Бюлетень нових надходжень літературиСторінка1/6
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.91 Mb.
#9787
  1   2   3   4   5   6


Дніпропетровський національний

університет ім. Олеся Гончара

Наукова бібліотека

Бюлетень


нових надходжень літератури

у лютому 2013 року

м. Дніпропетровськ

Основні розділи Бюлетеня


0 Загальний відділ

00 Загальні питання науки і культури

004 Комп’ютерна наука і технологія, застосування комп’ютера

01 Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги

02 Бібліотечна справа

05 Альманахи. Календарі

1 Філософія. Психологія

159.9 Психологія

16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія логіки

17 Філософія моралі. Етика. Практична філософія

2 Релігія. Теологія

3 Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

31 Демографія. Соціологія. Статистика

32 Політика

33 Економіка. Економічні науки

34 Право. Юриспруденція

35 Державне адміністративне управління. Військова справа

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор

4 Мова. Мовознавство

5 Математика та природничі науки

50 Загальні відомості про математичні та природничі науки

51 Математика

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія

53 Фізика

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія

55 Геологія. Науки про землю

56 Палеонтологія

57 Біологічні науки в цілому

58 Ботаніка

59 Зоологія

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка

60 Загальні питання прикладних наук

61 Медичні науки

62 Машинобудування. Техніка в цілому

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство. Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство

64 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту

65 Керування підприємствами. Менеджмент. Організація виробництва, торгівлі та транспорту, зв’язку, поліграфії

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі

67 Різні галузі промисловості та ремесла

68 Галузі промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію

681 Точна механіка та автоматика

681.1 Прилади з механізмами передачі або рухомими механізмами

681.2 Приладобудування в цілому. Прилади. Вимірювальна техніка та її виробництво. Ваги. Пристрої для зважування

681.3 Обладнання для обробки даних

681.5 Автоматика. Техніка автоматичного керування і контролю. Високі технології

681.6 Розмножувальні та друкарські машини і обладнання

681.7 Оптична апаратура та прилади

681.8Технічна акустика. Музичні інструменти

681.85 Виробництво носіїв запису. Аудіозаписи, звукозаписи

681.9 Машини та інструменти, застосовані при виготовленні скульптур, в гравірувальній справі. Репродукування об’ємних форм

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

71 Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади

72 Архітектура

73 Пластичні мистецтва

74 Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли

75 Живопис

76 Графічні мистецтва. Графіка

77 Фотографія, кінематографія та подібні процеси

78 Музика

79 Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт

8 Літературознавство

84 Художня література.

9 Географія. Біографії. Історія

902 Археологія

903 Передісторія. Доісторичні залишки, знаряддя праці, Старожитності

904 Археологічні пам’ятки історичних часів

908 Краєзнавство

91 Географія. Географічні дослідження землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

94 Історія

0— Загальний відділ

0(075.8)

Б69


Блинова, Неля Миколаївна

Навчальний посібник до вивчення курсу "Коректура" : для студ. ДНУ /

Н. М. Блинова, Л. О. Карабут. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 160 c. – 9 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБГ. – 7)


0

З-41


Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. Вип. 5 / за ред.

М. М. Романюка; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника; НАН України. – Л., 1998. – 506 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

З-41


Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. Вип. 6 / відп. ред.

М. М. Романюк; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника; НАН України. – Л., 1999. – 552 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

М60


Мілясевич, Ірина В.

Періодичні видання Волинської губернії XIX -початку ХХ ст. : іст.-бібліогр. дослідж. / І. В. Мілясевич ; наук. ред. М. М. Романюк; Львів. наук. б-ка

ім. В. Стефаника. – Л., 2004. – 376 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


0

С40


Система обслуговування користувачів у вузівській бібліотеці (1-3 жовт. 2009р.); Студент і вузівська бібліотека : формування взаємодії та тенденції розвитку

(30-31 берез. 2005 р.) : матер. Всеукр. наук. ювіл. конф.(Дніпропетровськ) / відп. за вип. О. Н. Нефедова; Нац. гірничий ун-т; Наук.-техн. б-ка. – Д. : НГУ, 2009. – 120 c. – До 110-річчя бібліотеки НГУ. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (НМВ. – 1)

0

Т33


Теоретичні та організаційні проблеми формування репертуару української книги та періодики: доповіді та повід. Міжнар. наук. конф. 25-26 серпня 1995 року /

відп. ред. Л. І. Крушельницька; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Л., 1996. – 468 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (НМВ. – 1)
004 — Комп'ютерна наука і технологія, застосування комп'ютера

004.8

В16


Валькман, Юрий Роландович

Модельно-параметрическое пространство: теория и применение : монография / Ю. Р. Валькман, В. И. Гриценко, А. Ю. Рыхальский. – К. : Наук. думка, 2012. –

191 c. – (Проект "Наукова книга"). – 148 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


004.934

З-63


Зирнеева, Галина Валериевна

Информационная технология анализа, обработки и распознавания речевых сигналов : монография / Г. В. Зирнеева, О. Н. Карпов ; Днепропетровский нац. ун-т им. О. Гончара. – Д. : Изд-во ДНУ, 2012. – 136 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБП. – 6, КПМ. – 1)

004.3

М54


Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни "Комп'ютерна електроніка" : проект. цифрових пристроїв на інтегр. мікросхемах малого та серед. ступенів інтеграції для студ. ДНУ, які навч. за напрям. "Комп’ютерна інженерія", "Телекомунікації" / уклад.: О. І. Івон, Л. Г. Ахметшина, В. Ф. Істушкін,

І. В. Пономарьов; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 32 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБП. – 6, КПМ. – 1)

004.42:621.38

С53


Сніжко, Євген Матвійович

Лабораторний практикум із схемотехніки електронних апаратів : для студ. ДНУ, які вивч. курси "Комп’ютерна схемотехніка", "Основи проект. електрон. схем" та ін. / Є. М. Сніжко, М. П. Моцний, Д. В. Чернетченко ; Дніпропетровський нац.

ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 72 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБП. – 5, КПМ. – 2)

1 — Філософія. Психологія

1

Б91


Бурега, Валерий Васильевич

Социология государственного управления : монография / В. В. Бурега. – Донецьк : ООО Східний видавничий дім, 2012. – 167 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Г52


Глазунов, Станіслав Васильович

Теорія сім'ї і сімейної політики : посіб. до вивч. курсу "Сім'єзнавство" /

С. В. Глазунов. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 44 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБГ. – 7)


1(075.8)

Д30


Демичева, Алла Валеріївна

Посібник до вивчення курсу "Соціологія тілесності" / А. В. Демичева ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 28 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБГ. – 7)

1

И45


Ильенков, Эвальд Васильевич

Философия и культура / Э. В. Ильенков. – М. : Политиздат, 1991. – 464 c. – (Мыслители ХХ века). – 19 грн.Кільк. прим.: 6 (КСХ. – 4, ЧзГ. – 1, УБГ. – 1)

1

И74


Информационные аспекты аварии на Чернобыльской АЭС / авт.: А. Р. Уваренко, В. А. Прилипко, О. Н. Литкевич, В. Ф. Торбин; под общ. ред. А. Р. Уваренко. – К., 1998. – 144 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

К28


Касянчук М. Г., Лещинський Є. Б., Герман О. В.

Аналіз розвитку системи переадресації ЧСЧ в Донецькій області /

М. Г. Касянчук , Є. Б. Лещинський, О. В. Герман . – К. : ПРГ-Донбас, ЛГБТ-центр "Донбас-СоцПроект", 2012. – 36 c. – Проект розвитку ВІЛ/СНІД сервісу в Україні. – 2 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


1

К82


Кришнамурти, Джидду

Проблемы жизни. Кн. 1, Кн. 2 / Д. Кришнамурти ; пер.с англ. А. Н. Обнорского, под ред.Т. П. Богатыревой. – М. : Разум, 1993. – 448 c. : портр. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

М15


Макаренко, Віра Анатоліївна

Посібник до вивчення курсу "Якісні методи в соціології" : для студ. ДНУ спец. "Соціологія" / В. А. Макаренко ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 24 c. – 2 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБГ. – 7)

1

П64


Потемкин, Вилли Константинович

Пространство в структуре мира / В. К. Потемкин, А. Л. Симанов ; отв. ред.

А. Т. Москаленко. – Новосибирск : Наука. Сиб. отд., 1990. – 176 c. – (Наука и технический прогресс). – 17 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


1

Р36


Релігійний чинник у процесах націє- та державотворення: досвід сучасної України : монографія / голова ред. кол. Ю. Левенець; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К. : ІПіЕНД, 2012. – 272 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

С20


Сарвапали, Радхакришнан

Эсхатология (о будущей жизни души) / Р. Сарвапали ; сост. : К. Г. Стрельцов,

Н. П. Русских ; пер.с англ. Е Комаровой. – К., 1993. – 65 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


1

С50


Смакота, Виктория Витальевна

Экономика - явление духовное ? ! / В. В. Смакота ; Ин-т социологии НАН Украины. – К. : Наук. думка, 2012. – 199 c. – (Проект "Наукова книга" (молоді вчені)). – 113 грн.Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

1

Ш76


Шнейдерман, Г. А.

За горизонтом осознанного мира. Кн. 1. Нетрадиционный взгляд на Универсум. Начала структурной онтологии Универсума / Г. А. Шнейдерман. – К. :

Ника-Центр, 2000. – 607 c. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

159.9 - Психологія

15

О-96


Ошо

О мужчинах. Все о современном мужчине / Ошо ; пер.с англ. О. Вишмидт. – К.; М.; СПб : София, 2003. – 288 c. – 16 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Р21


Рампа, Лобсанг

Сумерки / Л. Рампа ; пер. В. Локай, ред. И. Старых. – М. : София: ИД "Гелиос", 2002. – 160 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Р21


Рампа, Лобсанг

Ты вечен : 30 уроков быстрого психического совершенствования / Л. Рампа ; пер.с англ. под ред. М. Старых. – М. : София, 2005. – 160 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

С17


Самошкіна, Любов Миколаївна

Посібник із підготовки до "спецпрактикуму". Дидактична казка : для студ.

5 курску (магістрів і спец.) ДНУ, які вивч. роль дидиктич. казки у процесі виклад. психол. дисциплін / Л. М. Самошкіна ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 40 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, Б5. – 7)

15(075.8)

Ф53


Філіпчева, Ганна Олександрівна

Посібник до вивчення курсу "Ігротерапія з практикумом" : навч. вид. для студ. ДНУ за напрям. "Психологія" та "Корекційна освіта" / Г. О. Філіпчева ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 28 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, Б5. – 7)
16 - Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія логіки


16(075.8)

Г44


Гетманова, Александра Денисовна

Логика : учеб. для вузов / А. Д. Гетманова. – 9-е изд., стер. – М. : Омега - Л, 2006. – 416 c. – Humanitas. Учеб. для высшей школы. – 26 грн. 80 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

16

Т33


Теорія смислу в гуманітарних дослідженнях та інтенсіональні моделі в точних науках / за ред. М. В. Поповича; Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди. – К. : Наук. думка, 2012. – 456 c. – (Проект "Наукова книга"). – 313 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)
2 - Релігія. Теологія

2

А64


Анантхападманабха, Т. В.

Нади- Виджняна. Внутренняя работа в йогических практиках /

Т. В. Анантхападманабха ; пер.с англ. Н. Терский, И. Митрофанова. – К. : Янус, 2000. – 144 c. – (Антоллогия йоги). – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


2

А84


Аров, Борис

Йога. Теория и практика / Б. Аров. – М. : Армита-Русь, 2004. – 160 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

Б81


Бондер, Нильтон

Каббала зависти. Трансформация ненависти, гнева и других негативных эмоций / Н. Бондер ; пер.с англ. Т. Матросова. – М. : София, 2005. – 192 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

Б94


Бхагаватгита : текст и коммент. / коммент. А. Безант ; пер.с англ. Е. Писаревой, А. Каменкой, И. Манциарли. – К. : Арктур-А, 2008. – 128 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

В27


Великий йог Тибета Миларепа. Личность, деяния / пер.с англ. О. Т. Тумановой. – Самара : Тольятти : Компания "Дизайн-Сервис" ЛТД; ТОО "Агни", 1994. – 478 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

В41


Вивекананда, Свами

Философия йога / С. Вивекананда ; пер.Я. К. Попова. – 2-е калькут. изд. – Магитогорск : Армита, 1992. – 511 c. – (Биб-ка сокровенного учения Великого Белого Братства). – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

Г65


Гонсалес-Уиплер, Миген

Каббала для современного мира / М. Гонсалес-Уиплер ; пер.с англ.

У. Сапциной. – М. : Крон-Пресс, 2000. – 256 c. – (Таинственный мир.). – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


2

Д40


Джебран, Халиль Джебран

Иисус Христос - Сын Человеческий / Х. Д. Джебран ; пер.С. Р. Гофман. – СПб. : Изд-ская компания "Невский проспект", 2004. – 192 c. – (Странники духа). – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

И75


Иоанн, Сычев

Последняя битва. : взгяд на современность в свете евангельской истины /

С. Иоанн. – К. : Православный благовестник, 2002. – 94 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


2

К22


Карелин, Валентин Владимирович

Уличний проповедник. Гармония Божественного мира и Человека /

В. В. Карелин ; благотворитель В. В. Горлатых. – 2-е изд., доп. – М. : Белые альвы, 2001. – 271 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


2

К43


Кирпал, Сант Сингх

Секрет смерти / С. С. Кирпал ; пер.с англ. К. Скрябиной Редиин. – М. : Русский ун-т, 1999. – 120 c. – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

К43


Кирпал, Сингх

Венец жизни. Исследование по йоге : пер. с англ / С. Кирпал. – М. : Русский ун-т, 2001. – 224 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

К53


Кнапп, Стивен

Ведические предсказания : новый взгляд в будущее / С. Кнапп ; пер.с англ. – М. : Философская книга, 2000. – 192 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

Л18


Лайтман, Михаэль

Каббала в контексте истории и современности / М. Лайтман, В. М. Розин ;

2-е изд., испр. – М. : ЛЕНАНД, 2006. – 304 c. – (Теоретические дискурсы культурологии). – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


2

Л33


Лебединская, Ольга

Джайна-йога : история, теория, практика / О. Лебединская. – М. : Золотой теленок, 2006. – 320 c. : ил. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

М34


Матояма, Хироси

Карма и реинкарнация = Karma and reincarnation / Х. Матояма ; пер.с англ.

Е. Петровой. – Минск-Москва : Вида-Н-Либрис, 1997. – 192 c. : ил. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


2

М36


Махатмы. Легенды и реальность / сост. Д. Н. Попов, Е. А. Логаева ; пер.с англ. М. Барышниковой. – М. : Сфера, 2001. – 576 c. : ил. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

М57


Миание, М. Ю.

Эзотерика начало пути / М. Ю. Миание. – Х. : Созидание, 2006. – 128 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

П17


Папюс

Каббала или наука о Боге, Вселенной и Человеке / Папюс. – СПб. : Андреев и сыновья, 1992. – 208 c. – (Серия эзотерической лит-ры "Свет на пути"). – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

П18


Парнов, Еремей Иудович

Боги лотоса : критич. заметки о мифах, верованиях и мистике Востока /

Е. И. Парнов. – М. : Политиздат, 1980. – 239 c. : ил. – 12 грн.

Кільк. прим.: 6 (КСХ. – 6)


2

П84


Профет, Элизабет Клэр

Каббала. Ключ к вашей внетренней силе / Э. К. Профет, П. Р. Спадаро,

М. Л. Стайнман ; пер. Е. Кадомской. – М. : Лонгфелло, 2003. – 327 c. : ил. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


2

Р21


Рамачарака

Раджа-йога. Учение йоги о психическом мире человека / Рамачарака. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. – 320 c. – (Мистика и магия). – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

С18


Сант, Николай

Нисхождение духа. Опыты практикующих Интегральную Йогу / Н. Сант. – М. : ООО "Культурный слой", 2007. – 240 c. – (Высшая йога). – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

С89


Сумерки богов / Ф. Ницше, З. Фрейд, Э. Фромм, А. Камю, Ж. П. Сартр; сост. и общ. ред. А. А. Яковлева. – М. : Политиздат, 1989. – 398 c. : ил. – (Б-ка атеистической лит-ры). – 15 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 3, УБГ. – 1)

2

Т39


Тибетская йога и тайные доктрины / сост., авт. предисл. и коммент. В. И. Эванс-Венц; отв. ред С. М. Стерденко. – Лондон: К. : Изд-во Оксфордского Ун-та; Преса України", 1993. – 227 c. – (Антология эзотерики). – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

Т45


Тит, Нат Хан

Ключи Дзен. Преображение и целительство / Н. Х. Тит ; пер.А. В. Архипов,

С. Р. Соболава. – М. : Нирвана, 2004. – 256 c. – (Мастера современного буддизма). – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


2

Х85


Хоули, Джек

Бхагават Гита. Путеводитель для западного человека = The BHAGAVAD GITA. A Walkthrough Westerners / Д. Хоули ; пер.с англ. М. П. Соболевой. – М. : Амрита-Русь, 2008. – 208 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

Ш95Шулман, Джейсон

Каббала исцеления. Путь к пробужденной душе / Д. Шулман ; пер.с англ.

А. Каникевич, ред. И. Старых, Т. Матросов. – М. : София, 2006. – 224 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

3 — Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля.

Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

32 – Політика

32(477)

З-95


Зущик, Юрій Миколайович

Фігури. Політичне лідерство в сучасній Україні / Ю. М. Зущик,

О. В. Кривошеєнко, В. М. Яблонський. – К. : Альтерпрес, 1999. – 275 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


32

І-71


Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса

НАН України. Наукові записки. № 2 (58). березень-квітень / голов. ред.

Ю. А. Левенець. – К., 2012. – 507 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


32(477)

П18


Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 лист. 2011 р. / голова ред. кол.

Ю. А.Левенець; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К. : ІПіЕНД, 2012. – 588 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

П78


Про взаємовідносини та співробітництво України з НАТО : парламентські слухання 23 жовтня 2002 / О. О. Зарубінський, І. І. Мисик, С. О. Дворник та ін.; Верховна Рада України; Комітет ВР України з питань Європейської Інтеграції. – К., 2003. – 286 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

С37


Симоненко, Петр Николаевич

Трудный путь левого движения / П. Н. Симоненко. – К. : ООО "Друкарня "Бізнесполіграф", 2010. – 120 c. – (Общественная библиотека. Реалистическая теория и созидательная практика). – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(075.8)

Щ92


Щолокова, Ганна Володимирівна

Посібник до вивчення курсу "Європейська інтеграційна політика" : навч. вид. для студ. ДНУ, які навч. за спец. "Політологія" / Г. В. Щолокова ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 16 c. – 2 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБГ. – 7)
33 - Економіка. Економічні науки

33

Б14


Багрова, Інна Василівна

Інвестиційні проекти в Україні: проблеми та досвід : монографія / І. В. Багрова, Т. С. Яровенко ; Нац. гірничий ун-т. – Д. : НГУ, 2009. – 238 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка