Бюлетень західного наукового центру 2009 Бюлетень Західного наукового центр


Бородчук І.А.© Виховуємо майбутніх науковцівСторінка12/24
Дата конвертації16.04.2016
Розмір2.87 Mb.
#10663
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   24

Бородчук І.А.©

Виховуємо майбутніх науковців


(З історії Львівської обласної Малої академії наук)
Львівська МАН заснована у жовтні 1978 р. з ініціативи вчених Західного Наукового Центру Академії Наук України та відділу освіти Львів­ського міськвикон­кому як Мала академія наук старшокласників м. Львова "Еврика". Новоство­рений заклад ставив собі за мету допомагати педагогам у навчально-виховній роботі, пропагу­вати серед учнівської молоді досягнення науки і техніки, прищеплювати обдарованим дітям навички творчої, науково-дослідницької роботи, сприяти свідомому вибору професії. Для забезпечення організації роботи МАН у жовтні 1978 р. було проведено конференцію старшо­класників і вчителів міста, де обрали президію МАН, до складу якої ввійшли вчені, педагоги та учні. Першим президентом МАН став відомий учений, академік НАН України Ігор Рафаї­лович Юхнов­ський, а пер­шими віце-президентами – доктор фізико-математичних наук Богдан Любоми­рович Пелех, академік НАН України Ярослав Дмит­ро­вич Ісаєвич, доктор біологічних наук Костянтин Андрійович Малиновський, доктор хімічних наук Віктор Теофілович Явор­ський, кандидат техніч­них наук Роман Федорович Федорів.

Для організації занять з учнями було створено 4 наукові відділення: фізико-математичне, хіміко-біологічне, суспільних і гуманітарних наук, технічної творчості. У складі відділень діяли: секції фізики, математики, хімії, біології, історії та суспільство­знавства, географії, археології, української мови та літератури, фотодемонстра­торів, технічного моделювання.

Було налагоджено тісну співпрацю з керівни­ками шкіл і вчителями-предметниками м. Львова. Базами для роботи секцій МАН стали науково-дослідні установи та вищі навчальні заклади міста.

Для забезпечення постійної роботи МАН було введено посаду відповідального секретаря. Першим відповідальним секретарем була Олександра Андріївна Кравченко (1978-1980 рр.), а в 1980-1988 рр. – Леся Олексіївна Бартіш. Педагогічними керівниками секцій працювали: Ірина Степанівна Данилович, Олександра Робертівна Кравцова, Ольга Володимирівна Ісаєвич, Ірина Михайлівна Козлов­ська, Іванна Антонівна Бородчук, Дарія Іванівна Кульчицька.

Першими дійсними членами і кандидатами МАН стали переможці і призери Республіканських і Всесоюзних олімпіад: 29 старшокласників отри­мали звання дійсного члена і 54 – канди­дата у дійсні члени МАН.

З часом визначилися основні форми роботи науковців із учнями: лекторії при віце-президен­тах, семінари-практикуми, було започат­ковано при­кріп­лення учнів МАН до вчених для виконання науково-дослідницьких робіт. Про результати своєї наукової роботи юні дослід­ники доповідали на конференціях відді­лень і щорічній підсумковій конференції МАН. Переможці і призери науково-практичних конференцій МАН міста Львова брали участь в учнівських конференціях, які відбувалися у Києві, Одесі, Ростові-на-Дону, Пермі, Челябінську, Обнінську, Ставрополі, Талліні, Кишиневі, Алма-Аті, нала­годжували творчі зв’язки з іншими малими академіями наук України і колишнього Радянсь­кого Союзу. За підсумками науково-практичних конференцій президія МАН присвоювала учням звання дійсних членів і кандидатів у дійсні члени МАН із врученням відповідних квитків.

У Правилах прийому до вищих навчальних закладів Львівщини та України визначалися особливі умови вступу для дійсних членів і кандидатів у дійсні члени МАН, що сприяло популяризації МАН серед старшокласників Львова.

У 1986 році було створено відділ МАН при Палаці піонерів (тепер – Центр творчості дітей та юнацтва Галичини).

Для макси­мального задоволення потреб учнів щораз збільшувалася кількість секцій і гуртків, до роботи зі старшо­класниками запро­шували учених із різних наукових установ і вищих навчальних закладів, згодом почали функціонувати літні школи МАН і навчально-оздоровчі табори.

Популярність МАН зростала. На заняття у секціях почали приїжджати учні зі шкіл районних центрів області. В Інституті прикладних проблем механіки і мате­матики НАН України (директор – академік Підстригач Я.С. було зорганізовано колектив молодих учених-мате­матиків, які систематично виїжджали у школи районів і проводили заняття з обда­рова­ними школярами. У 1986 р. відкрилася перша філія МАН у Самборі, а згодом створено Стрий­ську, Бори­славську, Дрогобицьку та Червоно­градську філії. Матеріали про роботу академії експону­валися на ВДНГ України в Києві (1989 р.).

З 1988 року відповідальним секретарем, а з 1994 року директором МАН працює Іванна Антонівна Бородчук.

Зміни, які почалися в Україні наприкінці 80-х – на початку 90-х років минулого століття, позначилися і на роботі МАН: почали функціонувати між­секційні лекторії з історії України, рідного краю, релігієзнавства, зросло зацікавлення школярів дослідницькою тематикою, пов’язаною з ідного краю, мовою, літературою, традиціями, культурою. У 1990 році відбулася науково-практична конфе­рен­ція старшокласників "Пізнай свій рідний край".

З ініціативи академіка І. Р. Юхновського почалося відродження Пласту у Львові. 12 кращих випус­кників МАН стали першими вихованцями Пласту.

Після переїзду академіка І. Р. Юхновського до Києва у 1991 році президентом МАН обрали професора Івана Олександровича Вакарчука, який очолює її до сьогодні.

У 1993 р. при МАН відкрили очно-заочну школу для обдарованих учнів 10-11 класів сільських шкіл, а також створено нові філії у Стрийському і Старо­самбірському районах, наукові товариства на базі Стрийської гімназії імені Андрея Шептицького і Львівського економічного ліцею.

Роботу МАН високо оцінило керівництво області, і з 1 квітня 1994 р. Мала академія наук старшо­класників міста Львова "Еврика" отримала статус позашкільного навчального закладу обласного підпорядкування – Львівська обласна Мала академія наук.

На даний час у Львівській обласній Малій академії наук навчається біля 1500 здібних школярів міста та області, у 15 районних та міських наукових товариствах понад 3000 учнів. В обласній МАН працює 45 педагогів, серед них 14 кандидатів наук, 5 нагороджені знаком "Відмінник освіти України", 2 – знаком "Софія Русова". Базами для роботи обласної МАН є Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет "Львівська політехніка", Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львівський державний університет внутрішніх справ, Інститут народознавства НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Інститут екології Карпат НАН України, Інститут біології клітини НАН України, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, архіви та музеї міста. Біля 200 вчених ВНЗ та академічних установ керують науково-дослідними роботами манівців, читають лекції, беруть участь у роботі літніх шкіл, профільного навчально-оздоровчого табору.

Навчальний процес у МАН має свої специфічні особливості, які відрізняють його від шкільного. Перш за все, він є добровільним, бо діти залучаються до занять у секціях, гуртках на основі власного вибору. По-друге, навчальні програми виходять за межі шкільних, враховуючи інтереси і творчий потенціал дітей. По-третє, склад гуртківців є більш однорідний саме за інтелектуальними здібностями, творчими можливостями, зацікавленням старшокласників. Цікавою є система занять у секції математики. Учні відвідують гуртки: "Задачі математичного моделювання", "Прикладні задачі математики", "Розв’язування задач комбінаторики та теорії ймовірностей". У секції біології, функціонують гуртки "Юний ботанік", "Юні зоологи", "Генетики", "Фізіологи". У секції української філології практикуються такі форми занять: лекторій, теоретичні та практичні заняття з української мови та літератури ("Українське літературознавство", "Лінгвістика", "Основи фольклористики та українського фольклору", "Теорія літератури").

Найбільш масовою формою роботи з учнями обласної Малої академії наук є лекторії, які організовано в секціях хімії, історії, біології, економіки, права, психології, історії, української філології, географії. Така кількість різноманітних гуртків (72), лекторіїв допомагає учням у пошуках моделі їхньої майбутньої професії "примірювання" її до власних можливостей і характеру.

Велику роль на формування творчої особистості, розвиток творчих здібностей відіграє така форма роботи в МАН, як індивідуальна робота учнів під керівництвом вчених. Науково-дослідницька робота старшокласників служить не лише справі профорієнтації, але допомагає вченим визначати, хто в майбутньому стане їх зміною. Своєрідним підсумком наукової роботи учнів є Всеукраїнські конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт. Протягом 30 років діяльності Львівської Малої академії наук у конкурсах-захистах взяло участь понад 8000 учнів міста та області. Цьогоріч Львівська обласна МАН займає третє за рейтингом місце серед областей України за результатами Всеукраїнського конкурсу-захисту. 14 учнів-переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту отримали стипендії Президента України, 78 % випускників стали студентами ЛНУ ім. Івана Франка, решта вступили до інших вузів України (ЛНМУ ім. Д. Галицького, НУ "Львівська політехніка", КНУ ім. Т. Шевченка, Києво-Могилянська академія та ін).

Як правило, випускники Львівської МАН навчаючись у вузах, продовжують займатися науково-дослідницькою роботою, стають активними членами наукових студентських товариств, перемагають на студентських олімпіадах, конкурсах. Саме у Львівській МАН зробили свій вибір майбутньої професії науковця: к.ф. – м.н. Кузь І., к.ф. – м.н. Ардан Р., асистент Юрчишин А., к.і.н. Зайцев О., к.і.н. Тітко Ю., д.ф. – м.н. Банах Т., д.ф. – м.н. Підстригач В., к.ф. – м.н. Данилович А., к.філол.н. Асіїв Л., к.б.н. Мочурад Г., к.ф. – м.н. Яськевич І., к.х.н. Захарків О., к.б.н. Голець Л., к.ф. – м.н. Кулій Т., к.філол.н. Стек О., к.філол.н. Федорак Н., к.філол.н. Добосевич І., к.філол.н. Роздольська І., к.філол.н. Вербовська І., к.і.н. Боляновський А., к.і.н. Кметь В., д.х.н. Хім’як Я., к.х.н. Стаднійчук О., к.ф. – м.н. Ровенчак А., к.е.н. Кудин С., к.т.н. Рицар Ю., к.філол.н. Поліщук Н., к.і.н. Онищук Я., к.і.н. Бандрівський М., к.і.н. Середа О., к.і.н. Середа В., доц. Чорний М., к.ю.н. Навроцька Ю., к.і.н. Заярнюк А., к.ф. – м.н. Яворський Т., д.ф. – м.н. Сушко Н., к.ф. – м.н. Вакарчук С., к.ф. – м.н. Конрат С. та ін.

Значна робота проводиться обласною МАН із здібними сільськими школярами. З 1993 року працює очно-заочна школа. Щороку в 9 секціях за дворічною програмою навчається більше 300 учнів. У 2006-2007 навчальному році в навчальний процес очно-заочної школи впроваджено дистанційне навчання.

Одним із важливих напрямків роботи з обдарованою молоддю є проведення обласною МАН турнірів, конкурсів, інтернет-олімпіад, фестивалів, колоквіумів.

Робота обласної МАН не припиняється влітку. З 1980 року організовуються профільні навчально-оздоровчі табори, літні школи.

Обласна МАН є центром методичної роботи з питань роботи із обдарованою учнівською молоддю. Методисти спільно з науковцями розробляють тематику учнівських і науково-дослідницьких робіт, навчальні плани і програми гуртків, лекторіїв, курси дистанційного навчання для обдарованих старшокласників області.

З 2000 року обласна МАН видає збірник тез науково-дослідницьких робіт переможців і призерів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт "Пошуки та знахідки", збірку "Весняний легіт", газету "МАН і Я". Педагоги беруть участь в обласних, Всеукраїнських та міжнародних науково-педагогічних конференціях.

Обласна МАН є асоційованим членом Європейської ради обдарованих дітей – ЕСНА.

Львівська обласна Мала академія наук на практиці показала необхідність залучення талановитих учнів до глибокого пізнання науки, наукового пошуку, розробки актуальних проблем сьогодення. За 30 років діяльності понад 300 кращих випускників стали науковцями. Те, що в дитинстві було захопленням, згодом стало професією.Каталог: ukr -> publ
ukr -> Розділ Формування функцій менеджменту в РФ пат
ukr -> Статеве виховання і підготовка до сімейного життя
ukr -> Сучасний погляд на педагогічну і психологічну науку Поняття про сучасну психологію
ukr -> Реферат на тему: " Психологія підлітків"
ukr -> Психологічна готовність дошкільняти
ukr -> Практична сфера соціальної роботи
ukr -> Основні поняття про мовлення і спілкування. Вимоги до культури мовлення
ukr -> «затверджую» Декан факультету психології Мусіяка В. Г
publ -> Мікула Н. Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   24
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка