Бриндюк Ганна Петрівна викладач економічно-правових дисциплін, спеціаліст вищої категорії. Електронний навчально-методичний посібникСторінка37/40
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.94 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40

6. Теми індивідуальних робітd:\картинки\ежедневник и ручка.gif
1. Грошові надходження та витрати підприємства (Реферат)

2. Оборотні засоби підприємства (Реферат)

3. Необоротні засоби підприємства (Реферат)

4. Кредитування підприємств (Реферат)

Критерії написання реферату:
Під час написання реферату за обраною темою, зверніть увагу на те, що реферат повинен містити:


 • Титульний лист

 • Зміст

 • Вступну частину

 • Основну частину

 • Висновок

 • Використану літератураd:\картинки\много\animated\j0254501.gif Зразок титульного листа

Зміст
Зразок титульного листа
Міністерство аграрної політики та продовольства України

ВП «Старобільський технікум ЛНАУ»

Реферат

на тему: «Кредитування підприємств»

з дисципліни «Фінанси підприємств»

спеціальності 5.03060101 «Організація виробництва»

Виконав (ла) студент (ка)

____ курсу _____ групи:

____________________(П.І.Б.)

Перевірив викладач:Лозенко Н.А.

2013


Зміст Зміст
7. Перелік тестів за темами
 1. ВСТУП. СУТНІСТЬ, ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОСНОВИ ЇХ ОРГАНІЗАЦІЇ
 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВ

  1. Суть і значення грошових розрахунків. Способи і форми розрахунків

  2. Організація безготівкових розрахунків і за готівку, вимоги до їх проведення, сфера їх використання
 1. ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВ

  1. Економічна характеристика, склад і класифікація грошових надходжень підприємств

  2. Грошові витрати підприємства
 1. ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

  1. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства

  2. Планування прибутку на підприємстві
 1. ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

  1. Необхідність податків, їх функції

  2. Збори і цільові відрахування суб’єктів господарювання

  3. Штрафні санкції за порушення чинного законодавства щодо оподаткування підприємств
 1. КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
 1. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

  1. Майно підприємства. Джерела формування майна підприємства. Склад і структура необоротних активів підприємства

  2. Капітальні вкладення по відтворенню основних фондів. Інвестиції
 1. ОБОРОТНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА, ЇХ ОРГАНІЗАЦІЯ, НОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

  1. Сутність оборотних засобів. Визначення потреби в оборотних засобах

  2. Економічний метод обчислення потреби в оборотних засобах і його використання. Показники ефективності використання власних коштів
 1. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ

  1. Фінансове планування як процес визначення потреб підприємства у фінансових ресурсах, прогнозування їх надходжень

  2. Зміст та структура фінансового плану підприємства

  3. Зміст оперативного фінансового плану надходжень коштів і платежів
 1. ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА. ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ
  1. Економічна сутність кризи в розвитку підприємства. Фінансова санація підприємства

  2. Аналіз фінансового та техніко-економічного стану підприємства та її значення

  3. Суть фінансової стійкості підприємства та її значення. Система показників фінансової стійкості

ЗмістТести за темами

1. Вступ. Сутність і значення, організація фінансів підприємств та основи їх організації.1.1. Фінанси підприємств – це:

1.1.1. система натуральних відносин, що виникають в процесі розподілу і перерозподілу виручки та прибутку господарського суб’єкта;

1.1.2. система грошових відносин, що виникають в процесі розподілу і перерозподілу виручки та прибутку господарського суб’єкта

1.1.3. система абсолютних відносин, що виникають в процесі розподілу і перерозподілу виручки та прибутку господарського суб’єкта1.2. Організація фінансів здійснюється за принципами:

1.2.1. плановість, фінансове співвідношення строків;

1.2.2. взаємозалежність фінансових показників, гнучкість, мінімізація, витрат;

1.2.3. раціональність, фінансова стійкість1.3. Функції фінансів підприємств:

1.3.1. Нагромаджу вальна та організаційна;

1.3.2. Розподільча та контролююча;

1.3.3. Виробнича і реалізаційна1.4. Фінансовий контроль – це:

1.4.1. перевірка соціально уповноваженим органом форм і змісту фінансових відносин та порядку здійснення фінансової діяльності;

1.4.2. ведення господарської діяльності та порядку здійснення фінансової діяльності;

1.4.3. ведення фінансової діяльності на підприємстві для забезпечення платіжної дисципліни1.5. Види фінансового контролю:

1.5.1. державний;

1.5.2. незалежний;

1.5.3.внутрішньогосподарський1.6. Фінансовий механізм – це:

1.6.1. сукупність методів реалізації економічних інтересів шляхом фінансового впливу на соціально-економічний розвиток підприємства;

1.6.2. сукупність методів реалізації економічних інтересів шляхом фінансового впливу на соціально-економічний розвиток підприємства;

1.6.3. перевірка соціально уповноваженим органом форм і змісту фінансових відносин та порядку здійснення фінансової діяльності1.7. Система фінансових індикаторів включає:

1.7.1. фінансові категорії, фінансові показники;

1.7.2. фінансові показники, фінансові коефіцієнти;

1.7.3. фінансові категорії, фінансові показники, фінансові коефіцієнти1.8. Фінансова робота включає в себе:

1.8.1. Планування і організацію фінансів підприємств;

1.8.2. Облік, контроль і аналіз фінансових ресурсів;

1.8.3. Стимулювання кінцевих результатів виробництва1.9. Функції фінансової служби підприємства:

1.9.1. фінансово-кредитне планування;

1.9.2. розрахунки з робітниками, бюджетом, банками, постачальниками і підрядними організаціями;

1.9.3. контроль та забезпечення правового, нормативного та інформаційного забезпечення1.10. Фінансові показники:

1.10.1. характеризують кількісну сторону фінансових відносин;

1.10.2. виконують оцінюючу функцію фінансової діяльності;

1.10.3. відображають наукову абстракцію реальних економічних відносин


ЗмістЗмістТема 2.1. Суть і значення грошових розрахунків. Способи і форми розрахунків2.1.1. За економічною сутністю грошові розрахунки поділяються на такі групи:

2.1.1.1. платежі, що забезпечують процес виробництва;

2.1.1.2. платежі з виконання фінансових зобов’язань;

2.1.1.3. погашення кредитів і сплата відповідних відсотків2.1.2. Грошові розрахунки можуть виступати у формі:

2.1.2.1. натуральній і готівковій;

2.1.2.2. товарній і валовій;

2.1.2.3. грошовій і безготівковій2.1.3. В Україні застосовують методи визначення надходжень від продажу продукції:

2.1.3.1. прямий, укрупнений;

2.1.3.2. касовий, нарахування;

2.1.3.3. монографічний, балансовий2.1.4. Безготівкові розрахунки можуть виступати у таких формах:

2.1.4.1. розрахунки за товарними операціями;

2.1.4.2. розрахунки за нетоварними операціями;

2.1.4.3. правильної відповіді немає2.1.5. Види рахунків, що відкриваються підприємствами в банках:

2.1.5.1. індивідуальні, колективні, кредитні;

2.1.5.2. позичкові, поточні, депозитні;

2.1.5.3. депозитні, колективні, лізингові2.1.6. Для відкриття поточного рахунку підприємства у національній валюті подають у банк такі документи:

2.1.6.1. заява про відкриття рахунка;

2.1.6.2.копія про державну реєстрацію

2.1.6.3.копію про створення підприємства;

2.1.6.4.копію медичної довідки ф. О86-У;

2.1.6.5.копію Статуту підприємства;

2.1.6.6.картку зі зразками підписів відповідних осіб;

2.1.6.7. паспорт головного бухгалтера;

2.1.6.8. копію документа про взяття на податковий облік;

2.1.6.9. копію про реєстрацію в Пенсійному фонді

ЗмістЗміст

Тема 2.2. Організація безготівкових розрахунків і за готівку, вимоги до їх проведення, сфера їх використання2.2.1. Платіжне доручення – це:

2.2.1.1. – усне доручення власника рахунка перерахувати відповідну суму зі свого рахунка на рахунок отримувача коштів;

2.2.1.2. – письмове доручення власника рахунка перераховувати відповідну суму зі свого рахунка на рахунок отримувача коштів;

2.2.1.3. – письмове розпорядження керівника банку отримувачу на перерахунок коштів на рахунок банку.2.2.2. Розрахунки платіжними вимогами – дорученнями можуть бути:

2.2.2.1. з акцентом;

2.2.2.2. без акценту;

2.2.2.3. з акцентом і без акценту.2.2.3. Розрахунковий документ із дорученням однієї кредитної установи іншій здійснити за рахунок спеціально за депонованих коштів оплату товаро-транспортних документів за відвантажений товар – це:

2.2.3.1. вексель;

2.2.3.2. акредитив;

2.2.3.3. розрахунковий чек.2.2.4. Види акредитивів:

2.2.4.1. покритий, непокритий;

2.2.4.2. відзивний, безвідзивний;

2.2.4.3. готівковий, безготівковий.2.2.5. Письмове безумовне зобов’язання, боргова розпискам стандартної форми, що дає право її власнику вимагати сплати зазначеної суми від особи, яка видала цей документ, у відповідний строк і у відповідному місці – це?

2.2.5.1. акредитив;

2.2.5.2. вексель;

2.2.5.3. платіжне доручення.2.2.6. Види векселів:

2.2.6.1. казначейські, приватні, розрахункові;

2.2.6.2. колективні, приватні, державні;

2.2.6.3. фінансові, товарні, прості.2.2.7. Кліринг – це?

2.2.7.1 система безготівкових розрахунків за товари, цінні товари, послуги шляхом заліку взаємних вимог;

2.2.7.2. купівля банком у клієнта права на вимогу боргу (без права зворотної вимоги до клієнта;

2.2.7.3. письмове розпорядження платника своєму банку сплатити зі свого рахунка пред’явнику чека відповідну грошову суму.2.2.8. Розрахунковий чек - це?

2.2.8.1 система безготівкових розрахунків за товари, цінні товари, послуги шляхом заліку взаємних вимог;

2.2.8.2. купівля банком у клієнта права на вимогу боргу (без права зворотної вимоги до клієнта;

2.2.8.3. письмове розпорядження платника своєму банку сплатити зі свого рахунка пред’явнику чека відповідну грошову суму.2.2.9. Факторинг – це?

2.2.9.1 система безготівкових розрахунків за товари, цінні товари, послуги шляхом заліку взаємних вимог;

2.2.9.2. купівля банком у клієнта права на вимогу боргу (без права зворотної вимоги до клієнта;

2.2.9.3. письмове розпорядження платника своєму банку сплатити зі свого рахунка пред’явнику чека відповідну грошову суму.2.2.10. Здійснення підприємствами платежів за фінансовими зобов’язаннями в повному обсязі та у встановлені строки – є?

2.2.10.1. платіжна дисципліна;

2.2.10.2. платіжні розрахунки;

2.2.10.3. платіжні зобов’язання.

ЗмістЗміст


Тема 3.1. Економічна характеристика, склад і класифікація грошових надходжень підприємств3.1.1. За джерелами грошові надходження підприємств можна поділити на :

3.3.1.1. операційні та фінансові;

3.3.1.2. внутрішні та зовнішні;

3.3.1.3. інвестиційні та орендні.


3.1.2. В умовах ринкових відносин діяльність підприємств поділяється на:

3.1.2.1. звичайна діяльність;

3.1.2.2. надзвичайна діяльність;

3.1.2.3. фінансова діяльність.


3.1.3. Сума коштів, які надійшли на рахунок підприємства за реалізовані товари – це?

3.1.3.1. виручка від реалізації;

3.1.3.2. валовий дохід;

3.1.3.3. собівартість продукції.


3.1.4. Основна і додаткова заробітна плата виплачується постійним, тимчасовим підприємства з:

3.1.4.1. виручки від реалізації;

3.1.4.2. валового доходу;

3.1.4.3. чистого прибутку.


3.1.5. Фактори які впливають на величину виручки від реалізації в сфері виробництва:

3.1.5.1. обсяг виробництва;

3.1.5.2. кількість продукції;

3.1.5.3. асортимент продукції.


3.1.6. За умов ринкової економіки існують ціни:

3.1.6.1. договірні, індикативні, індивідуальні;

3.1.6.2. оптові, роздрібні, колективні;

3.1.6.3. вільні, фіксовані, регульовані.


3.1.7. Ціна підакцизного товару можна здійснити за формою:

3.1.7.1. СБ + П;

3.1.7.2. ЦПДВ + ТН;

3.1.7.3. ЦВ + ПДВ.


3.1.8. Ціна підакцизного товару можна здійснити за формулою:

3.1.8.1. ЦВ + АЗ

3.1.8.2. ЦПДВ + ТН;

3.1.8.3. ЦВ + ЦВ* САЗ/100.


3.1.9. Якими методами можна визначити момент реалізації продукції:

3.1.9.1. касовий, нарахування;

3.1.9.2. банківський, утримання;

3.1.9.3. нарахування, готівковий.


3.1.10. Плановий обсяг реалізації продукції можна розрахувати за формулою:

3.1.10.1. ЦПДВ + ПДВ;

3.1.10.2. О*Ц;

3.1.10.3. ЗП + Т - Зк.


ЗмістЗміст
Тема 3.2. Грошові витрати підприємства3.2.1. Залежно від ролі, яку витрати відіграють в процесі відтворення, їх поділяють на групи:

3.2.1.1. з основної діяльності;

3.2.1.2. з інвестиційної діяльності;

3.2.1.3. на соціальний розвиток колективу.


3.2.2. За способом обчислення витрати поділяються на:

3.2.2.1. постійні і змінні;

3.2.2.2. прямі і непрямі;

3.2.2.3. індивідуальні і колективні.


3.2.3. Виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства на їх виробництво є:

3.2.3.1. собівартість продукції;

3.2.3.2. виручка від реалізації;

3.2.3.3. валовий дохід.


3.2.4. До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включають:

3.2.4.1. загальновиробничі, інші прями витрати;

3.2.4.2. прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці;

3.2.4.3. інвестиційні витрати, фінансові витрати.


3.2.5. Витрати, пов’язані з операційною діяльністю, які не включаються до виробничої собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) поділяються на :

3.2.5.1. витрати від надзвичайної діяльності;

3.2.5.2. витрати на збут;

3.2.5.3. адміністративні витрати, інші операційні витрати.

ЗмістЗміст


Тема 4.1. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства4.1.1. Прибуток – це?

4.1.1.1. частина чистого доходу, що безпосередньо одержують суб’єкти господарювання після реалізації робіт, послуг;

4.1.1.2. результативний показник, що характеризує кінцеві підсумки роботи підприємства за звітний період;

4.1.1.3. продукція, що вироблялась в попередньому періоді.


4.1.2. Принципи нарахування доходу:

4.1.2.1. – принцип зворотності, принцип своєчасності;

4.1.2.2. – принцип обачності, принцип відповідальності;

4.1.2.3. – принципи нарахування, принцип відповідальності.


4.1.3. Доходи звітного періоду у фінансових звітах відображається у:

4.1.3.1. – Ф2 « Звіт про фінансові результати»;

4.1.3.2. – Ф1 «Баланс»;

4.1.3.3. – Ф3 «Звіт про рух грошових коштів».


4.1.4. Чистий дохід (виручка) від реалізації розраховується за формулою:

4.1.4.1. СБ + П;

4.1.4.2. Д – ПДВ – АЗ – ІЗП – ІВ;

4.1.4.3. ЦВ + АЗ.


4.1.5. Прибуток, як економічна категорія виконує функції:

4.1.5.1. розподільча функція;

4.1.5.2. стимулююча функція;

4.1.5.3. функція ваги ефективності спільного виробництва.

ЗмістЗміст


Тема 4.2. Планування прибутку на підприємстві4.2.1. Базовий прибуток – це?

4.2.1.1. прибуток від реалізації продукції в періоді, що передував плановому;

4.2.1.2. прибуток від виробництва продукції в періоді, що передував плановому;

4.2.1.3. прибуток від реалізації, отриманий фактично за поточний рік.4.2.2. Прибуток від реалізації продукції розраховується за формулою:

4.2.2.1. ПРП= ПЗПП – ПВП – ПЗКП;

4.2.2.2. ПРП= ПЗПП – ПВП + ПЗКП;

4.2.2.3. ПРП= ПЗПП + ПВП – ПЗКП.4.2.3. Валовий прибуток – це?

4.2.3.1. різниця між чистим доходом і собівартістю реалізованої продукції;

4.2.3.2. поточні витрати підприємства ні їх виробництво та реалізацію, виражені в грошовій формі;

4.2.3.3. витрати, пов’язані з виробництвом – матеріали, заробітна плата, амортизація тощо.4.2.4. Витрати на виробництво – це?

4.2.4.1. різниця між чистим доходом і собівартістю реалізованої продукції;

4.2.4.2. поточні витрати підприємства на їх виробництво та реалізацію, виражені в грошовій формі;

4.2.4.3. витрати, пов’язані з виробництвом – матеріали, заробітна плата, амортизація тощо.4.2.5. Собівартість продукції (робіт, послуг) – це?

4.2.5.1. різниця між чистим доходом і собівартістю реалізованої продукції;

4.2.5.2. поточні витрати підприємства ні їх виробництво та реалізацію, виражені в грошовій формі;

4.2.5.3. витрати, пов’язані з виробництвом – матеріали, заробітна плата, амортизація тощо.


ЗмістЗміст

Тема 5.1. Необхідність податків, їх функції


5.1.1. Податки - це?

5.1.1.1. універсальна вихідна категорія, яка виражає основні суттєві риси властивості фінансів у будь-якій економічній системи ринкового типу.

5.1.1.2. обов’язкові платежі, які законодавчо встановлюються державою, сплачуються юридичними і фізичними особами в процесі перерозподілу частини вартості валового внутрішнього продукту й акумулюються в центральних грошових фондах для фінансового забезпечення виконання державою покладених на неї функцій;

5.1.1.3. Частина чистого доходу, що безпосередньо одержують суб’єкти господарювання після реалізації продукції (робіт, послуг).5.1.2. Податки виконують функції:

5.1.2.1. контролюючу і оперативну;

5.1.2.2. фіскальну і розподільчо – регулюючу;

5.1.2.3. оперативну і фіскальну.5.1.3. За ознакою органів державної влади податки поділяються на?

5.1.3.1. загальнодержавні податки;

5.1.3.2. податки на майно;

5.1.3.3. місцеві податки і збори.5.1.4. Акцизний податок – це?

5.1.4.1. непрямий податок, що встановлюється на окремі товари, визначені законом як підакцизні, та включаються в їхню ціну;

5.1.4.2. непрямий податок, що виконує фіскальну функцію і має значний вплив на фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання та на їхній фінансовий стан;

5.1.4.3. прямий податок, що встановлюється на окремі товари, визначені законом як не підакцизні, та не включаються в їхню ціну.5.1.5. Податок на додану вартість – це?

5.1.5.1. непрямий податок, що встановлюється на окремі товари, визначені законом як підакцизні, та включаються в їхню ціну;

5.1.5.2. непрямий податок, що виконує фіскальну функцію і має значний вплив на фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання та на їхній фінансовий стан;

5.1.5.3. прямий податок, що встановлюється на окремі товари, визначені законом як не підакцизні, та не включаються в їхню ціну.

ЗмістЗміст

Тема 5.2 Збори і цільові відрахування суб’єктів господарювання5.2.1. Суб’єкти малого підприємництва – це?

5.2.1.1. – фізичні особи, що здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, у трудових відносинах перебуває не більше 10 осіб протягом року і розмір виручки не перевищує 500 тис. грн. за рік;

5.2.1.1. - юридичні особи, у яких за рік середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб і розмір виручки від реалізації за рік не перевищує 1 млн. грн.;

5.2.1.3. фізичні та юридичні особи, чисельність працюючих за рік не перевищує 100 чоловік і розмір виручки від реалізації товарів за рік не перевищує 5 млн. грн.5.2.2. Місцевими податками є:

5.2.2.1. податок на додану вартість;

5.2.2.2. податок на рекламу;

5.2.2.3. комунальний податок.5.2.3. Місцеві збори – це?

5.2.3.1. Готельний збір; Ринковий збір;

5.2.3.2. Курортний збір; Збір за паркування автотранспорту;

5.2.3.3. Збір за участь у бігах на іподромі; Збір за право використання місцевої символіки тощо.5.2.4. Механізм і порядок сплати місцевих податків і зборів встановлюються:

5.2.4.1. сільськими, селищними, міськими радами народних депутатів;

5.2.4.2. районними, обласними, регіональними радами народних депутатів;

5.2.4.3. сільськими, районними, обласними радами народних депутатів.5.2.5. Суми, отримані від місцевих податків і зборів, зараховуються в:

5.2.5.1. Пенсійний фонд;

5.2.5.2. Місцеві бюджети;

5.2.5.3. Державний бюджет.


ЗмістЗмістТема 5.3. Штрафні санкції за порушення чинного законодавства щодо оподаткування підприємств5.3.1. Штрафні санкції сплачуються, сплачуються та оскаржують ся у порядку, визначеному:

5.3.1.1. Господарським кодексом;

5.3.1.2. Податковим кодексом;

5.3.1.3. Цивільним кодексом.5.3.2. Суми фінансових штрафів зараховуються:

5.3.2.1. до бюджетів, до яких згідно із законом зараховуються відповідні податки та збори;

5.3.2.2. до Податкової інспекції;

5.3.2.3. до місцевих бюджетів, до яких згідно із законом зараховуються відповідні податки та збори.5.3.3. При застосуванні штрафних санкцій, чи звільняє платників податків від обов’язку сплатити до бюджету належні суми податків та зборів:

5.3.3.1. звільняє;

5.3.3.2. не звільняє;

5.3.3.3. правильної відповіді немає.5.3.4. У разі застосування контролюючими органами до платника податків штрафних санкцій надсилаються (вручаються):

5.3.4.1. податкові показники;

5.3.4.2. податкові декларації;

5.3.4.3. податкові повідомлення – рішення.5.3.5. За одне податкове правопорушення контролюючий орган може застосовувати вид штрафної санкції:

5.3.5.1. тільки один раз;

5.3.5.2. тільки два рази;

5.3.5.3. тільки три рази.5.3.6. Неподання у строки заяв або документів для взяття на облік у відповідному органі державної податкової служби, відповідно до Податкового кодексу, тягнуть за собою накладання штрафу на само зайнятих осіб у розмірі:

5.3.6.1. 170 гривень;

5.3.6.2. 340 гривень;

5.3.6.3. 510 гривень.

ЗмістЗміст

Тема 6. Кредитування підприємств6.1. Кредит – це?

6.1.1. господарська операція, яка передбачає придбання основних засобів, нематеріальних активів, цінних паперів в обмін на кошти або майно;

6.1.2. форма руху позичкового капіталу, що виражає відносини між кредиторами і позичальниками і забезпечує перетворення грошового капіталу на позичковий;

6.1.3. надання суб’єктові підприємництва банківських позик на засадах платності.6.2. Види кредитів, які надаються підприємству:

6.2.1. банківський, товарний;

6.2.2. операційний, фінансовий;

6.2.3. державний, лізинговий.6.3. За строком використання позички поділяються на:

6.3.1. термінові, безтермінові;

6.3.2. постійні, змінні;

6.3.3. одноденні, квартальні.6.4. Інструментом комерційного кредиту є:

6.4.1. акредитив;

6.4.2. розрахунковий чек;

6.4.3. вексель.6.5. На практиці застосовується різновиди комерційного кредиту:

6.5.1. кредит із фіксованим терміном погашення;

6.5.2. кредит з погашенням після фактичної реалізації позичальником одержаних товарів;

6.5.3. кредитування за відкритим рахунком, коли постачання наступної партії товарів здійснюється до моменту погашення попередньої заборгованості.6.6. Торгові знижки з покупної вартості товару – це?

6.6.1. пронто;

6.6.2. сконто;

6.6.3. брутто.


ЗмістЗміст
Тема 7.1. Майно підприємства. Джерела формування майна підприємства. Склад і структура необоротних активів підприємства7.1.1. Матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам, очікуваний строк корисного використання більше одного року – це:

7.1.1.1. оборотні засоби;

7.1.1.2. основні засоби;

7.1.1.3. оборотні фонди7.1.2. Виробничі основні фонди – це?

7.1.2.1. частина основних засобів, які беруть участь в процесі виробництва тривалий час, зберігаючи натуральну форму;

7.1.2.2. житлові будинки та інші об’єкти соціально-культурного й побутового обслуговування, які не використовуються в господарській діяльності;

7.1.2.3. співвідношення окремих груп основних засобів7.1.3. Структура основних засобів – це?

7.1.3.1. частина основних засобів, які беруть участь в процесі виробництва тривалий час, зберігаючи натуральну форму;

7.1.3.2. житлові будинки та інші об’єкти соціально-культурного й побутового обслуговування, які не використовуються в господарській діяльності;

7.1.3.3. співвідношення окремих груп основних засобів7.1.4. Невиробничі основні фонди – це?

7.1.4.1. частина основних засобів, які беруть участь в процесі виробництва тривалий час, зберігаючи натуральну форму;

7.1.4.2. житлові будинки та інші об’єкти соціально-культурного й побутового обслуговування, які не використовуються в господарській діяльності;

7.1.4.3. співвідношення окремих груп основних засобів7.1.5. За П(С)БО основні виробничі фонди до групи «Основні засоби» належать:

7.1.5.1. транспортні засоби; будинки, споруди та передавальні пристрої;

7.1.5.2. бібліотечні фонди; інвентарна тара; малоцінні швидкозношувальні пристрої;

7.1.5.3. земельні ділянки; багаторічні насадження; інструменти, прилади, інвентар (меблі)7.1.6. Первісна вартість основних засобів – це?

7.1.6.1. фактична собівартість основних засобів у сумі грошових коштів, сплачених при придбанні або створенні необоротних активів;

7.1.6.2. вартість основних засобів після проведення їх переоцінки;

7.1.6.3. різниця між первісною вартістю та сумою нарахованого зносу (амортизацією)7.1.7. Переоцінена вартість основних засобів – це?

7.1.7.1. фактична собівартість основних засобів у сумі грошових коштів, сплачених при придбанні або створенні необоротних активів;

7.1.7.2. вартість основних засобів після проведення їх переоцінки;

7.1.7.3. різниця між первісною вартістю та сумою нарахованого зносу (амортизацією)7.1.8. Балансова вартість основних засобів – це?

7.1.8.1. фактична собівартість основних засобів у сумі грошових коштів, сплачених при придбанні або створенні необоротних активів;

7.1.8.2. вартість основних засобів після проведення їх переоцінки;

7.1.8.3. різниця між первісною вартістю та сумою нарахованого зносу (амортизацією)7.1.9. За яким методом місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного обсягу продукції за звітний період та виробничої ставки амортизації?

7.1.9.1. кумулятивний;

7.1.9.2. виробничий

7.1.9.3. метод прямолінійного списання;7.1.10. Балансова вартість груп основних засобів на початок звітного періоду розраховується за формулою:

7.1.10.1. Б α = Бз - П α + В α – А α,

7.1.10.2. Б α = Бз + П α – В α + А α,

7.1.10.3. Б α = Бз + П α – В α – А α,

ЗмістЗмістТема 7.2. Капітальні вкладення по відтворенню основних фондів. Інвестиції


7.2.1. Витрати на створення нових, реконструкцію і технічне переозброєння діючих основних засобів – це?

7.2.1.1. капітальні вкладення;

7.2.1.2. поточні вкладення;

7.2.1.3. операційні вкладення7.2.2. Для визначення розміру капітальних вкладень на підприємстві складається:

7.2.2.1. бюджет операційних витрат;

7.2.2.2. бюджет капітальних витрат;

7.2.2.3. бюджет поточних витрат;7.2.3. Технологічна структура капітальних вкладень відображає співвідношення таких витрат:

7.2.3.1. будівельні роботи; монтаж устаткування;

7.2.3.2. придбання устаткування, інструментів та інвентарю;

7.2.3.3. проектно-дослідні роботи; інші витрати7.2.4. Відтворювальна структура капітальних вкладень включає такі напрямки витрат:

7.2.4.1. нове будівництво; витрати на окремі об'єкти діючих підприємств;

7.2.4.2. технічне переозброєння та реконструкція діючих підприємств; розширення діючих підприємств;

7.2.4.3. придбання устаткування, інструментів та інвентарю7.2.5. Фінансування капітальних вкладень здійснюється за рахунок:

7.2.5.1. власних ;

7.2.5.2. залучених коштів;

7.2.5.3. власний і залучених коштів7.2.6. Сума мобілізації (іммобілізації) внутрішніх ресурсів (М) визначається за формулою:

7.2.6.1. М = (О + П) - (К1 + К2);

7.2.6.2. М = (О - П) - (К1 - К2);

7.2.6.3. М = (О + П) + (К1 - К2)


ЗмістЗміст


Тема 8.1. Сутність оборотних засобів. Визначення потреби в оборотних засобах8.1.1. Які фонди обслуговують сферу виробництва, споживаються в одному виробничому циклі та їх вартість повністю переноситься на вартість виготовленої продукції?

8.1.1.1. Основні виробничі фонди;

8.1.1.2. Оборотні виробничі фонди;

8.1.1.3. Основні і оборотні фонди8.1.2. Сукупність коштів, авансованих в оборотні виробничі фонди і фонди обігу для забезпечення безперервності процесу виробництва та реалізації продукції.

8.1.2.1. статутний капітал;

8.1.2.2. додатковий капітал;

8.1.2.3. оборотний капітал8.1.3. При виконанні яких функцій оборотні активи, як і інші фінансові категорії, розкривають свою сутність?

8.1.3.1. виробнича, платіжно-розрахункова;

8.1.3.2. розрахункова, контролююча;

8.1.3.3. накопичення, розподільча8.1.4. Незавершене виробництво – це?

8.1.4.1. продукція, що підлягає подальшій обробці у складі якого виділяють напівфабрикати власного виробництва,

8.1.4.2. витрати на придбання необхідних для виробництва активів, які поки що не надійшли на підприємство;

8.1.4.3. фактична собівартість основних засобів у сумі грошових коштів, сплачених при придбанні або створенні необоротних активів8.1.5. Витрати майбутніх періодів – це?

8.1.4.1. продукція, що підлягає подальшій обробці у складі якого виділяють напівфабрикати власного виробництва,

8.1.4.2. витрати на придбання необхідних для виробництва активів, які поки що не надійшли на підприємство;

8.1.4.3. фактична собівартість основних засобів у сумі грошових коштів, сплачених при придбанні або створенні необоротних активів8.1.6. До фондів обігу належать:

8.1.6.1. . Виробничі запаси; незавершене виробництво; витрати майбутніх періодів

8.1.6.2. Продукція, відвантажена покупцю, але неоплачена; готова продукція на складах підприємства.

8.1.6.3. Вільні грошові кошти підприємства, що значаться на розрахунковому рахунку підприємства; грошові кошти, які перебувають у незавершених розрахунках, готівка8.1.7. Нормування оборотних активів – це?

8.1.7.1. представляє собою досить трудомістку аналітичну діяльність, в процесі якої розробляються норми і нормативи.

8.1.7.2. мінімально необхідна сума грошових коштів, що забезпечує підприємницьку діяльність підприємства.

8.1.7.3. відносна величина, що відповідає мінімальному, економічно обґрунтованому обсягу запасів товарно-матеріальних цінностей. Як правило, встановлюється в днях, але можуть використовуватись також інші відносні значення.8.1.8. Норма оборотних активівце?

8.1.7.1. представляє собою досить трудомістку аналітичну діяльність, в процесі якої розробляються норми і нормативи.

8.1.7.2. мінімально необхідна сума грошових коштів, що забезпечує підприємницьку діяльність підприємства.

8.1.7.3. відносна величина, що відповідає мінімальному, економічно обґрунтованому обсягу запасів товарно-матеріальних цінностей. Як правило, встановлюється в днях, але можуть використовуватись також інші відносні значення.8.1.9. Норматив оборотних активів – це ?

8.1.7.1. представляє собою досить трудомістку аналітичну діяльність, в процесі якої розробляються норми і нормативи.

8.1.7.2. мінімально необхідна сума грошових коштів, що забезпечує підприємницьку діяльність підприємства.

8.1.7.3. відносна величина, що відповідає мінімальному, економічно обґрунтованому обсягу запасів товарно-матеріальних цінностей. Як правило, встановлюється в днях, але можуть використовуватись також інші відносні значення.8.1.10. Норматив оборотних засобів за статтею «Витрати майбутніх періодів» розраховується за формулою:

8.1.10.1. М = Во + Вк – Вс

8.1.10.2. М = Во - Вк – Вс

8.1.10.3. М = Во : Вк + Вс

ЗмістЗміст

Тема 8.2. Економічний метод обчислення потреби в оборотних засобах і його використання. Показники ефективності використання власних коштів8.2.1. Сукупну потребу у власних обігових коштах без урахування прискорення оборотності коштів розраховують за формулою:

8.2.1.1. Сп = (Спз : Рп) : 100

8.2.1.2. Сп = (Спз * Рп) : 100

8.2.1.3. Сп = (Спз + Рп) – 100


8.2.2. Різновидом економічного методу розрахунку сукупної потреби у власних обігових коштах є

8.2.2.1. контрольний метод

8.2.2.2. розрахунковий метод

8.2.2.3. математичний метод


8.2.3. Економічний і контрольний методи, які не потребують виконання складних розрахунків, застосовують у процесі:

8.2.3.1. виробництва і переробки;

8.2.3.2. планування або прогнозування;

8.2.3.3. виробництва та реалізації


8.2.4. Важливим показником інтенсивності використання оборотних активів є

8.2.4.1. швидкість реалізації оборотних активів;

8.2.4.2. швидкість виробництва оборотних активів;

8.2.4.3. швидкість обертання оборотних активів


8.2.5. Коефіцієнт завантаження активів (К3), визначається за формулою:

8.2.5.1. Кз ;

8.2.5.2. Кз ;

8.2.5.3. Кз = Т * С;


ЗмістЗмістТема 8.3. Джерела формування оборотних запасів8.3.1. За джерелами формування обігові кошти поділяють на:

8.3.1.1. власні;

8.3.1.2. залучені;

8.3.1.3. власні, залучені, позичені.8.3.2.Сталі пасиви – це?

8.3.2.1. мінімальна (стійка) заборгованість із заробітної плати працівникам, відрахувань на обов'язкове державне пенсійне страхування, соціальне страхування, резерв майбутніх платежів, авансування покупців (замовників).

8.3.2.2. короткострокові зобов'язання підприємств, які виникають за розрахунками з бюджетом; за розрахунковими документами, строк оплати яких не настав і які не сплачено в строк; за поставками-розрахунками взаємних вимог; за векселями, строк оплати яких не настав і які не сплачено в строк; за короткостроковими кредитами

8.3.2.3. відносна величина, що відповідає мінімальному, економічно обґрунтованому обсягу запасів товарно-матеріальних цінностей. Як правило, встановлюється в днях, але можуть використовуватись також інші відносні значення.8.3.3. Кредиторська заборгованість – це?

8.3.2.1. мінімальна (стійка) заборгованість із заробітної плати працівникам, відрахувань на обов'язкове державне пенсійне страхування, соціальне страхування, резерв майбутніх платежів, авансування покупців (замовників).

8.3.2.2. короткострокові зобов'язання підприємств, які виникають за розрахунками з бюджетом; за розрахунковими документами, строк оплати яких не настав і які не сплачено в строк; за поставками-розрахунками взаємних вимог; за векселями, строк оплати яких не настав і які не сплачено в строк; за короткостроковими кредитами

8.3.2.3. відносна величина, що відповідає мінімальному, економічно обґрунтованому обсягу запасів товарно-матеріальних цінностей. Як правило, встановлюється в днях, але можуть використовуватись також інші відносні значення.


ЗмістЗміст

Тема 9.1. Фінансове планування як процес визначення потреб підприємства у фінансових ресурсах, прогнозування їх надходжень9.1.1. Процес розробки системи фінансових планів і бюджетів щодо забезпечення функціонування і розвитку підприємства необхідними фінансовими ресурсами і підвищення ефективності його фінансової діяльності в наступному періоді це ?

9.1.1.1. Фінансове планування ;

9.1.1.2. Фінансове прогнозування;

9.1.1.3. фінансовий контролінг


9.1.2. Внутрішньофірмове фінансове планування базується на використанні основних його систем:

9.1.2.1. Прогнозування фінансової діяльності.

9.1.2.2. Поточне фінансове планування.

9.1.2.3. Оперативне фінансове планування.


9.1.3. Вивчення можливого фінансового стану підприємства на довгострокову перспективу – це?

9.1.3.1. Фінансове планування ;

9.1.3.2. Фінансове прогнозування;

9.1.3.3. фінансовий контролінг


9.1.4. План надходжень і видатків грошових потоків складається строком на :

9.1.4.1. на 1 рік;

9.1.4.2. на 3 роки;

9.1.4.3. на 5 років


9.1.5. Платіжний календар складається строком на:

9.1.5.1. на 1 місяць;

9.1.5.2. на 1 квартал;

9.1.5.3. на 1 рік


9.1.6. Суть балансового методу фінансового планування полягає:

9.1.6.1. в тому, що шляхом планування балансів досягається ув'язування наявних фінансових ресурсів і фактичної потреби в них;

9.1.6.2. в тому, що на основі певних фінансових норм і техніко-економічних нормативів розраховується потреба підприємства у фінансових ресурсах та визначаються джерела цих ресурсів;

9.1.6.3. в тому, що на основі аналізу досягнутого розміру фінансового показника, прийнятого за основу, та індексів його зміни в плановому періоді розраховується плановий розмір цього показника.


9.1.7. Суть нормативного методу фінансового планування полягає:

9.1.6.1. в тому, що шляхом планування балансів досягається ув'язування наявних фінансових ресурсів і фактичної потреби в них;

9.1.6.2. в тому, що на основі певних фінансових норм і техніко-економічних нормативів розраховується потреба підприємства у фінансових ресурсах та визначаються джерела цих ресурсів;

9.1.6.3. в тому, що на основі аналізу досягнутого розміру фінансового показника, прийнятого за основу, та індексів його зміни в плановому періоді розраховується плановий розмір цього показника.


9.1.8. Сутність розрахунково - аналітичного методу фінансового планування полягає:

9.1.6.1. в тому, що шляхом планування балансів досягається ув'язування наявних фінансових ресурсів і фактичної потреби в них;

9.1.6.2. в тому, що на основі певних фінансових норм і техніко-економічних нормативів розраховується потреба підприємства у фінансових ресурсах та визначаються джерела цих ресурсів;

9.1.6.3. в тому, що на основі аналізу досягнутого розміру фінансового показника, прийнятого за основу, та індексів його зміни в плановому періоді розраховується плановий розмір цього показника.


9.1.9. Принципи фінансового планування:

9.1.9.1. Принцип повноти, Принцип інтегрованості;

9.1.9.2. Принцип обґрунтованості, Принцип гнучкості;

9.1.9.3. Принцип реальності; Принцип економічності


ЗмістЗміст

Тема 9.2. Зміст та структура фінансового плану підприємства9.2.1. Найважливіший елемент бізнес-плану, який складається як для обґрунтування конкретних інвестиційних проектів, так і для управління поточною та стратегічною фінансовою діяльністю – це?
9.2.1.1. Фінансовий план;

9.2.1.2. Виробничий план;

9.2.1.3. Управлінський план
9.2.2. Мета складання фінансового плану полягає:
9.2.2.1. у взаємоузгодженні доходів;

9.2.2.2. у взаємоузгодженні витрат;

9.2.2.3. взаємоузгодженні доходів та витрат
9.2.3. На який термін складається поточний фінансовий план, якщо потреба в грошових коштах може значно змінитися і може статися брак або надлишок фінансових ресурсів?
9.2.3.1. складається на місяць з розбивкою по декадах;

9.2.3.2. складається на квартал з розбивкою по місяцях;

9.2.3.3. складається на рік з розбивкою по кварталах
9.2.4. Після визначення всіх статей плану доходів та витрат та підведення підсумку в кожному розділі перевіряють:
9.2.4.1. рівень дефіциту бюджету;

9.2.4.2. рівень надлишкового бюджету

9.2.4.3. рівень їхньої збалансованості.
9.2.5. З метою перевірки правильності складання кошторису доходів і витрат до фінансового плану складається:
9.2.5.1. Кошторис доходів і витрат;

9.2.5.2. шахова таблиця;

9.2.5.3. меморіальний ордер

Зміст Зміст
Тема 9.3. Зміст оперативного фінансового плану надходжень коштів і платежів9.3.1. Оперативне фінансове планування необхідне підприємству з метою:
9.3.1.1. контролю за фактичним надходженням грошових коштів на поточний рахунок

9.3.1.2. витрачанням коштів у процесі господарської діяльності

9.3.1.3. виконання поточного фінансового плану
9.3.2. Баланс грошових надходжень – це?
9.3.2.1. оперативний фінансовий план;

9.3.2.2. поточний фінансовий план;

9.3.2.3. стратегічний фінансовий план;
9.3.3. Оперативне фінансове планування полягає в:
9.3.3.1. складанні та виконанні платіжного плану;

9.3.3.2. складанні та виконанні платіжного календаря;

9.3.3.3. складанні та виконанні платіжної відомості
9.3.4. Що складають на квартал із розбивкою по місяцях або на місяць із розбивкою по декадах?
9.3.4.1. платіжний план;

9.3.4.2. платіжний календар;

9.3.4.3. платіжна відомість
9.3.5. План обігу готівки підприємства, який необхідний для контролю за її надходженням і втрачанням – це?
9.3.5.1. оперативний план;

9.3.5.2. поточний план;

9.3.5.3. касовий план

Зміст ЗмістТема 10.1. Економічна сутність кризи в розвитку підприємства. Фінансова санація підприємства10.1.1 Фактори, які можуть обумовити фінансову кризу на підприємстві, прийнято ділити на:

10.1.1.1. зовнішні і внутрішні;

10.1.1.2. відкриті і закриті;

10.1.1.3. власні і державні;10.1.2. Використання внутрішніх фінансових резервів та інструментів стабілізації дозволяє не тільки суттєво знизити загрозу банкрутства, а й значною мірою:

10.1.2.1. збільшує потребу в залученні капіталу із зовнішніх джерел;

10.1.2.2. зменшує потребу в залученні капіталу із зовнішніх джерел;

10.1.2.3. стабілізує потребу в залученні капіталу із зовнішніх джерел;10.1.3. Фінансова стабілізація в умовах кризової ситуації може здійснюватися за такими основними напрямами:

10.1.3.1. усунення неплатоспроможності;

10.1.3.2. відновлення фінансової стійкості;

10.1.3.3. зміна стратегії з метою прискорення економічного зростання.10.1.4. Оздоровлення фінансового стану підприємства через здійснення системи заходів для попередження його банкрутства чи підвищення конкурентоспроможності – це?

10.1.4.1. фінансова санація;

10.1.4.1. фінансова інвентаризація;

10.1.4.1. фінансова операція10.1.5. Ким порушується справа про банкрутство, якщо безспірні вимоги кредитора до боржника сукупно становлять не менше ніж триста мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку?

10.1.5.1. господарським судом;

10.1.5.2. арбітражним судом;

10.1.5.3. правильної відповіді немає


Зміст Зміст


Тема 10.2. Аналіз фінансового та техніко-економічного стану підприємства та її значення10.2.1. Аналіз – це?

10.2.1.1. характеристика окремих видів активів підприємства по їх здатності до швидкого перетворення в грошову форму без втрати своєї балансової вартості з метою забезпечення необхідного рівня платоспроможності підприємства;

10.2.1.2. логічний метод наукового дослідження, суть якого полягає в уявному або практичному розчленуванні єдиного цілого на складові частини й вивчення їх у всій багатоманітності суттєвих взаємозв'язків;

10.2.1.3. процес дослідження фінансового стану й основних результатів фінансової діяльності підприємства з метою виявлення резервів подальшого підвищення його ринкової вартості й забезпечення ефективного розвитку


10.2.2. Фінансовий аналіз – це?

10.2.2.1. характеристика окремих видів активів підприємства по їх здатності до швидкого перетворення в грошову форму без втрати своєї балансової вартості з метою забезпечення необхідного рівня платоспроможності підприємства;

10.2.2.2. логічний метод наукового дослідження, суть якого полягає в уявному або практичному розчленуванні єдиного цілого на складові частини й вивчення їх у всій багатоманітності суттєвих взаємозв'язків;

10.2.2.3. процес дослідження фінансового стану й основних результатів фінансової діяльності підприємства з метою виявлення резервів подальшого підвищення його ринкової вартості й забезпечення ефективного розвитку


10.2.3. Платоспроможність – це?

10.2.3.1. можливість підприємства своєчасно задовольнити платіжні зобов’язання

10.2.3.2. термін, який характеризує здатність окремих видів майнових цінностей швидко і без значних втрат своєї вартості перетворюватися у грошові кошти

10.2.3.3. характеристика окремих видів активів підприємства по їх здатності до швидкого перетворення в грошову форму без втрати своєї балансової вартості з метою забезпечення необхідного рівня платоспроможності підприємства.


10.2.4. Ліквідність – це?

10.2.4.1. можливість підприємства своєчасно задовольнити платіжні зобов’язання

10.2.4.2. термін, який характеризує здатність окремих видів майнових цінностей швидко і без значних втрат своєї вартості перетворюватися у грошові кошти

10.2.4.3. характеристика окремих видів активів підприємства по їх здатності до швидкого перетворення в грошову форму без втрати своєї балансової вартості з метою забезпечення необхідного рівня платоспроможності підприємства.


10.2.5. Ліквідність активів – це?

10.2.5.1. можливість підприємства своєчасно задовольнити платіжні зобов’язання

10.2.5.2. термін, який характеризує здатність окремих видів майнових цінностей швидко і без значних втрат своєї вартості перетворюватися у грошові кошти

10.2.5.3. характеристика окремих видів активів підприємства по їх здатності до швидкого перетворення в грошову форму без втрати своєї балансової вартості з метою забезпечення необхідного рівня платоспроможності підприємства.


10.2.6. Активи балансу ліквідні, якщо:

10.2.6.1. А(1) <= П(1); А(2) <= П(2); А(3) <= П(3); А(4) <= П(4).

10.2.6.2. А(1) >= П(1); А(2) >= П(2); А(3) <= П(3); А(4) <= П(4).

10.2.6.3. А(1) >= П(1); А(2) >= П(2); А(3) >= П(3); А(4) <= П(4).


10.2.7. Для комплексної оцінки ліквідності балансу в цілому можна визначити загальний показник ліквідності за формулою:

10.2.7.1. (А1*ПВА12*ПВА23*ПВА3)/(П1*ПВП12*ПВП23*ПВП3).

10.2.7.2. (А1*ПВА12*ПВА23*ПВА3)/(П1*ПВП12*ПВП23*ПВП3).

10.2.7.3. (А1*ПВА12*ПВА23*ПВА3)/(П1*ПВП12*ПВП23*ПВП3).


Зміст Зміст


Тема 10.3. Суть фінансової стійкості підприємства та її значення. Система показників фінансової стійкості


10.3.1. Фінансова стійкість – це?

10.3.1.1. характеристика стабільності фінансового стану підприємства, яка забезпечується високою часткою власного капіталу в загальній сумі використовуваних фінансових засобів;

10.3.1.2. один із головних вартісних показників ефективності виробництва, який характеризує рівень віддачі активів і ступінь використання капіталу у процесі виробництва;

10.3.1.3. система показників, які характеризують здатність підприємства створювати необхідний прибуток в процесі своєї господарської діяльності10.3.2. Коефіцієнти рентабельності це?

10.3.2.1. характеристика стабільності фінансового стану підприємства, яка забезпечується високою часткою власного капіталу в загальній сумі використовуваних фінансових засобів;

10.3.2.2. один із головних вартісних показників ефективності виробництва, який характеризує рівень віддачі активів і ступінь використання капіталу у процесі виробництва;

10.3.2.3. система показників, які характеризують здатність підприємства створювати необхідний прибуток в процесі своєї господарської діяльності10.3.3. Рентабельністьце?

10.3.3.1. характеристика стабільності фінансового стану підприємства, яка забезпечується високою часткою власного капіталу в загальній сумі використовуваних фінансових засобів;

10.3.3.2. один із головних вартісних показників ефективності виробництва, який характеризує рівень віддачі активів і ступінь використання капіталу у процесі виробництва;

10.3.3.3. система показників, які характеризують здатність підприємства створювати необхідний прибуток в процесі своєї господарської діяльності10.3.4. комплексний показник, що дозволяє оцінювати результати основної діяльності підприємства та виражає віддачу, що приходиться на гривню активів підприємства – це?

10.3.4.1. Рентабельність продажів;

10.3.4.2. Рентабельність закупівель;

10.3.4.3. Рентабельність активів

Зміст Зміст

1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка