Бюлетень нових надходжень літературиСторінка1/3
Дата конвертації02.04.2016
Розмір0.77 Mb.
#211
  1   2   3
Дніпропетровський національний

університет ім. Олеся Гончара

Наукова бібліотека

Бюлетень


нових надходжень літератури

у грудні 2012 року

м. Дніпропетровськ

Основні розділи Бюлетеня


0 Загальний відділ

00 Загальні питання науки і культури

004 Комп’ютерна наука і технологія, застосування комп’ютера

01 Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги

02 Бібліотечна справа

05 Альманахи. Календарі

1 Філософія. Психологія

159.9 Психологія

16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія логіки

17 Філософія моралі. Етика. Практична філософія

2 Релігія. Теологія

3 Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

31 Демографія. Соціологія. Статистика

32 Політика

33 Економіка. Економічні науки

34 Право. Юриспруденція

35 Державне адміністративне управління. Військова справа

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор

4 Мова. Мовознавство

5 Математика та природничі науки

50 Загальні відомості про математичні та природничі науки

51 Математика

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія

53 Фізика

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія

55 Геологія. Науки про землю

56 Палеонтологія

57 Біологічні науки в цілому

58 Ботаніка

59 Зоологія

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка

60 Загальні питання прикладних наук

61 Медичні науки

62 Машинобудування. Техніка в цілому

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство.Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство

64 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту

65 Керування підприємствами. Менеджмент. Організація виробництва, торгівлі та транспорту, зв’язку, поліграфії

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі

67 Різні галузі промисловості та ремесла

68 Галузі промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію

681 Точна механіка та автоматика

681.1 Прилади з механізмами передачі або рухомими механізмами

681.2 Приладобудування в цілому. Прилади. Вимірювальна техніка та її виробництво. Ваги. Пристрої для зважування

681.3 Обладнання для обробки даних

681.5 Автоматика. Техніка автоматичного керування і контролю. Високі технології

681.6 Розмножувальні та друкарські машини і обладнання

681.7 Оптична апаратура та прилади

681.8Технічна акустика. Музичні інструменти

681.85 Виробництво носіїв запису. Аудіозаписи, звукозаписи

681.9 Машини та інструменти, застосовані при виготовленні скульптур, в гравірувальній справі. Репродукування об’ємних форм

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

71 Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади

72 Архітектура

73 Пластичні мистецтва

74 Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли

75 Живопис

76 Графічні мистецтва. Графіка

77 Фотографія, кінематографія та подібні процеси

78 Музика

79 Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт

8 Літературознавство

84 Художня література.

9 Географія. Біографії. Історія

902 Археологія

903 Передісторія. Доісторичні залишки, знаряддя праці, Старожитності

904 Археологічні пам’ятки історичних часів

908 Краєзнавство

91 Географія. Географічні дослідження землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

94 Історія

0— Загальний відділ

03

Б79


Большой энциклопедический словарь : в 2-х т. Т. 1 / гл. ред.

А. М. Прохоров. – М. : Советская энциклопедия, 1991. – 862 c. : ил. –

28 р. Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)


0

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. Вісник №12. Т. 20. : серія: Соціальні комунікації. Вип. 12. / відп. ред.

В. Д. Демченко. – Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 181 c. – 16 грн.Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

002(09)

З-30


Запаско, Яким

Пам'ятки книжкового мистецтва. Каталог стародруків, виданих на Україні. Кн. 2. Ч. 1. (1701-1764) / Я. Запаско. – Л. : Вища школа, 1984. – 131 c. : ілюстр. – Автограф. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

0(075.8)

М48


Мельник, Галина Сергеевна

Основы творческой деятельности журналиста : учеб. пособ. для студ. 1-го курса ф-тов журналистики / Г. С. Мельник, А. Н. Тепляшина. – СПб. : Питер, 2009. – 272 c. – (Краткий курс). – 26 грн.Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

0

Н19


Назаров, Владимир Васильевич

Первое слово о началах эконатурологии / В. В. Назаров. – 1-е отд. изд. – Хмельницкий : ХНУ, 2012. – 140 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0(075.8)

С24


Свитич, Луиза Григорьевна

Введение в специальность. Профессия: журналист : учеб. пособ. /

Л. Г. Свитич. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Аспект Пресс, 2012. – 255 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

004 — Комп'ютерна наука і технологія, застосування комп'ютера

004(075.8)

И74


Информатика. Базовый курс : учеб. пособ. для студ. высш. техн. учеб. завед. / под. ред. С. В. Симоновича. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2009. –

640 c. – (Учебник для вузов). – 75 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.9

К89


Кузьма, Катерина Теодозіївна

Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень при управлінні навчальним процесом у вищих закладах освіти : дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / К. Т. Кузьма. – Д., 2012. – 229 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)1 — Філософія. Психологія

1

В26


Вебер, Макс

Исследования по методологии науки. Ч. 1 / М. Вебер. – М. : ИНИОН АН СССР, 1980. – 202 c. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

В26


Вебер, Макс

Исследования по методологии науки. Ч. 2 / М. Вебер. – М. : ИНИОН АН СССР, 1980. – 224 c. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1(075.8)

Г20


Гарник, Олександр Васильович

Вступ до філософії права : навч. посіб. / О. В. Гарник. – Д. : ДДУ, 1999. – 100 c. – Автограф. – 2 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Г55


Глущенко, Ірина Сергіївна

Соціально-філософські погляди Д. Донцова : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / І. С. Глущенко. – Д., 2012. – 185 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1

Г83


Григорий, Богослов

Догматические поэмы / Б. Григорий ; пер.с древнегреч.

Т. С. Сидаша. – СПб. : Нестор-История, 2012. – 180 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


1

Д18


Данканіч, Римма Іванівна

Метафізика людини у філософії Ф. Ніцше : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / Р. І. Данканіч. – Д., 2012. – 226 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1

Д58


Довгаль, Сергій Анатолійович

Медіапростір як соціальний простір медіафілософії : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / С. А. Довгаль. – Д., 2012. – 203 c. + автореф. –

Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


1

З-91


Зубарєва, Олена Геннадіївна

Проблема творчості: соціально-філософський аспект : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / О. Г. Зубарєва. – Слов'янськ, 2012. – 216 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1

К72


Кострюкова, Мария Сергеевна

Европейский экзистенциальный анализ: сущность, генезис, трансформация : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.05 /

М. С. Кострюкова. – Д., 2012. – 196 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


1

Л89


Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник : серія Філософсько-політологічні студії. Вип. 1 / відп. ред. В. Денисенко. – Л. : ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – 352 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Л89


Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник : серія Філософсько-політологічні студії. Вип. 2 / відп. ред. В. Денисенко. – Л. : ЛНУ ім. І.Франка, 2012. – 242 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

М47


Мелещук, Анатолій Анатолійович

Інтерпретація ідей слов'янофілів та західників у творчості Володимра Соловйова : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / А. А. Мелещук. – Д., 2012. – 196 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1

М71


Мищенко, Александра Валериевна

Формирование экзегетического метода в средневековой философии : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.05 / А. В. Мищенко. – Д., 2012. – 206 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1

М87


Мошенець, Вікторія Анатоліївна

Історико-філософські трансформації особистісності філософствування : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / В. А. Мошенець. – Д., 2012. – 197 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1

П12


Павлова, Тетяна Сергіївнв

Філософсько-правове вчення Гегеля (соціально-філософський аналіз) : дис. ... д-ра філос. наук:09.00.03 / Т. С. Павлова. – Д., 2012. – 419 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1

П34


Писная, Юлия Владимировна

Феномен суицида в русской философии Х1Х - первой половины ХХ веков : дис. ... канд. филос. наук: 90.00.05 / Ю. В. Писная. – Д., 2012. – 194 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1

П58


Попов, Володимир Юрійович

Концепт тотожності (ідентичності) в античній філософії та патристиці : дис. ... д-ра філос. наук: 09.00.05 / В. Ю. Попов. – Д., 2012. – 425 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1

С56


Современные исследования по философии истории : реф..сб. Ч. 1 /

отв. ред. И. С. Андреева. – М. : ИНИОН АН СССР, 1977. – 215 c. – (Философия за рубежом). – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

С56


Современные исследования по философии истории : реф..сб. Ч. II / отв. ред. И. С. Андреева. – М. : ИНИОН АН СССР, 1977. – 232 c. – (Философия за рубежом). – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

С69


Социология познания : реф..сб. / отв. ред. И. С. Андреева. – М. : ИНИОН АН СССР, 1980. – 211 c. – (Проблемы социологии за рубежом). – Б. ц.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

1

Ш28


Шаталович, Инна Васильевна

Эволюционные трасформации идеи детерминизма в западноевропейской философской традиции : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.05 / И. В. Шаталович. – Д., 2012. – 211 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1

Э90


Этический аспект социальных и биогенетических исследований : реф.сб. / гл. ред. А. М. Кулькин. – М. : ИНИОН АН СССР, 1981. –

218 c. – (Науковедение за рубежом). – Б. ц.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

1(075.8)

Ю71


Юрій, Михайло Федорович

Соціологія : підруч. для студ. ВНЗ / М. Ф. Юрій. – К. : Кондор, 2009. – 288 c. – Реком. МОНУ. – 37 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
    1. - Психологія
15

А89


Аршава, Ірина Федорівна

Медико-психологічні аспекти соматичних захворювань : навч. посіб. для студ. психол. ф-ту ДНУ / І. Ф. Аршава, Т. В. Єрошкіна ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. –

88 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 6 (КСХ. – 6)


15

М34


Матошко, Андрей Васильевич

В поисках своей жизни / А. В. Матошко. – К. : Азимут-Украина, 2008. – 352 c. – 32 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Т35


Терновська, Дар'я Юріївна

Психологічні наслідки індивідуальної релігійності особистості : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Д. Ю. Терновська. – Д., 2012. – 243 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)
16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія логіки


16(03)

К72


Кострюкова, Людмила Олеговна

Логика. Упражнения и задачи. Словарь : учеб. пособ. /

Л. О. Кострюкова ; Днепропетровский нац. ун-т им. О. Гончара. – Д. : ПФ "Стандарт-Сервис", 2012. – 59 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2 - Релігія. Теологія

2

Б87


Брайчевский, Михаил Юлианович

Утверждение христианства на Руси : монография / М. Ю. Брайчевский ; АН УССР4; Ин-т археологии ; пер. с укр. – К. : Наук. думка, 1989. –

294 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 3, УБГ. – 1)


2

Г37


Герасимова, Ксения Максимовна

Традиционные верования тибетцев в культовой системе ламаизма : монография / К. М. Герасимова. – Новосибирск : Наука, 1989. – 317 c. – 8 грн. Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)2

Г38


Герметизм и формирование науки : реф. сб. / гл. ред.

А. М. Кулькин. – М. : ИНИОН АН СССР, 1983. – 241 c. – (Науковедение за рубежом). – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

Д81


Дулуман, Евграф Каленьевич

Введение христианства на Руси : легенды, события, факты /

Е. К. Дулуман, А. С. Глушак. – Симф. : Таврия, 1988. – 183 c. : ил. –

5 грн. Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)2

К63


Комин, Владимир Васильевич

Анархизм в России : лекции о христианском анархизме /

В. В. Комин. – Калинин : КГУ, 1974. – 50 c. – Б. ц.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


2(075.8)

Л82


Лубський, Володимир Іонович

Релігієзнавство : підруч. для студ. ВНЗ / В. І. Лубський, В. І. Теремко, М. В. Лубська. – 2-ге вид., допов. – К. : Академвидав, 2008. – 464 c. –

42 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)


2

В26


Макс Вебер и методология истории (протестанская этика) : к XVI междунар. конгрессу ист. наук ( Штутгарт, ФРГ, 1985 г.). Вип. 1 / отв. ред. Я. М. Бергер. – М. : ИНИОН АН СССР, 1985. – 152 c. – (Проблемы методологии истории). – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

В26


Макс Вебер и методология истории (протестанская этика) : к XVI междунар. конгрессу ист. наук ( Штутгарт, ФРГ, 1985 г.). Вип. 2 / отв. ред. Я. М. Бергер. – М. : ИНИОН АН СССР, 1985. – 242 c. – (Проблемы методологии истории). – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

О-28


Общественно-политические взгляды Иоанна Павла II : науч.-аналит. обзор / авт. Б. А. Филиппов. – М. : ИНИОН АН СССР, 1987. – 80 c. – (Политические деятели и идеологи стран Запада). – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

С48


Слобідський, Серафим

Закон Божий : підруч. для сім'ї та школи / С. Слобідський. – 3-тє вид. – К. : Українська Православна Церква Київського Патріархату, 2005. –

654 c. : ілюстр. – (Сибириада). – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


2

Я46


Якобчук, Леонід

Християнська сторінка. За статтями однойменної рубрики журн. "БОРИСТЕН" ( 2009-2012 роки) / Л. Якобчук, Л. Хмельковський. – Д. : Пороги, 2012. – 266 c. – (Б-ка "Видання журналу "Бористен"). – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2(075.8)

Я77


Яртись, Анатолій Васильович

Релігієзнавство : навч. посіб. / А. В. Яртись, А. Ю. Васьків. – К. : Знання, 2010. – 423 c. – Реком. МОНУ. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
3 — Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля.

Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія
32 – Політика

32

А43


Актуальні проблеми європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України : матер. 9-ї регіон. наук.-практ. конф.

(м. Дніпропетровськ, 17 травня 2012 р.) / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2012. – 340 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

А43


Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України : матер. 4-ї наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 17 травня 2007 р.) / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2007. –

296 c. – 18 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

А43


Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України : матер. 6-ї регіон. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ,

14 травня 2009 р.) / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2009. – 340 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

З-41


Збірник ситуаційних прикладів з аналізу державної політики /

О. М. Рудік, О. В. Літвінов, Т. М. Брус та ін.; Дніпропетр. регін. ін-т держ. упр. та ін. – Д. : ДРІДУ УАДУ, 2003. – 82 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

К52


Клюжев, Олександр Володимирович

Електоральний простір у контексті трансформаційних змін в українському суспільстві : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 /

О. В. Клюжев. – Донецьк, 2012. – 193 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


32(4/8)

К65


Концепции политической эволюции в политической науке капиталистических стран ( эволюционизм и функционализм) : реф. сб. / отв. ред. В. Н. Листовская. – М. : ИНИОН АН СССР, 1978. – 151 c. – (Современные зарубежные теории политических отношений и общественного управления). – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

М33


Матвієнко, Павло Володимирович

Національному розвитку - власні сили. Коментар до Маніфесту Партії нац.-екон. розвитку / П. В. Матвієнко. – К. : Наук. думка, 2004. – 287 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

М33


Матвієнко, Павло Володимирович

Як захистити незалежність України. Партія нац.-екон. розвитку України / П. В. Матвієнко. – К. : Наук. думка, 2006. – 208 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

М54


Методологія аналізу соціально-політичних проблем сучасного українського суспільства : підсум. матер. круглого столу,

17 черв. 2004 р. / відп. ред. А. Решетніченко. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2004. – 100 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(075.8)

П47


Пойченко, Анатолій Михайлович

Конфлікт у політичному житті сучасної України: теорія і технологія розв'язання / А. М. Пойченко, В. А. Ребкало, О. І. Хвостянський. – К. : Вид-во УАДУ, 1997. – 96 c. – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

П65


Почепцов, Георгий Георгиевич

Символы в политической рекламе / Г. Г. Почепцов. – К. : Принт Сервис, 1997. – 331 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

П80


Прокопенко, Леонід Львович

Розвиток регіонального співробітництва України в контексті європейської інтеграції : монографія / Л. Л. Прокопенко, О. М. Рудік,

І. Д. Шумляєва ; за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. – 132 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


32(477)

П80


Прокопенко, Леонід Львович

Політика європейської інтеграції : конспект лекцій / Л. Л. Прокопенко, О. М. Рудік ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. та ін. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. – 52 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

Р83


Рудік, Олександр Миколайович

Процес вироблення державної політики : курс лекцій / О. М. Рудік ; Асоціація аналітиків політики. – Д. : Центр екон. освіти, 2001. – 128 c. – Проект "Громадянська освіта". – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

Т33


Теория и практика государственного управления в развитых капиталистических странах : реф. сб. / отв. ред. Н. Н. Разумович. – М. : ИНИОН АН СССР, 1983. – 232 c. – (Проблемы государства и права за рубежом). – Б. ц.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

32

Т51


Токовенко, Валерія Володимирівна

Політичне керівництво і державне управління: проблеми взаємовідносин та оптимізація взаємодії : монографія /

В. В. Токовенко. – К. : УАДУ, 2001. – 256 c. – Автограф. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


32

Т61


Торяник, Володимир Миколайович

Політичний консумеризм у сучасному політичному процесі : дис. ...

д-ра політ. наук: 23.00.02 / В. М. Торяник. – Д., 2012. – 422 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


32(477)

У45


Українська багатопартійність: політичні партіі, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х - поч. 2012 рр) : енцикл. довід. / за ред. М. Карамзіної; НАН України; Ін-т політ. і етнонац. дослід. ім. І. Ф. Кураса. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2012. – 588 c. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ. – 1)
33 - Економіка. Економічні науки

331(075.8)

Г58
Гогіташвілі, Георгій Григорович

Основи охорони праці : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Г. Г. Гогіташвілі, В. М. Лапін. – Л. : Новий Світ - 2000, 2012. – 231 c. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 38 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка