Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівниківСторінка1/4
Дата конвертації29.04.2016
Розмір0.81 Mb.
  1   2   3   4


Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників
Черкаси - 2010

Автор-укладач:

Добровольська Людмила Насибівна, методист лабораторії дошкільної та початкової освіти Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників

Творча група вчителів початкових класів з проблеми «Формування інтелектуальної культури молодших школярів»:

Керівник:Добровольська Людмила Насибівна, методист лабораторії дошкільної та початкової освіти Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників

Члени творчої групи:Бейбудова Олена Іванівна, вчитель початкових класів Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 Черкаської міської ради Черкаської області

Микицей Олександра Михайлівна, вчитель початкових класів Христинівської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 1 ім. О.Є.Корнійчука Христинівської районної ради Черкаської області

Цапенко Вікторія Володимирівна, вчитель початкових класів Смілянської загальноосвітньої школи I –III ступенів № 4 Смілянської міської ради Черкаської області

Ящук Людмила Володимирівна, вчитель початкових класів Уманської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №4 Уманської міської ради Черкаської області

Коваленко Раїса Миколаївна, вчитель початкових класів Катеринопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Катеринопільської районної ради Черкаської області

Войтенко Ніна Василівна, вчитель початкових класів Уманського навчально – виховного комплексу № 1 «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня» Уманської міської ради Черкаської області

Галета Марія Василівна, учитель початкових класів Ярошівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Катеринопільської районної ради Черкаської області

Ткачова Лідія Іванівна, вчитель початкових класів Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 Черкаської міської ради Черкаської області

Гончарук Ірина Петрівна,вчитель початкових класів Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Уманської міської ради Черкаської області

Вдовиченко Тамара Іванівна, вчитель початкових класів Уманського навчально-виховного комплексу №1«Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня» Уманської міської ради Черкаської області
Посібник містить різнопланові завдання з логічним навантаженням, розроблені та підібрані учасниками творчої групи вчителів початкових класів. Дані матеріали можна використовувати при проведенні уроків з молодшими школярами.

Щоб удосконалити розум,

треба більше роздумувати,

ніж заучувати.

Декарт Рене

Основними завданнями початкової школи є забезпечення становлення особистості дитини, інтелектуального, фізичного, морального та соціального розвитку молодшого школяра. Сучасна освіта, враховуючи виклики сьогодення, ставить перед учнями завдання не лише опанувати нові знання, а навчитися їх самостійно осмислювати та практично використовувати. Особистість, яка вміє критично мислити, може об’єктивно оцінювати позитивні та негативні сторони ситуації, події, явища, здатна висловити та відстояти власну думку, аргументовано довести її правильність, самокритично поставитись до своїх дій та вчинків. Тому в системі початкової освіти важливе місце займає проблема формування інтелектуальної культури молодшого школяра.

«Інтелектуальна культура – це характеристика діяльності людини у сфері мислення, у процесі якої здійснюється взаємодія з навколишнім світом, іншими людьми, внаслідок чого створюється щось нове, на об’єктивному чи суб’єктивному рівні», – зазначає О.Я.Митник, кандидат психологічних наук, науковий керівник експериментального дослідження всеукраїнського рівня «Формування інтелектуальної культури особистості у межах навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу»[1].

Відрадно, що питання розвитку мисленнєвої діяльності молодших школярів хвилюють вчителів області. Протягом трьох років на базі Черкаського обласного інституту післядипломної освіти працює творча група ентузіастів своєї справи, які усвідомлюють, що головне завдання вчителя початкової школи – організувати навчально-виховний процес таким чином, щоб учень міг самостійно сформулювати правило, встановити закономірність, зробити «відкриття» тощо. Для цього школяр повинен знати і розуміти логічні поняття (їх зміст та обсяг, види понять та співвідношення між ними та ін.); мати певні логічні вміння, зокрема, формулювати визначення поняття через найближчий рід та видову відмінність, утворювати і перетворювати істинні та хибні судження, встановлювати певні закономірності, висувати гіпотези, доказово міркувати, чітко і переконливо доводити власну точку зору тощо.

Учень, озброєний знаннями законів логіки, може проаналізувати та оцінити правильність власних чи чужих ідей та думок, віднайти найраціональніший вихід із ситуації, відстояти свою точку зору під час дискусії і т.д. Формування розумових умінь у початковій школі нерозривно пов’язане із засвоєнням понять, особливо узагальнених, адже для їх засвоєння учні мають навчитися виділяти істотні ознаки, абстрагувати їх від другорядних та несуттєвих. Засвоєння методу розумової діяльності дає можливість учням аналізувати, порівнювати, вибирати, систематизувати, узагальнювати вивчений матеріал.

У початковій школі необхідно сформувати такі розумові дії та прийоми мислительної діяльності:


 • аналіз (розбір, розкладання, розчленування на окремі складові частини);

 • синтез (складання, поєднання, сполучення, об’єднання, цілісність, узагальнення, єдність);

 • порівняння (виділення спільних та відмінних ознак);

 • узагальнення (встановлення спільної загальної ознаки, властивої кільком об’єктам);

 • абстрагування (виділення істотних властивостей об’єктів і відокремлення їх від неістотних, другорядних);

 • аналогія (висновок, одержаний на підставі знань про часткову схожість, подібність у чому-небудь предметів, явищ);

 • доведення (логічна форма встановлення істинності на підставі інших суджень, істинність яких перевірена практикою).

Оволодіння цими діями та прийомами у поєднанні з розвитком пізнавальних процесів (пам’яті, уваги, уяви тощо) та мовлення учнів є основою формування інтелектуальної культури молодших школярів.

Логіка, як філософська наука про закони і форми мислення, є основою всіх інших наук – суспільних, природничих, технічних. Тому О.Я. Митник розглядає курс «Логіка» як своєрідний інструментарій для більш успішного засвоєння учнями таких навчальних предметів як математика, українська мова і читання, курсу «Я і Україна». Успішне оволодіння цим курсом, зокрема, у початковій школі, допомагає кожній дитині досягти творчого рівня при опануванні основ усіх шкільних дисциплін; розвиває насамперед мисленнєві операції та якості, а також уміння висловлювати свою думку чітко і переконливо; вміння абстрагуватися від конкретного змісту і зосередитись на структурі власної думки [1].

У посібнику вміщені завдання з логічним навантаженням, розроблені та підібрані учасниками творчої групи вчителів початкових класів. Дані матеріали можна використовувати при проведенні уроків з молодшими школярами.
Добровольська Людмила Насибівна,

методист лабораторії дошкільної та початкової освіти

Черкаського обласного інституту післядипломної

освіти педагогічних працівниківЗавдання на вилучення «зайвого» можна пропонувати учням на різних уроках: «Який предмет (слово, число) є «зайвим»? Чому? Доведи свою думку».


 1. Логіка.
Відповідь:

І ряд: зайвими є яблука, тому що це – фрукти, а решта предметів – кімнатні рослини;

ІІ ряд: зайвим є басейн, так як це штучна водойма, а решта зображень: джерело, озеро, море, річка – природні водойми.

 1. Українська мова.

 • Земля, зелена, лелека, дитина, промінець.

Відповідь: зайвим є

 • слово «зелена» - прикметник, а решта слів – іменники;

 • слово «промінець», бо в ньому нульове закінчення;

 • слово «промінець», бо закінчується на приголосний звук;

 • слово «земля», так як у ньому 2 склади, а у решти – 3;

 • слово «дитина», тому що у ньому немає букви «е».

 • Сова, змія, вовк, білка, риба.

Відповідь: зайвим є

 • слово «вовк», бо в ньому нульове закінчення;

 • слово «вовк», бо воно складається тільки з кореня, а у решти є, крім кореня, інші частини слова;

 • слово «вовк», бо закінчується на приголосний звук;

 • слово «вовк», бо це іменник чоловічого роду;

 • слово «білка», бо в ньому 5 букв, а у решти – 4;

 • слово «змія», бо в ньому звуків більше, ніж букв, а у решти слів кількість звуків і букв однакова;

 • риба, бо дихає зябрами, а решта – легенями.

 • Іменник, прикметник, закінчення, дієслово, займенник.

Відповідь: зайвим є

- слово «закінчення», бо це частина слова, а решта – це частини мови. • Називний, рідний, давальний, знахідний, орудний, місцевий.

Відповідь: зайвим є

 • слово «рідний», бо решта слів – назви відмінків;

 • слово «рідний», бо в ньому – 2 склади, а в решти слів – 3.

 • Слово «рідний», бо тільки в ньому наголос падає на перший склад.

 1. Математика.

 • 24, 38, 3, 30, 18.

Відповідь: зайвим є

 • 3, бо це число – одноцифрове, а решта – двоцифрові;

 • 3, бо непарне, а решта – парні числа;

 • 30, бо це – кругле число, на відміну від решти чисел;

 • 38, бо не ділиться на 3.

 • Трикутник, семикутник, коло, прямокутник, п’ятикутник.

Відповідь: зайвим є

 • коло, так як ця геометрична фігура немає кутів;

 • коло, бо має закінчення –о, а решта слів – нульове.

 • Циліндр, куб, коло, куля, конус.

Відповідь: зайвим є

 • коло, бо це – фігура на площині, а решта - об’ємні геометричні тіла;

 • куб, бо складається з 1 складу, а решта – з 2;

 • циліндр, бо в ньому відсутній звук [к].

 • Умова, запитання, розв’язання, відповідь, правило.

Відповідь: зайвим є

 • правило, бо решта слів – це частини задачі;

 • розв’язання, бо це слово з апострофом;

 • відповідь, бо в ньому – нульове закінчення.

 • Рівносторонній трикутник, рівнобедрений трикутник, прямокутний трикутник, різносторонній трикутник.

Відповідь: зайвим є прямокутний трикутник, так як це характеристика виду трикутника за кутами, а решта – за сторонами.

 1. Я і Україна. Природознавство.

 • Європа, Південна Америка, Антарктида, Африка, Австралія.

Відповідь: зайвим є

 • Європа, бо це частина материка, а решта – назви материків;

 • Південна Америка, бо це словосполучення;

 • Австралія, бо закінчується на букву «я», решта – на «а».

 • Дніпро, Південний Буг, Дністер, Амазонка, Дунай.

 • Амазонка, бо це річка в Південній Америці, а решта – в Європі;

 • Південний Буг, бо це словосполучення.

 • Береза, дуб, сосна, осика, липа.

Відповідь: зайвим є

 • Сосна, бо це хвойне дерево, а решта – листяні;

 • Дуб, бо це іменник чоловічого роду, а решта – жіночого;

 • Дуб, бо складається на відміну від інших тільки з кореня, а решта слів – з кореня і закінчення;

 • Дуб, бо має нульове закінчення, а решта – закінчення -а;

 • Дуб, бо складається з одного складу.

 • Конвалія, сон-трава, ліщина, підсніжник, проліска.

Відповідь: зайвим є

 • Ліщина, бо це кущ, а решта – трав’янисті рослини;

 • Сон-трава, бо складається з двох частин;

 • Підсніжник, бо має нульове закінчення.

 • Вовк, тигр, рись, лисиця, слон.

Відповідь: зайвим є

 • Слон, бо це травоїдна тварина, решта – хижі;

 • Лисиця, бо це слово складається з трьох складів, а решта – з одного;

 • Лисиця, бо має закінчення –а, решта - нульове.

 • Юпітер, Венера, Нептун, Місяць, Марс, Сатурн.

Відповідь: зайвим є

 • Місяць, бо це супутник, а решта – планети Сонячної системи;

 • Венера, бо це іменник жіночого роду, а решта – іменники чоловічого роду;

 • Венера, бо має закінчення –а, решта - нульове.

 1. Я і Україна. Громадянська освіта.

Чесність, правдивість, зло, мудрість, доброта.

 1. Образотворче мистецтво.

 • Олівці, фломастери, пензлики, альбом.

 • Натюрморт, пейзаж, портрет, скульптура.

 1. Трудове навчання.

 • Канва, голка, нитки, клей, наперсток.

8. Українське читання.

 • Казка, легенда, оповідання, абзац, байка.

 • Прислів’я, приказки, забавлянки, мирилки, оповідання, скоромовки.

 • Ліна Костенко, Всеволод Нестайко, Марійка Підгірянка, Леся Українка.

Цікавими для учнів початкових класів є завдання з використанням кругів Ейлера для зображення обсягів понять, що допомагає молодшим школярам більш успішно оволодіти загальними розумовими діями і прийомами.

Завдання: зобразити за допомогою кругів Ейлера співвідношення між обсягами понять.Математика

1. А – числа

В – двоцифрові числа

С – одноцифрові числа

D – парні числа

F – непарні числа

2. А – числа

В – двоцифрові числа

С – одноцифрові числа

D – числа, які містять чотири одиниці другого розряду

F – непарні числа

E – числа, які закінчуються нулем
3. А – геометричні фігури

В – геометричні фігури, які мають кути

С – геометричні фігури, які не мають кутів

D – прямокутники

F – чотирикутники

E – круги

M – квадрати.

Додатково. Скласти істинні судження із словом всі або жоден. Перетворити їх на хибні.
4. А – геометричні фігури

В – многокутники

С – трикутники

D – прямокутники

F – чотирикутники

E – квадрати

М – відрізки

Додатково. Скласти хибні судження із словом деякі. Перетворити їх на істинні.

5. А – трикутники

В – рівносторонні трикутники

С – гострокутні трикутники

D – різносторонні трикутники
Відповіді

1.2.3.
4.5.Я і Україна

1. А – тварини

В – плазуни

С – комахи

D – ссавці

F – метелики

E – хижі звірі

М – павуки.Додатково. Чи істинні судження:

 • всі комахи – тварини;

 • деякі метелики – комахи;

 • жодна ящірка не є ссавцем;

 • всі ящірки – плазуни.

2. А – тварини

В – плазуни

С – комахи

D – ссавці

F – муха


E – хижі звірі

М – травоїдні ссавці

К – всеїдні ссавці.
3. А – річки

В – річки Європи

С – річки України

D – річки Черкаської області.Визначте істинність судження: «Деякі річки Черкащини є річками Євразії». Доведіть свою думку.
4. А – рослини

В – дикорослі рослини

С – культурні рослини

D – яблуні

F – трав’янисті рослини

E – маки


М – рослини лісостепу.

Додатково. Складіть істинні судження. Перетворіть їх на хибні.

5. A – океани

B – озера

C – водойми

D – річки

F – Тихий океан

E – Дніпро

М – Індійський океан.


6. A – сім’я

B – сестричка

C – родина

D – батьки

F – бабуся

E – рід


М – дядько

Відповіді

1.2.


3.4.5.6.


Образотворче мистецтво, 2-3 клас

1. А – картини

В – натюрморти

С – пейзажі

D – портрети

Додатково. Складіть істинні судження. Перетворіть їх на хибні.
2. А – пейзажі

В – картина М. Глущенко «Зима»

С – картини

D – портрети

Е – пейзажі М. Глущенка

3. А – кольори

В – основні кольори

С – холодні кольори

D – похідні кольори

Е – червоний колір

К – зелений колір
4. А – види образотворчого мистецтва

В – графіка

С – малюнок олівцем

D – живопис

Е – малюнок фломастером

К – малюнок фарбами


5. А – види образотворчого мистецтва

В – графіка

С – декоративно-ужиткове мистецтво

D – живопис

Е – малюнок тушшю

К – художня кераміка

М – картина І. Левітана «Золота осінь»

Р – картини І. Левітана


Відповіді:

1.

2.

3.

4.

5.Українська мова, 3-4 клас

1. А – частини мови;

В – прикметники;

С – іменники;

D – іменники в множині;

F – іменники в однині;

E – головні члени речення;

М – загальні іменники.


2. А – частини мови;

В – іменники;

С – прикметники;

D – дієслова;

E – головні члени речення
3. А – частини мови;

В – прикметники;

С – іменники;

D – прикметники чоловічого роду;

E – прикметники із закінченням -ий;

К – іменники чоловічого роду.


4. А – іменники;

В – іменники, назви істот;

С – власні іменники;

D – загальні іменники;

E – іменники жіночого роду.
5. А – іменники жіночого роду;

В – іменники чоловічого роду;

С – іменники, які вживаються у множині;

D – іменники, в назві яких букв більше, ніж звуків;

E – іменники.
6. А – іменники;

В – іменники в однині;

С – іменники в множині;

D – іменники, які відповідають на питання хто?;

E – іменники жіночого роду.
7. А – іменники;

В – іменники, назви істот;

С – іменники, назви неістот;

D – власні іменники;

E – загальні іменники;

М – іменник Марія.


8. А – прикметники;

В – прикметники в множині;

С – прикметники в однині;

D – прикметники жіночого роду;

E – прикметники із закінченням ;
9. А – дієслова минулого часу;

В – дієслова;

D – дієслова, які відповідають на питання що робив?;

E – дієслова з префіксом при-;


10. А – дієслова;

В – частини мови;

D – дієслова в теперішньому часі;

E – дієслова в минулому часі;

E – головні члени речення;

К – дієслова із закінченням –а.


11. А – дієслова в теперішньому часі;

В – дієслова, які відповідають на питання що робить?;

D – дієслова з коренем ход.
12. А – речення;

В – розповідні речення;

С – питальні речення;

D – спонукальні речення;

E – окличні речення.
13. А – члени речення;

В – головні члени речення;

С – другорядні члени речення;

D – члени речення, які відповідають на питання хто?;

E – члени речення, які відповідають на питання що?.
14. А – члени речення;

В – головні члени речення;

С – другорядні члени речення;

D – підмети;

E – присудки;

М – члени речення, які відповідають на питання хто?


15. А – головні члени речення;

В – підмети;

С – присудки;

D – члени речення, які відповідають на питання хто?;

E – члени речення, які відповідають на питання що робить?.
16. А – члени речення;

В – головні члени речення;

С – іменники;

D – другорядні члени речення;

E – дієслова;

К – слова з коренем зим.


17. А – мовлення;

В – усне мовлення;

С – писемне мовлення.
18. А – текст;

В – розповідь;

С – опис;

D – міркування.


19. А – речення;

В – розповідне речення;

С – окличне речення;

D – речення, в кінці якого ставлять крапку.


20. А – речення;

В – розповідне речення;

С – окличне речення;

D – речення «Бережіть зелені насадження!»;

E – спонукальні речення.
21. А – звуки мовлення;

В – голосні звуки;

С – приголосні звуки;

D – звуки в слові весна.


22. А – звуки мовлення;

В – голосні звуки;

С – приголосні звуки;

D – дзвінкі приголосні звуки;

E – ненаголошені голосні звуки;

М – звуки в слові вітер;

К – приголосні звуки в слові вазон.
23. А – звуки;

В – голосні звуки;

С – приголосні звуки;

D – глухі приголосні звуки;

F – наголошені голосні звуки;

E – ненаголошені голосні звуки;

М – тверді приголосні звуки.
24. А – букви;

В – малі букви;

С – великі букви;

D – букви А, Б, В.


25. А – букви;

В – рукописні букви;

С – друковані букви;

D – букви А, Б, В;

М – великі букви;

E – малі букви.


26. А – слова;

В – основа слова;

С – закінчення слова;

D – корінь слова;

E – префікс слова

М – суфікс слова.


27. А – слова;

В – корінь слова;

С – префікс слова;

D – слово веснянка;

E – закінчення слова.
28. А – слова;

В – основа слова;

С – закінчення слова;

D – корінь слова;

E – слово підсніжник;

М – слово проліска.


29. А – слова;

В – слова, які складаються тільки з кореня;

С – слова, в яких є закінчення;

D – слова з префіксами;

E – слова, які мають суфікс і закінчення;

М – слова, які складаються з кореня і префікса.


30. А – слова;

В – слова, які складаються тільки з кореня;

С – слова, в яких є закінчення;

D – слова з префіксами;

E – слово розмова;

М – слово день.


31. А – слова;

В – слова з префіксами;

С – слова з префіксом роз-;

D – слова з префіксом з-.


32. А – частини мови;

В – слова з префіксами;

С – слова з префіксом за-;

D – іменники;

E – прикметники.

33. А – частини мови;

В – слова з префіксами;

С – слова з префіксом роз-;

D – іменники;

E – дієслова;

М – слово розмова;

К – слово розмовляти.


Відповіді

1.


2.


3.

4.

5.

6.


7.

8.

9.


10.

11.


12.13.

14.15.

16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.24.

25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.33.


Бейбудова Олена Іванівна,

вчитель початкових класів,

Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10

Черкаської міської радиЗавдання: зобразити обсяги понять за допомогою кругів Ейлера.Українська мова

2 клас
А – звуки

В – мовні звуки


С – немовні звуки
D – приголосні звуки
F – тверді приголосні звуки
М – дзвінкі приголосні звуки

Е – звук [Р]*Перетворіть істинні висловлювання на хибні.

Звук [Р] є твердим приголосним. (Іст.)
Всі мовні звуки діляться на голосні і приголосні. (Іст.)


3 клас

1. А – частина основи

В – суфікс
C – корінь

D – закінчення

2. А – текст

В – речення

C – слово

D – прийменник


Е – головні члени речення
F – присудок
* Скласти 2 загальні істинні судження, перетворити їх на хибні.
4 клас

А – слова, які змінюються за особами

В – слова, які змінюються за відмінками
D – дієслова

E – прикметник


F – іменник
М – прислівник

К – частини мовиЛогіка

2 клас

А – м’які меблі

В – меблі

С – диван-ліжко


D – крісло

Е – шафа


*Складіть істинне і хибне судження.

3 клас

А – поняття

В – загальне поняття
С – одиничне поняття
D – збірне поняття
F – абстрактне поняття

К – Дніпро

N – посуд

G – конкретне поняття

Q – чашка

*Складіть істинні загальне, одиничне, часткове судження.
Основи здоров’я

2-3 класи

1. А – автобус

В – маршрутне таксі
С – таксі
D – трамвай
F – тролейбус
М – міський транспорт

Е – транспорт

К – поїзд

*Складіть хибні судження із словом деякі. Перетворіть їх на істинні
2. А – автомобіль

В – легковий автомобіль

С – вантажний автомобіль

D – мотор автомобіля


4 клас

1. А – стихійне лихо

В – землетрус

С – виверження вулкану


D – повінь

Е – гроза

М – пожежа

К – блискавка* Складіть 2 хибні судження.
2. А – дорожні знаки

В – попереджувальні знаки


С – заборонні знаки
D – наказові знаки

E – інформаційно-вказівні знаки


М – знаки сервісу

N – знаки для пішоходів

G – пішохідний перехід

* Складіть істинні загальні, часткові судження, перетворіть їх на хибні.
Я і Україна. Природознавство

2 клас

А – рослина

В – тварина

С – живий організм

D – людина

Е – Іван Вашуленко* Складіть істинні судження.
3 клас

1. А –тварини

В – птахи
С – ссавці
D – перелітні птахи

E – зимуючі птахи


М – дятел

N – хижі тварини

G – всеїдні тварини

Q – їжак


* Складіть істинні судження зі словом деякі.
2. А – водоплавна тварина

В – риба
С – тварина


D – білка

E – кит
М – акула

N – окунь

G – бобер* Чи істинні судження:

- всі риби водоплавні тварини;

- деякі риби дихають зябрами;

- жоден бобер не є рибою;- жодна акула не має зябер.
4 клас

1. А – водойми

В – моря
С – річки
D – озера

E – озеро Синевір


М – прісні водойми

N – солоні водойми* Використовуючи ці поняття, склади і запиши одне загальне та одне одиничне судження.
2. А –сільське господарство

В – рослинництво


С – садівництво
D – скотарство

E – птахівництво


М – свинарство

N – страусині ферми

G – кукурудза

* Складіть істинне судження. Перетворіть його на хибне.
3. А – материки

В – Азія
С – Європа


D – Україна

E – Євразія


М – Африка

N – Черкаська область

К – Франція

* Визначте істинність судження: «Деякі країни Європи знаходяться на материку Євразія». Доведіть свою думку.
4. А – місто

В – столичне місто

С – обласний центр

D – вулиця міста

E – Запоріжжя

F – Київ


*Скласти два істинних одиничних судження. Перетворіть їх на хибні.
5. А –планета

В – планета Сонячної системи


С – Земля

D – супутник

E – штучний супутник
М – Місяць

N – природні космічні тіла* Складіть два загальних і два одиничних хибних суджень.
Я і Україна. Громадянська освіта, 3 клас

А –сім’я


В – український народ

С – народи світу

D – родина

E – Іринка* Складіть істинне судження. Перетворіть його на хибне.
Математика, 4 клас

А – натуральні числа

В – парні числа

С – непарні числа


D – круглі числа

E – числа, кратні 5


М – дроби

* Визначте, чи буде істинним судження: «Деякі круглі числа кратні 5». Доведіть свою думку. Перетворіть дане судження на істинне.
Відповіді
Українська мова, 2 клас


3 клас

1.2.4 клас
Логіка

2 клас3 клас


Основи здоров’я

2-3 класи

1.2.4 клас

1.2.Я і Україна. Природознавство

2 клас3 клас

1.2.4 клас

1.2.
3.
4.5.Я і Україна. Громадянська освіта


Математика


Микицей Олександра Михайлівна,

вчитель початкових класів

Христинівської спеціалізованої

школи І-ІІІ ст. № 1 ім.О.Є.Корнійчука

Христинівської районної ради

Черкаської областіЗображення обсягів понять за допомогою кругів Ейлера

Я і Україна. Природознавство.

 1. А – природа

В – жива природа

С – нежива природа

D – людина

F – сонце

Е – рослини

М – кущі 1. А – водойми

В – природні водойми

С – штучні водойми

D – річки

F – річка Дніпро

Е – ставки


 1. А – природні угруповання

В – ліси

С – луки

D – хвойні ліси

F – гірські луки

E – гірська сосна


 1. А – плазуни (рептилії)

В – ящірки

С – змії

D – отруйні змії

F – неотруйні змії

E – кобра


 1. А – звірі – мешканці поля

В – звірі – друзі поля

С – звірі – шкідники поля

D – їжак

F – ховрах

E – звірі – мешканці поля, які впадають в сплячку.


 1. А – рослини

В – дерева

С – трав’янисті рослини

D – сон-трава

F – рослини, які занесені до Червоної Книги України
 1. А – рік (12 місяців)

В – вересень

С – тиждень

D – понеділок

F – 1 вересня – День знань
 1. А – дерева

В – хвойні дерева

С – листяні дерева

D – дуб

F – слива

E – вишня

М – фруктові дерева
 1. А – вода

В – прісна вода

С – солона вода

D – річки

F – озера

E – моря
Образотворче мистецтво
10. А – кольори

В – теплі кольори

С – холодні кольори

D – синій колір

F – хроматичні кольори (усі кольори та їх відтінки)
Українська мова
11. А – члени речення

В – головні члени речення

С – другорядні члени речення

D – підмет

F – іменники
12. А – слова

В – синоніми

С – антоніми

D – прикметники

F – головні члени речення
Відповіді

1.

2.

3.

4.

5.


6.

7.

8.

9.

10.


11.12.Цапенко Вікторія Володимирівна,

вчитель початкових класів,

Смілянська загальноосвітня школа I –III ступенів № 4

Смілянської міської радиЗавдання: зобразити за допомогою кругів Ейлера співвідношення між обсягами понять.

Українська мова

2 клас

1. А – звуки мовлення

В – голосні звуки

С – приголосні звуки

D – слово літо

F – тверді приголосні звуки

E – знак м’якшення (ь )
2. А – речення

В – питальні речення

С – окличні речення

D – розповідне окличне

Е – Речення (Я люблю Україну!)
3 клас

3. А – частини мови

В – іменник

С – дієслово

D – власні іменники

F – головні члени речення

E – прийменники

М – самостійні частини мови

Р – службові частини мови
4. А – слова, до яких можна поставити питання

В – службові слова

С – іменники

D – слово Батьківщина

F – іменник в однині

E – слова

М – прийменники

Р – сполучник а


Я і Україна

2 клас

5. А – рід

В – сім’я

С – тато


D – мама

F – дядько

E – я

М – подружкаР – бабуся
6. А – жива природа

В – рослини

С – ромашка

D – природа

F – нежива природа

E – Cонце

М – стіл
7. А – свята

В – народні свята

С – державні свята

D – народні свята зимового циклу

F – День Конституції

E – Різдво Христове

М – Івана Купала
3 клас

8. А – гірські породи

В – рідкі

С – газоподібні

D – тверді

F – руда


E – нафта
9. А – жива природа

В – їстівні гриби

С – бактерії

D – білий гриб

F – бліда поганка

E – вовк


М – гриби

Математика

2 клас

10. А – величини

В – одиниці часу

С – одиниці вартості

D – одиниці довжини

F – місяць

E – метр

М – доба
11. А – фігури

В – геометричні фігури

С – плоскі геометричні фігури

D – об’ємні геометричні фігури

F – квадрат

E – куб

М – відрізок3 клас

12. А – дії над числами

В – додавання

С – віднімання

D – частка

F – ділення

E – добуток

М – множення


13. А – многокутники

В – прямокутник

С – квадрат

D – коло


F –ламана

E – гострокутній трикутник

М – геометричні фігури
Українське читання

2 клас

14. А – казки

В – казка «Лисиця і їжак»

С – казка Ю.Ярмиша «Зайчаткова казочка»

D – казки про тварин

F – літературні казки

М – народні казки
15. А – усна народна творчість

В – загадки

С – скоромовки

D – казки про тварин

F – лічилки

E – казка «Рукавичка»

М – вірш Т.Шевченка

3 клас

16. А – Т.Шевченко – України син

В – вірші Т. Шевченка

С – твори про Т.Шевченка

D – «Малий Тарас чумакує» ( А.Лотоцький)

F – «Село! І серце одпочине …»

E – «Тарас у наймах» (О.Іваненко)
17. А – літературні твори

В – поезія

С – байки

D – вірші О.Пчілки

F – літературні казки

E – байки П.Глазового

М – проза

Н – оповідання О.Іваненко


Відповіді

1.2.3.4.5.


6.7.8.
9.10.11.12.


13.


14.


15.16.17.Ящук Людмила Володимирівна,

вчитель початкових класів,

Уманська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №4

Уманської міської ради Черкаської області


Завдання з логічним навантаженням
Навчання грамоти

1. Тема. Назви предметів.Прочитай слова. Згрупуй предмети. Дай назву кожній групі.

Крісло, молоток, сокира, штани, пилка, рукавиці, викрутка, шафа, дриль, ліжко, диван, шапка, плаття, стіл, пальто.

(Меблі, одяг, інструменти.)
2. Тема. Назви ознак.

Вилучи зайве слово. Добери протилежні за значенням слова.

Яскравий, жаркий, легко, роботящий, дешева, глибоке.


3. Тема. Циркова залізниця.

Випишіть назви тих тварин, з якими в цирку виступають дресирувальники.

Удав, горобець, півень, собака, ведмідь, жаба, слон, кріт, мавпа.


4. Тема. Дитячі розваги.

Вилучити зайвий предмет.

Велосипед, повітряний змій, м’яч, шахи, бадмінтон.


5. Тема. Ріпка.

Вилучити зайвий предмет:

Дід Андрушка, собачка Фінка, баба Марушка, жабка Скрекотушка, кішка Варварка, мишка Сіроманка.

6. Тема. Шкільне приладдя.

Вилучити зайвий предмет:

«Буквар», лінійка, пенал, коректор, олівець, ручка, гумка.


7. Тема. Режим дня школяра. П’ять справ перед сном.

Вилучити зайве

 • Зібрати іграшки.

 • Вмитися.

 • Ситно повечеряти.

 • Почистити зуби.

 • Скласти свій одяг.

 • Почистити взуття.

8. Тема. Овочі і фрукти.Розмістіть зібраний урожай на дві вантажівки. Дайте назву кожному автомобілю.

Ожина, огірки, помідори, яблука, морква, картопля, груші, цибуля, сливи.


9. Тема. Ферма.

Вилучити зайвий предмет.

Гуси, корови, коні, вівці, коти, кролі, свині, кури.


Математика
1. Назви імена хлопців від найвищого до найнижчого.

Антон вищий за Богдана, але нижчий за Сашка, Сашко нижчий від Іллі, а Богдан вищий за Дмитра.

(Ілля, Сашко, Антон, Богдан, Дмитро)
2. У кошику лежать яблука і груші, усього 16 фруктів. Скільки яких фруктів може бути у кошику, якщо відомо, що яблук більше, ніж груш.

(1+ 15, 2+14, 3+13,...,7+9)


3. У Оленки та Тетянки однакова кількість олівців. Скільки олівців Оленка має віддати Тетянці, щоб у неї стало на 6 олівців менше?

(3 олівці )


4. Із коробки взяли 2 олівці, а потім ще половину всіх олівців, що залишилися. Після цього в коробці залишилося 7 олівців. Скільки олівців було в коробці спочатку?

(7+7+2=16)


Я і Україна
1. Вилучи зайвий предмет.

Ручка, зошит, олівець, лялька, лінійка, підручник, пенал, гумка.


2. Розсели тварин у три будиночки. Дай будиночкам назву.
звірі

птахи

комахи
Лисиця, бджола, заєць, ведмідь, дятел, горобець, олень, мурашка, синичка, білочка, сова, сонечко.

3. Чи правильне судження?

Усі дикі тварини є мешканцями лісу.

Побудуйте істинне судження.

(Деякі дикі тварини є мешканцями лісу)

4. Вилучи зайвий предмет.

Їжак, береза, троянда, учень, вода, бабуся, заєць.


5. Хто є вашим «помічником» під час переходу вулиці, дороги?

Світлофор, пішохідні переходи, трамвай, регулювальник, зебра, очі.


6. Вилучити зайвий предмет.

 • Кавун, лимон, шоколад, малина, мед.

 • Сонце, місяць, зорі, кущі, повітря, вода, грунт.

 • Ворона горобець, ластівка, сорока, дятел, сойка, синичка.

7. Згрупуйте предмети.

Місяць, зорі, світлофор, ліхтар, сонце, маяк, свічка.
Логіка
З допомогою кругів Ейлера показати співвідношення між обсягами понять:

1. А – Мишка

В – Ріпка

С – Українські народні казки

D – Рукавичка
2. А – підручник «Математика»

В – книги

С – художня книжка

D – «Буквар»


3. А – борщ

В – овочі

С – фрукти
4. А – молоко

В – корови

С – м’ясо

D – кролі


5. А – школа

В – спортивна зала

С – бібліотека

D – клас


Е – магазин
6. А – батьки

В – вчителі

С – чоловіки
7. А – звірі

В – лісові мешканці

С – птахи

D – комахи

К – сова
8. А – сім’я

В – родина

С – батьки

D – діти


К – народ


Відповіді

1.2.3.4.5.

6.

7.

8.
Коваленко Раїса Миколаївна,

вчитель початкових класів,

Катеринопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1

Катеринопільської районної ради

Черкаської області

Логічні завдання на вилучення зайвого

Логіка
1.Знайди зайвий предмет. Доведи свою думку.

Склади істинні судження із словами всі, жодний. Кожне складене тобою судження, перетвори на хибне.2. Роздивись малюнок. Знайди зайвий предмет. Поясни свій вибір. Склади одне загальне і одне часткове судження, використовуючи предмети, зображені на малюнку.

3.Яке поняття тут зайве?


4.Який предмет зайвий? Склади істинне судження зі словом НЕ.

5.Роздивись малюнок. Знайди зайвий предмет. Якого виду поняттям є зайвий предмет? Склади істинні судження зі словами всі, жодний.

6.Роздивись малюнок. Знайди зайвий предмет. Склади істинні судження зі словами всі, жодний. Кожне, складене тобою судження, перетвори на хибне.
.
7.Роздивись малюнок. Знайди зайвий предмет. Склади істинні судження зі словами всі, жодний. Кожне, складене тобою судження, перетвори на хибне.

8. Роздивись малюнок. Знайди зайвий предмет. Поясни свій вибір. Склади одне загальне та одне часткове судження, використовуючи предмети, зображені на малюнку.


9.Роздивись малюнок. Усі зображені предмети, окрім одного, можна об’єднати в групу. Який предмет зайвий? Дай назву групі предметів.

10.Роздивись малюнок. Усі зображені предмети, окрім одного, можна об’єднати в групу. Який предмет зайвий? Дай назву групі предметів.

11.Роздивись малюнки. Викресли предмет, який не належить об’єднанню двох множин: птахи, плазуни.


12.Роздивись малюнки. Викресли предмет, який не належить об’єднанню двох множин: риби, земноводні.Я і Україна. Природознавство (Логіка)
1. Серед складених суджень знайди і визнач, які з них істинні, а які хибні:

1.1

- Всі тіла перебувають у рідкому стані.

- Деякі тіла перебувають у рідкому стані.

- Жодне тіло не перебуває у рідкому стані.
1.2.

Ящірка, риби, бджола, сонце, олень, змія.- Деякі предмети належать до живої природи.

- Всі предмети належать до живої природи.
2. Яке судження є зайвим (хибним):

- Без сонячного світла і тепла неможливе життя.

- Усі живі організми дихають, живляться, ростуть, розмножуються і вмирають.

- Кожної пори року змінюється життя тварин.

- Природа – це все, що тебе оточує.
3. Пригадай вивчений матеріал. Яке поняття є зайвим? Чому? Доведи свою думку.

- Вода, молоко, нафта, олія, сніг, бензин.

- Підніжжя, крутий схил, вершина, положистий схил, полонини.

- Рівнини, височини, гори, низовини, яри, горби, сади.

- Ліси, степи, океани, лісостепи, мішані ліси.

- Моря, океани, ставки, річки, озера, джерела.

- Торф, кам’яне вугілля, нафта, золото, буре вугілля.

- Дуб, конвалія, ялина, липа, ясен.

- Стебло, шлунок, легені, ніс, серце.

- Стебло, шлунок, корінь, плід, квітка, корінь.

- Легені, носоглотка, бронхи, трахея, гортань, шлунок.

- Південний берег Криму, Українські Карпати, Тихий океан, лісостеп, мішані ліси.

- Бабак, полівка, гадюка степова, тушканчик, перепілка, ведмідь, ховрах.

- Євразія, Австралія, Африка, Північна Америка.

- Атлантичний океан, Тихий океан, Індійський океан, Чорне море.

- Пісок, глина, мармур, природний газ, торф, залізна руда.

- Медобори, Асканія-Нова, Чорноморський, Луганський.
Образотворче мистецтво
У кожному завданні визнач зайвий термін. Доведи свою думку.
1. Пейзаж, марина, колорит, інтер’єр, натюрморт.

2. Плямографія, портрет, естамп, паперопластика, кольорознавство.

3. Анімаліст, альпініст, мариніст, ілюстратор, пейзажист.

4.

5.

6.

7.

8.
Я і Україна. Громадянська освіта.
Яке поняття зайве? Обґрунтуй свою думку.

- Доброта, щедрість, ввічливість, байдужість, щирість.

- Лінощі, боягузтво, жадібність, жорстокість, тактовність.

- Конституція, прапор, герб, гімн.

- Різдво, Новий рік, Великдень, Святий вечір.

- Стрітення, Сорок святих, Теплого Олекси, Благовіщення, Різдво.

- Ужгород, Івано-Франківськ, Тернопіль, Львів, Донецьк.

- Дніпро, Десна, Дністер, Південний Буг, Волга.

- Землеробство, підприємництво, гончарство, бондарство, теслярство.
Українська мова
1.Який іменник зайвий?

- Місто, Іван, Катерина, Карпати, Львів.- Доба, хвилина, секунда, століття, п’ятниця.
2. Хто частини мови знає, зайве слово відшукає.

- Висока, глибока, далека, лелека, широкий.

- Силач, заплач, трубач, герой, перекладач.

- Сорока, морока, глибока, канава, осика.

- Свіжа, чужа, межа, схожа, рання.

- Палить, носить, стежить, нежить, хворіє.

- Тиха, муха, глуха, сліпа, страшна.

- Вода, мода, сода, правда, худа.

- Важка, стежка, велика, тонка.


Войтенко Ніна Василівна,

вчитель початкових класів,

Уманський навчально – виховний комплекс № 1

«Дошкільний навчальний заклад –

загальноосвітній навчальний заклад І ступеня»

Уманської міської ради


Логічні завдання на уроках української мови та математики в початковій школі
Українська мова 2 клас
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка