«Будова електронних оболонок атомів елементів І-ІІІ періодів.»Скачати 89.29 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір89.29 Kb.
Урок хімії 8 клас.

Розділ Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Мендєлєєва. Будова атома.

Тема: «Будова електронних оболонок атомів елементів І-ІІІ періодів.»

Мета: розширити уявлення учнів про будову атома, навчитися складати електронні та графічні формули для елементів І-ІІІ періодів, прогнозувати валентність хімічного елемента за будовою атома, формувати навички визначати електронну будову атома за його положенням у періодичній системі, розвивати хімічну мову, логічне мислення, виховувати матеріалістичну свідомість.

Обладнання: мультимедійна установка, програмно – методичний комплекс навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів «Хімія. 9 клас.»

Тип уроку: комбінований

І. Організаційний етап. Вітання з класом перевірка готовності учнів до уроку.

ІІ. Перевірка знань

Фронтальна бесіда(4 хвилини)

1.Що вивчає хімія?

2. Що таке речовина?

2.Що є найменшою електронейтральною частинкою речовини?

3. Яку будову має атом?

4.Що таке хімічний елемент?

5.Яка кількість елементів відома сьогодні?

6.Від чого залежать властивості хімічного елемента?

7.Хто довів залежність властивостей елемента від величини атомної маси?

8.Сформуюйте періодичний закон?

9.Чому періодичний закон вважають основним законом природи?

10. Як ви розумієте наступі слова:

Другго ничего в природе нет.

Ни здесь, ни там, в космических глубинах,

Все – от песчинок малых до планет –

Из элементов состоит единых.

(С. Щипачев Читая Менделеева)

Учні приходять до висновку, що ми і все, що нас оточує складається із елементів. Це свідчить про єдність органічного та неорганічного світу.

11. Що є графічним зображенням періодичної системи?

Учитель: Із періодичної системи ми отримуємо значну інформацію про елемент, властивості простих та складних речовин, які утворює цей елемент. За допомогою гри «Укажіть елемент» перевіряємо уміння користуватися періодичною системою.

Гра «Укажіть елемент» (8 хвилин)

1. Порядковий номер елемента 13.

2. Заряд ядра атома + 20.

3.Відносна атомна маса елемента 52.

4.Загальна кількість електронів у атомі 15.

5.У ядрі цього атома 21 протон.

6.Елемент ІІ періоду V групи.

7. Радіоактивний елемент VІІ періоду ІІ групи головної підгрупи.

8. Елемент ІІ групи, атом якого має 2 енергетичні рівні.

9.Сума протонів та нейтронів у атомі цього єлемента =24.

10. Сума протонів та нейтронів у атомі цього єлемента =48.

11.Хімічний елемент входить до складу сульфатної кислоти, мешкає в ІІІ періоді VІ групі.

12. Заряд ядра атома + 17.

13. Кількість електронів у атомі 25.

14.Елемент, що відповідає за міцність кісток людини. Його відносна атомна масса = 40.

15.У ядрі атома 29 протонів.

16.Загальна кількість електронів у атомі 7.

17.Нуклонне число в атомі елемента 65.

18.Існування цього елемента передбачив і описав його властивості Д.І.Менделєєв. Елемент знаходиться в ІVперіоді ІІІ групі головній підгрупі.

19. Хімічний елемент ІV періоду VІІІ групи побічної підгрупи, що входить до складу крові людини.

Учитель: Ви добре справились із грою, яка була свого роду розминкою перед тестовим контролем на виконання якого відводиться 7 хвилин.

Тестовий контроль: 7 хвилин.

1. Частину простору в атомі, де перебування електрона наймовірніше називають:

а) орбітою; б) орбіталлю; в) енергетичним рівнем; г) енергетичним підрівнем

2. Орбіталі, що мають сферичну форму називають

а) S – орбіталями; б) p – орбіталями; в) d – орбіталями; г) f – орбіталями.

3. Електрони, що перебувають на p – орбіта лі називають:

а) s – електронами; б) p – електронами; в) d – електронами; г) f – електронами

4. На другому енергетичному рівні максимально можуть розміщуватися

а) 2 електрони; б) 4 електрони; в) 8 електронів; г) 18 електронів

5. Другий енергетичний рівень складається з підрівнів

а) s; б) s, p; в) s, p, d; г) s, p, d, f

6. На p підрівні максимально можна розмістити

а) 2 електрони; б) 6 електронів; в) 8 електронів; г) 10 електронів

7. Кількість енергетичних рівнів у атомі відповідає

а) номеру группи, в якій розміщений елемент; б) номеру періода; в) порядковому номеру елемента

8. Елементом III періоду IV групи є

а) Al; б) Si; в) P; г) Ga

9. Елементом, атом якого містить 16 електронів є

а) S; б) P; в) B; г) C

10. Елементом у атомі якого сума протонів і нейтронів дорівнює 20 є

а)K; б)Ca; в)Ar; г)Nе

Перевірка тестового контролю ( на екрані відповіді, учні перевіряють та виставляють оцінку)ІІІ. Актуалізація опорних знань.

1.Нам відомо, що електрони в атомі розміщуються на енергетичних рінях (енергетичних оболонках). Пригадайте, як визначити максимальну кількість електронів на енергетичному рівні? (на дошці записується формула)

2.Чи всі енергетичні рівні мають декілька підрівнів?(на дошці замальовується опорна схема із зазначенням енергетичних рівнів, підрівнів, максимальної кількості електронів на енергетичних рівнях )

ІV. Мотивація навчальної діяльності.

Ми вже маємо уявлення про особливості руху електронів у атомі, ознайомилися з характеристикою деяких орбіталей, з’ясували, що таке спін електрона, навчилися розпізнавати s та p електрони за формою їх орбіталей. Сьогодні ми навчимося розташовувати електрони за орбіталями навколо ядра у елементів І – ІІІ періодів, навчимося прогнозувати валентність елемента за кількістю електронів на зовнішньому енергетичному рівні, установимо залежність між номером періода та кількістю енергетичних рівнів у атомі елемента.V. Вивчення нового матеріалу.

Учитель: Усе в навколишньому світі прагне перейти в стан із найменшою енергією.

Електрони в атомі розміщуються так, щоб їх енергія була мінімальною. Розглянемо, як заповнюють електрони енергетичні рівні та підрівні у елементів І-ІІІ періодів. Для кращого запам’ятовування скористаємось алгоритмом.

Алгоритм складання електронної формули:

1.Визначаємо кількість електронів за протонним числом (порядковим номером).

2.Визначаємо кількість енергетичних рівнів за номером періода.

3.Визначаємо максимальну кількість електронів на енергетичних рівнях за формулою N (max) e = 2n2

4.Памятаємо, що на одній орбіталі одночасно може знаходитись не більше 2-х електронів.

Учитель: Назвіть елементи І періоду

Атом елемента з порядковим номером №1. Гідроген.

Визначте який заряд ядра у атома Гідрогену?

Скільки електронів у атомі Гідрогену?

Навколо позитивно зарядженого ядра рухається 1 електрон, що розташований на 1(першому енергетичному рівні).

Проілюструємо вище сказане електронною формулою. З цією метою запишемо символ хімічного елемента, у лівому нижньому куточку позначимо його порядковий номер 1Н

Номер енергетичного рівня позначимо цифрою 1.

На першому енергетичному рівні можуть перебувати тільки s електрони. Такий електрон у Гідрогену один. Тож електронна формула має наступний вигляд: 1Н 1s1 . Записуємо графічну формулу.Завдання: Складіть електронну та графічну формули для атома Гелію (робота учня біля дошки).

Перегляд фрагменту фільму. Урок № 13.Демонстрація заповнення енергетичних рівнів у атомів Н та Не

Учитель: У атомі елемента Літію з порядковим номером 3 – електронів також 3.

На першому енергетичному рівні розмістяться 2 електрони, а 1 електрон переходить на 2-й енергетичний рівень, який складається із двох підрівнів( s та р). На цьому рівні є 4 квартири, яку ж із них займе третій електрон?(Ту де його енергія буде найменшою – 2 s).

Перегляд фрагменту фільму. Урок № 13.Демонстрація заповнення енергетичних рівнів у атома Літію.

Висновок: У атома Літію електрони розташовуються на двох енергетичних рівнях – перший рівень внутрішній, а другий рівень – зовнішній. Електрони, розміщені на зовнішньому енергетичному рівні називають ЗОВНІШНІМИ.

У періодичній системі застосовують скорочений запис електронної формули …2 s1. (Записується номер зовнішнього енергетичного рівня та електрони на ньому).

Завдання: проаналізуйте кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні у Літію, його валентність та номер групи.

Учні приходять до висновку, що кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні у атомі вказує на можливе значення валентності елемента та відповідає номеру групи.

Складаючи електронно-графічні формули для інших елементів ІІ періоду слід пам’ятати, що при наявності вільних «квартир» електрони заселяють їх спочатку по одному, а потім(у випадку коли не всі розселились) починають підселятись до іншого електрона з протилежним спіном.

Перегляд фрагменту фільму. Урок № 13.

Наводимо приклади електронно-графічних формул Ве, В.

Завдання: Чи співпадають номер групи, кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні та валентність у атомах Ве та В.

Завдання Складіть електронно-графічну формулу для атома Карбона

6С 1s2 2 s2 2p2

Яку валентність може проявляти Карбон?

Учні пригадують, що карбон у своїх сполуках проявляє валентність ІV та ІІ. Причину цього явища будемо розглядати на наступному уроці.

Завдання: скласти електронно - графічні формули для Оксисену і Флору (2 учні працюють біля дошки).

Для перевірки демонструється фрагменту уроку № 13.Заповнення енергетичних рівнів у атомів Оксисену та Флору.Завдання: самостійно скласти електронно - графічну формулу для Неону

Для перевірки демонструється фрагменту уроку № 13.Заповнення енергетичних рівнів у атома Неону.Завдання: Назвати елементи ІІІ періоду.

В атомі елемента № 11 Натрію починається заповнення 3-го енергетичного рівня. На ньому з’являється 1 s електрон (записується електронно-графічна формула).

Яку валентність на вашу думку може проявляти атом Натрію? Назвіть номер періоду в якому знаходиться Натрій. Порахуйте кількість енергетичних рівнів у атомі Натрію. Чи є, на ваш погляд, якась залежність?

Учні переконуються, що кількість енергетичних рівнів у атомі збігається із номером періоду, де міститься елемент.

Перегляд фрагменту фільму. Урок № 13.Демонстрація заповнення енергетичних рівнів у атомів Алюмінію.

Завдання: самостійно скласти електронно - графічну формулу для атома Фосфору.

Для перевірки демонструється фрагменту уроку № 13.Заповнення енергетичних рівнів у атома Фосфора.VІ. Закріплення.

Тестовий контроль за програмно – методичним комплексом навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів «Хімія. 9 клас.». Урок № 13.

Чому ми навчиися сьогодні на уроці?

(Визначати електоронно-графічну формулу для елементів І-ІІІ періодів;

Прогнозувати моживу валентність елемента;

Визначати кількість енергетичних рівнів у атомі елемента за його пооженням у періодичній системі.)

VІІ. Підсумок. Аналіз роботи учнів. Виставлення оцінок.

Користуючись листком для самооцінювання, діти оцінюють за трибальною системою рівень своїх знань з питань, що розглядались на уроці:

зміст

Кількість балів

(від 1 до 3)1.

Я знаю будову атома
2.

Я вмію складати електронно-графічні формули елементів І-ІІІ періодів
3.

Я вмію визначати за електронною формулою хімічний елемент
4.

Я вмію визначати за електронною формулою можливу валентність хімічного елемента

Аналіз листів самооцінювання дасть можливість виявити, що саме діти не засвоїли та ліквідувати прогалини на наступному уроці

VІІІ.Домашнє завдання:

Вивчити параграф 26, складіть електронно-графічну формулу для елементів із порядковими номерами 17 та 18.Учням, що претендують на оцінку високого рівня, пояснити з позиції розміщення електронів у атомі інертність благородних газів.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка