Бриндюк Ганна Петрівна викладач економічно-правових дисциплін, спеціаліст вищої категорії. Електронний навчально-методичний посібникСторінка4/40
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40

3. Перелік методичних рекомендацій щодо вивчення тем дисципліни

 1. ВСТУП. СУТНІСТЬ, ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОСНОВИ ЇХ ОРГАНІЗАЦІЇ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВ

  1. Суть і значення грошових розрахунків. Способи і форми розрахунків

  2. Організація безготівкових розрахунків і за готівку, вимоги до їх проведення, сфера їх використання
 1. ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВ

  1. Економічна характеристика, склад і класифікація грошових надходжень підприємств

  2. Грошові витрати підприємства
 1. ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

  1. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства

  2. Планування прибутку на підприємстві
 1. ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

  1. Необхідність податків, їх функції

  2. Збори і цільові відрахування суб’єктів господарювання

  3. Штрафні санкції за порушення чинного законодавства щодо оподаткування підприємств
 1. КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
 1. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

  1. Майно підприємства. Джерела формування майна підприємства. Склад і структура необоротних активів підприємства

  2. Капітальні вкладення по відтворенню основних фондів. Інвестиції
 1. ОБОРОТНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА, ЇХ ОРГАНІЗАЦІЯ, НОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

  1. Сутність оборотних засобів. Визначення потреби в оборотних засобах

  2. Економічний метод обчислення потреби в оборотних засобах і його використання. Показники ефективності використання власних коштів
 1. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ

  1. Фінансове планування як процес визначення потреб підприємства у фінансових ресурсах, прогнозування їх надходжень

  2. Зміст та структура фінансового плану підприємства

  3. Зміст оперативного фінансового плану надходжень коштів і платежів
 1. ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА. ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ

  1. Економічна сутність кризи в розвитку підприємства. Фінансова санація підприємства

  2. Аналіз фінансового та техніко-економічного стану підприємства та її значення

  3. Суть фінансової стійкості підприємства та її значення. Система показників фінансової стійкості

Зміст

Методичні рекомендації щодо вивчення тем дисципліни

1. ВСТУП. СУТНІСТЬ, ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОСНОВИ ЇХ ОРГАНІЗАЦІЇ


Програма
Предмет і завдання курсу "Фінанси підприємств". Загальна характеристика змісту основних тем, інформацїйно - методичне забезпечення.

Особливості вивчення курсу, зв'язок з іншими навчальними дисциплінами. Значення курсу для підготовки спеціалістів до праці умовах ринку.

Характеристика підприємства як самостійного господарчого суб'єкта.

Поняття, суть і місце фінансів підприємств у фінансовій системі. Функції фінансів як внутрішня властивість і форма прояву їх сутності. Місце фінансів підприємства у фінансовій системі України. Фінансовий механізм підприємства і його структура.

Зміст і завдання фінансової роботи на підприємствах.

Склад та структура фінансових ресурсів підприємства. Джерела формування фінансових ресурсів підприємства та напрями їх використання. Власні позикові та залучені кошти та напрями їх використання.

Прочитайте
Л–1 Дем’яненко М.Я., Левченко Н.М., Шевчик В.П., Пилявець В.М., Макарець С.М. Фінанси підприємств, навчальний посібник. – К.,2007, с. 3-10, 18-37

Л–2 Кірейцев Г.Г., Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002, с 3-32

Методичні вказівки

При вивченні даної теми необхідно засвоїти, що фінанси підприємств, будучи частиною загальної системи фінансів, відображають процес утворення, розподілу і використання доходів на підприємствах різних галузей народного господарства і тісно пов'язані з підприємництвом, тому що підприємство є формою підприємницької діяльності.

Предметом дисципліни "Фінанси підприємств" є грошові відносини, які виникають в процесі господарської діяльності підприємств і пов'язані з формуванням власних і залучених коштів, їх використанням на фінансування витрат і інвестицій підприємства, утворенням і розподілом отриманого прибутку.

Організація фінансів підприємств здійснюється за такими принципами:

плановість; фінансове співвідношення строків; взаємозалежність фінансових показників; гнучкість; мінімізація фінансових витрат; раціональність; фінансова стійкість.

Виділяють дві ключові функції фінансів підприємств: розподільчу і контрольну.

Для цілей ефективного використання фінансових ресурсів підприємства та з метою реалізації процесу управління фінансами підприємств застосовується фінансовий механізм.

При вивченні теми необхідно визначити зміст і завдання фінансової роботи на підприємствах, склад та структуру фінансових ресурсів підприємства.d:\картинки\много\animated\j0254501.gif«Зверніть увагу». Для вивчення теми можна скористатися рекомендованою літературою, інформаційним матеріалом даного електронного посібника (Розділ 4) та додатками електронного посібника (Розділ 12).

j0283618 «Виконайте вправу самостійно, та запишіть порядок дій»:

1. Заповнити схему « Необхідні умови ефективного функціонування фінансів».Необхідні умови ефективного функціонування фінансів


2. Побудувати структурно-логічну схему «Складові фінансового механізму»

3. Дописати речення:

- Аудит - це незалежний платний фінансовий контроль, а також…

- Виробнича і комерційна діяльність підприємств може забезпечуватися…

- Завданнями фінансової служби підприємства є:...
Питання для самоконтролю:

d:\натали\фінанси підприємств\картинки по фінансам\вопрос с долларом.jpeg Перевірити засвоєння теоретичного матеріалу за допомогою тестів електронного посібника по темі 1. (Розділ 7.)
Зміст Зміст

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВ1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка