Чорноморський державний університет імені петра могилиСкачати 248.79 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір248.79 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЧОРНОМОРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ

Факультет післядипломної освіти
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

з кримінального права України (Особлива частина)

Варіант № 22
2012


ТЕМА 1: Загальна характеристика Особливої частини кримінального права України

 1. Особлива частина Кримінального кодексу (права) України – це:

А) система норм, що встановлюють, які небезпечні діяння є злочинами та які види покарань можуть бути застосовані до осіб, які їх вчинили;

Б) перелік діянь, передбачених відповідними статтями Особливої частини КК, що вважаються злочином;

В) об’єднання норм про відповідальність за злочини, які посягають на один і той самий родовий об’єкт.


 1. Який з вказаних принципів кримінального права знайшов повне відображення в Особливій частині:

А) принцип невідворотності кримінальної відповідальності;

Б) принцип особистої відповідальності за наявності вини;

В) немає злочину без указівки про це в законі.


 1. Вкажіть структурну частину забороняючої норми Особливої частини кримінального законодавства:

А) основна частина;

Б) санкція;

В) міра покарання.


 1. Усунення кримінальної відповідальності за певне діяння шляхом виключення з КК певної статті чи її зміни це:

А) лібералізація відповідальності;

Б) диференціація відповідальності;

В) декриміналізація.


 1. За змістом норми Особливої частини кримінального права бувають:

А) кваліфіковані, особливо кваліфіковані, привілейовані;

Б) описові, бланкетні, дозволяючі;

В) забороняючі, заохочувальні, роз‘яснюючі (дефінітивні).

ТЕМА 2: Злочини проти основ національної безпеки України 1. У якій із відповідей правильно названо злочини, що відносяться до злочинів проти основ національної безпеки України?

А) «Порушення законодавства про бюджетну систему України»;

Б) «Диверсія»;

В) «Дезертирство».


 1. Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 109 КК, є:

А) фізична, осудна особа, що на момент вчинення злочину досягла 16 років;

Б) фізична особа, що на момент вчинення злочину досягла віку 18 років;

В) юридична особа, що має рахунок в банківській установі, в т.ч. в іноземній валюті.


 1. Які з нижчевказаних осіб можуть бути визнані потерпілими від злочину «Посягання на життя державного чи громадського діяча»?

А) Начальник Головної Державної Податкової Адміністрації України;

Б) Голова Антимонопольного комітету України;

В) Прем'єр-міністр України.


 1. Які з вказаних осіб підпадають під ознаки суб'єкта злочину "Шпигунство"?

А) дипломатичний представник України в іноземній державі;

Б) громадянин України, який постійно проживає за межами України;

В)іноземець, який постійно проживає на території України.


 1. Які дії становлять собою ознаки злочину "Державна зрада"?

А) перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту;

Б) втеча за кордон;

В) диверсія.

ТЕМА 3: Злочини проти життя та здоров’я особи 1. В якій відповіді вказана ознака загального поняття вбивства?

А) корисливий мотив;

Б)протиправність;

В) вчинення фізичною чи юридичною особою.


 1. Назвіть види умисного вбивства з пом'якшуючими ознаками:

А) вбивство при перевищенні меж крайньої необхідності;

Б) вбивство з образи;

В) вбивство з помсти.


 1. Яка ознака не вказана в КК України як обов'язкова ознака кваліфікованого виду злочину «Умисне вбивство»?

А) використання зброї;

Б) вчинення з хуліганських мотивів;

В) жінки, яка завідомо для винного була в стані вагітності.


 1. Назвіть ознаки суб‘єктивної сторони умисного вбивства:

А) наслідок у вигляді смерті;

Б) безпосередній об‘єкт – життя;

В) вина у формі умислу.


 1. За заподіяння якої шкоди при перевищені меж необхідної оборони встановлена відповідальність в КК України?

А) будь-яких тілесних ушкоджень;

Б) смерті (вбивства);

В) мордування.
ТЕМА 4: Злочини проти волі, честі та гідності особи. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності


 1. В якій відповіді правильно вказано, за підміну якої дитини встановлена кримінальна відповідальність?

А) неповнолітньої;

Б) малолітньої;

В) чужої.


 1. В якій відповіді правильно вказано мета захоплення заручників, яка названа в диспозиції відповідної статті КК України?

А) отримання матеріальної чи іншої вигоди;

Б) заподіяння шкоди організації, установі, підприємству чи окремими особам;

В) спонукання родичів затриманого, державної або іншої установи, підприємства чи організації, фізичної чи службової особи до вчинення чи утримання від вчинення будь-якої дії як умови звільнення заручника.


 1. За незаконне поміщення в психіатричний заклад якої особи встановлена кримінальна відповідальність?

А) завідомо психічно здорової особи;

Б) особи, яка не страдає душевною хворобою;

В) особи, щодо якої встановлене піклування.


 1. Об'єктивна сторона злочину "Розбещення неповнолітніх" в КК полягає в таких діяннях:

А) статеві зносини;

Б) примушування до вступу в статевий зв'язок;

В) вчинення розпусних дій.


 1. В яких з наведених нижче відповідей неправильно названо ознаки об‘єктивної сторони зґвалтування?

А) погроза розголошення відомостей, які потерпіла особа бажає зберегти в таємниці.

Б) застосування фізичного насильства до потерпілої особи;

Б) погроза застосування фізичного насильства до потерпілої особи.

ТЕМА 5: Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод громадянина 1. У якій відповіді правильно названо один із способів вчинення простого виду (основного складу )злочину "Перешкодження здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача"?

А) використання службового становища;

Б) погроза компрометації кандидата у депутати;

В) підкуп.


 1. Порушення якої таємниці становить собою один із злочинів проти виборчих прав громадян?

А) особистого життя;

Б) таємниці голосування під час референдуму;

В) пов'язаної з підготовкою і проведенням виборів.


 1. У якій відповіді названо один з предметів злочинного порушення авторського права і суміжних прав:

А) рухоме майно;

Б) гроші у безготівковій формі;

В)комп'ютерна програма.


 1. Кримінальна відповідальність за порушення права на винахід, корисну модель, промисловий зв'язок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію (об'єкти промислової власності) настає, якщо…

А) це завдало матеріальної шкоди у значному, великому чи особливо великому розмірі;

Б) це порушення є злісним;

В) автор в силу будь-яких причин не може особисто відстояти свої права.


 1. Злісне ухилення батьків від утримання повнолітніх дітей тягне кримінальну відповідальність, якщо ці діти:

А) є студентами;

Б) не досягли 23-річного віку;

В) непрацездатні.
ТЕМА 6: Злочини проти власності


 1. В якій відповіді названа одна із ознак загального поняття розкрадання чужого майна:

А) вчинення одним із способів, передбачених у законі як спосіб розкрадання;

Б) заподіяння майнової шкоди;

В) вчинення повнолітньою особою.


 1. Який з цих злочинів вчинюється спеціальним суб'єктом?

А) крадіжка;

Б) грабіж;

В) розтрата.


 1. Який злочин визначений в КК України як «відкрите викрадення чужого майна»?

А) грабіж;

Б) шахрайство;

В) заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.


 1. В диспозиції статті про розкрадання чужого майна, вчиненого яким способом, суспільно небезпечне діяння назване в кримінальному законі терміном «напад»:

А) вимагання;

Б) грабіж без насильства;

В) розбій.


 1. В якій відповіді названий один із предметів злочину «Вимагання»?

А) право на майно;

Б) державна таємниця;

В) інформація, що становить комерційну таємницю.

ТЕМА 7: Злочини у сфері господарської діяльності 1. В якій відповіді названі предмети, за вчинення дій щодо яких не встановлена кримінальна відповідальність в статті "Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту, або збут підроблених грошей, державних цінних паперів білетів державної лотереї?

А) металеві українські монети;

Б) облігації державних внутрішніх позик;

В) білети державної лотереї.


 1. В якій відповіді наведене положення, яке стосується поняття контрабанди?

А) контрабанда – це ухилення від сплати митних платежів;

Б) незаконне ввезення цінностей та інших предметів в Україну становить собою контрабанду;

В) контрабанда, тобто переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем;


 1. Погроза у основному складі злочину "Протидія законній господарській діяльності" може полягати у:

А) погрозі обмежити права, свободи або законні інтересів потерпілого;

Б) погрозі розголосити відомості, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти в таємниці;

В) погрозі застосування насильства до потерпілого чи його близьких осіб.


 1. Шахрайство з фінансовими ресурсами – це:

А) надання завідомо неправдивої інформації з метою одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків;

Б) викрадення чужих фінансових ресурсів шляхом обману;

В) порушення вимог антимонопольного законодавства.


 1. Під документами у складі злочину «Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнання для їх виготовлення» слід розуміти:

А) будь-які документи;

Б) розрахункові документи;

В) документи на переказ готівкових коштів.
ТЕМА 8: Злочини проти довкілля


 1. Кваліфікуючою ознакою якого злочину проти довкілля є використання транспортних засобів?

А) "Незаконна порубка лісу";

Б) "Незаконне полювання";

В)"Незаконне заняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом".


 1. В якій відповіді вказано правильне положення, що стосується "Незаконної порубки лісу"?

А) незаконна порубка дерев і чагарників у заповідниках або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду або в інших особливо охоронюваних лісах є кримінально караною, незалежно від розміру завданої шкоди;

Б) кримінальна відповідальність за незаконну порубку лісу може наставати лише за умови, що такі дії завдали значної шкоди;

В) відповідальність за незаконну порубку дерев і чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях тягне кримінальну відповідальність, якщо воно заподіяло істотну шкоду.


 1. Предметом злочину, передбаченого ст. 249 «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом» не визнаються:

А) хутрові тварини;

Б) риби різних порід;

В) дельфіни.


 1. Як кваліфікувати порушення правил екологічної безпеки під час ліквідації підприємства, якщо це спричинило завідомо для винного екологічну катастрофу у формі епізоотії?

А) за ст. 236 КК України «Порушення правил екологічної безпеки»;

Б) за ст. 251 КК України «Порушення ветеринарних правил»;

В) за ст. 237 КК України «Невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення».


 1. Предметом злочину, передбаченого ст. 245 «Знищення або пошкодження об‘єктів рослинного світу » КК України визнаються:

А) стерня на землях сільськогосподарського призначення;

Б) захисні смуги вздовж міських вулиць, ліній електропередач;

В) території ботанічних садів, вкриті чагарниками.
ТЕМА 9: Злочини проти громадської безпеки


 1. Вкажіть вид злочинної організації, обов'язковою ознакою якої є озброєність:

А) злочинне угрупування в місцях позбавлення волі;

Б) незаконне воєнізоване формування;

В) банда.


 1. В якій відповіді названо діяння, за вчинення якого щодо холодної зброї встановлена кримінальна відповідальність:

А) знищення;

Б) носіння;

В) зберігання.


 1. В якій відповіді вказаний предмет, за незаконне зберігання якого встановлена кримінальна відповідальність:

А) сигнальні боєприпаси;

Б) мисливська гладкоствольна зброя;

В) кинжали, фінські ножі.


 1. Звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення закінченого злочину за умови позитивної посткримінальної поведінки передбачено в Особливій частині КК за такі злочини проти громадської безпеки:

А) "Створення терористичної групи чи терористичної організації";

Б) "Терористичний акт";

В) "Сприяння вчиненню терористичного акту".


 1. Назвіть злочин (злочини) проти громадської безпеки, суб‘єктом якого (яких) може бути особа, яка досягла 14-річного віку:

А) «Створення злочинної організації»;

Б) «Бандитизм»;

В)«Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань».
ТЕМА 10: Злочини проти безпеки виробництва. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту


 1. В якій відповіді правильно вказано суб'єкта злочину «Порушення вимог законодавства про охорону праці»?

А) працедавець;

Б) власник підприємства, установи або організації;

В) громадянин - суб'єкт підприємницької діяльності.


 1. За заподіяння якої за характером шкоди настає відповідальність за статтями розділу "Злочини проти безпеки виробництва":

А) моральної;

Б) здоров‘ю;

В) честі і гідності особи.


 1. Кваліфікуючими ознаками злочину «Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд» є:

А) дії, якщо вони спричинили загибель людей або викликали інші тяжкі наслідки;

Б) дії, що спричинили шкоду здоров’ю потерпілого;

В) заподіяння великої матеріальної шкоди.


 1. Якою формою вини характеризується відношення винного до наслідків у вигляді смерті у складі "Порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами":

А) прямим умислом;

Б) непрямим умислом;

В) необережністю.


 1. Випуск в експлуатацію завідомо технічно несправного транспортного засобу (ст. 287 КК України) може вчинятися у таких формах:

А) випуск в експлуатацію завідомо технічно несправного транспортного засобу;

Б) пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів;

В) порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху.
ТЕМА 11: Злочини проти громадського порядку і моральності


 1. В якій відповіді названий вид антигромадської діяльності, за втягнення у яку неповнолітніх встановлена кримінальна відповідальність (в окремій кримінально-правовій нормі)?

А) злочинна діяльність;

Б) порушення порядку зайняття підприємницькою діяльністю;

В) статева розбещеність.


 1. В якій відповіді названа дія за вчинення якої щодо порнографічних предметів не встановлена кримінальна відповідальність за чинним законодавством?

А) демонстрація іншим особам;

Б) ввезення в Україну з метою збуту чи розповсюдження;

В) виготовлення.


 1. Способом вчинення яких злочинів у КК названо використання уразливого стану особи:

А) "Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією";

Б) "Залишення в небезпеці";

В) "Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані".


 1. У якій відповіді правильно охарактеризовано ознаки складу злочину «Хуліганство»?

А) Суб‘єктивна сторона хуліганства характеризується як умислом так і необережністю;

Б) Об‘єктивною стороною хуліганства охоплюється заподіяння середньої тяжкості тілесного ушкодження;

В) Суб‘єкт хуліганства загальний;


 1. В якій відповіді наведене правильне положення, що стосується відповідальності за злочини проти громадського порядку та моральності?

А) кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами за чинним КК не передбачена;

Б) втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність вчиняється лише умисно;

В) завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, кваліфікується як хуліганство.
ТЕМА 12: Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення


 1. За порушення правил поводження з якими мікробіологічними або іншими біологічними речовинами встановлена кримінальна відповідальність в окремій статті КК:

А) агентами та токсинами;

Б) які здатні до неконтрольованого поширення;

В) які шкідливі для здоров'я людей.


 1. Кримінальне законодавство встановлює відповідальність за такі дії, внаслідок яких "створюються" наркотичні засоби:

А) виробництво, виготовлення;

Б) контрабанда;

В) вирощування.


 1. За спонукання до застосування допінгу яких осіб встановлена кримінальна відповідальність?

А) спортсменам;

Б) будь-яких осіб;

В) неповнолітніх.


 1. Кримінальна відповідальність за порушення правил, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим заразним захворюванням і боротьби з ними, настає, якщо такі дії… (вкажіть їх наслідки):

А) спричинили або могли спричинити поширення цих захворювань;

Б) викликали епідемію або епізоотію;

В) потягли захворювання хоча б однієї особи.


 1. За які дії з радіоактивно забрудненими продуктами харчування чи іншою продукцією встановлена кримінальна відповідальність в окремій статті КК?

А) придбання, в тому числі купівлю, обмін;

Б) заготівля, перероблення або збут;

В) реалізацію таких предметів з метою наживи.

ТЕМА 13: Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації 1. Які негативні ознаки передбачені у складі злочину «Розголошення державної таємниці»?

А) відсутність небезпеки в момент заподіяння;

Б) відсутність ознак шахрайства;

В) відсутність ознак шпигунства.


 1. В якій із відповідей правильно названий предмет злочину «Втрата документів, що містять державну таємницю»?

А) відомості, що становлять державну таємницю;

Б) матеріальні носії секретної інформації, що містять державну таємницю;

В) відомості, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави.


 1. Назвіть суспільно-небезпечні діяння у складі злочину "Порушення правил міжнародних польотів"?

А) куріння на борту повітряного судна;

Б) перевезення на борту літака або вертольота вибухових речовин;

В) недодержання зазначених у дозволі маршрутів.


 1. Суб‘єктом злочину «Передача або збирання відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави» є:

А) службова особа;

Б) громадянин України;

В) іноземець або особа без громадянства.


 1. Предметом якого злочину у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації є державна таємниця?

А) Шпигунство;

Б) Державна зрада;

В) Втрата документів, що містять державну таємницю.

ТЕМА 14: Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громади 1. Назвіть державні символи України за наругу над якими встановлена відповідальність в КК України:

А) офіційно встановлені чи проголошувані;

Б) Державний Прапор України, Державний Герб України, Державний Гімн України;

В) Державна Печатка, Штандарт Президента.


 1. Опір представникові влади – це (вкажіть його об'єктивні ознаки):

А) невиконання законних вимог представника влади;

Б) невиконання неодноразових, настійливих законних вимог представника влади;

В) активна фізична протидія виконанню представникові влади своїх повноважень.


 1. За які дії, що вчиняються щодо майна, належного працівникові правоохоронного органу, у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків, встановлена кримінальна відповідальність:

А) знищення або пошкодження;

Б) збут;

В) використання як предмета хабара.


 1. Кримінальна відповідальність за опір члену громадського формування з охорони громадського порядку встановлена, якщо відповідні дії вчинені під час:

А) виконання службових обов'язків;

Б) виконання цією особою покладених на неї обов'язків щодо охорони громадського порядку;

В) припинення правопорушень.


 1. Заподіяння яких наслідків є умовою застосування статті КК "Самоправство"?

А) будь яких;

Б) матеріальної шкоди у великому розмірі;

В) значної шкоди інтересам громадянина, державним чи громадським інтересам або інтересам власника.
ТЕМА 15: Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. Злочини у сфері службової діяльності


 1. Заподіяння яких наслідків є умовою застосування статті КК «Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислюваних систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку»?

А) виток, втрата, підробка, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації;

Б) заподіяння матеріальної шкоди;

В) оприлюднення важливої інформації.


 1. Кваліфікуючими ознаками злочину «Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут» є:

А) вчинення його повторно;

Б) заподіяння шкоди здоров’ю людей;

В) спричинення діянням тяжких наслідків.


 1. Назвіть злочин, суспільно небезпечне діяння при вчиненні якого полягає у використанні службового становища всупереч інтересам служби:

А) «Перевищення влади або службових повноважень»;

Б) «Службова недбалість»;

В) «Зловживання владою або службовим становищем».


 1. Злочин "Перевищення влади або службових повноважень" може полягати у вчиненні дій, які:

А) вчинюються вперше;

Б) входять до компетенції підлеглого;

В) можуть бути здійснені лише колегіально.


 1. Вкажіть момент, з якого вважається закінченим злочин "Одержання хабара":

А) досягнення згоди на прийняття незаконної винагороди;

Б) прийняття службовою особою хоча б частини хабара;

В) вчинення хоча б частини дій, за які одержано хабар.
ТЕМА 16: Злочини проти правосуддя


 1. Яку мету втручання в діяльність судових органів передбачає відповідна стаття КК?

А) образи судді або народного засідателя;

Б) відомстити за винесене рішення;

В) добитися винесення неправосудного рішення.


 1. Які з наведених положень є правильними?

А) норма, яка передбачає відповідальність за посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю міститься у розділі «Злочини проти правосуддя»;

Б) кримінальна відповідальність за всі злочини проти правосуддя настає з 14-річного віку;

В) судді не підлягають кримінальній відповідальності за статтями розділу «Злочини проти правосуддя».


 1. Хто не підлягає кримінальній відповідальності за відмову від давання показань чи від виконання покладених на них обов'язків?

А) свідок;

Б) слідчий;

В) експерт.


 1. Кваліфікуючими ознаками злочину «Примушування давати показання», є:

А) поєднання діяння із застосуванням насильства або із знущанням над особою, за умови відсутності ознак катування;

Б) якщо внаслідок діяння відбулося засудження невинної у вчиненні злочину особи;

В) вчинення діяння з корисливих мотивів.


 1. Суб’єктивна сторона злочину «Невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист» характеризується:

А) лише прямим умислом;

Б) умислом або необережністю щодо діяння (неприйняття заходів) і необережністю щодо наслідків;

В) лише необережністю щодо діяння і необережністю щодо наслідків.
ТЕМА 17: Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)


 1. Хто є суб'єктом військових злочинів?

А) військовослужбовець Служби безпеки України;

Б) працівник Державної прикордонної служби;

В) слідчий військової прокуратури.


 1. Якими ознаками повинен характеризуватися військовозобов'язаний як суб'єкт військових злочинів?

А) особа зарахована до запасу;

Б) особа не досягла граничного віку перебування в запасі;

В) відсутні передбачені законом перепони для призову особи на збори.


 1. В якій відповіді названо військовий злочин, який вчиняється з необережності?

А) «Мародерство»;

Б) «Добровільна здача в полон»;

В) «Недбале ставлення до військової служби».


 1. В якій відповіді названий злочин, що не відноситься до військових?

А) «Порушення правил кораблеводіння»;

Б) «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань»;

В) «Насильство над населенням у районі воєнних дій».


 1. В якій відповіді названо військовий злочин, обов'язковою ознакою об'єктивної сторони якого є його вчинення «на полі бою»?

А) «Залишення гинучого військового корабля»;

Б) «Здача або залишення ворогові засобів ведення війни»;

В) «Мародерство».
ТЕМА 18: Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку


 1. Планування, підготовка або розв'язування чого тягне за собою кримінальну відповідальність за статтею КК України "Пропаганда війни"?

А) війни чи бойових дій;

Б) бою чи воєнного стану;

В) агресивної війни чи воєнного конфлікту.


 1. Назвіть ознаку зброї масового знищення, яка закріплена у Кримінальному кодексі України:

А) розташованої не на території України;

Б) заборона міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

В) здатність заподіювати смерть невизначеному колу осіб або спричинити екологічну катастрофу.


 1. Геноцид – це:

А) діяння, внаслідок якого відбулося повне або часткове знищення будь-якої національної, етнічної чи релігійної групи;

Б) діяння, умисно вчинене з метою повного або часткового знищення будь-якої національної, етнічної чи релігійної групи;

В) масове знищення рослинного або тваринного світу, отруєння атмосфери або водних ресурсів.


 1. Незаконне використання яких предметів тягне за собою кримінальну відповідальність за однією із статей розділу КК "Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку"?

А) символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця і Червоного Кристала;

Б) державного прапору іноземної держави;

В) символіки Організації Об'єднаних Націй.


 1. Використання з метою одержання матеріальної винагороди або іншої особистої вигоди озброєного чи неозброєного судна для захоплення іншого морського чи річкового судна, застосування насильства, пограбування або інших ворожих дій щодо екіпажу чи пасажирів такого судна, це:

А) флібустьєрство;

Б) піратство;

В) морській розбій.

ВІДПОВІДІ НА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

ТЕМА 1

1. А;


2. В;

3. Б;


4. В;

5. В.


ТЕМА 5

1. В;


2. Б;

3. В;


4. А;

5. В.


ТЕМА 9

1. В;


2. Б;

3. В;


4. А;

5. Б.


ТЕМА 13

1. В;


2. Б;

3. В;


4. А;

5. В.


ТЕМА 17

1. А;


2. А;

3. В;


4. Б;

5. В.


ТЕМА 2

1. Б;


2. Б;

3. В;


4. В;

5. А.


ТЕМА 6

1. В;


2. В;

3. А;


4. В;

5. А.


ТЕМА 10

1. В;


2. Б;

3. А;


4. В;

5. А.


ТЕМА 14

1. Б;


2. В;

3. А;


4. Б;

5. В.


ТЕМА 18

1. В;


2. Б;

3. Б;


4. А;

5. Б.


ТЕМА 3

1. Б;


2. А;

3. А;


4. В;

5. Б.


ТЕМА 7

1. Б;


2. В;

3. В;


4. А;

5. В.


ТЕМА 11

1. А;


2. Б;

3. А;


4. В;

5. Б.


ТЕМА 15

1. А;


2. А;

3. В;


4. Б;

5. Б.

ТЕМА 4

1. В;


2. В;

3. А;


4. В;

5. А.


ТЕМА 8

1. Б;


2. В;

3. А;


4. Б;

5. А.


ТЕМА 12

1. А;


2. А;

3. В;


4. А;

5. Б.


ТЕМА 16

1. В;


2. А;

3. Б;


4. А;

5. Б.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 6 вересня 2011 р.: (ОФІЦ. ТЕКСТ). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 216 с.;

 2. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш та ін. За заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. Вид. четверте, доповн. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2008. – 1208 с.;

 3. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар. Видання п’яте, перероб. та доп. / Відп. Ред. Є.Л. Стрельцов. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2008. – 800 с.;

 4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка – 7-ме вид., переробл. та допов – К.: Юридична думка, 2010 – 1288 с.;

 5. Кримінальне право україни: Особлива частина: Підручник / За заг. ред. д-ра юрид.наук, проф., засл. діяча науки і техніки України Є.Л. Стрельцова. – Х.: Одіссей, 2009. – 496 с.;

 6. Кримінальне право України. Особлива частина: Навчальний посібник. – За редакцією О.М. Омельчука. – К.: Алерта ; КНТ ; ЦУЛ, 2010. – 496 с.;

 7. Кримінальне право україни: Особлива частина: Підручник. ( Ю.В. Александров, О.О. Дудоров, В.А. Клименко та ін..). – Вид. 2-ге. переробл. та допов./ За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – К.: Атіка, 2008. – 712 с.
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка