Бюлетень нових надходжень літератури


Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)Сторінка3/3
Дата конвертації02.04.2016
Розмір0.77 Mb.
#211
1   2   3

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

34(075)

К73


Котюк, Іван Ілліч

Основи приватного права України / І. І. Котюк. – К. : Логос, 1998. – 128 c. – (Б-ка школяра). – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

К93


Курінний, Євген Володимирович

Предмет адміністративного права України: тенденції трансформації в умовах реформування : навч. посіб. / Є. В. Курінний. – Д. : Поліграфіст, 2002. – 92 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

Л64


Литвинюк, Ольга Іванівна

Вивчаємо нашу конституцію : навч. посіб. / О. І. Литвинюк. – Д. : Навчальна книга, 1996. – 126 c. – Автограф. – 2 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

Л68


Лобойко, Л. М.

Кримінально-процесуальне право : курс лекцій: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. М. Лобойко. – К. : Істина, 2005. – 456 c. – Реком. МОНУ. –

38 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

Л84


Лук'янець, Дмитро Миколайович

Інститут адміністративної відповідальності: проблеми розвитку : монографія / Д. М. Лук'янець. – К. : Ін-т держави і права

ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – 219 c. – Автограф. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

М55


Механизм преступного поведения : монография / отв. ред.

В. Н. Кудрявцев. – М. : Наука, 1981. – 248 c. – (Право и социология). –

5 грн Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34(075)

Н30


Нартов, Виктор Васильевич

Изучаем Конституцию Украины : пособ. для школ, лицеев, гимназий / В. В. Нартов. – Х. : Мир детства, 1996. – 96 c. – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П24


Педагогічні основи ресоціалізації злочинців / В. М. Синьов,

Г. О. Радов, В. І. Кривуша та ін. – К. : МП "Леся", 1997. – 272 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П30


Петровский, Николай Александрович

Метод аналогии в теоретической юриспруденции : монография /

Н. А. Петровский. – Брест : Изд-во Академия, 2004. – 144 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34(075.8)

П69


Практикум по административному праву : учеб. пособ. для вузов / под ред. Д. Н. Бахраха. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : БЕК, 1997. – 174 c. – 6 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П69


Практичний порадник державного службовця з питань європейської інтеграції. Вип. 3. Європеїзація публічного адміністрування в посткомустичних країнах Центральної та Східної Європи / за заг. ред.

Л. Л. Прокопенка; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. та ін. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. – 68 c. – 14 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Р98


Рябошапко, Галина Харитонівна

Суверенітет в Україні: від радянської федерації - до незалежної держави : монографія / Г. Х. Рябошапко. – Л. : Простір, 2012. – 520 c. – 65 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(03)

С18


Саниахметова, Н. А.

Юридический справочник предпринимателя / Н. А. Саниахметова ; Одесская нац. юрид. акад. – 3-е изд., перераб. и доп. – Х. : Одиссей, 2001. – 832 c. – 23 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

С40


Сірик, Зіновій

Доступність суду для звернення громадян в Україні : рапорт по моніторингу / З. Сірик, О. Грабовська. – Л. : Громадський фонд прав людини "Право і демократія", 2000. – 73 c. – (Рапорти. Експертизи. Висновки. №1). – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

С47


Слісаренко, Олександр Миколайович

Посібник до вивчення курсу "Міжнародно-правове співробітництво України" : для студ., які навч. за спец. "Правознавство" /

О. М. Слісаренко ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 32 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБГ. – 7)


34

С48


Словарь терминов по теории государства и права : учеб. пособ. / под общ. ред. Н. И. Панова. – 2-е изд., доп. и испр. – Х. : Основа, 1997. –

180 c. – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

С69


Соціологічно-правові аспекти зміцнення службової дисципліни в органах внутрішніх справ України : навч.-метод. посіб. / авт.:

М. І. Ануфрієв, В. С. Венедиктов, О. В. Негодченко та ін. Дніпропетровський юрид. ін-т. – Д. : Наука і освіта, 2000. – 164 c. –

6 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

Т33


Теория государства и права. Ч. 1. Теория государства / под общ. ред. А. Б. Венгерова. – М. : Юристъ, 1996. – 256 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Т33


Теорія держави і права : глосарій / уклад. А. П. Лимар; Дніпропетровський регіон. ін-т держ. упр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2009. – 52 c. – 52 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Т33


Теорія та практика державної служби: напрямки модернізації : матер. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 11-12 лист. 2011 р. / за ред.

С. М. Серьогіна. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2011. – 315 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(477)

Т42


Тинкован, Оксана Валеріївна

Взаємодія органів державної влади та місцевого самоврядування і недержавних організацій в Україні / О. В. Тинкован ; Асоціація аналітиків політики. – Д. : Центр екон. освіти, 2003. – 36 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Т46


Тихомиров, Ю. А.

Курс административного права и процесса / Ю. А. Тихомиров. – М. : Юринформцентр, 1998. – 798 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

Т50


Тодыка, Ю. Н.

Конституционное право Украины: отрасль права и наука : учеб. пособ. / Ю. Н. Тодыка, Е. В. Супрунюк. – Сімф. : Таврида, 1997. – 128 c. –

4 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

Х73


Холодный, Юрий Иванович

Применение полиграфа при профилактике, раскрытии и расследовании преступлений (генез и правовые аспекты) : монография / Ю. И. Холодный. – М. : Мир безопасности, 2000. – 160 c. – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

Ч-48


Черкес, Марк Юхимович

Міжнародне право : підручник / М. Ю. Черкес. – 6-те вид., випр. і допов. – К. : Знання, 2011. – 397 c. – (Вища освіта ХХ1 століття). – Реком. МОНУ. – 75 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

Ч-52


Четвериков, В. С.

Административное право : учеб. пособ. / В. С. Четвериков. – М. : Новый Юрист, 1998. – 287 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

Ч-82


Чувпило, Александр Александрович

Административное право Украины : учеб. пособ. для студ. спец. "Правоведение". Т. 1. Ситуационные упражнения / А. А. Чувпило. – Донецк : ДонГУ, 1999. – 185 c. – Реком. МОНУ. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

343(075.8)

Ч-82


Чувпило, Олександр Олександрович

Адміністративне право України : навч. посіб. для студ. спец. "Правознавство". Т. 2. Нормативні акти. Загальна і особлива частини / О. О. Чувпило. – Донецьк : ДонДУ, 1999. – 443 c. – Реком. МОНУ. –

12 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

Ч-88


Чукаева, В. А.

Государственная служба в Украине : учеб. пособ. / В. А. Чукаева. – Д. : ДНУ, 2000. – 132 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Ш35


Швидько, Ганна Кирилівна

Державне управління і самоврядування в Україні : іст. нарис. Ч. 1 /

Г. К. Швидько, В. Є. Романов. – К. : Вид-во УАДУ, 1997. – 140 c. –

(Б-ка магістра). – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Ш37


Шевченко, А. Є.

Правоохоронна діяльність органів влади УСРР у сфері захисту державних фінансів у роки нової економічної політики 1921-1929 рр. : монографія / А. Є. Шевченко, В. В. Чамлай, О. Л. Стрельник. – К. : МП Леся, 2012. – 172 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Ш37


Шевченко, Анатолій Євгенович

Дрібне хуліганство як вид адміністративного правопорушення (Питання теорії та практики) : монографія / А. Є. Шевченко,

Р. А. Калюжний, Л. М. Волкова ; Нац. авіац. ун-т. – К. : МП Леся, 2012. – 172 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

Ш70


Шлях України до економічної безпеки : матер. наук.-практ. конф. Харків 16-17 квітня 2004 р. / відп. за вип. І. А. Петрова,

С. О. Захарченко. – Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – 156 c. – 5 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)34

Ю20


Юзікова, Н. С.

Основи правознавства. Абітурієнту 2005 : дидактичні матер. з основ правознавства / Н. С. Юзікова. – Д. : ДНУ, 2005. – 142 c. – Автограф. –

4 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

Ю70


Юридична наука та правоохоронна діяльність на рубежі тисячоліть : матер. міжвуз. наук. конф. курсантів і студ. (травень 2000 р.).

Вип. 1 / голова ред. кол. О. В. Негодченко. – Д. : Дніпропетровський юрид. ін-т МВС України, 2000. – 406 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)35 -Державне адміністративне управління. Військова справа

355(73)

В63


Военные программы и военно-стратегические концепции США в 70-е годы : реф. сб. / отв. ред. В. М. Мильштейн. – М. : ИНИОН АН СССР, 1977. – 280 c. – (Социальные и политические проблемы США). – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

355(477)

Р45


Реформування Збройних Сил України: пріоритети, передумови та перспективи : за матер. міжнар.семінарів "Реформування Збройних сил України. Потреба у змінах", Київ, 14-15 лютого 2000 р. та "Відносини між збройними силами, суспільством і державою", Київ, 22-23 червня 2000 р. / наук. ред. Г. М. Перепелиця. – К. : НіСД, 2001. – 176 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
36 - Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

36(075.8)

В19


Васильєв, Володимир Васильович

Соціальна робота на підприємстві : навч. посіб. для студ. ДНУ соц.-гуманіт ф-ту / В. В. Васильєв. – К. : Слово, 2011. – 424 c. – 49 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
37 - Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

37

З-33


Запорізька державна інженерна академія. Гуманітарний вісник.

Вип. 49 / голов. ред. В. Г. Воронкова. – Запоріжжя : ЗДІА, 2012. –

288 c. – 15 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


378

М55


Мешко, Наталія Петрівна

Університет у національній інноваційній системі : монографія /

Н. П. Мешко, М. В. Поляков, Є. М. Суліма ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ, 2012. – 436 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)


378

Н35


Національна металургійна академія України в іменах : енцикл. довід. / голова ред. кол. О. Г. Величко. – Д. : АРТ-Прес, 2008. – 320 c. : ілюстр. – 70 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

О-23


Образование и наука в КНР : реф. сб. / отв. ред. В. Ф. Сорокин. – М. : ИНИОН АН СССР, 1986. – 196 c. – (Современные проблемы КНР). –

Б. ц. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)37

П50


Политика в области образования в КНР после устранения "банды четырех" : науч.-аналит. обзор / авт. обзора Н. Е. Боревская. – М. : ИНИОН АН СССР, 1980. – 46 c. – Б. ц.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

37

П52


Полтавський національний педагогічний університет

ім. В. Г. Короленка. Педагогічні науки : зб. наук. пр. Вип. 55 / голов. ред. М. Степаненко. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2012. –

162 c. – 10 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


37

П62


Посохова, Людмила Юріївна

На перехресті культур, традицій, епох: православні колегіуми України наприкінці XVII - на початку ХІХ ст. : монографія / Л. Ю. Посохова. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – 400 c. – 80 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

371

Х76


Хомуленко, Тамара Борисівна

Стиль сімейного виховання як чинник розвитку пізнавального інтересу молодших школярів : монографія / Т. Б. Хомуленко,

О. С. Шукалова. – Х. : ХНПУ, 2011. – 206 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4 — Мова. Мовознавство

Б43


Белозор, Оксана Сергеевна

Семантическая парадигма лексемы "чистый" в концептуальном и лингвокультурном пространстве русского языка : дис. ... канд. филол. наук: 10.02.02 / О. С. Белозор. – Д., 2012. – 213 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

42

В31


Верба, Лідія Георгієвна

Граматика сучасної англійської мови (довідник) = Modern English Grammar : посібник / Л. Г. Верба, Л. Г. Верба. – К. : ТОВ "ВП Логос-М", 2011. – 352 c. – (Учням та абітурієнтам). – 40 грн.Кільк. прим.: 3 (УБГ. – 3)

47(075.8)

В48


Винничук, Лидия

Латинский язык : самоучитель для студ. гуманит. ф-тов ун-тов и пед вузов: пер. с пол. / Л. Винничук. – 2-е изд., испр. – М. : Высшая школа, 1985. – 327 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 151 (КСХ. – 2, УБГ. – 148, Чз3. – 1)

42

Д76


Друга українсько-польсько-литовська конференція з фізики ферросплавів, Львів, 9-13 вересня 2012 року = II Ukrainian-Polish-Lithuanian Meeting on Ferroelectrics Physics (UPL MFP-2). – Л., 2012. – 110 c. – Обкл. і текст англ. мовою. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Д81


Дудик, Петро Семенович

Сучасна українська літературна мова : зб. вправ для лабор. робіт /

П. С. Дудик, С. Д. Єрмакова, В. М. Литовченко. – К. : Вища школа, 1986. – 168 c. –10 грн.

Кільк. прим.: 103 (УБГ. – 101, Чз2. – 2)


Д81


Дудников, Алексей Виссарионович

Русский язык : учеб. пособ. для уч. техн. / А. В. Дудников,

Л. И. Арбузова, И. И. Ворожбицкая. – 5-е изд. – К. : Вища школа, 1987. – 10 грн. Кільк. прим.: 6 (КСХ. – 2, УБГ. – 4)


43

К18


Камянова, Татьяна

Deutsch: Практический курс немецкого языка / Т. Камянова. – 5-е изд., доп. – М. : ООО "Дом. Славянской Книги", 2008. – 384 c. – Изд. с ключами. – 31 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

К61


Коломиєць, Микола Пилипович

Питання фразеологічної синонімики (на матеріалі української мови) : навч. посіб. для студ. і викл. філол. ф-тів ун-тів і пед. ін-тів /

М. П. Коломиєць. – Д. : Вид-во ДНУ, 1987. – 52 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 8 (КСХ. – 5, УБГ. – 3)


4

К72


Костомаров, Виталий Григорьевич

Русский язык для иностранных студентов / В. Г. Костомаров,

В. И. Половникова, Л. Н. Шведова. – 4-е изд., испр. – М. : Рус. язык, 1987. – 384 c. : ил. – 15 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


М82


Московсько-український словник Т-ва "Час". – К. : Т-во "Час", 1918. – 238 c. – Дар Ю. Мицика. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

42

П69


Практикум із курсу "Іноземна мова за професійним спрямуванням" у галузі знань "Журналістика та інформація" : для студ. ДНУ заоч. та дист. форм навч. 3-4 курсів спец. "Журналістика" / уклад. Н. С. Стирнік; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. –

43 c. – 4 грн. Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)4

П78


Прблемы фонологии и морфонологии. Рефераты. Обзоры. : реф. сб. / отв. ред. В. А. Редькин. – М. : ИНИОН АН СССР, 1974. – 317 c. – (Теория и история языкознания. Вып. III)

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

С89


Сунь, Юйминь

Номинация объектов оказания услуг в русскоязычном прагматиконе Крыма: лингвопрагматический и лингвокультурологический аспекты : дис. ... канд. филол. наук: 10.02.02 / Ю. Сунь. – Симф., 2012. – 212 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

4

У71


Уровни языка. Проблемы фонологии и морфологии : обзоры / отв. ред. В. А. Редькин. – М. : ИНИОН АН СССР, 1975. – 231 c. – Б. ц.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

42-8

Ч-18


Чандлер, Реймонд

Прощай, любимая; Золотые рыбки; Выстрелы у Сирано : сборник /

Р. Чандлер ; сост. Анджапаридзе. – М. : Радуга, 1983. – 368 c. –

На англ. яз. –12 грн.Кільк. прим.: 208 (КСХ. – 4, УБГ. – 204)

4

Я41


Язык как процесс и система : реф. сб. – М. : ИНИОН АН СССР, 1975. – 240 c. – (Теория и история языкознания. Вып. I). – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

D79


Doylle, Artur Conan

The Hound of Baskervilles and The Valley of Fear = Артур Конан Дойль. Собака Баскервилей. Долина страха / A. C. Doylle. – London : Wordworth Classicsx, 1999. – 320 c. – 32 грн.Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)
5 - Математика та природничі науки

50 - Загальныльні відомості про математичні та природничі науки

502/504

Б82


Борейко, Владимир Евгеньевич

Философы зоозащиты и природоохраны / В. Е. Борейко ; Киев. эколого-культ. центр. – К. : Логос, 2012. – 179 c. – (Охрана дикой природы. Вип. 64). – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

502/504(477)

Г19


Гаптар, Володимир Максимович

Ріка любові і печалі : для дітей серед. і ст. віку / В. М. Гаптар. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – 96 c. : ілюстр. – 14 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

502.211(1-751.3)(477)

М24


Манюк, Вадим В.

Заповідні куточки на Дніпропетровщині: заказники : навч. довід. /

В. В. Манюк, В. В. Манюк ; Держ. упр. охорони природ. середовища в Дніпропетровській обл. – Д., 2011. – 120 c. : ілюстр. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


502.211(1-751.3)(477.63)

М24


Манюк, Вадим В.

Пам'ятки природи Дніпропетровської області : навч. довід. /

В. В. Манюк, В. В. Манюк ; Держ. упр. охорони природ. середовища в Дніпропетровській обл. – Д., 2011. – 60 c. : ілюстр. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


502/504

Э40


Экологическая Конституция Земли. Методологические основы / под ред. Ю. Туныци; Нац. лесотехн. ун-т Украины ; пер.с укр. с незнач. изм. и доп. – Луцк : ДП "Волинські старожитності", 2012. – 560 c. – 75 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
51 - Математика

51(07)

Б36


Бевз, Григорій Петрович

Римована математика : зб. віршів / Г. П. Бевз. – Х. : Вид-ча група "Основа", 2012. – 80 c. – (Б-ка журн. "Математика в школах України". Вип. 7 (115)). – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

519.6

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Вісник № 8. Т. 20. Серія: Моделювання. Вип. 4 / відп. ред. М. В. Поляков. – Д. : ДНУ ім. О. Гончара, 2012. – 156 c. – 27 грн.

Кільк. прим.: 4 (ВНЛ. – 4)

519.67

Д75


Дробахін, Олег Олегович

Розв'язок зворотної задачі для багатошарових діелектричних структур : монографія / О. О. Дробахін, С. Г. Алексін ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ, 2012. – 240 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 65 (ВНЛ. – 5, УБП. – 60)

51-7

Л89


Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник : серія Прикладна математика та інформатика:. Вип. 18 / голов. ред.

Г. Шинкаренко. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 242 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

51(082)

М54


Метода математики. 12 : наук.-метод. результати сучасної математики / під ред. О. С. Столярчука; Тов-во ім. С. Банаха. – Л.; Дубно : Вид-во Тараса Сороки, 2012. – 23 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

51(07)

Ю50


Юнг, Дж. В. А.

Как преподавать математику / Д. В. Юнг ; пер.с англ. А. Р. Кулишер. – 5-е изд., испр. и доп. – М.; С.Пб. : Печатный двор, 1923. – 302 c. – (Учебники и учебные пособия для трудовой школы). – 1 р. 50 к.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)


53 Фізика


530.145(075.8)

В14


Вакарчук, Іван Олександрович

Квантова механіка : підруч. для студ. ВНЗ / І. О. Вакарчук. – 4-те вид., допов. – Л. : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 872 c. – Затв. МОНУ. – 75 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

539.2

Д81


Дудкина, Валентина Васильевна

Структура и свойства металлических пленок, полученных при электроосаждении в условиях внешней стимуляции лазерным излучением : дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.04.07 / В. В. Дудкина. – Д., 2012. – 158 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

539.19(075.8)

О-33


Овруцький, Анатолій Матвійович

Комп'ютерне моделювання фазових перетворень і поверхневих явищ : посібник / А. М. Овруцький, О. С. Прохода, М. С. Расщупкіна ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. –

96 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 10 (ВНЛ. – 3, УБП. – 5, ФТФ. – 2)


535(075.8)

Р69


Романюк, Микола Олексійович

Оптика : підруч. для студ. фіз спец. ВНЗ / М. О. Романюк,

А. С. Крочук, І. П. Пашук ; за ред. М. О. Романюка. – Л. : ЛНУ

ім. І. Франка, 2012. – 564 c. – Затв. МОНУ. – 80 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

539.19(075.8)

Ш61


Шиманська, Олена Трохимівна

Молекулярна фізика. Фізичний практикум : навч. посіб. для студ. фіз спец. ВНЗ / О. Т. Шиманська ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Л. : Євросвіт, 2009. – 344 c. – Реком. МОНУ. – 30 грн.Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)
54 – Хімія. Кристалографія. Мінералогія

54(060.55)

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Вісник. № 3/1, Т. 20 : серія: Хімія. Вип. 18 / відп. ред. В. Ф. Варгалюк. – Д. : Вид-во ДНУ, 2012. – 131 c. – 21 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

54(060.55)

Н35


Національний університет "Львівська політехніка". Вісник. № 726. Хімія, технологія речовин та їх застосування / відп. ред.

Й. Й. Ятчишин. – Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 489 c. –

35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


544.6

П52


Полонський, Володимир Анатолійович

Опорний конспект лекцій із дисципліни "Наноелектрохімія" : для студ. хім. ф-ту ДНУ / В. А. Полонський, Н. П. Юрченко ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 16 c. – 1 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБП. – 7)

548

Р69


Романюк, Микола Олексійович

Практикум з кристалооптики і кристалофізики : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. О. Романюк ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : ЛНУ

ім. І. Франка, 2012. – 362 c. – Реком. МОНУ. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

55 - Геологія. Науки про землю

551.510

Г20


Гарвей, Джон

Атмосфера и океан. Наша жидкая окружающая среда / Д. Гарвей ;

ред. и предисл. О. И. Мамаева ; пер. с англ. А. Ю. Краснопевцева,

А. Е. Сузюмова. – М. : Прогресс, 1982. – 183 c. : ил. – 8 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

551.465

Ф50


Физика океана : в 2-х т. Т. 1. Гидрофизика океана / отв. ред.

В. М. Каменкович, А. С. Монин; Ин-т океанологии

им. П. П. Ширшова. – М. : Наука, 1978. – 455 c. : ил., карты. – (Океанология). – 20 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


551.465

Ф50


Физика океана : в 2-х т. Т. 2. Гидродинамика океана / отв. ред.

В. М. Каменкович, А. С. Монин; Ин-т океанологии

им. П. П. Ширшова. – М. : Наука, 1978. – 455 c. : ил., карты. – (Океанология). – 20 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

56 - Палеонтологія


56(082)

П14


Палеонтологічний збірник : зб. наук. пр. № 43 / голов. ред. Р. Лещух; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 147 c. –

18 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


57 -Біологічні науки в цілому

57

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Вісник. № 7/1, Т .20 : серія: Біологія. Екологія. Вип. 20, Т. 1 / відп. ред.

О. Є. Пахомов. – Д. : Вид-во ДНУ, 2012. – 146 c. – 37 грн.Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

57

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Вісник. № 7/1, Т .20 : серія: Біологія. Екологія. Вип. 20, Т. 2 / відп. ред.

О. Є. Пахомов. – Д. : Вид-во ДНУ, 2012. – 113 c. – 26 грн.Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

57

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Вісник. № 7/2, Т .20 : серія : Біологія. Медицина. Вип. 3, Т. 2 / відп. ред.

О. Є. Пахомов. – Д. : Вид-во ДНУ, 2012. – 102 c. – 37 грн.Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)58 - Ботаніка

58.006(477.63)

Б86


Ботанічні сади: Дніпропетровський ботанічний сад ДНУ ім. Олеся Гончара та Криворізький ботанічний сад НАН України : навч. довід. / авт.: А. Мазур, В. Кучеревський та ін.; упоряд. В. В. Манюк; Держ. упр. охорони природ. середовища в Дніпропетровській обл. – Д., 2011. –

44 c. : ілюстр. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
6 - Прикладні науки. Медицина. Техніка

62 - Машинобудування. Техніка в цілому

621.8

Н35


Національний університет "Львівська політехніка". Вісник. № 7030. Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / відп. ред.

І. В. Кузьо. – Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 140 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.0

Н35


Національний університет "Львівська політехніка". Вісник. № 729. Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / відп. ред. З. А. Стоцько. – Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 124 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.38

П69


Практичне видання з дисципліни "Основи збору, передачі та обробки інформації" : для студ. фіз.-техн. ф-ту ДНУ, які навч. за напр. "Прикладна механіка" / уклад. О. А. Сахно; Дніпропетровський нац.

ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 32 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 5, ФТФ. – 5)
63 - Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство. Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство

639.3

М54


Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни "Біологічні основи годівлі риб" : для студ. ДНУ ф-ту біології, екології та медицини / уклад.: О. В. Федоненко, Н. Б. Єсіпова; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 32 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)
66 - Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі


662.33

Л84


Лукашев, Владимир Константинович

Грануляция смесевых составов в псевдоожиженном слое : дис. ... д-ра техн. наук: 05.17.07 / В. К. Лукашев. – Шостка, 2003. – 385 c. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

664

Н34


Наукова школа професора В. М. Стабнікова. "Теорія і практика процесів масообміну в харчових виробництвах" / уклад.

О. С. Марценюк. – К. : НУХТ, 2012. – 147 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

669:53

С24


Сверхмелкое зерно в металлах : сб. ст. / под ред. Л. К. Гордиенка ; пер. с англ. В. В. Романеева, А. А. Григорьяна. – М. : Металлургия, 1973. – 384 c. : ил. – 8 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

669.162

Т50


Товаровский, Иосиф Григорьевич

Доменная плавка : монография / И. Г. Товаровский. – 2-е изд., доп. и уточн. – Д. : Пороги, 2009. – 364 c. – Автограф. – 100 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

71 - Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади


712.253

(477.63)


П18

Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва у Дніпропетровській області : довідник / уклад: Н. В. Басова, Н. О. Непошивайленко,

Р. А. Обухов та ін.; Держ. упр. охорони навколишнього середовища в Дніпропетр. обл. – Д., 2011. – 36 c. : ілюстр. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
72 - Архітектура


726.1(477)

І-25


Івченко, Андрій Сергійович

Найвидатніші храми України : [альбом] / А. С. Івченко. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2010. – 223 c. : ілюстр. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

72

С91


Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб.

Вип. 30 / відп. ред. М. М. Дьомін; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – К. : КНУБА, 2012. – 404 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
8 – Літературознавство

8

В21


Ватченко, Світлана Олексіївна

Автор і авторство у сучасній літературній теорії. Навчальний посібник до вивчення курсу "Основи наукових досліджень" / С. О. Ватченко,

О. В. Максютенко ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 58 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБГ. – 7)


8

И90


История зарубежной литературы : учеб. для студ. филол. спец. ун-тов. Ч. 2, кн. 1 / под ред. А. С. Дмитриева и Р. М. Самарина. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1970. – 334 c. –10 грн.

Кільк. прим.: 128 (УБГ. – 117, КСХ. – 11)

8

І-19Роман Іваничук : бібліогр. покажч. / уклад. Л. Панів; за участю

М. Доманської, Б. Тихолоз. – 2-ге вид., допов. – Л. : Вид. центр ЛНУ

ім. І. Франка, 2011. – 408 c. : ілюстр. – (Українська бібліографія. Нова серія. Чис. 29). – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

К53


Книпович, Евгения Федоровна

Об Александре Блоке: Воспоминания. Дневники. Комментарии /

Е. Ф. Книпович. – М. : Сов. писатель, 1987. – 141 c. : ил. – 5 грн.

Кільк. прим.: 6 (УБГ. – 1, ЛК. – 1, КСХ. – 4)


8

Л64


Літературознавчий збірник : зб. наук. пр. Вип. 47 - 48 / відп. ред.

М. М. Гіршман; Донецький нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 2011. –

125 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

М52


Мережковский, Дмитрий С.

Акрополь : избр. лит.-крит. статьи / Д. С. Мережковский ; сост., авт. послесл. и коммент. С. Н. Поварцов. – М. : Книжная палата, 1991. –

352 c. : ил. – (Из архива печати). – 7 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


8

Н15


Навчальний посібник з курсу "Історія української літератури кінця Х1Х - початку ХХ століття" : для студ. -філол. денного та заочн. від.

ун-ту / упоряд. О. В. Гонюк; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ, 2009. – 42 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

Н76


Новые зарубежные исследования о Достоевском. Страны капитализма : реф. сб. / гл. ред. Е. Ф. Трущенко. – М. : ИНИОН АН СССР, 1982. –

180 c. – (Проблемы истории всемирной лит-ры). – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

П63


Посудієвська, Ольга Ростиславівна

Творчість О. Уайльда в контексті міжкультурного діалогу : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.04 / О. Р. Посудієвська. – Д., 2012. – 240 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

Р15


Радциг, Сергей Иванович

История древнегреческой литературы : учеб. для студ. филол. спец. ун-тов / С. И. Радциг. – 5-е изд. – М. : Высшая школа, 1982. – 487 c. –

12 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБГ. – 5, ЛК. – 2)


8

И90


История русской литературы XIX века (вторая половина) : учеб. для студ. пед. ин-тов / под ред. С. М. Петрова. – М. : Просвещение, 1978. – 608 c. –10 грн.

Кільк. прим.: 59 (КСХ. – 3, УБГ. – 49, Чз3. – 6, ЛК. – 1)

801.8

Т56


Томан, Іржі

Мистецтво говорити / І. Томан ; пер.з чеськ. В. І. Романця. – К. : Політвидав України, 1986. – 223 c. : ілюстр. – 8 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8

Х72


Холлидей, Ф. Е.

Шекспир и его мир / Ф. Е. Холлидей ; предисл., пер. с англ. и коммент. В. Харитонова. – М. : Радуга, 1986. – 168 c. : ил. – 10 грн.Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

8

Я45


Якименко, Ганна Олександрівна

Проблема ідентичності у франко-канадському жіночому романі другої половини ХХ ст. (гендерний аспект) : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.04 / Г. О. Якименко. – Д., 2012. – 226 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)84 — Художня література

84(4Укр)6

А65


Андієвська, Емма

Міста-валети : сонети й білі вірші / Е. Андієвська. – К. : ТОВ Журнал "Всесвіт", 2012. – 256 c. – Українське зарубіжжя. – 15 грн.Кільк. прим.: 3 (АХЛ. – 3)

84(4Укр)6

А65


Андієвська, Емма

Ломані коани : білі вірші та сонети / Е. Андієвська. – К. : Вид-чий дім "Всесвіт", 2011. – 255 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Б36


Бевз, Григорій Петрович

Енеїда. Перелицьована втретє : поезія / Г. П. Бевз. – К., 2012. – 80 c. – Автограф. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(7Арг)

Б83


Борхес, Хорхе Луїс

Вибрані поезії / Х. Л. Борхес ; пер. з ісп. С. Борщевського. – Л. : Кальварія, 2010. – 160 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Г12


Гаврилів, Орест

Палій : зб. поезій / О. Гаврилів. – Л. : Вид-во Тараса Сороки, 2012. –

54 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Рос)5

Г83


Григорьев, Аполлон

Воспоминания / А. Григорьев ; изд. подгот. В. Ф. Егоров. – Л. : Наука, 1980. – 439 c. : ил. – (Литературные памятники). – 10 грн.Кільк. прим.: 4 (АХЛ. – 3, УБГ. – 1)

84(4Укр)6

Г95


Гурьева, Наталия Б.

Кто убил Шрека? : детективно.-развлекательный жанр / Н. Б. Гурьева, М. П. Доломина. – К. : Саммит-Ккнига, 2010. – 208 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Д36


Дерфи, Леовал

Контрразведчик или Конец операции "Тайфун" : детектив. повесть /

Л. Дерфи. – К., 2012. – 208 c. – (КГБ - ЦРУ: война спецслужб). – 12 грн.

Кільк. прим.: 3 (АХЛ. – 3)


84(4Гре)

Д46


Дион, Хризостом

Кинические речи / Х. Дион ; пер.с древнегреч. Т. Г. Сидаша. – СПб. : Нестор-История, 2012. – 260 c. : ил. – 18 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

К49


Климычев, Борис Николаевич

Корона скифа; Прощаль : романы / Б. Н. Климычев. – М. : Вече, 2011. – 480 c. – 48 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр-4Дні)6

К65


Копотієнко, Ігор Йосипович

Отак! : поезії / І. Й. Копотієнко. – Січеслав : Ліра, 2011. – 64 c. –

10 грн. Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Укр)6

К72


Костенко, Ліна

Триста поезій. Вибране / Л. Костенко ; упоряд.: О. Пахльовська,

І. Малкович. – К. : А-ВА--БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2012. – 416 c. – (Українська Поетична Антологія). – На обкл. назва "Ліна: триста поезій". – 58 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Укр)6

К89


Кузнєцов, Анатолій

Бабин Яр : роман-документ / А. Кузнєцов. – К. : Саміт-Книга, 2009. – 352 c. : ілюстр. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

8

Л64


Литературные тексты западноевропейских романтиков / собрание текстов, вступ. ст. и общ. ред. А. С. Дмитриева. – М. : Изд-во Моск.

ун-та, 1980. – 639 c. – (Унив. б-ка). – 20 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

84(7Спо)

Л76


Лондон, Джек

Північна Одіссея : новели: пер. з англ. / Д. Лондон. – Х. : Фоліо, 2008. – 410 c. – (Б-ка світової літ-ри). – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр-4Дні)6

П85


Прудченко, Виталий Дмитриевич

Выгодная партия : рассказы / В. Д. Прудченко, Е. Д. Прудченко. – Д. : НГУ, 2007. – 86 c. – (Б-ка лит. студии "Уголек"; Детекчтиво). – На обл. авторы (Братья Прудченко). – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр-4Дні)6

П88


Пуппо, Игорь Петрович

Я гляжу со своей колокольни : Злые стихи и поэмы / И. П. Пуппо. – Д. : Южная Пальмира, 1998. – 106 c. : портр. – 8 грн.Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)

84(4Укр-4Дні)6

П88


Пуппо, Игорь Петрович

Мы живые над Днепром и над веками. Пять лет войны - пять поэм -пять подвигов : поэмы / И. П. Пуппо. – Д. : ІМА-Прес, 2006. – 88 c. : порт. – 8 грн.Кільк. прим.: 6 (АХЛ. – 4, ЧзГ. – 1, Чз3. – 1)

84(4Укр-4Дні)6

П88


Пуппо, Игорь Петрович

Звезды на рейде : рассказы / И. П. Пуппо. – Д. : Промінь, 1986. –

109 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 3 (АХЛ. – 2, УБГ. – 1)


84(0)6

Р89


Русские советские поэты Украины : сборник / ред. И. А. Дзеверин. – К. : Дніпро, 1987. – 404 c. : порт. – 15 грн.

Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)

84(7Арг)

С12


Сабато, Ернесто

Тунель : роман / Е. Сабато ; пер. з ісп. О. Буценко. – К. : ВДЦ "Графіті", 1996. – 111 c. – Вид-ня здійснено з ініц. й підтримки Посольства Респ. Аргентина в Україні. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр-4Дні)6

С24


Світанкова палітра : зб. віршів та прози / ред. та упоряд. Н. Дев'ятко. – Д. : Пороги, 2012. – 182 c. : ілюстр. – (Літературна надія Дніпра - 2011). – 25 грн.

Кільк. прим.: 5 (АХЛ. – 3, ЧзГ. – 1, Чз3. – 1)

84(4Укр-4Дні)6

Ч-68


Чисті їх юні серця ... : вірші, проза [юних поетів і прозаїків - вихов. літстудії ім. Мик. Усатенка дит.-юнац. центру "Джерело" Жовт. р-ну

м. Дніпропетровська]. – Д. : Поліграфіст, 2001. – 51 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)9- Географія. Біографії. Історія


9(4/6)(075.8)

С30


Семенов, Віктор Федорович

Історія середніх віків : підруч. для студ. іст. ф-тів пед. ін-тів /

В. Ф. Семенов. – 3-тє вид. – К. : Вища школа, 1975. – 527 c. –5 грн. Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 1, УБГ. – 3)

902 -Археологія


902

І-25


Івлєва, Яна Анатоліївна

Архівні джерела з історії православного сектанства Таврійської губернії першої половини Х1Х століття : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.06 / Я. А. Івлєва. – Д., 2011. – 285 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

902

К56


Ковріжних, Олександр Сергійович

Нумізматична наука в Харківському університеті ( Х1Х – початок

ХХ ст.) : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.06 / О. С. Ковріжних. – Д., 2012. –

279 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

902

Ч-48


Черкасов, Станіслав Сергійович

Реформаційний рух у Польщі ХVI - середина XVII ст., як чинник розвитку польської етнічної ідентичності : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.02 / С. С. Черкасов. – Запоріжжя, 2012. – 383 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

902(73)

Э91


Этническое развитие американской нации : реф. сб. в 2-х ч. Ч. 1 / сост. и отв. за вып. А. В. Валюженич, Г. И. Еремин. – М. : ИНИОН АН СССР, 1979. – 212 c. – (Проблемы всеобщей истории). – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

902(73)

Э91


Этническое развитие американской нации : реф. сб. в 2-х ч. Ч. 2 / сост. и отв. за вып. А. В. Валюженич, Г. И. Еремин. – М. : ИНИОН АН СССР, 1979. – 276 c. – (Проблемы всеобщей истории). – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
908 - Краєзнавство


908(063)

Н35


Національна спілка краєзнавців України. V (позачерговий) з'їзд, Київ, 23 січня 2012 р. : матер. та док. / упоряд.: В. Дмитрук, Р. Маньковська; голов. ред. О. П. Реєнт. – К., 2012. – 182 c. : ілюстр. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


91 - Географія. Географічні дослідження землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

912(477)

В12


Вавричин, Марія

Відтворення України : історія картографії, краєзнавство, біографістика / М. Вавричин. – Л. : ІУАД ім. М. С. Грушевського, 2012. – 552 c. + карти 2 прим. – 80 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
94 - Історія

94(47+57)

Б77


Бойко, Олег Вікторович

Посібник до вивчення курсу "Соціальна історія народів Росії" : для студ. ДНУ 3-го курсу іст. ф-ту денної та заоч. форм навч. / О. В. Бойко ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. –

24 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


94(43)

В74


Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / отв. ред. С. И. Бобылева; Днепропетрвский нац. ун-т им. О. Гончара. – Д. : Изд-во ДНУ, 2012. – 284 c. – 14 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

94(477)

Г85


Гриневич, Владислав

Неприборкане різноголосся: Друга світова війна і суспільно-політичні настрої в Україні, 1939 - червень 1941 рр. / В. Гриневич. – К.; Дніпропетровськ : Ліра, 2012. – 508 c. : ілюстр. – 70 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(477)

Г91


Грушевский, Михаил Сергеевич

Очерк истории украинского народа / М. С. Грушевский. – 2-е изд. – К. : Лыбидь, 1991. – 398 c. – (Памятники исторической мысли Украины). – 12 грн.Кільк. прим.: 3 (УБГ. – 2, Б4. – 1)

94(43)

Д63


Документы по истории мюнхенского сговора 1937-1939 гг. / ред. кол. В. Ф. Мальцев, Д. Спачил и др. – М. : Изд-во полит. лит-ры, 1979. –

417 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(4)

З-30


Западноевропейские революции XIX в. в освещении зарубежной историографии : реф. сб. / отв. ред. и сост. Т. М. Фадеева. – М. : ИНИОН АН СССР, 1987. – 231 c. – (Проблемы всеобщей истории). –

Б. ц. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)94(477)

З-35


Зародження робітничого класу на Україні. Середина XVIII ст.-1861 р. : зб. док. і матер. / відп. ред. Ф. Є. Лось. – К. : Наукова думка, 1982. –

495 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(37)

З-35


Зарубежная историография Древнего Рима и современная идеологическая борьба : реф. сб. / отв. за вып. А. Л. Ястребицкая. – М. : ИНИОН АН СССР, 1977. – 371 c. – (Проблемы всеобщей истории). –

Б. ц. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)94(71)

З-35


Зарубежные концепции истории Канады : реф. сб. в 2-х ч. Ч. 1 / отв. за вып. А. В. Валюженич, В. С. Коновалов. – М. : ИНИОН АН СССР, 1979. – 260 c. – (Проблемы всеобщей истории). – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(71)

З-35


Зарубежные концепции истории Канады : реф. сб. в 2-х ч. Ч. 2 / отв. за вып. А. В. Валюженич, В. С. Коновалов. – М. : ИНИОН АН СССР, 1979. – 248 c. – (Проблемы всеобщей истории). – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(416)

И81


Ирландская национально-освободительная революция 1919-1923 гг. в современной английской и ирландской историографии : обзор / авт. обзора А. Д. Колпаков, Л. С. Крылов. – М. : ИНИОН АН СССР, 1975. – 56 c. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(510)

И90


Историография новейшей истории Китая (1917-1949) : сб. обзоров / отв. ред. А. М. Григорьев. – М. : ИНИОН АН СССР, 1987. – 241 c. – (Современные проблемы КНР). – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(510)

И90


Историография новейшей истории Китая (1949-1982) : сб. обзоров / отв. ред. и сост. А. М. Григорьев. – М. : ИНИОН АН СССР, 1985. –

276 c. – (Современные проблемы КНР). – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(450)

И90


История антифашисткого движения. Италия, 20-30-е годы : реф. сб. / гл. ред. А. П. Петров. – М. : ИНИОН АН СССР, 1977. – 352 c. – (Проблемы всеобщей истории). – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(73)

И90


История внешней политики и дипломатии США. 1917-1945 гг. Зарубежная историография : сб. обзоров / отв. ред. Г. Н. Севостьянов. – М. : ИНИОН АН СССР, 1987. – 216 c. – (Проблемы истории и теории международных отношений). – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(73)

И90


История внешней политики и дипломатии США. 1945-1985 гг. Зарубежная историография : сб. обзоров / отв. ред. Г. Н. Севостьянов. – М. : ИНИОН АН СССР, 1987. – 179 c. – (Проблемы истории и теории международных отношений). – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)(03)

І-90


Історія України : комплексний довідник:(Повний курс історії України. Робота з документами та матеріалами. Робота з картами. ЗНО: тренувальні вправи) / уклад.: В. В. Воропаєва, С. Л. Губіна,

Т. Ю. Земерова та ін. – 3-тє вид. допов. та перероб. – Х. : Вид. дім "Весна": ФОБ Співак В. Л., 2011. – 488 c. – (Крок до ВНЗ). – 29 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(510)

К45


Китаеведение в Италии : реф. сб. / отв. ред. А. М. Григорьев. – М. : ИНИОН АН СССР, 1976. – 160 c. – (Современные проблемы КНР). –

Б. ц. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)94(430)

К56


Коваленко, Леся Вікторовна

Політика США та Великої Британії стосовно об'єднання Німеччини (1989-1990 рр.) : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.02 / Л. В. Коваленко. – Запоріжжя, 2011. – 43 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

94(510)

М34


Материалы о контрреволюционной группировке Ху Фына / ред.

О. Л. Киценко, Т. И. Маврицкая ; Пер.с кит. – М. : Иностр. лит-ра, 1956. – 139 c. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94

Н16


Нагорна, Лариса Панасівна

Історична пам'ять: теорії, дискурси, рефлексії : монографія /

Л. П. Нагорна. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. –

328 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(44)

О-28


Общественно-политические взгляды Мишеля Рокара : науч.-аналит. обзор / авт. обзора И.С. Новоженова. – М. : ИНИОН АН СССР, 1983. – 83 c. – (Политические деятели в идеологии стран Запада). – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(430)

О-28


Общественно-политические взгляды Р. фон Вайцзеккера : науч.-аналит. обзор / авт. Ю. С. Пивоваров. – М. : ИНИОН АН СССР, 1986. – 56 c. – (Политические деятели и идеологи стран Запада). – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(510)

О-72


Освещение проблем новой истории Китая в научной периодике КНР (1979-1980 гг.) : науч.-аналит. обзор / авт. обзора А. М. Григорьев. – М. : ИНИОН АН СССР, 1981. – 52 c. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

П35


Піцюра-Швець, Євгенія

Живу тобою, Україно! : [спогади відомої меценатки з Канади] /

Є. Піцюра-Швець. – Івано-Франківськ : Нова зоря, 2012. – 512 c. : ілюстр. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КФС. – 1)


94(510)

П50


Политическая роль армии КНР в освещении буржуазной историографии : науч.-аналит. обзор / авт. обзора А. А. Волохова. – М. : ИНИОН АН СССР, 1976. – 27 c. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(73)

П71


Предвыборные обещания и социально-экономический курс Джеймса Картера : науч.-аналит. обзор / авт. обзора К. Г. Бойко. – М. : ИНИОН АН СССР, 1979. – 54 c. – (Социальные и политические проблемы США). – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(430)

П78


Проблема кризиса левого либерализма в Веймарской республике в буржуазно-реформистской историографии ФРГ : научно-аналит. обзор / отв. за вып. С. З. Случ. – М. : ИНИОН, 1978. – 80 c. – (Проблемы всеобщей истории). – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(510)

П78


Проблемы истории КПК и китайской революции (1917-1949) в маоистской историографии : научно-аналит. обзор / отв. ред.

М. Ф. Юрьев. – М. : ИНИОН АН СССР, 1980. – 110 c. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(510)

П78


Проблемы китайской революции в буржуазной историографии :

реф. сб. Ч. I / сост. и отв. ред. А. М. Григорьев. – М. : ИНИОН АН СССР, 1981. – 248 c. – (Современные проблемы КНР). – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(510)

П78


Проблемы китайской революции в буржуазной историографии :

реф. сб. Ч. II / сост. и отв. ред. А. М. Григорьев. – М. : ИНИОН АН СССР, 1981. – 223 c. – (Современные проблемы КНР). – Б. ц.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(477)

С13


Савчук, Олег А.

Свої серед своїх. Депортації українців з Холмщини й Підляшшя в 1944-1947 рр. : монографія / О. А. Савчук. – Луцьк, 2012. – 240 c. –

25 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(430)

С24


Свинаренко, Наталія Олександрівна

Західнонімецьке "економічне диво": погляд зі Сходу Європи (історіографія проблеми) : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.06 /

Н. О. Свинаренко. – Д., 2011. – 201 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


94(47+57)

С56


Современная зарубежная историография культурной революции в СССР. Формирования советской интеллигенции : реф. сб. / отв. ред.

В. К. Багдасаров. – М. : ИНИОН АН СССР, 1988. – 139 c. – (История СССР). – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(470)

С62


Сонин, Виктор Владимирович

Крах белоэмиграции в Китае : учеб. пособ. / В. В. Сонин. – Владивосток : ДВГУ, 1987. – 84 c. – 15 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

У45


Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : зб. наук. пр. Вип. 19. "Просвіта" - оберіг незалежності та соборності України / відп. ред. Я. Ісаєвич; упоряд. Ф. Стеблій, В. Пашук; Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. – Л., 2010. – 784 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Ч-49


Черненко, Анатолій Михайлович

Українська національна ідея : монографія / А. М. Черненко. – Д. :

Вид-во ДНУ, 1994. – 144 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


94(4)

Ч-75


Чорній, Володимир

Історія Болгарії / В. Чорній. – Л. : ПАІС, 2007. – 404 c. – Автограф. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(47+57)

Щ45


Щелкунов, Антон Олексійович

Політичні репресії кінця 1920-х - початку 1950-х років в пізньорадянській історіографії : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.06 /

А. О. Щелкунов. – Д., 2012. – 209 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


94(477)

Я96


Яшин, Вадим Олександрович

Єврейське населення Катеринославщини й Херсонщини в соціально-культурних та економічних процесах другої половини Х1Х століття : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / В. О. Яшин. – Д., 2011. – 262 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


Бюлетень нових надходжень літератури” є щомісячним виданням та включає нові надходження документів (книг ) до Наукової бібліотеки. Бюлетень — складова частина електронного каталогу, що започаткований в Науковій бібліотеці з 1992 року.

Бюлетень створено за допомогою програмного пакету “УФД/Бібліотека

(версія 2.4) згідно з відповідними ДСТУ та відсортований за певними параметрами ( шифр та автор/назва документа). Загальна кількість надходжень за грудень 2012 р. 346 назв документів.

Бюлетень щомісяця розміщується на сайті Наукової бібліотеки


http: //library.dnu.dp.ua в розділі “Нові надходження”.

Місце збереження документів, що надійшли за місяць:

АХЛ - Абонемент художньої літератури

Б3 - Бібліотека механіко-математичного факультету

Б4 - Бібліотека економічного факультету

Б5 - Бібліотека корпусу 2

ВНЛ - Відділ наукової літератури (1 поверх б-ки)

ВРК - Відділ рідкісної книги

КПМ - Кабінет ф-ту прикладної математики

КСХ - Книгосховище

УБПТ - Учбова б-ка природничо-технічних наук

УБГ - Учбова б-ка гуманітарних наук

ФТФ - Бібліотека фізико-технічного факультету

ЧзГ -Читальна зала гуманітарних наук

Чз2 - Читальна зала гуртожитку № 1

Чз3 - Читальна зала гуртожитку №3

Чз - Читальна зала корпусу 4
Укладачі бази даних: Венглінська О. В., Воропай А.Т., Міщенко Л. І.

Редактор: Воропай А. Т.

Комп'ютерна верстка: Воропай А. Т.Відповідальний за випуск : Кубишкіна С. В.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка