Частина перша. Філософія буття І пізнанняСторінка1/35
Дата конвертації11.04.2016
Розмір9.59 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Філософія


За редакцією доктора філософських наук, професора І.Ф. Надольного
Київ “Вікар” 1999Зміст

Передмова

ЧАСТИНА ПЕРША. Філософія буття і пізнання


РОЗДІЛ І. Вступ до філософії і основні етапи її історичного розвитку

Тема 1. Філософія, її людські виміри і смисл

Світогляд як духовно-практичний феномен

Філософія, її предмет та функції

Цінність філософії для особи і суспільстваТема 2. Історичний розвиток світової філософії

Філософія Стародавньої Індії

Філософія Стародавнього Китаю

Філософія стародавніх Греції і Риму

Середньовічна філософія

Філософія Відродження

Філософія Нового часу

Проблема субстанції у філософії XVII ст

Німецька класична філософія

Марксистська філософіяТема 3. Сучасна світова філософія

Некласична філософія кінця XIX — початку XX ст.

Психоаналіз і неофрейдизм

Екзистенціальна філософія та її різновиди

Еволюція релігійної філософії XX ст.

Проблема знання, мови, розуміння у філософії XX стТема 4. Філософська думка в Україні

Філософія давніх слов'ян

Філософія періоду Відродження

Філософія в Києво-Могилянській академії

Філософія Г.Сковороди

Філософські ідеї Т.Г.Шевченка

Філософія України другої половини XIX — поч. XX ст

РОЗДІЛ II. ОнтологіяТема 5. Філософський зміст проблеми буття

Світ як єдність об'єктивної дійсності і людських сутнісних сил

Філософський зміст категорії буття

Єдність матерії, руху, простору, часуТема 6. Свідомість

Виникнення і природа свідомості

Генезис свідомості

З історії становлення психічного відображення

Визначальна роль соціальності у виникненні свідомості

Структура свідомості, її основні рівніТема 7. Діалектика та її альтернативи

Поняття закону

Закон взаємного переходу кількісних змін у якісні

Закон єдності та боротьби протилежностей

Закон заперечення заперечення

Принципи діалектики

Категорії діалектики

Альтернативи діалектикиРОЗДІЛ III. ГносеологіяТема 8. Сутність та структура пізнавального процесу

Проблема пізнання у філософії

Єдність чуттєвого та раціонального, логіки та інтуїції у пізнанні

Тема 9. Практика як специфічно людський спосіб освоєння світу

Поняття "практика"

Форми і рівні практичної діяльності

Гуманістичний зміст практики

Функції практики

Тема 10. Творчість як конструктивний принцип пізнання

Філософська концепція творчості

Синтезуюча природа творчості

Форми творчого синтезуТема 11. Логіка та методологія наукового пізнання

Специфіка, рівні, форми і методи наукового пізнання

Методологія наукового пізнання

ЧАСТИНА ДРУГА. Соціальна філософія
РОЗДІЛ IV. Суспільство: сутність і специфіка пізнанняТема 12. Філософський аналіз суспільства

Поняття соціального в філософії. Соціум як історичний процес

Суспільство як система і життєдіяльність людини

Діяльність як спосіб існування соціальногоТема 13. Суспільство і природа

Найважливіші характеристики складових географічної оболонки

Антропосфера, соціосфера, біотехносфера

Географічне середовище

Екологія та екологічні проблеми в Україні

Народонаселення — передумова та суб'єкт історичного процесу

Якісний стан населення

Сім'я. Функції сім'ї

Історичні типи відтворення населення. Закон Мальтуса

Тема 14. Парадигми осягнення історії

Філософія історії: предмет і напрямки

Єдність і багатоманітність історії

Суспільно-економічна формація

Цивілізація: історія поняття

Історичний процес як множина цивілізацій

Монадологічне розуміння цивілізацій

Тема 15. Рушійні сили та суб'єкти суспільного розвитку

Поняття ''рушійні сили розвитку суспільства"

Суб'єкти суспільного розвитку

Соціально-етнічні спільноти людей та тенденції їхнього розвитку

Діалектика розвитку поцесів етносуспільного буття

Етносоціальна культура як чинник гармонізації національних і міжнаціональних відносинТема 16. Особистість у вимірах філософського аналізу

Людина, індивід, особистість

Потреби

Інтереси

Соціальна норма

Життєва позиція особистості

Діяльність

Виховання особистостіТема 17. Матеріальні основи розвитку суспільства

Розмаїтість поглядів на основи суспільного розвитку

Поняття суспільного виробництва

Продуктивні сили

Виробничі відносини

Взаємозв'язок продуктивних сил та виробничих відносин

Сутність науково-технічної революції

Соціальні наслідки НТРТема 18. Політична система суспільства

Сутність, структура та функції політичної системи

Держава — базовий інститут політичної системи

Національна держава і громадянське суспільство

Політична свідомість і політична культура як елементи політичної системи

Тема 19. Духовне життя суспільства.

Суспільна свідомість і культура

Сутність духовного життя суспільства

Буденна і теоретична свідомість

Суспільна психологія й ідеологія

Форми суспільної свідомості

Особливості духовної культури суспільства

Тема 20. Цінності в житті людини та суспільства

Історичний розвиток філософських уявлень про цінності

Цінності в структурі соціуму

Логічні елементи категорії цінності

Ієрархія цінностей людського буття

Цінності як ядро світоглядної проблематикиТема 21. Філософський аналіз науки

Генезис науки

Закономірності розвитку науки

Наука як соціальна система

Структура науки

Наука як феномен культуриТема 22. Майбутнє: проблеми прогнозування

Поняття соціального передбачення і прогнозування майбутнього

Основні науково-теоретичні характеристики соціального прогнозування

Людство на шляху до нової цивілізації

Замість висновків

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка