Ч. ІІІ кривий Ріг 2008 (075. 8) Ббк 87. я73 К20 Рецензент и Шрамко Я. ВСторінка24/51
Дата конвертації11.04.2016
Розмір10.2 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   51

3. Людина як інформаційно-продуктивна сила

Цілком|сповна| очевидно, що процес становлення інформаційного суспільства|товариства| пов'язаний з перетворенням «простого суспільства|товариства|» (доіндустріального|) в «складне суспільство|товариство|» (постіндустріальне), рушійною силою якого виявилися духовно-творчі сили людей.

У суспільному|громадському| виробництві це зажадало переходу і на нові інформаційні сили праці. Це перехід від простої людської сили до складної (комбінованої, комплексної), а потім – і до соціодуховної творчої сили людини. Дж. Нейсбіт і П. Ебєдін в книзі "Перебудова корпорації" в розділі "Перетворення праці" характеризують суть змін, що відбуваються|походять|, таким чином. Це 10 творчо-продуктивних інновацій: 1) новий робочий|робітник,робітник-трелювальник|; 2) нові трудові контракти; 3) нова ідея самоврядування|самоуправління,самоврядності|; 4) нова стратегія - планування|планерування| життя і роботи; 5) гнучкі робочі графіки; 6) гнучкі системи пільг; 7) комп'ютер перетворює робочих|робітників,робітник-трелювальники| на керівників; 8) немолоді люди|літні| повертаються на роботу; 9) десятиліття заповзятливості; 10) сімейний|родинний| бізнес.

У якості прикладу нового ставлення|ставлення| до праці наводяться|призводять,наводять| дані дослідження спеціалізованої нью-йоркської фірми|фірма-виготовлювача| з кон'юнктури праці: більше 40% робочих США вважають|лічать|, що праця повинна приносити особисте|особове| задоволення як цінність, а не бути простим засобом|коштом| для життя. На їх думку|на їхню думку| в різних частинах|частках| США управління до цих пір будується на базі цінностей індустріального століття|віку|, а не інформаційного суспільства|товариства|. Не дивлячись на|незважаючи на| це, люди інтуїтивно знають, що робота повинна бути приємною і приносити відчуття|почуття| задоволення, навіть тоді, коли вона для них такою не є|з'являється,являється|. Істотність змін у тому, що "в інформаційному суспільстві|товаристві| ми рухаємося|сунемо| від інфраструктури до якості життя", перш за все,|передусім| до якості трудового життя. Саме звідси йде нова етична установка інформаційно-творчої культури праці – «робота| приносить радість». Т.Пітерс і Р.Уотермен вважають|лічать|, що це радість людського спілкування, яка духовно збагачує людей, і воно цілеспрямовано|ціленаправлений| стимулюється в «зразкових фірмах|фірма-виготовлювачах|». Спілкування в них стає неформальним, і цей неформальний характер|вдача| спілкування підтримувався як матеріальними засобами|коштами|, так і застосуванням|вживанням| методів, що «підсилюють|посилюють| спілкування».

Спілкування на фірмі|фірма-виготовлювачі| стає інформаційно-інтерактивним|, комунікативним спілкуванням. Подібне інтенсивне неформальне спілкування само по собі діє як чудовий суворий|суворий| контролер. Таким шляхом|колією,дорогою| виникає "велика корпоративна сім'я". У фірмі|фірма-виготовлювачі| "Еппл комп'ютер" вважають|лічать|, що у них навіть з'явилася|появлялася| "велика соціалістична сім'я», і настав|настав| "капіталістичний соціалізм". У ній комунікативний стиль виявляється у всьому: у зверненні по іменах робочих|робітників,робітник-трелювальників| і менеджерів, сумісне|спільне| харчування|харчування| за одним столом, ландшафтне планування кабінетів (без перегородок), простий одяг, сумісний|спільний| біг, сауна (прямо на роботі), медалі за заслуги, однакові футболки з|із| емблемою фірми|фірма-виготовлювача|, цілодобова музика в коридорах, ігрові комп'ютери в рекреаціях, сумісні|спільні| безкоштовні вечори та обіди, комплекс соціальних послуг від безкоштовного медобслуговування до видачі кредитів для будівництва або зняття житла, турбота про людей похилого віку|літніх| та інвалідів. Знаменно те, що у фірмі|фірма-виготовлювач| подібні комунікативні інновації вводяться|запроваджують| не тільки|не лише,не те що| для іміджу, але|та| на системній основі, і вона займається цілеспрямованим|ціленаправленим| відтворенням комунікативної творчої сили працівників у все більш високій продуктивній якості.

Спілкування, комунікація, які лежать в основі "третього" і "четвертого", обслуговуючого та інформаційного виробництв перетворюють суспільне|громадське| виробництво на «інформаційно-нематеріальне|». Кількість тих, що працюють у такому виробництві збільшилася з 50% усієї працюючої сили США до 73% до 90-х років. З|із| приходом|прибутком| інформаційно-самокерованих| працівників культура праці суттєво|суттєвий| змінюється.

Ключового|джерельного| значення набувають швидкість, темп і спосіб самозміни| інформаційного капіталу людини. На місце|місце-милю| соціально–економічного способу виробництва на його нижчих рівнях приходить соціокультурний спосіб самозміни| на верхніх інформаційних рівнях, де діють соціальні і духовні продуктивні сили людей.

Настання|наступ| третього етапу формування інформаційного виробничого базису сучасного «постіндустріального» суспільства|товариства| якраз безпосередньо і пов'язано з дією людини як інформаційної продуктивної сили. Початок цього етапу був зазначений як «деменеджеризація|» виробництва і тим, що можна назвати|накликати| «демускулізацією|» праці. Руйнування канону постіндустріалізму і технотронності почалося з питання «а чи була революція менеджерів?».

«Деіндустріалізація» спричинила і "деменеджеризацію|». Ще у 1975 р|. американський соціолог Р. Корнуелл зробив висновок|укладення,ув'язнення|, що успіхи Америки були досягнуті всупереч керівникам, і що кампанії управляються краще всього, коли менше всього управляються. А через десять|десятеро| років П. Друкер у книзі "Менеджер - виконавець|виконувач|" роз'яснює|роз'ясняє|, що керівник просто став самовиконавцем| власних рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань|. Праця менеджера стала інформаційно-продуктивною. Наприклад, в американській зразковій корпорації" "ЗМ" продуктивність творчої праці менеджера - інтрапренера| виросла на 18 000 %. 60-годинний|годинниковий,часовий,вартовий| тиждень для менеджера-виконавця|виконувача| зараз є|з'являється,являється| нормою, а багато хто працює|працює| по 70, 80 і 90 годин на тиждень, не маючи можливості|спроможності| навіть завести сім'ю. Сон триває не більше 5-6 годин. Початок робочого дня в 6.30. Поза домівкою проводять 70 % часу. Зовнішня мета|ціль| - обігнати японський менеджмент, внутрішня - стати переможцем або членом команди переможців з|із| тим, щоб|аби| досягти "гарантованої економічної безпеки". Відбувається|походить| не "деменеджеризація|", а соціально-політична "деієрархізація|", "демократизація менеджменту", його перетворення на продуктивно-управлінську працю, перетворення управлінців в інформаційно-творчий працюючий клас. Примітно, що у творчо працюючий, соціокультурний клас трансформується і значна частина|частка| робочих|робітників,робітник-трелювальників| у міру перетворення характеру|вдачі| їх трудової діяльності: з|із| простої фізично-мускульної праці в інтелектуально-розумову, творчу працю («робочі|робітники,робітник-трелювальники|-інтелігенти»). Частка|доля| професійних груп переважно розумової праці підвищилася з 48 % в 1970 р. до 55 % в 90-х роках (США). Виникла нова класифікація зайнятих|заклопотаних|: 1) особи|обличчя,лиця|, що працюють з|із| інформацією; 2) особи|обличчя,лиця|, що працюють з|із| людьми; 3) особи|обличчя,лиця|, що працюють з|із| матеріально-речовими предметами.

Автоматизація і комп'ютеризація виробництва до останнього часу|донині| часто вели до зниження вимог кваліфікованості робочої сили (що вело до зниження витрат на відтворення робочої сили). Кампанії урізали| гарантії зайнятості, винагороди і стажу, зменшували заробітну плату, оцінювали працю не за інтелектуальними зусиллями, вели жорстку політику звільнення робочих старшого віку і закривали|зачиняли| шлях|колію,дорогу| до кар'єри робочим|робітником,робітник-трелювальником| після|потім| 45 років. За даними міністерства торгівлі США 4,7 млн. робочих|робітників,робітник-трелювальників|, що відпрацювали не менше 3-х років, були звільнені (це 25% робочої сили у сфері торгівлі при її питомій вазі 17 % у загальній|спільній| кількості зайнятих|заклопотаних|). З|із| них майже 1/3 погодилися при переході на нове місце|місце-милю| роботи на 20-процентне|відсоткове| скорочення заробітної плати. Це різко знижує економічну активність населення і в 90-х роках очікувалося різке зниження числа людей, що включаються в трудову діяльність, з|із| 3 млн. чол. у рік до 1,3 млн. чол. За даними американського соціолога Д. Янкеловіча 73% робочих|робітників,робітник-трелювальників| і службовців вважають|гадають|, що їх великі трудові зусилля не приводять|призводять,наводять| до збільшення зарплати. Аналогічна тенденція спостерігається і в Японії, але|та| у меншій мірі - 39% опитаних.

Тим самим найважливішою особливістю процесу "деробочизації|" інформаційного виробництва стало їх «утримання творчістю» шляхом свідомої діяльності управлінського персоналу з «конструювання робочих місць|місце-миль|» з|із| високим творчим вмістом. Робиться|чинить| це для того, щоб припинити декваліфікацію і втрату інтересу до роботи. Упор робиться|чинить| на принципово іншому змісті|вмісті,утриманні| кваліфікації і на розвитку 2-х «опорних|» інформаційних умінь:

а) здатності|здібність| використовувати різні пакети математичного забезпечення;

б) здатності|здібність| виробляти уявлення про рух потоків інформації у виробничій системі.

Це, у свою чергу,|своєю чергою,в свою чергу| визначає два нові інформаційні аспекти кваліфікації: а) уміння читати показання|показники,показання| приладів, регулюючих хід виробничого процесу; б) уміння обґрунтовувати і приймати рішення з регулювання виробничого процесу і зміни його режиму.

Тобто з|із| робочих|робітників,робітник-трелювальники| цілеспрямовано|ціленаправлений| "конструюють|сконструйовують|" техніків, операторів, наладчиків, аналітиків систем з|із| розвиненою здатністю|здібністю| інформаційно-математичної та управлінсько-технологічної комунікації. Мета|ціль| - створити творчого працівника, здатного|здібного| самостійно проектувати весь технологічний процес праці на інформаційній основі, причому комплексно, спираючись|обпиратися| на саморозвиток свого мислення як "інформаційний інтелект".

У результаті виникають такі творчо-продуктивні інновації в професійній кваліфікації творчого працівника:

- уміння читати й аналізувати зорові символи на дисплеях та інших приладах, що характеризують хід виробничого процесу, процесу праці в цілому|загалом|: це інноваційна уява;

- уміння аналізувати статистичну інформацію, робити|чинити| відповідні висновки|висновки,виведення| й ухвалювати рішення, що стосуються характеру|вдачі| виробничих процесів і режимів праці; це є декреторна інтегративність мислення;- розуміння того, як функціонують технологічні системи даного виробництва у взаємозв'язку всіх трудових процесів; це - комплексність підходу;

 • системно-технологічне мислення;

 • здатність до системно-абстрактного мислення, тобто здатність до моделювання;

 • здатність|здібність| професійно|професіонально| спілкуватися з|із| колегами, обговорювати з|із| ними виробничі питання, або комунікативність;

 • підвищена уважність, або здатність до концентрації;

 • розвинене почуття|почуття| відповідальності, це здатність до самоврядування|самоуправління,самоврядності| і самоорганізації;

 • знання ряду|лави,низки| фундаментальних і технічних дисциплін (математики, фізики, програмування) в обсязі|обсязі|, що перевищує рівень середньої школи, тобто ''когнітивна навченість|виучувати|".

Суть|сутність,єство| професійних інновацій у розвитку якості робочої сили і її перетворення на нормальну людську творчу силу, як бачимо|показний|, зводиться до наступного|слідуючого|. Це виведення людської творчої здатності|здібності| на рівень інформаційних професійно-кваліфікаційних вимог. Ці вимоги вводяться|запроваджують| у рамки необхідної кваліфікації так, щоб "інформаційна якість" працівника постійно зростала. Вона повинна відповідати наступним основним кваліфікаційним критеріям:

а) комунікативна сприйнятливість працівника до будь-якої інформації від соціально-психологічної до математичної, від буденної до наукової; це вимога комунікативного універсалізму|універсалізму|;

б) лінгво-комунікативне уявлення|вистава,подання,представлення| і передача інформації, додання|надання| будь-якому сигналу, процесу, повідомленню|сполученню| чіткого лінгво-інформативного вираження|вираження|, яке може бути сприйняте іншими; це вимога інформаційно-ціннісної визначеності комунікації, комунікативної трансмісії (від розуміння сенсу|змісту,рації| наукових значень інформації в наукових публікаціях до самостійного складання простих інструкцій поведінки в складній системі);

в) математична формалізація комунікації, ціннісного сенсу|змісту,рації| інформації в логічних термінах і знаках - це вимога комунікативної формалізації інформації.

Цікаве свідчення|свідчення,посвідка| крупного бізнесмена з приводу змін, що відбуваються|походять|, в системі суспільного|громадського| виробництва. Ідеолог його правого крила І.Шапіро, який очолює найбільшу корпорацію "Дюпон де| Немур" і був головою "Круглого столу бізнесу" (що об’єднує керівників провідних компаній і банків), проголосив ще в 1984 році, що в США йде "третя американська революція". У її ході повинна реалізуватися "каліфорнійська модель" трансмонополізму|, придатна для всього світу. Державне і суспільне|громадське| регулювання економіки повинно бути повністю|цілком| згорнуте, а влада зосереджена в руках транснаціонального бізнесу під керівництвом елітарних кланів типу|типа| американського "Клубу богемців" (у який входить 400 найкрупніших бізнесменів). На думку І.Шапіро, транснаціональний бізнес повинен шукати друзів скрізь, де може їх знайти поза|зовні| ідеологічні кліше, і вони повинні взяти у свої руки всю повноту "соціальної відповідальності" за стан|достаток| справ|речей| в американському суспільстві|товаристві| й у світі. "Богемці" повинні скласти кістяк політичного класу "соціально відповідальних, гідних служителів суспільства|товариства|" й управляти всіма світовими справами|речами|.

По суті мова|промова| йде про "білу революцію" крупного бізнесу в планетарному масштабі для створення|створіння| нової системи суспільного|громадського| виробництва на основі експлуатації людського духу і людської соціальності в латентних формах "функціональної самореалізації". Це не фіксується людьми як пригноблення їх сутнісних сил, бо знімається функціональне відчуження праці в процесі діяльнісного| спілкування, творчої комунікації.Змінюється не соціально-економічна парадигма капіталізму, а його творчо-продуктивна домінанта з відкритих|відчиняти| матеріально-речових форм експлуатації на латентні духовні форми. Це здійснюється|скоює,чинить| завдяки можливості|спроможності| безпосередньої інформаційної творчості в самому процесі праці, насиченню трудової діяльності інформаційно-творчим змістом|вмістом,утриманням| з|із| могутньою продуктивною віддачею.

У результаті|унаслідок,внаслідок| створення|створіння| інформаційного укладу сучасного суспільства|товариства| з|із| новим типом "інформаційного працівника", здатного до творчої соціодуховної| самореалізації, формуються найрізноманітніші суспільні|громадські| "інформаційні уклади".


4. Основні види суспільних|громадських| інформаційних укладів

Нові інформаційні уклади суспільної|громадської| життєдіяльності ще повністю|цілком| не сформувалися. Тому правомірно говорити лише про основні сценарії, за якими інформаційні уклади могли б розвиватися й успішно утвердитися| на своїй природній основі, а також прийняти чітко|чіткий| виражені|виказувати,висловлювати| соціокультурні форми.

У першу чергу|передусім,насамперед| до подібних інформаційних укладів можна віднести утворення автономних творчо-продуктивних "культурних мереж|сітей| " із|із| своїми індивідуалізованими|індивідуалізуватися,індивідуалізувати| моделями життєдіяльнісного| укладу без "центрального пункту", але|та| з|із| множинними|численними| і різними "центрами ухвалення|прийняття,приймання| рішень". Це різко розширює простір|простір-час| "полів соціального впливу" і створює перевагу "соціальної технократії" над "приватною технократією". Зрештою|врешті решт| - це створення|створіння| "суспільства|товариства| без держави" на основі різних соціальних рухів: молодіжних, жіночих, етнічних, релігійних, субкультурних, рухів безпартійно-політичного впливу. Це "контрмоделі" суспільства|товариства|, що формуються, наприклад, у вигляді спілок|спілок,сполучників| споживачів, протидіючих корпораціям, об'єднань на основі домінуючого прагнення людей на щастя як вищої цінності духовної творчості, які за необхідності можуть інституалізуватися| в культурний рух протесту зі|із| своєю "культурною мережею|сіттю|" (автор - А. Турен).

Формування "тривожних образів|зображень|" найближчого майбутнього на принципі «антиутопічного моделювання» для попередження|попереджувати,запобігати| несприятливого розвитку подій при різних варіантах розвитку суспільного|громадського| виробництва. Вони різко відрізняються від прогнозів "офіційного майбутнього", яке мислилося в оптимістичних фарбах|барвах|: чи то "утримання центру" (збереження|зберігання| позитивних тенденцій розвитку індустріальних країн), чи то "спокійної зрілості" (пожинання плодів індустріалізму і технотронності|). Тепер це моделі "хронічного розвалу" - некерованого розвитку подій з|із| можливістю|спроможністю| виробничого колапсу, порівнянного з|із| "великою депресією" 30-х років і "нафтовою кризою" 70-х. Або навіть моделі "початку страждань" – коли б|начебто| індустріальні суспільства|товариства| не мали майбутнього і швидко скотилися до середньовічного занепаду в результаті, наприклад, екологічної катастрофи. Автори моделей - Л. Хоукен, Дж. Огілві, П. Шварц, що розробили "сім сценаріїв завтрашнього дня”.

Створення|створіння| суспільства|товариства| "трудового життя", "трудового суспільства|товариства|", що функціонує на основі накопиченого середніми шарами "трудового капіталу". Загальною формою трудової життєдіяльності подібного суспільства|товариства| є|з'являється,являється| "творче підприємництво" середніх шарів, що створює могутній акціонерний капітал у процесі "кооперативного бізнесу" на противагу крупному і транснаціональному капіталу. На базі "праці власності" розвивається вся суспільна|громадська| система, даючи можливість|спроможність| кожному реалізуватися у "своїй справі|речі|", утвердивши| особистісну цінність.

Утворення регіональних „альтернативних виробляючих мереж” з метою створення|створіння| "доброзичливого мікросоціуму" в умовах "ворожого" капіталістичного оточення. Доброзичливе соціальне середовище|середа| створюється шляхом надання|виявлення| взаємодопомоги і взаємообслуговування| - це "альтернативні" школи, лікарні, продовольчі кооперативи, групи з догляду за дітьми й інші форми "комунітарського | взаємозв’язку". Їх мета|ціль| - розвиток "паралельної економіки", "паралельного сеттльмента|", альтернативних офіційним структурам і незалежних від державного контролю.

"Східна модель" розвитку інформаційного виробництва найбільш представницька|показна| в японському варіанті. Мета|ціль| реалізації даної моделі – виведення Японії в XXI століття|вік| як домінуюче у світі суспільство|товариство|. Внутрішній сенс|зміст,рація| - різке підвищення конкурентоспроможності для того, щоб|аби| залишити далеко позаду західні країни і "завоювати майбутнє" не в концептуальних моделях, а в реальній можливості|спроможності|.

Вибрано шість "стратегічних напрямів|направлення|": 1. паралельна реалізація науково-технічних програм - для створення|створіння| "внутрішньої конкуренції" між колективами розробників, посилення "творчого напруження|напруження|" і виявлення повного|цілковитого| культурного потенціалу технологічних програм;

 2. стратегічні міжнародні спілки|спілки,сполучники| - для "творчо-продуктивного об'єднання" праці на головних "мегатрендах|" технологічного прогресу (при цьому очікується "бум" у розвитку зв'язків між японськими й американськими компаніями);

 3. проект "технополіс" - для створення|створіння| 19-ти "Силікон-Веллі" у відповідь на єдину в США "Кремнієву долину", де розробляється і проводиться|виробляє,справляє| велика частина|частка| сучасної мікроелектроніки; це вимагатиме концентрації в технополісах усього світового сузір'я талантів, інтеграції міжнародного творчого потенціалу;

 4. створення|створіння| телекомунікаційних мереж|сітей| - для заміни телефонного і прямого радіотелезв'язку|телезв'язку| оптиковолоконною| і супутниковою комунікаційною мережею|сіттю|, що покриває всю країну і перетворює її на єдиний соціальний організм, "суперсоціум";

 5. ризиковий капітал і венчурні фірми|фірма-виготовлювачі| - для стимулювання масового підприємництва і "ризикового бізнесу", що по суті розв'язує необмежену дію соціальної продуктивної сили в найрізноманітніших формах колективної самоорганізації;

 6. селективне заохочення імпорту - для створення|створіння| відкритого|відчиняти| міжнародного ринку "мозку і капіталів" (хоча увага більше відволікається товарним ринком й усуненням дисбалансу в японо-американо-європейській торгівлі), придбання|надбання| живої|жвавої| й упредметненої|матеріалізувати| праці вищої творчої кондиції: мова|промова| по суті справи йде про загальну "креатизацію|" суспільного|громадського| виробництва за рахунок планетарного культурного потенціалу праці.

Японська програма "Технологічного прориву" в майбутнє, не дивлячись на|незважаючи на| зовнішню технотронність|, повністю|цілком| побудована|спорудити| на задіянні соціальних і духовних механізмів продуктивної творчості. З кінця 70-х-початку 80-х років з них практично були зняті всі гальма, і вони почали|стали| вбирати культурні потенціали світового досвіду|досліду|, заломлюючись через японську національну специфіку. Творчий набір методів і форм найрізноманітніший:

- додання|надання| "людським відносинам" (за західними моделями) форми "виробничого патріотизму" і створення|створіння| "патріотичних кампаній";

- "співробітництво|співробітництво| праці і капіталу" в їх «творчій гармонії»: безкоштовні соціальні і консультаційні послуги, системи "старшої сестри" і "хрещеного батька", духовне самовдосконалення за системою "дзен" для розвитку "світового духу" та придушення агресивності;

- творча праця за "трьома принципам": щирість і правдивість, невпинне прагнення вперед, мир|світ| і спокій;

- ефективна праця за "трьома рухами": руху за підвищення продуктивності, за якість праці, ліквідація всіх недоліків|нестач|: виробничі кухлі якості й раціоналізації, семінари порядку|ладу| і чистоти;

- виробнича демократія: від системи колективного вироблення рішень "рінго-сьо|" до "відвертих бесід" і "мирних діалогів" менеджерів і робочих|робітників,робітник-трелювальників| в цехах, на робочих місцях|місце-милях|;

- розвиток особистісної мотивації працівників: участь у прибутках, антистресова система самоконтролю, система самооздоровлення| й ін.;

- попередження|попереджувати,запобігати| "профспілкового саботажу" шляхом випереджаючого рішення питань поліпшення|покращання| умов праці і зарплати, робота постійних арбітражних комісій із взаємних претензій.

У США робляться активні спроби інтегрувати культурний досвід|дослід| Японії. Приходить усвідомлення, що головне - це розвиток і реалізація соціодуховного| потенціалу праці. Звідси - все більш наполегливі і цілеспрямовані|ціленаправлені| спроби з'єднати "наукову культуру" йі "корпоративну культуру" в нову американську культуру праці. Реалізація "ударної програми" американської науки з|із| 24 ключових|джерельних| технологій вже мислиться не технократично, але|та| соціально, шляхом "терплячого" і навіть "дбайливого" вирощування талантів і розвитку їх творчих здібностей у нову інженерну і наукову культуру. 1

Звичайно, на американський зразок, включаючи, наприклад, престижну мотивацію творчості за типом "юних геніїв з|із| Лівермора", що створюють "надтехнології" і "надзброю" для "зоряних воєн". Це ненависть до суперників1 Це набір наступних|слідуючих| "інноваційних технологій": мікроелектронні схеми та їх виробництво, розробка напівпровідників з|із| арсеніду галія|, підвищення продуктивності програмного забезпечення комп'ютерів, паралельна обробка програм, машинний інтелект і робототехніка|, імітація та моделювання фізичного світу|світу| за допомогою комп'ютерів, інтегральна оптика, волоконна оптика, чутливі радіолокатори, пасивні детектори, автоматичне пізнання цілей, фазовані антенні грати, синтез даних, контроль за характерними|вдача| ознаками, обчислювальна динаміка потоків навколо|навкруг,довкола| поверхні літаків і ракет, повітряні двигуни, мікрохвилі високих енергій, мобільні джерела високої енергії, зброя кінетичної енергії, високотемпературні композити, надпровідність, біотехнологічні матеріали, високотемпературна надпровідність, біологічна пам'ять води // За рубежом. – 1989. - №33. – С.20; Карпентер Б. Технологические козыри Америки // США: ЭПИ. – 1990. В. 1. – С. 89 – 90.

і прагнення збити їх з ніг, прагнення до багатства і слави для затвердження

особистої|особової| переваги|вищості|, розробка тільки|лише| "престижних ідей" і створення|створіння| техніки й технології заради прибутку і влади, для збільшення прибутку й посилення влади. 1

Найпершим завданням американського інноваційного менеджменту при переході на інноваційні технології є – зруйнувати|поруйнувати| систему отримання|здобуття| "прибутку без виробництва", "доходу без праці", що базується на "техніці для влади", яка породжує "енергетичних бронтозаврів" для психологічного залякування людей. У цьому плані Японія - найекономніша країна, бо вона перейшла на "тонкі енергії" людської соціальності і духовності там, де інші країни продовжують використовувати фізично-хімічні теплоносії. У США споживання|вжиток| "грубої енергії" складає 11374 кг (у вугільному еквіваленті), в Японії – 3825.2 У той же час в останній випускається у 2 рази більше (на душу населення) інноваційних менеджерів, що працюють на "тонких енергіях" продуктивної творчості.

Першим, мабуть, відмітив|помітив| положення|становище|, що склалося, і правильно оцінив|оцінював| внутрішній сенс|зміст,рацію| падіння американської конкурентоспроможності в порівнянні з японським Р. Уотермен. Це зниження "творчої конкурентоспроможності" американців як працівників. Звідси ключова|джерельна| вимога: "Відносьтесь до всіх працівників як головної творчої сили вашої організації". Тільки|лише| творчі дії живлять|почувають| працівників додатковою енергією, тому кожен з них може і повинен стати творчим джерелом оновлення виробництва.

Р.Уотермен виявив соціально-психологічний механізм творчої актуалізації соціальних і духовних сил працівників у таких основних моментах:


1 Броуд Дж. Звездные войны. Глубокий взгляд на жизнь молодых ученых, стоящих за нашим оружием космического века // США: ЭПИ. – 1987. - №5. – С. 104 -105.

2 Мелман С. Прибыли без производства. – М.: Прогресс. – 1987. – С. 185 – 225, С. 197 – 198; Глобальная конкурентноспособность. Восстанавливая утраченные позиции США. (Под ред. Старра). – США: ЭПИ. – 1990, №7. – С. 105.


 • зменшення структурної рівневості| виробництва і підвищення рівня особистості|особистості| (соціального і духовного рівня її здібностей);

- "рівень працівника" визначається його здатністю|здібністю| діяти як "особистісний фактор|фактор|" і на принципах "особистісного самоврядування|самоуправління,самоврядності|";

- відповідальність за творчий вибір, перш за все|передусім| за «самовибір|»: "я знайшов свого героя, і цей герой - я";

- сміливість бути творчою особистістю|особистістю|: це «воля бути особистістю|особистістю|» або "воля до творчості", прагнення|спрямування| до "особистісного успіху" у творчості;


 • творче лідерство як джерело натхнення;

 • вихід на "траєкторію кар'єри" за здатністю|здібності|;

 • досягнення стану|достатку| "творчої окриленості" і підтримка "творчого зльоту" впродовж|упродовж| усього процесу самореалізації. 1

Працюючий довгий час з|із| Р. Уотерменом Р.Фостер, у свою чергу,|своєю чергою,в свою чергу| зробив спробу розробити початки нової "корпоративної культури" на основі "новаторського духу" дрібного|мілкого| "ризикового бізнесу". Він показав помилковий характер|вдачу| дилеми "технологія або маркетинг", безперспективність "гри в технологію" або "гри в ринок" (кон'юнктурні технології і кон'юнктурне фірмове злиття-поглинання), і запропонував культурний вихід творчо-продуктивних вкладень у ціннісні нововведення, які дійсно покращують життя людей. Нововведення - це творчо-продуктивні інновації, що мають самостійну цінність, їх стрижень|стержень| - творчо-ризикова праця "новаторів-нападаючих|нападників|", що атакують "захисників застійного стану|становища|." І ризикувати є чим: дрібні|мілкі| ризикові фірми|фірма-виготовлювачі|, що проводять|виробляють,справляють| нововведення, створюють на 1 дол. витрат|затрат| у 20 разів більше, ніж "застійні" крупні і середні корпорації. У своєму арсеналі вони мають спеціальні "партисипативні| програми" активізації творчого потенціалу кожного співробітника фірми|фірма-виготовлювача|.

1 Уотермен Р. Фактор обновления. Как сохраняют конкурентноспособность лучшие компании. – М.: Прогресс. – 1988. – С.112 – 120.
Інноваційний досвід|дослід| продуктивної творчості високорозвинених|високорозвинених| країн, що успішно створюють структури інформаційного виробництва, становить|уявляє| значний культурний потенціал для розвитку соціальних і духовних сил праці на національному ґрунті, для розвитку вітчизняної культури праці. Цей досвід|дослід| можна реєструвати в найрізноманітніших сферах і площинах|плоскості|.

Перш за все|передусім| це розвиток власного інформаційного виробництва. Причому не стільки інформатизації старих, скільки створення|створіння| нових на комерційній основі. Подібні інноваційні підприємства, асоціюючи свою працю, можуть розвиватися в регіональні творчо-продуктивні уклади (РТПУ), спеціалізовані мікроуклади (за типом Кремнієвої долини в США або проектованих японських "технополісів") для виробництва "надтехнологій", нововведень, інноваційних товарів для масового споживання|вжитку|, "суперпродуктів". РТПУ можуть створюватися цілеспрямовано|ціленаправлений| у вигляді відкритих|відчиняти| "регіональних зон" сумісного|спільного| підприємництва ("внутрішні відкриті|відчиняти| зони"), або "експортних промислових зон" конвертованої творчо-продуктивної праці.

Для національної культури праці розвиток подібних мікроукладів раціоналізованої суспільної|громадської| праці для сумісної|спільної| продуктивної творчості - найкраща|щонайкраща,найкраща| альтернатива як для приватнопідприємницької, так і для державно-усуспільненої| праці. Подібні регіональні мікроуклади створюють могутні стимули|стимул-реакції| змагання між ними. Це, свого роду, міжукладне| змагання може бути більш ефективне за будь-яку конкуренцію, бо засновано не на "голому" економічному інтересі грошової вигоди будь-яким способом, а на творчо-продуктивній комунікації, "ціннісному змаганні". Тобто, чия «справа|річ| як цінність» - і економічна, і моральна - стане зразковою в очах суспільної думки. За Тоффлером це і є той "сектор Б", який створює продукти для особистого|особового| споживання|вжитку| (на відміну від "сектору А, що виробляє продукти для обміну).

У традиційних галузях виробництва краще| створювати творчо-продуктивні мережі|сіті| новаторської праці (ТПМ), де здатні|здібні| і талановиті працівники могли б повністю|цілком| самореалізувати| себе в соціальному і духовному планах як творча людська сила. ТПМ за типом інтрапренерської| діяльності можна за цільовими програмами створювати на кожному підприємстві у вигляді "внутрішніх зон" високорентабельної праці, що орієнтуються на потребі ринку. Це "відкриті|відчиняти| зони" внутрішньовиробничого підприємництва із своїми інкубаторними програмами, кооперативним бізнесом і виробничим венчуром|. У подальшому вони можуть філіалізуватися| як окремі підприємства, з|із| "моєї справи|речі|" в "колективну справу|річ|". Дж. Гелбрейт стверджує, що не можна ділити власність на приватну і суспільну|громадську|, якщо в основі лежить власна праця. Власна праця як праця власності сильна тим, що в ній латентно присутня самоексплуатація| людини, самоексплуатація| своїх творчих сил і здібностей для свого блага. Тому в такій праці фіксується не момент самопригнічення|, а|та| момент самореалізації.

Об'єднуючим механізмом традиційних та інноваційних виробництв служитиме творчо-продуктивна інфраструктура (ТПІ) праці на кожному підприємстві. Вона має свою соціальну і духовну організацію, орієнтовану на вкладення в "людський капітал" як до основних "живих|жвавих|" виробничих фондів. ТПІ будується на основі визначення "людських об'єктів" для вкладення засобів|коштів| (капітальних вкладень) у підвищення якості робочої сили та її переведення|переведення,переказу| в якість «творчої сили»:

- спеціальна профпідготовка|, підвищення інформомісткості| трудової діяльності працівника, його культурно-технічного рівня;

- розвиток господарсько-підприємницьких здібностей;

- навчання|вчення| методам реалізації накопиченого професійно-творчого потенціалу вже на об'єктах виробництва.

Надалі формуються соціально-професійні групи "новаторського підприємництва", визначаються преференції та пріоритети їх новаторської праці як соціальних лідерів виробництва. З|із| їх складу створюється інноваційна структура виробництва на принципах "соціального госпрозрахунку". Тобто з|із| наділенням цих новаторських груп особливими соціально-політичними і соціально-економічними правами. Затверджуються "ціннісні категорії" фахівців|спеціалістів|, які розрізняються за їх здібностями до новаторської праці, тобто за продуктивною творчою віддачею. У моделях приватизації підприємств і роздержавлення власності таких ціннісних категорій може бути принаймні три:

а) новатори-одержувачі доходів, які практикують виробничий, інженерний або науковий венчур,| а, отже, мають опціон, або бонус з госпрозрахункового прибутку підприємницької діяльності;

б) наймані фахівці|спеціалісти|, які працюють за індивідуальними договорами контрактації на принципах "творчої оренди" з|із| акордною оплатою праці за виконане творче завдання|задавання|;

в) фахівці|спеціалісти|-службовці, які виконують постійні функції з|із| почасовою оплатою праці за посадовим окладом.

У такій інноваційній структурі діє принцип "зроби себе самого", відповідно до якого працівник може підвищити свою "ціннісну категорію" від функціонера до іннованта| - одержувача доходів.

1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   51


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка