Бюджетний запит на 2016 рік додатковий, Форма 2016-3, п. 1 1Скачати 173.92 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір173.92 Kb.


БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК додатковий, Форма 2016-3, п. 1-2.1

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

1.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

615

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2016 рік за бюджетними програмами

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

необхідно

додатково (+)граничний

обсяг


2015 рік

(затверджено)2014 рік

(звіт)


Найменування

Код

2016 рік (проект)

3

4

1

2

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік

7

(тис. грн.)

 27 017,2

 49 576,8

 42 605,0

 40 987,3

Керівництво та управління у сфері фондового ринку

61510102110

Оплата праці

 27 518,3

 27 824,9

 32 517,0

 10 386,5

2120

Нарахування на оплату праці

 10 111,0

 10 133,5

 11 803,6

 3 992,3

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 201,2

 294,7

 839,1

 429,7

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 1 422,1

 2 184,7

 1 924,5

 7 684,5

2250

Видатки на відрядження

 32,7

 73,1

 197,5

 55,0

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 1 370,5

 1 685,6

 1 828,0

 922,6

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 5,8

 393,3

2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 262,1

 297,3

 537,2

2800

Інші поточні видатки

 69,4

 105,4

 467,1

 728,9

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 1 887,2

ВСЬОГО

 40 987,3

 42 605,0

 49 576,8

 27 017,2

1

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

З метою реалізації виконання поставлених перед Комісією завдань у повному обсязі на 2016 рік Комісії необхідні додаткові кошти в сумі 27 017,2 тис.грн:

КЕКВ 2110 - 10 386,5 тис.грн, у т.ч. - на виконання Постанови КМУ від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" та Постанови КМУ від 02.11.2011 № 1118 "Деякі питання працівників державних колегіальних органів" (частково виплата надбавки за високі досягнення у праці або за виконання собливо важливої роботи, матеріальної допомоги та індексація грошових доходів, з метою збереження рівня заробітної плати 2015 року);

КЕКВ 2120 - 3 992,3 тис.грн. - на виконання Закону України від 08.07.2010 №2464-УІ "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов"язкове державне соціальне страхування";

КЕКВ 2210 - 429,7 тис.грн. - на виконання Закону України від 30.06.1999 №783-ХІУ "Про джерела фінансування органів державної влади" (придбання паперу, конвертів та марок для відпраки службової кореспонденції - 356,8 тис.грн., придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв, посвідчень, грамот, бухгалтерських, статистичних та інших бланків, печаток і штампів - 14,3 тис.грн, придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань - 27,7 тис.грн, придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності - 20,2 тис.грн, придбання комплектувальних і дрібних деталей для ремонту обладнання, витратних та інших матеріалів до комп"ютерної техніки та оргтехніки - 10,7 тис.грн.);

КЕКВ 2240 - 7 684,5 тис.грн. - (оплата професійних послуг сторонніх фахівців - 147,8 тис.грн, оплата послуг із страхування (приміщень, в тому числі орендованих) - 2,8 тис.грн, плата за оренду приміщень - 478,7 тис.грн., послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування комп"ютерної та оргтехніки - 37,5 тис.грн.; оплата послуг з технічного обслуговування обладнання, адміністрування програмного забезпечення: придбання ліцензованого програмного забезпечення - 1936,2, проведення заходів з відновлення роботи АП СІТС - 398,0тис.грн, інші заходи по адмініструванню програмного забезпечення - 38,4 тис.грн (на виконання Постанови КМУ від 19.10.2003 №1433 "Про затвердження Порядку використання комп"ютерних програм в органах виконавчої влади" , Розпорядження КМУ від 15.05.2002 №247-р "Про затвердження Концепції легалізації прогрманого забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням"); оплата послуг з створення локальних мереж, систем відеоспостереження, охоронної сигналізації та перепускних систем, пожежогасіння, систем технічного захисту інформації: послуги з побудови комлексної системи захисту інформації у центральному апараті Комісії - 450,0 тис.грн, впровадження програмно-технічних засобів для запровадження електронного документообігу у складі ПЗ СВЕД Комісії - 3 572,0 тис.грн, вровадження роботи call-центру Комісії - 33,3 тис.грн (на виконання Закону України від 05.07.1994 №80/94-ВР "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", Закону України від 02.10.1992 №2657 "Про інформацію", Закон України від 01.06.2010 №2297-VI "Про захист персональних даних", Закон України від 22.05.2003 N 851-IV "Про електронні документи та електронний документообіг" з метою захисту від несанкціонованого доступу до інформації, яка є власністю держави та обробляється, передається, зберігається в центрі оброблення даних Комісії); оплата банківських послуг - 3,3 тис.грн; оплата послуг звя'зку, в т.ч. числі Інтернет - 48,5 тис.грн; оплата за участь у короткотермінових семінарах: підвищення кваліфікації державних службовців - 10,4 тис.грн (на виконання Закону України від 16.12.1993 N3723-XII "Про державну службу"); оплата інших комунальних та експлуатаційних послуг (утримання в чистоті будівель, дворів, вивезення сміття, обслуговування ліфтів, тошо) - 527,6 тис.грн;

КЕКВ 2250 - 55,0 тис.грн. - на виконання Закону України від 30.10.1996 №448/96-ВР "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (видатки на відрядження в межах України з метою забезпечення здійснення перевірок професійних учасників ринку цінних паперів, саморегулівних організацій професійних учасників ринку цінних паперів та ревізії діяльності емітентів щодо стану корпоративного управління та здійснення операцій з розміщення та обігу цінних паперів);

КЕКВ 2270 - 922,6 тис.грн;

КЕКВ 2282 - 393,3 тис.грн - виходячи із інформаційних систем, що функціонують в Комісії, сформовані пропозиції підготвки фахівців, зокрема курсів які пропонуються компанією Microsoft, результатом яких є отримання відповідного посвідчення;

КЕКВ 2630 - 537,2 тис.грн на виконання Постанови КМУ від 03.09.2002 №1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчох влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна (для сплати членського внеску);

КЕКВ 2800 - 728,9 тис.грн. - на виконання Закону України від 30.10.1996 №448/96-ВР "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та Закону України від 08.07.2011 №3674-VI "Про судовий збір" (сплата судового збору при поданні позовів (заяв) у зв"язку з порушенням законодавства України про цінні папери);

КЕКВ 3110 - 1887,2 тис.грн необхідність придбання оргтехніки (1085,2 тис.грн) обумовлено 100% зносом оргтехніки та значним затратами на ремонт та її обслуговування; обладнання для побудови інфраструктури ситуаційного центру (603,0 тис.грн) забезпечить ведення оперативного моніторингу стану фондововго ринку, скорочення часу прийняття управлінських рішень у ході біржових торгів; придбання обладнання безперебійних джерел живлення призначених для тривалої роботи обладнання (182,0 тис.грн) забезпечить надійну і тривалу роботу обладнання.

2з/п

Найменування

Одиниця виміру

2016 рік (проект)

в межах доведених граничних обсягівДжерело інформації

2016 рік (проект) зміни

у разі передбачення додаткових коштівЗміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

1

2

3

4

5

6

затрат

од.

 1 

 1,0

Кількість міжнародних організацій, до яких сплачуються внески

Постанова КМУ від 13.09.2002 № 1371

продукту

од.

 1 

 3,0

Кількість розроблених Комісією законопроектів

Внутрішній облік

од.

 2 

 49,0

Кількість розроблених Комісією нормативно-правових актів

Внутрішній облік

од.

 3 

Кількість ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (виданих, переоформлених, виданих копій, дублікатів)

Внутрішній облік

тис.грн.

 4 

Обсяг надходжень до бюджету від сплати за ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (виданих, переоформлених, виданих копій, дублікатів)

Внутрішній облік

тис.грн.

 5 

 675,0

Обсяг надходжень до бюджету від сплати за видачу сертифікатів на право здійснення дій, пов"язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку

Внутрішній облік

тис.грн

 6 

 68 000 000,0

Обсяг зареєстрованих випусків цінних паперів

Внутрішній облік

шт.

 7 

 310,0

Кількість планових перевірок учасників фондового ринку

Внутрішній облік

од.

 8 

 4,0

Кількість укладених договорів на послуги з інформатизації

Внутрішній облік

од.

 9 

 2,0

Кількість цифрових каналів зв"язку для доступу до мережі Інтернет

Внутрішній облік

од.

 10 

 117 000,0

Кількість адміністративних данних та інформації від учасників ринку цінних паперів, поданих з ЕЦП

Внутрішній облік

якості

відс.

 1 

 100,0

Частка прийнятих законопроектів у загальній кількості розроблених

Розрахунково

відс.

 2 

 100,0

Рівень зареєстрованих в Міністерстві юстиції України нормативно-правових актів від кількості розроблених

Розрахунково

відс.

 3 

Частка виданих ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (виданих, переоформлених, виданих копій, дублікатів) у загальному обсязі звернень

Розрахунково

відс.

 4 

 100,0

Рівень коштів, що надійшли до бюджету за видачу сертифікатів на право здійснення дій, пов"язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, за ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (видані, переоформлені) від запланованого обсягу

Розрахунково

тис.грн.

 5 

 9 700,0

Обсяг державного мита, сплаченого за реєстрацію випусків цінних паперів

Внутрішній облік

3


відс.


 6 

 100,0

Рівень здійснених перевірок учасників ринку цінних паперів від запланованої кількості

Розрахунково

відс.

 7 

 61,0

Рівень виявлених порушень у загальній кількості перевірок учасників фондового ринку

Розрахунково

відс.

 8 

 100,0

Частка адміністративних данних та інформації від учасників ринку цінних паперів, поданих з ЕЦП, від загальної кількості поданих

Розрахунково

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткових коштів на 2016 рік призведе до унеможливлення :

- сплати судового збору в необхідних обсягах, результатом чого буде неналежне забезпечення процесуальних прав НКЦПФР (можливість звернення до суду з позовами, оскарження рішень суду в апеляційній та касаційній інстанціях), як сторони адміністративного процесу, і невиконання ст.6 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні";

- виконання Комісією у повному обсязі функції державного контролю на ринку цінних паперів (проведення перевірок фінансово-господарської діяльності професійних учасників ринку цінних паперів, саморегулівних організацій професійних учасників ринку цінних паперів, ревізії діяльності емітентів щодо стану корпоративного управління та здійснення операцій з розміщення та обігу цінних паперів);

- побудови комплексної системи захисту інформації у центральному апараті Комісії, що загрожує можливістю несанкціонованого доступу до інформації, яка є власністю держави та обробляється, передається, зберігається у центрі обробки даних. Недолліки щодо стану технічного захисту інформації в НКЦПФР, яка є власністю держави, та інформації з обмеженим доступом, вимоги щодо якої встановлені законом, були виявлені у ході комплексної перевірки, проведеної Державною службою спеціального зв"язку та захисту інформації України, та зафіксовані у акті від 29.03.2013 р.;

- впровадження програмного продукту з метою запровадження системи внутрішнього електронного документообігу та електронного архіву, призначеною для автоматизації процесів документообігу в Комісії, ведення електронного архіву, забезпечення обміну електронними документами з системами електронного діловоідства інших органів державної влади, учасників фондового ринку та іншими підприємствами, установами та організаціями, іноземними установами та міжнародними організаціями;

- придбання ліцензованого програмного забезпечення відповідно до Постанови КМУ від 19.10.2003 № 1433 "Про затвердження Порядку використання комп"ютерних програм в органах виконавчої влади;

- покращення ресурсного забезпечення діяльності Комісії з метою забезпечення виконання нею своїх функцій (придбання у необхідному обсязі марок та конвертів для відправки службової кореспонденції, проведення ремонту та технічного обслуговування комп"ютерної та офісної техніки, оплата інших комунальних послуг, пов"язаних з утриманням будинків);

- не виділення додаткових коштів у 2016 році може стати виключення держави України із членів IOSCO - Міжнародної організації комісій з цінних паперів.ВСЬОГО:

 40 987,3

 42 605,0

 49 576,8

 27 017,2

4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка