцевої адміністрації щодо проблем, які хоче вирішувати бібліотека, реалізуючи свою програму.


МЕТА ПРОГРАМИ

Приблизне формулювання мети програми може бути таким: 1. Створення специфічних (яких) умов і засобів роботи з окремими категоріями користувачів в бібліотеці.

 2. Відродження, підтримка і передача традицій культурного, духовного спілкування окремих ( вказати яких) категорій читачів за допомогою книги, читання, спільної діяльності в бібліотеці.

 3. Формування на базі бібліотеки центру пізнавальної, дозвільної, дослідницької діяльності окремих категорій читачів.

 4. Об'єднання зусиль всіх організацій (вказати яких), закладів, соціальних інститутів, які будуть залучені до виховної і освітньої діяльності.

 5. Підготовка і забезпечення зайнятості спеціалістів (вказати яких) у сфері індивідуальної роботи з визначеними категоріями користувачів.


ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Команда бібліотечних фахівців, що розробляють програму, повинна передбачувати її кінцеві результати і відображати їх в програмі.

Наприклад:


 1. Визначена (або повна) переорієнтація бібліотеки на обслуговування відповідної (вказати якої) категорії користувачів.

 2. Створення інфраструктури щодо інтелектуального, духовного, культурного розвитку певних категорій користувачів в бібліотеці.

 3. Модернізація бібліотеки за рахунок нових носіїв інформації і нового обладнання, технічних засобів, технологій.

 4. Впровадження спеціальних програм читання: учбово-освітньої (враховуючи формальну і неформальну систему освіти, навчання), дозвільно-розважальної (спільно для дітей і батьків, усіх членів сім'ї, або роздільно за категоріями).

 5. Підвищення зацікавленості користувачів в бібліотечних послугах, створення нового іміджу бібліотеки серед населення відповідної території (вказати якої).


РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Для організації діяльності бібліотеки слід забезпечити її творчий та ресурсний потенціал необхідними умовами, а саме: 1. формування спеціалізованого (профільованого) фонду, який включає різні типи і види документів і матеріалів;

 2. залучення штатних і позаштатних працівників, на традиційні і нові посади: психолог, педагог, медичний працівник, програміст та ін.; підготовка (навчання та перенавчання) персоналу;

 3. забезпечення новою технікою (комп'ютери, сучасні засоби комунікації та ін.);

 4. придбання спеціального обладнання для організації бібліотечного простору, дизайну, тощо.


ФІНАНСОВА ЧАСТИНА

Держава в особі органів місцевої влади крім поточного бюджету для бібліотеки може використовувати додаткові механізми фінансування (фінансове забезпечення):

– соціальний замовник (додаткове або цільове фінансування найбільш значущих напрямків);

– прийняття та цільове фінансування місцевих приватних програм за пріоритетними напрямками;

– сприяння розвитку благодійної діяльності і залучення благодійних пожертвувань на користь бібліотеки.

Бібліотека в ролі виконавця програми надає комплекс специфічних послуг для окремих категорій користувачів, має також самостійно (та за підтримки своїх користувачів) знаходити джерела фінансування цієї діяльності. Деякі нові види і форми діяльності зможуть з часом частково окупати себе (наприклад, плата за абонементи, навчання іноземним мовам, комп'ютерні ігри, розвиваючі програми).

Крім можливих платних послуг бібліотека може залучати кошти фондів, звертатися до меценатів або спонсорів.

Слід пам'ятати, що кожна програма має бути розрахована на період реальних можливостей і може підлягати коригуванню з урахуванням зміни обстановки.

Після визначення загального обсягу фінансування за програмою розробляється робочий план ділових операцій, де вказуються теми, напрямки, перелік організаційного, матеріального забезпечення і щорічних (або щоквартальних , періодичних) асигнувань.

В робочому плані слід узгодити позиції бібліотеки, відділу культури (або інших органів місцевої влади), організацій, закладів, інших соціальних інститутів, що беруть участь в реалізації програми.
Структура програми

Кожна програма повинна мати свою чітко визначену структуру. Структура програми може бути різною. Але є загальні вимоги щодо їх оформлення.

Структура програми складається у вигляді розділів, які відображають організаційні, тематичні, технологічні напрямки. Можливі додатки до програми.

Кожний із розділів, крім переліку видів діяльності за напрямками, включає позиції з характеристикою умов реалізації (методичне, організаційне, технічне, фінансове забезпечення, вартісні характеристики робіт, виконавці, співвиконавці (Див. додаток № 1).

Кожний із розділів програми може виступати як самостійна програма (підпрограма). Особливо велика кількість підпрограм передбачається в розділі тематичного напрямку.

Програма обов'язково повинна мати свій паспорт, в якому вказуються наступні дані: 1. Назва програми (вона повинна відображати мету)

 2. Дата затвердження програми

 3. Замовник

 4. Виконавці і співвиконавці

 5. Розробники

 6. Терміни та етапи реалізації програми

 7. Основні програмні заходи (завдання)

 8. Очікувані кінцеві результати програми

 9. Обсяги та джерела фінансування

 10. Загальна вартість програми, у т.ч. джерела фінансування (бюджети різних рівнів, позабюджетні кошти і спонсори, благодійні власні доходи та ін. Вказати конкретні суми).

 11. Поетапна вартість програми (вказати джерела фінансування і суми, що будуть виділятись на кожному етапі).

За необхідністю в паспорт можна внести корективи.
Пропонуючи місцевій владі будь-яку програму, треба мати загальне уявлення про те, які види робіт принципово зможуть і здатні фінансувати органи влади.

Перш за все, це створення нових спеціалізованих підрозділів, від яких влада зможе мати користь, а мешканці міста (району) будуть їх відвідувати.

Це нестандартні заходи, які зможуть стати складовою частиною соціальної концепції місцевої адміністрації. Це створення нового інформаційного продукту. У кожній ЦБС він може бути свій, але це буде матеріальне підтвердження того, що кошти витрачені не дарма.

Як свідчить досвід, варто лише одного разу вдало розробити цільову бібліотечну програму і обов'язково виконати її, щоб потім пропонувати нові проекти, поступово впроваджуючи у свідомість інвестора думку про те, що бібліотека – це серйозний і надійний партнер, який потребує довіри і уваги.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка