Бюлетень нових надходжень літератури


Кузьменко, Анатолий ГригорьевичСторінка4/6
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.91 Mb.
#9787
1   2   3   4   5   6

Кузьменко, Анатолий Григорьевич

Напряжения в контакте : монография / А. Г. Кузьменко. – Хмельницкий : ХНУ, 2008. – 349 c. – (Теоретическая и экспериментальная трибология в 12-ти т. Т. IV). – 55 грнКільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

539.3:517.9

К89


Кузьменко, Анатолий Григорьевич

Пластический контакт. Вариационно-экспериментальный метод : монография / А. Г. Кузьменко. – Хмельницкий : ХНУ, 2009. – 359 c. – (Теоретическая и экспериментальная трибология в 12-ти т. Т. II). – 53 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

531

Л89


Львівський національний університет ім. І. Франка. Вісник. Серія механіко-математична. Вип. 76 / голов. ред. М. Зарічний. – Л. : ЛНУ, 2012. – 239 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

539.3

М23


Маневич, Аркадий Исаакович

Лекции по теории пластин и оболочек : для студ. мех.-мат.фак-та ДНУ /

А. И. Маневич ; Днепропетровский нац. ун-т им. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 68 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 10 (ВНЛ. – 3, Б3. – 7)


536(075.8)

С60


Солдатова, Євгенія Дмитрівна

Теорія термодинамічної стійкості та критичний стан : навч. посіб. для студ. та аспір. фіз.. спец. ДНУ / Є. Д. Солдатова, О. М. Галдіна ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 88 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБП. – 6, ФТФ. – 1)

539.2

Ф50


Физика и химия обработки материалов : [ сборник ] / под ред. И. Л. Гуменика и В. В. Соболева; Нац. горный ун-т. – Д. : Лира ЛТД, 2004. – 404 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

539.3/.6(075.8)

Ф51


Філатов, Георгій Венедиктович

Керівництво до виконання розрахунково-проектувальних та контрольних робіт з опору матеріалів : [ посіб. для студ. мех. спец. ] / Г. В. Філатов. – Д. : ДВНЗ УДХТУ, 2010. – 396 c. – Реком. МОНУ. – 28 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

537.86(060.55)

Х21


Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. Вісник № 942. Серія радіофізика та електроніка. Вип. 17 / відп.. ред. В. А. Свіч. – Х. : ХНУ

ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 127 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

537.6/.8

Ч-44


Чепурных, Геннадий Кузьмич

Области экстремальных характеристик магнитоупорядоченных кристаллов /

Г. К. Чепурных ; Ин-т прикладной физики НАН Украины. – К. : НАУ, 2010. –

174 c. – (Проект "Наукова книга"). – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)
54 – Хімія. Кристалографія. Мінералогія

544.723

В23


Вашпанов, Юрий Александрович

Адсорбционная чувствительность полупроводников : монография /

Ю. А. Вашпанов, В. А. Смынтына. – О. : Астропринт, 2005. – 216 c. – К 140-летию Одесского нац. ун-та им. И. И. Мечникова. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


547.7

К28


Касьян, Лилия Ивановна

Оксазагетероциклы на основе аминоспиртов, эпоксидов и азиридинов : монография / Л. И. Касьян, В. А. Пальчиков, А. В. Токарь ; Днепропетровский нац. ун-т им. О. Гончара. – Д. : Изд-во ДНУ, 2012. – 644 c. – 22 грн.Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

544.475

К56


Ковтун, Григорий Александрович

Металлокомплексные ингибиторы окисления : монография / Г. А. Ковтун,

И. И. Моисеев ; Ин-т биоорганической химии и нефтехимии; АН Украины. – К. : Наук. думка, 1993. – 224 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


54:004.4

К68


Коробов, Віктор Іванович

Хімічні розрахунки в середовищі Mathcad : навч. посіб. для студ. ВНЗ /

В. І. Коробов, В. Ф. Очков. – Д. : Вид-во ДНУ, 2012. – 216 c. : ілюстр. – 26 грн.

Кільк. прим.: 18 (УБП. – 18)


547:544.41/43

Л12


Лабораторний практикум із дисципліни "Комп'ютерне моделювання хімічних систем" : для студ. хім. фак-ту ДНУ / уклад.: С. І. Оковитий, Я. С. Бондаренко; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 28 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБП. – 7)

54.01:004

Л12


Лабораторний практикум із дисципліни "Теоретичне моделювання динаміки хімічних систем" : для студ. хім. фак-ту ДНУ / уклад.: С. І. Оковитий,

Я. С. Бондаренко; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 32 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБП. – 7)

543:519.22

М54


Методичні вказівки до статистичної обробки результатів експерименту в аналітичній хімії : для студ. хім. фак-ту ДНУ / уклад.: Ф. О. Чмиленко,

Н. М. Смітюк, Т. С. Чмиленко; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 28 c. – 1 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБП. – 7)

546

П69


Практикум із дисциплини "Синтез неорганічних сполук" / уклад.

В. Ф. Варгалюк, Л. В. Шевченко, Т. А. Патлаха. – Д. : РВВ ДНУ, 2005. – 24 c. : ілюстр. – 2 грн. 09 к.Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, УБП. – 17)

546

П69


Практикум із дисципліни "Перспективні неорганічні матеріали" : для студ. хім

ф-ту ДНУ / уклад. В. А. Полонський, Н. В. Стець. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 16 c. –

1 грн. Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБП. – 7)


544-126

Ф16


Фазовые процессы в гетерогенных полимерных системах : монография / под ред. Е. В. Лебедева; Ин-т химии высокомолекулярных соединений НАН Украины. – К. : Наук. думка, 2012. – 431 c. – (Проект "Наукова книга"). – 296 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

547.1'1-126(075.8)

Х19


Хананашвили, Лотари Михайлович

Химия и технология элементоорганических мономеров и полимеров : учеб. для студ. вузов / Л. М. Хананашвили. – М. : Химия, 1998. – 528 c. : ил. – (Для высшей школы). – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

543.5

Ч-74


Чмиленко, Федір Олександрович

Опорний конспект лекцій із дисципліни "Методи розділення та концентрування в аналітичній хімії" : для студ. ДНУ, які навч. за хім., біолог., мед. спец. /

Ф. О. Чмиленко, Л. П. Жук, Т. С. Чмиленко ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 32 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБП. – 7)
55 - Геологія. Науки про землю

551.24

В69


Волыно-Подольская плита: геофизика, глубинные процессы : монография /

авт. : В. В. Гордиенко, И. В. Гордиенко, О. В. Завгородняя и др.; Ин-т геофизики

им. С. И. Субботина. – К. : Наук. думка, 2012. – 198 c. – (Проект "Наукова книга"). – 151 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


55(477)

Г36


Геологическая изученность СССР = Геологічна вивченність СРСР. Т. 32. Украинская ССР. Центральные и восточные обл. Период 1966-1970. Вып. 2. Рукописные работы. Кн. 2 / отв. ред. В. П. Цапенко; АН УССР. – К., 1987. – 13 c. – Б. ц. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

55(477)

Г36


Геологическая изученность СССР = Геологічна вивченність СРСР. Т. 32. Украинская ССР. Центральные и восточные обл. Период 1966-1970. Вып. 2. Рукописные работы. Кн. 2 / отв. ред. В. П. Цапенко; АН УССР. – К., 1988. –

382 c. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

551.328

Д18


Данилов, Игорь Дмитриевич

Подземные льды / И. Д. Данилов. – М. : Недра, 1990. – 137 c. : ил. – 14 грн.Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

551.578

З-23


Залиханов, Михаил Чоккаевич

И снег, и град, и горы / М. Ч. Залиханов, С. Л. Ким. – Л. : Гидрометеоиздат, 1991. – 160 c. : ил. – 10 грн.Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 3, Б5. – 1)

551.46(084)

К63


Комплексный гидрометеорологический атлас Японского моря / отв. ред.

А. Н. Шехтман; Науч.-исслед. ин-т аэроклиматологии. – Л. : Гидрометеорологическое изд-во, 1968. – 278 c. : карты. – Б. ц.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

551.14

М19


Малиновский, Юрий Михайлович

Недра-летопись биосферы / Ю. М. Малиновский. – М. : Недра, 1990. – 390 c. –

14 грн. Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 2, Б5. – 1)


556.32(076)

М54


Методичні вказівки до виконання практичних робіт із курсу "Динаміка підземних вод" : для студ. ДНУ IV курсу ,які навч. за спец. "Геологія" / уклад.:

Г. П. Євграшкіна, О. Є. Сабадаш; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. –

Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 24 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, Б5. – 7)


55:51(076)

М54


Методичні вказівки до виконання практичних робіт із курсу "Інженерна геологія" : для студ. ДНУ, які навч. за спец. "Гідрогеологія" / уклад.

Т. П. Мокрицька; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 24 c. – 2 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, Б5. – 7)

551.736(082)

П78


Проблеми стратиграфії кам'яновугільної системи : зб. наук. пр. / відп. ред.

П. Ф. Гожик, С. А. Вижва; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та ін. – К. : ЗАТ "Концерн-Надра", 2008. – 160 c. – Присв. 100-річчю від дня народж. Київ. ун-ту

О. Л. Ейнора. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


551.435.14(082)

Р56


Річкові долини. Природа - ландшафти - людина : зб. наук. пр. / ред. В. Круль,

Б. Рідуш. – Чернівці-Сосновець : ПЛІК, 2007. – 314 c. : ілюстр. – 26 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

550.8(075.8)

С24


Світлицький, Віктор Михайлович

Геологічні основи та теорія пошуків і розвідки родовищ нафти і газу : навч. посіб. для студ. ВНЗ, які навчаються за напр. "Гірництво" / В. М. Світлицький,

О. Р. Стельмах, І. В. Світлицька. – К. : Інтерпрес ЛТД, 2010. – 390 c. : ілюстр. – Реком. МОНУ. – 65 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


551.46

Ф53


Филиппов, Евгений Михайлович

Мировой океан раскрывает свои тайны / Е. М. Филиппов. – К. : НАУ, 1990. –

184 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

57 -Біологічні науки в цілому

575(09)

Д79


Дубинин, Николай Петрович

Генетика - страницы истории : монография / Н. П. Дубинин. – Кишинев : Штиинца, 1990. – 398 c. – 41 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

57:51(076)

З-15


Задачі з дисциплін "Математичні методи в біології" і "Медична інформатика" : навч.-метод. комплекс для студ. ф-ту біології, екології та медицини / уклад.

Ю. П. Совіт, І. Є. Платонова. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 64 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 70 (КСХ. – 5, УБП. – 65)

57(060.55)

З-33


Запорізький національний університет. Вісник. Біологічні науки № 2, 2009 / голов. ред. Л. О. Омельянчик. – Запоріжжя : ЗНУ, 2009. – 168 c. – 19 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

57

Л67


Ліщитович, Леонід Іванович

Основи Геобіономіки ( до статуту члена Природи). Т. 1 / Л. І. Ліщитович. – К. : Фітосоціоцентр, 2012. – 184 c. – Присв. 150-річчю з дня народж.

В. І. Вернадського. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


579(076)

М54


Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу "Мікроскопічні методи вивчення структури мікроорганізмів" : для студ. ДНУ напряму підготовки "Біологія" / уклад.: Л. П. Голодок, Н. В. Черевач, О. А. Дрегваль, А. І. Вінніков; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 32 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 10 (КПМ. – 1, КСХ. – 2, УБП. – 7)

579.67(076)

М54


Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу "Мікробіологія харчових продуктів" : для студ. ДНУ хім. фак-ту спец. "Харчові технології" / уклад.: Т. В. Скляр, О. В. Крисенко, А. І. Вінніков; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 34 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБП. – 7)

576.3

С65


Сорочинський, Борис Володимирович

Цитоскелет і ефекти опромінення : монографія / Б. В. Сорочинський. – К. : Наук. думка, 2012. – 190 c. – (Проект "Наукова книга"). – 126 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)
58 – Ботаніка


581.526

В74


Вопросы радиоэкологии гипонейстона и бентоса Американского средиземного моря / Гос. комитет по использованию атомной энергии СССР. – М. : Атомиздат, 1966. – 32 c. : ил. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

581.1

Г85


Гришко, Виталий Николаевич

Функционирование глутатионзависимой антиоксидантной системы и устойчивость растений при действии тяжелых металлов и фтора : монография /

В. Н. Гришко, Д. В. Сыщиков ; Криворожский ботанический сад НАН Украины. – К. : Наук. думка, 2012. – 238 c. – (Проект "Наукова книга"). – 173 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


581.1(076)

М54


Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу "Фізіологія та біохімія рослин" : для студ. ДНУ заоч. форми навч., які здобувають базову вищу освіту за напрям. "Біологія" / уклад. І. О. Зайцева; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 36 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБП. – 7)

581.526

П77


Природні і штучні біоплато. Фундаментальні та прикладні аспекти : монографія / В. Д. Романенко, Ю. Г. Крот, Т. Я. Киризій та ін.; Ін-т гідробіології НАН України. – К. : Наук. думка, 2012. – 112 c. – (Проект "Наукова книга"). – 95 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)
6 - Прикладні науки. Медицина. Техніка

61 - Медичні науки


611.8

М54


Методичні рекомендації до вивчення дисципліни "Анатомія й еволюція нервової системи людини" : для студ. ДНУ, які навч. за спец. "Психологія" та "Корекційна освіта" різних форм навчання / уклад. С. Я. Дубич; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 16 c. – 1 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, Б5. – 7)

619(060.55)

Н35


Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Вип. 172. Ч. 1. Серія "Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва" / відп. ред. Д. О. Мельничук. – К. : НУБіП України, 2012. – 271 c. : ілюстр. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

619(060.55)

Н35


Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Вип. 172. Ч. 2. Серія "Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва" / відп. ред. Д. О. Мельничук. – К. : НУБіП України, 2012. – 209 c. : ілюстр. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

612.66(075.8)

П61


Посібник до вивчення курсу "Вікова фізіологія та валеологія людини" : навч. вид. для студ. техн. і гум. фак-тів ДНУ / авт.: Т. М. Полішко, О. В. Алсібай,

Д. В. Гальченко, П. М. Полушкін; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 120 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, ЧзГ. – 1, ЧзП. – 1, Б3. – 1, Б4. – 1, Б5. – 2, ФТФ. – 1)

612.3(076)

П69


Практикум з основ фізіології гігієни харчування : для студ. ДНУ, які навч. за спец. "Технол. харчування" / уклад.: Т. О. Колісниченко, Л. Л. Івашина; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 20 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБП. – 7)

615.825

С76


Стаменко, Петро Дмитрович

Таємниці китайської гімнастики цигун / П. Д. Стаменко. – К. : Т-во "Знання " УРСР, 1990. – 48 c. – (Серія 5 "Вдумливим, допитливим, кмітливим", № 4). –

13 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


615

Ч-37


Чекман, Іван Сергійович

Квантова фармакологія : монографія / І. С. Чекман ; Нац. мед. ун-т

ім. О. О. Богомольця. – К. : Наук. думка, 2012. – 181 c. – (Проект "Наукова книга"). – 216 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


615.851

Ш86


Шри, Рамана Махарши

Медитация самопознания / Р. М. Шри. – М. : Садхана: Маркетинг, 2003. –

168 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

62 - Машинобудування. Техніка в цілому


621.456

А18


Авдеев, Ю. Ф.

Магнитно-гидродинамическое преобразование энергии в ядерных ракетно-электрических двигателях космических летательных аппаратов / Ю. Ф. Авдеев ; под ред. А. В. Штоды. – М. : ВВИА им. Н. Е. Жуковского, 1960. – 104 c. : ил. – (Военно-воздушн. инж. акад. Труды. Вып. 866). – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

620.179

А65


Андрейків, Олександр Євгенович

Механіка руйнування та довговічність металевих матеріалів у водневмісних середовищах : монографія / О. Є. Андрейків, О. В. Гембара ; Фіз.-мех. ін-т

ім. Г. В. Карпенка НАН України. – К. : Наук. думка, 2008. – 344 c. – (Проект "Наукова книга" - 2007). – 52 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


621.73

Б78


Боков, Віктор Михайлович

Конструювання та виготовлення штампів. Проектування штампів: формозмінних, складної дії, для складання та автоматичного штампування : навч. посіб. для студ. вузів 3-4-го рівнів акред. / В. М. Боков ; Кіровоград. нац. техн.

ун-т. – Кіровоград : Полігр.-вид. центр ТОВ "Імекс-ЛТД", 2010. – 322 c. – Реком. МОНУ. – 42 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


629.76

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. Вісник № 4.

Т. 20. Серія: Ракетно-космічна техніка. Вип. 15, Т. 1 / відп. ред. Ю. Д. Шептун. –

Д. : Вид-во ДНУ, 2012. – 154 c. – 22 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)


622(082)

Н35


Национальный горний университет. Сборник научных трудов. № 13. Т. 4 /

ред. О. В. Зберовский. – Д. : РИК НГУ, 2002. – 193 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

622(082)

Н35


Национальный горний университет. Сборник научных трудов. № 15. Т. 1 /

ред. О. В. Зберовский. – Д. : РИК НГУ, 2002. – 226 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

622(082)

Н35


Национальный горний университет. Сборник научных трудов. № 15. Т. 2 /

ред. О. В. Зберовский. – Д. : РИК НГУ, 2002. – 265 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

622(082)

Н35


Национальный горний университет. Сборник научных трудов. № 16 /

ред. О. В. Зберовский. – Д. : РИК НГУ, 2003. – 190 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

622(082)

Н35


Национальный горний университет. Сборник научных трудов. № 18 /

ред. О. В. Зберовский. – Д. : РИК НГУ, 2003. – 204 c. – 8 грн.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка