Бриндюк Ганна Петрівна викладач економічно-правових дисциплін, спеціаліст вищої категорії. Електронний навчально-методичний посібникСторінка38/40
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.94 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40

8. Варіанти класної контрольної роботи

Варіант 1.


1. Поняття, суть і місце фінансів підприємств у фінансовій системі. Функції фінансів як внутрішня властивість і форма прояву їх сутності.

2. Тест.1. Фінанси підприємств – це:

1.1. Процес утворення, розподілу і використання доходів на підприємствах різних галузей народного господарства і тісно пов’язані з підприємництвом;

1.2. Відносини розподілу, безпосередньо пов’язані з формуванням і використанням грошових доходів і фондів;

1.3. Процес утворення і використання витрат сільськогосподарських підприємств.2. В яких формах виступає капітал?

2.1. В грошовій і товарній формі;

2.2. В товарній і виробничій формі;

2.3. В грошовій, товарній і виробничій формах.3. За якими принципами здійснюється організація фінансів підприємств?

3.1. Плановість, гнучкість, фінансова стійкість;

3.2. Фінансове співвідношення строків, взаємозалежність фінансових показників;

3.3. Раціональність, мінімізація фінансових витрат.4. Які виділяють функції фінансів підприємств?

4.1. Фінансове і кредитне планування;

4.2. Розподільча і контрольна;

4.3. Розрахункова із службовцями і розрахункова з бюджетом і банками.5. Джерела фінансування підприємств поділяються на:

5.1. Основні і додаткові;

5.2. Власні і залучені;

5.3. Внутрішні і зовнішні.6. Безготівкові розрахунки – це:

6.1. Перерахування певної суми коштів із рахунків платників на рахунки одержувачів коштів;

6.2. Перерахування фізичними особами готівки в касу банку з каси підприємства;

6.3. Перерахування банками з дорученнями підприємств і фізичних осіб коштів, внесених ними готівкою в касу банку, на рахунки одержувачів коштів.7. За якими формами розрахункових документів здійснюються банком безготівкові розрахунки?

7.1. Платіжними дорученнями, платіжними вимогами-дорученнями, акредитивами;

7.2. Інкасовими дорученнями, векселями, чеками;

7.3. Прибутковим касовим ордером, авансовим звітом, видатковим касовим ордером.8. Платіжне доручення – це:

8.1. Розрахунковий документ, який містить усне доручення платника банку, котрий його обслуговує, про списання зі свого рахунка зазначеної суми коштів та її перерахування на рахунок одержувача;

8.2. Розрахунковий документ, який містить письмове доручення платника банку, котрий його обслуговує, про списання зі свого рахунка зазначеної суми коштів та її перерахування на рахунок одержувача;

8.3. Розрахунковий документ, який містить усне або письмове доручення платника банку, котрий його обслуговує, про списання зі свого рахунка зазначеної суми коштів та її перерахування на рахунок одержувача.9. Грошові потоки підприємств за їх джерелами можна поділити:

9.1. Внутрішні і зовнішні;

9.2. Власні і позикові;

9.3. Основні і додаткові.10. Ліквідність – це?

10.1. Оздоровлення фінансового стану підприємства через здійснення системи заходів для попередження його банкрутства чи конкурентоспроможності;

10.2. Фінансова неспроможність підприємства-боржника, встановлена судом нездатність платити по своїх боргових зобов’язаннях;

10.3. Здатність підприємства вчасно погасити свої боргові зобов’язання; залежить від розміру заборгованості, від обсягу ліквідних засобів.


Задача.

Визначити щомісячний платіж земельного податку.Умова: ТОВ «Мрія» належить торговельний павільйон, що займає 1230м2. Ставка земельного податку 3,36 коп. за 1 м2 (грошова оцінка землі не проводилась). Зміст

Варіант 2.

1. Суть і значення грошових розрахунків. Способи і форми розрахунків. Види рахунків, що відкриваються підприємствами.


2. Тест.

1. Виручка від реалізації – це:

1.1. Фінансова категорія, яка виражає відносини між керівником і підлеглими;

1.2. Фінансова категорія, яка виражає грошові відносини між постачальниками та споживачами товару;

1.3. Фінансова категорія, яка виражає відносини між підприємством і банком.2. На які види поділяється діяльність підприємств в умовах ринкових відносин?

2.1. Звичайна діяльність;

2.2. Надзвичайна діяльність;

2.3 Фінансова діяльність.3. Які фактори впливають на величину виручки в сфері виробництва?

3.1. Обсяг виробництва, кількість продукції, асортимент продукції, ритмічність випуску;

3.2 Ритмічність відвантаження, своєчасне оформлення транспортних і розрахункових документів, строку документообігу, форми розрахунків, рівень ціни;

3.3.Порушення строків договорів постачальниками ТМЦ, недоліки у роботі транспорту, несвоєчасна оплата продукції покупцями.4. Які фактори впливають на величину виручки, яка не залежить від діяльності?

4.1. Обсяг виробництва, кількість продукції, асортимент продукції, ритмічність випуску;

4.2. Ритмічність відвантаження, своєчасне оформлення транспортних і розрахункових документів, строку документообігу, форми розрахунків, рівень ціни;

4.3. Порушення строків договорів постачальниками ТМЦ, недоліки у роботі транспорту, несвоєчасна оплата продукції покупцями.5. Які фактори впливають на величину виручки в сфері обігу?

5.1. Обсяг виробництва, кількість продукції, асортимент продукції, ритмічність випуску;

5.2. Ритмічність відвантаження, своєчасне оформлення транспортних і розрахункових документів, строку документообігу, форми розрахунків, рівень ціни;

5.3. Порушення строків договорів постачальниками ТМЦ, недоліки у роботі транспорту, несвоєчасна оплата продукції покупцями.6. За способом встановлення ціни поділяються на :

6.1. Оптові, регульовані, вільні;

6.2. Фіксовані, регульовані, вільні;

6.3. Оптові, роздрібні.7. Які методи застосовують при визначенні моменту реалізації?

7.1. Метод нарахування

7.2 Касовий метод;

7.3 Касовий метод і метод нарахування.8. Як визначити планову виручку від реалізації методом прямого рахунку, де (В – виручка від реалізації; Ц – ціна реалізованої продукції; К – кількість реалізованої продукції; З1 – залишки готової продукції на початок планового періоду в цінах реалізації; З2 - залишки готової продукції на кінець планового періоду в цінах реалізації; Т – випуск товарної продукції в плановому періоді) ?

8.1. В = Ц х К;

8.2. В = З1 + Т – З2 ;

8.3. В = Ц х Т.9. Що таке податки?

9.1. це обов’язкові платежі, які встановлюються державою з метою формування централізованих фінансових ресурсів.

9.2. це необов’язкові платежі, які встановлюються державою з метою формування централізованих фінансових ресурсів.

9.3. Правильної відповіді немає10. В яких формах можуть існувати обов’язкові платежі?

10.1. цільові відрахування, податки;

10.2. податки,плата за ресурси;

10.3. податки, плата за ресурси, цільові відрахування.


Задача.

Сільськогосподарське підприємство «Слава» продало на базарі 30 голів птиці по 42 грн. Визначити суму виручки від реалізації, суму ПДВ. Гроші з каси внесені на поточний рахунок в банку. Визначити, по якому документу будуть внесені гроші в банк? ЗмістВаріант 3.

1. Організація безготівкових розрахунків, вимоги до їх проведення, сфера використання. Розрахунки платіжними дорученнями. Розрахунки платіжними вимогами - дорученнями.


2. Тест.

1. Види непрямих податків:

1.1. ввізне (імпортне)мито, акцизний збір, податок на додану вартість;

1.2. акцизний збір, податок на додану вартість;

1.3. податок на прибуток, ввізне (імпортне)мито, акцизний збір.2. Які непрямі податки встановлюються у вигляді надбавок до цін або тарифів:

2.1. податок на прибуток; комунальний податок.

2.2. податок на додану вартість; акцизний збір;

2.3. податок з доходів фізичних осіб; податок на додану вартість.3. Об’єктом обкладення ПДВ в Україні за ставкою 20% є:

3.1. вартість проданої продукції;

3.2. вартість вивезеної з території України продукції;

3.3. вартість ввезених товарів на територію України;4. Об’єктом оподаткування акцизним збором в Україні є:

4.1. обороти з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів;

4.2. вартість підакцизної продукції,що експортується;

4.3. митна вартість продукції,яка імпортується в межах бартерних операцій;5. Об’єктом обкладення податком на прибуток на території України є:

5.1. валовий прибуток підприємства;

5.2. чистий дохід підприємства;

5.3. правильної відповіді немає.6. Підставою для включення ПДВ до податкового кредиту є:

6.1. податкова накладна;

6.2. товарна - транспортна накладна;

6.3. рахунок фактура.7. До загальнодержавних податків та інших обов’язкових платежів відносять:

7.1. Податок на прибуток підприємства, акцизний збір;

7.2. Ринковий збір, збір на паркування автотранспорту;

7.3. рентні платежі.8. До місцевих податків та інший обов’язкових платежів відносять:

8.1. Податок на рекламу, ринковий збір;

8.2. Державне мито;

8.3. Готельний збір.9. Кредит – це:

9.1. Позичковий капітал банку у грошовій формі, що передається у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, платності та цільового характеру використання;

9.2. Передача кредитором позичкової вартості позичальнику для використання на умовах поверненості та інтересах суспільних потреб;

9.3. Надання товарів, послуг або коштів в обмін на обіцянку сплати в майбутньому.10. За якими принципами банківські заклади видають кредити?

10.1. Поворотність, терміновість, платність;

10.2. Забезпеченість, цільовий характер;

10.3. Терміновість, платність, цільовий характер.


Задача.

На підставі даних розрахувати суму податкового кредиту, суму податкового зобов'язання та суму платежу до бюджету.


Умова: Протягом травня господарство придбало комбікорм на суму 697 грн. (сума з ПДВ), оплатило авто послуги на суму 637грн (сума з ПДВ), реалізувало жито на суму 720 грн., (сума з ПДВ), реалізувало озиму пшеницю – 1390 кг. по ціні 0,65 грн. за 1кг. (без ПДВ).

ЗмістВаріант 4.1. Роль кредитів у фінансовій діяльності підприємств. Основні принципи кредитування. Оформлення підприємством кредиту в банку.
2.Тест.

1. Види банківського кредиту за термінами повороту наданої позики:

1.1. Короткотермінові, середньотермінові, довготермінові;

1.2. Короткотермінові, довготермінові;

1.3. Середньотермінові, довготермінові.2. Оборотні активи – це?

2.1. Активи, що призначені для використання протягом або більше одного року;

2.2. Це грошові кошти та їх еквіваленти, які не обмежені у використанні, а також інші активи, що призначені для реалізації або споживання протягом операційного циклу чи протягом 12 місяців з дати складання балансу;

2.3. Це грошові кошти та їх еквіваленти, які не обмежені у використанні, а також інші активи, що призначені для реалізації або споживання протягом операційного циклу чи протягом або більше одного року.3. Необоротні активи – це?

3.1. Активи, що призначені для використання протягом або більше одного року;

3.2. Це грошові кошти та їх еквіваленти, які не обмежені у використанні, а також інші активи, що призначені для реалізації або споживання протягом операційного циклу чи протягом 12 місяців з дати складання балансу;

3.3. Це грошові кошти та їх еквіваленти, які не обмежені у використанні, а також інші активи, що призначені для реалізації або споживання протягом операційного циклу чи протягом або більше одного року.4. Складовими необоротних активів є - ?

4.1. Основні засоби;

4.2. Інші необоротні активи;

4.3. Основні засоби, інші необоротні активи, нематеріальні активи.5. Відтворення необоротних активів – це?

5.1. Процес постійного їх оновлення;

5.2.Процес постійного їх зношення;

5.3. Процес постійного оновлення і зношення.6. Як визначається чиста балансова вартість ?

6.1. Це фактична собівартість об’єкта основних засобів або інша його оцінка, відображена у фінансовій звітності замість фактичної вартості за вирахуванням ліквідаційної вартості;

6.2. Визначається як сума, за якою об’єкт основних засобів обліковується на балансі підприємства за вирахуванням суми накопиченої амортизації;

6.3. Визначається як чиста сума, яку підприємство розраховує отримувати за об’єкт основних засобів у кінці періоду використання, що передбачений, за вирахуванням очікуваних витрат на ліквідацію цього об’єкта.7. Вартість, що амортизується – це?

7.1. Це фактична собівартість об’єкта основних засобів або інша його оцінка, відображена у фінансовій звітності замість фактичної вартості за вирахуванням ліквідаційної вартості;

7.2. Визначається як сума, за якою об’єкт основних засобів обліковується на балансі підприємства за вирахуванням суми накопиченої амортизації;

7.3. Визначається як чиста сума, яку підприємство розраховує отримувати за об’єкт основних засобів у кінці періоду використання, що передбачений, за вирахуванням очікуваних витрат на ліквідацію цього об’єкта.8. Ліквідаційна вартість – це?

8.1. Це фактична собівартість об’єкта основних засобів або інша його оцінка, відображена у фінансовій звітності замість фактичної вартості за вирахуванням ліквідаційної вартості;

8.2. Визначається як сума, за якою об’єкт основних засобів обліковується на балансі підприємства за вирахуванням суми накопиченої амортизації;

8.3. Визначається як чиста сума, яку підприємство розраховує отримувати за об’єкт основних засобів у кінці періоду використання, що передбачений, за вирахуванням очікуваних витрат на ліквідацію цього об’єкта.9. Справедлива вартість – це?

9.1. Сума , за якою актив може бути обміняний під час здійснення угоди між компетентними, обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами;

9.2. сума, за якою об’єкт основних засобів обліковується на балансі підприємства за вирахуванням суми накопиченої амортизації;

9.3. сума, яку підприємство розраховує отримувати за об’єкт основних засобів у кінці періоду використання, що передбачений, за вирахуванням очікуваних витрат на ліквідацію цього об’єкта.10. Капітальні інвестиції – це?

10.1. Це сукупність доходів на відтворення і поліпшення якісного стану основних засобів;

10.2. Це сукупність витрат на відтворення і поліпшення якісного стану основних засобів;

10.3. Це сукупність доходів і витрат на відтворення і поліпшення якісного стану основних засобів;


Задача.

Визначити ціну реалізації продукції, якщо виручка від реалізації продукції 400 тис. грн., собівартість реалізованої продукції 470тис.грн., кількість реалізованої продукції 600 т.

Зміст


Варіант 5.1. Сутність оборотних засобів. Склад, структура оборотних засобів підприємства. Організація та розміщення оборотних засобів.
2. Тест.

1. Що таке амортизація?

1.1. Це систематичний розподіл вартості основних засобів протягом 1 кварталу;

1.2. Це систематичний розподіл вартості основних засобів протягом 1 року;

1.3. Це систематичний розподіл вартості основних засобів протягом строку їх корисного використання;2. Знос об’єкта – це?

2.1. Це сума амортизації з початку його корисного використання;

2.2. Це різниця амортизації з початку його корисного використання;

2.3. Правильної відповіді не має.3. Фінансове планування – це:

3.1. процес фінансового аналізу виробничого підприємства;

3.2. сукупність методів та заходів із прогнозування діяльності підприємства;

3.3. процес узгодження фінансових ресурсів за джерелами формувань та напрямками їх використання в обсягах і часі;4. Баланс доходів і видатків підприємства – це:

4.1. поточний фінансовий план;

4.2. оперативний фінансовий план;

4.3. перспективний фінансовий план;5. Фінансовий аналіз – це ?

5.1. процес дослідження фінансового стану та основних результатів фінансово-господарської діяльності підприємства з метою виявлення резервів підвищення його ринкової вартості та ефективності розвитку;

5.2. рівень збалансованості окремих структурних елементів активів та капіталу підприємства, а також рівень ефективності їх використання;

5.3. економічна категорія, яка відображає фінансові відносини суб’єкта господарювання та його здатність фінансувати свою діяльність у певному періоді.6. Які фактори можуть обумовити фінансову кризу на підприємстві?

6.1. Зовнішні;

6.2. Внутрішні;

6.3. Зовнішні і внутрішні.7. Фінансова санація – це?

7.1. Оздоровлення фінансового стану підприємства через здійснення системи заходів для попередження його банкрутства чи конкурентоспроможності;

7.2. Фінансова неспроможність підприємства-боржника, встановлена судом нездатність платити по своїх боргових зобов’язаннях;

7.3. Здатність підприємства вчасно погасити свої боргові зобов’язання; залежить від розміру заборгованості, від обсягу ліквідних засобів.8. Ліквідність – це?

8.1. Оздоровлення фінансового стану підприємства через здійснення системи заходів для попередження його банкрутства чи конкурентоспроможності;

8.2. Фінансова неспроможність підприємства-боржника, встановлена судом нездатність платити по своїх боргових зобов’язаннях;

8.3. Здатність підприємства вчасно погасити свої боргові зобов’язання; залежить від розміру заборгованості, від обсягу ліквідних засобів.9. Банкрутство – це?

9.1. Оздоровлення фінансового стану підприємства через здійснення системи заходів для попередження його банкрутства чи конкурентоспроможності;

9.2. Фінансова неспроможність підприємства-боржника, встановлена судом нездатність платити по своїх боргових зобов’язаннях;

9.3. Здатність підприємства вчасно погасити свої боргові зобов’язання; залежить від розміру заборгованості, від обсягу ліквідних засобів.10. Що таке податки?

10.1. це обов’язкові платежі, які встановлюються державою з метою формування централізованих фінансових ресурсів.

10.2. це необов’язкові платежі, які встановлюються державою з метою формування централізованих фінансових ресурсів.

10.3. Правильної відповіді немає3. Задача.

На підставі вихідних даних визначити фінансові результати, прибуток, чистий прибуток по господарству.Умова: дохід від реалізації продукції - 58 тис. грн.;

податок на додану вартість - 3,9 тис. грн.;

собівартість реалізованої продукції - 23 тис. грн.;

адміністративні витрати - 3,2 тис. грн.. Зміст1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка