Бюлетень нових надходжень літератури


Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)Сторінка3/6
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.91 Mb.
#9787
1   2   3   4   5   6

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

37

З-33


Запорізький національний університет. Вісник. Педагогічні науки № 1, 2008 / голов. ред. Л. І. Міщик. – Запоріжжя : ЗНУ, 2008. – 258 c. – 32 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

Н73


Нові технології навчання : наук.-метод. зб. Вип. 68 / голов. ред.

О. П. Гребельник. – К. : Ін-т іновац. технол. і змісту освіти МОН України, 2011. – 180 c. – 31 грнКільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

Н73


Нові технології навчання : наук.-метод. зб. Вип. 70 / голов. ред. О. А. Удод. – К. : Ін-т іновац. технол. і змісту освіти МОН України, 2011. – 200 c. – 33 грн

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

П78


Проблеми освіти : наук. зб. Вип. 67 / голов. ред. Є. М. Суліма. – К. : Ін-т інновац. технол. і змісту освіти МОН України, 2011. – 159 c. : ілюстр. – 29 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

П78


Проблеми освіти : наук.-метод. зб. Вип. 69 / голов. ред. Є. М. Суліма. – К. : Ін-т інновац. технол. і змісту освіти МОН України, 2011. – 124 c. – 23 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

П78


Проблеми освіти : наук.-метод. зб. Вип. 71 / голов. ред. Є. М. Суліма. – К. : Ін-т інновац. технол. і змісту освіти МОН України, 2012. – 155 c. : ілюстр. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

С91


Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій : зб. матер. VII Міжнар. наук.-метод. конф., 22-24 квітня 2008 р.

(до 60-річчя Сумського держ. ун-ту). Ч. III / за заг. ред. В. Д. Карпуші. – Суми : Вид-во СумДУ, 2008. – 158 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

Ш19


Шамич, Олександр Миколайович

Формування громадської активності підлітків у дитячих спортивних об'єднаннях в оточені школи : метод. реком. / О. М. Шамич. – К. : Ун-т "Ураїна", 2012. – 44 c. – 4 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)37(075.8)

Ш96


Шумілова, Ірина Федорівна

Педагогічне краєзнавство : навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. Ф. Шумілова ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Донецьк : ЛАНДОН- ХХ1, 2012. – 327 c. –

Реком. МОНУ. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4 — Мова. Мовознавство

42

В36


Верховцова, О. М.

Методично-навчальний посібник з курсу ділової англійської мови для студентів факультету економіки та менеджменту = English. Making a new start : навч. посііб. для студ. ВНЗ / О. М. Верховцова. – К., 2009. – 193 c. – Реком. МОНУ. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

В67


Волкова, Марина Юріївна

Опорний конспект лекцій з методики викладання фахових дисциплін у вищій школі = Lecture notes on methods of teaching of key subjects in the institution of higher education : для магістрів 5-го к. ФУІФМ за спец. "Мова та літ-ра (англійська)" /

М. Ю. Волкова ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 24 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБГ. – 7)


46-8

Г21


Гарсиа, Лорка Федерико

Избранное : пер. с исп. / Л. Ф. Гарсиа. – М. : Прогресс, 1979. – 757 c. –

2 руб. 80 к. Кільк. прим.: 2 (УБГ. – 2)


42

Г38


Герман, Юлія Олександрівна

Посібник до вивчення курсу "Запобігання кризам та керування ними" = Manual for academic discipline "Crises prevention and management" : навч. вид. для підготовки магістрів спец. "Європ. та міжнар. політика та керування кризами" /

Ю. О. Герман ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 20 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБГ. – 7)


49

Г52


Глазерсон, Рав Матитьягу

Огненные буквы : нумерология, астрология, медитация в еврейской традиции /

Р. М. Глазерсон ; пер. с иврита Г. Спинаделя. – М. : Наука, 1997. – 180 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


43

Л43


Лексико - граматичний практикум з німецької мови для студентів-перекладачів = Lexikalisch-grammatisches Praktikum der deutches Sprache : для студ. ДНУ 3-го курса , які навч. за спец. "Переклад" / уклад. Я. В. Ковальова; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 24 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБГ. – 7)

М14


Майборода, Наталія Григорівна

Посібник з української мови за професійним спрямуванням : для студ. заоч. від. фак-ту суспільних наук і міжнар. відносин ДНУ / Н. Г. Майборода ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 32 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБГ. – 7)

495.1

М54


Методичні вказівки до вивчення курсу "Історія китайської мови" : для студ. китайського від. фак-ту ФУІФМ ДНУ / уклад. В. В. Селігей; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 28 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБГ. – 7)

42

М54


Методичні вказівки до вивчення курсу "Основна іноземна мова (англійська)" :

A guide on the course of English as major. Для студ. 4-го курсу англ. від-ня / уклад. В. В. Яшкіна. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 23 c. – 2 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБГ. – 6, Чз3. – 1)

49

М54


Методичні рекомендації до вивчення дисципліни "Основна іноземна мова (японська) : для студ. 1 курсу япон. від. фак-ту ФУІФМ / уклад.: Т. С. Біляніна,

М. О. Соколовська; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 32 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБГ. – 7)

42

М64


Миронова, Тетяна Юріївна

Англійська мова для студентів напряму "Соціологія" = English for students of sociology : навч. посіб. / Т. Ю. Миронова, Т. В. Аксютіна ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 60 c. – 9 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБГ. – 7)

43

П56


Пономарьова, Лілія Федорівна

Посібник до вивчення курсу "Іноземна мова за фаховим спрямуванням". Гроші = Lehrwerk "Deutsch als Fachsprache". Geld : для студ. 3-4 к. і аспір. ДНУ екон. спеціальностей / Л. Ф. Пономарьова ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 12 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, Б4. – 7)


П69


Практикум з російської мови для студентів-іноземців : для студ.-інозем. підготовчого від. ДНУ / уклад. Н. А. Шестопал; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 24 c. – 2 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, Чз8. – 7)

42

П69


Практикум із курсу "Міжмовні комунікації в рекламі" : для студ. ДНУ 3 - 4 курсів спец. "Журналістика", "Реклама та зв'язки з громадскістю / уклад.

І. М. Сухенко; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 28 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБГ. – 7)

42

Р83


Рудницьких, Ольга Володимирівна

Посібник до вивчення курсу "Іноземна мова спеціальності" : для студ. ДНУ спец. "Міжнар. відносини" / О. В. Рудницьких ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 28 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБГ. – 7)


42

С48


Степурин, И.

Словарь-тетрадь английских прилагательных / И. Степурин, И. Васильева. – К. : САММИТ-КНИГА, 2008. – 64 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

46

С90


Сутуліна, Лариса Григорівна

Навчальний посібник з португальської мови : для студ. ДНУ / Л. Г. Сутуліна ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 120 c. –

10 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБГ. – 7)


У45


Український смисл : наук.-попул. лінгвокультуролог. щокварт./

ред. і упоряд. І. П. Мамчич. – Д. : Вид-во ДНУ, 2012. – 148 c. – 14 грн.Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

4

Ф54


Филология в системе современного университетского образования : сб. матер. межвуз. науч. конф. / Ун-т РАО филфак. – М. : Ун-т РАО, 2001. – 160 c. – 19 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

407

Ш48


Шепель, Юрий Александрович

Методика преподавания иностранных языков в школах и вузах Украины : курс лекций для студ. спец. "Перевод" / Ю. А. Шепель ; Днепропетровский нац. ун-т им. О. Гончара. – Д., 2012. – 94 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

407

Ш48


Шепель, Юрий Александрович

Социокультурные лакуны и методы их описания при переводе : метод. матер. в помощь студ. спец. "Перевод" / Ю. А. Шепель. – Д. : Адверта, 2012. – 79 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
5 - Математика та природничі науки

50 - Загальні відомості про математичні та природничі науки

502.14(477)

А47


Алексєєва, Є. А.

Основні положення Закону України "Про доступ до публічної інформації" в контексті інформації про стан довкілля : посіб. для суб'єктів владних повноважень на місцевому рівні / Є. А. Алексєєва ; МБО "Екологія - Право - Людина"; Міжнар. фонд "Відродження". – Л., 2012. – 38 c. – (Екологія. Право. Людина). – На обкл. назва "Доступ до публічної інформації в контексті інформації про стан довкілля". – 3 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

502.14(477)

А47


Алексєєва, Є. А.

Основні положення Закону України "Про доступ до публічної інформації" в контексті інформації про стан довкілля : посіб. для громадськості / Є. А. Алексєєва, Т. М. Жиравецький ; МБО "Екологія - Право - Людина"; Міжнар. фонд "Відродження". – Л., 2012. – 43 c. – (Екологія. Право. Людина). – На обкл. назва "Доступ до публічної інформації в контексті інформації про стан довкілля". –

3 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


502.14(477)

А47


Алексєєва, Є. А.

Основні положення Закону України "Про доступ до публічної інформації" в контексті інформації про стан довкілля : посіб. для суб'єктів господарювання /

Є. А. Алексєєва ; МБО "Екологія - Право - Людина"; Міжнар. фонд "Відродження". – Л., 2012. – 35 c. – (Екологія. Право. Людина). – На обкл. назва "Доступ до публічної інформації в контексті інформації про стан довкілля". –

3 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)502.174(477)

П42


Повышение экологической безопасности породных отвалов угольных шахт : монография / А. Р. Зубов, Л. Г. Зубова, С. Г. Воробьев и др. – Луганск : ВНУ

им. В. Даля, 2012. – 171 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

502.174(477)

П53


Получение металлов из терриконов угольных шахт Донбасса : монография /

Л. Г. Зубов, А. Р. Зубов, К. И. Верех-Белоусова и др. – Луганск : ВНУ им. В. Даля, 2012. – 144 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

502.211

Т68


Тритій у біосфері : монографія / авт.: В. В. Долін, О. В. Пушкарьов,

І. Ф. Шраменко та ін; за ред. Е. В. Соботовича, В. В. Доліна; Ін-т геохімії навколишнього середовища. – К. : Наук. думка, 2012. – 224 c. – (Проект "Наукова книга"). – 129 грн.Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)
51 - Математика

519.8

Д18


Даниленко, В'ячеслав Андрійович

Нелінійні математичні моделі середовищ з часовою та просторовою нелокальностями : монографія / В. А. Даниленко, Т. Б. Даневич,

С. І. Скуратівський. – К. : Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України, 2008. – 86 c. – 21 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)


519.1(075.8)

Д75


Дрожжина, Лідія Василівна

Дискретна математика. Основні поняття, приклади, задачі : посіб. для студ. екон. фак-ту ДНУ, які навч. за напрям. "Економічна кібернетика" / Л. В. Дрожжина,

С. О. Білан ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 60 c. – (Економічна кібернетика). – 6 грн.

Кільк. прим.: 10 (ВНЛ. – 3, Б4. – 7)


51(060.55)

З-33


Запорізький національний університет. Вісник. Фізико-математичні науки № 1, 2010 / голов. ред. В. З. Грищак. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – 130 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

519.233

К83


Крохін, Володимир Вікторович

Навчальний посібник до вивчення курсу "Цифрова обробка сигналів". Алгоритми ідентифікації багатопараметричних регресійних моделей : для студ.

IV курсу фак-ту фізики, електроніки та комп’ютерних. систем ДНУ / В. В. Крохін ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 32 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 10 (ВНЛ. – 3, УБП. – 7)


51(075.8)

К89


Куземко, Віктор Анатолійович

Посібник до вивчення курсу "Вища математика". Диференціальне числення : для студ. ДНУ Центру заочної та вечір. форм навчання / В. А. Куземко,

О. Г. Шевельов, І. В. Пешат ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 40 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 10 (ВНЛ. – 3, УБП. – 7)


514.86

М48


Мельник, Виктор Иванович

Предельное равновесие сплошных неупругих сред : монография / В. И. Мельник ; Харьков. нац. техн. ун-т сельского хозяйства. – Х. : КП "Типография №13", 2006. – 368 c. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (Б3. – 1)

517.9

О-53


Олейник, Святослав Григорьевич

Гармонические множества и многообразия в теории многочастотных колебаний : монография / С. Г. Олейник. – К. : Наук. думка, 2012. – 253 c. – (Проект "Наукова книга"). – 146 грн.Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

51-7(082)

П35


Питання прикладної математики і математичного моделювання : зб. наук. пр. / голов. ред. О. М. Кісельова; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2012. – 276 c. – 48 грн.

Кільк. прим.: 5 (ВНЛ. – 5)

514.12(076)

П69


Практикум із курсу "Алгебра та геометрія". Геометричні образи лінійних рівнянь : для студ. ДНУ напрямків підготовки "Приклад. математика", "Програмна інженерія", "Системний аналіз" / уклад.: Н. В. Варех, М. П. Д'яченко,

Н. Л. Козакова; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 32 c. – 1 грн.Кільк. прим.: 10 (ВНЛ. – 3, КПМ. – 7)

519.2

С28


Секей, Габор

Парадоксы в теории вероятностей и математической статистике / Г. Секей ;

пер.с англ. В. В. Ульянова, под ред. В. С. Сазонова. – М. : Мир, 1990. – 240 c. –

14 грн. Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 4, ФТФ. – 3, Б3. – 1, КПМ. – 1, ВНЛ. – 1)519.25

С32


Сергієнко, Іван Васильович

Елементи загальної теорії оптимальних алгоритмів та суміжні питання : монографія / І. В. Сергієнко, В. К. Задірка, О. М. Литвин. – К. : Наук. думка, 2012. – 400 c. – (Проект "Наукова книга"). – 234 грн.Кільк. прим.: 5 (ВНЛ. – 5)

517.55

Т33


Теория аппроксимации и гармонический анализ / авт.: В. П. Моторний,

В. Ф. Бабенко, А. А. Довгошей та ін.; Ин-т прикладной математиким и механики НАН Украины. – К. : Наук. думка, 2012. – 318 c. – (Задачи и методы: Математика, Механика, Кибернетика, Т. 4; (проект "Наукова книга"). – 169 грн.Кільк. прим.: 4 (ВНЛ. – 4)

512(075.8)

Ч-92


Чупордя, Василь Анатолійович

Посібник до вивчення курсу "Алгебра і теорія чисел". Конгруенції : навч. вид. для студ. ДНУ мех.-мат. фак-ту і фак-ту фізики, електроніки та комп’ютерних. систем / В. А. Чупордя, Н. А. Турбай ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 16 c. – 1 грн.

Кільк. прим.: 10 (ВНЛ. – 3, Б3. – 7)

52 - Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія

52

Х93


Христенко, Ігор Михайлович

Планети народжують життя. Космічний дім / І. М. Христенко ; Європейський

ун-т. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 184 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


52(09)

Ш17


Шайн, Григорий Абрамович

Избранные труды / Г. А. Шайн ; НИИ "Крымская астрофизическая обсерватория". – К. : Наук. думка, 2012. – 630 c. : ил. – 169 грн.Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)
53 Фізика


537.52

В14


Вакуумная дуга: источники плазмы, осаждение покрытий, поверхностное модифицирование : монография / И. И. Аксёнов, А. А. Андреев, В. А. Белоус и др.; под ред. И. И. Аксенова; Нац. науч. центр "Харьковский физ.-техн. ин-т" и др. – К. : Наук. думка, 2012. – 727 c. – (Проект "Наукова книга"). – 316 грн.

Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

539.8

В93


Высокоэнергетическая обработка материалов : сб. науч. ст. / отв. ред.

В. В. Соболев. – Д. : АРТ-ПРЕСС, 2009. – 248 c. : ил. –15 грн.Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

53

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. Вісник № 2.

Т. 20. Серія: Фізика. Радіоелектроніка. Вип. 19 / голова ред. ради М. В. Поляков; Відп. ред. В. В. Скалозуб. – Д. : Вид-во ДНУ, 2012. – 164 c. : ілюстр. – 16 грн.Кільк. прим.: 5 (ВНЛ. – 5)

539.8(082)

И54


Импульсная обработка материалов : сб. науч. ст. / отв. ред. В. В. Соболев; Нац. горный ун-т. – Д. : НГУ, 2005. – 152 c. –8 грн.

Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

537.8(07)

К17


Каленик, Віктор Іванович

Лексично-практичні заняття з методики викладання окремих тем шкільного курсу фізики : навч. посіб. для студ. фіз.-мат. ф-тів пед. ун-тів. Ч. 3. Електродинаміка / В. І. Каленик, М. В. Каленик. – Суми : СумДПУ

ім. А. С. Макаренка, 2007. – 161 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)


535:621.38

К49


Клименко, Віктор Васильович

Посібник до вивчення курсу "Основи оптоелектроніки" : для студ. фак-ту фізики, електроніки і комп’ютерних систем ДНУ / В. В. Клименко, Ю. І. Богатирьов ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 64 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 10 (ВНЛ. – 3, УБП. – 7)

539.2

К63


Комарь, В. К.

Монокристаллы группы АII ВIV. Выращивание, свойства, применение : монография / В. К. Комарь, В. М. Пузиков. – Х. : Ин-т монокристаллов, 2002. –

244 c. – 39 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)


539.3(075.8)

К89


Куземко, Віктор Анатолійович

Посібник до вивчення курсу "Плоска задача теорії пружності та механіка руйнування" : признач. для студ. ДНУ, які навч. за напрям. "Механіка" /

В. А. Куземко ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 60 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 10 (ВНЛ. – 3, Б3. – 7)


539.3:51

К89Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка