Бюлетень західного наукового центру 2009 Бюлетень Західного наукового центрСторінка16/24
Дата конвертації16.04.2016
Розмір2.87 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24

Ювілеї

До 85-річчя
професора Євгена Івановича Гладишевського


14 квітня 2009 року виповнилося 85 років Євгену Івановичу Гладишевському – відомому вченому, одному із засновників Львівської наукової кристалохімічної школи, заслуженому діячеві науки України, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки, дійсному члену та голові хемічної комісії Наукового товариства імені Шевченка, доктору хімічних наук, професору.

Є.І. Гладишевський народився 14 квітня 1924 р. в селі Реклинець Жовківського (тепер Сокальського) району Львівської області в учительській родині. Навчався в першому та другому класах початкової школи в с. Реклинець. У 1933 р. родина Гладишевських переїхала в Західну Польщу в с. Ключе (повіт Олькуш, воєводство Кельце), де Євген закінчив початкову школу і продовжив навчання в гімназії м. Олькуш (1936-1938 рр.). Згодом, після переїзду до Львова, навчався у Першій Українській академічній гімназії (1939-1940 рр.) та СШ № 2 (1940-1941 рр.) і одержав атестат зрілості як випускник Першої державної гімназії у Львові (1942 р.). Євген Гладишевський був студентом (І-IV курс) хіміко-технологічного факультету Технічних курсів (1942-1944 рр.) та Львівського політехнічного інституту (1944-1945 рр.). Закінчив навчання (V курс) на хімічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка (1945-1947 рр.) і був залишений на викладацькій роботі.

На відміну від навчання, місце якого часто змінювалося, місце праці Євгена Гладишевського було постійним – Львівський університет, де він пропрацював 54 роки. За цей час Євген Гладишевський пройшов шлях від асистента до професора кафедри неорганічної хімії. На початку своєї трудової діяльності був лекційним асистентом, проводив лабораторні та практичні заняття до основних курсів з неорганічної хімії для студентів хімічного факультету та загальної хімії для студентів біологічного, географічного та геологічного факультетів.

Попри здобування навиків і досвіду викладацької праці, Євген Гладишевський активно займався науковими дослідженнями. У 1953 р. він захистив кандидатську дисертацію "Тверді розчини на основі інтерметалічних сполук", яка присвячена визначенню розчинності третього компоненту в бінарних сполуках, аналізу природи та умов утворення твердих розчинів на основі інтерметалічних сполук, рентгенівському фазовому дослідженню та прецизійному встановленню зміни параметрів ідентичності при зміні складу твердих розчинів. У 1954 р. Євген Гладишевський одержав звання доцента кафедри неорганічної хімії та розпочав читати для студентів хімічного факультету свій перший лекційний курс з неорганічної хімії. Згодом читав лекційні курси із загальної хімії і кристалохімії для студентів хімічного факультету та з основ кристалографії для студентів фізичного факультету. В 1967 р. він був обраний деканом хімічного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка. У цьому ж році Євген Гладишевський захистив докторську дисертацію "Дослідження з кристалохімії силіцидів і германідів" у Московському державному університеті ім. М.В. Ломоносова. Методами рентгенівського фазового та структурного аналізів сплавів встановив існування понад 100 раніше невідомих бінарних силіцидів і германідів, визначив їхню кристалічну структуру, синтезував 250 нових тернарних інтерметалідів, для 200 з яких визначив кристалічну структуру, відкрив 11 нових структурних типів, вивчив фазові рівноваги та побудував ізотермічні перерізи в повному концентраційному інтервалі 27 потрійних систем, встановив низку важливих кристалохімічних закономірностей для інтерметалічних сполук.

У 1968 р. Євгену Гладишевському присуджено вчене звання професора і з цього ж року до 1989 р. він обіймав посаду завідувача кафедри неорганічної хімії, а наступних 10 років – професора кафедри. Одночасно у 1971 р. був призначений проректором з наукової роботи університету та перебував на цій посаді впродовж 20 років. Багато зусиль приклав для вдосконалення наукової роботи Львівського університету. Його діяльність була скерована на збільшення обсягів бюджетних і госпдоговірних науково-дослідних робіт, ріст чисельності викладачів з науковими ступенями, залучення усіх викладачів до виконання науково-дослідної роботи, підвищення ефективності аспірантури, налагодження співпраці з науковими закладами інших міст і країн. З 1999 р. до виходу на пенсію (2001 р.) працював головним науковим співробітником науково-дослідної частини Львівського національного університету імені Івана Франка.

Професор Є.І. Гладишевський – відомий вчений у галузі кристалохімії неорганічних сполук, член Міжнародної спілки кристалографів, голова Комітету кристалографів України (1993-2004 pр.), дійсний член Наукового товариства імені Шевченка, голова хемічної комісії Наукового товариства імені Шевченка (з 1992 р.), був членом секції хімії Комітету з Державних премій в галузі науки і техніки, членом редколегій Украинского химического журнала і Міжнародного журналу Journal of Phase Equilibria, відповідальним редактором Вісника Львівського університету, серія хімічна. Відзначений почесними званнями заслужений діяч науки України (1979 р.), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1984 р.), Соросівський професор (1994, 1995 рр.), а з 1999 р. одержує стипендію Президента України видатним діячам науки та освіти. За успіхи в області вищої освіти і розвиток науки нагороджений орденом Трудового червоного прапора (1976 р.), значком Мінвузу СРСР (1978 р.), почесними грамотами Президії Верховної Ради України (1984, 1999 рр.), а також пам’ятними та ювілейними медалями.

Євген Гладишевський – один із засновників Львівської наукової кристалохімічної школи "Кристалохімія інтерметалічних сполук" і її керівник. Більшість сучасних матеріалів – це тверді кристалічні тіла – прості речовини, хімічні сполуки, їхні суміші або тверді розчини. Кристалохімічні дослідження – усталення взаємозв’язків між складом сполук, їхньою структурою й основними властивостями – покладені в основу матеріало-знавства. Внесок Львівської наукової кристалохімічної школи в ці дослідження суттєвий, науковим доробком якої є 35 монографій і 47 підручників, понад 4700 статей і тез доповідей на конференціях, 90 авторських свідоцтв та патентів. Школа підготувала 25 докторів наук і 135 кандидатів наук, з них 30 кандидатських дисертацій виконано під керівництвом проф. Євгена Гладишевського, а 10 кандидатів наук згодом захистили докторські дисертації.

Наукові дослідження проф. Євгена Гладишевського вирізняються багатогранністю тематики, поєднанням аналізу та синтезу, пошуком кристалохімічних закономірностей і встановленням взаємозв’язків між структурними типами. Він автор або співавтор понад 550 наукових праць, 20 авторських свідоцтв та патентів, трьох монографій та восьми оглядових статей. Вперше встановив утворення і визначив кристалічну структуру близько 850 сполук і серед них 75 нових структурних типів; дослідив взаємодію компонентів у 700 потрійних системах. Був організатором або учасником більше 100 наукових конференцій, здійснив закордонні наукові відрядження у Польщу, Югославію, Японію, Чехословаччину, Болгарію та Швейцарію.

Сьогодні науковці кафедри продовжують дослідження, розпочаті професором Є.І. Гладишевським на кафедрі неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка в галузі кристалохімії неорганічних сполук, і не лише інтерметалідів, але й гідридів, оксидів, металоорганічних сполук. У 2007 р. професору М.Г. Миськіву в складі колективу авторів присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки за роботу "Супрамолекулярні координаційні сполуки". У 2008 р. за цикл праць "Інтерметаліди, гідриди та оксиди як основа нових енергоощадних матеріалів" присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки професорам Р.Є. Гладишевському, Я.М. Каличаку, Б.Я. Котуру, В.В. Павлюку, доценту В.І. Зарембі, провідному науковому співробітникові Ю.В. Стаднику.

Євген Гладишевський завжди користується підтримкою та любов’ю близьких і рідних: дружини Тетяни Миколаївни – кандидата біологічних наук, доцента Львівського медичного інституту, доньки Надії – лікаря спортивної медицини, сина Романа – доктора хімічних наук, відомого вченого в галузі кристалохімії, нині завідувача кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка, внуків Юрія – молодшого наукового співробітника кафедри неорганічної хімії, Ліди – студентки Львівського університету та правнука Андрійчика.

Професор Євген Іванович Гладишевський – вчений, педагог, хороший організатор, мудра, ініціативна та справедлива людина, яка упродовж багатьох років віддає людям свій талант. За роки самовідданої праці у Львівському національному університеті імені Івана Франка він підготував велику когорту науковців, педагогів, а найвагоміше – вселив в них жадобу до життя, віру в свої сили, показав, що тільки завдяки наполегливій праці можна здобути висот.

Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки
професор кафедри неорганічної хімії, д.х.н., М.Г. Миськів


1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка