Ч. ІІІ кривий Ріг 2008 (075. 8) Ббк 87. я73 К20 Рецензент и Шрамко Я. ВСторінка23/51
Дата конвертації11.04.2016
Розмір10.2 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   51

Питання


  1. Соціально-філософські передумови становлення інформаційного суспільства|товариства|.

  2. Інформаційно-виробничий базис сучасного «постіндустріального» суспільства|товариства|.

  3. Людина як інформаційно-продуктивна сила.

  4. Основні види інформаційних укладів.

  5. Стиль життєдіяльності в інформаційних укладах.
  1. Соціально-філософські передумови становлення інформаційного суспільства

Характер|вдача| становлення суспільної|громадської| культури західних народів історично інший, ніж на вітчизняному ґрунті. Західна людина сенс|зміст,рація| суспільного|громадського| буття розуміла конкретно - як продуктивну самореалізацію на благо створення|створіння| забезпеченого життя, особистого|особового| благополуччя. Навіяна|надихати| протестантизмом етика праці як покликання давала людині самостійність, добробут і навіть багатство, а з|із| ним – економічну і соціальну незалежність.

Щоб|аби| забезпечити собі соціальну безпеку в суспільстві|товаристві|, потрібно менше залежати від обставин, а для цього не потрібно «ганятися» за можливостями|спроможностями|, що не реалізовуються, але|та| потрібен раціоналізм, що іноді|інколи| схильний демонструвати |інколи| і «голий практицизм». Тут можна побачити практичну заземленість| «західного духу», який у традиціях західної культури не відчуває своєї обмеженості, оскільки з самого початку самодисциплінований|, самовідповідальний|, ціннісно орієнтований на функціональну творчість і самореалізацію в професійній діяльності.

«Слов'янський дух» інший. Це «бентежний| дух», який у своїх здійманнях і одкровеннях|прозріннях| доходить до анархічної „некерованості богатирства| духу” заради суспільної|громадської| слави, породжуючи глоричних| особистостей|особистостей| і духовних подвижників.

«Слов'янський дух», на відміну від західного, вимагає приборкання|приборкування|, самопідкорення| і навіть суспільної|громадської| «міцності|міцності| духу», «кріпосного|кріпака| права» шляхом державного «примушення|примусу,силування| духу». Що і робилося|чинило| в суспільній|громадській| практиці.

Японський філософ Ф.Фукуяма зауважує|лічить|, що ми зараз стаємо свідками|очевидцями| «тріумфу» західного духу. Він вважає|гадає|, що для ідей західного лібералізму не залишилося ніяких|жодних| альтернатив. Марксизм перестав бути, на його думку, «живою|жвавою| ідеологією» (хоча більшість розвинених країн Західної Європи вибудовують|вистроюють| свою життєдіяльність відповідно до соціал-демократичного аспекту марксистської філософії і політекономії). Але|та| сам же Фукуяма називає ідею «панлібералізму|» (що утвердилася на зміну ідеї «панкомунізму|») «постісторичною епохою» і «кінцем історії»1|.

Яке ж майбутнє чекає на ідею панлібералізму| в уявленні Фукуями. «Кінець історії буде дуже сумним часом. Боротьба за визнання|зізнання|, готовність ризикувати заради чисто абстрактної мети|цілі|, ідеологічна боротьба, що вимагає відваги, уяви й ідеалізму, - замість цього - економічний розрахунок, нескінченні|безконечні| технічні проблеми, турбота про екологію і задоволення витончених запитів споживача.1Фукуяма Ф. Конец истории?// Вопросы философии. – 1980. - № 3. – С.148.

У постісторичний період немає ні мистецтва, ні філософії; є лише музей людської історії, що ретельно оберігається. Я відчуваю в самому собі і помічаю в оточуючому ностальгію за тим часом, коли історія існувала... Може, саме ця перспектива багатовікової нудьги змусить|вимусить| історію узяти ще один, новий старт?».

Дійсно, чи зможе захопити людей тріумф такої «нудної|скучної| ідеї»? Фукуяма сам не вірить у те, що проголошує. Працюючи в "РЕНД корпорейшн|", він, мабуть|певне|, у своїх висновках|висновках,виведеннях| був ідеологічно сильно зв'язаний. Його рідна Японія стала процвітаючою країною завдяки «духу Ямато», а не західному лібералізмові, тому що|бо| вона виростила західну технологію на національному корінні стародавньої|древньої| культури, і, створивши унікальну культуру праці, на очах підкоряє|покоряє,підкоряє,підкорює| Захід.

Справа|річ| зовсім не в новому ідеологічному міфі, а в тій прозаїчній речі, що Захід зміг за 30 років "інтелектуальної революції" нарешті оволодіти соціальними і духовними силами людей і перетворити їх на продуктивні. У перипетіях важкої|скрутної| боротьби «середнього класу», що об'єднався на соціокультурній основі, до кінця 80-х років були сформовані передумови переходу західних суспільств|товариств| з традиційних соціально-економічних основ на культурно-інформаційні і комунікативно-ціннісні. Це, так звана, "м'яка складова" суспільного|громадського| виробництва, як альтернатива "твердій складовій" (сировина і матеріали, машини й устаткування|обладнання| – засоби|кошти| виробництва) і, природно, «твердій владі» капіталу.

«Речовий капітал» у «твердій формі» перетворився на «інформаційний капітал» у «м'якій формі», який не можна привласнити як інтелектуальну власність із-за принципової невідчужуваності духовної власності. Унаслідок чого відбулася "софтизація| економіки", тобто її переорієнтація на соціальні і духовні продуктивні сили.

Першою це зробила Японія, ставши буквально за 10-15 років світовою економічною державою. Всі роботи в цьому напрямі|направленні| засекречені більше, ніж удосконалення технічних засобів|коштів|. Співвідношення звичайних|звичних| консультантів і тих, які можуть розробляти синергетичні|синергетика| системи організації (самоорганізація, синергетичні|синергетика| системи управління, самоврядування|самоуправління,самоврядність|), формувати синергетичні|синергетика| робочі групи (саморегульовані), створювати для них "тренінгові| програми креативності|" (самопрофесіоналізація|) і налагоджувати їх технологічне застосування|вживання| (самораціоналізація|) у співвідношенні 1:100 за рівнем кваліфікації та культури. 1

При усьому своєму бажанні США не в змозі повторити японський досвід|дослід| навіть шляхом явочного використання японського менеджменту. "Не спрацьовують" комунікативно-ціннісні механізми у виробничому середовищі|середі| американської промисловості, не в традиціях якої духовний сенс|зміст,рація| праці і творчості. Це розцінюється як "японський виклик" американському менеджменту на порозі XXI століття|віку|, яке побудовано|спорудити| за|із| принципово іншими "правилами гри" (поза|зовні| приватної власності як такої).

Інформаційним капіталом стає творча людина, здатна|здібна| забезпечити інформаційну культуру праці.

Уся «ставка» робиться|чинить| на те, що саме інформаційна культура трудової діяльності змінить|зраджуватиме| "економічну тектоніку" суспільного|громадського| виробництва. Ось|от| думка фахівця|спеціаліста| в цій області У.Дюрана: "Важливо |поважна|... пам'ятати, що "Америка" нічого не робить|чинить|. Роблять|чинять| американці. Організації нічого не роблять|чинять|. Роблять|чинять| конкретні працівники, керівники. Уряд нічого не робить |чинить|... Коли людина розуміє, що відповідальність несе вона сама і що результат залежить безпосередньо від неї, вона перетворюється... Ми повинні змінити|зраджувати| план Америки на гру.” 2

До цього правила були абсолютно інші, їх описав К.Воннегут в "Утопії-14". Творчо працюють тільки|лише| 5% технократів, які виробляють|виробляють,справляють| усе необхідне.

Половина з|із| тих, що залишилися - це "армія праці", яка перекидає землю|грунт| "туди-назад". А інша половина - жандарми, які їх охороняють.
1 Пярниц Ю. «Мягкая составляющая» хозяйственных организаций // Проблемы теории практики управления. – 1990. - №2. – С. 105.

2 Американский менеджмент на пороге ХХІ века // Проблемы теории и практики управления. – 1990. – №2. – С. III.

"Футурологічний розрахунок" Воннегута співпав|збігався| з|із| «психофізіологічним розрахунком» нашого відомого кардіолога Н. Амосова: розвиток суспільства|товариства| рухають|сунуть| 5% «творчих егоцентристів», які є|з'являються,являються| носіями прогресивних начал у суспільстві|товаристві|, хоча особисте|особове| у них і превалює|переважає|.

Процес оволодіння високорозвиненими|високорозвиненими| країнами Заходу соціальними і духовними продуктивними силами розгортається|розвертає| як «деіндустріалізація» суспільного|громадського| виробництва і створення|створіння| «нетехнологічного» інформаційного укладу суспільства|товариства|. Теоретичні концепції індустріальності| і технотронності|, що ведуть до "посткапіталізму|" зводяться нанівець. Дослідження|вишукування| з цього питанні ведуться в перетвореній формі: як перехід від марксизму до «постмарксизму» і «посткомунізму» із|із| зміною механізму дії "технологічного детермінізму" на "соціальний детермінізм». А потім - на «історичний індетермінізм" випадкового перебігу подій (концепція С.Стояновича «трансполітичної| філософії контигенціалізму|»).

Процес формування інформаційних суспільств|товариств| відбувається|походить| за такою схемою західних теоретиків. На початку відбувається|походить| накопичення первинного "інформаційного капіталу". А потім утворення "інформаційного багатства" у вигляді телекомунікаційних засобів|коштів| виробництва (концепція Т. Стоуньєра). У міру перетворення інформаційного капіталу в інформаційне багатство відбувається|походить| і перетворення інформаційного суспільства|товариства| в телекомунікаційний світ, у "телематичне| суспільство|товариство|" (концепція Дж. Мартіна). Воно, зрощуючись з|із| державно-бюрократичною Мегамашиною, в "симбіотичній кооперації" стає "соціокомунікаційним| світом|світом|", що є "системою тотального контролю" (концепція Л.Мемфорда). Процес переплавлювання| духовних і соціальних сил людини в нову суспільно-політичну систему закінчується створенням|створінням| "програмованого суспільства|товариства|" загальної контрольованої комунікації (концепція А. Турена) 1.


1 «Новая технократическая волна на Западе». – М., Прогресс, 1986. – С. 395, 371 – 391, 237, 410 – 430.
В інформаційному суспільстві|товаристві| програмується весь процес суспільної|громадської| праці в циклі "виробництво - споживання|вжиток|" з боку її "м'якої складової", а саме – трудового спілкування, яке розгортається|розвертає| як загальна суспільна|громадська| комунікація, інформаційні суспільні|громадські| відносини.

Складається система суспільного|громадського| виробництва і відтворення програмованих суспільних|громадських| відносин. Програмується все: процес праці, виробництва, обміну, розподілу, техніка і технологія, споживання|вжиток| і людські потреби, попит і пропозиція|речення|, всі соціальні дії і контакти, духовні цінності, інтелект, творчість. Характер|вдача| суспільства|товариства| визначається відтепер|віднині| не технологічним, а інформаційним базисом виробництва і способом його самозмінювання|, способом саморозвитку виробництва.

У програмованому суспільстві|товаристві| – це інформаційний спосіб самозмінювання|. В інформаційній суспільній|громадській| системі саме такий спосіб забезпечує найбільш швидке й ефективне освоєння творчо-продуктивних інновацій, породжених соціальними і духовними силами людей. По суті справи, можна говорити про «третю промислову революцію», що відбувається|походить| на наших очах, інформаційну революцію на технологічній основі новітньої|найновішої| мікропроцесорної техніки і мікроелектронної технології. Формується особливий інформаційно-технологічний спосіб виробництва, який безпосередньо і породжує інформаційне суспільство.

З одного боку, в новому способі виробництва представлені|уявляти| не тільки|не лише| виробничі сили й інформаційні виробничі відносини, але і вся структура суспільного|громадського| виробництва. Перш за все,|передусім| духовного виробництва, у вигляді його управлінсько-організаційних та економіко-технологічних складових. Наприклад, інформаційне управління, інформаційно-технологічна організація і т.д.

З іншого боку, в інформаційному суспільстві|товаристві| діє комунікативний спосіб самозмінювання| людини на основі відтворення її творчої сили як безпосередньо продуктивної. Цей спосіб характеризується по-різному|: як "вкладення в людину", як "нематеріальні накопичення" у якості висококваліфікованої робочої сили (що стала такою за рахунок послуг освіти|утворення|, культури, рекреації); як формування нової трудової "етики самовираження", що створює найбільші можливості|спроможності| для максимального розвитку особистості|особистості|, і більшої автономії людини в суспільних|громадських| відносинах. Іншими словами, в умовах, коли технічні й організаційні нововведення стають рушійною силою економічного розвитку, реалізація духовно-творчого, інформаційно-творчого потенціалу людини набуває вирішального|ухвального| значення.

Інтеграція соціальних і духовних сил людини в інформаційне виробництво як "м'яких сил" відбувається|походить| у декілька етапів. Кожен з них трансформує духовно-творчу силу людини в нову продуктивну якість, аж до повної|цілковитої| творчої самореалізації. У дослідженнях західних соціологів і економістів П.Друкера, Р.Лоуренса, Р.Фостера, Л.Турова, К.Філліпса, С. Фрімена з інноваційних перетворень у сфері праці виразно|чіткий| можна бачити, що впровадження інформаційних інновацій у західних суспільствах|товариствах| йшло у два етапи (з|із| виходом на третій, основний, по початковій інтенції| становлення інформаційних суспільств|товариств|).


2. Інформаційно-виробничий базис сучасного «постіндустріального суспільства|товариства|»

Перший етап становлення інформаційно-виробничого базису сучасного суспільства|товариства| охоплює період з кінця 40-х до початку 70-х років. Він проявив|виявляв| тенденцію до розширення нематеріальної сфери виробництва на користь сфери |звертання,обігу| торгівлі і послуг, що породило ілюзію приходу|прибутку| суспільства|товариства| "масового споживання|вжитку|", у якому чинне|панувати| місце|становище| займає|позичає,посідає| "індустрія дозвілля і розваг", "рекреаційне виробництво". Проте,|однак| по суті справи, у цей період лише змінилися пропорції між матеріальною і нематеріальною сферами виробництва на користь останньої з|із| одночасною швидкою автоматизацією технологічних процесів. Звідси - достаток товарної маси з|із| синхронним|синхрон| зниженням праценапруженості| фізичних зусиль за рахунок масової автоматизації виробництва і переходу від простого конвеєрного до автоматизованого потоково-конвеєрного виробництва. Це спричинило структурно-галузеві| перетворення праці. Відбулося помітне скорочення питомої ваги традиційних базових галузей промисловості: металургії і металообробки, автомобілебудування, суднобудування, сільськогосподарського машинобудування, виробництва дорожніх машин і устаткування|обладнання|, а раніше - текстильної, взуттєвої і швейної|швацькій| промисловості. Одночасно швидко розвивалися наукомісткі|наукоємні,наукомісткі| галузі виробництва: телезв'язок, волоконна оптика, виробництво ЕОМ, мікроелектроніка, лазерна техніка, аерокосмічна промисловість, які утворили новий "обслуговуючий сектор" в економіці. У ньому відбувається|походить| інтенсивна заміна живої|жвавої| праці на автоматизовану. Із|із| зміною соціального характеру|вдачі| праці змінюється і її зміст|вміст,утримання|: з матеріально-індустріального на нематеріально-інформаційний|. Матеріальна сфера виробництва скорочується в промисловості з 32,4% до 24,3%, у сільському господарстві - з 4,3% до 2,7%, у цілому|загалом| всієї матеріальної сфери - з 71 до 56,1%. 1

Інформаційні інновації пов'язані з різким зростанням частки|долі| розумової праці в суспільному|громадському| виробництві, отже, питомої ваги духовно-функціональної творчості, й, у міру зростання|зросту| його продуктивної віддачі, поступовим виведенням людини з|із| процесів виробництва як її безпосереднього труд-агента і встановлення над ним контролю та управління.Другий етап (70-80-ті роки). Це період структурного перетворення галузевої сфери послуг в "економіку послуг", а її - в самостійно функціонуюче "обслуговуюче виробництво" („третє виробництво”) після|потім| добувного й оброблювального. Одночасно воно, у міру інформатизації («комп'ютерна індустріалізація») і з|із| аналогічним процесом в традиційних виробництвах («комп'ютерна деіндустріалізація»), поступово перетворюється на четверте "інформаційне виробництво". В основі останнього лежать уже не потоково-автоматизовані лінії, але|та| автоматизовані виробничі системи-
1 Волков Н.В. В структурной перестройке американской экономики: особенности этапов // США: экономика, политика, идеология. – 1987. - №3. – С. 23, 29.

комплекси, не адміністративні, а інформаційно-управлінські структури господарського механізму. Це дозволило розвинути соціально-господарську інфраструктуру виробництва абсолютно|цілком| нового типу|типа| на основі самокерованих| новаторських фірм|фірма-виготовлювачів|, здатних до організаційної, технологічної і професійної синергетики. Форми колективної самоорганізації їх соціальних сил найрізноманітніші. Серед них назвемо наступні.

1. Фірми|фірма-виготовлювачі| кооперативного бізнесу. Вони не відносяться ні до приватного, ні до державного сектору, а втілюють|втілює| "нову стратегію" розвитку виробництва. Тут ключову|джерельну| роль грає не капітал і не менеджмент, а "чинник|фактор| колективного підприємництва", «чинник|фактор| людського ресурсу», творчість (генерування ідей) і новаторство (впровадження ідей) у розвитку новітніх|найновіших| технологій. Шляхом кооперативного бізнесу була оновлена вся соціальна інфраструктура західних країн: оптова і роздрібна торгівля, транспорт, зв'язок, комунальне господарство, фінанси, управління, освіта|утворення|, охорона здоров'я. "Кооперативні капітали" цілеспрямовані|ціленаправлені| на "капіталізацію нових наукових ідей". Президент телекомпанії Ті-Бі-Ес Т.Тернер вважає свою компанію схожою на кооператив, у якому всі співвласники|співволодарі|. Йому особисто належить 47% акцій кооперативного бізнесу. Це багато, але все ж таки менше половини. Його творче кредо: «Ніхто на мене не працює, вони працюють зі|із| мною».2. Новаторські корпорації. Це самокеровані| корпорації, діяльність яких побудована|спорудити| на творчому спілкуванні працівників без менеджменту як такого. Для адміністративного апарату діє "правило 100" - в апараті не більше 100 управлінців. В "Емерсон електрик" при 54 тис. працівників штаб-квартира налічує|нараховує| менше ста співробітників. Продуктова корпорація "Шламбергер" з|із| 6-мільярдним оборотом|зворотом,обертом| має всього 20 керівників1. Головним виробничим секретом подібних новаторських корпорацій є|з'являється,являється| мобільна структура творчих ролей, різне поєднання яких дозволяє розвинути продуктивну комунікацію. Подібна комунікативна організація за Е.Робертсом включає комбінації таких
1 Питерс Т., Уотермен Р. В поисках совершенства // США: ЭПИ. – 1985. - № 10. – С.99.

творчих статусів співробітників: генератори ідей - антрепренери - керівники проектами - контролери якості - тренери і наставники. Саме людське спілкування робить|чинить| соціальну і духовну творчість продуктивною. За дослідженнями Т.Аллена без духовної комунікації нові наукові ідеї не генеруються. Так, якщо число інформаційних повідомлень|сполучень|, стимулюючих генерацію нових ідей, прийняти за 100%, то лише 11% таких повідомлень|сполучення| отримано|одержувати| з|із| наукової літератури, 28% - з|із| особистих|особових| контактів з|із| колегами і цікавими для них людьми. Коли ж розробляються проекти або ведуться НІОКР, питома вага ідейно-творчої комунікації піднімається|підіймає| до 55%.

3. Ризикові (венчурні) фірми|фірма-виготовлювачі|. Це підприємства ризикової підприємницької діяльності: виробничої, інженерної і наукової, у яких робиться|чинить| ставка на "технологічний прорив" у якійсь сфері інноваційного виробництва. До них відносяться «зразкові корпорації», що перебудувалися („перевинайшлися”): "Піпл комп'ютер", | "Хьюлетт-паккард|", "ЗМ", "Піпл експрес", "Каміне ендуін|", "Уїлсон леборетріз|", "Тандем комп'ютер", "РОЛМ корпорейшн|" (США).

Принципово нове у виробничому венчурі | - це заміна системи найму робочої сили системою творчої контрактації, орендою творчих працівників і навіть усього їхнього штату на виконання певної новаторської розробки за підвищену плату в стислі терміни.Інженерний венчур| самоорганізується у вигляді інженерних центрів: центр робототехніки|, центр телезв'язку, центр системних досліджень, центр композитних матеріалів. Соціально-технологічний ризик полягає в тому, що кінцевим|скінченним| продуктом може стати, наприклад, не промисловий робот, на розробку якого отримано|одержувати| замовлення, а технічна розробка штучного зору або дотику - все залежить від того, куди "заведе" інженерну творчість.

Науковий венчур| припускає|передбачає| прямі вкладення в розвиток культури праці на основі інноваційної активності, пов'язаної з випереджаючим освоєнням наукомісткої|наукоємної,наукомісткої| продукції вищої якості. Продуктивна творчість розвивається на розширеній основі: розробляються й упроваджуються|запроваджують,впроваджують| не окремі розробки, а цілі наукові проекти, комплексні нововведення за такою загальною|спільній| схемою: інноваційне дослідження - матрична організація виконання кращих проектів - венчурне управління - акціонерні підприємства з прибуткових проектів - спільні підприємства розширеного виробництва. На фірмі|фірма-виготовлювачі| "Кардінел кепітел|" із|із| 1100 наукових проектів був прийнятий до виконання 1% і лише 2 з|із| 20 реалізованих принесли великі прибутки, які покрили всі витрати1.

4. Внутрішньофірмові винахідницькі підприємства. Це підприємства внутрішньофірмового підприємництва ("інтрапренерство|"). Такого роду діяльність заснована на особистісній|особовій| творчій праці винахідників-підприємців, які самі і реалізують свої відкриття|відчиняти| на базі внутрішньофірмових виробничих потужностей. Окрім|крім| права на ризик інтрапренеру| надається право на вибір однодумців і формування команди, розпорядження ресурсами, право самостійного виходу на ринок. Щоб|аби| інноваційний процес поставити на індустріальний грунт" внутрішнім підприємцям" створюють спеціальні "інкубаторні програми", які максимально сприяють початку нової справи|речі|, надаючи пільговий доступ до устаткування|обладнання|, капіталу, послуг, приміщень|помешкань|, консультацій персоналу. Піонером створення|створіння| інкубаторів для винахідників була корпорація "Контрол дейта|". З 1979 до 1987 рр. нею відпрацьовано 18 інкубаторних програм для 6 тис. винахідників-підприємців, які об'єдналися в 735 інтрапренерських| інноваційних підприємств. Інкубатори з|із| кількістю 1-2 винахідники складають 42%, 3-10 чол. - 38%, 11-30 чол. - 13%, більше 31 чол. - 7%. По суті, це "дрібні|мілкі| підприємства" з|із| виходом на великий бізнес. Одномісячні інкубатори – 14%, 2-6 міс. – 27%, 7-12 міс. - 27%, 13-18 міс. - 20%, 19-24 міс. - 8%, більше 25 міс. – 4%.2 З|із| інкубаторів "вирощуються" інноваційні підприємства, які вже в суспільному|громадському| масштабі займаються "інноваційним бізнесом" і тим самим освоєння творчо-продуктивних інновацій ставиться в суспільстві|товаристві| "на потік".


1 Беневоленский З.В. Современные тенденции интенсификации производства // США: ЭПИ. – 1988. – № ІІ. – С.70.

2 Иванов М.М. Инкубаторные программы // США: ЭПИ. – 1989. - №9. – С. 74 -76.
5. Робочі акціонерні фірми|фірма-виготовлювачі|. Вони засновані на трудовому підприємництві робітників|робітників,робітник-трелювальників|, що придбали|набули| на акціонерних паях капіталістичне підприємство. У соціально-культурному плані - це робоча продуктивна творчість у формах колективної акціонерної власності, що в західних суспільствах|товариствах| розцінюється як "демократизація приватної власності" (аналог нашої акціонерної приватизації державної власності). Поки що частка|доля| робочих акціонерних фірм|фірма-виготовлювачів| незначна і 50% акціонерного капіталу належить 2% власників, але|та| відповідно до "Програми передачі акціонерної власності робочим|робітником,робітник-трелювальником| і службовцям" планувалося|планерувало| до 2000 р. передати|передавати| їм 25% акціонерного капіталу. Робочим|робітником,робітник-трелювальником| і службовцям надається повне|цілковите| право самостійного розпорядження своєю соціальною продуктивною силою. Колективна форма "організації власності" знімала у них соціальне відчуття|почуття| «найманості|», і вони самі переходили до найму менеджерів.

Право голосу розподіляється пропорційно пакету акцій власника. Підприємство отримується найчастіше в обмін на можливість|спроможність| зберегти роботу і досягти її рентабельності: враховуючи 20%-ве| скорочення заробітної плати, враховуючи|лічба| кредит під заставу активів придбаного підприємства|придбаває|, а також враховуючи страхові засоби|коштів| пенсійного фонду|фундації|, й іноді|інколи| на паях з|із| банками, що фінансують операцію|угоду|. "Невичерпним" вважається|лічить| пенсійний фонд|фундація|, який перевищує 1,4 трлн|. дол. і який пускається робітниками в обіг|зворот,оберт| акціонерного підприємства. Працівники|робітники,робітник-трелювальники| набагато краще працюють|працюють|, прибуток різко зростає, іноді|інколи| 10-кратно|, що дозволяє при виході на пенсію мати пакет акцій вартістю до 10 тис. дол. кожна. Картина не завжди ідилічна, оскільки|тому що| робочі|робітники,робітник-трелювальники| нерідко|незрідка| бастують|страйкують|, щоб|аби| висловити|виказувати,висловлювати| незгоду з|із| рішеннями своїх найманих менеджерів, у|біля,в| яких на такого роду підприємствах відразу виникає свій корпоративний інтерес, прагнення обмежити «акціонерні голоси» робочих|робітників,робітник-трелювальників| на свою користь.1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   51


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка