Бриндюк Ганна Петрівна викладач економічно-правових дисциплін, спеціаліст вищої категорії. Електронний навчально-методичний посібникСторінка7/40
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   40

3.2. Грошові витрати підприємства


Програма
Грошові витрати підприємства. Групи витрат: на відтворення основних фондів, соціально-культурні заходи, операційні витрати, витрати на виробництво та реалізацію продукції (товарів, робіт, послуг). їх зміст і структура. Прямі та непрямі витратити. Виробнича та повна собівартість продукції (товарів, робіт, послуг). Кошторис витрат на виробництво та реалізацію продукції (товарів, робіт, послуг). Залишки нереалізованої продукції та їх визначення.

Прочитайте


Л-1 с. 99 - 107 , Л-2 с.85 - 104, ЕП

Методичні вказівки

При вивченні даної теми необхідно засвоїти , що в процесі своєї діяльності підприємство здійснює матеріальні та грошові витрати. Залежно від ролі, яку вони відіграють у процесі відтворення, їх поділяють на три групи: 1. Витрати, пов'язані з основною діяльністю підприємства; 2. Витрати, пов'язані з інвестиційною діяльністю; 3. Витрати на соціальний розвиток колективу. Найбільшу питому вагу у загальному обсязі витрат підприємства мають витрати на виробництво.

Розрізняють витрати економічні та бухгалтерські. Поняття "економічні витрати" є загальноприйнятим, бухгалтерські — обчислюються на практиці для визначення реальної суми фактично здійснених витрат, оподаткованого прибутку тощо.

При плануванні, обліку та аналізі витрати класифікують за різними ознаками. Основними з них є: ступінь однорідності, економічна роль у формуванні собівартості, спосіб обчислення на окремі види продукції, зв'язок з обсягом виробництва, час виникнення та обчислення.

Залежно від ступеня однорідності витрати поділяються на прості (елементні) та комплексні. За економічною роллю у формуванні собівартості продукції витрати поділяють на основні та накладні. За способом обчислення на окремі види продукції витрати поділяються на прямі та непрямі.

Зверніть увагу, що собівартість продукції (робіт, послуг) - це виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства на їх виробництво (виконання).

Витрати на виробництво продукції утворюють виробничу собівартість.

Витрати виробництва, що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг), групуються за такими елементами: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація основних фондів і нематеріальних активів, інші витрати.

При вивченні даної теми з’ясуйте, що включають до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг).

Зверніть увагу, що порядок розроблення кошторису виробництва може бути різним, залежно від розміру підприємства, стану його інформаційної бази та стадії планування. На стадії прогнозування величини витрат кошторис виробництва можна складати коригуванням фактичних витрат за минулий період.d:\картинки\много\animated\j0254501.gif«Зверніть увагу». Для вивчення теми можна скористатися рекомендованою літературою, інформаційним матеріалом даного електронного посібника (Розділ 4) та додатками електронного посібника (Розділ 12).

j0283618 «Виконайте вправу самостійно, та запишіть порядок дій»:
Завдання1: Дати відповіді на запитання:

   • Собівартість продукції (робіт, послуг) – це?

   • Перелічіть витрати які можна відносити на собівартість:

   • Які витрати, що включаються у собівартість , регулюються державою через визначення нормативів відрахувань?

   • Відповідно з С(П) БО, собівартість складається - ?


Завдання 2. Накресліть схему виробничої собівартості.

Завдання 3. Накресліть схему витрат пов’язаних з операційною діяльністю, які не включаються до виробничою собівартості реалізованої продукції.
Питання для самоконтролю:

d:\натали\фінанси підприємств\картинки по фінансам\вопрос с долларом.jpeg Перевірити засвоєння теоретичного матеріалу за допомогою тестів по темі 3.2. (Розділ 7. Електронного посібника)

Зміст Зміст

4. ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства.


Програма

Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства.

Роль та місце прибутку в економіці і фінансах підприємства. Формування прибутку від звичайної діяльності. Балансовий прибуток і його склад. Відмінність балансового прибутку від оподаткованого доходу підприємства. Процес керування прибутком.

Прочитайте


Л-1 с. 116 - 134 , Л-2 с.85 - 103, ЕП

Методичні вказівки

При вивченні даної теми необхідно засвоїти, що прибуток - це результативних показник, що характеризує кінцеві підсумки роботи підприємства за звітний період.

Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються сумою отриманого прибутку і рівнем рентабельності. Чим вищий показник прибутку тим стійкіший фінансовий стан підприємства.

В нормативних актах визначення доходу пов’язане із принципами нарахування та відповідності доходів і витрат.

Прибуток як економічна категорія виконує наступні функції : функція ваги ефективності спільного виробництва; стимулююча функція.

Визначення суми прибутку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) має певні особливості залежно від сфери діяльності суб'єкта господарювання: виробничої сфери, торгівлі, сфери послуг.

На підприємствах виробничої сфери можуть бути використані три методи розрахунку прибутку від реалізації продукції: прямого розрахунку, за показником витрат на одну гривню продукції, економічний (аналітичний) метод.

Економічний (аналітичний) метод може використовуватися для розрахунку прибутку від випуску (реалізації) продукції. Він відрізняється від інших методів розрахунку прибутку тим, що дає змогу визначити не тільки загальну суму прибутку, а й вплив на неї зміни окремих чинників: обсягу виробництва (реалізації) продукції; собівартості продукції; рівня оптових цін і рентабельності продукції; асортименту та якості продукції.d:\картинки\много\animated\j0254501.gif«Зверніть увагу». Для вивчення теми можна скористатися рекомендованою літературою, інформаційним матеріалом даного електронного посібника (Розділ 4) та додатками електронного посібника (Розділ 12).

j0283618 «Виконайте вправу самостійно, та запишіть порядок дій»:

Завдання 1. За даними ТОВ «Мрія» на поточний рік визначити валовий прибуток від реалізації основних видів продукції рослинництва.

Таблиця1. Вихідні даніВиди продукції

Реалізація за прогнозом,

т


Середня

ціна 1т,


грн.


Собівартість 1т,

грн.


Пшениця (зерно)

620

630

380

Цукрові буряки (коренеплоди)

3400

340

180

Таблиця 2. РОЗРАХУНОК ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ

на________________ 201_ рік.

Види продукції

Код

Реалізація, т

Середня ціна 1т, грн..

Собівартість 1т, грн.

Чистий доход від реалізації, тис. грн..

Сума

ПДВ, тис. грн..Доход від реалізації,

тис. грн..Собівартість всього,

тис. грн.Валовий прибуток, тис. грн.

Рентабельність, %
3

2

3

4

5=7- 6

6=7/(6)

7= 2*3

8= 2*4

9=5-8

10=(9/8)*100

Разом:

Питання для самоконтролю:

d:\натали\фінанси підприємств\картинки по фінансам\вопрос с долларом.jpeg Перевірити засвоєння теоретичного матеріалу за допомогою тестів по темі 4.1. (Розділ 7. Електронного посібника)

Зміст Зміст1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   40


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка