Бутрім олександр іванович оптимізація дистанційної променевої терапії в комплексному лікуванні гліальних пухлин головного мозку


Рис. 3. Ефективність лікування хворих з гліобластомою з використанням темозоломіду: 1 — ПВ, 2 — ЧВ, 3 — СРСкачати 388.76 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації26.04.2016
Розмір388.76 Kb.
#21633
ТипАвтореферат
1   2   3

Рис. 3. Ефективність лікування хворих з гліобластомою з використанням темозоломіду: 1 — ПВ, 2 — ЧВ, 3 — СР.
Загальна ефективність лікування при використанні у хворих з гліобластомою гідроксисечовини — 71%, метотрексату та фторафуру — 43%, без хіміотерапії — лише 29%.

Високою виявилася загальна ефективність комплексного лікування у хворих з астроцитомою ІІІ ст. ан. При використанні темозоломіду вона становила 100%, гідроксисечовини — 94%, ломустину — 92%, без хіміотерапії — тільки 50%, що, безперечно, свідчить про доцільність застосування при лікування ГП ІІІ ст. ан. хіміотерапевтичних засобів. За наявності у пацієнтів ГП ІІ ст. ан. відмінностей результатів лікування за критеріями МакДональда, незалежно від використаного хіміотерапевтичного засобу, не виявлено. Хіміопроменеве лікування було ефективним у неоперованих хворих: при призначенні темозоломіду загальна ефективність лікування склала 90%, гідроксисечовини — 95%, без хіміотерапії — лише 50%.

Об’єктивна оцінка ефективності проведеного променевого та хіміопроменевого лікування за критеріями МакДональда свідчить тільки про безпосередній ранній ефект терапії та не завжди співпадає з віддаленими результатами, що визначаються за строками загальної тривалості життя хворих і БП. Так, загальна ефективність лікування темозоломідом при анапластичних астроцитомах (ІІІ ст. ан.) за критеріями МакДональда досягає 100%, гідроксисечовиною — тільки 94%, тоді як БР незначно, але довший при застосуванні гідроксисечовини. Проте, всі основні критерії ефективності хіміопроменевого лікування, будь то загальна тривалість життя, або БП, або об’єктивні критерії за МакДональдом, переконливо свідчать про доцільність включення в алгоритм лікування ЗГПГМ сучасних хіміотерапевтичних засобів.

За результатами математичного аналізу встановлено, що перед початком лікування якість життя пацієнтів згідно ІК складала 52,7±0,4 балів (мінімально — 40, максимально — 70 балів), після лікування — 76,9±0,9 балів (максимально — 90 балів). На тлі дистанційної променевої терапії погіршилася якість життя лише одного хворого, що не дозволило виконати весь запланований курс лікування (рис. 4).

Рис. 4. Якість життя хворих згідно ІК до та після хіміопроменевого лікування.

ІК були значно вищим за радикального видалення пухлини — 82,6±1,1 балів, ніж у неоперованих хворих — 76,6±1,9 балів.

Відзначено, що хіміопрепарати суттєво не впливали на якість життя пацієнтів, не залежно від гістоструктури пухлини. Середній ІК у хворих з гліобластомою, які отримували хіміопроменеве лікування з застосуванням темозоломіду, був значно вищим після лікування — 76,4±9, 9 балів, ніж на його початку — 52,5±5,2 балів. При призначенні хворим гідроксисечовини та ломустину ІК дорівнював відповідно 48,5±6,9 і 67,1±17,0 та 43,3±5,8 і 70,0 балів. ІК при застосуванні метотрексату та фторафуру і у хворих, яким призначали тільки променеву терапію, становив відповідно 52,8±7,5 – 65,7±18,1 балів і 53,7±4,9 – 69,2±14,1 балів. У 10% пацієнтів цих двох груп відзначене погіршення якості життя. Аналогічні результати отримані за наявності астроцитоми ІІІ ст. ан. Використання ефективних хіміопрепаратів достовірно не впливало на якість життя хворих, тоді як після застосування тільки променевої терапії результати лікування були суперечливими. Перед початком лікування якість життя цих хворих була невисокою, в середньому 51,3±0,7 балів. Після лікування ІК підвищився до 71,3±1,8 балів, проте, у 21 пацієнта якість життя суттєво не покращилася, у одного хворого відзначене її погіршення. Тобто, при застосування тільки променевої терапії ІК наприкінці лікування був гіршим у порівнянні з таким при хіміопроменевому лікуванні, що можна пояснити меншим ефектом променевої терапії в чистому вигляді у порівнянні з хіміопроменевою терапією.

Таким чином, аналіз загальної тривалості життя, БП, якості життя хворих виявив, що променева терапія, посилена дією хіміотерапевтичного препарату, завдяки взаємному синергізму, покращує результати лікування у порівнянні з застосуванням тільки променевої терапії. Призначення хіміотерапії з радіомодифікуючою метою практично не впливає на кістковий мозок і клітинні показники крові.Лікувальний ефект при застосуванні радіопротектору Доновіту ВС. Доновіт ВС під час клінічного використання проявив себе як радіопротектор широкого спектру дії, що ефективно запобігає виникненню ранніх і пізніх місцевих променевих реакцій і загальнотоксичних проявів у вигляді гематологічних, печінкових, ниркових, серцевих порушень.

При комплексному застосуванні променевої та хіміотерапії в 16 випадках спостерігали лейко- та тромбоцитопенію, що потребувало тимчасового припинення лікування та медикаментозної корекції.

Під час комплексного лікування з застосуванням Доновіту ВС не виявлено суттєвих змін клітинного складу крові, як в процесі лікування, так і після його завершення. Різниця показників кількості еритроцитів на початку та в кінці лікування становила 0,011±0,04×1012/л, лейкоцитів — -0,5±0,3×109/л, лімфоцитів — 0,6±0,9×109/л.

Середня кількість тромбоцитів по закінченні хіміопроменевої терапії склала 218,5±3,90 тис. в 1 мл, мінімальна — 120 тис. в 1 мл. Тільки у 2 випадках спостерігали нетривалу лейкопенію, яка не потребувала медикаментозної корекції та не вплинула на строки проведення хіміопроменевої терапії. Випадків нефро-, кардіо- та гепатотоксичності не відзначено, тоді як у 19 (23,2%) хворих, які не отримували Доновіт ВС, такі ускладнення спостерігали (таблиця).

Призначення Доновіту ВС сприяло зменшенню кількості місцевих променевих реакцій. Тотальна алопеція відзначена у 17% хворих, які отримували Доновіт ВС і у 34% пацієнтів, яким препарат не призначали. У 18% пацієнтів, які не приймали Доновіт ВС, спостерігали ураження шкіри у вигляді еритеми, у хворих, які отримували препарат, таких променевих реакцій не було.

Таблиця 1Вплив Доновіту ВС на загальнотоксичні прояви


Токсичний вплив

Кількість хворих

Хіміопроменеве лікування

Хіміопроменеве лікування + Доновіт ВС

Гематотоксичніть

16

2

Нефротоксичність

6Кардіотоксичність

4Гепатотоксичність

9Всього

35

2

Відсутність загальнотоксичних порушень, значне зменшення місцевих променевих реакцій, безумовно, вплинули на якість життя хворих з ЗГПГМ, яким в комплексі лікування додатково призначали Доновіт ВС. Згідно отриманих даних, якість життя цих хворих підвищилася в середньому на 10 балів у порівнянні з такою пацієнтів, які не отримували Доновіт ВС, і, на відміну від останніх, погіршення якості життя при застосуванні Доновіту ВС практично не виникало.

При ЗГПГМ доведена ефективність схеми лікування, що включає різні за обсягом оперативні втручання, променеву терапію з урахуванням перитуморозного набряку в поєднанні з хіміотерапією з використаннмя темозоломіду та обов’язковим призначення Доновіту ВС з метою радіопротекції неураженої пухлиною тканини мозку. В результаті досягнуто збільшення загальної тривалості життя пацієнтів, підвищення ефективності лікування за критеріями МакДональда, зменшення вираженості місцевих променевих реакцій, гемато-, нефро-, кардіо-, гепатотоксичності хіміопроменевого лікування, складових ендоформного (апатичного) пострадіаційного психоорганічного синдрому у вигляді вогнищевої неврологічної симптоматики, змін особистості, негативної психопатологічної симптоматики, депресивних проявів та когнітивного дефіциту, що покращує якість життя хворого.

Запропонований спосіб променевої терапії при ЗГПГМ доцільно використовувати як самостійний (паліативний) метод, так і в комплексному лікуванні, оскільки тільки багатофакторний вплив на патологічне вогнище забезпечує максимально позитивний результат.ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення важливого для променевої діагностики та променевої терапії науково-практичного завдання — підвищення ефективності дистанційного променевого лікування високозлоякісних гліальних пухлин головного мозку шляхом оптимізації передпроменевої топометричної підготовки, використання радіомодифікаторів та радіопротектору Доновіт ВС для покрашення локального контролю та зменшення частоти променевих ускладнень. 1. При дистанційному опромінюванні планування лікування доцільно проводити за допомогою електронно-обчислювальної планувальної системи використовуючи дані МРТ, яка дозволяє з високою точністю визначити не тільки локалізацію (у 100% випадків), гістоструктуру та ст. ан. (у 87%) пухлини, але й має вирішальне значення у визначенні меж і геометричної форми перитуморозного набряку, що визначає радіотерапевтичний об’єм опромінювання. Для об’єктивного контролю результативності комплексного лікування цілком достатньо даних КТ, а для оцінки функціональної активності клітин пухлини — необхідне проведення ОФЕКТ.

 2. Застосування методики променевої терапії злоякісних гліальних пухлин головного мозку з урахуванням перитуморозного набряку достовірно покращилися результати лікування хворих у порівнянні з такими при застосуванні традиційних методик, середня тривалість життя збільшилася на 9,4 міс. Загальна тривалість життя у пацієнтів з гліобластомою становила 12,0±1,26 міс, безрецидивний період — 8,9±0,85 міс, тоді як у групі порівняння відповідно 8,1±1,24 і 6,4±1,23 міс.

 3. Комплекс лікування пацієнтів з гліомами ІІІ–ІV ст. ан. має включати: максимально радикальне хірургічне втручання, що достовірно підвищує загальну тривалість життя хворих (при тотальному видаленні гліобластоми медіана — 30 міс, при частковому — 17,9 міс) і покращує якість їх життя (ІК збільшується з 52,4 до 82 балів і з 53,9 до 78,7 балів відповідно), променеву терапію з обов’язковим лікувальним впливом на перитуморозний набряк, радіомодифікуючу терапію (темозоломід або гідроксисечовина) з подальшою ад’ювантною хіміотерапією з використанням алкілуючих цитостатиків, радіопротекторну терапію (Доновіт ВС). При гліомах ІІ ст. ан. застосування хіміотерапії не доцільне. Так, при використанні хіміотерапевтичних засобів середня тривалість життя хворих склала 52,2±7,28 міс, без хіміотерапії — 51,3±5,62 міс. У пацієнтів похилого віку хірургічне втручання в комплексі проведеної терапії достовірно не впливало на результат лікування. У осіб літнього віку доцільним є консервативне комплексне лікування (медіана тривалості життя оперованих хворих — 22,3 міс, неоперованих — 18,4 міс; ІК у оперованих пацієнтів збільшився з 54,4 до 68,9 балів, у неоперованих — відповідно з 52,4 до 70,8 балів).

 4. Комплексне лікування хворих з гліомами головного мозку з використанням тропних до тканини пухлин хіміопрепаратів: темозоломіду, гідроксисечовини та ломустину достовірно покращує його результати за наявності новоутворень високого ступеня злоякісності у порівнянні з таким при застосуванні лише променевої терапії. Найкращий лікувальний ефект при гліобластомах відзначений при застосуванні темозоломіду. Так, середня тривалість життя хворих з гліобластомою склала 26,9±2,8 міс, безрецидивний період — 21,2±3,1 міс, тоді як без використання хіміотерапії — відповідно 12,0±1,26 і 8,9±0,85 міс. При застосуванні темозоломіду практично відсутня загальнотоксична дія, про що свідчить суттєве покращення якості життя пацієнтів — підвищення ІК з 53,5 до 80,1 балів; без використання хіміотерапії ІК підвищився з 51,3 до 71,3 балів.

 5. Застосування в комплексній терапії у хворих з гліомами головного мозку препарату з радіопротекторною дією Доновіт ВС сприяє підвищенню ефективності лікування незалежно від ступеню злоякісності пухлин та обсягу оперативного втручання, суттєвому підвищенню якості життя (з ІК=53,8 до 82,8 балів в порівнянні з ІК=50,9 до 67 балів в контролі). Доновіт ВС на 32% (2=38,0 Р<0,001) зменшує частоту виникнення загальних і місцевих променевих реакцій і токсичних проявів.

 6. Прогностичними факторами, що достовірно впливають на загальну тривалість життя пацієнтів з гліомами головного мозку, є: гістологічний тип пухлини, рецидивуючий перебіг захворювання, відповідь новоутворення на комплексне лікування, обсяг оперативного втручання, використання цитостатичних хіміотерапевтичних засобів та препарату з радіопротекторною дією Доновіт ВС.


Практичні рекомендації

При вивченні нашої роботи ми прийшли до висновку, і пропонуємо наступні рекомендації:

1. При плануванні променевого лікування гліом головного мозку пріоритетним є виконання МРТ, за даними якої найбільш чітко визначається зона перитуморозного набряку. Для контролю результатів проведеного лікування гліом головного мозку цілком достатньо КТ, за допомогою якої при контрастуванні визначається розмір пухлинної тканини. Для визначення функціонального стану клітин новоутворення необхідне радіоізотопне дослідження (ОФЕКТ).

2. Для планування розмірів полів та об’єму опромінення при дистанційній променевій терапії у хворих з гліомами головного мозку з використанням гама-терапевтичних апаратів необхідно враховувати розміри та геометричну спрямованість перитуморозного набряку з метою підведення лікувальної дози не тільки до солідної частини новоутворення, але й до критичної субклінічної зони поширення пухлинного процесу.

3. Для покращення результатів лікування дистанційну променеву терапію необхідно поєднувати з цитостатичною хіміотерапією (в якості радіомодифікації) з застосуванням сучасних хіміопрепаратів, специфічних до гліом головного мозку. Найбільш виражений антибластичний ефект досягається при використанні препаратів з алкілуючим механізмом дії, яким притаманні радіомодифікуючі властивості (темозоломід).

4. Для покращення якості та тривалості життя хворих з гліомами головного мозку, подовження безрецидивного періоду, зменшення вираженості загальних і місцевих променевих реакцій доцільне застосування протипухлинного препарату рослинного походження з радіопротекторними властивостями — Доновіту ВС.

5. Променева терапія в поєднанні з антибластичною хіміотерапією та застосуванням радіопротектору Доновіту ВС має бути обов’язковою складовою комплексу лікувальних заходів при всіх злоякісних гліомах головного мозку, та рекомендується до використання в нейроонкологічних закладах України.

6. Рекомендована схема комплексного лікування гліом ІІІ–ІV ст. ан. включає: • оперативне втручання (бажано тотальне видалення пухлини);

 • дистанційну променеву терапію в два етапи РВД — 2 Гр., СВД 60 Гр, з 90% дозним залученням перитуморозного набряку;

 • радіомодифікуючу терапію темозоломідом в дозі 75мг/м2, гідроксисечовиною в дозі 1500 мг за одну годину до сеансу променевої терапії;

 • ад’ювантну хіміотерапію темозоломідом в дозі 200 мг/м2 протягом 5 днів до 6 курсів з 23-денним інтервалом. За неможливості застосування темозоломіду використовують інші алкілуючі хіміопрепарати (гідроксисечовину, ломустин);

 • радіопротекторну терапію Доновітом ВС в дозі 12,5 мкг на добу протягом 21 доби в інтервалі між етапами променевої терапії. В подальшому — за схемою «гірка» один раз на три місяці.


СПИСОК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Лекарственные растения в борьбе против рака / В.В. Собецкий, А.Я. Главацкий, М.П. А.И. Бутрим; глава ІІІ. Клинические наблюдения. — К.: Планета людей, 2004 — 95 с.

(Особистий внесок здобувача полягає у збиранні та аналізі даних літератури, підготовці монографії до друку).

 1. Лекарственные растения в борьбе против рака (издание переизданное и дополненное) / В.В. Собецкий, А.Я. Главацкий, А.И. Бутрим; глава ІІІ. Клинические наблюдения. — К.: Планета людей, 2006. — 107 с.

(Особистий внесок здобувача полягає у збиранні та аналізі даних літератури, підготовці видання до друку).

 1. Собецкий В.В. Лекарственные растения в борьбе против рака (издание переизданное и дополненное) / В.В. Собецкий, М.П. Бойчак, А.И. Бутрим. — К.: Планета людей, 2009. — 147 с.

(Особистий внесок здобувача полягає у збиранні та аналізі даних літератури, підготовці видання до друку).

 1. Бутрім О.І. Актуальні питання комплексного лікування гліальних пухлин головного мозку / О.І. Бутрім // Сучасні аспекти військової медицини. — 2009. — №14. — С.151–156.

(Особистий внесок дисертанта полягає у збиранні даних літератури, проведенні хіміопроменевого лікування у хворих з гліомами головного мозку, оцінці результатів, написання статті).

 1. Лучевая терапия злокачественных новообразований, показания и противопоказания [Г.В. Цвигун, В.В. Цветкова, А.И. Бутрим] // Сучасні аспекти військової медицини. — 2002. — №7. — С.160–162.

(Особистий внесок дисертанта полягає у збиранні даних літератури, участі у написанні статті).

 1. Результати лікування хворого з рецидивом анапластичної астроцитоми [Г.В. Цвігун О.І. Бутрім, В.В. Цвєткова] // Укр. радіолог. журн. — 2003. — №2. — С.88–89.

(Особистий внесок дисертанта полягає у збиранні даних літератури, оцінці результатів дистанційного опромінення у хворих з астроцитомами головного мозку, написанні статті).

 1. Системы планирования в лучевой терапии [О.І. Бутрім, В.В. Цвєткова, В.В. Новопашенная] // Сучасні аспекти військової медицини. — 2004. — №9. — С.72–75.

(Особистий внесок дисертанта полягає у збиранні даних літератури, оцінці результатів променевої терапії у хворих з пухлинами головного мозку, написанні статті).

 1. Бутрім О.І. Перший досвід застосування променевої терапії та темодалу при комбінованому лікуванні метастазів у головний мозок / О.І. Бутрім, В.В. Цвєткова, В.В. Новопашенная // Укр. радіолог. журн. — 2003. — №2. — С.157.

(Особистий внесок дисертанта полягає у збиранні даних літератури, оцінці результатів променевої терапії з застосуванням темодалу хворих з метастазами у головний мозок, написанні статті).

 1. Променева терапія в комплексному лікуванні злоякісних гліальних пухлин головного мозку. Стан та перспективи розвитку / О.І. Бутрім, Г.В. Цвігун, О.Я. Главацький // Укр. радіолог. журн. — 2004. — №2. — С.147–149.

(Особистий внесок дисертанта полягає у збиранні даних літератури, проведенні променевої терапії та оцінці її результатів у хворих з пухлинами головного мозку, написанні статті).

 1. Променева терапія в комплексному лікуванні гліальних пухлин головного мозку / О.І. Бутрім, Г.В. Цвігун, О.Я. Главацький // Променева діагностика і променева терапія. — 2005. — №3. — С.48–49.

(Особистий внесок дисертанта полягає у збиранні даних літератури, проведенні променевої терапії та оцінці її результатів у хворих з пухлинами головного мозку, написанні статті).

 1. Новий радіопротектор Доновіт ВС в профілактиці та лікуванні променевої хвороби / [О.І. Бутрім, О.Я. Главацький, Собецький] // Проблеми військової охорони здоров’я. Зб. наук. праць УВМА. — К.: УВМА. — 2005. — вип.13. — С.72–76 (інв. №842 — секретно).

(Особистий внесок дисертанта полягає у оцінці результатів клінічного використання препарату Доновіт ВС, написанні статті).

 1. Вплив іонізуючого випромінювання на ЦНС та фармакологічні аспекти по запобіганню її променевого ураження / О.І. Бутрім, О.Я. Главацький, В.В. Собецький // Проблеми військової охорони здоров’я. Зб. наук. праць УВМА. — К.: УВМА. — 2006. — вип.16. — С.72–76. (інв. №842 — секретно).

(Особистий внесок здобувача полягає у збиранні та аналізі даних літератури, підготовці видання до друку).

 1. Пат. №71391 Україна. МПК А61В17/00. Спосіб променевої терапії при лікуванні гліом головного мозку / О.І. Бутрім, О.Я. Главацький, В.В. Цвєткова, В.В. Новопашенная; заявник і патентовласник Інститут нейрохірургії імені академіка А.П.Ромоданова. — №71391А; опубл.15.11.2004 Бюл.№11.

(Особистий внесок дисертанта полягає у розробці способу променевої терапії).

 1. Рац. пропозиція Спосіб локального опромінення при комплексній терапії гліобластом / О.І. Бутрім №1720; заявл. Головний військово-медичний клінічний центр; опубл. 30.03.2004р.

 2. Рац. пропозиція Спосіб комбінованого лікування гліом головного мозку / О.І. Бутрім №1774; заявл Головний військово-медичний клінічний центр; опубл. 19.11.07р.

 3. Сучасні аспекти радіотерапії гліальних пухлин головного мозку / [О.І. Бутрім, О.Я. Главацький, В.В. Цвєткова, В.В. Новопашенная] // Матеріали X Конгресу світової федерації українських лікарських товариств (Чернівці–Київ–Чикаго, 26–28 серп. 2004 р.). — С.318.

(Особистий внесок дисертанта полягає у збиранні даних літератури, оцінці результатів променевої терапії у хворих з пухлинами головного мозку, написанні тез).

 1. Лучевая терапия в комплексном лечении глиальных опухолей головного мозга / А.И. Бутрим, Г.В. Цвигун, В.В. Цветкова А.Я. Главацкий // Материалы международной научно-практической конференции «Ведущий многопрофильный госпиталь страны: основные функции, достижения и направления развития». — М., 2006. — С.167–168.

(Особистий внесок дисертанта полягає у збиранні даних літератури, проведенні променевої терапії, оцінці її результатів у хворих з пухлинами головного мозку, написанні тез).

 1. Бутрим А.И. Лучевая терапия в комплексном лечении глиом головного мозга / А.И. Бутрим, А.Я. Главацкий // Материалы XVI пленума нейрохирургов России. — Екатеринбург, 2004. — С.102–103.

(Особистий внесок дисертанта полягає у збиранні даних літератури, оцінці результатів променевої терапії у хворих з пухлинами головного мозку, написанні статті).

 1. Новые подходы к радиотерапии глиальных опухолей головного мозга / [А.И. Бутрим, А.Я. Главацкий, В.В. Цветкова] // Материалы межрегиональной научно-практической конференции «Новые технологии в лечении опухолей центральной нервной системы». — Новосибирск, 2004. — С.5–6.

(Особистий внесок дисертанта полягає у збиранні даних літератури, застосуванні радіотерапії у хворих з гліальними пухлинами головного мозку, написанні статті).

 1. Результаты лечения олигодендроглиом лобно-каллезной локализации / А. Главацкий, С. Ромоданов, О. Бутрім // Материалы IV съезда нейрохирургов России. — М., 2006. — С.159.

(Особистий внесок дисертанта полягає у проведенні променевого лікування у хворих з пухлинами головного мозку, оцінці його результатів, написанні тез).

 1. Kozak O. Correction of the fields in boost irradiation and irradiation of recurrences of brain tumors with the aid of SPECT 99mTc-MIBI scintigraphy / O. Kozak, O. Butrim, L. Muzichenko // 18th International Congress on Anti Cancer Treatment. — Paris, 2007. — P.369.

(Особистий внесок дисертанта полягає у проведенні променевого лікування у хворих з пухлинами головного мозку, оцінці результатів комбінованого лікування).

 1. Clinico-morphologicol assessment of temozolomide treatment efficacy in gliomas localized within the frontal lobe and corpus callosum / [A. Glawatsky, A. Kulik, A. Butrim] // Pperspectives in central nervous system malignancies (PCNSM 3) (Warsaw, 30–31 March 2007). — Warsaw, 2007. — P.196.

(Особистий внесок дисертанта полягає у проведенні променевого лікування у хворих з пухлинами головного мозку, оцінці ефективності препарату темозоломід, написанні тез).

 1. Butrim O. Correction of the fields in boost irradiation and irradiation of recurrences of brain tumors with the aid of SPECT 99mTc-MIBI scintigraphy / O. Butrim, O. Kozak, V. Kozak // 3rd Malmo Conference on Medical Imaging. Optimization in X-Ray and Molecular Imaging. — Malmo, 2009.

(Особистий внесок дисертанта полягає у проведенні променевої терапії у хворих з пухлинами головного мозку, оцінці результатів комбінованого лікування).

 1. Butrim O. Comparison of radiotherapy only with operation plus radiotherapy in old patients with glioblastoma / O. Butrim, O. Kozak, V. Novopachennaya // 21st International Congress on anti-cancer treatment (Paris, 1–5 February, 2010). — Paris, 2010. — P.233.

(Особистий внесок дисертанта полягає у проведенні променевої терапії у хворих різного віку з пухлинами головного мозку, оцінці результатів комбінованого лікування).

 1. Butrim O. Study of Donovit (root of aconite) as immunomodulator in preclinical therapy in wistar mice with transplanted gliomas and preliminary clinical results / O. Butrim, O. Kozak, V. Sobeckij // 21st International Congress on anti-cancer treatment (Paris, 1–5 February, 2010). — Paris, 2010. — P.403.

(Особистий внесок дисертанта полягає у проведенні променевої терапії у хворих з пухлинами головного мозку, оцінці ефективності препарату доновіт, написанні тез).

 1. Butrim O. Comparison of conventional irradiation of glioblastomas and irradiation with the gap / O. Butrim, O. Kozak V. Novopachennaya // 21st International Congress on anti-cancer treatment (Paris, 1–5th February, 2010). – Paris, 2010. – P. 230.

(Особистий внесок дисертанта полягає у проведенні розщепленого курсу променевої терапії у хворих з гліобластомами головного мозку, оцінці результатів лікування).

 1. Butrim O. Reccurrence- free survival in patients with gliomas and imaging schedule of surveil-lance of tumor growth after the initial treatment / O. Butrim, O. Kozak, O. Trembach // 22nd International Congress on anti-cancer treatment (Paris, 1–4 February, 2011). — Paris, 2011. — P.168.

 2. Butrim O. Correlation between degree of gliomas regression and tumor control after external irradiation / O. Butrim, G. Zvigun, O. Kozak // 23nd International Congress on anti-cancer treatment (Paris, 31 January – 2 February, 2012). — Paris, 2012. — P.173.


Каталог: materialy
materialy -> Використання ікт у початковій школі
materialy -> 24 листопада 2011 року Частина 1 Київ 2011 ббк 74. 212 А 43 Рецензенти: Киричук О. В
materialy -> Г. Х. Андерсен. «Снігова королева»
materialy -> Державної служби зайнятості україни актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання незайнятого населення в умовах фінансово-економічної кризи
materialy -> Міропольська М. А., Капченко Л. М., Алєксєєва А. В., Савченко Н. В
materialy -> Каплій Олена Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін робоча програма
materialy -> Та професійного навчання населення
materialy -> Материалы конференции «Социальная реабилитация и поддержка инвалидов в Германии»
materialy -> Жеребцов Вілор Савелійович, викладач кафедри цивільно-правових дисциплін робоча програма
materialy -> Робоча програма навчальної дисципліни аграрне право галузь знань 0304 «Право» спеціальність 030401 «Правознавство»

Скачати 388.76 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал