Централізована бібліотечна система Подільського району міста Києва Бібліотека сімейного читання імені Садріддіна Айні рекомендаційний список літератури Київ*2013 Насильство в сім’ї: рек список л-ри / укладСкачати 114.27 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір114.27 Kb.Централізована бібліотечна система Подільського району

міста Києва

Бібліотека сімейного читання імені Садріддіна Айнірекомендаційний список літератури


Київ*2013

Насильство в сім’ї: рек.список л-ри / уклад. С. Батюк; ЦБС Поділ. р-ну, б-ка сімейного читання ім. С. Айні. – К., 2013. – 12 с.
Укладач: С. Батюк

Відгуки, зауваження та пропозиції надсилайте на адресу:


04086, Київ, вул. О. Теліги, 55

тел. 440-80-00

e-mail: bibliotekaimsaini@mail.ru
Сім’я - це простір без насильства!

Насильство в сім’ї – це будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім’ї по відношенню до іншого члена сім’ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім’ї як людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров’ю. (Закон України “Про попередження насильства в сім’ї”, розділ І, ст.1).


Домашнє насильство – це не окремий випадок,

а система поведінки.

Прикро, що від цього потерпають діти!
Щоб дитина стала людиною, батьки повинні стати опорою та гарантом її гармонійного особистісного становлення. Перед батьками постають питання: “як виховувати?”, “як привчити дитину до дисциплінованості?”, “чи треба карати за провину?”. На жаль, іноді батьки забувають, або не усвідомлюють межі між дисципліною та тим, що зветься “домашнім насильством ”.

Отже, перш ніж карати дитину “за щось ”, “для чогось ”, зрозумійте: не можна примусити дитину щось зрозуміти – треба підвести її до розуміння того, як слід робити. Правильно виховати можна лише підвищенням рівня конкретної особистості, розвитком почуття її гідності, поваги до себе як Людини. Насилля породжує насилля. Покарання призводить до покарання. Це прояви жорстокого ставлення до дитини.Насильство в сім’ї: цифри та факти


• 35-50% всіх жінок України, які перебували в лікарнях із тілесними ушкодженнями, були жертвами домашнього насильства. 
• Протягом одного року побутове насильство в Україні стає причиною 100 000 днів госпіталізації, 30 000 звернень у відділення травматології та 40000 викликів лікаря. 
• 30-40% від усієї кількості дзвінків, які надходять до відділень міліції, пов’язані з домашнім насильством, включаючи фізичне насильство. 
• Кількість людей, які звертаються з заявами щодо тривалого насильства в сім’ї, постійно зростає.


Яким буває насильство?


Фізичне насильство в сім'ї – умисне нанесення одним членом сім'ї іншому члену сім'ї побоїв, тілесних ушкоджень, що може призвести або призвело до смерті постраждалого, порушення фізичного чи психічного здоров'я, нанесення шкоди його честі й гідності;

Сексуальне насильство в сім'ї –протиправне посягання одного члена сім'ї на статеву недоторканість іншого члена сім'ї, а також дії сексуального характеру по відношенню до неповнолітнього члена сім'ї;

Психологічне насильство в сім'ї – насильство, пов'язане з дією одного члена сім'ї на психіку іншого члена сім'ї шляхом словесних образ або погроз, переслідування, залякування, якими навмисно спричиняється емоційна невпевненість, нездатність захистити себе та може завдаватися або завдається шкода психічному здоров'ю;
Економічне насильство в сім'ї – умисне позбавлення одним членом сім'ї іншого члена сім'ї житла, їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на які постраждалий має передбачене законом право, що може призвести до його смерті, викликати порушення фізичного чи психічного здоров'я.
Де можна отримати допомогу?


Національна «гаряча лінія» з попередження

домашнього насильства та захисту прав дитини працює:

з понеділка до суботи

з 9.00 до 20.00, тел. 0 800 500 335


Україна. Конституція України: із змінами і допов., внесеними Законами України від 8 груд. 2004 р. № 2222-IV, від 1 лют. 2011 р. № 2952-VI. К.: ЮІ. – 2010. – 40 с.

Україна. Закони. Про попередження насильства в сім’ї [ Електронний ресурс] : чинне законодавство від 15 листоп. 2001р. №2789 із змінами, внесеними відповідно до Законів N 609-V ( 609-16 ) від 07.02.2007 р., N 599-VI ( 599-17 ) від 25.09.2008 р., N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 р. N 5477-VI ( 5477-17 ) від 06.11.2012 р. // http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/2789-14.

Україна. Закони. Про охорону дитинства: чинне законодавство із змінами і допов. станом на 10 лип. 2011 р.: (відповідає офіц. текстові). – К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. – с.

Україна. Закони. Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю: чинне законодавство від 21 черв. 2001 р. № 2558 із змінами і допов. станом на 31 січ. 2009 року: (відповідає офіц. текстові) – К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. – с.

Україна. Закони. Про психіатричну допомогу : чинне законодавство від 22 лют. 2000 р. № 1489 із змінами і допов. станом на 19 червня 2007 р.: (відповідає офіц. текстові). – К.: Алерта; ЦУЛ, 2008. – с.

Україна. Закони. Сімейний кодекс України: чинне законодавство із змінами та допов. станом на 16 лип. 2012 р.: (відповідає офіц. текстові). – К.: Центр учбової л -ри, 2012. – 65 с.

●●●


Україна. Верховна Рада. Про Декларацію про загальні засади державної політики України стосовно сім’ї та жінок: постанова від 05. 03. 1999 р. № 475-XIV // Відом. Верхов. Ради України. – 1999. – № 17. – ст. 129.

Україна. Верховна Рада. Про Рекомендації парламентських слухань «Становище жінок в Україні: реалії та перспективи: постанова від 29.06.2004 р. № 1904-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – № 50. – ст. 542.

Україна. Верховна Рада. Про Рекомендації парламентських слухань «Сучасний стан та актуальні завдання у сфері попередження гендерного насильства: постанова від 22.03.2007 р. № 817-V // Відом. Верхов. Ради України. – 2007. – № 18 – 19. – ст. 273.

●●●Бондаренко, А. Ф. Психологічна допомога: теорія і практика: навч. посіб. / А. Ф. Бондаренко – вид. 4-е, випр. і допов. – К.: Освіта України, 2007. - 332 с.

Вміщує систематизований опис основних напрямків сучасної психотерапії і психологічного консультування. У контексті загальновизнаних психотерапевтичних парадигм відновлена ​​вітчизняна психотерапевтична традиція, висхідна до класичної російської філософії. Відмінною рисою видання є не тільки опис реальних ситуацій психологічної допомоги з особистого досвіду автора, але і звуковий додаток, що містить авторські психотерапевтичні сеанси.Виявити, захистити, допомогти: метод. матеріали для фахівців, які безпосередньо працюють з потерпілими від домашнього насильства / Бондарська В. М. та ін.; Міжнар. гуманіст. центр « Розрада». К., 2008. 111с.

Видання адресується тим, хто безпосередньо працює з кризовими сім'ями,що потерпають від домашнього насильства, розробляє та впроваджує превентивні стратегії запобігання насильству в сім'ї й покликане допомогти розпізнавати домашнє насильство та жорстоке поводження з дітьми, виявляти потерпілих від насильства, надавати у цьому випадку психологічну допомогу дорослій людині та дитині, що є свідком насильства чи потерпає від жорстокого поводження.Власов П. О. Насильство в сім’ї та соціальна робота із сім’ями, в яких чиниться насильство: інформ.-практ. посіб. / П. О. Власов // Дніпропетровськ: Дніпропетровська міська громад. орг. “Жіночий інформ.-координаційний центр”, 2006. – 138 с.

Однією з актуальних проблем сучасності є насильство в сім’ї. Воно не обмежується віковими, соціальними та державними кордонами, має глибоке історичне коріння. Найчастіше насильство в сім’ї застосовується до жінок та дітей, бо часто саме вони перебувають у беззахисному та підвладному становищі. Застосування насильства в сім’ї щодо жінки негативно позначається на її фізичному й психологічному самопочутті, погіршує репродуктивне й сексуальне здоров’я, знижує соціальну активність та економічну захищеність, сприяє закріпленню й відтворенню моделі насильницької поведінки в сім’ї наступними поколіннями.Кочемировська О. Можливості виявлення та попередження насильства в сім’ї: осн. поняття: посіб. для соц. працівників /О. О. Кочемировська. – Х. : НТМТ, 2008. – 44 с.

В посібнику подано загальний опис насильства в сім’ї як явища, і загальні засади протидії цьому соціальному злу. Йдеться про структуру, основні принципи та етапи роботи з домашніми кривдниками з метою корекції їхньої поведінки. Запропоновані кращі практики й особливі інструменти тренінгової роботи, поради та рекомендації тренерам, групові та індивідуальні вправи / завдання для кожного етапу колекційної програми. Законодавчі і нормативні документи стосовно домашнього насильства та додаткові матеріали, вміщені у виданні, стануть у нагоді фахівцям, які працюють з кривдниками.

Насильство в сім’ї та діяльність органів внутрішніх справ щодо його подолання: дод. до навч.-метод. посіб. для курсантів вищих навч. закл. МВС України / уклад.: Запорожцев А. В. та ін. – К., 2012. – 56 с.

Навчально-методичний посібник розрахований для використання у навчальному процесі під час підготовки курсантів вищих навчальних закладів МВС України згідно експертного висновку від 26.03.2012 р. Спеціалізований курс та матеріали методичного посібника з протидії насильству в сім’ї будуть корисними для підготовки курсантів факультетів міліції громадської безпеки навчальних закладів системи МВС та підвищення кваліфікації дільничних інспекторів міліції.

Орбан-Лембрик, Л. Е. Соціальна психологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Е. Орбан-Лембрик. – К.: Академвидав, 2005. – 446 с.

  Навчальний посібник містить систематизований виклад курсу соціальної психології. Головна його проблематика стосується предмета, завдань, функцій, методології і методів соціальної психології, соціально-психологічних проблем особистості, міжособистісного спілкування, особистостей функціонування соціальних груп, внутрігрупових і міжгрупових відносин. Також розкрито історичний розвиток соціально-психологічних ідей, характеризовано провідні напрями прикладної соціальної психології. Теоретичний та історичний матеріал проілюстровано фактами соціально-психологічного буття особистості, спільнот. Спеціальні запитання, завдання сприяють актуалізації аналітичного пізнання різноманітних аспектів соціально-психологічної проблематики.Попередження насильства над дітьми: інформ. метод. матеріали та аналіз нормат.-прав. бази / уклад. Т. В. Журавель. – К.: Вид. дім “КАЛИТА”, 2007. – 224 с.

Ця збірка зацікавить перш за все фахівців відділів у справах сім’ї та молоді та служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді представників служби дільничних інспекторів міліції та кримінальної міліції у справах дітей, педагогів, психологів шкіл й представників громадських організацій та тренерів, що працюють у сфері попередження насильства над дітьми в сім’ї та поза нею.
Психологический практикум и тренинг: профилактика насилия в семье и школе / авт.-сост. Л.В. Прикуль. – Волгоград: Учитель, 2009. – 217 с. – (В помощь школьному психолу).

Як запобігти насильству в сім'ї і школі? Як не стати жертвою насильства? На ці та інші питання допоможе знайти відповіді комплексна програма профілактики насильства. Посібник підкаже, як надати психологічну допомогу дитині, якщо нещастя все ж сталося, пропонує різні форми роботи – тренінги, бесіди, консультації.

Розгляд справ стосовно жорстокого поводження з дітьми судами України: аналіз законодавства та практики його застосування. / Ахтирська Н. М. та ін. – К.: ТОВ “К.І.С.“, 2010. – 124 с.

Науково-практичний посібник розкриває основні проблеми правового регулювання запобігання насильству над дітьми на рівні міжнародного права та національного законодавства України, визначає особливості різних видів юридичної відповідальності за його вчинення, а також висвітлює психологічне підґрунтя жорстокого поводження з дітьми.Суслова, О. І. Захист прав жінок та дітей судовими та правоохоронними органами в Україні / Олена Іванівна Суслова та ін. - К.: ПП Тютюкін, 2010. – 335 с.: табл.

Видання присвячено актуальній на сьогодні проблемі забезпечення гендерної рівності та захисту прав дітей в діяльності судових і правоохоронних органів України. В роботі розкриваються основні стандарти ООН, Ради Європи та Європейського Союзу в сфері забезпечення принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, а також захисту прав дітей; досліджуються національні правові засади реалізації принципу гендерної рівності при здійсненні правосуддя та перешкоди на шляху його впровадження в діяльність судових та правоохоронних органів України; викладаються методичні рекомендації щодо здійснення судочинства у справах, пов'язаних з порушенням прав та вчиненням насильства щодо жінок та дітей, у тому числі – насильства в сім'ї. Звернено увагу на важливість урахування гендерних та вікових особливостей при розгляді справ за участю жінок та дітей органами внутрішніх справ України. Законодавчі акти, що використані при підготовці матеріалів посібника, наводяться станом на 01 вересня 2010 р. Видання розраховане на міжнародних експертів, представників суддівського корпусу та правоохоронних органів України, адвокатів, науковців, студентів-правників, а також адресується широкому колу громадських організацій та активістів правозахисного руху.

Трохим, І. Подолання насильства в сім'ї: укр. та міжнар. досвід./ Ірина Богданівна Трохим та ін.;Західноукр. центр «Жіночі перспективи». – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2007. – 111 с.

Видання узагальнює основні здобутки та результати діяльності Західноукраїнського центру «Жіночі перспективи» у сфері попередження насильства у сім’ї та надання допомоги потерпілим від нього.Йдеться про вивчення досвіду у зверненні до державних органів потерпілих від насильства в сім’ї,про масштабність проблеми, моніторинг преси, а також подано аналіз законодавства, здійснений у рамках проекту «Впровадження стандартів прав людини у вирішенні проблеми насильства в сім’ї в Україні», підтриманого Європейським Союзом.●●●

Безлюдний, О. Насильство над дитиною в сім’ї: теорет. розвідки амер. дослідників / О.Безлюдний // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 3. – С.121 – 131.

Бова, А. Модель факторів, що обумовлюють насильство в сім’ї / А. Бова // Укр. соціум. – 2005. – № 1 (6). – C. 15 – 25.

Даниленко, Е. Битый пол : тумаки от жен и оскорбления заставляют укр.мужчин жаловаться в соц. службы и даже объединяться, чтобы отстаивать свои права / Евгения Даниленко //  Фокус. – 2010.  –  № 36. – С. 32 – 34 : фото.

Дяченко, К.І. Методична розробка уроку на тему "Психічне іта фізичне насильство над особистістю" / К.І. Дяченко // Безпека життєдіяльності . – 2005. – № 1. – С.35 – 39.

Кінаш Я. Насильство в сім’ї: реалії сьогодення / Я. Кінаш // Право України. – 2011. – № 11/12. – С. 170– 175.

Черевач, О. М           Адміністративно-правова характеристика насильства в сім’ї / Черевач О. М. //  Право і суспільство. – 2011. – № 6. – С. 147  – 151.
Ярская-Смирнова, Е. Р. Домашнее насилие над те тьми: стратегия объяснения и противодействия / Е. Р. Ярская-Смирнова, П. В. Романов, Е. П. Ангтонова // Соц. Исслед. – 2008. - №1. – С. 57 – 64.Життя таке коротке! Тому - любіть!

І шкода кожної секунди, яка не наповнена любов'ю.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка