Бюлетень нових надходжень літератури у лютому 2014 року МСторінка4/4
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.9 Mb.
1   2   3   4

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБП. – 8)

616.151

Р13


Работа с отечественными коагулометрами и реагентами НПО "РЕНАМ" : пособ. для врачей-лаборантов / сост. А. А. Козлов,

А. Д. Берковский и др. – М. : Б. в., 2012. – 44 c. : ил. – 6 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБП. – 8)

616.1/.4(075.8)

С37


Сімейна медицина у 3-х кн..: підручник. Кн. 1. Загальні питання сімейної медицини / за ред. О. М. Гиріної, Л. М, Пасієшвілі,

Г. С. Попік. – К. : Медицина, 2013. – 672 c. : ілюстр. – Затв. МОНУ. – 100 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

616.31(075.8)

С81


Стоматологія : у 2-х кн.: підруч. для лікарів-інтернів стомат. ф-тів післядип. освіти вищ. мед. навч. закладів 3 - 4 рівнів акред. Кн. 1 /

за ред. М. М. Рожка. – К. : Медицина, 2013. – 872 c. : ілюстр. – Допущ. МОНУ. – 100 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
62. Машинобудування. Техніка в цілому


629.76(060.55)

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. Вісник № 4. Том 21. Серія: Ракетно-космічна техніка. Вип. 16. Т. 1 / відп. ред. Ю. Д. Шептун. – Д. : Ліра, 2013. – 94 c. : ілюстр. – 12 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

621.316

И23


Иванченко, Александр Владимирович

Процессы деградации в керамических метеллоксидных варисторных структурах : дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.04.07 / А. В. Иванченко. – Д., 2012. – 141 c. + Автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

621.3

П77


Прищепа, Микола Михайлович

Мікроелектроніка. Ч. 3. Основи мікротехнології / М. М. Прищепа,

В. П. Погребняк ; за ред. М. М. Пищепи; Нац. аерокосм. ун-т

ім. М. Є. Жуковського; Харків. авіац. ун-т". – Х. : ХАІ, 2011. – 80 c. – Реком. МОНУ. – 80 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

620.9(082)

П78


Проблеми загальної енергетики : наук. зб. Вип. 3 (34) / голов. ред.

М. М. Кулик. – К. : Ін-т загальной енергетики НАН України, 2013. –

87 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


621.3

Р98


Рябенький, Володимир Михайлович

Цифрова схемотехніка : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. М. Рябенький, В. Я. Жуйков, В. Д. Гулий. – Л. : Новий Світ - 2000, 2012. – 736 c. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 72 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

629.7(082)

С40


Системне проектування та аналіз характеристик аерокосмічної техніки : зб. наук. пр. Т. XVI / за наук. ред. С. О. Давидова; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Пороги, 2013. – 125 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)
63. Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство.Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство


630(060.55)

Н35


Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник : зб. наук.-техн. пр. Вип. 23.7 / голов. ред. Ю. Ю. Туниця. – Л. :

РВВ НЛТУ України, 2013. – 404 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

630(060.55)

Н35


Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник : зб. наук.-техн. пр. Вип. 23.8 / голов. ред. Ю. Ю. Туниця. – Л. :

РВВ НЛТУ України, 2013. – 406 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

630(060.55)

Н35


Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник : зб. наук.-техн. пр. Вип. 23.9 / голов. ред. Ю. Ю. Туниця. – Л. :

РВВ НЛТУ України, 2013. – 400 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

630(060.55)

Н35


Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник : зб. наук.-техн. пр. Вип. 23.10 / голов. ред. Ю. Ю. Туниця. – Л. :

РВВ НЛТУ України, 2013. – 404 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

630(060.55)

Н35


Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник : зб. наук.-техн. пр. Вип. 23.11 / голов. ред. Ю. Ю. Туниця. – Л. :

РВВ НЛТУ України, 2013. – 400 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

630(060.55)

Н35


Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник : зб. наук.-техн. пр. Вип. 23.12 / голов. ред. Ю. Ю. Туниця. – Л. :

РВВ НЛТУ України, 2013. – 408 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

630(060.55)

Н35


Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник : зб. наук.-техн. пр. Вип. 23.13 / голов. ред. Ю. Ю. Туниця. – Л. :

РВВ НЛТУ України, 2013. – 416 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

630(060.55)

Н35


Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник : зб. наук.-техн. пр. Вип. 23.14 / голов. ред. Ю. Ю. Туниця. – Л. :

РВВ НЛТУ України, 2013. – 400 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

630*2(060.55)

Н35


Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Серія "Лісівництво та декоративне садівництво". Вип. 187. Ч. 1 / відп. ред. Д. О. Мельничук. – К. : НУБіП України, 2013. – 352 c. : ілюстр. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

631.171(060.55)

Н35


Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Серія "Техніка та енергетика АПК".

Вип. 184. Ч. 1 / відп. ред. Д. О. Мельничук. – К. : НУБіП України, 2013. – 283 c. : ілюстр. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

636(060.55)

Н35


Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Серія "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва". Вип. 179 / відп. ред. Д. О. Мельничук. – К. : ВЦ НУБіП України, 2012. – 204 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
66. Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі


669.017

Д44


Диаграммы состояния и термодинамика фаз в бинарных системах редкоземельных металлов с кремнием : справочник / М. В. Буланова,

Ю. И. Буянов, Т. Я. Великанова, Н. П. Горбачук и др.; НАНУ.

Ин-т проблем материаловедения им. И. Н. Францевича. – К. :

Наук. думка, 2013. – 208 c. – 153 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

66.088

П37


Плазменные технологии и оборудование в металлургии и литейном производстве : монография / Б. Е. Патон, Г. М. Григоренко,

И. В. Шейко, В. А. Шаповалов и др.; НАНУ. Ин-т электросварки

им. Е. О. Патона; Физ.-технол. ин-т металлов и сплавов. – К. :

Наук. думка, 2013. – 488 c. : ил. – (Проект "Наукова книга"). – 430 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

66.063

П86


Псарев, Валентин Иванович

Системный анализ фазодисперсных материалов. Теория и практика статистического анализа микроструктурного состояния : монография / В. И. Псарев, Л. А. Пархоменко. – Заарбрюкен : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. – 277 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

664.5

Ш38


Шедо, Антон

Пряности / А. Шедо ; ил. И. Крейча ; пер. со словац. Э. Сланинкова. – 2-е изд., без изм. – Братислава : Priroda, 1986. – 250 c. : ил. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
7. Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт


7.01

Б95


Бычков, Виктор Васильевич

Эстетика поздней античности. ІІ - ІІІ века / В. В. Бычков ;

АН СССР. Ин-т филос. – М. : Наука, 1981. – 325 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)


7

І-90


Історія української естетичної думки : монографія / за ред.

В. А. Личковаха. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 388 c. – Присв.

200-річчю від дня народж. Т. Г. Шевченка; Автограф. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


7.03

М63


Мириманов, Виль Борисович

Малая история искусств. Первобытное и традиционное искусство /

В. Б. Мириманов. – М. : Искусство, 1973. – 319 c. –10 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 3, УБГ. – 1)

71. Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади

711.4

М65


Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб.

Вип. 49 / відп. ред. М. М. Осєтрін; Київ. нац. ун-т будів. і архіт.. – К. : КНУБА, 2013. – 408 c. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
72. Архітектура


72(477)

З-91


Зубенко-Царьова, Марія Василівна

Чарівна подорож : історико-архітектурний нарис /

М. В. Зубенко-Царьова. – К. : Будівельник, 1972. – 56 c. : ілюстр. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


72.036(474.3)

К78


Крастиньш, Янис Альбертович

Стиль модерн в архитектуре Риги / Я. А. Крастиньш. – М. : Стройиздат, 1988. – 263 c. : ил. – Дар Академічної б-ки Латвійського

ун-ту. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


72(082)

С91


Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб.

Вип. 34 / відп. ред. М. М. Дьомін; Київ. нац. ун-т будівн. і архіт. – К. : КНУБА, 2013. – 592 c. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

72(477)

Ц20


Царьова, Марія Василівна

Кам'яний свідок / М. В. Царьова. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Будівельник, 1973. – 71 c. : ілюстр. – 5 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 2, УБГ. – 1)
73. Пластичні мистецтва


73/76.036

М89


Музей украинского изобразительного искусства УССР / фотопутеводитель. – К, : Мистецтво, 1981. – 127 c. : ил. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)
75. Живопис


75.071

Б70


Блумберг Илмарс. Я не умру = Es nemirsu / текст А. Ванага. – Рига :

Б. в., 2013. – 236 c. : ил. – Латиською мовою. Дар Академічної б-ки Латвійського ун-ту. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

75.071

Б70


Блумберг Илмарс. Я не умру = I won't die / текст А. Ванага. – Рига :

Б. в., 2013. – 236 c. : ил. – Дар Академічної б-ки Латвійського ун-ту. –

40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


75.071.1

(474.3)


С56

Современные художники Латвии / предисл. Э. Хиртни. – Рига : Printed by Livonia Print, 2012. – 80 c. : ил. – Латиською мовою. Дар Академічної б-ки Латвійського ун-ту. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


76. Графічні мистецтва. Графіка


76

К89


Кузьмин, Николай Васильевич

Страницы былого / Н. В. Кузьмин. – М. : Книга, 1984. – 287 c. – (Художник и книга. Воспоминания). –20 грн.Кільк. прим.: 4 (АХЛ. – 1, УБГ. – 1, КСХ. – 2)
77. Фотографія, кінематографія та подібні процеси


77(474.3)

Б26


Барулинс, Игорс

Фотография / И. Барулинс. – Рига : Б.в., 2009. – 21 c. : ил. – Дар Латиською мовою. Академічної б-ки Латвійського ун-ту. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

778.5

С54


Соболев, Ромил Павлович

Люди и фильмы русского дореволюционного кино / Р. П. Соболев. – М. : Искусство, 1961. – 175 c. : ил. – 6 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)
78. Музика


78.071

М90


Музыка в Латвии / ред. И. Якубоне. – Рига : Latvian Music Information Centre, 2013. – 72 c. : ил. + CD. – Латиською мовою. Дар Академічної

б-ки Латвійського ун-ту. – 9 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

782

О-60


Оперные либретто : ред.- сост. В. А. Панкратова, Л. В. Полякова,

Г. М. Цыпин. – М. : Гос. муз. изд-во, 1963. – 799 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
79. Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт


796.015

Ц55


Цзен, Николай Владимирович

Психотренинг: игры и упражнения / Н. В. Цзен, Ю. В. Пахомов. – М. : Физ. и спорт, 1988. – 268 c. : ил. – 7 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)
8. Література. Літературознавство.


8

Б38


Бежан, Олена Анатоліївна

Мотив Голокосту в новітній американській та російській літературі

(В. Стайрон, Дж. Фоер, А. Кузнєцов, В. Гроссман) : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.05 / О. А. Бежан. – О., 2012. – 217 c. + автореф. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


8

Б53


Бесараб, Олена Миколаївна

Типология жіночих образів у романтистиці Шарлоти Бронте :

дис. ... канд. філол. наук: 10.01.04 / О. М. Бесараб. – Д., 2013. – + Автореф. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


8

В27


Велігіна, Наталія Геннадіївна

Проза Джуліана Барнса в контексті постмодерністських жанрових експериментів 1980-2000-х років : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.04 /

Н. Г. Велігіна. – Д., 2013. – 233 c. + Атореф. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


8

В42


Від бароко до постмодернізму : зб. наук. пр.: в 2-х т. Вип. XVII, Т. 1 / відп. ред. Т. М. Потніцева; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ, 2013. – 225 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

8

Г65


Гончарова, Олена Миколаївна

Античне красномовство як феномен європейської культури : монографія / О. М. Гончарова. – К. : НАККіМ, 2013. – 416 c. – 65 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Г95


Гура, Наталя Петрівна

Інтерпретація міфу про Іфігенію в европейській літературі :

дис. ... канд. філол. наук: 10.01.05 / Н. П. Гура. – Запоріжжя, 2012. –

192 c. + Автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

Д18


Данильчук, Ольга Михайлівна

Проблематика і поетика романів Артура Хейлі 1960-1980-х рр. :

дис. ... канд. філол. наук: 10.01.04 / О. М. Данильчук. – Д., 2012. – 214 c. + Автореф. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


8

Д36


Дерикоз, Ольга Борисівна

Сучасні англійські версії Short story у контексті феміністичної ідеї: новелістика А. Картер, П. Фітцджеральд, А. Байєтт, Д. Лессінг :

дис. ... канд. філол. наук: 10.01.04 / О. Б. Дерикоз. – Чернівці, 2013. –

232 c. + Автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

З-12


Забарний, Олександр Вадимович

Під знаком "білої плями" : художно-публіц. повість / О. В. Забарний. – К. : Рада, 2012. – 344 c. : ілюстр. – 45 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

І-42


Іконнікова, Марина Валеріївна

Інтертекстуальна парадигма антиутопічного художнього дискурсу першої половини ХХ ст.: порівняльно-типологічний аспект : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.05 / М. В. Іконнікова. – Кам'янець-Подільський, 2012. – 210 c. + Автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

К83


Кротевич, Євген Максимович

Київські зустрічі : спогади і новели / Є. М. Кротевич. – К. : Дніпро, 1965. – 335 c. : ілюстр. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Л81


Лохман, Наталья Хоримовна

Философско-этический поиск в прозе А. де Сент-Экзюпери :

дис. ... канд. филол. наук: 10.01.04 / Н. Х. Лохман. – Донецьк, 2013. – 207 c. + Автореф. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


8

М90


Мунтян, Антонина Александровна

Поэзия Александра Поупа. Своеобразие эстетического мировидения : дис. ... канд. филол. наук: 10.01.04 / А. А. Мунтян. – Д., 2013. – 180 c. + Автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

Т14


Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : зб. наук. пр. Вип. 16 / наук. ред. Н. І. Заверталюк; Дніпропетровський нац. ун-т. ім. О. Гончара. – Д. : Пороги, 2013. – 308 c. – 19 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

8

Т21


Тарнашинська, Людмила Броніславівна

Сюжет Доби: дискурс шістдесятництва в українській літературі

ХХ століття / Л. Б. Тарнашинська ; НАНУ. Ін-т літератури

ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Академперіодика, 2013. – 678 c. : ілюстр. –

120 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 4, Чз3. – 1)


8

Т56


Томоруг, Олександра Миколаївна

Трансформаційна аура євангельських мотивів у літературному контексті (генетично-контактний підхід) : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.05 / О. М. Томоруг. – Чернівці, 2013. – 224 c. + Автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

Ф75


Фока, Марія

Стратегії перекладу синтетичних образів Павла Тичини англійською мовою : монографія / М. Фока. – Кіровоград : МПП Антураж А, 2013. – 240 c. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Ш18


Шалагінов, Борис Борисович

Класики и романтики : штудії з іст. нім. л-ри ХХІІІ-ХІХ ст. /

Б. Б. Шалагінов. – К. : Вид. дім Києво-Могилянська акад., 2013. –

440 c. –Автограф. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Ш87


Штанюк, Олеся Миколаївна

Творчість Ч. Ачебе: постколоніальна ідея художнього самовизначення у форматі іншомовності : дис. ... канд. філол. наук:10.01.04 /

О. М. Штанюк. – Чернівці, 2013. – 209 c. + Автореф. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)84 Художня література

84(7Спо)

Б29


Баум, Лаймен Френк

Американські казки / Л. Ф. Баум ; пер.з англ. О. Негребецький. – К. : Знання, 2014. – 143 c. – (Lego ervo vivo). – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

82.3(7Спо)

В36


Верхом на урагане. Из американского фольклора : для сред. и ст. возраста / сост. и пересказ с англ. Н. Шерешевской. – М. : Дет. лит., 1980. – 255 c. : ил. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр=Лат)

В54


Вітер з України : антология української класичної та сучасної поезії латиською мовою / упоряд.: І. Аузінь, Р. Чілачава; авт. идеї

Р. Чілачава. – Рига, 2009. – 384 c. – Дар Академічної б-ки Латвійського ун-ту; Автограф. – 45 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 1, АХЛ. – 2)

84(4Укр)6

Г65


Гончар, Дмитро

Подих Дніпра : поезії / Д. Гончар. – Рига : Glorija M, 2007. – 124 c. : ілюстр. – Дар Академічної б-ки Латвійського ун-ту. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Г65


Гончар, Дмитро

Пробудися, моя Україно : вірші / Д. Гончар. – Riga : Diac, 2006. –

164 c. : ілюстр. – (Б-ка газети "Вісник"). – Дар Академічної б-ки Латвійського ун-ту. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Укр)6

З-35


Зарудный, Александр Сергеевич

Дорога в оба конца / А. С. Зарудный. – Х. : Издатель Савчук О. О., 2012. – 120 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Лат)

З-59


Зіедонис, Імантс

Епіфанії / І. Зіедонис ; пер.з латиської В. Силава. – Рига : Латвійська Акад. б-ка, 2005. – 144 c. : ілюстр. – Дар Академічної б-ки Латвійського ун-ту. – 15 грн.Кільк. прим.: 5 (АХЛ. – 5)

84(4Лат)

Л27


Латвія поетична. : поети Латвії в українському перекладі К. Овчаренка / упоряд. Г. Юрчонок. – Рига : Diac, 2007. – 272 c. : ілюстр. – Дар Академічної б-ки Латвійського ун-ту. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

О-35


Оверченко, Кость

Я родом звідти, де Дніпро тече... : зб. віршів / К. Оверченко. – Рига : Diac, 2006. – 159 c. – Дар Академічної б-ки Латвійського ун-ту. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Лат)

П88


Пумпурс, Андрейс

Лачплесис Латышский национальный герой : народный эпос, сочинённый на основе народных преданий / А. Пумпурс. – Рига : Леонид Сиекс, 2007. – 230 c. – Дар Академічної б-ки Латвійського

ун-ту. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Лат)

Р18


Райніс, Яніс

Трикольорове сонце : [поезії та листування] / Я. Райніс, Аспазія ; ідея, концепція вид., упорядкуван., передм. і пер. укр. та груз. мовами

Р. Чілачави. – Рига : Некате, 2007. – 206 c. : ілюстр. – Укр., латиською та груз. мовами; Дар Академічної б-ки Латвійського ун-ту. – 80 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


84(7Спо)

Р58


Роббинс, Харольд

Торговцы мечтами = The Dream Merchants : роман. Т. 1 / Х. Роббинс ; пер. с англ. С. Манукова. – Ставрополь : Каисса, 1992. – 446 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Лат)

Р69


Романенко, Николай

Родная речь : поэтический сб. / Н. Романенко. – Рига : Б. в., 2011. –

168 c. : ил. – Дар Академічної б-ки Латвійського ун-ту. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Лат)

С34


Сиекс, Леонид

Лачплесис : по мотивам латышского эпоса / Л. Сиекс. – Рига : Леонид Тэсс, 2012. – 64 c. – Дар Академічної б-ки Латвійського ун-ту. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)4

С48


Слово о полку Ігоревім / поетичний переспів О. Коваленка. – Д. : Дніпропетровське кн. вид-во, 1960. – 90 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр-4Дні)6

Т19


Тараненко, Олександр Андрійович

Принади осіннього саду : лірика / О. А. Тараненко. – Д. : Поліграфіст, 2002. – 72 c. – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Лат)

Ч-16


Чакс, Александрс

Серце на тротуарі. Поезії у супроводі картин Карліса Падегса /

А. Чакс. – Л. : Астролябія, 2012. – 64 c. : ілюстр. – Дар Академічної б-ки Латвійського ун-ту. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Укр)6

Ч-61


Чілачава, Рауль

Піщаний годинник : поезії / Р. Чілачава ; ред.: К. Скуєнієкс,

Ія Чілачава, Г. Ернє, С. Самбурская. – Рига : Rsebaa, 2007. – : ил. –

Укр., рос., латиською., англ. та груз. мовами ; Дар Академічної б-ки Латвійського ун-ту. – 120 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)5

Ш37


Шевченко, Тарас

Доля = Liktenis : поезії / Т. Шевченко. – Рига : Zelta rudens, 2008. –

137 c. : ілюстр. – Дар Академічної б-ки Латвійського ун-ту. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Укр)6

Ш45


Шеляженко, Юрій Вадимович

Мій Євромайдан / Ю. В. Шеляженко. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К. : Видавець Ю. В. Шеляженко, 2013. – 32 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
9. Географія. Біографії. Історія


9

К90Культурна спадщина українців Балтії у контексті громадської інтеграції : 3-я Міжнар. конф., 8-9 грудня 2006 р.(Рига, Латвія); зб. доп. / ред. І. Наливайко, В. Стефанович, С. Самбурська, І. Чілачава. – Рига : JUMI, 2006. – 188 c. – латиською, укр., рос. мовами; Дар Академічної

б-ки Латвійського ун-ту. – 9 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

9(474.3)

К90


Культурные источники и латвийский берег / ред. С. Симерманис. – Рига : Apgads "LZA Vёstis", 2008. – 382 c. – Латиською мовою; Дар Академічної б-ки Латвійського ун-ту. – 65 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

9(477)

Л47


Леонова, Олександра Володимирівна

Історіографічний процес другої половини ХІХ - початку ХХ століття у регіональному вимірі (за матеріалами Слобідської та Південної України) : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.06 / О. В. Леонова. – Д., 2013. – 253 c. + Автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

9(477)

М73


Многообразие культур: от прошлого к будущему : сб. матер. междунар. науч.-практ. семинара (24-25 мая 2008 года) / ред.-сост.

И. Маркина; Латвийская акад. б-ка; Харьков. нац. ун-т

им. В. Н. Каразина. – Рига : Изд. Балтийской Междунар. акад., 2009. – 165 c. – Дар Академічної б-ки Латвійського ун-ту. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


9

С17


Самошенко, Вадим Николаевич

История архивного дела в дореволюционной России : [учеб. пособ.

для вузов по спец. "Историко-архивоведение"] / В. Н. Самошенко. – М. : Высш. шк., 1989. – 214 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)


9(510)

Я11


Я вижу землю, где растет манука. Культурные связи Китая и Латвии = Es redzu zemi, kur tejas koks zied / ред. А. Пориете. – Рига : Latvijas Akademiska biblioteka, 2006. – 72 c. : ил. – На латиськом и кит. яз.

Дар Академічної б-ки Латвійського ун-ту. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
902. Археологія


902

Д13


Давня людина: палеогеографія та археологія : монографія /

В. М. Степанчук, Ж. М. Матвіїшина, С. М. Рижов, С. П. Кармазиненко; НАНУ. Ін-т археології; Ін-т географії. – К. : Наук. думка, 2013. – 208 c. : ілюстр. – (Проект "Наукова книга"). – 361 грн.Кільк. прим.: 3 (ВНЛ. – 3)

902

Е88


Етнографічні студії / упорядкуван. та авт. текст Н. Лисогорова. – Рига, 2008. – 96 c. : ілюстр. – Дар Академічної б-ки Латвійського ун-ту. –

8 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)902

З-32


Записки історичного факультету. Вип. 23 / голов. ред. В. Г. Кушнір; Одеський нац. ун-т. – О. : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2012. – 408 c. –

22 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)902.7

И90


Историко-этнографический атлас Прибалтики. Одежда : карты / Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. – Рига : Зинатие, 1986. – : ил. – 7 грн. Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, ВРК. – 1)

902(477)

О-58


Ониськів, Марта Іванівна

Пісні бойківського села Петранка / М. І. Ониськів, Г. В. Книш,

Д. Г. Мельник. – Л. : Камула, 2013. – 192 c. : ілюстр. + CD-R. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

908. Краєзнавство


908(474.3)

Р49


Рига. Год основания 1201 : фотоальбом / А. Берзиньш. – Рига : Osia "LKC", Б. г.  – 186 c. : ил. – Латиською мовою. Дар Академічної б-ки Латвійського ун-ту. – 70 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
91. Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія


91

Л89


Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник.

Серія географічна : зб. наук. пр. Вип. 41 / голов. ред.

М. Дністрянський. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 405 c. : ілюстр. –

47 грн.


Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

91(574)

М26


Мариковский, Павел Иустинович

По Семиречью / П. И. Мариковский. – М. : Мысль, 1972. – 240 c. : ил. – (Рассказы о природе). – 6 грн.Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 3, УБГ. – 1)
94. Загальна історія


94(477)

А72


Антипенко, Ганна Сергіївна

Світогляд та діяльність О. Ф. Кістяківського : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Г. С. Антипенко. – Д., 2012. – 234 c. + Автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

94(474.3)

Б87


Брамник-Вульфсон, Эмма

Я вышла замуж за романтика. Маврик Вульфсон - политик, дипломат, публицист и лирик : разрозненные страницы воспоминаний счастливой женщины / Э. Брамник-Вульфсон. – Рига, 2008. – 403 c. : ил. – Дар Академічної б-ки Латвійського ун-ту. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(4)

В67


Волков, Владимир Константинович

Мюнхенский сговор и Балканские страны : монография / В. К. Волков ; АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики. – М. : Наука, 1978. – 327 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

94(474.3)

В77


Восстановление независимости: ненасильственное сопротивление в Латвии, 1945-1991 = Regaining independence: Non-Violent Resistance in Latvia 1945-1991 / ред. Т. Юндзис. – Рига : Latvian Academy of Sciences, 2009. – 672 c. –На латишском и англ. яз. Дар Академічної б-ки Латвійського ун-ту . – 90 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(474.3)

В88


Вульфсон, Маврик

Национальность - латыш? Нет, еврей = Nationality latvian? No, jewish / М. Вульфсон. – Рига : Jumava, 1998. – 273 c. : ил. –Англ. мовою. Дар Академічної б-ки Латвійського ун-та. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(474.3)

В88


Вульфсон, Маврик

Балтийская судьба: взгляд из Второй мировой войны = Baltishe schicksale mit Blick aut den Zweiten Weltkieg / М. Вульфсон. – Рига; Гамбург; Росток, 2002. – 112 c. : ил. – Нім. мовою. Дар Академічної

б-ки Латвійського ун-та . – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(474.3)

В88


Вульфсон, Маврик

Карты на стол / М. Вульфсон ; пер.с латиш., нем. и англ.

А. Скоровой. – 3-е изд., перераб. и доп. – Рига : Юмава, 1999. – 198 c. : ил. – Дар Академічної б-ки Латвійського ун-ту. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(474.3)

В88


Вульфсон, Маврик

100 дней, которые разрушили мир. Из истории тайной дипломатии 1939-1940. Часть первая. Осколки правды. Часть вторая. Мы христиане! / М. Вульфсон. – Рига : Глория-М, 2000. – 128 c. : ил. – Дар Академічної б-ки Латвійського ун-ту. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(474.3)

В92


Выдающиеся евреи Латвии / авт. текста Г. Смирин; гл. ред.

М. Шетлере. – Рига : Nacionalais Apgads, 2003. – 128 c. : ил. – Дар Академічної б-ки Латвійського ун-ту. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(474.3)

Г14


Гайворонский, Константин Сергеевич

Битва с "Антихристом": 1812 год в Латвии и вокруг неё /

К. С. Гайворонский. – Рига, 2012. – 88 c. : ил. – (200 лет Отечественной войны 1812 года). – Дар Академічної б-ки Латвійського ун-ту. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(477)

Г83


Гриженко, Лілія Володимирівна

Міське населення Катеринославської губернії та його повсякденне життя наприкінці XIX - початку ХХ ст. : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Л. В. Гриженко. – Д., 2013. – 267 c. + Автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

94(477)

Г94


Гула, Руслан Володимирович

Витоки та роль радянського патріотизму у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.(на матеріалах України) : дис. ... д-ра іст. наук: 07.00.01 / Р. В. Гула. – Д., 2013. – 462 c. + Автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

94(474.3)

Д28


Декснис, Э. Б.

Парламентский путь к восстановлению латвийской государственности 1989-1993 = The parliamentary route to the restoration of Latvian statehood, 1989-1993 / Э. Б. Декснис, Т. Юндзис. – Рига : Б. в., 2010. – 144 c. : ил. – Англ. мовою. Дар Академічної б-ки Латвійського ун-ту. – 26 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Д44


Діанова, Наталія Миколаївна

Науково-просвітницька діяльність вищого православного духовенства Південної України (кінець ХVIII - початок ХХ ст.) : дис. ... д-ра іст. наук: 07.00.01 / Н. М. Діанова. – О., 2013. – 569 c. + Автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

94(477.63)

І-90


Історична пам'ять Дніпропетровщини : колективна монографія /

авт. кол. С. І. Світленко, Є. І. Бородін, В. В. Іваненко та ін. – Д. : Вид-во Монолит, 2012. – 476 c. – 75 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(4/9)

К13


Кадол, Олександр Миколайович

Антинімецька кампанія в російській імперії 1914-1917 років: регіональний аспект : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.02 / О. М. Кадол. – Д., 2013. – 313 c. + Автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

94(47+57)

К61


Коломоєць, Олена Юріївна

Вплив внутрішньопартійної боротьби в РКП(б) - ВКП(б) на процеси радянського державного будівництва у 1920-1927 роках : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.02 / О. Ю. Коломоєць. – Д., 2013. – 225 c. + Автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

94(477)

К90


Культура історичної пам'яті: європейський та український досвід /

за заг. ред. Ю. Шаповала. – К. : ІПіЕНД, 2013. – 600 c. – 80 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(474.3)

Л27


Латвия и латыши: человек и государство в идеях, образах и символах = Latvia and Latvians / ред. А. Синдыня, Д. Ханов. – Рига : Zinatne, 2010. – 400 c. – Кн. перевёртыш на англ. и латышском яз.; Дар Академічної б-ки Латвійського ун-та. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(47+57)

М80


Мороз, Іван Антонович

Велика війна і армія очима пересічного лейтенанта: Щоденник "Ваньки взводного" / І. А. Мороз. – Д.: Севастополь : Вебер, 2012. –

192 c. : ілюстр. – 30 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


94(477)

М82


Москальов, Денис В'ячеславович

"Антикварний рух" на Лівобережній Україні у другій половині XVII-середині XIX ст. : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Д. В. Москальов. – Д., 2012. – 223 c. + Автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

94(4/9)

М98


Мюнхен - преддверие войны : (ист. очерки) / отв. ред. В. К. Волков; АН СССР; Ин-т славяноведения и балканистики. – М. : Наука, 1988. – 308 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

94(477)

Н17


Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : зб. наук. пр. Вип. 11 / відп. ред. С. І. Светленко; ДНУ ім. О. Гончара. – Д. :

Вид-во ДНУ, 2013. – 308 c. – 19 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

94(477)

Н34


Науковець, історик і громадський діяч: внесок Павла-Роберта Магочія в наше розуміння України та Центральної Європи : матер. симпозіуму / пер. з англ. О. Сидорчук. – 2-ге вид., без змін. – Ужгород : Вид-во

В. Падяка, 2013. – 84 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

94(477)

Н42


Недря, Кирило Михайлович

Князь М. П. Урусов: формування державного і громадського діяча (кін. ХІХ - поч. ХХ ст.) : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / К. М. Недря. – Д., 2012. – 216 c. + Автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

94(477)

П61


Посівнич, Микола

Нарис життя Дарії Ребет - "Орлян" / М. Посівнич, В. Брелюс. – Л.: Торонто : Літопис УПА, 2013. – 112 c. : ілюстр. – (Літопис Української повстанської армії. Сер. "Події і люди". Кн. 26). – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94

П78


Прогрессивная Америка в борьбе. 1917-1973. Документы и материалы / отв. ред., сост., авт. предисл. И. М. Краснов. – М. : Мысль, 1974. –

412 c. : ил. –12 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(474.3)

П90


Пухляк, Олег Николаевич

Сражение при Гросс-Экау (Иецава) 7(19) июля1812 года /

О. Н. Пухляк. – Рига, 2012. – 56 c. : ил. – (200 лет Отечественной войны 1812 года). – Дар Академічної б-ки Латвійського ун-ту. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(474.3)

П90


Пухляк, Олег Николаевич

Динабургская крепость в вихре 1812 года / О. Н. Пухляк. – Рига :

Фонд "Ирини", 2012. – 120 c. : ил. – (200 лет Отечественной войны

1812 года). – Дар Академічної б-ки Латвійського ун-ту. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(474.3)

П90


Пухляк, Олег Николаевич

Действия русского и английского флотов под Ригой в 1812 году /

О. Н. Пухляк. – Рига, 2012. – 77 c. : ил. – (200 лет Отечественной войны 1812 года). – Дар Академічної б-ки Латвійського ун-ту. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(477)

Р98


Рябцев, Михайло Павлович

Патріотизм та яничарство січеславців / М. П. Рябцев. – Д. : Інновація, 2012. – 140 c. : илюстр. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(81)

С47


Слезкин, Лев Юрьевич

Земля Святого Креста. Открытие и завоевание Бразилии /

Л. Ю. Слезкин. – М. : Наука, 1970. – 158 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 3, УБГ. – 2)


94(5)

С92


Сходознавство. Вип. 61 / голов. ред. О. О. Хамрай; Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. – К., 2013. – 224 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Т73


Тронько, Пётр Тимофеевич

Бессмертие подвига / П. Т. Тронько. – К. : Молодь, 1985. – 240 c. : ил. – 8 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(47+57)

Т96


Тэсс, Л. В.

Это - наша история / Л. В. Тэсс. – 2-е изд., испр. и доп. – Рига, 2010. – 633 c. – Дар Академічної б-ки Латвійського ун-ту. – 45 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

У45


Українці Латвії (люди згадують, документи свідчать) : [збірка 61 авторів] / ред. кол.: Е. Давиденко, В. Павленко, В. Строй. – Рига, 2006. – 260 c. : ілюстр. – Книга видана на кошти Спілки українців Латвії; Дар Академічної б-ки Латвійського ун-ту. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Ч-37


Чекушина, Юлія Миколаївна

Промисловий розвиток та інженерне підприємництво Донецько-Придніпровського регіону (1880-1917 рр.) : монографія /

Ю. М. Чекушина, А. Г. Перетокін ; Нац. гірничий ун-т. – Д. : НГУ, 2013. – 119 c. – Автограф. – 15 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


94(540)

Ч-82


Чувпило, Олександр Олександрович

Вибрані індологічні твори / О. О. Чувпило ; Харків. нац. ун-т

ім. В. Н. Каразіна. – Х. : ХНУ, 2013. – 748 c. – Автограф. – 100 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(477)

Ш32


Шахрайчук, Ігор Антонович

Рух опору на Дніпропетровщині в період Великої Вітчизняної війни 1941-1944 рр. : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / І. А. Шахрайчук. –

Д., 2013. – 228 c. + Автореф. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


94(474.3)

Я11


Я - стрелок. Латвийская судьба России / сост. А. Пориете. – Рига : ANNO 1524, 2005. – 63 c. : ил. – Латиською мовою. Дар Академічної

б-ки Латвійського ун-ту. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Я49


Якуніна, Алла Олександрівна

Діяльність монархічних партій Наддніпрянської України (1907 рік-перша половина 1914 року) : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 /

А. О. Якуніна. – Дніпродзержинськ, 2013. – 201 c. + Автореф. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

Бюлетень нових надходжень літератури” є щомісячним виданням та включає нові надходження документів (книг ) до Наукової бібліотеки. Бюлетень — складова частина електронного каталогу, що започаткований в Науковій бібліотеці з 1992 року.

Бюлетень створено за допомогою програмного пакету “УФД/Бібліотека

(версія 2.4) згідно з відповідними ДСТУ та відсортований за певними параметрами ( шифр та автор/назва документа). Загальна кількість надходжень у лютому 2014 р. 324 назви документів.

Бюлетень щомісяця розміщується на сайті Наукової бібліотеки


http: //library.dnu.dp.ua в розділі “Нові надходження”.

Місце збереження документів, що надійшли за місяць:

АХЛ - Абонемент художньої літератури

Б3 - Бібліотека механіко-математичного факультету

Б4 - Бібліотека економічного факультету

Б5 - Бібліотека корпусу 2

ВНЛ - Відділ наукової літератури (1 поверх б-ки)

ВРК - Відділ рідкісної книги

КПМ - Кабінет ф-ту прикладної математики

КСХ - Книгосховище

УБПТ - Учбова б-ка природничо-технічних наук

УБГ - Учбова б-ка гуманітарних наук

ФТФ - Бібліотека фізико-технічного факультету

ЧзГ -Читальна зала гуманітарних наук

Чз2 - Читальна зала гуртожитку № 1

Чз3 - Читальна зала гуртожитку №3

Чз - Читальна зала корпусу 4
Укладачі бази даних: Венглінська О. В., Воропай А.Т., Міщенко Л. І.

Редактор: Воропай А. Т.

Комп'ютерна верстка: Воропай А. Т.Відповідальний за випуск : Кубишкіна С. В.
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка