Бюлетень нових надходжень літератури у лютому 2014 року М


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)Сторінка3/4
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.9 Mb.
#10335
1   2   3   4

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
4. Мова. Мовознавство


А94


Афонина, Юлия Николаевна

Семантические изменения в русских именах существительных с опрощенной морфо-словообразовательной структурой и их семантический потенциал : дис. ... канд. филол. наук: 10.02.02 /

Ю. Н. Афонина. – К., 2013. – 242 c. + Автореф. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)


Г19


Ганжа, Світлана Анатоліївна

Сучасна українська літературна мова. Самостійна та індивідуальна робота : навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. А. Ганжа ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Пороги, 2013. – 201 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Д44


Діалектологія української мови : навч. посіб. / упоряд. В. В. Зайцева; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – 2-е вид. – Д. : Акцент ПП, 2013. – 132 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Ж66


Живіцька, Інна Андріївна

Паремії на означення рис характеру людини в українській мові :

дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / І. А. Живіцька. – Кривий Ріг, 2013. –

202 c. + Автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

К33


Кедич, Тетяна Володимирівна

Фразеологія української історичної прози другої половини ХХ ст. : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т. В. Кедич. – Д., 2013. – 247 c. + Автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

К68


Корольова, Валерія Володимирівна

Оцінні найменування осіб у сучасній українській мові : монографія / В. В. Корольова. – Запоріжжя : Акцент Інвест-Трейд, 2012. – 166 c. –

12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


Л24


Лапінська, Ольга Миколаївна

Англіцизми в структурі українського художнього тексту кінця ХХ - початку ХХІ ст. : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / О. М. Лапінська. – Д., 2013. – 221 c. + Автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

4

Л59


Лінгвістика. Лінгвокультурологія : зб. наук. пр. Т. 6 / відп. ред.

Ю. О. Шепель; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. :

Вид-во ДНУ, 2013. – 204 c. – (Нові ідеї в лінгвістиці ХХІ століття). –

20 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

49

О-42


Одиннадцатый Международный конгресс балтинистов. "Прошлое, настоящее и будущее балтийских языков" Рига 27. 09. 2010 г.-30. 09. 2010 г. / J Murovskis. – Рига : Latyijas Universitate, 2010. –207 с.-Латиською мовою; Дар Академічної б-ки Латвійського ун-ту. : 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

П77


Пристайко, Тамара Степановна

Очерки по русской терминологии экономики и права : монография /

Т. С. Пристайко, Е. А. Конопелькина, Э. В. Неженец. – Д. : Нова ідеологія, 2011. – 304 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


42

Р96


Рэдклифф, Анна

Роман в лесу/ Остин Дж. Нотэнгерское аббатство = The romance of the forest; Northanger abbey : романы / А. Рэдклифф ; предисл. и комент.

К. Н. Атарова. – М. : Радуга, 1983. – 506 c. : ил. – На англ. яз. – 10 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 4, УБГ. – 1)


42

С23


Сборник рассказов американских писателей = Eleven american stories / сост. С. В. Шевцова. – М. : Междунар. отнош., 1978. – 192 c. – На англ. яз. – 4 грн.

Кільк. прим.: 7 (КСХ. – 2, УБГ. – 5)

С77


Старченко, Яна Сергіївна

Лексико-словотвірні інновації в жаргонах української мови (від середини 80-х років минулого століття) : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Я. С. Старченко. – Х., 2012. – 202 c. + Автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

У45


Українська мова за професійним спрямуванням. Курс лекцій :

навч. посіб. для студ. ВНЗ / авт.: О. Г. Акастьолова, О. Ю. Баранник,

С. А. Ганжа, Н. Г. Майборода та ін.; за ред. О. К. Степаненко; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Пороги, 2013. –

215 c. – Реком. МОНУ. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

У45


Українська мова за професійним спрямуванням. Практикум : навч. посіб. для студ. ВНЗ / авт.: С. А. Ганжа, Н. Г. Майборода,

Н. М. Сінкевич, О. К. Степаненко; за заг. ред. С. А. Ганжі; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Пороги, 2013. –

251 c. – Реком. МОНУ. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


4

Ф54


Філологічні студії Криворізького національного університету : наук. вісник: зб. наук. пр. Вип. 9. Ч. 2 / за заг. ред. Ж. В. Колоїз. – Кривий Ріг : ДВНЗ "КНУ", 2013. – 378 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
5. Математика та природничі науки


5(03)

Р15


Радость познания = The Natural Word : популярная энциклопедия в

4-х т. Т. 1. Наука и Вселенная / гл. ред. Дж. Митчелл; под ред.

А. Д. Суханова, Г. С. Хромова ; пер.с англ. Ю. А. Данилова ,

Л. М. Музафарова и др. – М. : Мир, 1983. – 295 c. : ил. – 6 р. 80 к.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, ДБВ. – 1)

5(03)

Р15


Радость познания = Science and The Universe : популярная энциклопедия в 4-х т. Т. 2. Мир живой природы / гл. ред. Дж. Митчелл; под ред. Р. Л. Беме, Ю. С. Решетникова и др. ; пер.с англ.

Б. Д. Васильева. – М. : Мир, 1984. – 263 c. : ил. – 6 р. 40 к.Кільк. прим.: 2 (ДБВ. – 1, КСХ. – 1)

5(03)

Р15


Радость познания = The Physcal Earth : популярная энциклопедия в

4-х т. Т. 3. Наша планета / гл. ред. Дж. Митчелл; под ред.

Д. А. Тимофеева ; пер.с англ. Н. Н. Арманд, В. Д. Утехина. – М. : Мир, 1985. – 248 c. : ил. – 6 р. 30 к.

Кільк. прим.: 2 (ДБВ. – 1, КСХ. – 1)


5(03)

Р15


Радость познания = Man and Machines : популярная энциклопедия в

4-х т. Т. 4. Человек и машины / гл. ред. Дж. Митчелл; под ред.

Л. Н. Расторгуева ; пер.с англ. В. М. Борисенко и др. – М. : Мир, 1986. – 264 c. : ил. – 6 р. 30 к.

Кільк. прим.: 2 (ДБВ. – 1, КСХ. – 1)

502/504. Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Збереження природних ресурсів. Загроза навколишньому середовищу та захист від неї. Екологія.


504.5(477.82)

В68


Волощинська, Світлана Станіславівна

Еколого-геохімічна оцінка урбоекосистеми міста Ковель : дис. ... канд. біол. наук: 03.00.16 / С. С. Волощинська. – Д., 2012. – 252 c. + Автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

504.5

Д58


Довганич, Наталія Василівна

Екологічна оцінка біогеоценозів в умовах техногенного впливу Бурштинської теплоелектростанції : дис. ... канд. біол. наук:03.00.16 /

Н. В. Довганич. – Івано-Франківськ, 2012. – 188 c. + Автореф. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


502.211

Т47


Тищенко, Діана Дмитрівна

Еколого-біологічна стійкість рослин роду Cotoneastes Medik. до забруднення сполуками сірки, азоту та свинцю мегаполіса Дніпропетровська : дис. ... канд. біол. наук: 03.00.16 / Д. Д. Тищенко. – Д., 2012. – 213 c. + Автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)51. Математика


517.5(082)

А43


Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій :

зб. наук. пр. Т. 17 / наук. ред. О. Г. Байбуз; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ, 2012. – 124 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 3 (ВНЛ. – 3)

519.21(075.8)

З-91


Зубков, Андрей Михайлович

Сборник задач по теории вероятностей : учеб. пособ. для студ. вузов / А. М. Зубков. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Наука, 1989. – 317 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 68 (ВНЛ. – 4, Чз2. – 2, КПМ. – 1, УБП. – 48, Б3. – 13)

517.54

К56


Ковтонюк, Денис Александрович

К теории отображений классов Соболева и Орлича-Соболева : монография / Д. А. Ковтонюк, Р. Р. Салимов, Е. А. Севостьянов ;

под. общ. ред. В. И. Рязанова; НАНУ. Ин-т прикладной мат. и мех. –

К. : Наук. думка, 2013. – 304 c. – (Проект "Наукова книга" (Молоді вчені)). – 175 грн.Кільк. прим.: 3 (ВНЛ. – 3)

51

С56


Современные проблемы математики. Т. 22 / науч. ред.

Р. В. Гамкрелидзе. – М. : ВИНИТИ, 1983. – 242 c. – (Итоги науки и техники). – 6 грн.Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

519.22(076)

Ч-58


Чибисов, Дмитрий Михайлович

Задачи по математической статистике : учеб. пособ. для вузов /

Д. М. Чибисов, В. И. Пагурова. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1990. –

171 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 4 (ВНЛ. – 4)

51(075.8)

Ш63


Шипачев, Виктор Семенович

Высшая математика : учеб. для студ. вузов / В. С. Шипачев. – 8-е изд., стер. – М. : Высшая школа, 2008. – 479 c. : ил. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)
53. Фізика


531/534

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Вісник № 5. Т. 21. Серія : Механіка. Вип. 17, Т. 1 / відп. ред. О. О. Кочубей. –

Д. : Ліра, 2013. – 167 c. – 19 грн.Кільк. прим.: 3 (ВНЛ. – 3)

531.383

К89


Кузьмина, Раиса Петровна

Гироскоп в кардановом подвесе / Р. П. Кузьмина. – М. : Университет. книга, 2012. – 202 c. : ил. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

533(03)

Т41


Тимошенко, Валерий Иванович

Теоретические основы технической газовой динамики : справ. пособ. / В. И. Тимошенко ; НАНУ; Гос. косм. агенство Украины; Ин-т техн. мех. – К. : Наук. думка, 2013. – 432 c. –70 грн.Кільк. прим.: 3 (ВНЛ. – 3)

539.2(063)

Ф50


Фізичні явища в твердих тілах : матер. ХІ Міжнар. конф. 3-6 грудня 2013 р. / під ред. В. С. Криловського, В. П. Пойди. – Х. : ХНУ

ім. В. Н. Каразіна, 2013. – 176 c. – 17 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

538.975

Ш37


Шевченко, Андрей Борисович

Структурно-размерные и квантовые эффекты в наносистемах с параметром порядка. Ферромагнитные и сегнетоэлектрические материалы / А. Б. Шевченко, Г. Г. Влайков, М. Ю. Барабаш ;

Ин-т металлофиз. им. Г. В. Курдюмова НАНУ. – К. : Академпериодика, 2013. – 234 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

54. Хімія. Кристалографія. Мінералогія


54(060.55)

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. Вісник № 3/1. Том 21. Серія: Хімія. Вип. 19 / голов. ред.

С. І. Оковитий. – Д. : ДНУ ім. О.Гончара, 2013. – 111 c. : ілюстр. –

23 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


54

М12


Магістеріум : магістерські програми. Вип. 51. Хімічні науки / упоряд.: А. Ф. Бурбан, Н. Г. Антонюк; голова ред. кол. А. Ф. Бурбан;

Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – К. : НаУКМА, 2013. – 66 c. : ілюстр. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

549(075)

Н59


Нечаевъ, А.

Минералогія и геологія / А. Нечаевъ. – Б. м. в. : Б. в., 1908. – 204 c. : ілюстр. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

54(060.55)

У33


Ужгородський національний університет. Науковий вісник.Серія "Хімія" : зб. наук. пр. Вип. 1 (29) 2013 / голова редкол. С. Ю. Чундак. – Ужгород : ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", 2013. – 102 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

54(060.55)

У33


Ужгородський національний університет. Науковий вісник. Серія "Хімія". Вип. 2 (30) 2013 / голова редкол. С. Ю. Чундак. – Ужгород : ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", 2013. – 101 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
55. Геологія. Науки про Землю


553(477)

Г36


Геолого-економічна та вартісна оцінка родовищ корисних копалин як показник ефективності інвестиційних проектів / за ред. Г. І. Рудька; Держ. коміся України по запасах корисних копалин. – К. : Букрек, 2013. – 304 c. – 75 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

55(292.451./

454)


Г36

Геотуристичний путівник по шляху Гео-Карпати. Кросно-Борислав-Яремче = Przewodnik geoturystyczny po szlaku Geo-Karpaty : зб. пр. /

під ред. І. М. Бубняка, А. Т. Солєцького. – Кросно : Ruthenus, 2013. – 143 c. : ілюстр. – Прилож.: карта шляху. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

55(060.55)

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. Вісник № 3/2. Том 21. Серія: Геологія. Географія. Вип. 15 / відп. ред.

Г. П. Євграшкіна. – Д. : Ліра, 2013. – 156 c. – 17 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

551.43(477)

М80


Морфоструктурно-неотектонічний аналіз території України. Концептуальні засади, методи і реалізація : монографія / за ред.

В. П. Палієнко. – К. : Наук. думка, 2013. – 264 c. – (Проект "Наукова книга"). – 335 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

551.444

П39


Плотников, Николай Иванович

Подземные воды - наше богатство / Н. И. Плотников ; 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Недра, 1990. – 206 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)
56. Палеонтологія


56(082)

П14


Палеонтологічний збірник : зб. наук. пр. № 44 / голов. ред. Р. Лещух; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 152 c. – 19 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
57. Біологічні науки в цілому


57

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Вісник. Серія: Біологія. Медицина. Вип. 4 (1) 2013 / голова редкол.

О. Є. Пахомов. – Д. : Ліра, 2013. – 42 c. – 17 грн.Кільк. прим.: 3 (ВНЛ. – 3)

57

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Вісник. Серія: Біологія. Екологія. Вип. 21 (1) 2013 / голова редкол.

О. Є. Пахомов. – Д. : Ліра, 2013. – 58 c. – 17 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

57(060.55)

О-41


Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Вісник. Серія: Біологія. Т. 17. Вип. 1-2 (26-27)2012 / голов. ред. І. М. Коваль. – О. : Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2012. – 135 c. – 16 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

57(060.55)

О-41


Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Вісник. Серія: Біологія. Т. 17. Вип. 3( 28) 2012 / голов. ред. І. М. Коваль. –

О. : Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2012. – 80 c. – 9 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

57(060.55)

О-41


Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Вісник.

Серія: Біологія. Т. 18. Вип. 1(30) 2013 / голов. ред. І. М. Коваль. – О. : Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2013. – 77 c. – 19 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
6. Прикладні науки. Медицина. Техніка


616.151

А43


Активированное частичное тромбопластиновое время : пособ. для врачей-лаборантов / сост. А. А. Козлов, А. Л. Берковский,

Т. М. Простякова. – М. : Б. в., 2013. – 8 c. – 1 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБП. – 8)

618(075.8)

А44


Акушерство та гінекологія у 4-х т. : нац. підруч. Т. 2. Неонатологія / за ред. В. М. Запорожана. – К. : ВСВ Медицина, 2013. – 928 c. : ілюстр. – Затв. МОНУ. – 100 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

614.253

В55


Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи : наук.-практ. конф. з міжнар. участю 17-18 жовтня 2013 р. / відп. ред. В. Й. Шатило. – Житомир : Б. в., 2013. – 328 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

612.115

В60


Внутренний путь свертывания крови. : метод. исслед., метод. руков. / сост. А. Л. Берковский, Е. В. Сергеева, А. В. Суворов, А. А. Козлов. –

М. : Б. в., 2013. – 75 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБП. – 8)

616.151.5

Д44


Диагностика волчаночного антикоагулянта : метод. руков. /

А. Л. Берковский, Л. А. Калашникова, Е. В. Сергеева и др. – М. : Принт, 2013. – 48 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБП. – 7)

616-008.852

К49


Клинико-лабораторная диагностика нарушений функций тромбоцитов / С. А. Васильев, А. Л. Мелкумян, А. Л. Берковский и др. – М. : Б. в., 2013. – 76 c. : ил. – 7 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБП. – 8)

613.95

К95


Кучма, Владислав Ремирович

Физическое развитие детей Украины и России в начале ХХ1 столетия : монография / В. Р. Кучма, Н. А. Скоблина, А. Г. Платонова. – К. : Генеза, 2013. – 128 c. : ил. – 10 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 2, Б4. – 1)

615.3

М54


Методы определения активности гепарина : метод. руков. /

сост. А. Л. Берковский, Е. В. Сергеева, А. В. Суворов, А. А. Козлов. – М. :Б. в., 2012. – 54 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБП. – 8)

619(060.55)

Н35


Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Серія "Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва". Вип. 188. Ч. 1 / відп. ред.

Д. О. Мельничук. – К. : НУБіП України, 2013. – 250 c. : – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

619(060.55)

Н35


Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Серія "Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва". Вип. 188. Ч. 2. / відп. ред.

Д. О. Мельничук. – К. : НУБіП України, 2013. – 242 c. : – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

619(060.55)

Н35


Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Серія "Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва". Вип. 172. Ч. 3 / відп. Ред.

. Д. О. Мельничук. – К. : НУБіП України, 2012. – 175 c. : . – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

616.151.5

П62


Пособие для врачей-лаборантов по методам исследования плазменного гемостаза противосвертывающая система, система фибринолиза / сост. А. А. Козлов, А. Л. Берковский и др. – М. : Б. в., 2013. – 24 c. – 4 грн.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка