Центральна бібліотека для дітей ім. М. Андросова м. Запоріжжя Бібліографічний посібник для керівників дитячим читаннямСкачати 135.33 Kb.
Дата конвертації01.05.2016
Розмір135.33 Kb.
Центральна бібліотека для дітей ім.М.Андросова

м. Запоріжжя

картинка 1 из 42420

Бібліографічний посібник

для керівників дитячим читанням

2012 р.

Толерантність в літературі

Анастасія Регельсон

Що таке толерантність? Однозначно відповісти на це питання складно, хоча для обізнаної людини це зробити досить легко, але ця легкість при подальшому глибшому розгляді здається ілюзією і помилкою.

Складність полягає не в самому визначенні, а в усіх відтінках значення толерантності. Їх маса. Для кожного народу толерантність носить свої національні особливості:

tolerancia (іспанською) - здатність визнавати відмінні від своїх власних ідеї або думки;

tolerance (французькою) - відношення, при якому допускається, що інші можуть думати або діяти інакше, ніж ти сам;

tolerance (англійською) - готовність бути терпимим, поблажливість;

kuan rong (китайською) - дозволяти, приймати, бути по відношенню до інших великодушним;

tasamul'(арабською) - пробачення, поблажливість, м'якість, милосердя, співчуття, прихильність, терпіння, схильність до інших;

терпимость(російською) - здатність терпіти щось або когось, бути витриманим, витривалим, стійким, уміти миритися з існуванням чого-небудь, кого-небудь, рахуватися з думкою інших, бути поблажливим.

На загальноприйняту думку толерантність – терпимість; прагнення і здібність до встановлення і підтримки спільності з людьми, які відрізняються в деякому відношенні від превалюючого типу або не дотримуються загальноприйнятих думок; здатність встановити і зберегти спільність з людьми, що відрізняються від нас в якому-небудь відношенні, прагнення до згоди, безконфліктність.

У «Філософському енциклопедичному словнику» (М., 1997)

толерантність визначається як «терпимість до іншого роду суджень». Що ж таке толерантність з позиції людини, яка молода, а значить,постійно взаємодіє з людьми різного віку, соціального положення, різних характерів і поглядів? Толерантність в теорії і на практиці різняться. Якщо теоретичний термін малює нам ідилію терпимості у всіх сферах життя, то на практиці виникає нерідко багато складнощів з втіленням в життя принципів толерантності. Бажано проводити регулярне анкетування серед молоді,щоб взнавати її думку з багатьох актуальних питань сучасності .

Толерантність є одним з таких питань. Думка молоді дуже важлива для створення повної картини поглядів суспільства на таке явище як терпимість. Адже молодь найбільш товариська на даний момент, і її думка особливо враховується саме в питаннях комунікабельності. Всі люди, як нам відомо, розрізняються. В кожного своє коло спілкування, і розбіжності можуть відбуватися із-за несхожості думок, характерів, із-за відмінності у віці, із-за відмінностей у вихованні, в соціальному статусі та по багатьом іншим причинам. Але ж якщо людина проявляє нетерпимість не в питаннях, де вона необхідна, а в повсякденному житті, то нерідка з нетерпимості зростають нерозв'язні сварки і конфлікти. Вони можуть носити тяжкі психологічні наслідки, такі як стреси і депресії, і наносити непоправну утрату здоров'ю конфліктуючих сторін. Терпіння повинне стати невід'ємною частиною нашого життя. Люди можуть знайти компроміс в 90% з 100%..

Толерантність застосовна швидше навіть не до конфліктних ситуацій, які можуть виникати із-за розпалювання ким-небудь напруженої ситуації або навіть скандалу, а швидше спрямована на примирення різних точок зору, пошуку компромісних рішень, повагу до точок зору інших людей, відмінних від твоєї власної. Толерантність має бути усвідомленою, не здаватися з боку пасивною байдужістю, а навпроти, виражати точку зору, як суспільства в цілому, так і окремої людини. Толерантність виражає готовність до взаємодії між людьми, що дотримуються різних точок зору. Для віруючої людини толерантність, перш за все, упокорювання. Толерантність – частина етичного виховання людини, вона відкриває великі перспективи для етичного вдосконалення особистості в процесі

повсякденного спілкування.

http://www.proza.ru/2007/02/13-279

Художня література

на допомогу формуванню толерантності у дітей

Одним із дієвих способів виховання у молоді почуття толерантності є читання художньої літератури. У багатьох творах дитячої літератури порушено тему толерантності: милосердя, повага прав інших, прийняття іншого таким, як він є.

Азимов, А. Камешек в небе / А. Азимов. – М.: Правда, 2000. –186 с.

Алексеев, В. Прекрасная второгодница: повесть / Алексеев, В. - М.,1988, - 191с.

Алексин А. Безумная Евдокия: повесть / Алексин А. - М., 1995, - 290с.

Андерсен, Х.К. Стойкий оловянный солдатик / Андерсен, Х.К .- М. : Товарищество « А. Н. Сытин и К», 1992 .- 45 с.

Бёрнетт, Ф. Таинственный сад : роман / Бёрнетт, Ф; пер. с англ. А Иванова, А. Устиновой; худож. А. Власова .- М.: Планета детства: Астрель: АСТ , 1999 .- 319 с. : ил.- (Любимые книги девочек)

Бєляєв, О. Людина-амфібія / О. Бєляєв . – К.: Веселка, 1988. – 352 с.

Бичер-Стоу, Г. Хижина дяди Тома / Г. Бичер-Стоу. – М.: Правда, 1985. – 478 с.

Блинов, Н.Н. Третий класс купил колбас…/ Н.Н. Блинов. – М.: Мол. гвардия, 1991. – 237 с.: ил.

Бронте Ш. Джейн Эйр / Бронте Ш.. – Днепропетровск: Пороги, 1992.- 498с.

Быков В. Альпийская баллада / Быков В.- К.: Рад. шк., 1989.- 416с.:ил.

Уайльд, О. Хлопчик- зірка: / О. Уайльд. – К. : Веселка, 1979. – 129 с.

Вдовенко, С.І. Сни Червоної Гори: повість / С.І. Вдовенко. – К.: ЕКОПРОДАКШН, 2008. – 208 с.

Велтистов Е. Приключения электроника / Велтистов Е.- Кишинев: Лит. Артисткикэ, 1986. – 438с., ил.

Вольф, К.-П. Война бумажных голубей: рассказы / К.-П. Вольф; пер с нем. и предисл. Б. Хлебникова; худ. А. Вальдман. – М.: Дет. лит., 1990. – 127 с.: ил.

Гордиенко, Г. Соперница из 8 «А» : повесть / Гордиенко, Г .- М. : Астрель: АСТ , 2005 .- 216 с.

Гюго В. Человек, который смеется / Гюго В.- М.: Правда, 1985.- 480с.

Далекому другу: сборник произведений писателей США и СССР/ пер. с англ.; вступл. Т. Петтеписа, А. Алексина; худ. Б. Дольников. – М.: Дет. лит., 1989. – 367 с.: ил.

Диккенс Ч. Приключения Оливера Твиста / Диккенс Ч..- М.: Высш. шк., 1984. – 431с.

Дімаров, А. Для чого людині серце / А. Дімаров . – К. : Веселка, 1988. – 40 с.

Додж, М. Срібні ковзани / М. Додж. – К.: Онікс, 2001. – 320с.

Дубов Н. Беглец: повесть / Дубов Н..-М., 1989. – 271с.

Железников, В.К. Чучело: повесть / В.К. Железников; худ. В. Гальдяев. – М.: Дет.лит., 1989. – 190 с.: ил.

Збанацкий, Ю.О. Среди добрых людей / Ю.О. Збанацкий; пер. с укр. К. Млинченко; худож. А. Резниченко. – К.: Веселка, 1986. – 191 с.

Ильина, Е. Четвёртая высота / Ильина, Е.- М.: Дет. Лит., 1989 .- 335 с.:ил.

Кассиль, Л. Черемыш- брат героя : повесть/ Кассиль, Л.- М.: Дет. Лит., 1964 .- 74 с.

Катаев, В.П. Цветик- семицветик: сказка / Катаев, В.П.; худ. О. Ротман.- М.: Издательство Оникс, 2007 .- 48с.

Короленко, В. Дети подземелья: повесть / В. Короленко – М.: Дет. лит., 1987. – С. 11-62.

Красавин, Ю.В. Теплый переулок: повесть / Ю.В. Красавин; худож. А. Гладышев. – М.: Дет. лит., 1990. – 95 с.: ил.

Куроянаги, Т. Тотто-тян, маленькая девочка у окна: повесть / Т. Куроянаги; пер. с япон. Л. Левина; предисл. В. Цветова; рис. В. Брагинского. – М.: Дет. лит., 1988. – 191 с.: ил.

Линдгрен, А. Расмус - бродяга / А. Линдгрен. –К.: Веселка, 2000. – 188с.

Мало, Г. Без семьи: / Г. Мало. – К.: Веселка, 1989. – 350с.

Мамин- Сибиряк, Д.Н. Серая Шейка: сказка / Мамин- Сибиряк, Д.Н.; худож.: Г. Никольский .- М.: Дет. Лит., 1981 .- 32 с.

Матвеева Л. Интриги в 6-б: повесть / Матвеева Л.- М.: Астрель, 2010. – 317с.

Матвеева, Л.Г. Дружба, зависть и любовь в 5 «В»: повесть/ Матвеева, Л.Г.- М.: Астрель :АСТ, 2008 .- 383 с.

Медведев В. Флейта для чемпиона: / Медведев В.-М.,1996-208с.

Платонов, А. Ещё мама / Платонов, А.- Л.: Дет. Лит., 1989 .- 74 с.

Портер, Э. Возвращение Полианны / Портер, Э; пер. с англ. А.Шараповой; худож. А. Власова .- М.: Глобулус, 2005 .- 216с.

Портер, Э. Полианна / Портер, Э; пер. с англ. А. Иванова, А. Устиновой,; худож. А. Власова .- М.: Глобулус, 2005 .- 220с.

Скотт, В. Айвенго: / В. Скотт. – К.: Тернопіль, 2005. – 435 с.

Стайн Р. Жестокие мечты . Выпускной класс / Стайн Р.-М., 2010. – 314с.

Стрелкова, И.И. Чет и нечет: повесть / И.И. Стрелкова; рис. В. Юдина. – 2-е изд. – М.: Дет. лит., 1983. – 190 с.: ил.

Твен М. Приключения Тома Сойера / Твен М.- Свердловск, Средне- Уральское книжное издательство, 1973.-176с.

Тендряков В. Чудотворная: повести / Тендряков В.. – К., 1995. – 429с.

Терен, В.В. Повістинка про Потворка: повісті та оповідання / В.В. Терен; худож. В.С. Мельничук. – К.: Криниця, 2004. – 303 с.: іл.

Троепольский Г.Н. Белый Бим Черное ухо / Троепольский Г.Н.-М.:АСТ:Астрель,2007. – 315с.: ил.

Тютюнник, Г. Степова казка / Г. Тютюнник. – К.: Веселка, 2008. – С. 11 - 45.

Черкасенко, С. Малий горбань / С. Черкасенко. – К.: Школа, 2009. – 174 с.

Школьные истории, веселые и грустные: рассказы / сост. З. Короза; худож. Т. Никитина. – М.: Дет. лит., 1989. - 206 с.: ил.Список методичної літератури на допомогу формуванню толерантністи у дітей

Бакка, Т. Подолання негативних проявів стереотипного мислення та формування толерантності, як основи співжиття в полікультурному суспільстві // Історія в школах України . – 2010 .– №4 . – С. 29 – 33.

Бех, І.Д. Школа толерантності: [орієнтовна концепція толерантності; програма спецкурсу «Психологія толерантності людських стосунків; корекційно – виховний тренінг «Я – толерантна особистість»] / І.Д. Бех, Т.А. Горлач та інші // Позакласний час . – 2010 . – №7 . – С. 41 – 54.

Біблійні заповіді як першоджерело морально-правових законів духовної свободи // Позакласний час. – 2009. - № 21/22. – С. 53 -54.

Боева, Л. Мы разные, но мы не чужие. Социализирующие ресурсы детской библиотеки : [развитие толерантности библиосредствами] // Библиополе . – 2009 . – №11 . – С. 28 – 32.

Бондарчук, А.В. Сделай шаг навстречу : школа толерантности // Позакласний час. – 2010. - № 10. – С.30 -32.

Буцька, І.В. Всі різні – всі рівні: [сценарій до Дня толерантності] // Позакласний час. – 2011. - № 10. – С. 23 -24.

Встречи во Вселенной : [ игра для старшеклассников на развитие толерантности ] // Позакласний час.- 2010. - №10. - С. 33 – 36.

Гаврилюк, О. Мудрість – у взаєморозумінні. Формування толерантності школярів у процесі їхнього культурологічного розвитку // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях та колегіумах . – 2010 . – №9 . – С. 9 – 10.

Гармонія і різноманітність : [ матеріали до Міжнародного дня толерантності ] // Позакласний час. 2010. - №10. – С. 24 – 36.

Гарнійчук, В.М. Дискусія, як один із методів виховання патріотизму старших підлітків:[варіант тематичної дискусії «Толерантність і міжетнічні відносини»] // Позакласний час . – 2009 . – №17/18.– С. 3 – 6.

Генчева, Е.Ю. Место встречи. Размышления о Библиотеке иностранной литературы, её генерального директора: [о толерантности и благотворительности] // Библиотека в школе . – 2010 . – №15 . – С. 2 – 4.

Горбань, Т.І. Діалог між культурами - шлях до толерантності та демократії. // Виховна робота в школі. - 2011.-№ 4. - с 21.

Діти з особливими потребами: [сценарій: толерантність] // Шкільний світ . – 2011 . – №9 . – С. 21.

Дудникова, Е. Учиться идти навстречу друг другу. Межнациональные отношения подростков: результаты исследования // Библиополе . – 2011 . – №4 . – С. 39 – 41.

Євтушенко, С.В. Твори добро!: [ виховна година] // Виховна робота в школі.-2011.-№10.-с47-49

Жмихова, І. Б. Толерантна педагогіка в освітньому та виховному просторі школи : [методика та досвід роботи ] // Виховна робота в школі. – 2009. - №6. – С. 41 - 47.

Жмихова, І.Б. Релігійна толерантність у системі демократичних цінностей: [в номері добірка сценаріїв по толерантності] // Виховна робота в школі . – 2011 . – №4 . – С. 21 – 22.

З декларації принципів толерантності: [поняття, виховання] // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах . – 2010 . – №9 . – С.4.

Каганець, І. Межа толерантності // Українська культура. – 2008. - № 4. – С.8 – 9 .

Карпій, К. Два крила: [сценарій: толерантність] // Шкільний світ . – 2012 . – №5 . – С. 21 – 22.

Кравченко, І.Я. Школа - рідна домівка! [спілкування в колективі, родині] // Виховна робота в школі. - 2011.- № 9.- с 50-55.

Круглик, Т. «Другой. Другие. О других»: [обсуждение прочитанного, как метод формирования миролюбия через книгу. материалы практикума] // Библиополе . – 2011 . – №5 . – С. 47 – 49.

Кузьмина, Н.М. Давайте уважать друг друга :[сценарий для учащихся 5 – 7 классов по толерантности] // Читаем. Учимся. Играем. – 2011. –

№ 3. – С. 102 – 107.

Куса, Т.М. Людина починається з добра.: [тренінг-засідання] // Виховна робота в школі.-2011.-№ 10.-с 24-28.

Ланько, О.М.Краса мирного життя. [виховна година] // Виховна робота в школі. - 2011. -№5.-с38-42.

Луньова, І. Українці - співтворці європейської культури // Виховна робота в школі. -2011.-№8.-с 42-45.

Мартинець, Н.А. Проектна діяльність у професійному становленні особистості старшокласників. : [управління конфліктами] // Виховна робота в школі. - 2011. -№4.-с42-55.

Мишина, Л. Другому как понять тебя?: [из опыта проведения заседания дискуссионного клуба, по священного проблемам толерантности] // Библиополе . – 2009 . – №9 . – С. 38 – 40.

Мудрість у взаєморозумінні : [ матеріали науково – практичної конференції « Формування толерантності старшокласників у процесі їхнього культурного розвитку» ] // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. - №9. – С. 9 – 70.

Нагаєва, З. Мир другим языком: [опыт работы по воспитанию культуры межнациональных отношений] // Библиополе . – 2010 . – №9. – С. 60 – 61.

Назаренко, Л.М. Система формування громадянських цінностей учнівської молоді : [приклади вправ на набуття підлітками навичок рефлексії, комунікації, толерантності, тощо; програма виховної роботи з учнями 5 – 7 класів на основі проектної діяльності] // Виховна робота в школі . – 2010 . – №4 . – С. 16 – 33.

Новикова, Т.А. Мы разные, а жить приходится вместе. Социально – речевая и правовая адаптация детей – мигрантов в детской библиотеке: [опыт работы по проекту толерантного воспитания (цели, задачи, этапы реализации)] // Библиотека в школе . – 2010 . – №22 . – С. 18 – 20.

Прокопенко, Т.В. Толерантність врятує світ : [сценарій] // Позакласний час. – 2010. - № 10. – С. 28 -29.

Пронина, Н. Узнать, чтобы полюбить. Воспитываем уважение к чужой этнической культуре : [опыт работы] // Библиотека . – 2010 .- №10 .- С.54-58

Пудак, Р. Вчимося бути толерантними [тренінг] // Виховна робота в школі .- 2009 .- №6 .- С.48-49

Рабчевська, В. В. Спілкуймося з відкритим серцем : [ сценарій з толерантності ] // Виховна робота в школі .- 2011 .- №4 . – С.15-16

Рудышина, Т. В. Территория детства. Где она? : [детские библиотеки в помощь воспитанию толерантности] // Библиотека в школе .- 2011 .- №13 .- С.22-26, 39-43.

Сидоренко, Н. М. Толерантність і нетерпимість : [сценарій] // Виховна робота в школі . – 2010 . - №10 . – С.40-43.

Смольговская, М. Я. Где учат любить? Подиум-дискуссия на родительском собрании : [воспитание толерантности у детей] // Библиотека в школе .- 2010 . - №10 . – С. 15-16.

Темченко, Н. А. Добре там жити, де вміють дружити : [творча зустріч із дітьми з обмеженими можливостями] // Розкажіть онуку . – 2011 . - №1 . – С.47-48.

Тихонова, Е. « Содружество» объединяет партнеров : [опыт работы по формированию толерантности] // Библиополе . – 2011 . - №1 . – С.17-21

Толерантність - шлях до незалежності. З виступів учителів Вінниччини на Міжобласній науково-практичній конференції «Формування толерантності старшокласників у процесі їхнього культурологічного розвитку» // Українська мова й література в середніх школах,гімназіях, ліцеях та колегіумах . – 2010 . - №9 . - с.11-37

Томаева, Л. Все мы жители одной планеты. Что значат добрососедские отношения сегодня : [опыт работы по воспитанию толерантности] // Библиотека . - 2010 . - №12 . – С. 28-31.

Томчук, М. Уроки літератури - те поле, де засіваються зерна любові до ближнього : [ актуальні проблеми виховання толерантності в учнів ] // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. - №9. – С. 6 – 8.

Тремаскина, Т. Согласие сегодня – мир навсегда : [сценарий. 16 ноября – всемирный день толерантности] / Т.Тремаскина. // Библиополе . – 2009 . - №11 . – С. 67-69

Трохименко, Г. Толерантність врятує світ : [досвід роботи] // Світ дитячих бібліотек . – 2011 .-№1 . – С.25.

Троянова, Е. Диалог под музыку воспоминаний. Дни национальных культур в библиотеке : [опыт работы Липецкой областной детской библиотеки по воспитанию культуры межнационального общения] // Библиополе . – 2011 . - №3 . – С.37-39.

Умаханова, Б. М. Книги учат жить в мире и согласии : [опыт работы программы «Диалоговое чтение как важнейший инструмент преодоления этнической нетерпимости , проекты. «Сказки со всего света»; «Индейская деревня»; «Другой, другие, о других» ] // Школьная библиотека . – 2011 . - №3 . – С . 64-67.

Устинова, Ю. Д. Толерантність-шлях до миру. Виховна година : [сценарій] // Виховна робота в школі . – 2011 . - № 10 . – С .41-43.

Фокіна, Т. В. Програма « Толерантна особистість» : [основні етапи реалізації] // Виховна робота в школі . – 2011 . - №10 . – С.20-23.

Хохлова, Ж. Б. Город в темноте. Опыт сопереживания : [опыт работы детской библиотеки по программе «Воспитание толерантности у детей младшего школьного возраста] // Библиотека в школе . – 2010 . - №11 . – С. 18-20.

Целова, Д.Д. Мы все такие разные : [игровое мероприятие по теме «толерантность» для учащихся 4 – 5 классов] // Читаем. Учимся. Играем. – 2010. - № 11.- С. 62 – 65.

Цубенко, Л.А. Християнська етика - шлях до здорового способу життя // Виховна робота в школі. - 2010. - № 12. - с 20.

Школа толерантності : [ матеріали спецкурсу ] //Позакласний час. 2010. - №7. – С. 41 – 54.

Шуманська , Т. «Виховуй у собі людину» : Виховання толерантності на прикладі творчої спадщини Василя Сухомлинського : [ система завдань для уроків української мови у старших класах ] // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. - №9. - С. 65 – 69.

1


http://www.tolerance.ru/  – Сайт «Толерантность» посвящен проблеме толерантности и экстремизма . Был создан в рамках Федеральной Целевой Программы. Основная цель сайта – распространение идей и социальных образцов толерантности, информации о практическом опыте приобщения к культуре толерантности людей разного возраста, вероисповедания, национальности.

Сайт развивается в направлении интерактивности. Посетители могут  участвовать в опросах, дискуссиях, «серьезных играх», задавать вопросы специалистам, присылать свои материалы.  Есть аналитические и методические  материалы, мастер-классы, тренинги для подростков.

 


http://www.libozersk.ru/pics/pages/id_425/image003.jpg


 http://www.spbtolerance.ru/ – «Толерантность» : Программа Правительства С.-Петербурга.

 

 

http://www.krugosvet.ru/images/new/logo1.jpg


Толерантность. Исторические и психологические аспекты понятия «толерантность» в энциклопедии «Кругосвет»

 http://discussiya.com/wp-content/uploads/2008/11/tolerance.jpg

 http://discussiya.com/2008/11/15/tolerance/ – Ещё раз о толерантности и методах обучения


методическое сообщество по воспитанию толерантности


 http://www.openclass.ru/node/50859  – Методическое сообщество по воспитанию толерантности на проекте «Сетевые образовательные сообщества»

 

 

толерантность


http://tolerance.herzen.spb.ru/ – Толерантность. Проект психолого-педагогического факультета РГПУ им. А.И. Герцена

 

 

толерантность - дорога к миру


 http://tolerantnost.narod.ru/practic.html   – Тренинг толерантности для подростков

http://rl-online.ru/info/authors/91.html  – Толерантность как проблема воспитания

 http://www.toleran.ru/map/    – Толерантность как часть культуры. Семья и её роль в воспитании толерантности.http://www.tolz.ru – Толерантность, Открытость, Лояльность, Цивилизация : Межкультурный диалог – проект Администрации Свердловской области

http://iqtest.kulichki.net/terpi/index.php  – Интерактивный тест на терпимость

http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./11848/12428/131026/131045/135331/135335 – Буклет «Толерантность»

Золотухин, В.М. Толерантность как принцип поведения // Рукописный журнал Общества ревнителей русской философии. – 2002. – Вып.5.

Темичева, Е. Толерантность как условие существования // http://www.polemics.ru/articles/?articleID=951  http://centrobr.stavedu.ru/norma/norma.htm – Толерантность. Проект Ставропольского Центра образования (методические материалы, сценарии уроков, внеклассных мероприятий, проекты)

http://ypk.yspu.yar.ru/tolerance/3.htm – Программа спецкурса «Педагогика толерантности» (Ярославский педагогический колледж)

http://21205s14.edusite.ru/p17aa1.html – Воспитание толерантности: приемы для индивидуальной и групповой работы (есть сценарии классных часов)

http://www.tolerance.histnet.ru/?section=content  – Толерантность и патриотизм : Учебное пособие

http://ichelovek.lik10.ru/theory/t_page6.html – Я=Человек : проект Гимназии №10 (г. Невинномысск) – теория, разработки уроков, мероприятия, размышления детей


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка