Через систему роботи методиста − до творчого вчителя з досвіду роботиСторінка2/3
Дата конвертації11.09.2017
Розмір0.76 Mb.
1   2   3
Тема: „Шляхи підвищення ефективності сучасного уроку історії”

Мета: Обмін досвідом з проблем використання інноваційних форм та методів роботи для активізації пізнавальної діяльності школярів.

 1. Урок у системі особистісно орієнтованого навчання (методичні рекомендації).

 2. Дидактична гра як один із прийомів інноваційних підходів до проблеми активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках історії.

 3. Методи пізнавальної діяльності учнів на уроках історії та правознавства.

 4. Впровадження інтерактивних методів навчання в систему роботи вчителя суспільних дисциплін.

 5. Естетичне виховання учнів на уроках історії.

 6. Місце історичного краєзнавства у викладанні історії, проведення навчальних екскурсій та навчальної практики.

 7. Про закінчення 200_-200_ навчального року та проведення державної підсумкової атестації з суспільних дисциплін.

 8. Новини методичної літератури.

Круглий стіл

Тема: „Шляхи підвищення ефективності уроків правознавства”.

План:

 1. Сучасні підходи до проведення уроків правознавства.

 2. Методи активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках правознавства:

  • використання дидактичних ігор;

  • методика застосування юридичних задач з основ правознавства;

  • методичні прийоми при формуванні правових термінів і понять;

  • інтерактивні уроки з курсу „Практичне право”.

 3. Формування правових знань та правової культури в позакласній роботі.

 4. Про новини в українському законодавстві (зустріч з представниками прокуратури).

Рекомендована тематика
засідань методичного об’єднання
вчителів суспільних дисциплін


 1. Психолого-педагогічні та гігієнічні вимоги до сучасного уроку.

 2. Психологічні основи організації пізнавальної діяльності учнів.

 3. Гуманізація навчального процесу.

 4. Психологічне обґрунтування диференційованого навчання.

 5. Діалогова методика викладання історії.

 6. Рольові ігри на уроках історії та правознавства.

 7. Формування методологічної культури учнів на уроках історії.

 8. Застосування словесно-діалогічних методів у навчальному процесі.

 9. Організація ефективної правової освіти школярів.

 10. Формування умінь та навичок роботи з першоджерелами на уроках історії та правознавства.

 11. Історико-краєзнавча робота в школі.

 12. Сучасні технології нетрадиційних форм викладання історії та правознавства.

Орієнтовний план засідань
шкільного методичного об’єднання
вчителів історії та правознавства


Засідання 1

 1. Аналіз роботи методичного об’єднання в попередньому навчальному році та завдання на новий рік.

 2. Ознайомлення з нормативними документами з питань викладання предмета.

 3. Обговорення індивідуальних науково-методичних завдань членів методичного об’єднання.

 4. Новини фахової літератури.

 5. Затвердження плану роботи методичного об’єднання.

Засідання 2

Тема: „Шляхи вдосконалення педагогічної майстерності вчителя”.

 1. Самоосвіта вчителя − необхідна передумова підвищення його педагогічної майстерності.

 2. Удосконалення змісту і структури уроків історії та правознавства на основі впровадження інноваційних технологій навчання.

 3. Відвідування та аналіз уроків із застосуванням інноваційних педагогічних технологій.

Засідання 3

Тема: „Формування національної самосвідомості учнів в процесі пошукової роботи з історії рідного краю”.

 1. Формування національно-історичної свідомості учнів під час вивчення теми „Наш край на уроках історії України.

 2. Відвідування та аналіз уроку з історичного краєзнавства.

 3. Відвідування та аналіз позакласного заходу „Імена наших земляків у культурній спадщині України”.

 4. Огляд виставки пошукових робіт школярів з історії рідного краю.

Засідання 4

 1. Самореалізація особистості вчителя та учні в навчальній діяльності.

 2. Творчий портрет вчителя.

 3. Формування системи знань учнів з історії на повторювально-узагальнюючих уроках (з досвіду роботи).

 4. Відвідування та аналіз повторювально-узагальнюючих уроків.

 5. Обговорення новинок фахової літератури.

Засідання 5

 1. Групова робота на уроках історії та правознавства.

 2. Групові форми роботи на уроці (з практики використання).

 3. Підготовка учнів до державної підсумкової атестації з історії.

План
засідання кафедри вчителів
суспільних дисциплін
(витяг)


Вступ

В новому навчальному році робота кафедри вчителів суспільних дисциплін спрямовуватиметься на вивчення нових технологій, зокрема форм та методів інтерактивного навчання, їх апробацію та впровадження.Вчителі матимуть можливість познайомитися з досвідом роботи своїх колег щодо впровадження в практику інтерактивного навчання. Це дасть можливість підвищити професійний рівень педагогів-практиків з питань модернізації змісту та форм навчання, спонукатиме їх до творчого пошуку та самовдосконалення.

Основні напрями роботи

 1. Впровадження в навчально-виховний процес інноваційних педагогічних технологій.

 2. Особистісно орієнтований підхід до учнів на уроках.

 3. Науково-методичне забезпечення навчальних занять з суспільних дисциплін.

 4. Залучення школярів до науково-дослідної та пошукової діяльності з історичного краєзнавства.

 5. Використання навчального матеріалу з суспільних дисциплін як фактора національно-патріотичного виховання учнівської молоді, формування в школярів активної громадянської позиції.

 6. Допомога молодим учителям, обмін досвідом, участь у конкурсах та олімпіадах.

Лютий

Тема: „Впровадження педагогічних інновацій як передумова ефективної організації пізнавальної діяльності учнів на уроках історії та правознавства. Технології інтерактивного навчання”.

Мета: Розкрити роль та значення інновацій у навчально-виховному процесі; познайомити вчителів з технологіями інтерактивного навчання на основі досвіду роботи вчителів району. На практиці продемонструвати переваги інтерактивного навчання в порівнянні з традиційними методами.

 1. Актуальність педагогічних інновацій на сучасному етапі реформування освіти.

 2. Суть інтерактивного навчання.

 3. Технології інтерактивного навчання.

 4. Форми організації інтерактивного навчання.

 5. Використання інтерактивних технологій на практиці.

 6. З досвіду впровадження інтерактивних технологій на уроках історії та правознавства.

 7. Виховання правової культури учнів на уроках правознавства та в позаурочний час (з досвіду роботи).

 8. Методичні рекомендації щодо проведення навчальної практики з історії.

 9. Новини фахової літератури.

Позакласна робота
з історії та правознавства


  • Місячник української державності та правових знань: „Михайло Грушевський − видатний політичний та державний діяч”, „Захист прав дитини в Україні”.

  • Конференції до річниць: „Наш край в роки Другої світової війни”, „Збережемо пам’ять про подвиг”, „Спогади ветеранів” (до річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників); „Депортація українців з етнічних земель − трагічна сторінка в історії нашого народу” (до річниці депортації українців з Польщі до УРСР у 1944-1946 рр.).

  • До дня прав дитини: круглий стіл „Мої права” (до Міжнародного Дня захисту прав дитини).

  • День прав людини.

  • Тиждень права та історії в школі.

  • Участь у районній краєзнавчій конференції „Історія рідного краю: нові знахідки”.

  • Уроки Пам’яті: „Ціна перемоги. Біль і пам’ять”.

План роботи
методичного об’єднання вчителів історії
на базі методичного центру
(витяг)


Тема: „Впровадження інтерактивних технологій на уроках історії та правознавства”

План:

 1. Технології групової роботи на уроках історії та правознавства.

 2. Алгоритм організації групової роботи учнів.

 3. З досвіду організації інтерактивного навчання на уроках правознавства.

 4. Методичні рекомендації з проведення навчальної практики з історії.

 5. З досвіду індивідуальної роботи з обдарованими дітьми.

План роботи
творчої групи вчителів
історії та правознавства


Проблема: Впровадження в практику роботи вчителів історії та правознавства інтерактивних технологій навчання.

Завдання:

 1. Підвищення науково-теоретичного та професійного рівня вчителів суспільних дисциплін.

 2. Впровадження творчого підходу до планування навчального процесу.

 3. Вивчення та поширення перспективного педагогічного досвіду, розвиток пошукової ініціативи вчителів-практиків.

Напрями роботи:

 1. Поглиблене вивчення методики інтерактивного навчання.

 2. Освоєння алгоритмів упровадження інтерактивного навчання на уроках історії та правознавства.

 3. Практична допомога вчителям щодо впровадження інтерактивних технологій навчання.

 4. розробка методичних рекомендацій.

Тематика засідань:

Жовтень

 1. Обговорення завдань та плану роботи творчої групи.

 2. Інформаційно-методичне забезпечення інтерактивного навчання.

 3. Розподіл доручень.

Грудень

 1. Інтерактивні методи навчання.

 2. Обговорення моделей, схем, алгоритмів та рекомендацій щодо впровадження інтерактивних методів та технологій організації навчального процесу в практику роботи вчителів історії та правознавства.

Січень

 1. Обговорення результатів апробації розроблених прийомів, алгоритмів та рекомендацій щодо практичного використання інтерактивних технологій навчання на уроках історії та правознавства.

 2. Аналіз проміжних результатів роботи вчителів щодо впровадження інтерактивних технологій навчання.

Лютий

 1. Спільне засідання творчої групи та Школи молодого вчителя з проблем інтерактивного навчання.

Березень

 1. Аналіз результатів та проблем упровадження технологій інтерактивного навчання на уроках історії та правознавства.

 2. Аукціон методичних ідей з проблем організації інтерактивного навчання.

План роботи
Школи молодого вчителя
історії та правознавства
(перший рік навчання)


Заняття 1

Тема: „Теоретична підготовка сучасного вчителя історії та правознавства”.

План:

 1. Планування роботи вчителя: календарно-тематичний план; план позакласної роботи з історії та правознавства.

 2. Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів з історії та правознавства.

 3. Виявлення здібних дітей та методика роботи з ними.

 4. Методика організації та проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії та правознавства.

Практичні завдання:

 1. Складання календарно-тематичного плану навчального процесу з історії та правознавства на І семестр.

 2. Ознайомлення з олімпіад ними завданнями. Складання олімпіад них завдань різних рівнів складності.

Заняття 2

Тема: „Шкільний урок: як ефективно навчати кожного учня”.

План:

 1. Вимоги до сучасного уроку історії.

 2. Підготовка вчителя та учнів до уроку.

 3. Основні типи уроків та їх структура.

 4. Методика вибору оптимальної структури уроку.

 5. Позакласна робота з історії.

Практичні завдання:

 1. Відвідування та аналіз відкритого уроку.

 2. Розробка структури уроку на задану тему.

Заняття 3

Тема: „Педагогічна техніка вчителя”

План:

 1. Системний підхід у навчання та вихованні. Круглий стіл.

 2. Алгоритми розробки та освоєння нововведень.

 3. Педагогічні ситуації та їх розв’язання.

 4. Помилки та труднощі в роботі молодих учителів.

Практичні завдання:

 1. Аналіз конкретних педагогічних ситуацій та розробка пропозицій щодо їх ефективного розв’язання.

Заняття 4

Тема: „Педагогічна техніка вчителя”.

План:

 1. Методи вивчення та закріплення нового навчального матеріалу.

 2. Методи і форми контролю навчальних досягнень учнів з історії та правознавства.

 3. Роль історичного кабінету в навчальному процесі.

Практичні завдання:

 1. Відвідування та аналіз відкритих уроків досвідчених учителів історії та правознавства.

 2. Розробка дидактичного матеріалу.

Заняття 5

Тема: „Успіхи та проблеми в роботі вчителя-початківця”. Круглий стіл.

План:

 1. Діагностування рівня професійної діяльності вчителів-початківців.

 2. Виставка творчих доробків молодих учителів.

План роботи
Школи молодого вчителя
історії та правознавства
(другий рік навчання)


Заняття 1

Тема: „Вчимося вчити”.

План:

 1. Підсумки та основні завдання роботи Школи молодого вчителя в новому навчальному році.

 2. Роль учителя в забезпеченні сприятливого психолого-педагогічного мікроклімату на уроці.

 3. Рекомендації щодо складання плану самоосвіти вчителя-початківця.

Практичні завдання (робота в групах):

 1. Конструювання уроку.

 2. Розробка завдань для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів.

 3. Складання зразків олімпіад них завдань.

 4. Моделювання педагогічних ситуацій та варіантів їх вирішення.

 5. Складання плану самоосвітньої роботи вчителя-початківця.

Заняття 2

Тема: „Використання дидактичних ігор на уроках історії та правознавства”.

План:

 1. Гра як форма навчання та виховання.

 2. Види дидактичних ігор та методика їх проведення.

 3. З досвіду використання дидактичних ігор на уроках історії та правознавства.

Практичні завдання:

 1. Складання моделей навчальних ігор.

 2. Реалізація методики навчальної гри на уроці з досвіду роботи. Відвідування та обговорення відкритого уроку.

 3. Складання схем самоаналізу уроку та позакласного заходу.

Заняття 3

Тема: „Словесно-діалогічні методи навчання”.

План:

 1. Сутність та структура словесно-діалогічних методів навчання.

 2. Методика проведення дискусії на уроках історії (з досвіду роботи).

Практичні завдання:

 1. Конструювання навчальних моделей словесно-діалогічних методів навчання (коментування тексту, бесіди, дискусії, диспуту).

 2. Відвідування та обговорення відкритого уроку. Обмін думками з проблеми використання словесно-діалогічних методів навчання.

 3. Обмін зразками авторських дидактичних матеріалів.

Заняття 4

Тема: „Сходинки творчої майстерності”. Круглий стіл.

План:

 1. Педагогічна майстерність: сутність та складові.

 2. З чого починається педагогічна майстерність?

 3. Складові педагогічної майстерності.

 4. Фактори самореалізації вчителя.

 5. Кроки до педагогічної майстерності.

 6. Перші творчі знахідки молодих учителів. Міні-звіти вчителів-початківців.

Анкета учасника конкурсу
„Шукаємо молоді педагогічні таланти”


 1. Чи отримуєте Ви задоволення від обраної професії?

 1. Так.

 2. Скоріше „так”, ніж „ні”.

 3. Скоріше „ні”, ніж „так”.

 4. Ні.

 5. Важко відповісти.

 1. Хто є Вашим наставником?

 2. У чому, на Ваш погляд, полягає головне завдання вчителя суспільних дисциплін?

 3. Яким типам уроків Ви надаєте перевагу в своїй практичній діяльності? Чому?

 4. Як Ви оцінюєте ефективність своїх уроків?

 1. Висока.

 2. Достатня.

 3. Середня.

 4. Низька.

 1. Досвід яких видатних вітчизняних педагогів Ви використовуєте в практиці своєї роботи?

 2. Педагогічна майстерність − це... (допишіть).

 3. Педагогічна технологія − це... (допишіть).

 4. Продовжіть відомий вислів В. Сухомлинського: „Вчитель готується...”.

 5. В якому році Ви народилися. Яка відома історична подія(-ї) відбулася цього року? сто років перед тим?

Параметри оцінки
професійної майстерності вчителів
суспільних дисциплін


 1. Науково-теоретична підготовка. Відбір змісту навчання на основі наукових даних, фактів, понять, законів.

 2. Психолого-педагогічна підготовка. Орієнтація в психологічних особливостях учнів. Врахування психологічних особливостей школярів при конструюванні навчального процесу.

 3. Знання типології уроків. Використання уроків різних типів у практичній діяльності.

 4. Володіння прийомами планування та організації навчально-дослідницької роботи школярів.

 5. Методична підготовка. Орієнтація в навчальних планах, програмах.

 6. Орієнтація в нових формах та методах організації навчального процесу, їх використання на практиці.

 7. Нововведення, які використовує вчитель.

 8. Використання проблемних методів та технологій організації навчального процесу.

 9. Використання технологій групового навчання.

 10. Використання інтерактивних технологій навчання.

 11. Використання дидактичних ігор.

 12. Керівництво пошуковою діяльністю учнів.

 13. Використання структурно-логічних схем та опорних конспектів.

 14. Використання технічних засобів навчання.

 15. Використання комп’ютерних технологій на уроках.

 16. Використання лекційно-семінарської системи.

 17. Використання нестандартних уроків (уроки-конференції, уроки-дискусії, уроки-діалоги тощо).

Анкета
для вчителів історії

Назва навчального закладу

Прізвище, ім’я, по батькові вчителя

Стаж роботи

Категорія, класи, в яких викладає


 1. Який урок Ви вважаєте сучасним?

 2. Як Ви ставитеся до нововведень у навчально-виховному процесі?

 3. Вкажіть нововведення, які Ви використовуєте в своїй роботі:

 1. проблемне навчання;

 2. групове навчання;

 3. інтерактивне навчання;

 4. навчальні рольові ігри;

 5. дослідно-пошукова робота учнів;

 6. розробка та захист навчальних проектів;

 7. опорні сигнали. Структурно-логічні схеми;

 8. турніри, конкурси;

 9. комп’ютеризація навчального процесу;

 10. презентації з використанням мультимедійної техніки.

 1. Вкажіть нестандартну форму уроку, методикою якої Ви володієте і можете поділитися досвідом з колегами:

 1. урок-лекція;

 2. урок-семінар;

 3. урок-конференція;

 4. урок-реквієм;

 5. урок-подорож;

 6. урок-дулова гра;

 7. урок-диспут.

 1. Від чого залежить оновлення змісту і форми уроку?

 2. Над упровадженням яких нововведень Ви хотіли б працювати в рамках роботи районного методичного об’єднання вчителів історії?

 3. Над якою проблемою/темою Ви працюєте?

 4. З яких питань Ви готові поділитися досвідом роботи?

 5. Ваші пропозиції щодо вдосконалення методичної роботи в районі.

Анкета
для досвідчених учителів

Назва навчального закладу

Прізвище, ім’я, по батькові вчителя

Стаж роботиКатегорія, класи, в яких викладає

 1. Ваші пропозиції щодо вдосконалення роботи районного методичного об’єднання, творчої групи вчителів історії.

 2. Над якою проблемою Ви хотіли б працювати в новому навчальному році?

 3. З якими доповідями, повідомленнями Ви могли б виступити перед колегами в цьому році?

 4. З яких питань Ви потребуєте допомоги і в якій формі?

 5. Які відкриті уроки, позакласні та виховні заходи Ви хотіли б відвідати?

 6. Які відкриті уроки, позакласні та виховні заходи Ви могли б провести для своїх колег?

 7. Що з прочитаного, побаченого, почутого вважаєте за необхідне обговорити з колегами?

 8. Досвід яких учителів хотіли б вивчати?

Діагностична карта
вчителя


з/п

Показники оцінки

Критерії оцінки

Має досвід

Володіє

Потребує допомоги

1

Формування загально навчальних умінь та навичок

3

2

1

2

Здійснення міжпредметних зв’язків

3

2

1

3

Розвиток логічного мислення

3

2

1

4

Диференціація та індивідуалізація навчання

3

2

1

5

Організація самостійної навчальної діяльності

3

2

1

6

Використання ТЗН

3

2

1

7

Використання комп’ютерних програмних засобів

3

2

1

8

Використання ігрових елементів

3

2

1

9

Використання методів самоконтролю та взаємоконтролю

3

2

1

10

Використання різноманітних форм та методів контрою та оцінки рівня навчальних досягнень учнів

3

2

1

11

Формування знань, умінь та навичок учнів

3

2

1

12

Реалізація виховних можливостей уроків

3

2

1

13

Організація робочого місця

3

2

1

14

Використання перспективного педагогічного досвіду

3

2

1

15

Уміння забезпечити працездатність та дисципліну учнів на уроці

3

2

1

16

Уміння робити самоаналіз уроку

3

2

1

17

Використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі

3

2

1

Діагностична карта
молодого вчителя історії


з/п

Показники оцінки

Критерії оцінки

Має досвід

Володіє

Потребує допомоги

1

Ведення шкільної документації

3

2

1

2

Календарно-тематичне планування

3

2

1

3

Підготовка конспектів уроків

3

2

1

4

Формулювання мети, завдань уроку

3

2

1

5

Педагогічний аналіз уроку

3

2

1

6

Самоаналіз уроку

3

2

1

7

Теоретичний рівень навчального матеріалу

3

2

1

8

Типи уроків:


8.1

урок засвоєння нових знань

3

2

1

8.2

урок формування умінь та навичок

3

2

1

8.3

урок застосування знань, умінь та навичок

3

2

1

8.4

урок узагальнення та систематизації знань

3

2

1

8.5

урок перевірки та корекції знань, умінь та навичок

3

2

1

8.6

комбінований урок

3

2

1

9

Нетрадиційні уроки:


9.1

урок-лекція

3

2

1

9.2

урок-семінар

3

2

1

9.3

урок-діалог

3

2

1

9.4

урок-практикум

3

2

1

9.5

урок-подорож

3

2

1

9.6.

урок-гра

3

2

1

10

Методи навчання:


10.1

пояснювально-ілюстративний

3

2

1

10.2

репродуктивний

3

2

1

10.3

проблемний

3

2

1

10.4

частково-пошуковий

3

2

1

10.5

дослідницький

3

2

1

11

Між предметні зв’язки на уроці

3

2

1

12

Диференційований та індивідуальний підхід до учнів на уроці

3

2

1

13

Виявлення дитячої обдарованості

3

2

1

14

Підготовка учнів до олімпіад, турнірів, конкурсів

3

2

1

15

Використання наочності, ТЗН, комп’ютерної техніки

3

2

1

16

Контроль та оцінка рівня навчальних досягнень учнів

3

2

1

17

Складання завдань для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів

3

2

1

18

Проведення позакласної роботи з предмета

3

2

1

19

Планування гурткової, факультативної роботи

3

2

1

20

Ведення документації навчального кабінету

3

2

1

Пам’ятка
вивчення стану викладання
та навчальних досягнень учнів
з історії в школах району


І. Навчально-виховний процес

1.1. Підготовка вчителя до проведення уроків:

 • Знання змісту навчальної програми, нормативних документів.

 • Творче використання вчителем інструктивно-методичних матеріалів з питань викладання історії.

 • Тематичне, поурочне планування. Відповідність планів програмі.

 • Визначення дидактичних, розвиваючих, виховних завдань уроків, їх актуалізація.

 • Використання додаткової літератури, місцевого матеріалу при проведенні уроків.

 • Забезпечення уроків навчально-дидактичними матеріалами та наочними посібниками.

1.2. Науково-теоретичний та методичний рівень викладання:

 • Впровадження інноваційних педагогічних технологій, перспективного педагогічного досвіду.

 • Відповідність методів викладання змісту навчального матеріалу, рівню підготовленості учнів.

 • Форми організації навчального процесу.

 • Організація самостійної роботи учнів.

 • Диференціація та індивідуалізація навчального процесу.

 • Формування в учнів знань, умінь та навичок відповідно до вимог програми з історії.

 • Між предметні зв’язки на уроці.

 • Навчально-методичне забезпечення уроку.

 • Насиченість уроку, раціональне використання часу.

 • Методика організації домашнього завдання.

 • Психологічний режим та емоційний фон уроку.

 • Педагогічний так, співпраця вчителя та учні на уроці.

1.3. Результативність навчання:

 • Методи та прийоми перевірки навчальних досягнень учнів.

 • Якість та об’єктивність оцінювання.

 • Відповідність набутих знань, умінь та навичок вимогам програми.

ІІ. Позакласна робота вчителя

 • Організація роботи факультативних занять, гуртків.

 • Дослідницька робота учнів. Участь у Всеукраїнських історичних акціях.

 • Проведення вечорів, конференцій, тижнів, декад на історичну тематику.

 • Підготовка учнів до участі в олімпіадах, конкурсах, змаганнях.

 • Випуск стінгазет, бюлетенів.

 • Відзначення дат історичного календаря.

 • Вплив позакласної роботи на поглиблення і розширення знань учнів.

ІІІ. Навчально-матеріальна база

 • Кабінет історії, відповідність його обладнання Типовому положенню.

 • Наявність історичних карт, наочних посібників, періодичність їх використання.

 • Роздатковий матеріал, тематичні папки, учнівські дослідні роботи та їх використання під час навчальних занять, у позакласній роботі.

 • Наявність та використання ТЗН.

IV. Контроль і керівництво

 • Укомплектованість школи відповідними фахівцями, проходження вчителями курсової підготовки.

 • Методична робота з учителями. Впровадження в практику роботи досягнень педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду.

 • Відвідування та аналіз уроків, позакласних заходів адміністрацією школи. Вивчення системи роботи вчителя. Ефективність рекомендацій.

 • Розгляд стану викладання історії на засіданнях педагогічної ради, узагальнення матеріалів у наказ по школі.

Орієнтовний план
місячника правових знань


  1. Огляд-конкурс правової освіти та право виховної роботи в колективі.

  2. Методичні наради, психолого-педагогічні семінари:

   • Система роботи класних керівників з профілактики правопорушень.

   • Психолого-педагогічна діагностика та корекція поведінки учнів у роботі класного керівника.

   • Типологія девіантної поведінки учнів.

   • Форми роботи з батьками учнів, схильних до правопорушень.

   • Інтерактивні методи колекційного впливу на поведінку дитини.

  3. Опрацювання методичної літератури з питань раннього виявлення і профілактики тютюнокуріння, наркоманії, токсикоманії, алкоголізму.

  4. Обстеження умов проживання неповнолітніх у багатодітних сім’ях.

  5. Проведення рейдів „Урок”.

  6. Психолого-педагогічне діагностування, психологічні тренінги з питань профілактики тютюнокуріння, вживання наркотичних речовин, алкоголізму.

  7. Тематичні виховні години:

7.1. Для учнів 1-4 класів:

   • „Конституція України − Основний Закон держави”.

   • „Державні символи України”.

   • „Мої моральні правила”.

   • „Спіши робити добро”.

   • „Шануй батька та матів своїх”.

7.2. Для учнів 5-8 класів:

 • „Закон і право у твоєму житті”.

 • „Я − громадянин України”.

 • „Навчання − твій головний обов’язок”.

 • „Міжнародні правові документи про захист прав дитини”.

 • „Ніщо не цінується так дорого, як ввічливість”.

 • „Що означає бути людиною?”

 • „Правопорушення. Злочин. Відповідальність”.

7.3. Для учнів 9-11 класів:

 • „Міжнародно-правовий захист прав людини”.

 • „Українська держава: історія та сучасність”.

 • „Людина і Закон”.

 • „Моральний ідеал та його місце в житті людини”.

 • „Який слід залишає людина на Землі?”

  1. Заняття батьківського всеобучу:

 • „Спільна робота школи і сім’ї з попередження правопорушень серед дітей та підлітків”,

 • „Робота школи і сім’ї з профілактики шкідливих звичок”.

 • „Законодавство України про відповідальність неповнолітніх”.

 • „Психологічний тренінг „Чи знаєте Ви свою дитину?”.

  1. Зустрічі школярів з працівниками правоохоронних органів, медичними працівниками.

  2. Виставка літератури на правову тематику.

Орієнтовний план заходів
декади правових знань
”Ми − громадяни України”


 1. Круглий стіл „Правовий статус неповнолітніх”.

 2. Тематичні виховні години: „Національна програма „Діти України”, „Нове в законодавстві України”, „Про політичну реформу в Україні”.

 3. Конкурс рефератів „Мої права”.

 4. Турнір „Кращий правознавець”.

 5. Вікторина „Правова ситуація”.

 6. Дискусія „Права людини: твій погляд”.

 7. Огляд-конкурс стінгазет на тему: „Закон та прав в нашому житті”.

Роль методичної служби
в професійному становленні
молодого вчителя


З досвіду роботи
Щупачинської В.І.,
методиста початкових класів
Заліщицького районного
методичного кабінету
Тернопільської області


План роботи
Школи молодого вчителя
початкових класів


Вступ

Метою роботи Школи молодого вчителя протягом минулого навчального року було удосконалення структури уроку як основної форми організації навчально-виховного процесу та підвищення професійної майстерності вчителя.

Відповідно до мети ставилися наступні завдання:


 • поповнення теоретичних знань молодих учителів;

 • вдосконалення методики викладання окремих предметів;

 • формування вміння застосовувати активні форми і методи організації дитячого колективу;

 • впровадження досягнень педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду.

Реалізація цих завдань сприяла підвищенню фахового рівня вчителів, зокрема, оволодінню різноманітних прийомів вдосконалення техніки читання, про свідчить моніторинг навчальних досягнень учнів.

Результатом ефективної роботи Школи молодого вчителя є також успішна участь педагогів-початківців у районному конкурсі „Творчість освітян”.Основними завданнями роботи Школи молодого вчителя початкових класів у новому навчальному році будуть:

 • вивчення нормативних документів у галузі освіти;

 • опанування методами і прийомами роботи над формуванням комунікативних умінь і навичок учнів;

 • форми та методи інтенсифікації уроків;

 • впровадження елементів розливального навчання;

 • диференціація та індивідуалізація навчального процесу;

 • допомога вчителю у розв’язанні конкретних проблеми щодо методики викладання навчальних предметів;

 • ознайомлення педагогів-початківців із сучасними методиками та технологіями навчання;

 • опанування перспективного педагогічного досвіду;

 • допомога вчителям у професійному становленні, виробленні індивідуального стилю діяльності, розвитку фахового потенціалу.

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка