Бюлетень західного наукового центру 2009 Бюлетень Західного наукового центр


Назарчук З.Т. Підсумки діяльності Західного наукового центру НАН України та МОН України за 2004-2008 ррСторінка2/24
Дата конвертації16.04.2016
Розмір2.87 Mb.
#10663
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Назарчук З.Т.

Підсумки діяльності


Західного наукового центру НАН України та МОН України
за 2004-2008 рр.


(Матеріали доповіді голови
Західного наукового центру НАН України та МОН України
на розширеному засіданні виконкому Ради Західного наукового центру НАН України і МОН України 27 березня 2009 р.)

Шановні члени виконкому та учасники засідання!

Науково-організаційна діяльність Західного наукового центру сьо­годні охоплює вісім західних областей України: Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Рівненську, Тернопільську, Чернівецьку та Хмельницьку. У західному регіоні України успішно функціонують 26 академічних установ, 81 вищий навчальний заклад ІІІ-ІV рівня акредитації, понад 50 галузевих науково-дослідних та дослідно-конструкторських організацій, де працюють понад 14 тисяч науковців. Більшість академічних установ (21) розташовано у Львові, три – на Закарпатті та дві у Чернівцях. Академічний сектор науки регіону нараховує біля 1,5 тис. наукових пра­цівників, серед яких 200 докторів і понад 600 кандидатів наук, 9 академіків та 24 члени-кореспонденти НАН України.

Хочу відмітити, що доробок науковців регіону був недавно високо оцінений академічним товариством України, зокрема академіками та членами-кореспондентами НАН України цьогоріч обрано 7 провідних науковців Західної України. Дозвольте ще раз назвати їх поіменно:


  • академіком НАН України за спеціальністю "етнологія" став директор Інституту народознавства НАН України, д.і.н., професор Павлюк Степан Петрович;

  • членами-кореспондентами НАН України обрано:

- за спеціальністю "математичні проблеми механіки" директора Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, д.ф.-м.н., професора Кушніра Романа Михайловича,

- за спеціальністю "матеріалознавство, технологія металів" заступника директора Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України, д.т.н., професора Федірка Віктора Михайловича

- за спеціальністю "фізика напівпровідників та діелектриків" завідувача кафедри фізики напівпровідників Ужгородського національного уні­верситету, д.ф.-м.н., професора Височанського Юліана Мироновича,

- за спеціальністю "матеріалознавство, міцність і надійність нафтогазового обладнання" ректора Івано-Франківського національного університету нафти і газу, д.т.н., професора Крижанівського Євстахія Івановича,

- за спеціальністю "економіка" директора Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, д.е.н., професора Загорського Володимира Степановича,

- за спеціальністю "соціальні комунікації" директора Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника, д.і.н., професора Романюка Мирослава Миколайовича.

Вітаємо сердечно наших колег і побажаємо їм плідної творчості та активної роботи у секціях ЗНЦ.

На сьогодні науково-координаційну роботу у науковому Центрі здійснюють 3 відділення наук, у складі яких функціонують 17 наукових секцій. Керівниками секцій є чотири академіки НАН України, сім членів-кореспондентів НАН України, члени УААН та АМН. Для підвищення ефективності науково-організаційної роботи у семи областях створено науково-координаційні ради ЗНЦ, які очолюють знані науковці.


Роль науки у вирішенні соціально-економічних проблем регіону


У 2004-2008 рр. розвивалася певна співпраця науковців та виробничників у рамках "Регіональної програми з визначення залишкового ресурсу конструкцій, споруд і машин тривалої експлуатації та розробки заходів щодо продовження терміну їх безаварійної роботи". За участю науковців Фізико-механічного інституту, університетів Львова та Івано-Франківська розв’язується ряд важливих для регіону проблем. Передовий досвід Львівщини з цього питання враховано у "Концепції Державної програми забезпечення технологічної безпеки в основних галузях економіки" та впроваджено в інших регіонах України. Дуже бажаним було те, якби місцева влада Львівщини знайшла можливість мінімально підтримати цю програму через обласний бюджет.

Проблема визначення ресурсу нафто- та газопромислового облад­нання була предметом обговорення на виїзному засіданні виконкому Ради Центру в Івано-Франківському національному технічному універси­теті нафти і газу за участю президента НАН України академіка НАН України Патона Б.Є., де розглянуто стан і перспективи проведення енергоаудиту та енергопланування промислових й житлово-комунальних об’єктів нашого регіону. Університет взявся розробити проект регіональної програми проведення енергетичного менеджменту підприємств усіх форм власності на 2008-2010 рр. Секція енергетики та енергозбереження ЗНЦ та Регіо­нальний центр енергозбереження й енергоменеджменту Національного університету "Львівська політехніка" опрацьовують питання енергоаудиту і підготовки відповідних кваліфікованих кадрів.

Приділяли увагу екологічним проблемам регіону. У 2005 р. в рамках IV Міжнародного економічного форуму представлено проект створення Міжнародного біосферного резервату "Розточчя". Проект зараз знаходиться у стадії реалізації, організаційно формуються нові об’єкти природо-заповід­но­го фонду, завдяки яким територія біосферного резервату має стати непе­рерв­ною аж до українсько-польського кордону і займати площу майже 39 тис. га.

Проводиться широкий комплекс досліджень екосистем заповідних територій Шацького національного природного парку (НПП) з урахуванням перспективи його входження у транскордонний біорезерват "Західне Полісся". У 2006 р. створено Шацьку міжвідомчу науково-дослідну екологічну лабораторію, засновниками якої стали: ФМІ ім. Г.В. Карпенка та Інститут ботаніки НАН україни, Національний лісотехнічний університет України, Шацький НПП. Виробничі потужності цієї лабораторії розташовані на Шацькій експериментальній базі ФМІ. У 2007-2008 рр. учасниками Шацької МНДЕЛ стали ще чотири установи, науково дослідний потенціал яких зробив лабораторію самодостатньою для моніторингу локальних екосистем Шацького НПП із використанням результатів наземних спостережень та дистанційного зондування Землі на основі тематичного аналізу космічних знімків території і формування географічних інформаційних систем.

У Шацької МНДЕЛ вже є певні напрацювання. Проведено дослідження зміни берегової лінії озера Світязь за останні 10 років. Достатньо ефективним механізмом є Програма Добросусідства Польща-Білорусь-Україна, що фінансується з фонду регіонального розвитку Євросоюзу. В рамках цієї програми Шацька МНДЕЛ спільно з партнерами з Любельського воєводства (Польща) і Білорусі набула досвіду формування проектів екологічного спрямування, вона стала базовою структурою для координаційної роботи щодо створення транскордонного біорезервату "Західне Полісся".

Науковці регіону проявили високий професіоналізм і в екстре­мальних техногенних ситуаціях. При ліквідації наслідків аварії в Ожидові, використано комплекс заходів із знезараження забрудненої жовтим фосфором території, запропонований ученими Національного університету водного господарства та природокористування (Рівне). Оперативну допомогу вчених високо оцінили керівництво Львівщини та Міністерство охорони навколишнього природного середовища. Науковці нагороджені Почесними грамотами, нагрудними знаками та відзначені подяками.

Інститут регіональних досліджень НАН України розробив Програму охорони навколишнього природного середовища Львівської області на 2009-2012 роки.

На нинішньому історичному етапі розвитку цивілізації з’явилась потреба створення і прийняття Екологічної Конституції Землі – Основного закону збереження спільної природної спадщини людства. Цій темі було присвячено круглий стіл "Про концептуальні засади Екологічної Конституції Землі", який відбувся у Національному лісотехнічному університеті України. Ініціатива була розгорнута на 62 сесії Генеральної асамблеї ООН у виступі Міністра закордонних справ України А. Яценюка. А вже у 2008 році у своїй промові на 63 сесії Генеральної асамблеї ООН Президент України В. Ющенко закликав міжнародну спільноту до активізації глобальної співпраці у сфері охорони навколишнього природного середовища та вніс ініціативу щодо розроблення Екологічної Конституції Землі й створення під егідою ООН єдиної структури екологічного захисту з належними повноваженнями.


На засадах поглибленої співпраці


У розв’язанні проблем регіонального значення ЗНЦ співпрацює з облас­ними державними адміністраціями й підприємницькими структурами. Укла­дено угоду про організаційні та соціально-економічні засади співробіт­ництва ЗНЦ з держадміністраціями Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької областей. У 2007 р. укладено угоду про співробітництво Львівської обласної державної адмініст­рації і ЗНЦ, метою якої є реалізація заходів, спрямованих на ефективне вирішення соціально-економічних проблем регіону. У рамках угоди проведено дослідження науково-інноваційного потенціалу Львівської області, за резуль­татами якого видано "Каталог наукових розробок науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів Львівщини".

Налагоджено співпрацю з керівництвом Волинської області. На виїзно­му засіданні Ради Західного наукового центру за участю голови Волинської обласної державної адміністрації та голови Волинської облас­ної ради прий­нято Ухвалу про розробку Програми раціонального вико­ристання та охорони природного потенціалу Волині. За участю науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів регіону, які входять до складу Шацької МНДЕЛ, сформовано базу даних про параметри і стан освоєння мінерально-сировин­них, лісових, земельних, водних, рекреа­ційних ресурсів Волинської області. У Луцьку обговорювали також проблеми української освіти, зокре­ма, стан фахової та гуманітарної підготовки у технічних ВНЗ України. Підготовлено та направлено до Міністерства освіти і нау­ки Укра­їни клопо­тання розглянути на розширеній Колегії МОН України це питання разом із нашими пропозиціями.

У 2004 р. створено навчально-науковий комплекс "Економосвіта", до якого ввійшли: Інститут регіональних досліджень НАН україни, чотири вищих навчальних заклади економічного профілю регіону та Ярославська державна вища школа фахової освіти (Польща). Розширю­ється практика спільної підготовки студентів старших курсів в установах комплексу. У рам­ках комплексу розвивається робота щодо підвищення кваліфікації науко­вих та науково-педагогічних працівни­ків, проводяться спільні семінари та конференції, забезпечується спільне виконання науково-дослідних тем.

Виконуючи Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України та Постанови Президії Національної академії наук України "Про поглиблення інтеграції науки та освіти в сучасних умовах" ЗНЦ започаткував якісно новий рівень організації співпраці академічних установ та вищих навчальних закладів регіону з природничих і технічних наук. У 2007 р. ЗНЦ разом з Національним університетом "Львівська політехніка" створили науково-навчальний комплекс з правами Відділення цільової підготовки. у роботі комплексу беруть участь вісім установ ЗНЦ та п’ять інститутів Національного універ­ситету "Львівська політехніка". Тут проводиться підготовка фахівців для інститутів НАН України та університету шляхом об’єднан­ня інтелектуальних зусиль та експери­ментальної бази установ-учасників комплексу.

Розширення Європейського Союзу безпосередньо до кордонів України надає ваги розвитку транскордонного співро­бітництва. Зважаючи на це, ЗНЦ та Інститут регіональних досліджень заснували Інститут транскордонного співробітництва. До участі в роботі Інституту за­лучені наукові заклади при­кордонних регіонів сусідніх країн Європи – Польщі, Словаччини та Угорщи­ни. Інститут методично забезпечив розроблення Державної про­грами розвитку транскордонного співробітництва на 2007-2010 рр. Для обмі­ну інформацією про стан та перспективи стосунків, поглиблення добросусідських взаємин між територіальними громадами й органами місцевого самоврядування суміжних прикордонних територій, Інститут видає науково-інформаційний журнал "Транскордонне співробіт­ництво". Презентація пер­шого номера журналу відбулась у ЗНЦ за участю представників Львівської обласної державної адміністрації та маршалка Підкарпатського Воєводства Республіки Польща.

У час стрімкої інформатизації суспільства Західний науковий центр активно популяризує нові підходи до розбудови та інтеграції електронних ресурсів. При Центрі створено регіональну координаційну раду з питань ін­форматизації, яка координує виконання відповідної академічної Програми. Завдяки цьому академічні установи мають швидкісний доступ до мережі Інтернет через оптико-волоконні канали зв’язку. ЗНЦ долучився до виконан­ня цієї програми, надавши свої площі для розміщення Інтернет-вузла. Послуги доступу надає Державне підприємство Науково-телекомунікаційний центр "Українська академічна і дослідницька мережа" при Інституті фізики конденсованих систем НАН України, канали мережі якого забезпечу­ють проведення наукових і освітніх відеоконференцій, у чому ми перекона­лись, взявши on-line участь у відкритті Фестивалю науки у травні минулого року.

З метою підвищення ролі науки у реалізації ефективної соціогуманітар­ної політики при Західному науковому центрі створено Інститут соціогумані­тарних проблем людини, діяльність якого спрямована на проведення комп­лексних досліджень міграційних процесів, демографічної ситуації, соціальної психології, освіти, охорони здоров’я та духовного розвитку. Для висвітлення результатів досліджень у цій галузі знань ЗНЦ започаткував журнал "Соціо­гуманітарні проблеми людини". Вийшло третє число цього часопису.

Західний науковий центр значну увагу приділяв розвиткові міжрегіональних наукових та виробничих зв’язків. У 2008 р. продовжено дію укладеного раніше Договору про співробітництво між Донецьким та Західним науковими центрами. До договору напрацьовано та затверджено відповідні програми співпраці. Науковці Львівської комерційної академії та Донецького національного університету економіки і торгівлі у рамках виконання програми видали монографію "Внутрішня торгівля: регіональні аспекти розвитку".

Західний науковий центр бере активну участь у розгляді заяв від вищих навчальних закладів та установ НАН України про створення спеціалізованих учених рад. Підтримано клопотання про створення 152 спеціалізованих учених рад. Деякі заяви було відхилено, оскільки не відповідали вимогам нормативів ВАК України. В останні роки активізували роботу із створення спецрад університети, які отримали статус національних. У 2004-2006 рр. створено 3 нові спецради, у 2007 р. – шість, а у 2008 р. – 7 нових спецрад. Питання роботи спеціалізованих учених рад західного регіону України обговорювали на засіданні Ради Центру за участю керівництва ВАК України. Напрацьовано пропозиції із вдосконалення механізмів формування спецрад та підвищення якості підготовки спеціалістів вищої кваліфікації.

Аналіз динаміки захистів докторських і кандидатських дисертацій у західному регіоні України показав, що зберігається тенденція до їх збільшення, яка характерна і для України загалом. У спецрадах інших регіонів України нашими вченими захищається майже 340 кандидатських дисертацій щорічно. Аналіз динаміки за галузями наук показав помірне зростання кількісних показників, крім галузей, в яких таке зростання можна назвати стрімким, а саме: філологічні, педагогічні, фіз.-мат.; с/г і хімічні науки. Із технічних наук більш ніж удвічі збільшилась кількість захистів докторських дисертацій, а кандидатських є стабільною – біля 120 у рік. Найбільше захистів у 2006-2008 рр. відбулося із технічних (417), економічних (413), медичних наук (197), фізико-математичних (162) та історичних (161), що корелює із кількістю спецрад із цих галузей наук.

Поглиблюється міжнародне співробітництво. Багато вчених західного регіону беруть участь у виконанні міжнародних грантів, роботі міжнародних конференцій, проходять стажування у зарубіжних наукових центрах. У 2008 р. Львівський центр Інституту космічних досліджень НАН України і НКА України та компанія KMS-Technologies (США) утворили українсько-американську компанію "Лабораторія Електромагнітних Інновацій". Діяльність компанії передбачає виробництво унікальної наукоємної продукції на замовлення закордонних партнерів із використанням вітчизняних розробок, технологій та устаткування, що дозволяє інвестувати отримані іноземні інвестиції у науково-технічний потенціал дослідницької установи.

Серед секцій та відділень ЗНЦ повинен відзначити активну і плідну роботу відділення фізико-технічних і математичних наук. Регулярно відбувалися засідання, причому часто виїзні – в Чернівцях, Івано-Франківську, на яких розглядали актуальні питання наукових досліджень, а також Урочисті академії, присвячені видатним науковцям нашого краю – Г. Вороному, М. Зарицькому. Окремо можна відзначити заходи, що були приурочені до Міжнародного Року Фізики–2005 у Тернопільському державному техніч­ному університеті імені І. Пулюя, у рамках якого проведено семінар "Акту­альні проблеми сучасної фізики" за активної участі ІФКС НАН України.

Позитивний вплив на розвиток наукових досліджень справляє широка співпраця ЗНЦ з науковими громадськими організаціями. Зокрема, прово­дяться спільні засідання Секції екології, загальної біології та охорони приро­ди ЗНЦ, Екологічної секції НТШ, Львівського відділення Українського бота­нічного товариства у рамках щорічної сесії НТШ. Відбулось обговорення та спільно з Лісівничою академією наук України вироблено рекомендації до нової редакції "Лісового кодексу України". Взято участь у спеціальному засіданні Комітету Верховної Ради України з питань еколо­гічної політики, природокористування та подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

Однак наразі не маємо тісної співпраці з Малою академією наук. У цьому напрямку хочеться бачити активнішу роботу секцій ЗНЦ щодо підготовки талановитої учнівської молоді до наукової роботи, а також дієвою була б участь Рад молодих учених інститутів та ВНЗ у нала­годженні контактів з передовим учнівським середовищем та у про­світницькій роботі.


Пріоритети наукової роботи


Невеликий колектив Центру у 2004-2008 рр. виконував низку нау­ко­во-дослідних тем. Розроблено систему обліку наукових організацій, кадрів вищої кваліфікації та інноваційних пропозицій із забезпеченням автоматизо­ваного збору інформації та аналізу науково-інноваційного потенціалу регіону. З метою широкого висвітлення діяльності вчених, плануємо у подальшому створити інформаційну мережу регіональних наукових центрів з інформаційно-пошуковою системою. Розроблено автоматизовану інфор­маційно-пошукову систему, що дозволяє проводити збір, обробку, збере­ження та аналіз наукової інформації окремого регіонального наукового центру. Типова версія з використанням методичних рекомендацій готова для впровадження в інших регіональних наукових центрах.

З метою вивчення науково-інноваційного потенціалу західного регіону України ЗНЦ провів анкетування наукових установ регіону щодо наявного наукового потенціалу та результатів діяльності, які відображені у наукових розробках та інноваційних проектах. На цій основі сформовано і видано Каталог наукових розро­бок науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів Львівщини. Зараз готуємо Каталог інноваційних пропозицій наукових установ нашого регіону.

Аналіз отриманої інформації свідчить, що для реалізації стратегічної мети – перетворення наукової розробки у завершений інноваційний продукт, необхідно відпрацювати механізми захищеності авторських прав на розробку із врахуванням інтересів наукової установи та авторського колективу, і, що важливо, максимально довести розробку до рівня, який дає можливість її швидкого використання у виробничому секторі. Для вирішення цього зав­дання ЗНЦ співпрацює з Львівським ЦНТЕІ та Західним регіональним центром інноваційного розвитку. Проведено низку заходів щодо обміну досвідом з польсь­кими (Варшава, Краків) та німецькими (Тюрінгія) партнерами, й перспектив реалізації проектів за Європейськими рамковими угодами, а також Державного агентства з інвестицій та інновацій.

Західний науковий центр активно залучався та був організатором низки наукових конференцій та семінарів. Найбільш вагомі з них – міжна­родні конференції "Наука, інновації і розвиток регіонів", "Архітектура міста: збереження і розвиток", "Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій", "Основні підходи до вибору пріоритетних напрямків інноваційного розвитку Львівської області" та семінари "Комерціалізація наукових розробок: про­грами та ініціативи УНТЦ", "Регіональна інноваційна система: проблеми формування та розвитку". Масштабну Міжнародну наукову конференцію "Сучасні проблеми механіки та математики" провів Інститут приклад­них проблем механіки і математики, присвятивши її 80-річчю від дня народження академіка Я.С. Підстригача.


Підтримка науковців та популяризація наукових результатів


Пильну увагу Західний науковий центр приділяв поповненню наукових установ талановитою молоддю, наданню їм певних соціальних гарантій. Дещо зменшено зараз гостроту проблеми залучення молоді до наукової праці. Західний науковий центр проводив конкурси на здобуття премій Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради. Щорічно 150 талановитих молодих учених і спеціалістів та 30 відомих учених і фахівців, які працюють в академічних установах та вищих навчальних закладах Львівщини, удостоювалися цієї відзнаки.

Однак є багато питань, які ми не в змозі вирішити самостійно. Мабуть, найгостріше з них – це забезпечення молодих дослідників житлом. Тому приємно відзначити, що з метою закріплення молодих фахівців у науково-дослідних установах НАН України у 2007 р. у Львові розпочато будівництво службового житла, зараз на стадії завершення будівництва маємо 14 квартир. У подальшому для реалізації таких ініціатив нашому Центру необхідна більша підтримка і розуміння органів місцевої влади.

З метою популяризації досягнень учених західного регіону України у ЗНЦ створено центр наукової журналістики. Започатковано тема­тичні рубрики у засобах масової інформації. Впродовж 2008 р. у місцевих і центральних ЗМІ опубліковано більше 40 статей та інтерв’ю, які популяризують досягнення науковців регіону.

До 90-річного ювілею НАН України вийшло з друку ювілейне довід­никове видання про ака­демічні наукові установи регіону, де стисло описано їх напрями діяльності та наукові здобутки. Щорічно Західний науковий центр видає "Бюлетень Західного наукового центру", в якому публікуємо результати діяльності центру, наукові огляди та аналітичні статті.

Нещодавно Західний науковий центр організував святкування 90-річчя НАН України. Урочисті збори відбулися у приміщенні Львівського національного академічного театру опери і балету імені Соломії Крушельницької. Участь у святкуванні взяли понад 800 осіб – працівники академічних установ, вищих навчальних закладів, науково-дослідних галу­зевих установ, обласних науково-координаційних рад, органів державної влади та громадських організацій усіх областей західного регіону України, представники консульств іноземних держав.

Від 2007 року Центр щорічно проводить відзначення Дня науки. В установах регіону відбулася низка наукових, науково-організаційних та мистецьких заходів, які об’єднані у фестиваль науки. Проводили виставки художніх творів працівників установ НАН України, значну допомогу у цьому надав нам Інститут народознавства НАН України й Львівська національна академія мистецтв, виставлялися також науково-проектні роботи, виконані у рамках дослідження та реставрації історичних міст Західної України.

Сьогодні, у нелегкий період нашої держави, суспільство очікує від наукового товариства дієвих пропозицій економічного й технологічного характеру щодо першочергових антикризових заходів та підвищення інноваційної складової розвитку економіки. На регіональному рівні нам необхідно сформувати перелік важливих проблем та об’єктів, де внесок науки був би суттєво корисним. Науковим секціям ЗНЦ технічного профілю необхідно налагодити співпрацю з міською владою, адже маємо у Львові достатній потенціал для вирішення широкого кола завдань. На шляху підвищення якості наукових досліджень та ефективного використання бюджетних коштів необхідно завершити інвентаризацію вартісного та унікального обладнання для наукових досліджень й запропонувати механізми його використання на взаємовигідних засадах.

На завершення дозвольте подякувати Вам усім – керівникам відділень та секцій ЗНЦ, директорам академічних установ і ректорам ВНЗ за ініціативу, дієву підтримку й всебічне сприяння в організації роботи Центру та вирішенні покладених на нього завдань.

Я вдячний також колективу співробітників Центру за жертовну працю і сумлінне виконання своїх посадових обов’язків.


Каталог: ukr -> publ
ukr -> Розділ Формування функцій менеджменту в РФ пат
ukr -> Статеве виховання і підготовка до сімейного життя
ukr -> Сучасний погляд на педагогічну і психологічну науку Поняття про сучасну психологію
ukr -> Реферат на тему: " Психологія підлітків"
ukr -> Психологічна готовність дошкільняти
ukr -> Практична сфера соціальної роботи
ukr -> Основні поняття про мовлення і спілкування. Вимоги до культури мовлення
ukr -> «затверджую» Декан факультету психології Мусіяка В. Г
publ -> Мікула Н. Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка