Бюллетень для учителей предметников апрель 2013г. Информационный методический бюлетень для учителей предметников/ Сост. Капшукова Л. Р. Саки, 2013. 20 сСкачати 330.73 Kb.
Дата конвертації01.05.2016
Розмір330.73 Kb.
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

САКСКОЙ РАЙГОСАДМИНИСТРАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ПРЕДМЕТНИКОВ
АПРЕЛЬ 2013г.

Информационный методический бюлетень для учителей предметников/ Сост. Капшукова Л.Р.- Саки, 2013. – 20 с.
Дмитренко // Мистецтво та освіта. — 2012. — № 1. — С. 2-7; № 2. — С. 2-5 ; № 3. — С. 2-6; № 4. — С. 2-6.

 1. Музичне мистецтво : для загальноосвіт. навч. закл.: 1-4 кл.:

[навчальна про­грама] / Л. Хлебникова, Л. Дорогань, І. Івахно [та ін.] // Мистецтво та освіта. — 2012. — № 1. — С. 14-19; № 2. — С. 10-14; № 3. — С. 11-15 ; № 4. — С. 12-15.

6.Савченко, Т. Т.

Література в музичному мистецтві : музичне мистецтво, 5 кл. : [урок-гра] / Т. Т. Савченко // Мистецтво в шк. Музика. Образотвор. мистецтво. Худож. куль­тура. — 2012. — № 11. — С. 5-8.

Мы надеемся, что наш Бюллетень поможет Вам быстро и правильно сориентироваться в поиске информации, необходимых для реализации Ваших идей!

День слави й печалі / Л. Орленко // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. — 2012. — № 11. — С. 29-32. Представлено урок-пам'ять, присвяче­ний річниці бою під Кругами.

 1. Піліпюк, Е. В.

Економічний розвиток українських земель на початку XX століття : істо­рія України, 10 кл. / Е. В. Піліпюк // Іс­торія та правознавство. — 2012. — № 32. — С. 19-23.

Учителю курса « Музыкальное искусство»

Статті в періодиці

1.Гащенко, 0. Ю.

Пісенний листопад : музичне мистецтво + образотворче мистецтво, 4 кл. / 0. Ю. Гащенко, Н. Д. Філатова // Мистецтво в шк. Музика. Образотвор. мисте­цтво. Худож. культура. — 2012. — № 11. — С. 23-25.

  1. Гризоглазова, Т.

Застосування мультимедійних технологій у проектній діяльності підлітків на уроках музичного мистецтва : [5-8 кл.] / Т. Гризоглазова, Н. Новикова // Мисте­цтво та освіта. — 2012. — № 4. — С. 25-28. — Бібліогр.: 4 назв.

 1. Измаилов, Т. И.

Сказочная тема в профессиональной музыке: музыкальное искусство, 5 кл. / Т. И. Измаилов // Мистецтво в шк. Музика. Образотвор. мистецтво. Худож. куль­тура. — 2012. — № 11. — С. 2-4.

 1. Мистецтво : для загальноосвіт. навч. закл. : 1-4 кл.

[навчальна програма] / Л. Масол, О. Гайдамака, Н. Очеретяна, 0.

«Мастерство учителя – это специальность,

которой надо учиться.»
А.С. Макаренко.

Современное школьное образование развивается в режиме инновационного поиска, вызывающего изменения различных компонентов деятельности специалистов. В этой связи особое значение приобретает усиление непрерывного характера обучения и профессионального совершенствования педагога как условия его активной адаптации к новым моделям деятельности, повышения уровня подготовленности к решению профессиональных задач.

Для того, чтобы учить других, учитель должен знать не только свой предмет и владеть методикой его преподавания, но и ориентироваться в современном мире и различных сферах общественной жизни, иметь знания в близлежащих научных областях, быть культурным человеком в широком смысле этого слова. Ключевым фактором для профессионального самосовершенствования должно стать самообразование.Учителю английского язика

Статті в періодиці

 1. [Граматичний матеріал з англій­ської мови для учнів

початкової шко­ли] // Англ. мова та л-ра. — 2012. — №31/32, —С. 2-20.

Правильне вживання займенників з осо­бовими формами дієслова у теперішньо­му, майбутньому, минулому часі. Реко­мендації щодо правильної побудови за­питань у взаємозв'язку з відповідною особовою формою дієслова.

 1. Denysiuk, L.

Madam Tussaud's museum in London : Based jn the cjurse book «Friends 2», Pearson Longman / Laiysa Denysiuk // English. — 2012. — November (№ 22).

 1. Donchenko, 0.

Play «Trick or treat» / Olena Donchenko // English. — 2012. — November (№ 22). English. Почат, шк. — № 11. — P. 7-9.

 1. Golovetska, 0.

A perfect teacher / Oksana Golovetska // English. — 2012. — November (№ 22). P. 21-22.

 1. Skyba, N.

Miraculous world of science / Natalia Skyba // English. — 2012. — November (№ 22). — P. 26-28.

 1. Yarovenko, S.

Inventors and inventions / Svitlana Yarovenko // English. — 2012. — November (№ 22). — P. 23-25.

 1. Гірняк, В. С.

Західноукраїнська Народна Республі­ка : історія України. 10 кл. / Олександр Акімов // Історія України. — 2012. — Листопад (№ 41/42). — С. 17-22.

  1. Гаврилюк, Л.

Київська Русь у другій половині XI першій половині ХНІ ст. : інформ. пас­порт. Історія України, 7 кл. / Любов Гаврилюк, Ольга Чілій // Шк. бібл.- інформ. центр. Інформ. забезпеч, навч. процесу. — 2013. — № 3. — С. 59-64.

  1. Голуб, К. О.

Активізація національного руху в дру­гій половині 80-х років : історія Украї­ни, 11 кл. / К. О. Голуб // Історія та правознавство. — 2012. — № 32. — С, 13-18.

Економічний розвиток українських земель на початку XX століття : істо­рія України, 10 кл. / Е. В. Піліпюк // Іс­торія та правознавство. — 2012. — № 32. — С. 19-2

5.Горак, І.

Трагедія полковника Петра Болбочана : спроба державного перевороту в УНР влітку 1919 р. / Інна Горак // Історія України. — 2012. — Листопад (№ 41/42). — С. 13-16. — Бібліогр.: 6 назв.

 1. Мамонов, Г.

Урок на вулиці : метод, рек. до прове­дення уроків-екскурсій з історії рідно­го краю : 5-9 кл. / Георгій Мамонов // Історія України. — 2012. — Листопад [№ 41/42). — С. 23-24.

 1. Орленко, Л. 1. Кравченко, Т. В.

Засідання наукового товариства «Інте­лект» : (секція «Фізика») / Т. В. Крав­ченко // Фізика в шк. України. — 2012. - №22. —С. 17-20.

Тема засідання «Експериментальне під­твердження теорії під час вивчення явища тертя».

 1. Кравчук, Ж. М.

Початкові відомості про будову речо­вини. 7 кл.: [урок-гра] / Ж. М. Кравчук // Фізика в шк. України. — 2012. — №22, —С. 29-31.

 1. Кубявка, 0. Ю.

Виштовхувальна сила. Закон Архіме- да. Повітроплавання : 8 кл. / О. Ю. Ку­бявка // Фізика в шк, України. — 2012.-№22. —С. 24-28.

 1. Кудояр, Н.

Екоклуб : факультативне заняття. 8 кл. / Наталія Кудояр // Фізика. — 2012. — Листопад (№ 21). — С. 27-29.

 1. Михайлова, О.

Електричний резонанс:інтегрований урок (фізика, інформатика, алгебра) : 11 кл. / Ольга Михайлова, Наталія Ши- шова // Фізика. — 2012. — Жовтень (№20). —С. 14-17.
Учителю истории

Статті в періодиці
1.Виникнення ісламу. Арабський халіфат: всесвіт, історія. 7 кл. / Лілія Авдими­рець ; матеріали надані Наталією Кля- сен // Історія України. — 2012. — Лис­топад (№ 43). — Всесвіт, історія. — №11, —С. 21-24.

  1. Акімов, О.

Modern communications and technology: 10 form / В. C. Гірняк // Англ. мова та л-ра. — 2012. — № 34/36. — С. 34. — Бібліогр.: 7 назв.

 1. Ігнатьєва, С. В.

Holiday: 6 form / С. В. Ігнатьєва // Англ. мова та л-ра. — 2012. — № 34/36. — С. 20-24.

 1. Йовенко, 1.1.

О. Henry «Red Chief» : 7 кл. Позакласне читання /1.1. Йовенко // Англ. мова та л-ра. — 2012. — № 34/36. — С. 85-87.

 1. Картавцева, Г.

Новітні технології та сучасний урок / Галина Картавцева // English. — 2012. — November (№ 22). — P. 11-12. — Бібліогр.: 5 назв.

Учителю украинского языка

Статті в періодиці

 1. Басиста, Л. С. Файл 1. Активізація пізнавальної діяльності

учнів : [укр. мова] / Л. С. Ба­систа // Вивчаємо укр. мову та л-ру. — 2012. — № 32. — Фаховий сервер. №5, —С. 20-8-1-20-8-8.

 1. Беляева, О.

Структура, види і форми мовленнєвої комунікації / Олена Беляева // Укр. мова і л-ра в шк. — 2012. — № 6. — С. 53-57. — Бібліогр.: 27 назв.

 1. Бондаренко, Н.

Правописні поняття як базові у форму­ванні правописної компетентності учнів : [5-7 кл.] / Неллі Бондаренко // Укр. мова і л-ра в шк. — 2012. — № 6. — С. 9-13. — Бібліогр.: 9 назв.

Визначено поняття і термінологічний апарат орфографії й пунктуації сучасної української літературної мови. Визначено поняття і термінологічний апарат орфографії

 1. Гнаткович, Т.

Методичні аспекти формування мовної й мовленнєвої компетентностей шко­лярів у процесі вивчення складносуряд­ного речення : [9 кл.] / Тетяна Гнатко­вич // Укр. мова і л-ра в шк. — 2012. — № 6. — С. 2-8. — Бібліогр.: 12 назв.

Наведено приклади побудови уроків з узагальнення та систематизації вивче­ної інформації з використанням таких ін­новаційних освітніх технологій, як лінг­вістичний аналіз тексту й ігротехніка.

 1. Ковальова, В. 0.

Звуки мови і звуки мовлення. Голосні й приголосні звуки : 5 кл. / В. 0. Кова­льова // Вивчаємо укр. мову та л-ру. — 2012. —№ 32, —С. 13-15.

 1. Корнійко, В.

Гра як один із методів активного на­вчання на уроках української мови та літератури / Василь Корнійко // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. — 2012. — №11, —С. 32-34.

Розглянуто приклади використання ігрових моментів на різних етапах уро­ку. Запропоновано розробку уроку української мови з теми «Повторення вивченого про іменник» (6 кл.).

 1. Маткобожик, В.

Довідник «Все для учнів про фразео­логію» / Вікторія Маткобожик // Укр. мова і л-ра в шк. — 2012. — № 4. — С. 42-45 ; № 5. — С. 52-55 ; № 6. — С. 25-30. — Бібліогр.: с. 34.

 1. Новосьолова, В.

Тестові завдання для контролю на­вчальних досягнень учнів 5 кл. з теми «Лексикологія» / Валентина Новосьо­лова // Укр. мова і л-ра в шк. — 2012. — № 6. — С. 13-15.


  1. Бенгард, Л. М.

Вредные привычки — знак беды? : ток-шоу, 7-9 кл. / Л. М.Бенгард // Ви­хов. робота в шк. — 2012. — № 11. — С. 47-50. — Бібліогр.: 4 назв.
Учителю физики

Статті в періодиці

       1. Анішина, Л.

Війна струмів: Едісон проти Тесли : урок узагальнення та систематизації знань. 11 кл. / Лариса Анішина // Фі­зика. — 2012. — Листопад (№ 21). — С. 16-20.

       1. Бондаренко, 3.

Радон: друг чи ворог? : конференція - роздум. 9-11 кл. / Зоя Бондаренко // Фізика. — 2012. — Листопад (№ 21). — С. 21-26.

       1. Головата, В.

Електростатика : урок-телевізійні но­вини : 11 кл. / Віра Головата // Фізика. - 2012. — Жовтень (№ 20). — С. 18-24.

  1. Головачук, О.

Енергозбереження у школі / О. Голо­вачук // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. — 2012. — № 11. — С. 75-78.

Представлено розробку навчального проекту, підготовленого учнями 9-го кл.

  1. Захарова, Л.

Використання якісних задач на уро­ках фізики : 7-8 кл. / Любов Захарова // Фізика. — 2012. — Жовтень (№ 20).

 • Вкладка, с. 1-31. — Бібліогр.: 9 назв.


Учителю курса « Основы здоровья»

Статті в періодиці


   1. Вербицька, 3.

Школа проти СШДу : виховний захід для старшокласників / Зоя Вербицька // Здоров'я та фіз. культура. — 2012.

 • Листопад (№ 21). — С. 25-29. — Бібліогр.: 5 назв.

  1. Гикава, I.

Викрадення дітей і торгівля ними. Без­притульність. Залучення до небезпеч­них видів бізнесу і найгірших видів праці : основи здоров'я, 8 кл. / Ірина Гикава // Здоров'я та фіз. культура. — 2012. — Листопад (№ 21). — С. 20-21. Бібліогр.: 4 назв.

  1. Кучинська, Л. А.

Косметичні проблеми підлітків: 7 кл. / Л. А. Кучинська // Основи здоров'я. — 2012. — № 11. — С. 17-22. — Бібліогр.: 8 назв.

  1. Недопас, 0.

ВІЛ/СНІД. Знання і розуміння : основи здоров'я : 8 кл. / Ольга Недопас // Здоров'я та фіз. культура. — 2012. — Листопад (№ 21). — С. 15-19.

Тренінгове заняття «Дружба це...» / С. Ю. Овчаренко // Основи здоров'я. — 2012, —№ 11. —С. 42-43

  1. Новицький, Г. Г.

Інтелектуальна гра для знавців ПДР [правил дорожнього руху] «Чудова сімка» : [сценарій] / Г. Г. Новицький // Основи здоров'я. — 2012. — № 11. — С. 39-41. — Бібліогр.: 4 назв.

  1. Бакало, О.

Соціальні аспекти здоров'я молоді : виховна година, 10-11 кл. / Ольга Ба­кало // Здоров'я та фіз. культура. — 2012. — Листопад (№ 21). — С. 22-24.
Представлено тематичну контрольну роботу з теми «Лексикологія. Стилістич­ні засоби лексикології і фразеології».

Учителю мировой литературы

Навчальна література

 1. Давидова, 0, А.

Світова література. 7 кл.: тест-контроль / 0, Давидова. Тернопіль : Підручн. і посіб., 2012. — 94 с.
Статті в періодиці

 1. Александрова, А. В.

Інтегрований урок світової літератури та історії за повістю

М. В. Гоголя «Тарас Бульба». 7 кл. / А. В. Александрова // Зарубіж. л-ра в шк. — 2012. — № 22. — С. 17-24.

 1. Бардашевська, А.

Організація читання сучасної дитини: на шляху до нової моделі / Анна Бар­дашевська // Світ дит. б-к. —2012. — № 4. — С. 56-57.

 1. Бойко, Л.

«Так ось вона Січ!» / Любов Бойко // Зарубіж. л-ра. — 2012. — Листопад (№ 23). — С. 6-9. — Бібліогр.: 6 назв. Представлено два уроки за твором М. Гоголя «Тарас Бульба».

 1. Грабовець, О. А.

Файл № 7. Проект «М. В. Гоголь і Укра­їна» / 0. А. Грабовець // Зарубіж. л-ра в шк. — 2012. — № 22. — Фаховий сервер. — № 7. — С. 20-8-1-20-8-8. — Бібліогр.: 6 назв.

 1. Дуденко, Н. Й.

Віра в силу надії та справжнього кохан­ня у творі О. Гріна «Пурпурові вітри­ла». 7 кл. / Н. Й. Дуденко // Зарубіж. л-ра в шк. — 2012. — № 22. — С. 28-35.

 1. Іванова, 0.

Поезія, яка здатна замінити ліки і вга­мувати біль : загальна характеристика китайської літератури VIII ст. : урок- подорож / Ольга Іванова // Зарубіж. л-ра. — 2012. — Листопад (№ 23). — С. 39-40.

Представлено урок, присвячений твор­чості китайських поетів XVII ст. Ду Фу та Лі Бо.

 1. Іванько, С. Л.

Позакласний захід «Книги кораблі думки». 6 кл. / С. Л. Іванько // Зарубіж. л-ра в шк. — 2012. — № 22. — С. 36-39. Бібліогр.: 4 назв.

 1. Коваленко, Л.

Подорож у зимову казку : С. Маршак «Дванадцять місяців» / Людмила Ко­валенко // Зарубіж. л-ра. — 2012. — Листопад (№ 23). — С. 33-34.
Учителю украинской литературы

Статті в періодиці

 1. Даценко О. В.

Ідеї народної педагогіки в діалогах, віршах, байках, притчах Григорія Ско­вороди / 0. В. Даценко // Вивчаємо укр. мову та л-ру. — 2012. — № 33. — С. 19-24. — Бібліогр,: 3 назв.

 1. Капко, Г.

Запрошую на нетрадиційні уроки української літератури : [6-7 кл.] / Ганна Капко // Шк. бібл.-інформ. центр. Інформ. забезпеч, навч. проце­су. — 2013. — № 3. — С. 98-100.

Представлено авторський методичний посібник, який містить зразки нетради­ційних уроків, впроваджених у роботу Озерянської ЗОНІ І-Ш ст. Варвинського р-ну Чернігівської обл. Електронний додаток — 1.

 1. Корпанюк, М. П.Учителю физической культуры

Статті в періодиці

   1. Варавін, С. В.

Національний олімпійський комітет України / [С. В. Варавін] 11 Фіз. вихо­вання в шк. України. — 2012. — № 11. — Кольор. вкладка, с. [1-4].

Стисла інформація про діяльність Націо­нального олімпійського комітету Украї­ни, членів Міжнародного олімпійського комітету від України.

   1. Грицай, М.

Розлючений вогонь погасимо ти і я : виховний захід / Марія Грицай // Здоров'я та фіз. культура. — 2012. — Листопад (№ 21). — С. 30-32.

   1. Дашина, О.

Безпечне життя щасливе майбутнє / Олена Дашина // Здоров'я та фіз. куль­тура. — 2012. — Листопад (№ 21). — С. 6-7.

Безпека життєдіяльності під час занять фізкультурою.

  1. Мотрук, С.

Гімнастика: уроки фізкультури : 10 кл. (дівчата) / Стефанія Мотрук // Здо­ров'я та фіз. культура. — 2012. — Лис­топад (№21). —С. 8-14.

  1. Правила змагань із гирьового спорту: (за матеріалами сайту www.girisport. com.ua) // Фіз. виховання в шк. України,

 • 2012. — № 11. — Вкладка, с. 1-16.

  1. Степаніщев, С. В.

Урок гімнастики : 8 кл. / С. В. Степані­щев // Фіз. виховання в шк. України. — 2012, — №11. — С. 6-9.


 1. Антипова, І. С.

Композиція у графіці: декор літер, буква-образ. Створення ескізу вивіски власної фірми : образотвор. мисте­цтво, 5 кл. / 1. С. Антипова // Мисте­цтво в шк. Музика. Образотвор. мисте­цтво. Худож. культура. — 2012. — № 11. —С. 12-13.

 1. Колотило, 0.

Вправи для розвиту асоціативності художньо-образного мислення молод­ших школярів / Оксана Колотило // Мистецтво та освіта. — 2012. — № 4. — С. 43-46. — Бібліогр.: 5 назв.

 1. Краснова, Н.

Ігрові художньо-педагогічні техноло­гії у формуванні світовідображення підлітків : [5-7 кл.] / Наталія Красно­ва // Мистецтво та освіта. — 2012. — № 4. — С. 46-51. — Бібліогр.: 6 назв.

 1. Левченко, 0.

Посеред хвиль творчості Івана Айвазовського / Олександр Левченко // Мисте­цтво та освіта — 2012. — № 4. — С. 57-59.

 1. Мистецтво : для загальноосвіт. навч. закл. : 1-4 кл. : [навчальна про­грама] / Л. Масол, 0. Гайдамака, Н. Очеретяна, 0. Дмитренко // Мисте­цтво та освіта. — 2012. — № 1. — С. 2-7 ; № 2. — С. 2-5 ; № 3. — С. 2-6 ; № 4. — С. 2-6,

 2. Орлова, Є. Г.

Майстер портрета та історичних сцен М. В. Неврєв / Є. Г. Орлова // Мисте­цтво в шк. Музика. Образотвор. мисте­цтво. Худож. культура. — 2012. — №11. — С. 14-17 + кольор. вкладка. Бібліогр.: 5 назв.

Відповіді на завдання книжок із серії «Дидактична картотека». 8 кл. / К. М. Задорожний // Біологія. — 2012. № 32. — С. 24-39.


Поетичний доробок Григорія Сково­роди у вимірі української естетики слова / М. П. Корпанюк // Вивчаємо укр. мову та л-ру. — 2012. — № 33. — С. 2-5. — Бібліогр.: 6 назв.

 1. Логвіненко, Н.

«Одна з найсамобутніших і найутаємничених мислителів новітньої літера­турної доби»: вивчення фантастичних творів Галини Пагутяк / Наталія Логві­ненко // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. — 2012. — № 11. — С. 35-39. — Бібліогр.: 13 назв.

Представлено можливості текстуально­го вивчення роману «Слуга з Доброми- ля» Г. Пагутяк.

 1. Музиченко, А.

Школярі читають сучасну українську книжку

/ Анастасія Музиченко // Шк. бібл.-інформ. центр. Бібл. робота. — 2013, —№ 3. —С. 3-5.

У статті представлено результати IV що­річного регіонального конкурсу «Най­кращий відгук на сучасну дитячу прозу». Електронні додатки — 8.

 1. Назаренко, Л.

Система уроків з вивчення творчості Івана Франка : лірична збірка «З вер­шин і низин». Аналіз поетичних тво­рів «Гімн», «Сікстинська мадонна» : урок другий / Людмила Назаренко // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. — 2012. №11, —С. 22-26.

 1. Олексенко, 0. А.

Риторична майстерність Григорія Сковороди : педагогічний аспект / 0. А. Олексенко // Вивчаємо укр. мову та л-ру, — 2012. — № 33. — С. 6-9. — Бібліогр.: 7 назв.

 1. Осінь літературна: упізнай пись­менника / підгот. Олена

Маленко // Вивчаємо укр. мову та л-ру. - 2012. — №32. —С. 31-34.

 1. Петровська, Т.

Робота над поняттями «художній об­раз», «метафора» на уроках літератур­ного читання / Тетяна Петровська // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. — 2012.
Учителю информатики

Навчальна література

  1. Информатика : учеб. для 11 кл. общеобразоват. учеб. заведений : уровень стандарта : пер. с укр. / И. Я. Ривкинд, Т. И. Лысенко, Л. А. Черникова, В. В. Шакотько ; под общ. ред. М. 3. Згуровского. — 2-е изд. — К.: Генеза, 2012. — 302 с.

  2. Інформатика : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : академ. рівень, профіл. рівень : пер. с укр. / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. ІІІа- котько ; за заг. ред. М. 3. Згуровського. 2-ге вид. К.: Генеза, 2012. — 302 с.

Статті в періодиці

  1. Антонова, О. П.

Текстовий редактор WordPad : цикл уроків / О. П. Антонова // Інформатика в шк. — 2012. — № 11. — С. 24-33.

  1. Бабієнко, В. А.

факти, за­питання, відповіді / Тетяна Бакуліч // Хімія. — 2012. — Листопад (№ 21). — С. 31-33.

Представлено уроки з тем: «Вода як розчинник. Фізичні та хімічні власти­вості води»; «Етанол і метанол як най­простіші представники насичених од­ноатомних спиртів»; «Вуглеводи».

  1. Голомб, 0.

Всеукраїнська учнівська олімпіада з хімії: III етап (обласний], Закарпат­тя, 2012 р. / Олександр Голомб // Хі­мія. — 2012. — Листопад (№ 22]. — С. 4-14.

Завдання та розв'язки III етапу Всеу­країнської учнівської олімпіади.

  1. Гребенюк, Л. Ф.

Розчини. Концентрація. Розчинність / Л. Ф. Гребенюк, О. В. Ізраєва, Н. В. Хі- менко // Хімія. — 2012. — № 22. — С. 32-37.

Представлено добірку задач.

  1. Дехтяренко, С.

Моніторинг якості освіти : рівнева за­гальноосвітня підготовка учнів з хімії. 7-9 кл. / Світлана Дехтяренко // Хімія. — 2012. — Листопад (№ 21). — С. 15-30.

Представлено добірку завдань та відпо­відей до них.

  1. Дон, Т. В.

Багатоманітність речовин. Складні речовини. Хімічні формули речовин. 7 кл. / Т. В. Дон // Хімія. — 2012. — № 22. — С. 22-24. — Бібліогр.: 5 назв.
Учителю курса « Изобразительное искуссво»

Статті в періодиці

 1. «Хованки в місті», або Мистецтво «творчого камуфляжу» // Мистецтво в шк. Музика. Образотвор, мистецтво. Худож. культура. — 2012. — № 11. — С. 26-27.

Предствалено аналіз творчості китай­ського художника Лю Боліня.

Австралія : 7 кл. Урок географії та англ. мови / Н. М. Кравченко, О. В. Ку- кота // Англ. мова та л-ра. — 2012. — № 34/36. — С. 15-17.

    1. Моісєєнко, 0. М.

Навчальні модулі під час вивчення те­ми «Антарктида». 7 кл. / О. М. Моісє­єнко // Географія. — 2012. — № 22. — С. 3-8.

    1. Пилипченко, Т. М.

Клімат. Внутрішні води Австралії. 7 кл. / Т. М. Пилипченко // Географія. — 2012. — № 22. — С. 9-10. — Бібліогр.: 5 назв.

    1. Столична область України // Краєз­навство. Географія. Туризм. — 2012. — Листопад (№ 41/43). — С. 3-63.

Представлена інформація про адміні­стративний устрій, фізико-географічні особливості, земельні ресурси, населен­ня Київської обл.

Учителю химии

Статті в періодиці

  1. Артем'єва, 0.

Теорія будови органічних сполук : інформ. паспорт. Хімія, 11 кл. / Оксана Артем'єва // Шк. бібл.-інформ. центр.
Інформ. забезпеч, навч. процесу.
2004. — № 3. — С. 83-88.

  1. Багаєва, Н.

Хімічні досліди після уроків / Надія Багаєва // Хімія. — 2012. — Листопад (№ 22). — С. 24-29.

Позакласні заходи, які можуть бути проведені в рамках тижня хімії або на відкритих факультативних чи гуртко-
вих заняттях.


  1. Бакуліч, Т.

Матеріали до уроків : цікаві
Інтеграційний спосіб навчання інформатики / В. А. Бабієнко // Інформатика в шк. — 2012. — № 11. — С. 2-12.

  1. Бушин, І. М.

Використання файла htaccess в оптимізації і керуванні сайтом / І. М. Бушин, 0. П. Луцик // Інформатика в шк. — 2012. — № 11. — С. 13-18.

  1. Логвиненко, В. Г.

Адміністрування шкільної мережі засобами UserGate Proxy&Firewall / В. Г. Лог­виненко // Інформатика в шк. — 2012. — № 11. — С. 34-36.

  1. Пилипчук, О. П.

Авторська концепція підручника : інформатика, 5 кл. / О. П. Пилипчук, Є. А. Шес- топалов // Інформатика в шк. — 2012. — № 11. — С. 19-23.

  1. Пилипчук, О.

Информатика в начальной школе / Ольга Пилипчук, Елена Соломаха // Завуч. — 2012. — Жовтень. (№ 20). — Завуч, почат. шк. — № 10. — С. 2-7. — Бібліогр.: с. 7. Організація уроків інформатики в початковій школі.
Учителю биологии

Статті в періодиці

   1. Аксельрод, П. Н.

Суцвіття. Типи суцвіть. 7 кл. / П. Н. Ак­сельрод // Біологія. — 2012. — № 31. С. 6-9.

   1. Александрова, Л. М.

Кров. 9 кл. / Л. М. Александрова // Біо­логія. — 2012. — № 33. — С. 23-33.

   1. Бузницька, 0.


Предметні тижні в школі : [біологія. 9 кл.] / Ольга Бузницька // Сучас. шк. України. — 2012. — Жовтень (№ 10]. — С. 14-49; Листопад (№ 11). — С. 34-50.

Додатково вміщено розробку нестан­дартного уроку, присвяченого вітамінам.

   1. Вертипорох, В.

Інтелектуальна гра «Біолог року» : по- заклас. захід. 9 кл. / Вікторія Вертипо­рох // Біологія, — 2012. — Листопад (№21). —С. 22-27.

 1. Гарнагіна, І, 0.

Зовнішня будова листка. Лабораторна робота № 7 «Будова й різноманітність листя». 7 кл. / І. О. Гарнагіна // Біоло­гія. — 2012. — № 32. — С. 13-15.

 1. Горобець, Л. В.

Рибалочка блакитний. Чапля сіра / Л. В. Горобець // Біологія. — 2012. — № 32. — С. 23 + кольор. вкладка.

Про фенологію, біотип, особливості бу­дови, кормову базу та значення для лю­дини вищезазначених видів птахів.

 1. Горянська, Н. І.

Кровоносні судини. Два кола кровообі­гу / Н. І. Горянська // Біологія. — 2012. № 32. — С. 5-9. — Бібліогр.: 5 назв.

 1. Добреля, О.

У світі молюсків : позакласний захід. 8 кл. / Ольга Добреля // Біологія. — 2012. — Листопад (№ 21). — С. 19-21.

 1. Задорожний, К. М.

Відповіді на завдання книжок із серії «Дидактична картотека». 7 кл. / К. М. Задорожний // Біологія. — 2012. №31. — С. 26-39.

 1. Задорожний, К. М.


Відповіді на завдання книжок із серії «Дидактична картотека». 8 кл. / К. М. Задорожний // Біологія. — 2012. № 32. — С. 24-39.
Учителю географии

Статті в періодиці

    1. Герман, 0.

Компетентнісний підхід до формуван­ня професійної майстерності сучасно­го вчителя географії / Ольга Герман // Методист. — 2012. — № 11. — С. 67-72. — Бібліогр.: З назв.

    1. Глуховецька, 0. В. Лісопромисловий комплекс України : міні-підручник з економічної геогра­фії України та елементами органічної хімії / 0. В. Глуховецька, Г. С. Мельни- чук // Географія. — 2012. — № 22. — С. 25-30.

    2. Дмитренко, Л. В.

Ліс явище географічне : засідання гуртка «Цікава географія»/ Л. В. Дми­тренко // Географія. — 2012. — № 22. — С. 36-39.

    1. Дьяченко, Л. Ф.

Країни Європи. 10 кл. / Л. Ф. Дьяченко // Географія. — 2012. — № 22. — С. 20-24.

Представлено дидактичний матеріал, тест «Європейської асоціації», тест на відповідність, гра «Аукціон».

    1. Кравченко, Н. М.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка