Центральна та східна Європа 2Сторінка1/8
Дата конвертації15.09.2017
Розмір1.21 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


Досвід країн світу щодо подолання наслідків світової фінансової кризи


Зміст


Центральна та східна Європа

2

Румунія

2

Республіка Польща

3

Чеська Республіка

4

Словацька Республіка

7

Литовська Республіка

8

Естонія

10

Угорщина

11

Республіка Македонія

14

Західна Європа

15

Федеративна Республіка Німеччина

15

Велика Британія

17

Греція

18

Іспанія

22

Італія

26

Нідерланди

30

Франція

31

Близький та Середній Схід

33

Ізраїль

33

Ліванська Республіка

34

ОАЕ

35

Туреччина

36

Сирія

37

Азія

38

Китайська Народна Республіка

38

Японія

41

Африка

45

Лівія

45

Марокко

47

Єгипет

47

Північна і Південна Америки

49

Сполучені Штати Америки

49

Федеративна Республіка Бразилія

51

Мексиканські Сполучені Штати

57

Аргентинська Республіка

59

Вплив економічної кризи на розвиток провідних країн світу


  1. Центральна та Східна Європа

Румунія

Наслідки світової фінансової та економічної кризи особливо гостро позначились на соціальному та економічному становищі Румунії, в першу чергу через зростання дефіциту платіжного балансу та державного бюджету країни, зниження обсягів виробницва майже в усіх галузях економіки та зростання безробіття. Ці аспекти збільшили вразливість економіки Румунії, а уповільнення структурних реформ консервує на низькому рівні продуктивність праці та зменшує спроможність економіки країни реагувати у складних ситуаціях.

Згідно з даними Національного банку Румунії та Національного інституту статистики протягом 2009 року ц.р. спостерігалась негативна тенденція стосовно основних макроекономічних показників Румунії, зокрема:

Обсяг ВВП за 2009 рік склав 491,3 млрд. лей ( 115,9 млрд. євро), що на 7,1% нижче у порівнянні з 2008 роком. З точки зору формування ВВП, його зниженню сприяли майже усі галузі економіки, зокрема у порівняні з 2008 роком обсяг сільського господарства склав - 99,6%, промисловості - 95,7%, будівельної галузі - 86,4%, торгівлі та транспорту - 88,8%, фінансові послуги - 94,2%, інших видів послуг - 99,7 %, податки (87,6%).

Обсяги промислового виробництва за 2009 рік зменшились на 5,5% у порівнянні з 2008 роком, у тому числі металургії (-35,9%), електричного обладнання (-24,5%), виробництві текстильних товарів (-22,0%), хімічних товарів (-16,0%), фармацевтичних товарів (-16,9%), меблів (-14,5%), паперу та виробів з паперу (-10,2%). Водночас, зафіксовано зростання обсягів виробництва електричного обладнання (+16,1%), транспортних засобів (+10,7%), поліграфічної продукції (+5,6%).

В енергетичному секторі у 2009 році було вироблено 30,6 млн. тон вугілля, при тому, що 1,2 млн. тон було імпортовано, нафти – 4,3 млн. тон (6,9 млн. тон – імпортовано), природного газу - 12,9 млрд. м3 (2,0 млрд. м3 - імпортовано), електроенергії - 57,4 млрд. кВт/год (0,7 млрд. кВт/год - імпортовано).

Рецесія у промисловому виробництві призвела до уповільнення темпів зовнішньоекономічної діяльності підприємств Румунії. За 2009 р обсяг зовнішньої торгівлі Румунії становив 67 810,4 млн. євро. Загальний обсяг експорту за цей період склав 29 036,0 млн. євро та зменшився на 13,9% відносно 2008 р. Обсяг імпорту знизився у цей самий період на 32,3% і становив 38 774,4 млн. євро. Дефіцит зовнішньоторговельного балансу Румунії склав 9 738,4 млн. євро.Індекс споживчих цін у грудні ц.р. порівняно з попереднім місяцем знизився на 0,2%, індекс цін виробників промислової продукції збільшився на 0,3%.

Рівень інфляції у 2009 р. досяг позначки 4,74%.

Середній рівень заробітної плати по країні у грудні 2009 р. склав 2023,0 лей (479,0 євро), що на 0,8% нижче, ніж у грудні 2008 р.

Кількість зареєстрованих безробітних у грудні минулого року порівняно з відповідним періодом 2008 року збільшилась на 306,0 тис. осіб та на 31.12.2009 р. становила 709,4 тис. осіб. Рівень зареєстрованого безробіття за цей період становив 7,8% працездатного населення (4,4% у грудні 2008 р.). Водночас, представники профспілок прогнозують, що кількість безробітних у 2010 році може перевищити мільйон осіб.

Обсяг іноземних інвестицій за 2009 р., становив 4,8 млрд. євро (за 2008 р. - 9,3 млрд. євро). Структура іноземних інвестиції (1990-2008 рр.): 40,7% - промисловість, 23,3% - послуги, 14,0% - торгівля, 7,8% - будівництво, 6,5% - зв’язок, 7,7% - інші види діяльності. Міжнародні рейтингові агентства Standard and Poor's та Fitch виключили наприкінці 2008 року Румунію зі списку рекомендованих для інвестування країн, що викликало серйозне занепокоєння стосовно перспективи іноземних інвестицій.

Зовнішній борг Румунії станом на 31 грудня 2009 р. сягнув 64,2 млрд. євро (станом на 01.01.2009 р. цей показник становив 50,8 млрд. євро).

Загальний обсяг золотовалютних резервів Національного Банку Румунії станом на 31.12.2009 р. склав 30,9 млрд. євро (валюта – 28,3 млрд. євро, золото – 2,6 млрд. євро (103,7

Протягом останнього часу румунською стороною вживаються активні заходи з подолання негативних наслідків економічної кризи та реалізації антикризових заходів. Після формування нового уряду та затвердження нової програми урядування, базові пріоритети виходу країни з рецесії залишились незмінними. Основний акцент ставиться на стимулювання розвитку бюджетоутворюючих та експортноорієнтованих галузей промисловості. Водночас на найближчі два роки заплановане значне зменшення бюджетних видатків як на утримання державних установ, так і на реалізацію інвестиційних проектів.

З огляду на це, програмою урядування на 2009-2012 рр. у економічній сфері передбачається реалізацію низки заходів із забезпечення умов відновлення економічного зростання та забезпечення стабільності у всіх галузях. Зокрема, Уряд планує утримати рівень податків на доходи та прибутки, а також рівня ПДВ в існуючих межах, відповідно 16% та 19% протягом зазначеного терміну. Здійснюватиметься прозора фінансова політика з метою покращення умов функціонування ділового середовища.

Антикризові заходи уряду на 2010-2012 р. базуються на необхідності дотримання взятих на себе зобов’язань перед міжнародними фінансовими організаціями та забезпечення умов відновлення економічного розвитку країни. Зокрема, Уряд дотримуватиметься реалізації основних пріоритетів з метою забезпечення економічного зростання країни, з яких в якості базових визначені:


  • ефективний контроль витрат на управління для забезпечення умов виконання фінансових пріоритетів у 2010 році та недопущення зменшення видатків на інвестиції;

  • продовження процесу консолідації фінансового сектору та здійснення структурних реформ починаючи з січня 2010 року для забезпечення умов приєднання з 1 січня 2015 року до зони євро;

  • значне збільшення обсягів залучення фондів ЄС;

  • впровадження, в рамках скорочення бюджетних витрат, тимчасових заходів з підтримки промислового сектору економіки;

  • забезпечення захисту соціально-незахищених верств населення та орієнтування на інвестування у соціальну сферу, зменшення витрат на утримання державних підприємств.


Республіка Польща

Наслідки світової фінансової кризи відчутно вплинули на економічну ситуацію в Республіці Польща. У 2009 році економіка Польщі розвивалась повільнішими темпами у порівнянні з 2008 р. Після поступового пожвавлення економічної активності протягом 2006-2007 р.р. (у 2007 році зростання ВВП в РП становило 6,5 %, у 2006 році - 6,2%), у 2008-2009 р.р. відбувалися процеси гальмування. Спостерігалися відносно високі темпи росту економіки Польщі протягом трьох кварталів 2008 р., втім вже з листопада 2008 р. спостерігалась слабка динаміка закордонного та внутрішнього споживання, що призвело до передкризових явищ в окремих галузях економіки Польщі. Натомість, підводячи підсумки 2009 року експерти позитивно оцінюють сьогоднішній стан польської економіки (приріст ВВП РП за підсумками 2009 р за попередніми даними Головного статистичного управління РП становить 1,7%), проте у 2009 р. темпи росту ВВП РП були повільнішими у порівнянні до підсумків 2008 р.

У 2009 році в структурі ВВП промисловість займала частку 31,7%, сільське господарство - 4,5%, послуги – 63,8%. Зростання ВВП РП у 2009 р. півріччі забезпечувалось за рахунок приросту будівельно-монтажної продукції (на 3,7% у 2009 р. у порівнянні з 10,9% у 2008 р.), а також темпів росту роздрібного продажу (на 2,7% у 2009 р. у порівнянні до 9,9% у 2008 р.). Приріст виробництва промислової продукції у Польщі за підсумками 2009 р. знизились на 3,2%, у 2008 р. – підвищення на 9,7%. Натомість, таке зниження відбувалось на фоні низької інфляції (протягом 2009 р. рівень інфляції в РП коливався у межах 3,1% - 3,5%) та помірних темпів зростання заробітної плати (середня заробітна плата у виробничому секторі склала 3 403,9 злотих (близько 1 220,0 дол. США).

Рівень безробіття за 2009 рік склав 11,9 %. Кількість зареєстрованих безробітних станом на кінець 2009 року склала 1 893,0 тис. осіб (підвищення в середньому на 30% у порівнянні з 2008 роком).

Середньорічний індекс цін на товари та послуги за 2009 рік склав 103,5%; на продану продукцію промисловості – 103,4%.

Виконання дохідної частини бюджету за попередніми даними у 2009 рік склало 91,9% (250,9 млрд. злотих або 89,9 млрд. дол. США)1, тоді як державним бюджетом РП передбачено на 2009 р. загальну суму доходів на рівні 272,9 млрд. злотих. Виконання видаткової частини бюджету за результатами 11 місяців 2009 р. склало 91,7% (275,3 млрд. злотих або 98,6 млрд. дол. США), тоді як державним бюджетом РП передбачено на 2009 р. загальну суму видатків на рівні 300,1 млрд. злотих.

За результатами 11 місяців 2009 р. динаміка зовнішнього товарообігу РП має тенденцію до зниження. Обсяг експорту за зазначений період склав 88 702,8 млн. євро (81,2% від аналогічного показника минулого року)2, а обсяг імпорту – 96 204,9 млн. євро (72,5% від аналогічного показника минулого року). У результаті переваги рівня імпорту над експортом, спостерігається від’ємне сальдо торговельного балансу (-7 502,1 млн. євро).

За даними Національного банку Республіки Польща, прямі іноземні інвестиції за 10 місяців 2009 року склали 5 088 млн. злотих (1 600 млн. дол. США).

Зовнішній борг Республіки Польща за результатами 11 місяців 2009 р. склав 169 343,2 млн. злотих, тобто 62 719,7 млн. дол. США (станом на кінець 2008 р. - 149 743,8 млн. злотих, тобто 62 393,25 млн. дол. США)3.

Уряд Республіки Польща ще наприкінці 2008 р. в умовах світової економічної кризи, прийняв перші кроки з метою мінімізації негативних наслідків світової економічної кризи на соціально-економічну ситуацію в країні. Уряд РП прийняв «План стабільності і розвитку», в якому передбачив наступні кроки: призначити 40 млрд. злотих на збільшення лімітів і гарантій Державного казначейства РП для банків; виділити 20 млрд. злотих для малого і середнього бізнесу з метою забезпечення їхньої кредитної спроможності (в основному за посередництвом Державного економічного банку РП профінансованого на суму 2 млрд. злотих); використати фінансові інвестиції з бюджету ЄС на суму 16,8 млрд. злотих; сума вартістю 1,14 млрд. злотих буде становити т.зв. резерв суспільної солідарності для багатодітних сімей та старших осіб.

У цьому контексті головним завданням уряду РП, на відміну від практики США та більшості європейських держав, стало не допустити зростання бюджетного дефіциту, у тому числі за допомогою максимального обмеження видатків з державного бюджету, реструктуризації системи державного фінансування інфраструктурних проектів, заохочення іноземних та внутрішніх інвестицій, більш ефективного використання фінансових механізмів ЄС.
Чеська Республіка

16 лютого 2009 року Уряд ЧР, з метою подолання негативного впливу наслідків світової фінансової кризи та підтримки національного виробника, затвердил антикризові заходи, розроблені Національною економічною радою щодо протидії впливу світової фінансової економічної кризи в ЧР. Передбачено інвестувати в антикризові заходи 75 млрд. чес. крон (2 млрд. 679 млн. євро), майже 2% ВВП. З метою реалізації заходів Парламентом ЧР були внесені зміни до діючого законодавства.Основні антикризові заходи

Підтримка підприємництва та інвестицій в економіку країни:

Боротьба з безробіттям, підтримка транспортної інфраструктури:

Підтримка екологічних і інфраструктурних проектів,

Підтримка науки, досліджень та інновацій:

Підтримка освіти

Підтримка експорту і збільшення кредитних потоків:

Підтримка процесу реструктуризації і оголошення банкрутства:

На 2007-2013 рр. Чехії з європейських фондів передбачається виділити 26,7 млрд. євро. У зв'язку з фінансовою кризою, Чехія планує використати їх, по окремих програмах, достроково.

Пріоритетними є проекти, метою яких є підвищення конкурентоспроможності, поліпшення інфраструктури і стану навколишнього середовища.Щодо чеської економіки, то в 2009 р. на її стан продовжувала негативно впливати світова фінансова та економічна криза, спостерігався помітний спад інвестиційної активності, зв'язаний, в першу чергу, зниженням попиту на товари, що експортуються чеськими виробниками, небажанням інвесторів в умовах економічного спаду розширювати і модернізувати виробництво.

Зниження ВВП за перший квартал 2009 року, у порівнянні з відповідним періодом минулого року, відбулося на 4,2%, у другому кварталі на 4,7%, у третьому на 4,1%, у четвертому на 4,2%. В цілому за минулий рік показник ВВП знизився на 4,1%. Це найгірший показник за існування з 1993 року Чеської Республіки. При затвердженні державного бюджету країни на 2009 рік передбачалося зростання економіки на 4,6%. Банківська рада Чеського національного банку оприлюднила прогнозний показник щодо зростання ВВП у 2010 р. на 1,3%, у порівнянні з минулим роком.Спад промислового виробництва, який розпочався у листопаді 2008 року, продовжувався протягом звітного 2009 р. і склав 13,4%, у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Найбільше зниження спостерігається у галузі машинобудування, де виробництво машин і устаткування знизилося на 27,2%, виробництво легкових автомобілів скоротилося на 10,2%, металоконструкцій на 21,8%. Значне падіння спостерігається також у галузі металургії. Прибутки від реалізації промислової продукції зменшилися, у порівнянні з відповідним періодом минулого року, на 15,1%, від експорту на 15,1%. Нові замовлення в промисловому секторі скоротилися на 16,4%, а на експортні постачання на 15,3%. У будівництві також сталося скорочення обсягів виробництва на 1,0%.

Внаслідок світової фінансової та економічної кризи експорт та імпорт ЧР на протязі року продовжував зменшуватися. У звітному періоді зовнішньоторговельний обіг скоротився на 24,9%.

Протягом 2009 року експорт чеських товарів скоротився на 24,2%, імпорт на 27,6%, у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Найбільше експорт знизився: на транспортні засоби, залізо та сталь, скло та вироби зі скла, пластмасові вироби, електроніку, меблі, папір, металовироби.

У 2009 р. зменшився імпорт до Чехії мінерального палива, масел на 26,4%, напівфабрикатів на 25,5%, сировини (за винятком палива) на 31,7%, руди (код 26) на 65,8%, чорних металів (код 72) на 51,1%.Золотовалютні резерви Чеської Республіки на 1 січня 2009 року складали 38,0 млрд. дол. США, на початок 2010 р. 41,5 млрд. дол. США, збільшилися за рік на 3,5 млрд. дол. США.

Державний борг ЧР станом на 1 січня 2009 р. складав 51803 млн. дол. США, на кінець року 62959 млн., що на 11156 млн. дол. США більше. Державний борг на початок 2010 р. складає 36,7% ВВП.

Щодо інфляції в ЧР. За даними Чеського статистичного управління та Чеського національного банку, в грудні 2009 року споживчі ціни в Чехії зросли на 1%. В цілому за 2009 рік зростання споживчих цін також склало 1%. Ці показники рівня інфляції є найнижчими починаючи з 1989 року. У 2008 р. вона складала 6,3%.

Щодо рівня безробіття

Економічна криза повною мірою відбилася на рівні безробіття в ЧР, якій продовжує зростати. У грудні 2008 р. він складав 6,0%, у грудні 2009 р. – 9,2%.

Наприкінці минулого року в країні налічувалося понад 539 тисяч осіб, які втратили роботу при кількості вакансій менше, ніж 31 000. В країні на одне вільне місце претендує 17 осіб.

Щодо державного бюджету ЧР на 2010 р.

Парламент ЧР прийняв, а Президент ЧР В.Клаус підписав Закон ЧР "Про державний бюджет на 2010 рік". Державним бюджетом передбачено надходження 1 022 млрд.чес.крон, видатки передбачені в сумі 1 125 млрд.чес.крон. На 2010 рік заплановано «рекордний» дефіцит державного бюджету: 163 млрд. чеських крон (понад 9 млрд. доларів США). Це становить 5,3 відсотка ВВП.

Щодо виконання державного бюджету за 2009 р.

Згідно з інформацією Міністерства фінансів ЧР та Чеського національного банку, надходження до державного бюджету країни за 2009 рік склали 974,8 млрд. чес. крон, видатки – 1167,0 млрд. чес. крон.

Дефіцит досяг 192,2 млрд. чес. крон (на 172,2 млрд. чес. крон більше ніж у минулому році) – найбільший показник в Чехії, починаючи з 1993 р.

млрд.чес.крон


2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Дефіцит бюджету

46,1

67,7

45,7

109,1

93,7

56,4

97,6

66,4

20,0

192,2


Щодо скорочення видатків державного бюджету

У зв'язку зі значним зростанням дефіциту державного бюджету у 2009 р. Уряд Чеської Республіки затвердив пакет антикризових заходів, щодо зниження дефіциту бюджету у 2010 р. з 230 млрд. чес. крон до 155,3 млрд. чес. крон (відповідно 9,2 млрд. євро і 6,3 млрд.євро). Міністерство фінансів ЧР запропонувало зменшити соціальні виплати, збільшити деякі податки і на 4% понизити заробітну плату в бюджетній сфері.

Уряд Чеської Республіки затвердив план короткострокових та середньострокових заходів щодо подолання наслідків економічної кризи, запропонований Міністерством фінансів ЧР. Програма передбачає: створення додаткових умов для просування чеської продукції на ринки інших країн; збільшення надходжень іноземних інвестицій; зменшення дефіциту бюджету; надання сприяння розвитку підприємницької діяльності; зменшення безробіття; продовження пенсійної реформи, яка встановлює збільшення пенсійного віку та інші заходи.

На даний час у Чеській Республіці прийняті та діють:


  1. Антикризові заходи, розроблені Національною економічною радою, щодо протидії впливу світової фінансової економічної кризи та підтримки національного виробника. Затверджені Урядом ЧР та Парламентом ЧР у лютому 2009 р.

  2. Антикризові заходи по зниженню дефіциту державного бюджету Чеської Республіки у 2010 р. Затверджені Урядом ЧР у вересні 2009 р.

  3. Програма короткострокових та середньострокових заходів щодо подолання наслідків економічної кризи, запропонована Міністерством фінансів ЧР. Програма затверджена Постановою Уряду ЧР №119 від 08.02.2010 р та знаходиться на розгляді Парламенту ЧР.

  4. Законодавчі акти, Постанови Уряду Чеської Республіки, спрямовані на подолання кризових явищ економіки (жовтень 2008 – березень 2010 р.)


Словацька Республіка

Протягом 2009 р. відбувалось значне зниження темпів економічного розвитку Словаччини, обумовлене дією світової фінансової та економічної кризи: за даними Статистичної адміністрації СР, ВВП за 9 місяців 2009 р. у поточних цінах знизився на 6,7% порівняно з відповідним періодом 2008 р. і склав 46,828 млрд. євро. У структурі ВВП частка промисловості становила 27,8%, оптової та роздрібної торгівлі – 15,2%, транспорту та телекомунікацій – 11,0%, будівництва – 8,5%. Зниження ВВП відбулось внаслідок загального спаду виробництва у більшості сфер національної економіки СР, зменшення обсягів експорту та імпорту товарів і послуг, зниження споживання населенням внаслідок падіння купівельної спроможності. Загальний спад словацької економіки в умовах глобальної економічної кризи підсилювався фактором високої залежності економіки СР від іноземного капіталу.


  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка