Будуємо шлях до успіхуСкачати 136.28 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір136.28 Kb.
#544
Будуємо шлях до успіху

з досвіду роботи Долецької Т.Є.,

директора НКТЕЛ

Свого часу, коли довелося очолити щойно створений навчальний заклад - Новокаховський техніко-економічний ліцей, мене вразили мудрі вислови Генріха Форда: «Зібратися разом – це початок, залишитися разом – це прогрес, працювати разом – це успіх. Мій секрет успіху в умінні зрозуміти точку зору іншої людини і дивитися на речі і з його, і зі своєї точок зору». Вони стали своєрідним дороговказом у моїй майбутній управлінській діяльності, на шляху становлення директора ліцею, менеджера освіти у сучасному навчальному закладі.

Найголовнішим досягненням вважаю створення у 2000 році в місті Нова Каховка навчального закладу нового типу для забезпечення рівного доступу до якісної освіти учнівській молоді, сформування злагодженого колективу однодумців, спроможного вирішувати важливі завдання і високі вимоги Державного стандарту базової та загальної середньої освіти, задовольняти соціальне замовлення до освіти у нашому місті.

Створивши управлінську команду, ми визначили місію: створити умови для одержання школярами провінційного міста якісної освіти як запоруки навчання в кращих вищих навчальних закладах країни та світу і успішного життя загалом, а також створити умови для розвитку всіх дітей (обдарованих, звичайних, з особливими потребами) з урахуванням їх схильностей та здібностей, збереження особистості вихованця.

Сформулювали цілі діяльності ліцею: формувати інформаційний освітній простір ліцею для діагностування здібностей учнів та побудови індивідуальних програм розвитку; забезпечувати якісне навчання за фізико-математичним, біолого-хімічним, історичним профілями.

Адміністрація ліцею прагне засобами новітніх технологій і організаційними можливостями створити розуміння: в ліцеї – все для вчителя і учня, щоправда, для тих, хто хоче добре працювати і навчатися.

Щоб знати, що робити завтра, що робити протягом наступного навчального року й кількох навчальних років поспіль, треба вміти об’єктивно оцінити свою роботу вчора і сьогодні. Результати навчальних досягнень випускників (додаток 1) підтверджують правильність вибору напрямків та методів діяльності колективу ліцею, високий рівень професіоналізму вчителів; покращують імідж ліцею та підвищують інтерес до навчального закладу нових учнів та їх батьків; підвищують самооцінку ліцеїстів, учителів та адміністрації: «Добрий результат дає можливість бути впевненішим у собі, спонукає працювати краще» (додаток 2).

Проведення зовнішнього незалежного оцінювання в Україні надало можливість адміністрації ліцею впровадити моніторинг якості освіти у ліцеї, отримати достовірні і співставні дані про рівень навчання в інших навчальних закладах країни. У ЗНО беруть участь усі випускники ліцею. І, порівнявши результати за 5 років, приходимо до висновку, що більшість учнів показують достатній та високий рівень знань. Особливо пишаємось результатами випускників 2013 року: 200 балів з хімії отримав Яковенко Антон (учитель Курпієв С.Є.), 200 балів з фізики має Яковенко Артем (учитель Шевченко О.В.). І ще одна гордість - у 2012 - 2013 навчальному році 6 учнів закінчили ліцей з Золотою медаллю (додаток 3).

Одним із провідних завдань управління педагогічним процесом у техніко-економічному ліцеї є створення належних умов для подальшої адаптації випускників до умов навчання у вищих навчальних закладах (спарені уроки, високі вимоги, організація самоосвіти та самонавчання, орієнтування на кінцевий результат) та успішного вступу до ВНЗ. З 2008 року спостерігається позитивна динаміка щодо вступу випускників ліцею до вишів. Так, в 2008 році від загальної кількості випускників ліцею 87,8% вступили до інститутів, університетів, академій, а в 2013 році – 90,3%. Збільшується відсоток випускників, які навчаються за кошти бюджету: з 60,1% у 2008 році до 64% у 2013 році. Широкою є географія навчання: Київ, Дніпропетровськ, Харків, Одеса, Сімферополь, Полтава, Запоріжжя, Амстердам, Сідней, Варшава, Москва, Санкт-Петербург.Успіх рідко приходить сам по собі, його треба добиватися. У житті кожної людини бувають щасливі моменти, але дуже рідко, майже ніколи, це “готові для вжитку” подарунки долі, найчастіше — сприятливі можливості, які активна і цілеспрямована людина використовує з розумом. Що ж стосується навчального закладу, то запорукою успіху є раціональне управління організацією закладу (додаток 4). За В.А. Ясіним «Освітнє середовище – це система впливів і умов формування особистості, а також можливостей, які містяться в просторово-предметному оточенні». Динаміку розвитку навчального закладу можна прослідкувати у технологічних схемах освітнього простору ліцею у 2008 та у 2013 роках (додаток 5).

Упровадження профільного навчання допомагає ліцею позбутися необхідності навчати всіх однаково, зменшити перевантаження учнів, ураховуючи індивідуальні особливості. Ліцей був задуманий як профільний навчальний заклад (технічний та економічний профілі з 2000 року), тому на період впровадження профільного навчання (з 2008 року) колектив був готовий працювати по-новому і психологічно і інтелектуально (додаток 6). Лише в залежності від запитів учнів мінялися профілі: 2008 - математичний, історичний; 2012 – фізико-математичний, біолого-хімічний, історичний. Таким чином, створені умови для розвитку навчально-пізнавальних інтересів, нахилів, здібностей і потреб ліцеїстів, підготовка їх до навчання у вищому навчальному закладі за обраним фахом, до свідомого життєвого вибору.

Реалізація профільного навчання - це продовження якісної допрофільної підготовки, яка має розвивальний характер, забезпечується психолого-педагогічним супроводом, керується результатами моніторингу навчальних досягнень. Цей напрямок діяльності ліцею представлений двома кроками: факультатив «Абітурієнт» (7 клас) - вивчення рівня освітньої підготовки, інтересів, потреб, здібностей; допрофільна підготовка (8-9 клас) – професійна орієнтація учнів у виборі ними напрямку профільного навчання у старшій школі через поглиблене вивчення математики, курс за вибором «Розв’язування задач з фізики», факультативів з хімії, географії та креслення, гурток з історії.

Інформатизація та комп’ютеризація процесу управління навчальним закладом є вимогою сьогодення. Упровадження інформаційно-комунікативних технологій в управлінську діяльність та освітній процес поставило перед адміністрацією ліцею ряд завдань: придбати сучасне матеріально-технічне забезпечення; провести модернізацію комп’ютерної мережі; опанувати, встановити й налаштувати програмне забезпечення; підвищити комп’ютерну грамотність кадрів; зробити упровадження ІКТ у навчальний процес невід’ємною складовою сучасного уроку в ліцеї (додаток 7).

Впровадження програми «Курс: школа» надало можливість інформатизувати процес управління навчальним закладом: вести єдину базу даних ліцею, управляти шкільними процесами (поки частково), розраховувати навантаження вчителів, складати розклад занять, вести електронні журнали, генерувати звіти ЗНЗ-1, 83-РВК.

Діагностично-проектуючий комплекс «Універсал» використовується для діагностування здібностей учнів та побудови індивідуальних програм їхнього розвитку. Заступник директора з виховної роботи та психолог опановують роботу з комплексом для широкого використання його у навчально-виховному процесі.

Розуміючи необхідність мережевої взаємодії в управлінні навчальним процесом у ліцеї, підключилися до єдиної всеукраїнської безкоштовної освітньої мережі для вчителів, учнів та їхніх батьків «Щоденник». Проект надає можливість учителям використовувати новітні технології в процесі навчання і виховання, постійно підтримувати інтерес до свого предмета, при цьому перебувати в безперервному контакті з колегами, учнями та їхніми батьками.

Внутрішня мережа з підключенням до Інтернету та власна база даних «Документообіг» утворює комунікаційну систему, яка забезпечує обмін інформацією між адміністрацією навчального закладу, між ліцеєм та зовнішнім середовищем на високому організаційному рівні, з використанням сучасних інформаційних технологій.

«… створіть добрий клімат, забезпечте відповідне підгодовування і дайте можливість людям зростати самим по собі. Ось тоді вони вас здивують», - радить Макгрегор. На сьогоднішній день у ліцеї об’єдналась команда однодумців, вчителів, знаючих свій предмет, люблячих дітей і свою справу, небайдужих, творчих, здатних до саморозвитку, самомоніторингу та самокорекції з метою переходу на якісно новий рівень роботи. Це підтверджують дані порівняльного аналізу якості кадрового складу навчального закладу (додаток 8).

Методична робота є важливою складовою управлінської діяльності. З появою нової освітньої позиції до поняття компетенцій (компетентностей) і компетентнісного підходу виділено одну з ключових компетентностей – інформаційну. Піонерами в оволодінні інформаційно-комунікаційними технологіями та їх використанні у навчально-виховному процесі стали вчителі фізики Галушко Г.В та Шевченко О.В.. Георгій Вікторович, незважаючи на свій поважний вік, першим почав використовувати комп’ютер в навчальній діяльності, проводячи віртуальні лабораторні досліди та практикуми за програмами, створеними учнями ліцею. Оксана Вікторівна системно змінила підходи до методики викладання навчального предмету, і сьогодні більшість її уроків вирізняється не тільки досконалими презентаційними матеріалами. Вона активно використовує можливості комп’ютерних технологій при моделюванні фізичних процесів, апаратів чи явищ, використовує ІКТ при оцінюванні навчальних досягнень учнів та при проведенні позакласних виховних заходів.

На сьогоднішній день всі учителі володіють ІКТ-грамотністю, мають по декілька сертифікатів з різних курсів: Інтел «Навчання для майбутнього», тренер з курсу «Цифрові технології», курс «Цифрові технології», «Основи безпечної роботи з ІКТ», «Методика викладання спецкурсу «Основи баз даних»», «Microsoft Exel у профільному навчанні», «Основи комп’ютерних презентацій», тощо. Учителі активно використовують свої знання на практиці – проводять уроки з використанням мультимедійної техніки, готують звіти, спілкуються в мережі «Щоденник» з учнями та батьками; у конкурсах уроків з використанням ІКТ посіли перші місця вчителі фізики (Шевченко О.В.), математики (Жеребцова Л.Д.), хімії (Курпієв С.Є.), української мови та літератури (Заволока О.А., Величко Ю.М.).

Учителі ліцею не стоять осторонь важливого методичного заходу - Всеукраїнського конкурсу "Учитель року", який проводиться з метою виявлення та підтримки творчої праці вчителів, підвищення їх професійної майстерності, популяризації педагогічних здобутків. Результати за остання роки: «Учитель року – 2009» - фіналіст ІІ етапу (номінація «Інформатика»), «Учитель року – 2011» - учасник ІІ етапу (номінації «Історія», «Світова література»), «Учитель року – 2013» - фіналіст ІІ етапу (номінація «Фізика»).

Позитивним досвідом щиро ділимося з колегами. Ліцей є опорною школою міського методичного кабінету по роботі з обдарованою учнівською молоддю. На базі ліцею створений міський методичний ресурсний центр по роботі з обдарованими дітьми «Інтелект». У навчальному закладі постійно діють міські методичні професійні об’єднання вчителів: майстер-клас Жеребцової Л.Д. для вчителів математики «Проектно-технологічний підхід до викладання природничо-математичних дисциплін із застосуванням новітніх освітніх технологій»; семінар-практикум для вчителів інформатики «Розв’язування олімпіадних задач» та «Окремі розділи інформатики» під керівництвом Корєнєва В.В., керівника міського методичного об’єднання вчителів інформатики; творча група учителів світової літератури з проблеми аналізу художнього твору на уроках літератури під керівництвом Бобрової Е.А.; «Школа молодого класного керівника» під керівництвом Заволоки О.А.

На базі навчального закладу проведено міжрайонний науково-практичний семінар «Саморозвиток та самоосвіта вчителів математики в контексті профілізації школи»; міський семінар «Розвиток творчих здібностей учнів засобами мистецтва на уроках світової літератури»; семінар-тренінг «Використання ІКТ у процесі викладання української мови та літератури»; семінар заступників директорів з виховної роботи «Взаємодія ліцею і батьків як один із шляхів створення освітнього середовища»; семінар «Розвиток особистісних компетенцій в умовах використання ІКТ на уроках фізики»; міська науково-практична конференція «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті: простір партнерства» та інші.

Особливої уваги заслуговує діяльність учителя-легенди, учителя фізики Галушка Г.В. Георгій Вікторович разом з учнями технічного гуртка запропонував унікальний за своєю простотою та поліфункціональністю прилад (переможець міського і обласного конкурсу технічної творчості), який пройшов спеціальну експертизу та рекомендований Вченою радою Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів для використання в навчальній діяльності на уроках астрономії.. «Паспорт шкільного діючого приладу «Кутомір астрономічний» був надрукований збірнику Бібліотека «Учитель – учителю», випуск 3, 2010. А наукова робота Сташенка Олександра (учня Галушко Г.В.) «Фотоелектронний метод визначення прозорості середовища» для експрес-аналізу екологічного стану водоймищ Нової Каховки, разом з приладом-винаходом була представлена на IV Всеукраїнській виставці-конкурсі молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України» у НТУУ «КПІ» і нагороджена Дипломом у номінації «Технічна творчість та винахідництво».

Учитель Курпієв С.Є. став укладачем посібників з хімії для випускників «Оксиди», «Алкани» та апробує їх в навчальному закладі впродовж останніх чотирьох років.

Роботи вчителів ліцею можна прочитати у друкованих виданнях: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології як чинник оптимізації педагогічної теорії і практики», м. Херсон (Щербина Л.В.); Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Методологічні та методичні проблеми формування історичної пам’яті учнівської молоді», м Херсон (Толокньов І.В.); Матеріали обласних краєзнавчих читань «Роль топоніміки у дослідженні рідного краю», м. Херсон (Легка М.В.); видавнича група «Основа» (Учительський он-лайн журнал) «Формування особистості дитини і її самооцінка» та сценарій «Українські вечорниці» (Заволока О.А.). Розроблено методичні рекомендації: «Саморозвиток та самоосвіта вчителя математики в контексті профілізації школи» (Жеребцова Л.Д., Рибак Г.Ю., Іванова І.І.); «Педагогічні технології навчання географії» (Щербина Л.В.); «Формування навичок екологічної культури через призму природничих дисциплін» (Курпієв С.Є., Рибак Г.Ю., Щербина Л.В.).

Знаєш – це означає, що озброєний, тому з бажанням і цікавістю вивчаємо надбання фахівців. Учителі взяли участь у заходах Всеукраїнського та обласного рівнів: у вебінарах, присвячених запровадженню сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес; у науково-практичній конференції «Впровадження сучасних програм «Майкрасофт» у навчально-виховний процес закладів нового типу освіти України» у м. Київ (Долецька Т.Є., Корєнєв В.В.); у науково-практичному семінарі «Формування національної ідентичності через використання новітніх освітніх технологій в закладах нового типу України» у м. Заліщики, Тернопільської обл. (Заволока О.А., Легка М.В.); у науково-практичній конференції з міжнародною участю «Інноваційні освітні технології національно-патріотичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах та в позашкільній діяльності» у м. Херсон (Толокньов І.В.); у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології як чинник оптимізації педагогічної теорії і практики» у м. Херсон (Щербина Л.В.); у Всеукраїнській науково-методичній конференції «Методологічні та методичні проблеми формування історичної пам’яті учнівської молоді» у м. Херсон (Толокньов І.В.); у обласних краєзнавчих читаннях «Роль топоніміки у дослідженні рідного краю» у м. Херсон (Легка М.В.)

Навчання по-новому неможливе без сучасних засобів навчання. Коштів багато не буває. Їх навіть не буває достатньо. Тому в управлінні матеріально-технічним забезпеченням важливі пріоритети: література для адміністрації, учителів та учнів (періодичні видання, підручники, методична література); технічні засоби навчання (комп’ютери у 7 з 10 аудиторій, 3 мультимедійні проектори, активатор поверхні, електронний мікроскоп, 2 музичні центри, доступ до мережі Інтернет); створення комфортних умов для навчання учнів та роботи учителів (затишні сучасні аудиторії, холи, допоміжні приміщення) ; заохочення учнів та вчителів.

Створення ситуації успіху на уроці та в позаурочній діяльності – важлива умова формування творчої всебічно розвиненої особистості учня. В.О.Сухомлинський писав: "Дати дітям радість праці, радість успіху в навчанні, збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності — це перша заповідь виховання. Дитяча душа, як чистий аркуш паперу ... Записи на ньому роблять батьки, друзі, оточуючі. Та чи не найважливішими є записи, зроблені педагогом на чистому аркуші дитячої душі. І головними його гаслами в цій роботі повинні стати такі: "Допоможи! Не зашкодь!"

Щорічно учні ліцею беруть участь в предметних олімпіадах, демонструючи високий рівень підготовки та інтелектуальних здібностей. Показник участі та результативності в предметних олімпіадах на рівні міста у 2008 році - VIII місце, у 2013 - II місце.

З метою виявлення здібних учнів, їх підтримки та залучення до наукової роботи, самостійної роботи ліцеїстів щодо вивчення окремих предметів, а також для підготовки до навчання у вищих навчальних закладах створено та функціонує учнівське наукове товариство «Еврика». Перші кроки юні науковці роблять у літньому таборі для обдарованих: усі восьмикласники займаються у предметних секціях, слухають лекції, вчаться готувати реферати, пишуть перші наукові реферати з обраних предметів та захищають їх (додаток 9). У старших класах учні глибше занурюються у предмет, пишуть наукові роботи, виходять з нами на рівень міста та області. Тісно співпрацюємо з «Малою академією наук» Херсонської обласної ради. За останні п’ять років написано 24 науково-дослідницькі роботи з математики, фізики, історії, англійської філології, інформатики. З них на рівні міста - 14 призових місць, на рівні області 2 призових, 12 заохочувальних дипломів. Учні 8-го класу Білий А., Харченко В., Прийма С. у обласній експедиції «Вивчення біорізноманіття адвентивних та ендемічних життєвих форм у біосферному заповіднику Асканія Нова» посіли 2 місце.

Активною та результативною є участь учнів ліцею у Всеукраїнських та Міжнародних інтелектуальних конкурсах: «Кенгуру» (учасників 262, добрий і відмінний результат 158); «Левеня» (учасників 159, добрий та відмінний результат 80); «Бобер» (учасників 45, добрий та відмінний результат 29); «Геліантус» (учасників 41, добрий та відмінний результат 22); «Соняшник» (учасників 78, добрий та відмінний результат 21); «Грінвіч» (учасників 50). В порівнянні з 2008 роком спостерігається підвищення масовості (кількість учасників зросла на 75-80%) та результативності (кількість призерів зросла на 45-50%).  

Творчі конкурси сприяють мобілізації творчих здібностей у кожної дитини. Не  зважаючи на зайняте місце, дитина вчиться змагатися, переконувати своєю творчістю, доводити власну думку оточуючим, тобто всебічно розвиватися. Здобутки наших учнів на конкурсах за останній рік: науково-технічної творчості «Наш пошук і творчість тобі, Україно» (5 переможців, кращі роботи були представлені в Києві на виставці науково-технічної творчості учнівської молоді), малюнків «Моєму місту – 60»(1) та «Акварелі райдуги»(1), майстрів художнього читання «Наша земля – Україна» (1), галерея кімнатних рослин (1), декоративно-ужиткового мистецтва (5), фотоаматорів «Моя Україно!» (5), рефератів «Жили-були хлопчик і дівчинка, і вони хтіли зробити світ кращим» (1) «Букет замість ялинки» (1); спортивні змагання (призові місця): волейбол (10), футбол (18), баскетбол (10), легка атлетика (2), крос (3).

Основною ланкою у становленні дитячого колективу є учнівське врядування з Міністерствами «Освіти і науки», «Преси і реклами», «Милосердя», «Здоров’я і спорту», «Культури», «Дисципліни і порядку», «Інженерного забезпечення», яке уособлює демократичну та самодіяльну атмосферу, захищає й забезпечує права всіх ліцеїстів, сприяє формуванню громадянськості, організаторських якостей, допомагає в проведенні різноманітних заходів, виступає їх ініціатором (додаток  10).

Зосередженням цінностей, стійких норм, поглядів, принципів життя та діяльності, ідей, які виникли всередині ліцею і продукують зразки поведінки співробітників, є корпоративна культура. На наочному рівні - це вимоги до ділового класичного стилю одягу; правила поведінки, які записані в «Золотих правилах ліцеїста»; свій прапор, герб, емблема, гімн ліцею та кожного класу окремо; церемонія посвяти у ліцеїсти. Крім того, важливими є цінності, які не помітні сторонньому: манера спілкування між учителями, учнями, розуміння всіма членами колективу призначення навчального закладу, доброзичливий психологічний клімат, повага один до одного, любов до навчального закладу. Але суттю корпоративної культури ліцею, цінностями, які керують поведінкою і рішеннями людей на підсвідомому рівні, є переконання в тому, що все в навчальному закладі для учня і учителя; найсвятіший процес – це вільне спілкування дорослої людини з дитиною, яка намагається зрозуміти дорослий світ і знайти в ньому своє достойне місце.

Колектив ліцею спрямований на продуктивну діяльність, вірить у майбутнє свого навчального закладу і готовий до спільної праці. Адже немає більш могутньої сили, яка рухає організацію до досконалості й довгострокового успіху, ніж привабливе, гідне й досконале майбутнє. А ми впевнені, що у ліцею майбутнє є!ЗАВІТАЙТЕ ДО ЛІЦЕЮ!

ЗАВЖДИ РАДІ БАЧИТИ ВАС!
Каталог: download -> version
version -> Екологічне право україни: сучасний етап вступ
version -> Конспект лекцій для студентів спеціальностей
version -> Дидактика як галузь педагогіки, її виникнення і розвиток
version -> Про особливості діяльності практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів в 2001-2002 навчальному році
version -> «Система роботи класного керівника з формування правового світогляду та культури учнівської молоді»
version -> Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
version -> Діагностика готовності дітей до школи
version -> Методичні рекомендації щодо формування позитивних мотивів навчання; Об’єкт вивчення Позитивні мотиви в навчанні молодших школярів

Скачати 136.28 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка