Бюлетень нових надходжень літератури


Кільк. прим.: 6 (АХЛ. – 6)Сторінка6/6
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.91 Mb.
#9787
1   2   3   4   5   6

Кільк. прим.: 6 (АХЛ. – 6)

84(4Ісп)

Г21


Гарсиа, Лорка Федерико

Избранные произведения : в 2-х т.; пер. с исп. Т. 2. Стихи. Театр. Проза /

Л. Ф. Гарсиа ; редкол.:Л. Осповат, Г. Степанов и др.; предисл.. Н. Малиновской. – М. : Худож. лит., 1975. – 416 c. – 86 к.

Кільк. прим.: 9 (АХЛ. – 9)


84(4Ісп)

Г21


Гарсиа, Лорка Федерико

Избранная лирика : пер. с исп. / Л. Ф. Гарсиа ; предисл.. Н. Малиновской. – М. : Мол. гвардия, 1975. – 63 c. – (Избр. зарубеж. лирика). – 6 к.Кільк. прим.: 4 (АХЛ. – 4)

84 (4Ісп)

Г21


Гарсіа, Лорка Федеріко

Лірика / Л. Ф. Гарсіа ; пер. з ісп. М. Лукаш. – К. : Дніпро, 1969. – 319 c. – 83 к.Кільк. прим.: 3 (АХЛ. – 3)

84(4Ісп)

Г21


Гарсіа, Лорка Федеріко

Криваве весілля : драм. твори / Л. Ф. Гарсіа. – К. : Мистецтво, 1989. – 460 c. –

2 крб. 10 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Укр-4Дон)6

П81


Прописано сердце в Донбассе! : сб. изб. стихов талантливых самодеятельных поэтесс Донецкой области / голов. ред. Г. М. Боженко. – Донецк : Юго-Восток, 2007. – 281 c. : ил. – Посв. 75-летию Донецкой обл. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)9 Географія. Біографії. Історія


9(7/8)

Л26


Лас-Касас, Бартоломе

К истории завоевания Америки / Б. Лас-Касас ; отв. ред. И. Р. Григулевич. – М. : Наука, 1966. – 227 c. : ил. – 6 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)  1. - Археологія
902(4)

К21


Каравайко, Дмитро Володимирович

Господарство носіїв юхнівської культури : монографія / Д. В. Каравайко,

С. А. Горбаненко ; Ін-т археології НАН України. – К. : Наук. думка, 2012. –

302 c. – (Проект "Наукова книга" (молоді вчені)). – 188 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

902

М54


Методичні вказівки до вивчення курсу "Теорія та методологія архівознавства" : для студ. ДНУ, які навч. за спец. "Архівознавство" / уклад. О. І. Журба; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 20 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБГ. – 7)
908 - Краєзнавство


908(076)

З-48


Зеленська, Любов Іванівна

Практикум із туристично-краєзнавчої роботи з географії : для студ. геолого-геогр. фак-ту ДНУ / Л. І. Зеленська, О. В. Троценко ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 80 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, Б5. – 7)

908(477.63)

П75


Придніпров'я: історико-краєзнавчі дослідження : зб. наук. пр. Вип. 10 / відп. ред. Світленко та ін. – Д. : Вид-во ДНУ, 2012. – 192 c. – 13 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)
91 - Географія. Географічні дослідження землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія


91(477)(092)

Р83


Леонід Григорович Руденко : біобібліогр. покажч. / уклад. Г. К. Андрєєва;

авт. вступ. ст. Є. І. Стеценко; Ін-т географії НАН України. – К. : Академперіодика, 2012. – 156 c. : ілюстр. – (Біобліографія вчених України). – 7 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)
94 - Історія


94(477)

А16


Абросимова, Світлана Вікторовна

Дмитро Яворницький та його родовід / С. В. Абросимова, А. Ф. Парамонов. – Х. : МГО Ін-т Україники, 2009. – 112 c. : ілюстр. – Автограф. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(470)

А81


Арин, Олег

Мир без России : прогнозы, перспективы, предсказания / О. Арин. – М. : Єксмо, 2002. – 480 c. – (История ХХI века). – 39 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(47+57)

Б20


Баландин, Рудольф

Заговоры и борьба за власть. От Ленина до Хрущева / Р. Баландин,

С. Миронов. – М. : Вече, 2003. – 480 c. : ил. – (Эпоха Сталина). – 48 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(477)

В49


Винокур, Іон С.

Давня і середньовічна історія України : навч. посіб. для учнів серед. шкіл /

І. С. Винокур, С. В. Трубчанінов. – К. : Глобус, 1996. – 224 c. : ілюстр. – 38 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(477)

Д14


Дадашов, Ордаш Саліхович

Витоки солевидобутку в Донбасі. Історія, технологія, економіка / О. С. Дадашов, С. Й. Татаринов. – Слов'янск : ЗАТ "Печатный двор", 2008. – 71 c. : ілюстр. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Е20


Еволюція влади : літопис новіт. історії України, 1991-2007 рр. / А. Горлов,

В. Королюк та ін. – 2-ге вид., допов. – К. : Київська правда, 2008. – 552 c. : ілюстр. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Є92


Єфремов, С. О.

Початок нової доби: радівська публіцистика 1917 березень-серпень /

С. О. Єфремов. – К. : ВЦ Просвіта, 2011. – 382 c. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(470)

З-56


Зенькович, Николай Александрович

В тени Кремля / Н. А. Зенькович. – Смоленск : Русич, 2000. – 624 c. – (Тайны ХХ века). – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

З-80


Золоті імена в історії міста. Почесні громадяни Катеринослава : біобібліогр. вид. / упоряд.; І. Голуб, В. Лабезник; Дніпропетровська обл. унів. наук. б-ка. – Д. :
ВЦ ДОУНБ, 2009. – 72 c. : ілюстр. – (Достойники Придніпров'я). – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(47+57)

К17


Калашников, Максим

Сломанный меч империи / М. Калашников. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Крымский мост-9Д, 2001. – 558 c. : ил. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

К85


Крым. Истории любви / отв. за вып. А. А. Руденко. – Сімф. : РуБин, 2008. –

320 c. : ил. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(47+57)

К90


Куманев, Георгий Александрович

Говорят сталинские наркомы / Г. А. Куманев. – Смоленск : Русич, 2005. – 632 c. : ил. – 60-летию Великой Победы посвящается. – 36 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(4/9)

М54


Методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи з курсу "Історія країн Азії, Африки і Латинської Америки нового та новітнього часу". Новий час : для студ. іст. та філол. ф-тів / уклад.: О. І. Безносов, І. В. Толстих; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 47 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБГ. – 6, Чз3. – 1)

94(477)

М86


Моця, Олександр Петрович

"Анти" - "Руси" - "Українці". Формування ідентичності у слов'ян півдня Східної Європи V - XIX ст. / О. П. Моця ; Ін-т археології НАН України. – К. : Наук. думка, 2012. – 215 c. – (Проект "Наукова книга"). – 183 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

94(477)

Н17


Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : зб. наук. пр. Вип. 10 / відп. ред. С. І. Світленко. – Д. : Вид-во ДНУ ім. О. Гончара, 2012. – 336 c. – 14 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

94(47)

С81


П. А. Столыпин - государственный деятель и реформатор : выставка фото и арх. док. к 150-летию со дня рождения П. А. Столыпина / Фонд изучения наследия

П. А. Столыпина; Благотворительный фонд "Фонд гуманитарного сотрудничества". – К. : Б. в., 2002. – 9 c. : ил. – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

П35


Питання аграрної історії України та Росії : матер. 9-х наук. читань, присв. пам'яті Д. П. Пойди; зб. наук. праць / відп. ред. В. В. Іваненко; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара, каф. рос. історії. – Д. : Вид-во ДНУ, 2012. – 244 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(47+57)

П73


Пресняков, Александр Евгеньевич

Российские самодержцы / А. Е. Пресняков ; сост., авт. предисл. и прилож.

А. Ф. Смирнов. – М. : Книга, 1990. – 464 c. – 27 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


94(44)

С25


Святейшая Тринософия : [сб. произвед.}. Кн. 1 / пер.с англ. и фр.

И. С. Канышева, М. Дебренн. – М. : Беловодье: Фонд "Дельфис", 1998. – 608 c. : ил. – (Учитель Раконци/Сен-Жермен и Калиостро). – Содерж.:: авт.:

П. Шакорнак, П. Ривьер, М. П. Холл, О. А. Володарская. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(477)

Ч-12


Чабан, Микола

З роду Петрових. Матеріали до історії роду письменника В. Домонтовича (Віктора Петрова) / М. Чабан. – К. : НаУКМА, 2012. – 82 c. : ілюстр. – Автограф. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(47+57)

Ш20


Шанин, Теодор

Революция как момент истины. Россия 1905-1907 гг., 1917-1922 гг. / Т. Шанин ; пер.с англ. Е. М. Ковалева. – М. : Весь Мир, 1997. – 560 c. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Ш37


Шевцова, Зоя Іванівна

Сторінки історії Карнаухівки / З. І. Шевцова. – Д. : ДРІАНТ, 2012. – 192 c. : ілюстр. – Автограф. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(47+57)

Ш95


Шубин, Александр Владимирович

Вожди и заговорщики : политическая борьба в СССР в 1920-1930-х гг. /

А. В. Шубин. – М. : Вече, 2004. – 400 c. : ил. – (Эпоха Сталина). – 39 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


Бюлетень нових надходжень літератури” є щомісячним виданням та включає нові надходження документів (книг ) до Наукової бібліотеки. Бюлетень — складова частина електронного каталогу, що започаткований в Науковій бібліотеці з 1992 року.

Бюлетень створено за допомогою програмного пакету “УФД/Бібліотека (версія 2.4) згідно з відповідними ДСТУ та відсортований за певними параметрами ( шифр та автор/назва документа). Загальна кількість надходжень за лютий 2013 р. 349 назви документів.

Бюлетень щомісяця розміщується на сайті Наукової бібліотеки

htt: //library.dnu.dp.ua в розділі “Нові надходження”.

Місце збереження документів, що надійшли за місяць:

АХЛ - Абонемент художньої літератури

Б3 - Бібліотека механіко-математичного факультету

Б4 - Бібліотека економічного факультету

Б5 - Бібліотека корпусу 2

ВНЛ - Відділ наукової літератури (1 поверх б-ки)

ВРК - Відділ рідкісної книги

КПМ - Кабінет ф-ту прикладної математики

КСХ - Книгосховище

УБПТ - Учбова б-ка природничо-технічних наук

УБГ - Учбова б-ка гуманітарних наук

ФТФ - Бібліотека фізико-технічного факультету

ЧзГ -Читальна зала гуманітарних наук

Чз2 - Читальна зала гуртожитку № 1

Чз3 - Читальна зала гуртожитку №3Чз - Читальна зала корпусу 4

Укладачі бази даних: Венглінська О. В., Воропай А.Т., Міщенко Л. І.;Редактор: Воропай А. Т.; Комп'ютерна верстка: Воропай А. Т.; Відповідальний за вип. : Кубишкіна С. В.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка