Бюлетень західного наукового центру 2009 Бюлетень Західного наукового центрСторінка15/24
Дата конвертації16.04.2016
Розмір2.87 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   24

Коцюбинський В. О. ©

Відкриття науково-освітнього центру


"Наноматеріали в пристроях генерації та накопичення енергії"


13 травня 2009 року відбулося відкриття Науково-освітнього центру (НОЦ) "Наноматеріали в пристроях генерації та накопичення енергії" у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (ПрНУ), м. Івано-Франківськ. Метою створення центру є консолідація роботи науковців університету, що працюють в галузі прикладного матеріалознавства, впровадження результатів цих досліджень в освітню діяльність фізико-технічного факультету університету та покращення якості підготовки висококваліфікованих фахівців спеціалізації "Фізика" та "Прикладна фізика". В рамках роботи НОЦ будуть проводитись фундаментальні дослідження в галузі застосування нанотехнологій та наноматеріалів для підвищення енергоефективності джерел та накопичувачів електричної енергії. Зокрема, буде вирішено цілий комплекс науково-технологічних завдань, метою яких є створення високоефективних, екологічно безпечних, дешевих з точки зору технології виробництва та використання матеріалів для енергоефективних технологій. Велика увага приділятиметься розробці первинних та вторинних гальванічних і фотогальванічних елементів, де основним напрямком пошуку є створення принципів отримання функціональних електродних матеріалів з наперед заданими часостабільними фізичними властивостями. Глобальна мета досліджень в цій галузі – максимальне збільшення питомих енергетичних показників гальванічних, фотогальванічних та термоелектричних джерел живлення – поєднання в пристрої надвеликої густини енергії при високій потужності.

Перший НОЦ за програмою "Співробітництво у науково-технічних дослідженнях та освіті" (СНТДО) "Стійкість геотехнічних систем" був заснований у 2007 році в Національному гірничому університеті в Дніпропетровську. Цей центр присвячений гірничий безпеці та гірничим технологіям, що зберігають навколишнє середовище.

Заснування НОЦ в Івано-Франківську – результат перемоги в конкурсі за участі багатьох вищих спеціалізованих навчальних закладів України. Створення даного центру є результатом тісної співпраці Фонду цивільних досліджень та розвитку США (CRDF), Агентства міжнародного розвитку США (USAID) та Міністерства освіти і науки України за програмою СНТДО в галузі енергоефективних технологій. Метою програми є прискорення переходу України до економіки знань на основі посилень позицій науки та вищої освіти в Україні. CRDF планує створення нових центрів зосереджених у галузях важливих для майбутнього України, таких як охорона здоров’я, інформаційні технології та сільське господарство. З 1992 року USAID надав технічну та гуманітарну допомогу Україні на загальну суму 1,6 млрд. доларів США з метою сприяння процесам демократичного розвитку, перебудові економіки та реформам соціального сектору в регіоні.

У церемонії відкриття НОЦ "Наноматеріали в пристроях генерації та накопичення енергії" взяли участь заступник міністра освіти і науки України Максим Віталійович Стріха, посол США в Україні Вільям Тейлор, віце-президент Фонду цивільних досліджень та розвитку Ерік Новотни, ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, чл. – кор. НАН України Богдан Остафійчук, представники міжнародних організацій, що працюють в сфері науково-технологічного розвитку, представники місцевої влади. У своєму виступі Стріха М.В. відзначив, що Науково-освітні центри, створені за цією програмою, зміцнюють науковий потенціал українських університетів, їхню відповідність економічним та технологічним потребам, спроможність готувати нове покоління молодих учених у ключових галузях техніки. У виступі було підкреслено розуміння урядом необхідності підтримки новітніх технологічних рішень в сфері матеріалознавства та важливості розробки цього напрямку для подальшого успішного економічного зростання країни.

Посол США в Україні Вільям Тейлор зазначив, що створення НОЦ в Івано-Франківську – результат перемоги в конкурсі, за участі багатьох вищих спеціалізованих навчальних закладів з України, що свідчить про значний потенціал прикарпатських науковців саме в сфері прикладного наноматеріалознавства. На сьогодні розробка енергоефективних технологій є пріоритетним напрямком науково-технічного розвитку більшості країн світу і підтримка з боку CRDF та USAID дозволить українським науковцям та студентам залишатися на вістрі наукового прогресу. Допомога, яку надає USAID, донедавна концентрувалася у галузях економіки, охорони здоров’я та соціальної сфери, тому фінансування науково-технічних проектів є прикметним сигналом, що свідчить про важливість розвитку цієї сфери для американського-українських відносин.

Фінансування роботи центру відбуватиметься на паритетних умовах за сприяння уряду України: 300 тис. дол. США від CRDF, 150 тис. дол. США від Міністерства освіти і науки України та 150 тис. дол. США від Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Передумовами успішного виконання проекту є тісні контакти в сфері науки і освіти з вищими навчальними закладами (Національний університет "Львівська політехніка", Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича; Ростовський державний університет (Росія)), академічними та науково-дослідними інститутами (Інститут металофізики НАН України; Інститут хімії поверхні НАН України; Інститут фізики НАН України, Інститут термоелектрики НАН та МОН України).

Основні напрямки роботи Центру зосереджені в галузі прикладного матеріалознавства: технологія синтезу та обробки нових функціональних наноматеріалів з наперед заданими фізико-хімічними властивостями, оптимізованими для застосування в пристроях генерації та накопичення енергії. Зокрема, проводитиметься робота над створенням катодних композицій для літієвих джерел струму на основі нанодисперсних оксидів, гідрооксидів, сульфідів, флуоридів та фосфатів металів, шпінельних структур. Завдяки проведенню комплексних досліджень структури, морфології, а також електричних та оптичних властивостей синтезованих матеріалів, пророблятиметься весь технологічний ланцюг – від синтезу матеріалу і до конструювання макету джерела живлення. Велика увага приділятиметься технологічним пошукам в сфері нанопористих вуглецевих матеріалів та створенню на основі цих матеріалів молекулярних накопичувачів енергії – суперконденсаторів. Продовжува­тимуться роботи в галузі створення нових магнітних матеріалів та освоюватимуться нові напрямки, зокрема розроблятимуться фотоелектрохімічні перетворювачі енергії на основі нанодисперсного оксиду титану.

Ключовим моментом у діяльності НОЦ є залучення до проведення наукових досліджень молодих науковців, аспірантів та студентів. Матеріальна база, яку надасть для потреб НОЦ університет уже є достатньою для проведення сучасних високотехнологічних досліджень. Розроблені та відпрацьовані в процесі виконання проекту методики синтезу та модифікації електродних матеріалів будуть застосовані в навчально-науковій діяльності студентів спеціальностей "Фізика" та "Прикладна фізика" при підготовці спеціалістів та магістрів за напрямками "Фізичне матеріалознавство", "Радіоелектронне матеріало­знавство". Тому надзвичайно цінним для студентів буде виконання на базі НОЦ певних лабораторних робіт у рамках навчальної програми. Одним із найбільш важливих кроків, напрямлених на розвиток взаємозв’язку у сферах освітнього, наукового та міжнародного співробітництва, буде проведення міжнародної школи-семінару для студентів, аспірантів та молодих науковців за участю провідних вчених різних держав з питань фізики, хімії і технології електрохімічних джерел живлення, наноелектрохімії, сучасних методів хімічного аналізу та обробки даних.

Результати діяльності НОЦ "Наноматеріали в пристроях генерації та накопичення енергії" ляжуть в основу започаткування та виконання широкого спектру проектів науково-дослідного та навчально-методичного характеру в рамках програм Міністерства освіти та науки України. Планується збереження та розширення співпраці з науково-дослідними установами Національної академії наук України, зокрема розвиватиметься робота спільної науково-дослідної лабораторії ПрНУ та Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України. В рамках центру буде працювати Лабораторія гамма-резонансної спектроскопії з аналізом електронів конверсії, якій з 2002 року надано статус Національного надбання України; методики, розроблені працівниками лабораторії дозволяють вести цілеспрямований пошук шляхів синтезу нових матеріалів з передбаченими кристалічними та магнітними властивостями; обладнання Лабораторії немає аналогів в Україні.

Окремим пунктом роботи буде інформативно-аналітична діяльність НОЦ, яка полягатиме у проведенні інноваційно-інвестиційної кампанії щодо впровадження отриманих розробок, друкуванні рекламних матеріалів готової продукції, популяризації наукової діяльності серед учнів регіону, насамперед, у коледжах та спеціалізованих школах при ПрНУ.

Фінансова підтримка Центру дозволить придбати сучасне науково-дослідне устаткування, залучити висококваліфікованих науковців-викладачів до реалізації нових науково-навчальних програм та обдаровану студентську молодь до дослідницької роботи, сприятиме встановленню зв’язків із науковими партнерами в Україні та за кордоном.1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   24


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка