Бюлетень нових надходжень літературиСторінка1/3
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.67 Mb.
#10090
  1   2   3
Дніпропетровський національний

університет ім. Олеся Гончара

Наукова бібліотека

Бюлетень


нових надходжень літератури

у березні 2013 року

м. Дніпропетровськ

Основні розділи Бюлетеня


0 Загальний відділ

00 Загальні питання науки і культури

004 Комп’ютерна наука і технологія, застосування комп’ютера

01 Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги

02 Бібліотечна справа

05 Альманахи. Календарі

1 Філософія. Психологія

159.9 Психологія

16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія логіки

17 Філософія моралі. Етика. Практична філософія

2 Релігія. Теологія

3 Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

31 Демографія. Соціологія. Статистика

32 Політика

33 Економіка. Економічні науки

34 Право. Юриспруденція

35 Державне адміністративне управління. Військова справа

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор

4 Мова. Мовознавство

5 Математика та природничі науки

50 Загальні відомості про математичні та природничі науки

51 Математика

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія

53 Фізика

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія

55 Геологія. Науки про землю

56 Палеонтологія

57 Біологічні науки в цілому

58 Ботаніка

59 Зоологія

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка

60 Загальні питання прикладних наук

61 Медичні науки

62 Машинобудування. Техніка в цілому

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство.Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство

64 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту

65 Керування підприємствами. Менеджмент. Організація виробництва, торгівлі та транспорту, зв’язку, поліграфії

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі

67 Різні галузі промисловості та ремесла

68 Галузі промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію

681 Точна механіка та автоматика

681.1 Прилади з механізмами передачі або рухомими механізмами

681.2 Приладобудування в цілому. Прилади. Вимірювальна техніка та її виробництво. Ваги. Пристрої для зважування

681.3 Обладнання для обробки даних

681.5 Автоматика. Техніка автоматичного керування і контролю. Високі технології

681.6 Розмножувальні та друкарські машини і обладнання

681.7 Оптична апаратура та прилади

681.8Технічна акустика. Музичні інструменти

681.85 Виробництво носіїв запису. Аудіозаписи, звукозаписи

681.9 Машини та інструменти, застосовані при виготовленні скульптур, в гравірувальній справі. Репродукування об’ємних форм

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

71 Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади

72 Архітектура

73 Пластичні мистецтва

74 Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли

75 Живопис

76 Графічні мистецтва. Графіка

77 Фотографія, кінематографія та подібні процеси

78 Музика

79 Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт

8 Літературознавство

84 Художня література.

9 Географія. Біографії. Історія

902 Археологія

903 Передісторія. Доісторичні залишки, знаряддя праці, Старожитності

904 Археологічні пам’ятки історичних часів

908 Краєзнавство

91 Географія. Географічні дослідження землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

94 Історія

0— Загальний відділ

0

Б41
Бейлін, Михайло Валерійович

Основи наукових досліджень : навч.-метод. посіб. / М. В. Бейлін. – Х. : ХДАФК, 2012. – 184 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Н19


Назаров, Владимир Васильевич

К началам эконатурологии / В. В. Назаров. – первое отд. изд. – Хмельницкий, 2013. – 77 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Х18


Хамініч, Світлана Юріївна

Реклама та рекламна діяльність у сучасному вимірі : монографія /

С. Ю. Хамініч, Ю. М. Варич, М. В. Матвієць ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во Маковецький Ю. В., 2011. – 144 c. –

10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


1 — Філософія. Психологія

1

А43


Актуальні проблеми духовності : зб. наук. праць. Вип. 13 / за заг. ред. Я. В. Шрамка; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг : ДВНЗ КНУ, 2012. – 304 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

А86


Артеменко, Андрій Павлович

Топологія Я в мережевих структурах соціуму : монографія /

А. П. Артеменко. – Х. : Цифрова друкарня №1, 2013. – 344 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


1

Б28


Батаева, Екатерина Викторовна

Видимое общество. Теория и практика социальной визуалистики : монография / Е. В. Батаева. – Х. : ФЛП Лысенко И. Б., 2012. – 349 c. –

28 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


1

М42


Медиа: в выборах между политикой и культурой / под ред.

Н. Костенко. – К. : Ин-т социологии НАН Украины, 1999. – 218 c. : ил. – 8 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)1

М54


Метафізика Донецька : філос. есе. – Донецьк : ТОВ "Східний вид. дім", 2012. – 198 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1(075.8)

М74


Мовчан, Віра Серафимівна

Етика : відповіді на питання екзаменаційних білетів: навч. посіб. /

В. С. Мовчан. – К. : Знання, 2012. – 431 c. – (Систематизуємо знання). – 37 грн. 52 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


1

Р75


Російськомовна спільнота в Україні: соціально-психологічний аналіз : монографія / за ред. В. О. Васютинського; Ін-т соціальної та політ. психології НАПН України. – К.; Кіроворград : Імекс-ЛТД, 2012. –

336 c. – 91 грн.Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, УБГ. – 10, ЧзП. – 1, ЧзГ. – 1, Чз8. – 3, Б5. – 2)

1(075.8)

С69


Соціальне научання: механізми розвитку політичних ставлень молоді : наук.-метод. посіб. / за ред. І. В. Жадан; Ін-т соціальної та політ. психол. НАПН України. – К.; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 352 c. – 105 грн.

Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, УБГ. – 10, ЧзП. – 1, ЧзГ. – 1, Чз8. – 3, Б5. – 2)

1

С69


Соціологія : відповіді на питання екзаменаційних білетів: навч. посіб / авт.: Н. Й. Черниш, Н. В. Коваліско, Т. Д. Лапан; за ред. Н. Й. Черниш. – К. : Знання, 2012. – 446 c. – (Систематизуємо знання). – 37 грн. 52 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Ш44


Шеллинг, Фридрих Вильгельм

Философия мифологии : в 2-х т. Т. 1. Введение в философию мифологии / Ф. В. Шеллинг ; Пер.с нем. В. М. Линейкина; под ред.

Т. Г. Сидаша. – СПб. : Изд-во Санкт-Петербург. ун-та, 2013. – 480 c. – 100 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


1

Ш44


Шеллинг, Фридрих Вильгельм

Философия мифологии : в 2-х т. Т. 2. Монотеизм. Философия /

Ф. В. Шеллинг ; Пер.с нем. В. М. Линейкина; под ред. Т. Г. Сидаша. – СПб. : Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2013. – 544 c. – 120 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


1

Я60


Янагида, Кэндзюро

Философия истории / К. Янагида ; вступ. ст. М. М. Розенталя и

Л. Ш. Шахназаровой ; Пер.с яп. Л. Ш. Шашназарова. – М. : Прогресс, 1969. – 238 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


1

С31


Sententiae: Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). XXVII (2/2012) / голов. ред. О. Хома. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 226 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
159.9 - Психологія

15

А89


Аршава, І. Ф.

Емоційна стійкість людини та її діагностика : монографія /

І. Ф. Аршава ; Дніпропетровський нац. ун-т. – Д. : Вид-во ДНУ, 2006. – 336 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


15(075.8)

Б18


Байєр, Оксана Олександрівна

Життєві кризи особистості : навч. посіб. для магістрів фак-тів психології ВНЗ / О. О. Байєр ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ, 2012. – 244 c. – Реком. МОНУ. –

10 грн. Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, Б5. – 7)15

Г93


Гуггенбюль-Крейг, Адольф

Наивные старцы. Анализ современных мифов / А. Гуггенбюль-Крейг ; Пер.с нем. С. С. Панкова. – С.Пб. : Б.С.К., 1997. – 96 c. – (Б-ка аналитической психологии). – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

К82


Кризи життєвого простору особистості, сім'ї та соціальних інституцій : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. ( з міжнар. участю), (Полтава, 15-17 лютого 2013 р.) / авт.: Н. М. Атаманчук, О. О. Байер, О. К. Белова ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ, 2013. – 252 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
2 - Релігія. Теологія

2

Б43


Белов, Николай Владимирович

10 000 советов. Магия и колдовство / Н. В. Белов. – Минск : Современный литератор, 2000. – 752 c. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

Г99


Гюлен, Фетхуллах

Діалог і толерантність / Ф. Гюлен ; Пер.з тур. О. М. Зубань,

В. М. Підвойний. – К. : Вид-во Жупанського, 2012. – 372 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


2

Н73


Новий заповіт Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. – Б. м. : Б. в., Б. г. – 397 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
3 — Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля.

Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія


3КП1

С47


Слассер, Роберт

Сталин в 1917 году. Человек, оставшийся вне революции / Р. Слассер ; общ. ред. и послесл. В. Т. Логинова ; Пер.с англ. О. В. Захаровой. – М. : Прогресс, 1989. – 320 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 2, УБГ. – 1)
31 - Демографія. Соціологія. Статистика


312

М75


Молодежь и молодежная политика в Украине: социальные и демографические аспекты = Youth and Youth Policy in Ukraine: social and demographic aspects / N. M Dieieva ., O. V. Makarova. – К. : Б. в., 2010. – 238 c. : ил. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
32 – Політика

327

А43


Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр. Вип. 107,

Ч. 1 / голов. ред. В. В. Копійка; Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка,

Ін-т міжнар. відносин. – К., 2012. – 241 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


327

А43


Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр. Вип. 105,

Ч. 2 / голов. ред. В. В. Копійка; Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка,

Ін-т міжнар. відносин. – К., 2012. – 284 c. – 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


32

Б36


Бевз, Тетяна Анатоліївна

Феномен "революції" у дискурсах мислителів, політиків, науковців : монографія / Т. А. Бевз. – К. : ПП Лисенко М. М., 2012. – 176 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(73)

В88


Вудворд, Боб

Признание шефа разведки / Б. Вудворд ; Пер.с англ. В. И. Лесничего, В. А. Мирова. – М. : Изд-во полит. лит., 1990. – 479 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

32(477)

Ж91


Журавський, Віталій Станіславович

Становлення політичних партій в українському суспільстві та їх роль у політичному структуруванні парламенту / В. С. Журавський. – К. : Парламент. вид-во, 2002. – 108 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

К56


Ковлер, А. И.

Кризис демократии? Демократия на рубеже XXI века / А. И. Ковлер. – М. : Ин-т гос. и права РАН, 1997. – 102 c. – (Новое в юрид. науке и практике). – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

М80


Мороз, Олександр

Хроніка одного злочину : версії і факти / О. Мороз. – К. : Політрада СПУ, 2001. – 104 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

М80


Мороз, Олександр

Про Землю, Конституцію, і не тільки... / О. Мороз. – К. : Ред. газети "Товариш", 2000. – 120 c. : илюстр. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

Н72


Нова Влада : зб. аналіт. матер. Т. 2 (4). Весна 2001 / редкол.: А. Дуда,

І. Попов, Є. Радченко; Комітет виборців України. – К. : Факт, 2001. – 144 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(47)

О-52


Октябрь 1917 года и судьбы политической оппозиции : совместное рос.-белорус. исслед.: в 3-х ч.: учеб. пособ. для препод. и студ. вузов.

Ч. 1. Политические партии России. – Гомель : Белорус. Агентство начно-техн. и деловой информации, 1993. – 181 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

О-54


Олійник, Володимир

Про справжнє та надумане. Думки небайдужих людей / В. Олійник. – К. : Логос, 2001. – 224 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(73)

П18


Паренти, Майкл

Демократия для немногих / М. Паренти ; Пер.с англ. А. А. Обухова. – М. : Прогресс, 1990. – 504 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

32(075.8)

П50


Політика в особах (Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти) : навч. посіб. для студ. ВНЗ. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. – 400 c. – Реком. МОНУ. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

П50


Політичні проблеми сучасної України : аналіт. доп. / голова ред. кол. Ю. А. Левенець; Ін-т політ. і етнонац. дослід. ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2012. – 600 c. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

С13


Саган, О. Н.

Європейські пріоритети державної етнонаціональної політики України : (рамкова конвенція про захист прав національних меншин) /

О. Н. Саган, Т. І. Пилипенко. – К. : Валін форм, 2008. – 488 c. : ілюстр. – 25 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


32

С77


Старіш, Олександр Григорович

Теорія відкритих систем як парадигма процесів глобального розвитку : монографія / О. Г. Старіш. – Сімф. : Універсум, 2003. – 240 c. : ілюстр. – 10 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)327

С83


Стратегічна концепція Альянсу : за матер. Центру інформ. та докум. НАТО в Україні / Держ. комітет телебачення та радіомовлення України. – К. : Прес-КІТ, 2008. – 64 c. : ілюстр. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

С83


Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокв. зб. № 4 (25), 2012 р. / голов. ред. А. В. Єрмолаєв; Нац. ін-т стратег. дослід. – К. : НІСД, 2012. – 243 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

С89


Сулима, Евгений Николаевич

Идеологические парадигмы современности : монография /

Е. Н. Сулима, М. А. Шепелев ; Днепропетровский нац. ун-т

им. О. Гончара. – Д. : Изд-во ДНУ, 2012. – 712 c. – 302 грн.Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

32(477)

С90


Суспільна солідарність в Україні: проблеми і політичні засоби їх вирішення : аналіт. доп. / за ред. О. М. Майбороди; Ін-т політ. і етнонац. дослід. ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2012. – 64 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327(477)

У45


Україна-НАТО: майбутнє в руках минулого : {матер. проекту Центру Разумкова "Підготовка України до вступу до НАТО: перспективи якісних зрушень" ] / ред.: Л. Шагіна, Н. Партач, О. Мельник,

С. Соколовський. – К. : Заповіт, 2004. – 176 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)33 - Економіка. Економічні науки

33

А64


Аналіз сталого розвитку - глобальний і регіональний контексти. Ч. 2. Україна в індикаторах сталого розвитку. Аналіз-2009 / Міжнар. рада з науки (ICSU); відп. ред. В. Я. Шевчук. – К. : НТУУ "КПІ", 2009. – 200 c. : ілюстр. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Б24


Баранцев, Павло Павлович

Міста України в контексті процесу глобалізації : наук. вид. /

П. П. Баранцев. – К. : НОМУРО, 2012. – 104 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


33

Б33


Башнянін, Григорій Іванович

Метрологічні економічні системи: вступ у загальну теорію і методологію формування економічних параметрів = Metrological economic sistems: introduction into the general theory and methodology of economic parameters formation / Г. І. Башнянін. – Л. : ЛКА, 2012. –

1152 c. – 125 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33

Б64


Бірюков, Дмитро Сергійович

Захист критичної інфраструктури: проблеми та перспективи впровадження в Україні : аналіт. доп. / Д. С. Бірюков, С. І. Кондратов ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2012. – 96 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Б93


Бутук, Олександр Ілліч

Еволюція регулювання соціально-економічних систем: зміст, історія та сучасність : монографія / О. І. Бутук. – К. : Знання, 2012. – 350 c. – (Сучасна наука). – 37 грн. 52 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

Д30


Демиденко, Василь Іванович

Посібник до вивчення дисципліни "Стратегічне керування" : для студ. ДНУ екон. ф-ту / В. І. Демиденко, Н. В. Куземко. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 60 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, Б4. – 7)

33(075.8)

Д30


Демиденко, Василь Іванович

Практикум стратегічного управління: розробка стратегії організації : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. І. Демиденко ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ, 2012. – 88 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, Б4. – 7)

33(075.8)

Д30


Демиденко, Василь Іванович

Практикум стратегічного управління: реалізація стратегії організації : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. І. Демиденко ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ, 2012. – 76 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, Б4. – 7)

33

Д30


Демінський, Сергій Анатолійович

Розвиток інститутів як умова і фактор якісного зростання в перехідних економіках : монографія / С. А. Демінський ; Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин України. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2013. – 183 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

33

Д36


Дереза, Вячеслав Миколайович

Диверсифікація виробництва і капіталу на підприємстві : монографія / В. М. Дереза ; Національний гірничий ун-т. – Д. : НГУ, 2010. – 125 c. –

8 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33(075.8)

Е45


Економічна теорія. Мікроекономіка : підручник / за ред. В. М. Тарасевича. – К. : Знання, 2012. – 134 c. – (Вища освіта ХХ1 ст.). – Затв. МОНУ. – 37 грн. 52 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

Е45


Економічна теорія: політекономія : практикум: навч. посіб. / за ред.

В. Д. Базилевича. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2013. – 494 c. – Реком. МОНУ. – 37 грн. 52 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Е45


Економічні системи : монографія. Т. 3 / за ред. Г. І. Башнянина. – Л. : ТзОВ "Ліга-Прес", 2012. – 490 c. – 80 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

К61


Колотуха, Сергій Миколайович

Гроші та кредит : навч. посіб. / С. М. Колотуха, С. А. Власюк. – К. : Знання, 2012. – 495 c. – Реком. МОНУ. – 37 грн. 52 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Л83


Лузан, Александр Васильевич

Реформы: теневая экономика и государственное регулирование /

А. В. Лузан. – Л. : Совесть, 1997. – 70 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33

М33


Матвієнко, Володимир Павлович

Твій син, Україно! / В. П. Матвієнко. – К. : Наук. думка, 2012. – 158 c. : ілюстр. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Н73


Новікова, І. Е.

Історичний розвиток банківської системи в Україні в умовах становлення ринкового господарства (друга половина Х1Х - початок ХХ ст.) : монографія / І. Е. Новікова. – Кам'янець-Подільський : ТОВ "Друк-Сервіс", 2011. – 302 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

С34


Сидоров, Василь Іванович

Європа нова - Україна молода. Стратегії інновацій / В. І. Сидоров. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – 68 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

С34


Сидоров, Василь Іванович

У пошуках острова скарбів. Тактика бізнесу : практ. порадник /

В. І. Сидоров. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2006. – 52 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33(075.8)

У67


Управління регіональним розвитком туризму : навч. посіб. /

Д. М. Стеченко, І. В. Безуглий, Н. П. Турло, С. М. Мархонос. – К. : Знання, 2012. – 455 c. – Реком. МОНУ. – 37 грн. 52 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336

У67


Управління фінансовою інфраструктурою націльнальної економіки України : колективна монограф. / за заг. ред. С. О. Смирнова. – Д. : Видавець Біла К. О., 2011. – 200 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка