Черній Анатолій МихайловичСкачати 351.28 Kb.
Дата конвертації16.04.2016
Розмір351.28 Kb.
#10966
ТипНавчальний посібник
ІНФОРМАЦІЯ

кафедри історії і політології про видані співробітниками підручників та навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України чи Міністерства аграрної політики та продовольства України
 1. Політологія

 2. Черній Анатолій Михайлович,

Волобуєв Віктор Ілліч,

Калуга Володимир Федорович,

Костюк Олександр Васильович,

Семчинський Костянтин Валерійович. 1. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

 2. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист №14/18.2-778 від 28.03.2009р).

 3. 25,13 у.д.а.

 4. Видавництво «Міленіум»

 5. Рік видання 2011

 6. Вартість не відома.

 7. Контактний телефон робочий 527-81-71

Анотація


Навчальний посібник висвітлює основні етапи становлення політології як науки, розвиток політичних знань в Україні, розкриває основні засади політології, подає короткий довідник країн сучасної Європи та політологічний словник.

Для студентів вищих навчальних закладів

* * *


 1. Філософія.

 2. Черній Анатолій Михайлович

 3. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 4. Рекомендовано Міністерство освіти і науки України (Лист №1/11-5864 від 01.07.2010 р.).

 5. 24,5 ум. др. арк.

 6. Видавництво «Академвидав»

 7. Рік видання 2011.

 8. Вартість не відома.

 9. Контактний телефон робочий 527-81-71

Анотація


Кожна людина намагається по-своєму пізнати світі і себе в ньому, осягнути найзагальніші засади сущого і найвеличніші ідеї буття, прилучитися до світоглядної творчості. Це потребує вміння самозаглиблюватись, бачити масштабне в деталях і деталі у глобальному. Формується таке світобачення роками. Одним із кроків до нього може стати самостійне опанування вміщеного у пропонованому навчальному посібнику матеріалу, який спрямовує на вивчення найважливіших теоретичних положень, найактуальніших філософських праць, прилучає до джерел мудрості, спонукає до роздумів, сприяє виробленню мисленнєвої культури, наближує до об’єктивних самооцінок, допомагає краще підготуватися до академічних занять.

Адресований студентам вищих навчальних закладів. Корисний буде всім, хто вчиться і прагне піднятися думкою над буденністю.


* * *
ІНФОРМАЦІЯ

кафедри романо-германських мов і перекладу


1. Переклад автомобільної термінології

2. Ніколенко Андрій Георгійович

3. Посібник

4. Гриф МОН України. Лист № 1/11- 1271 від 03.03.09р.

5. 15 у.д.а.

6. Видавництво: Вінниця, Нова книга

7. Рік видання 2010р.

8. Вартість не відома.

9. Контактні телефони автора(ів): робочий 527 85 95

адреса електронної скриньки: е-mail septe1@mail.ru


Анотація

Посібник, побудований на аутентичному матеріали забезпечує знайомства з найбільш вживаною автомобільної термінологією та сприяє розвитку вмінь аналізувати різноманітні елементи тексту та правильно перекладати літературу з автомобільної тематики, працюючи з англійською, українською та/або російською мовами.

Посібник призначений для студентів інститутів, університетів та факультетів іноземних мов, для викладачів, наукових працівників, перекладачів а також усіх, хто самостійно працює над удосконаленням англійської мови.
* * *
1. Назва «Німецька мова.»

2. Автор(и):прізвище, ім’я та по батькові (повністю)

Любов Олександрівна Хоменко, Григорій Максимович Дима, Неля Олександрівна Зуєнко, Світлана Адамівна Москаленко

3. Підручник / навчальний посібник (залишити потрібне), призначений для (група ВНЗ,рівень акредитації, ОКР, напрям підготовки, спеціальність тощо

Практичний курс німецької мови для сільськогосподарських ВНЗ ІІ-ІV рівнів акредитації

4. Гриф надано (без скорочень) Міністерством освіти та науки України як підручник Лист №14/18-Г-1396 від 17.06.08р.

5. Обсяг 33 у.д.а.

6. Видавництво (назва) Вінниця, Нова книга

7. Рік видання 2010

8. Вартість не відома.

9. Контактні телефони автора(ів): робочий 527 85 95

адреса електронної скриньки: е-mail septe1@mail.ru


Анотація

Відповідно до програми з німецької мови для сільськогосподарських вузів

підручник має основний курс навчання німецькій мові, що охоплює матеріали як із розмовних, так із фахових тем з 20 галузей сільського господарства, які вивчають за авторськими методиками викладачів кафедри романо-германських мов і перекладу НУБіП України . У підручник включені

вправи, які мають на меті не тільки засвоєння лексичного матеріалу як і розмовних, так із фахових тем, розрахованих по закінченню для володіння рівнем В1, В2, С1 згідно з Загальноєвропейських рекомендаціями з мовної підготовки та вимог навчальної програми дисципліни «Німецька мова», затвердженої Департаментом аграрної освіти, науки та дорадництва Міністерства аграрної політики України у 2008 році. Підручник рекомендований для сільськогосподарських ВНЗ ІІ-ІV рівня акредитації, які готують бакалаврів, спеціалістів та магістрів.


* * *
ІНФОРМАЦІЯ

кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води


1. Практикум з хімії навколишнього середовища (біогеохімії)

2. Копілевич Володимир Абрамович, Войтенко Лариса Владиславівна, Абарбарчук Леонід Михайлович, Лаврик Руслан Володимирович, Ущапівська Тетяна Іванівна, Савченко Дмитро Анатолійович.

3. Практикум призначена для ВНЗ, напряму спеціальності ОКР «Магістр»

4. Допущено Міністерством аграрної політики України як навчальний підручник для підготовки фахівців сільськогосподарських спеціальностей у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації (лист 18-28-13/ 845 від 15.12.2009р).

5. Обсяг 148 с. – 9 у.д.а.

6. Видавництво Київ: НУБіП України – 148с.

7. Рік видання 2009

8. Вартість 30 грн.

9. Контакті телефони автора (ів): робочий 527-80-50, 527-80-95

e-mail: ruslan_lav@ukr.net


Анотація

Навчальний посібник включає питання пробопідготовки та виконання аналітичних досліджень складу компонентів довкілля - води, повітря та ґрунту.

Вивчення дисципліни “Хімія навколишнього середовища” (біогеохімії) неможливе без проведення аналітичних досліджень об’єктів довкілля - води, ґрунту, повітря.

Виконання аналітичних досліджень природного об’єкту включає такі етапи:

- вибір методу аналізу (оцінка величини проби, селективності; можливості виконання аналізу на місті відбору проби, чутливість та точність визначення);

- відбір проби (ґрунту, води, повітря) з урахуванням особливостей щодо консервування, транспортування проб тощо;

- підготовка проби до аналізу (розчинення, концентрування, розведення, маскування чи розкладання заважаючих компонентів і т.д.);

- визначення певного інгредієнта чи групи інгредієнтів з використанням хімічних, фізико-хімічних, фізичних методів;

- статистична обробка результатів аналізу.

Виходячи з необхідності організації кожного етапу досліджень відповідно до нормативних документів, дана методична розробка включає правила відбору та консервації проб.Основна частина лабораторних робіт присвячена аналізу води різного походження. Це зумовлено тим, що пробопідготовка зразків води найбільш проста, аналіз багатьох основних параметрів якості виконується з використанням хімічних методів (гравіметрії, титриметрії), які можна реалізувати на базі учбової лабораторії для вивчення аналітичної хімії.

Для підвищення зацікавленості студентів у виконанні лабораторного практикуму пропонується використовувати зразки води, ґрунту природного походження, а не модельні системи. Наприклад, перед кожним заняттям студенти одержують завдання відібрати проби об’єктів довкілля, в тому числі і з місця їх власного проживання.

Так як дисципліна являється прикладною, атестацію та поточний контроль знань студентів доцільно проводити за тестовою системою. Приклади тестів також наведені у даному посібнику.


* * *

1. Назва Analytical Chemistry

2. Voytenko L.V., Kosmatiy V.E., Kopilevich V.A., Lavryk R.V.

3. Навчальний посібник призначена для ВНЗ, напряму спеціальності ОКР «Магістр».

4. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1/ІІ-688 від 10.02.2010 р.)

5. Обсяг 214 с. – 12,5 у.д.а.

6. Видавництво Київ: ,,Логос,, - 2010. – 214 с.

7. Рік видання 2010

8. Вартість 40 грн.

9. Контакті телефони автора (ів): робочий 527-80-50, 527-80-95

e-mail: ruslan_lav@ukr.net
Анотація

Навчальний посібник складається з двох взаємопов’язаних частин, що відносяться до хімічного аналізу – якісного і кількісного. У якісному аналізі студентам пропонується вивчення найважливіших біогенних катіонів і аніонів, принципи і методики встановлення складу речовин. У кількісному аналізі розглянуто методи досліджень, які є теоретичною базою аналізу грунтів, агрохімікатів, рослинних метеріалів, продуктів харчування. Теоретичний матеріал курсу аналітичної хімії та додатки подано блочно до окремих розділів посібника.


The manual consists of two parts covering chemical analysis – qualitative and quantative. Qualitative analysis studies the most important biogenic cations and anions, principles and methods of defining the contents of substances. Quantative analysis describes research methods which constitute theoretical basis of analysing soils, agrochemicals, plant materials, food staffs. Theoretical material of the course on analytical chemistry and appendixes are offered in units to different chapters of the manual.
* * *
1. Аналітична хімія

2. Копілевич Володимир Абрамович, Абарбарчук Леонід Михайлович, Ущапівська Тетяна Іванівна, Савченко Дмитро Анатолійович, Прокопчук Надія Миколаївна.

3. Навчальний посібник призначена для ВНЗ, напряму спеціальності ОКР ,,Бакалавр,,

4. Схвалено Міністерством аграрної політики України як навчальний посібник для підготовки бакалаврів напряму 6.090101 ,, Агрономія,, у вищих навчальних закладів ІІ-ІІІІ рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України (лист №18-23-18/842 від 14.12.2009 р.)

5. Обсяг 214 с. – 12,8 у.д.а.

6. Видавництво Київ: ,,Поліграф,,

7. Рік видання 2010

8.Вартість, якщо відома 40 грн.

9. Контакті телефони автора (ів): робочий 527-80-50, 527-80-95

e-mail: ruslan_lav@ukr.net


Анотація

Навчальний посібник включає методичні вказівки щодо виконання практикуму з аналітичної хімії.


* * *

ІНФОРМАЦІЯ

кафедри органічної хімії та хімії пестецидів


 1. Фізична та колоїдна хімія. Практикум

 2. Вовкотруб Микола Пилипович, Олексенко Людмила Петрівна, Вовкотруб Юрій Миколайович

 3. Навчальний посібник, призначений для для студентів ВНЗ III-IV рівнів акредитації ОКР "бакалавр" та "магістр" біологічних, агробіологічних та агрохімічних спеціальностей

 4. Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

 5. Обсяг 19,5 у.д.а.

 6. Видавництво Київ: ВПЦ "Київський університет"

 7. Рік видання: 2010

 8. Вартість 64 грн

 9. Контактні телефони авторів: робочий 527-88-50, мобільний 0672617116

Анотація


Посібник охоплює найважливіші для студентів біологічних факультетів університетів і студентів вищих аграрних навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації розділи фізичної та колоїдної хімії. Кожен розділ містить короткий теоретичний вступ, практичні й демонстраційні досліди, лабораторні роботи, приклади розв'язування задач і питання для самоперевірки. У практикум також включено фізико-хімічні методи дослідження, які широко використовуються в агрохімічних і біологічних дослідженнях.
* * *


 1. Практикум з органічної та біологічної хімії.

 2. Мельничук Дмитро Олексійович, Вовкотруб Микола Пилипович, Мельникова Неля Миколаївна, Мельничук Сергій Дмитрович, Бухтіяров Віктор Кімович, Якубович Тетяна Миколаївна, Кротенко Вікторія Володимирівна

 3. Навчальний посібник, призначений для студентів аграрних вищих навчальних закладів

 4. Гриф надано Міністерством аграрної політики та продовольства України

 5. Обсяг 18,1 у.д.а.

 6. Видавництво: Київ: Друк «ЦП «КОМПРИНТ»

 7. Рік видання: 2010

 8. Вартість не відома

 9. Контактні телефони авторів: робочий 527-88-50, мобільний 0672617116_

Анотація


У навчальному посібнику «Практикум з органічної та біологічної хімії» наведені рекомендації з організації роботи в хімічній лабораторії, поради з питань техніки безпеки, описані прилади та обладнання для проведення лабораторних робіт. Лабораторні роботи супроводжуються виконанням реакцій на органічні сполуки різних класів. Для кожного досліду приводиться методика проведення роботи, хімізм процесу, узагальнюючі висновки та контрольні запитання і завдання для самоперевірки засвоєних знань.
* * *


 1. Органічна хімія в питаннях.

 2. Мельничук Дмитро Олексійович, Вовкотруб Микола Пилипович, Бухтіяров Віктор Кімович, Якубович Тетяна Миколаївна, Мельникова Неля Миколаївна,

 3. Навчальний посібник, призначений для студентів аграрних вищих навчальних закладів

 4. Гриф надано Міністерством аграрної політики та продовольства України

 5. Обсяг 18,1 у.д.а.

 6. Видавництво: Київ: Друк «ЦП «КОМПРИНТ»

 7. Рік видання: 2010

 8. Вартість не відома

 9. Контактні телефони авторів: робочий 527-88-50, мобільний 0672617116

Анотація


У посібнику наведено завдання для самостійного вивчення дисципліни «Органічна хімія». Включено питання та задачі, спрямовані на вивчення ізомерії, номенклатури, методів одержання та хімічних властивостей, біологічної ролі різних класів органічних сполук. Наведено завдання для контрольних робіт, а також приклади тестових завдань, які можна використати для подальшого контролю знань.

* * *


ІНФОРМАЦІЯ

кафедри культурології
 1. Етика

 2. Ніна Миколаївна Вознюк

 3. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів

 4. Гриф надано Міністерством освіти і науки України

 5. Обсяг 21,12 у.д.а.

 6. Видавництво ТОВ «Аграр Медіа Груп»

 7. Рік видання 2011

 8. Вартість не відома

 9. Контактні телефони автора: роб. 527-89-08, моб. 095-720-77-93

Анотація


У першій частині посібника розміщено аналітичні задачі та вправи для розвитку культури етичного мислення студента.

У другій частині наведено стрижневі теми із проблеми моральності саморегуляції життєдіяльності людини.

Може бути корисним для студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться питаннями етики.
* * *


 1. Культурологія

 2. Гриценко Т.Б., Гриценко С.П., Кондратюк А.Ю., Мельничук Т.Ф., Павлова О.Ю., Грищенко І.В., Сироватський С.А., Перевальська М.А., Панталієнко В.В., Охріменко О.В., Мисюра Т.М.

 3. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів

 4. Гриф надано Міністерством освіти і науки України

 5. Обсяг – 29,4 у.д.а.

 6. Видавництво – Київ: Центр навчально-методичної літератури

 7. Рік видання 2010

 8. Вартість не відома

 9. Контактні телефони: роб. 527-89-08

Анотація


Навчальний посібник дає головні положення і концепції культурології, питання природи, сутності буття культури, властивості культурних форм, проблеми типології культури та провідні тенденції сучасного світового і вітчизняного культурного розвитку. До кожної теми підібрано літературу.

У посібнику вміщено тексти для визначення рівня знань студентів за трьома модулями, варіанти контрольних запитань для визначення рівня знань студентів за трьома модулями, список тем рефератів.

Видання призначене для викладачів і студентів усіх форм навчання, для усіх, хто цікавиться сучасними культурологічними процесами.
* * *


 1. Культурологія 3-тє видання

 2. Гриценко Т.Б., Гриценко С.П., Кондратюк А.Ю., Сироватський С.А., Мельничук Т.Ф., Перевальська М.А., Охріменко О.В., Панталієнко В.В.

 3. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів

 4. Гриф надано Міністерством освіти і науки України

 5. Обсяг 31,85 у.д.а.

 6. Видавництво – Київ: «Центр учбової літератури»

 7. Рік видання 2011

 8. Вартість не відома

 9. Контактні телефони: роб. 527-89-08.

Анотація


Викладено теоретичні положення і концепції культурології, питання природи і сутності культури, властивості культурних форм, проблеми типології культури та провідні тенденції сучасного світового і вітчизняного культурного розвитку. Подано тести до розділів, «Тести для визначення рівня знань студентів» за трьома модулями, запитання і завдання для самоконтролю та списки рекомендованої літератури до основи розділів.

Рекомендовано викладачам ы студентам денної та заочної форм навчання , усім, хто займається самоосвітою, цікавиться культурологічними знаннями.

Викладено теоретичні положення і концепції культурології, питання природи і сутності культури, властивості культурних форм, проблеми типології культури та провідні тенденції сучасного світового і вітчизняного культурного розвитку. Подано тести до розділів, «Тести для визначення рівня знань студентів» за трьома модулями, запитання і завдання для самоконтролю та списки рекомендованої літератури до основи розділів.
* * *


 1. Філософія науки та інноваційного розвитку частина 1

 2. Олена Юріївна Павлова у співавторстві

 3. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів

 4. Гриф надано Міністерством освіти і науки України

 5. Обсяг 22,36 у.д.а.

 6. Видавництво «Міленіум»

 7. Рік видання 2010

 8. Вартість не відома

 9. Контактні телефони автора: роб. 527-89-08

Анотація


У навчальному посібнику здійснено цілісний виклад основних проблем філософії науки та інноваційного розвитку на рівні об’єктивного, ідеологічно незаангажованого сучасного бачення проблем сучасної науки. Посібник складається з десяти розділів, кожен з яких містить матеріал, який спрямований на засвоєння основного змісту дисципліни, фундаментальних філософських категорій.

У кожному розділі висвітлюється специфіка філософії науки як особливого типу гуманітарного знання та як навчальної дисципліни, наводиться характеристика історичного розвитку основних напрямів та методологічних прийомів вирішення головних проблем філософії науки, розглядаються методологічні, структурні, світоглядно-ціннісні засади й особливості наукового пізнання, здійснюється філософський аналіз специфіки сучасного стану світової та вітчизняної науки, перспектив їх розвитку та взаємодії з іншими сферами життєдіяльності суспільства, проблеми інноваційного розвитку наукового знання.

Навчальний посібник може бути використаний для аудиторної та самостійної роботи, а також для приймання іспиту.

* * * 1. Декоративна флористика

 2. Ярина Василівна Пузиренко

 3. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів

 4. Гриф надано Міністерством освіти і науки України

 5. Обсяг 18,7 у.д.а.

 6. Видавництво «КІМ»

 7. Рік видання 2011

 8. Вартість не відома

 9. Контактні телефони автора: роб. 527-89-08, моб. 095-760-77-83

Адреса електронної скриньки: yaryna_puzyrenko@ukr.net
Анотація

У посібнику висвітлено основні теми з дисципліни «Декоративна флористика» відповідно до навчальної програми, подано лабораторні роботи та додатки.

* * * 1. «Філософія науки та інноваційного розвитку» частина 2

 2. Павлова Олена Юріївна у співавторстві

 3. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів

 4. Гриф надано Міністерством освіти і науки України

 5. Обсяг 22,36 у.д.а.

 6. Видавництво «Міленіум»

 7. Рік видання 2010

 8. Вартість не відома

 9. Контактні телефони автора: роб. 527-89-08

Анотація


У навчальному посібнику здійснено цілісний виклад основних проблем філософії науки та інноваційного розвитку на рівні об’єктивного, ідеологічно незаангажованого сучасного бачення проблем сучасної науки. Посібник складається з десяти розділів, кожен з яких містить матеріал, який спрямований на засвоєння основного змісту дисципліни, фундаментальних філософських категорій.

У кожному розділі висвітлюється специфіка філософії науки як особливого типу гуманітарного знання та як навчальної дисципліни, наводиться характеристика історичного розвитку основних напрямів та методологічних прийомів вирішення головних проблем філософії науки, розглядаються методологічні, структурні, світоглядно-ціннісні засади й особливості наукового пізнання, здійснюється філософський аналіз специфіки сучасного стану світової та вітчизняної науки, перспектив їх розвитку та взаємодії з іншими сферами життєдіяльності суспільства, проблеми інноваційного розвитку наукового знання.

Навчальний посібник може бути використаний для аудиторної та самостійної роботи, а також для приймання іспиту.

* * *
ІНФОРМАЦІЯ

кафедри філософії


 1. Філософія

 2. Максюта Микола Єгорович

 3. Навчальний посібник призначений для студентів ВНЗ

 4. Міністерством освіти і науки України

 5. Обсяг 24,0 у.д.а.

 6. Видавництво К:.Урожай

 7. Рік видання 2010

 8. Вартість, якщо відома 55 грн.

 9. Контакті телефони автора (ів): робочий 527-81-50,

e-mail: phylosoph_elena@ukr.net
Анотація

Підручник розробленій відповідно до програми курсу із урахуванням досвіду викладання в Національному університеті біоресурсів і природокористування України.

Посібник ознайомлює з ідеями старої, класичної, некласичної, вітчизняної філософської думки, сучасними філософськими течіями і проблемами. Наголошує на особистісно-творчі спрямованості філософського світоглядного знання.
* * *


 1. Філософія науки та інноваційного розвитку

 2. Чекаль Леонід Андрійович, Павлова Олена Юріївна, Сторожук Світлана Володимирівна, Супрун Аліна Григорівна, Сподін Людмила Анатоліївна, Галушко Михайло Михайлович, Горбатюк Тарас Віталійович, Гейко Світлана Миколаївна, Лаута Олена Дмитрівна

 3. Навчальний посібник призначений студентам ВНЗ, напряму спеціальності ОКР «Магістр», аспірантам

 4. Гриф надано (без скорочень) Міністерством освіти і науки України

 5. Обсяг 22,36 у.д.а.

 6. Видавництво Міленіум

 7. Рік видання 2010

 8. Вартість 60 грн.

 9. Контакті телефони автора (ів): робочий 527-81-50 ,

e-mail: phylosoph_elena@ukr.net
Анотація

У навчальному посібнику здійснено цілісний виклад основних проблем філософії науки та інноваційного розвитку на рівні об’єктивного, ідеологічного незаангажованого сучасного бачення проблем сучасної науки. Посібник складається з десяти розділів, кожен з яких містить матеріал, який спрямований на засвоєння основного змісту дисципліни, фундаментальних філософських категорій.

У кожного розділі висвітлюється специфіка філософії науки як особливого типу гуманітарного знання та як навчальної дисципліни, наводиться характеристика історичного розвитку основних напрямків та методологічних прийомів вирішення головних проблем філософії науки, розглядаються методологічні, структурні, світоглядно-ціннісні засади і особливості наукового пізнання, здійснюється філософський аналіз специфіки сучасного стану світової та вітчизняної науки, перспективи її розвитку наукового знання.

Навчальний посібник може бути використаний для аудиторної та самостійної роботи, а також для приймання іспиту.


* * *


 1. Філософія науки та інноваційного розвитку

 2. Чекаль Леонід Андрійович, Павлова Олена Юріївна, Сторожук Світлана Володимирівна, Супрун Аліна Григорівна, Сподін Людмила Анатоліївна, Галушко Михайло Михайлович, Горбатюк Тарас Віталійович, Гейко Світлана Миколаївна, Лаута Олена Дмитрівна

 3. Навчальний посібник призначений для ВНЗ, напряму спеціальності ОКР «Магістр»

 4. Гриф надано (без скорочень) Міністерством освіти і науки України

 5. Обсяг 24,97 у.д.а.

 6. Видавництво ПП. Лисенко М.М., м. Ніжин

 7. Рік видання 2011

 8. Вартість 60 грн.

 9. Контакті телефони автора (ів): робочий 527-81

e-mail: phylosoph_elena@ukr.net
Анотація

У навчальному посібнику здійснено цілісний виклад основних проблем філософії науки та інноваційного розвитку на рівні об’єктивного, ідеологічного незаангажованого сучасного бачення проблем сучасної науки. Посібник складається з десяти розділів, кожен з яких містить матеріал, який спрямований на засвоєння основного змісту дисципліни, фундаментальних філософських категорій.

У кожного розділі висвітлюється специфіка філософії науки як особливого типу гуманітарного знання та як навчальної дисципліни, наводиться характеристика історичного розвитку основних напрямків та методологічних прийомів вирішення головних проблем філософії науки, розглядаються методологічні, структурні, світоглядно-ціннісні засади і особливості наукового пізнання, здійснюється філософський аналіз специфіки сучасного стану світової та вітчизняної науки, перспективи її розвитку наукового знання.

Навчальний посібник може бути використаний для аудиторної та самостійної роботи, а також для приймання іспиту.


* * * 1. Філософія науки та інноваційного розвитку, II частина

 2. Чекаль Леонід Андрійович, Павлова Олена Юріївна, Сторожук Світлана Володимирівна, Супрун Аліна Григорівна, Сподін Людмила Анатоліївна, Галушко Михайло Михайлович, Горбатюк Тарас Віталійович, Гейко Світлана Миколаївна, Лаута Олена Дмитрівна

 3. Хрестоматія призначена студентам ВНЗ, напряму спеціальності ОКР «Магістр», аспірантам

 4. Гриф надано Міністерством освіти і науки України

 5. Обсяг 29,13 у.д.а.

 6. Видавництво Міленіум

 7. Рік видання 2010

 8. Вартість 65 грн.

 9. Контакті телефони автора (ів): робочий 527-81

e-mail: phylosoph_elena@ukr.net
Анотація

У хрестоматії висвітлено основні аспекти історичної динаміки й сучасної специфіки філософії науки та інноваційного розвитку.

Системою розглядаються філософські погляди визначних представників класичної та сучасної філософської спадщини.

Для засвоєння викладеного матеріалу подається термінологічний та словник персоналій. Подано орієнтовний перелік тестових завдань з курсу «Філософія науки та інноваційного розвитку» для перевірки знань.

Хрестоматія «Філософія науки та інноваційного розвитку» адресована студентами ВНЗ, магістрам, аспірантам та всім, хто прагне пізнати поліфонію та багатоаспектність цієї новітньої філософської дисципліни.

* * * 1. Назва Філософія науки та інноваційного розвитку, II частина

 2. Автор(и): прізвище, ім’я, по батькові (повністю) Чекаль Леонід Андрійович, Павлова Олена Юріївна, Сторожук Світлана Володимирівна, Супрун Аліна Григорівна, Сподін Людмила Анатоліївна, Галушко Михайло Михайлович, Горбатюк Тарас Віталійович, Гейко Світлана Миколаївна, Лаута Олена Дмитрівна

 3. Хрестоматія призначена для ВНЗ, напряму спеціальності ОКР «Магістр», аспірантам.

 4. Гриф надано (без скорочень) Міністерством освіти і науки України

 5. Обсяг 25,5 у.д.а.

 6. Видавництво (назва) ПП. Лисенко М.М., м. Ніжин

 7. Рік видання 2011

 8. Вартість 65 грн.

 9. Контакті телефони автора (ів): робочий 527-81-50,

e-mail: phylosoph_elena@ukr.net
Анотація

У хрестоматії висвітлено основні аспекти історичної динаміки й сучасної специфіки філософії науки та інноваційного розвитку.

Системою розглядаються філософські погляди визначних представників класичної та сучасної філософської спадщини.

Для засвоєння викладеного матеріалу подається термінологічний та словник персоналій. Подано орієнтовний перелік тестових завдань з курсу «Філософія науки та інноваційного розвитку» для перевірки знань.

Хрестоматія «Філософія науки та інноваційного розвитку» адресована студентами ВНЗ, магістрам, аспірантам та всім, хто прагне пізнати поліфонію та багатоаспектність цієї новітньої філософської дисципліни.

* * *
ІНФОРМАЦІЯ

кафедри англійської мови для економічних спеціальностей
1. Навчальний посібник з англійської мови для магістрів зі спеціальності 050102 – “Економічна кібернетика”

2. Харчук Наталія Сергіївна, Дубовик Олена Миколаївна

3. Навчальний посібник призначений для магістрів зі спеціальності 6.050102 – “Економічна кібернетика”

4. Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

5. Обсяг – 33др.арк.

6. Видавництво: Видавничий центр НУБіП України.

7. Рік видання: 2010р.

8. Вартість не відома

9. Контактні телефони авторів: робочий – 527-81-44
Анотація

Навчальний посібник розрахований на магістрів зі спеціальності „Економічна кібернетика”, які вивчили нормативний курс і приступають до роботи з науковою літературою.

Мета посібника – розвиток комунікативних навичок з фаху, навичок читання та перекладу іншомовних джерел.

* * *
1.Навчальний посібник з англійської мови для аспірантів економічних спеціальностей

2.Харчук Наталія Сергіївна, Дубовик Олена Миколаївна

3. Навчальний посібник призначений для аспірантів економічних спеціальностей

4. Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

5. Обсяг – 16,6 др.арк.

6. Видавництво: Видавничий центр НУБіП України.

7. Рік видання: 2010р.

8. Вартість не відома

9. Контактні телефони авторів: робочий – 527-81-44


Анотація

Посібник призначений для аспірантів економічних спеціальностей аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Мета посібника – підготовка аспірантів до складання кандидатського іспиту з англійської мови. Структура посібника спрямована на самостійну роботу з текстами з фаху та відпрацювання практичних навичок і вмінь з граматики англійської мови.
* * *
1.Навчальний посібник для магістрів зі спеціальності «Фінанси».

2.Авраменко Мирослава Миколаївна.

3. Навчальний посібник призначений для магістрів зі спеціальності «Фінанси».

4. Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

5. Обсяг – 16 др.арк.

6. Видавництво: Видавничий центр НУБіП України.

7. Рік видання: 2010р.

8. Вартість не відома

9. Контактні телефони авторів: робочий – 527-81-44
Анотація

Навчальний посібник розраховано на студенів, які навчаються за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів зі спеціальності «Фінанси».

Мета навчального посібника – розвиток комунікативних навичок з фаху, граматичних навичок, навичок читання та перекладу іншомовних джерел.

Навчальний матеріал викладено з урахуванням професійної спрямованості курсу.


* * *

1. Ділова англійська мова для магістрів зі спеціальності 6.050.106 – «Фінанси».

2. Тарнавська Тетяна Вердіївна

3. Навчальний посібник призначений для магістрів зі спеціальності «Фінанси».

4. Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

5. Обсяг – 22,8 др.арк.

6. Видавництво: Аграр Медіа Груп.

7. Рік видання: 2010р.

8. Вартість не відома

9. Контактні телефони авторів: робочий – 527-81-44


Анотація

Мета посібника – розвиток професійно-орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції, навичок складання ділової документації та самостійної роботи з англомовною науковою літературою з фаху.

* * *
1. Навчальний посібник «Англійська мова для самостійної роботи студентів».

2. Зеліковська Олена Олександрівна

3. Навчальний посібник призначений для студентів І-ІІ курсів ОКР «Бакалавр», напрям підготовки «Менеджмент»

4. Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

5. Обсяг – 25 др.арк.

6. Видавництво: Аграр Медіа Груп.

7. Рік видання: 2010р.

8. Вартість не відома

9. Контактні телефони авторів: робочий – 527-81-44
Анотація

Навчальний посібник спрямований на забезпечення ефективної самостійної роботи студентів І-ІІ курсів ОКР «Бакалавр», напрям підготовки «Менеджмент».

В посібнику актуалізується професійне спрямування, міжкультурні аспекти ділової комунікації, між предметні зв’язки. Мета посібника – засвоєння фахової лексики, розвиток комунікативних навичок з фаху, навичок читання та перекладу.
* * *
1.Навчальний посібник з англійської мови «Business English» для студентів економічних спеціальностей

2. Данькевич Л.Р., Розгон І. Ю., Ямнич Н. Ю.

3. Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей

4. Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

5. Обсяг – 18,9 др.арк.

6. Видавництво: Аграр Медіа Груп.

7. Рік видання: 2010р.

8. Вартість не відома

9. Контактні телефони авторів: робочий – 527-81-44
Анотація

Навчальний посібник з англійської мови призначений для студентів економічних спеціальностей.

Мета посібника – сприяти розвитку у студентів професійно-орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції, а саме, здатності і готовності реалізувати одержані знання як у повсякденних, загальних ділових, так і у фахових ситуаціях, удосконалювати вміння та навички презентації матеріалу з певної теми, а також сформувати навички самостійної роботи з іншомовними джерелами. Добір навчального матеріалу націлений на паралельний і взаємопов’язаний розвиток у студентів навичок та вмінь в основних видах усної та писемної мовленнєвої діяльності.

* * *
ІНФОРМАЦІЯ

кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей
1.Англійська мова

2. Ритікова Лариса Леонідівна

3. Посібник для студентів агробіологічних та екологічних спеціальностей

4. Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18-Г 1598 від 3.07.2008р.)

5. Обсяг 10,5 у д.а.

6. Видавництво ТОВ «Видавничо-поліграфічний дім «Формат»

7. Рік видання 2010

8. Вартість не відома

9. Контактні телефони автора(ів): робочий 527-81-81, мобільний 0933500978, e-mail lorarit@gmail.com
Анотація

Наведено тематичні тексти, які охоплюють лексичні і граматичні теми, передбачено навчальним планом для підготовки фахівців агробіологічних та екологічних спеціальностей. До кожного тематичного тексту пропонуються вправи, словник-мінімум і тестові завдання.

* * *
1. Англо-російсько-український глосарій термінів аграрної екології та екобіотехнології

2. Ритікова Лариса Леонідівна

3. Словник для студентів вищих аграрних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальностей «Екологія» та «Біотехнологія»

4. Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18-Г 1974 від 24.07.2008р.)

5. Обсяг 7,9 у д.а.

6. Видавництво видавничий центр НУБіП України

7. Рік видання 2009

8. Вартість (якщо відома)

9. Контактні телефони автора(ів): робочий 527-81-81, мобільний 0933500978, e-mail lorarit@gmail.com
Анотація

Словник налічує близько 500 новітніх термінів з галузі екології та екобіотехнології. Чітка структура видання, розміщення термінів в алфавітному порядку, докладне тлумачення кожного поняття – все це здатне полегшити роботу студентам, викладачам, перекладачам і науковцям.

* * *
1.Англійська мова

2. Олійник Анатолій Дмитрович, Волошина Ганна Григорівна, Поліщук Анжеліна Володимирівна

3. Навчальний посібник для студентів вищих аграрних закладів освіти

4. Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4/18-Г-526 від 19.07.2006р.)

5. Обсяг 15,4 у д.а.

6. Видавництво ТОВ «Видавничо-поліграфічний дім «Формат»

7. Рік видання 2010

8. Вартість не відома

9. Контактні телефони автора(ів): робочий 527-81-81
Анотація

Наведено 12 тематичних блоків, які охоплюють навчальний матеріал з англійської мови, необхідний для засвоєння студентами І курсу. Для студентів І-ІІ курсів аграрних спеціальностей вищих навчальних закладів.

* * *

1.Англо-український словник з механізації сільського господарства2. Волянський Михайло Станіславович, Олійник Анатолій Дмитрович, Чапала Людмила Іллівна, Шевченко Людмила Василівна

3. Навчальний посібник для підготовки фахівців напряму 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» у вищих навчальних закладах ІІ-IV рівнів акредитації

4. Гриф надано Міністерством аграрної політики України (лист №18-128-13/305 від 25.02.2008 р.)

5. Обсяг 27,5 у д.а.

6. Видавництво ПП Лисенко М.М.

7. Рік видання 2008

8. Вартість не відома

9. Контактні телефони автора(ів): робочий 527-81-81


Анотація

В англо-українському словнику наведено терміни з механізації сільського господарства – виробничі процеси, прилади, машини та механізми, основне й допоміжне устаткування, а також – теоретичної і прикладної механіки, математики та агробіології. Словник є універсальним і найбільш повним серед аналогічних англо-українських словників.

* * *

1. Основи письмового перекладу науково-технічних текстів2. Олійник Анатолій Дмитрович, Олійник Олена Олександрівна

3. Посібник для студентів технічних, економічних та агробіологічних спеціальностей ВНЗ України

4. Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/ІІ – 1150 від 23.02.2010 р.)

5. Обсяг 7,44 у д.а.

6. Видавництво УкрІНТЕІ

7. Рік видання 2010

8. Вартість не відома

9. Контактні телефони автора(ів): робочий 527-81-81, мобільний 0984287322, адреса електронної скриньки:e-mail anatolol@ukr.net


Анотація

У посібнику викладені рекомендації щодо практичних проблем перекладу науково-технічних текстів з англійської мови. Видання складається з 7 розділів, де порушуються питання перекладацької діяльності та основні аспекти роботи письмового перекладача.

* * *
ІНФОРМАЦІЯ

кафедри української, англійської та латинської мов імені М.О.Драй-Хмари


1. Англійська мова для студентів біологічних та зооветеринарних спеціальностей.

2. Безпаленко Анатолій Мілетійович, Грабовська Тамара Олександрівна, Сиротін Олексій Сергійович

3. Навчальний посібник, призначений для студентів 1-2 курсів, ІІІ – IV рівня акредитації, ОКР «Бакалавр», «Магістр», напрями підготовки: 6.110101 «Ветеринарна медицина», 6.051700 «Харчові технології та інженерія», 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 6.090201 «Водні ресурси».

4. Гриф надано Міністерством освіти і науки України

5. Обсяг 10,7 у.д.а.

6. Видавництво Видавничий центр НУБіП України

7. Рік видання 2010 рік.

8. Вартість не відома.

9. Контактні телефони автора(ів): робочий 527-83-63,

e-mail: ukr_eng_kaf@ukr.net.


Анотація

Посібник складається із передмови 12 уроків, ключів до вправ. Мета посібники – удосконалення вмінь та навичок монологічного та діалектичного мовлення на базі професійної лексики та засвоєння необхідного граматичного мінімуму. Посібник призначений для вищих навчальних закладах освіти, які здійснюють підготовку фахівців біологічних та зооветеринарних спеціальностей.

* * *
1. Англійська мова. Книга для читання для студентів біологічних та зооветеринарних спеціальностей.

2. Безпаленко Анатолій Мілетійович, Грабовська Тамара Олександрівна, Сиротін Олексій Сергійович, Временко Майя Володимирівна, Голік Наталя Миколаївна

3. Навчальний посібник, призначений для студентів 1-2 курсів, ІІІ – IV рівня акредитації, ОКР «Бакалавр», «Магістр», напрями підготовки: 6.110101 «Ветеринарна медицина», 6.051700 «Харчові технології та інженерія», 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 6.090201 «Водні ресурси».

4. Гриф надано Міністерством освіти і науки України

5. Обсяг 11,66 у.д.а.

6. Видавництво Видавничий центр НУБіП України

7. Рік видання 2010 рік.

8. Вартість не відома

9. Контактні телефони автора(ів): робочий 527-83-63,

e-mail: ukr_eng_kaf@ukr.net.


Анотація

Посібник включає 100 оригінальних англомовних текстів з біології, ветеринарії, екології, а також словник. Мета посібника – підготовка студентів до читання та розуміння оригінальної літератури за фахом. Посібник також може прислужитися кожному, чия діяльність пов’язана із читанням, перекладом та написанням англійськомовних текстів біологічного змісту.


* * *
1. Українська мова за професійним спрямуванням

2. Гриценко Тетяна Борисівна

3. Навчальний посібник, призначений для студентів 1 курсу, ІІІ – IV рівня акредитації, ОКР «Бакалавр», для всіх напрямів підготовки

4. Гриф надано Міністерством освіти і науки України

5. Обсяг 25 у.д.а.

6. Видавництво «Центр учбової літератури», м. Київ

7. Рік видання 2010 рік.

8. Вартість не відома.

9. Контактні телефони автора(ів): робочий 527-83-63,

e-mail: ukr_eng_kaf@ukr.net.


Анотація

У посібнику подано теоретичний і практичний матеріал, що стосується різних аспектів професійного спілкування, мовного й ділового етикети, значення української мови в житті суспільства, особливостей розвитку мовної системи. Розглянуто моделі поведінки й аспекти створення образу ділової людини, подано правила оформлення ділових паперів, мовні кліше, звороти, найуживаніші у кожному типі документів. Розглянуто також особливості усної форми професійного спілкування. Подано систему вправ, завдань, запитань для самоконтролю, а також контрольні тести. Для викладачів та студентів вищих навчальних закладів та коледжів, аспірантів, службовців, керівників, усіх, хто прагне вдосконалити свою мовну майстерність в аспектів професійного спілкування.

* * *
1. Англо-український, українсько-англійський словник: Ділова лексика

2. Кіраль Сидір Степанович, Акмалдінова Олександра Миколаївна, Письменна Ольга Олександрівна

3. Навчальний посібник, призначений для студентів 1-4 курсів, ІІІ – IV рівня акредитації, ОКР «Бакалавр», для всіх напрямів підготовки

4. Гриф надано Міністерством освіти і науки України

5. Обсяг 18 у.д.а.

6. Видавництво м. Київ, Видавничий центр «Академія»

7. Рік видання 2011 рік.

8. Вартість 50 грн.

9. Контактні телефони автора(ів): робочий 527-83-63,

e-mail: ukr_eng_kaf@ukr.net.


Анотація

Сучасна людина, реалізуючи свої ділові потреби та інтереси, часто послуговується англомовною спеціальною термінологією, фаховою лексикою, які традиційно використовують в усьому світі. Допомогти їй у цьому покликаний пропонований словник ділової лексики, який охоплює найуживаніші терміни, поняття з аудиту, банківської справи, бухгалтерського обліку, логістики, маркетингу, менеджменту та ін.. Володіння ними – важлива передумова комунікаційної вправності ділової людини, ефективного зовнішньоекономічного співробітництва. Словник адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться викладачам, науковцям, представникам ділового світу і всім зацікавленим у розширенні свого мовного арсеналу.

* * *
ІНФОРМАЦІЯ

кафедри педагогіки
 1. Психолого-педагогічні основи міжособистісного спілкування

 2. Кручек Вікторія Аркадіївна

 3. Навчальний посібник призначений для ВНЗ ІІ-ІУ рівнів акредитації, ОКР «Бакалавр», напряму підготовки 0101 «Педагогічна освіта», спеціальності 6.010103 «Соціальна педагогіка»

 4. Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-3374 від 22.04.2010)

 5. Обсяг – 12 у. д. а.

 6. Видавництво: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

 7. Рік видання – 2010

 8. Вартість не відома

 9. Контактний телефон авторки: робочий – 5278355, мобільний 0663641584

Адреса електронної скриньки: e-mail kruchekv@mail.ru
Анотація

У навчальному посібнику висвітлено сутність, структура, види, засоби та закономірності міжособистісного спілкування, зазначені фактори, що забезпечують його успішність, розглянуто основні поняття, які описують цей процес.


* * *


 1. Основи науково-педагогічних досліджень

 2. Лузан Петро Григорович, Сопівник Ірина Віталіївна, Виговська Світлана Володимирівна

 3. Навчальний посібник призначений для ВНЗ ІІ-ІУ рівнів акредитації, ОКР «Магістр» напряму підготовки 0000 «Специфічні категорії» зі спеціальності 8.000005 «Педагогіка вищої школи»

 4. Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист №1.4/18-Г-2156 від 22.10.2008)

 5. Обсяг – 15,7 у. д. а.

 6. Видавництво: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

 7. Рік видання – 2010

 8. Вартість – кошти спонсора

 9. Контактний телефон авторів: робочий 5278455, мобільний 0973873300 – Лузан П.Г., 0679641319 – Виговська С.В.

e-mail vygovsjka@ukr.net
Анотація

У навчальному посібнику розглядаються питання сутності наукових досліджень, теоретичні основи планування, організації та проведення науково-педагогічних досліджень, основні методи емпіричного та теоретичного дослідження, проведення педагогічного експерименту, особливості використання статистичних методів у педагогіці.

* * *


 1. Основи педагогічної майстерності

 2. Теслюк Велентина Михайлівна, Лузан Петро Григорович, Шовкун Людмила Миколаївна

 3. Навчальний посібник призначений для ВНЗ ІІ-ІУ рівнів акредитації, ОКР «Магістр» напряму підготовки 0000 «Специфічні категорії» зі спеціальності 8.000005 «Педагогіка вищої школи»

 4. Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист №1 /ІІ-Г-3604 від 30.40.2010 р.)

 5. Обсяг – 14,1 у. д. а.

 6. Видавництво: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

 7. Рік видання – 2010

 8. Вартість не відома

 9. Контактний телефон авторів: робочий – 5278455, мобільний – 0973873300 – Лузан П.Г., 0962257394 – Теслюк В.М.

e-mail vallips@mail.ru
Анотація

У навчальному посібнику висвітлено зміст професійно-педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу, сутнісні складові його педагогічної майстерності, умови та засоби формування педагогічної техніки, розвитку педагогічних здібностей, умінь та навичок.

* * *


 1. Історія педагогіки та освіти в Україні

 2. Лузан Петро Григорович, Васюк Оксана Вікторівна

 3. Навчальний посібник призначений для ВНЗ ІІ-ІУ рівнів акредитації, ОКР «Магістр» напряму підготовки 0000 «Специфічні категорії» зі спеціальності 8.000005 «Педагогіка вищої школи»

 4. Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист №1.4/18-Г-14.10 від 26.10.2006 р.)

 5. Обсяг – 19 у. д. а.

 6. Видавництво: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

 7. Рік видання – 2010

 8. Вартість не відома

 9. Контактний телефон авторки: робочий – 5278455, мобільний – 0973873300 – Лузан П.Г., 0504691672 – Васюк О.В.

e-mail vasuck.o@yandex.ru
Анотація

У навчальному посібнику висвітлено основні етапи становлення та розвитку педагогічної думки та освіти України від найдавніших часів до сьогодення. Особлива увага приділена персоналіям, висвітленню педагогічних надбань видатних вітчизняних мислителів – філософів, просвітителів, педагогів.

* * *
ІНФОРМАЦІЯ

кафедри методики навчання та управління навчальними закладами
 1. Технічна творчість учнів

 2. Амельків Віктор Іванович, Зайончик Володимир Михайлович, Сидоренко Віктор Костянтинович, Шмельов Володимир Євдокимович

 3. Підручник призначений для груп ВНЗ, корисно шкільним вчителям, викладачам і учням ПТУ

 4. Гриф надано Міністерством освіти і науки України

 5. Обсяг 26 у.д.а.

 6. Видавництво «Центр учбової літератури»

 7. Рік видання 2010

 8. Вартість, якщо відома 45 грн.

 9. Контакті телефони автора (ів): робочий 527-83-56

Анотація


Розглянуто аспекти, які спонукають людину до творчості. Розглянуто евристичні і раціональні методи розв’язання творчо- конструкторських задач, наведено різні евристичні прийоми технічної творчості, які підкріплюються прикладами їх застосування. Показано роль інформації у творчо-конструкторській діяльності і наведено відомості про інтелектуальну власність і способи її захисту.

Висвітлено технології проектування і виготовлення діючих моделей різної техніки. Наведено відомості про організацію технічної творчості і дітей.

Для студентів і викладачів педагогічних вищих навчальних закладів , вчителів і учнів позашкільних навчальних закладів. Може бути корисною шкільним вчителям, викладачам і учням професійно-технічних закладів та ліцеїв, а також усім бажаючим займатися моделюванням об’єктів техніки.

* * *
ІНФОРМАЦІЯ

кафедри соціальної педагогіки та інформаційних технологій в освіті


 1. Словник-довідник правових, політологічних, соціологічних та економічних термінів

 2. Байрак Іван Романович, Грабовський О.В, Збарський В.К., Курило В.І., Курило Л.І.

 3. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 4. Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.418-Г-348 від 07 лютого 2008 р.)

 5. Обсяг 3,5 у.д.а.

 6. Видавництво «Міленіум», м.Київ,

 7. Рік видання 2010

 8. Контакті телефони автора (ів): робочий 527-80-73, 0509326777

Анотація


Досліджується визначення понять з таких дисциплін: правознавство, політологія, соціологія, економіка.

* * *
 1. Основи загальної та військової психології і педагогіки

 2. Кубіцький Сергій Олегович, Зонь Віктор Володимирович, Дубровинський Г.Р., Черняк А.І., Безбах В.Г.

 3. Навчальний посібник розрахований на викладачів, курсантів, студентів вищих навчальних закладів

 4. Гриф надано Міністерством освіти і науки України ( лист № 1\11-4083 від 17.05.2010р.)

 5. Обсяг 16,6 у.д.а.

 6. Видавництво ЧП «Блудчий М.І.» Київ

 7. Рік видання 2010

 8. Контакті телефони автора (ів): робочий 527-80-73, 0667686568

Анотація


У навчальному посібнику розкрито загальні засади психології та педагогіки з урахуванням історичного досвіду і сучасних реалій вітчизняної школи. Головна увага зосереджена на методологічних і теоретичних основах психології та педагогіки, законах і закономірностях функціонування психіки людини, особливостях військової діяльності, психології навчання.

Навчальний посібник розрахований на викладачів, курсантів, студентів та усіх, хто цікавиться питанням психології і педагогіки.

* * *


 1. Політологія

 2. Байрак Іван Романович, Бойко Іван Іванович, Волобуєв Віктор Ілліч, ГрабовськийО.В., Костюк О.В., Калько П.Г., Калуга В.Ф., Семчинський К.В.

 3. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 4. Гриф надано Міністерством освіти і науки України ( лист № 14\18.2-778 від 28.03.2006р.)

 5. Обсяг 15,4 у.д.а.

 6. Видавництво «Міленіум», м.Київ, вул..Фрунзе, 60

 7. Рік видання 2010

 8. Контакті телефони автора (ів): робочий 527-80-73, 0662920951

Анотація


Навчальний посібник висвітлює основні етапи становлення політології як науки, розвиток політичних знань в Україні, розкриває основні засади політології, подає короткий довідник країн сучасної Європи та політологічний словник.

Для студентів вищих навчальних закладів.

* * * 1. Основи науково-педагогічних досліджень

 2. Лузан Петро Григорович, Сопівник Ірина Віталівна, Виговська Світлана Володимирівна

 3. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 4. Гриф надано Міністерством освіти і науки України ( лист №1.4/18 –Г-2156 від 22.10.08)

 5. Обсяг 15,8 у.д.а.

 6. Видавництво Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв) 01015, м.Київ, вул. Івана Мазепи, 21.

 7. Рік видання 2010

 8. Контакті телефони автора (ів): робочий 527-80-73, 0977710626

Анотація


У навчальному посібнику розглядаються питання сутності наукових досліджень, теоретичні основи планування, організації та проведення науково-педагогічних досліджень, основні методи емпіричного та теоретичного дослідження, проведення педагогічного експерименту, особливості використання статистичних методів дослідження у педагогіці.

* * * 1. Назва Соціологія

 2. Автор(и): Байрак Іван Романович, Бойко Іван Іванович, Волобуєв Віктор Ілліч, ГрабовськийО.В., Костюк О.В., Олійник О.В., Сєкунова Ю.В., Ятченко Володимир Феодосійович

 3. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 4. Гриф надано Міністерством освіти і науки України ( лист № 1\11-11341 від 14.12.2010 р.)

 5. Обсяг 20,8 у.д.а.

 6. Видавництво «Міленіум», м.Київ

 7. Рік видання 2010

 8. Контакті телефони автора (ів): робочий 527-80-73, 0662884275

Анотація


У посібнику розглядаються та досліджуються питання соціології як предмета та його складових, зокрема, аналізуються закони, категорії та функції соціології, а також етапи розвитку соціологічної науки.

Суттєвою відмінністю даного посібника є дослідження аграрно-економічних та соціологічних відносин, які здійснюються шляхом аналізу та дослідження соціології села, що відповідає профілю аграрних вищих навчальних закладів України.
Каталог: sites -> default -> files
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Мета навчального курсу
files -> Мета та завдання навчальної дисципліни
files -> Пояснювальна записка Курс «Зоопсихологія, порівняльна психологія»
files -> Онуфрієва Л. А. ( Кам’янець-Подільський )
files -> Робоча програма з дисципліни «Юридична психологія»
files -> Навчальний посібник за науковою редакцією Т. М. Титаренко к иїв 2011 у дк 316. 614: 159. 944](072) ббк 88. 5Я7 п 84
files -> Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з теми «Особистісно орієнтований урок: конструювання та діагностика»
files -> Информация Комитета по охране прав детей мон рк к Глобальному обзору деятельности по предотвращению насилия в отношении детей
files -> Потенциал провинциального университета в подготовке педагогических кадров высшей научной квалификации

Скачати 351.28 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка