Бюлетень нових надходжень літературиСторінка2/3
Дата конвертації02.04.2016
Розмір0.77 Mb.
1   2   333И

Г77


Грани глобализации. Трудные вопросы современного развития

/ с предисл. и послеслов. М. С. Горбачева; Горбачев-Фонд. – М. : Альпина Паблишер, 2003. – 592 c. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Д22


ХХI століття: альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія : матер. III міжнар. наук.-теор. конф., Київ, 28-29 травня 2002 р. / ред. Г. П. Балабанова; Ін-т сходознавства ім. А. Кримського; НАН України та ін. – К. : Фенікс, 2004. – 326 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Д22


ХХI століття: альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія : матер. II міжнар. наук.-теор. конф., Київ, 28-29 травня 2003 р. / ред. Г. П. Балабанова; Ін-т сходознавства ім. А. Кримського; НАН України та ін. – К. : Фенікс, 2004. – 412 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Д22


ХХI століття: альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія : матер. III міжнар. наук.-теор. конф., Київ, 21-22 травня 2004 р. Ч. 2 / ред. Г. П. Балабанова; Ін-т сходознавства

ім. А. Кримського; НАН України та ін. – К. : Фенікс, 2004. – 251 c. –

15 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33

Д22


ХХI століття: альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія : матер. IV міжнар. наук.-теор. конф., Київ, 26-27 травня 2005 р. Ч. 2 / ред. Г. П. Балабанова; Ін-т сходознавства ім. А. Кримського; НАН України та ін. – К. : Фенікс, 2005. – 367 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
33

Д22


ХХI століття: альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія : зб. наук. пр. / ред. Г. П. Балабанова; Ін-т сходознавства ім. А. Кримського; НАН України та ін. – К. : Фенікс, 2004. – 404 c. –

15 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33

П27


Перспективы и проекты сотрудничества в Евразии = Projects and Prospects for Cooperation in Eurasia : сб. ст. [подгот. по матер. Междунар. конф., Вильнюс, февр. 2009 г.] / Центр геополит. исслед., Моск. центр Карнеги. – Вильнюс, 2012. – 63 c. – Обложка и текст на англ. яз. – 8 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


33

П69


Практикум із курсу "Методи розрахунків економічних ситуацій" : для студ. ДНУ спец. "Математика" / уклад.: М. Є. Ткаченко,

Н. В. Парфінович, В. М. Трактинська; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 16 c. – 1 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 5, Б3. – 3, КПМ. – 2)33И

П78


Проблемы внешнеэкономических связей КНР в 80-е годы : науч.-аналит. обзор / отв. ред. В. С. Милолнов. – М. : ИНИОН АН СССР, 1985. – 104 c. – (Современные проблемы КНР). – Б. ц.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


33И

Р34


Результати вступу до Європейського Союзу.: публікації SIGMA : № 19 ( укр. вид.). Ч. 1 Складання бюджету та фінансовий контроль / пер. з англ. Л. Б. Магдюк, О. М. Рудіка. – Д. : Центр. економічної освіти, 2001. – 180 c Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Р34


Результати вступу до Європейського Союзу:: публікації SIGMA : № 20 ( укр. вид.). Ч. 2 Зовнішній аудит / пер. з англ. Н. Грідасова,

Н. Мірошніченко, Л. Павленко. – Д. : Центр. економічної освіти, 2001. –

156 c. – 3 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336

Р65


Розпутенко, Іван Васильович

Державні фінанси: формування і використання на місцевому рівні : матер. до лекційного курсу "Бюджетний процес і упр. фінансами" /

І. В. Розпутенко, І. О. Федів ; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : Вид-во УАДУ, 1997. – 104 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


336

С13


Савлук, Сергій Михайлович

Власний капітал комерційного банку : монографія / С. М. Савлук. – К. : КНЕУ, 2012. – 459 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

331

С20


Сардак, Сергій Едуардович

Управлінсько-регуляторні аспекти розвитку людських ресурсів в умовах глобалізації : монографія / С. Е. Сардак ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ, 2012. – 460 c. – 90 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336(075.8)

С44


Скоморович, І. Г.

Банківські операції : підручник / І. Г. Скоморович. – Л. : ЛНУ

ім. І. Франка, 2012. – 532 c. – Затв. МОНУ. – 70 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33

С77


Старіков, Ніколай

Криза. Як це робиться / Н. Старіков. – К. : Саммит-книга, 2010. –

312 c. – 18 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33

У33


Ужгородський національний університет. Науковий вісник. Серія Економіка. Вип. 3(37) / голов. ред. В. П. Мікловда. – Ужгород : УжНУ, 2012. – 170 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

331

Ф34


Федотова, Тетяна Анатоліївна

Ринок праці : навч. посіб. / Т. А. Федотова ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ, 2012. – 203 c. – 9 грн.Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 3, Б4. – 1)

33

Ф79


Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. пр. Вип. 26, Ч. 1 / відп. ред. С. М. Панчишин; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 375 c. – 38 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33И

Х17


Халатур, Світлана Миколаївна

Глобальна інституалізація та міжнародні організації в забезпеченні продовольчої безпеки : дис. ...канд. екон. наук:08.00.02 /

С. М. Халатур. – Д., 2012. – 199 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)
34 - Право. Юриспруденція

34

Б84


Борьба с преступностью за рубежом. (По матер. заруб. печати) : ежемесяч.нформ. бюл. № 2 / ред. Б. В. Залозный. – М. : ВИНИТИ, 1992. – 95 c. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Б84


Борьба с преступностью за рубежом. (По матер. заруб. печати) : ежемесяч. нформ. бюл. № 3 / ред. Б. В. Залозный. – М. : ВИНИТИ, 1992. – 100 c. – Издается с 1973 г. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Б84


Борьба с преступностью за рубежом. (По матер. заруб. печати) : ежемесяч. нформ. бюл. № 4 / ред. Б. В. Залозный. – М. : ВИНИТИ, 1992. – 72 c. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Б84


Борьба с преступностью за рубежом. (По матер. заруб.печати) : ежемес. информ. бюл. № 5 / ред. Б. В. Залозный. – М. : ВИНИТИ, 1992. – 74 c. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Б84


Борьба с преступностью за рубежом. (По матер. заруб. печати) : ежемесяч. информ. бюл. № 6 / ред. Б. В. Залозный. – М. : ВИНИТИ, 1992. – 60 c. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Б84


Борьба с преступностью за рубежом. (По матер. заруб. печати) : ежемесяч. информ. бюл. № 7 / ред. Б. В. Залозный. – М. : ВИНИТИ, 1992. – 64 c. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Б84


Борьба с преступностью за рубежом. (По матер. заруб. печати) : ежемесяч. информ. бюл. № 9 / ред. Б. В. Залозный. – М. : ВИНИТИ, 1992. – 67 c. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Б84


Борьба с преступностью за рубежом. (По матер.заруб. печати) : ежемесяч. информ. бюл. № 11 / ред. Б. В. Залозный. – М. : ВИНИТИ, 1992. – 54 c. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Б84


Борьба с преступностью за рубежом. (По матер. заруб. печати) : ежемесяч. нформ. бюл. № 12 / ред. Б. В. Залозный. – М. : ВИНИТИ, 1992. – 66 c. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

В19


Василенко, Ирина Алексеевна

Административно-государственное управление в странах Запада: США, Великобритания, Франция, Германия : учеб. пособ. /

И. А. Василенко. – М. : Логос, 1998. – 168 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34(075.8)

Г12


Габричидзе, Борис Николаевич

Российское административное право : учеб. для вузов /

Б. Н. Габричидзе, Б. П. Елисеев. – М. : НОРМА-ИНФРА, 1998. – 622 c. – 20 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

Г13


Гаєвський, Борис Аркадійович

Культура державного управління організаційний аспект : монографія / Б. А. Гаєвський, В. А. Ребкало. – К. : Вид-во УАДУ, 1998. – 144 c. –

7 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34(075.8)

Г56


Гончарова, Галина Степановна

Трудовое право Украины в вопросах и ответах : учеб.-справ. пособ.: нормат. акты даны по сост. 05.01.07 г. / Г. С. Гончарова, В. А. Жернаков, С. Н. Прилипко ; под ред. В. В. Жернакова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Х. : Одиссей, 2007. – 664 c. – 31 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Г72


Государственное управление и государственная служба за рубежом : курс лекций / под общ. ред. В. В. Чубинского. – С.Пб. : Образование-Культура, 1998. – 272 c. – (Государство и право). – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Г75


Гражданский процессуальный кодекс Украины : (с изм. и доп. по сост. на 15 февр. 2003 года) / подг. к печати А. П. Бущенко. – Х. : Одиссей, 2003. – 192 c. – (Законы Украины). – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Д36


Держава і право : щорічник наук. пр. молодих вчених. Вип. 1 / голов. ред. В. Н. Денисов. – К. : ВЦ ІДіП НАНУ, 1997. – 214 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

Д36


Державне управління в Україні : навч. посіб. / за заг. ред.

В. Б. Авер'янова. – К. : ТОВ СОМИ, 1999. – 265 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Д36


Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр.

Вип. 1 (4) / голов. ред. С. М. Серьогін; Дніпропетровський регіон. ін-т держ. управління НАДУ при Президентові України. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. – 320 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Д36


Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр.

Вип. 2 (13) / голов. ред. С. М. Серьогін; Дніпропетровський регіон.. ін-т держ. упр. НАДУ при Президентові України. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2012. – 294 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Д36


Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / за заг. ред. В. Б. Авер'янова. – К. : Факт, 2003. – 384 c. –

20 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)34

Д54


Дніпропетровський юридичний інститут МВС України. Науковий вісник : зб. наук. пр. № 2 (2) / голова ред. кол.: О. В. Негодченко. – Д. : ДЮІ МВС Уукраїни, 2000. – 308 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Д60


Додин, Евгений Васильевич

Административная деликтология : курс лекций / Е. В. Додин. – О. :

АО БАХВА, 1997. – 116 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

Д67


Доненко, Валерій Вікторович

Провадження у справах про порушення правил дорожнього руху. Запитання та відповіді : навч.-практ. посіб. / В. В. Доненко ; Дніпропетровський юрид. ін-т. – Д. : Наука і освіта, 1999. – 100 c. –

6 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34(075.8)

Д79


Дубенко, С. Д.

Державна служба в Україні : навч. посіб. для студ., слухачів із спец. "державне управління" / С. Д. Дубенко. – К. : УАДУ, 1998. – 168 c. –

8 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

Є24


Європеїзація публічного адміністрування в Україні в контексті європейської інтеграції : матер. наук.-практ. конф. (17 грудня 2009 р.,

м. Дніпропетровськ) / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2009. – 224 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Є24


Європейський Суд з прав людини: організація, процедура, правила звернення / М-во юстиції України. – К. : Вид. Дім "Ін Юре", 2000. –

16 c. – (Права людини в міжнародних актах). – 1 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Є91


Єфименко, Т. І.

Науково-практичний коментар до податкового кодексу України : спрощена система оподаткування, обліку та звітності (глава 1 розділу XIV) / Т. І. Єфименко. – К. : ДННУ Акад. фін. упр., 2011. – 144 c. –

7 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

Ж86


Жуковский, А. Г.

Административная ответственность в сфере предпринимательских отношений : вопросы теории и практики / А. Г. Жуковский. – Х. : Одиссей, 2000. – 224 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Ж92


Журналісти: Їхні права і обов'язки / відп. за вип. М. Дворак. – Ужгород : Ліра, 2003. – 68 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

34

З-19


Законодавчо-нормативні акти України щодо організації територій та об'єктів природно-заповідного фонду. – Д. : ТОВ "Роял Принт, 2011. – 143 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

З-33


Запобігання радикалізації і тероризму: міжнародний досвід і національний вимір : зб. матер. "круглого столу" / за ред. М. Г. Гуцало. – К. : НІСД, 2012. – 104 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

З-34


Заржицкий, А. С.

Трудовое право Украины : учеб.-метод. разработка и планы семинарских и практ. занятий по трудовому праву Украины /

А. С. Заржицкий. – Д. : ДНУ, 2003. – 51 c. – Автограф. – 2 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34(075)

К13


Кадрові технології як засіб професіоналізації державної служби : навч. посіб. / авт. кол.: С. М. Серьогін, Н. А. Липовська, О. В. Антонова та ін.; За ред. С. М. Серьогіна; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. – 245 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

К17


Калаянов, Дмитрий Петрович

Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних дел Украины : учеб. пособ. / Д. П. Калаянов. – 4-е изд., стер. – О. :

АО БАХВА, 2000. – 128 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

К18


Кампо, Володимир Михайлович

Місцеве самоврядування в Україні / В. М. Кампо. – К. : Ін Юре, 1997. – 36 c. – (Б-чка «Нова Конституція України»). – 2 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К29


Католическая и протестанская этика в буржуазном праве : науч.-аналит. обзор / авт. Ю. С. Пивоваров. – М. : ИНИОН АН СССР, 1987. – 50 c. – (Проблемы государства и права за рубежом). – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075)

К49


Клименко, С. В.

Рабочая тетрадь по основам государства и права : пособ. для поступающих в вузы / С. В. Клименко, А. Л. Чичерин. – М. : Зерцало, 1998. – 224 c. – (Для абитуриентов). – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К56


Коваль, Юрій Олексійович

Трансформація інституту глави держави у контексті співвідношення традиції і модернізації : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 /

Ю. О. Коваль. – Донецьк, 2012. – 194 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


34

К57


Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках : утв. Законом Азербайджанской Республики от 11 июля 2000 г., вступил в силу с 1 сентября 2000 г. с изм. и доп. на 1 января 2004 г. / отв. за вып. Э. М. Эфендиев. – Баку : Юрид. лит., 2004. –

291 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К57


Кодекс судової влади України : проект / авт. проекту М. І. Хандурін, М. Д. Катеринчук. – К. : ДП "Експрес-Поліграф", 2004. – 160 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К57


Кодекс Украины об административных правонарушениях : с изменениями и дополнениями по состоянию на 15 марта 1998 года. – Х. : Одиссей, 1998. – 224 c. – (Законы Украины). – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (УБГ. – 1, КСХ. – 1)

34(075.8)

К59


Козлов, Юрий Маркович

Административное право в вопросах и ответах : учеб. пособ. для студ вузов / Ю. М. Козлов. – М. : Юристъ, 2000. – 237 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К62


Коляда, І. А.

Основи правознавства. 9 клас : метод. посіб. для вчителів /

І. А. Коляда, А. А. Булда. – К. : А. С. К.., 2000. – 240 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34(075.8)

К65


Конституции зарубежных государств : США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания, Греция, Япония, Канада / сост.

В. В. Маклаков. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : БЕК, 1997. – 586 c. –

27 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34(075.8)

К65


Конституційне право зарубіжних країн : навч. посіб. / за заг. ред.

В. О. Ріяки. – 2-е вид., допов. і перероб. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 544 c. – Реком. МОНУ. – 60 грн.


1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка