Цифра номера особової справи студентаСторінка1/3
Дата конвертації24.04.2016
Розмір0.55 Mb.
  1   2   3

Остання цифра номера особової справи студента
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

2

10

1

9

5

8

7

6

4

3

15

18

19

11

12

20

13

14

16

17

27

22

21

28

29

23

30

26

24

25

31

35

34

44

40

36

38

37

33

41

1

3

4

6

7

8

9

10

2

5

1

18

19

20

15

14

13

12

16

11

17

21

30

24

29

22

26

27

28

28

25

45

39

38

33

34

35

32

31

36

37

2

8

9

6

4

3

1

5

2

7

10

12

11

14

20

17

18

16

19

15

13

23

27

25

30

29

28

26

21

22

24

35

32

42

38

39

40

37

36

33

34

3

1

5

4

9

10

6

8

7

3

2

20

17

16

19

14

15

11

12

18

13

28

27

26

23

22

21

24

25

30

29

37

38

39

34

43

35

31

32

36

40

4

10

9

8

3

4

5

2

1

6

7

14

13

12

17

18

19

20

16

11

15

22

23

24

26

27

28

10

29

25

21

33

24

35

32

39

31

37

36

38

40

5

5

2

1

8

9

10

7

6

3

4

16

17

18

13

15

19

12

14

11

20

27

28

29

21

25

23

24

22

30

26

36

37

40

35

32

31

33

39

44

38

6

7

8

9

4

3

5

1

2

6

10

16

18

15

20

11

13

14

19

12

17

21

25

22

28

29

30

27

26

24

23

33

32

38

31

37

36

40

39

34

45

7

3

4

5

2

9

1

7

6

8

10

13

12

19

14

15

16

17

18

11

20

30

27

26

23

24

25

22

21

28

29

33

34

41

37

38

39

40

32

35

31

8

3

2

8

1

7

6

10

9

4

5

17

19

18

14

12

13

15

15

20

11

28

27

30

25

24

23

27

21

26

22

38

39

36

34

33

31

35

32

42

40

9

6

7

10

5

2

1

3

9

4

8

14

15

17

18

20

19

13

12

11

16

25

26

27

21

23

28

22

24

29

30

32

40

31

39

35

43

37

36

34

33


Предмет: Основи маркетингу.

Викладач: Фомічова Яна Сергіївна.

Спеціальність: Товарознавство та комерційна діяльність.

Типовий тематичний план

теми

Назва теми

Кількість годин

1

Сутність маркетингу та його сучасна концепція

6

2

Класифікація маркетингу та його основні категорії

8

3

Маркетингові дослідження

20

4

Сегментація ринку та позиціонування товару

8

5

Маркетингова товарна політика

16

6

Маркетингова цінова політика

12

7

Маркетингова політика розподілу

10

8

Маркетингова політика комунікацій

18

9

Організація та контроль маркетингової діяльності підприємства

10

Разом

108

Форма підсумкового контролю - екзамен

Контрольні завдання 1. Поняття "маркетинг". Еволюція поглядів на маркетинг.

 2. Концепції маркетингу.

 3. Функції та принципи маркетингу.

 4. Види маркетингу та їх характеристика.

 5. Елементи комплексу маркетингу: товар, ціна, розподіл, просування, персонал, упаковка, персональний продаж.

 6. Макромаркетингове середовище підприємства та його основні фактори.

 7. Мікромаркетингове середовище підприємства та його основні фактори.

 8. Поняття "маркетингова інформація", її класифікація та джерела.

 9. Маркетингові інформаційні системи та їх складові.
 1. Маркетингові дослідження: поняття, класифікація та організація проведення.

 2. Кон'юнктура ринку: поняття, показники, види та методика визначення.

 3. Методи прогнозування продажу в маркетинговій діяльності.

 4. Дослідження поведінки покупців на споживчому ринку.

 5. Процес прийняття рішення про купівлю товару, його етапи та характеристика.

15. Конкуренція: поняття, види, дослідження.

16. Оцінка та відбір цільових ринків. Варіанти охоплення ринку.

 1. Поняття та ознаки сегментації ринку.

 2. Основні принципи та критерії сегментації.

 3. Позиціонування товару на ринку.

 4. Товарна політика: сутність, цілі, складові.
 1. Товарна марка та її типи, вимоги та правила використання.

 2. Сутність концепції життєвого циклу товару, характеристика етапів. 1. Конкурентоспроможність товарів і система показників, що її характеризують.

 2. Сутність, складові та фактори маркетингової цінової політики.
 1. Методи ціноутворення та їх характеристика.

 2. Сутність та складові політики розподілу.

 3. Канали розподілу: поняття, функції, види.

 4. Стратегії розподілу товарів.

 5. Комунікаційна політика: сутність, складові.

30. Організація маркетингової діяльності на підприємстві.

31-45. Ситуаційні завдання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна

концепція

Поняття "маркетинг". Виникнення та основні етапи розвитку маркетингу.

Основні поняття маркетингу: потреби, цінності, попит, товар, послуги, вартість, задоволення, угода, обмін, ринок.

Концепція маркетингу. Еволюція концепцій маркетингу.

Принципи маркетингу. Цілі маркетингової діяльності. Завдання маркетингу. Функції маркетингу.

Питання 1. Поняття "маркетинг". Еволюція поглядів на маркетинг

Література: 1; 4; 15; 16; 19.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Слід усвідомлювати, що маркетинг як самостійне економічне явище виник на високому ступені розвитку товарного виробництва, коли завдяки швидкому зростанню продуктивних сил і суспільного добробуту "ринок продавця" поступово став перетворюватися на "ринок покупця".

Потрібно розглянути маркетинг як філософію бізнесу та активний процес, а також висвітлити роль маркетингу в ринковій економіці. Слід звернути увагу на походження та еволюцію поглядів на маркетинг. Потрібно також пояснити основні поняття маркетингу.

Запитання для самоперевірки

1. Що означає поняття "маркетинг"?

2. У чому полягає відмінність між "ринком продавця" та
"ринком покупця"?


 1. Яку роль відіграє маркетинг у ринковій економіці?

 2. Укажіть причини виникнення маркетингу.

 3. Які основні поняття використовуються у маркетингу?

Питання 2. Концепції маркетингу
Література: 1; 4; 5; 15; .16; 19.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Потрібно усвідомлювати, що світова практика маркетингової діяльності засвідчила п'ять основних концепцій розвитку маркетингу. Слід звернути увагу на сутність таких концепцій маркетингу: удосконалення виробництва і товару, інтенсифікація комерційних зусиль, маркетингу, соціально-етичного маркетингу та маркетингу взаємодії (стосунків).

Запитання для самоперевірки

1. За яких умов доцільно застосувати концепцію удосконалення виробництва? 1. Що передбачає концепція удосконалення товару?

 2. Що стверджує концепція інтенсифікації комерційних

зусиль?

 1. У яких випадках фірма запроваджує концепцію маркетингу?

 2. Яка причина виникнення концепції соціально-етичного маркетингу?


Питання 3. Функції та принципи маркетингу

Література: 2; 4; 5; 11; 16; 22.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Потрібно звернути увагу на те, що одним із підходів до розуміння маркетингу є функціональний підхід, який розглядає маркетинг із погляду виконуваних фірмою маркетингових функцій.

Слід розкрити функції маркетингу як кроки або етапи маркетингової діяльності на шляху від виробника до споживача, а саме: • комплексне дослідження ринку;

 • розробка стратегії;

 • товарна політика;

 • цінова політика;

 • політика комунікації;

 • організація та управління маркетингом.

Потрібно розкрити принципи маркетингу; після чого, виходячи із перелічених принципів, потрібно вказати найважливіші стратегічні й тактичні завдання маркетингу.

■ •■ ..."Запитання для самоперевірки

 1. Поясніть сутність основних функцій маркетингу.

 2. Прокоментуйте основні принципи маркетингу.

3. Дайте характеристику основних тактичних завдань
маркетингу.

4. Охарактеризуйте найважливіші завдання маркетингу.


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка