Бриндюк Ганна Петрівна викладач економічно-правових дисциплін, спеціаліст вищої категорії. Електронний навчально-методичний посібникСторінка35/40
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.94 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40

Практичне заняття № 2
Тема: Обчислення показників ліквідності та платоспроможності сільськогосподарського підприємства. Визначення коефіцієнтів оцінки платоспроможності, коефіцієнтів оцінки оборотності капіталу, коефіцієнти рентабельності.Мета. Набути практичних навичок щодо оцінювання фінансового стану підприємства, складання оперативного балансу надходження коштів і витрат, визначення коефіцієнтів оцінки платоспроможності, коефіцієнтів оцінки оборотності капіталу, коефіцієнти рентабельності.

Методичні рекомендації

Для виконання практичної роботи необхідно ознайомитися з алгоритмом розрахунку основних фінансових показників.Показник

Формула для розрахунку

Алгоритм розрахунку

Рекомендоване значення, тенденції змін

1

2

3

4

1. Показники майнового стану

1.1 Коефіцієнт зносу основних засобів

Знос основних засобів. Первісна вартість основних засобів

Ф.№1р.032

Ф№1р.031


Зменшення

1.2 Коефіцієнт придатності основних засобів

Первісна вартість основних засобів. Знос основних засобів

1 - Ф.№1р.032

Ф№1р.031


Збільшення

1.3 Коефіцієнт оновлення основних засобів

Збільшення за звітний період первісної вартості основних засобів. Первісна вартість основних засобів

Ф.№1

(збільшенняпо р. 031)

Ф№1р.031


Збільшення

1.4 Індекс постійного активу

Необоротні активи. Власний капітал.

Ф.№1р.080

Ф№1р.380


Зменшення

1.5 Коефіцієнт реальної вартості майна

Засоби виробництва. Активи

Ф №1р.010+ р.022+ +р. 100 + р.110

Ф№1р. 2800,3 – 0,5

1.6 Коефіцієнт маневреності власних коштів

Власні оборотні кошти. Власний капітал

Ф№1 р.260-р.620

Ф№1р. 3800,3 – 0,5

1.7 Коефіцієнт забезпечення запасів власними коштами

Власні оборотні кошти. Запаси і затрати

Ф№1 р.260-р.620

Ф№1 р. 100-1400,5 – 0,8

2. Показники оборотності оборотних коштів

2.1 Оборотність оборотних коштів

Чистий дохід. Середня величина оборотних активів.

Ф.№2р.035

Ф№1р.260


Збільшення

2.2 Тривалість одного обороту оборотних засобів

Тривалість періоду. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів

360 • Ф№1р.260

Ф№2р. 035Збільшення

2.3 Оборотність оборотних коштів

Собівартість реалізованої продукції. Середні виробничі запаси.

Ф №2р. 040

Ф №1 р. 100-140Збільшення

2.4 Тривалість одного обороту виробничих запасів

Тривалість періоду Коефіцієнт оборотності виробничих запасів

360•Ф№1р.100-140

Ф№2р. 040Зменшення

2.5 Оборотність коштів у розрахунках

Чистий дохід Середні кошти у розрахунках

Ф 2 р. 035

Ф №1 р. 150-210Збільшення

2.6 Тривалість одного обороту коштів у розрахунках

Тривалість періоду Коефіцієнт оборотності коштів у розрахунках

360•Ф№1р. 150-210

Ф №2 р. 035Зменшення

2.7 Оборотність дебіторської заборгованості

Чистий дохід

Середня дебіторська заборгованістьФ №2 р. 035

Ф №1 р. 160-210Збільшення

2.8 Тривалість одного обороту дебіторської заборгованості

Тривалість періоду Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

360•Ф№1р. 160-210

Ф №2 р. 035Зменшення

2.9 Оборотність кредиторської заборгованості

Чистий дохід Середня кредиторська заборгованість

Ф №2 р. 035

Ф №1 р. 620Збільшення

2.10 Тривалість одного обороту кредиторської заборгованості

Тривалість періоду Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

360 • Ф№1 р. 620

Ф №2 р. 035Зменшення

2.11 Оборотність чистого робочого капіталу

Чистий дохід Середній чистий робочий капітал

Ф № 2 р. 035

Ф№1р.260+р.270 -

- р.620


Збільшення

2.12 Тривалість одного обороту чистого робочого капіталу

Тривалість періоду Коефіцієнт оборотності чистого робочого капіталу

360 • (Ф№1р.260 +

+ р.270-р.620)

Ф№2 р. 035Зменшення

2.13 Оборотність фіксованих активів

Чистий дохід Середні фіксовані активи

Ф №2 р. 035

Ф№1р.080-р.110Збільшення

2.14 Тривалість одного обороту фіксованих активів

Тривалість періоду Коефіцієнт оборотності фіксованих активів

360•(Ф№1р.080-

-р.010)

Ф№2р.035


Зменшення

2.15 Оборотність усіх активів

Чистий дохід

Середні активиФ№2р. 035

Ф№1 р. 280Збільшення

2.16 Тривалість одного обороту усіх активів

Тривалість періоду Коефіцієнт оборотності усіх активів

360•Ф№1р.280

Ф№2 р. 035Зменшення

3. Показник рентабельності

3.1 Рентабельність активів за прибутком від звичайної діяльності

Прибуток від звичайної діяльності

АктивиФ№2,р.190 х 100

Ф№1,р.280Збільшення

3.2 Рентабельність капіталу за чистим прибутком


Чистий прибуток

Загальний капіталФ№2,р.220 х 100

Ф№1,р.280Збільшення

3.3 Рентабельність власного капіталу

Чистий прибуток

Власний капіталФ№2,р.190 х 100

Ф№1,р.380Збільшення

3.4 Рентабельність виробничих фондів (загальна рентабельність)

Чистий прибуток

Виробничі фондиФ№2,р.190 х 100

(Ф№1,р.030 + р.100+

+р.120)


Збільшення

3.5 Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від реалізації

Прибуток

Виручка


Ф№2,р.050 х 100

Ф№2,р.035

Збільшення

3.6 Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльності


Прибуток від операційної діяльності

Виручка


Ф№2,р.100 х 100

Ф№2,р.035Збільшення

3.7 Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком

Чистий прибуток

Виручка


Ф№2,р.220 х 100

Ф№2,р.035Збільшення

4. Показники фінансової стійкості

4.1 Наявність власних оборотних коштів

Оборотні активи – короткострокові зобов’язання

Ф№1 р. 260 – р.620

Збільшення

4.2 Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами

Власні оборотні ____кошти____

Оборотні активиФ№1р .260-р.620

Ф№1р.260


> 0.1

4.3 Коефіцієнт забезпечення запасів власними коштами

Власні оборотні ____кошти____

Запаси і затратиФ№1р.260-р.620

Ф№1 р. 100-1400,5-0,8

4.4 Коефіцієнт маневреності власного капіталу

Власні оборотні

_кошти ____

Власний капітал


Ф№1р.260-р.620

Ф№1р. 3800,3-,05

4.5 Коефіцієнт маневреності власних оборотних коштів

Кошти

Власні оборотні коштиФ№1р.230+р.240

Ф№1р. 260-620Збільшення

4.6 Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

Довгострокові залучені кошти

Довгостроковий капіталФ№1р.430+р.480

Ф№1р.380+р.430+р. 480Зменшення

4.7 Коефіцієнт мобільності

Оборотні активи

Необоротні активиФ№1р.260

Ф№1р.080


> 0.5

4.8 Індекс постійного активу

Необоротні активи

Власний капіталФ№1р.080

Ф№1р.380


Зменшення

4.9 Коефіцієнт фінансової стабільності

Власний капітал

Позиковий капіталФ№1р.380

Ф№1р.480+р.620> 0.8

4.10 Коефіцієнт фінансової незалежності

Власний капітал

Валюта балансуФ№1р.380

Ф№1р.640


> 0.5

4.11 Коефіцієнт фінансової залежності

Позиковий капітал

Валюта балансуФ№1р.480+р.620

Ф№1р.640


< 0,5

4.12 Коефіцієнт фінансового ризику

Позиковий капітал

Власний капіталФ№1р.480+р.620

Ф№1р.380


< 0,2

4.13 Коефіцієнт фінансової стійкості

Власний капітал +

Довгострокові зобов’язання

Валюта балансу


Ф№1р.380+р.480

Ф№1р.640


0,75 – 0,9

5. Показники ліквідності

5.1 Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Грошові кошти і їх еквіваленти

Поточні зобов’язанняФ№1 р. 220-240

Ф№1р.620


>0,2 (0,01)

5.2 Коефіцієнт швидкої ліквідності

Грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення, дебіторська заборгованість

Поточні зобов’язанняФ№1 р. 150-250

Ф№1р.620


<=1

5.3 Коефіцієнт поточної ліквідності

Поточні активи

Поточні зобов’язанняФ№1р.260

Ф№1р.620


1 – 2,5

6. Показник ділової активності

6.1 Коефіцієнт загальної оберненості капіталу

Чиста виручка від реалізації

Загальний капіталФ№2р.035

Ф№1р.280


Збільшення

6.2 Коефіцієнт оберненості мобільних засобів

Чиста виручка від реалізації

Мобільні засобиФ№2р.035

Ф№1р.260+р.270Збільшення

6.3 Коефіцієнт оберненості матеріальних оборотних засобів

Чиста виручка від реалізації

Матеріальні оборотні засобиФ№2р.035

Ф№1 р.100 - 140Збільшення

6.4 Коефіцієнт оберненості готової продукції

Чиста виручка від реалізації

Готова продукціяФ№2р.035

Ф№1р.130


Збільшення

6.5 Коефіцієнт оберненості дебіторської заборгованості

Чиста виручка від реалізації

Дебіторська заборгованістьФ№2р.035

Ф№1 р.160 - 210Збільшення

6.6 Коефіцієнт оберненості кредиторської заборгованості

Чиста виручка від реалізації

Кредиторська заборгованістьФ№2р.035

Ф№1р.620


Збільшення

6.7 Фондовіддача необоротних активів

Чиста виручка від реалізації

Необоротні активиФ№2р.035

Ф№1р.80


Збільшення

6.8 Коефіцієнт оберненості власного капіталу

Чиста виручка від реалізації

Власний капіталФ№2р.035

Ф№1р.380


Збільшення

j0283618Завдання 1. На підставі даних балансу (ф.1) та звіту про фінансові результати (ф. 2.) зробити відповідні розрахунки показників, отримані результати занести в таблиці, зробити висновки:

Вихідні дані:
БАЛАНС на _________________ 20___ р.

Форма № 1


Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи


Нематеріальні активи:


Залишкова вартість

010

11

11

Первісна вартість

011

16

16

Накопичена амортизація

012

( 5 )

( 5 )

Незавершене будівництво

020Основні засоби:


Залишкова вартість

030

1485

1218

Первісна вартість

031

2063

1818

Знос

032

578

600

Довгострокові фінансові інвестиції:
20

20

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040інші фінансові інвестиції

045Довгострокова дебіторська заборгованість

050Відстрочені податкові активи

060Інші необоротні активи

070Усього за розділом І

080

2074

1405

ІІ. Оборотні активи


Запаси:


виробничі запаси

100

180

200

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

67

50

незавершене виробництво

120

35
готова продукція

130

68

30

Товари

140

39

25

Векселі одержані

150Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:


чиста реалізаційна вартість

160

173

204

первісна вартість

161резерв сумнівних боргів

162Дебіторська заборгованість за розрахунками:


з бюджетом

170

27

65

за виданими авансами

180

34

25

з нарахованих доходів

190із внутрішніх розрахунків

200

24
Інша поточна дебіторська заборгованість

210Поточні фінансові інвестиції

220

45
Грошові кошти та їх еквіваленти:


в національній валюті

230

94

66

в іноземній валюті

240Інші оборотні активи

250Усього за розділом ІІ

260

786

665

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270Баланс

280

2860

2071

Пасив

Код рядкаІ. Власний капітал


Статутний капітал

300

1440

1200

Пайовий капітал

3101

2

3

4

Додатковий вкладений капітал

320

150

5

Інший додатковий капітал

330

360

360

Резервний капітал

340

16

16

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

306

120

Неоплачений капітал

360Вилучений капітал

370Усього за розділом І

380

2272

1701

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів


Забезпечення виплат персоналу

400

15

15

Інші забезпечення

410Цільове фінансування

420Усього за розділом ІІ

430

15

15

ІІІ. Довгострокові зобов'язання


Довгострокові кредити банків

440

68

25

Довгострокові фінансові зобов'язання

450Відстрочені податкові зобов'язання

460Інші довгострокові зобов'язання

470Усього за розділом ІІІ.

480

68

25

IV. Поточні зобов’язання


Короткострокові кредити банків

500

109

50

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510Векселі видані

520Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

304

270

Поточні зобов'язання за розрахунками:


з одержаних авансів

540з бюджетом

550

14

5

з позабюджетних платежів

560

9
зі страхування

570

23

4

з оплати праці

580

35

1

з учасниками

590із внутрішніх розрахунків

600Інші поточні зобов'язання

610

11
Усього за розділом IV

620

505

330

V. Доходи майбутніх періодів

630Баланс

640

2860

2071

КерівникГоловний бухгалтер
Звіт про фінансові результати

ФОРМА № 2

1. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

1693

1954

Податок на додану вартість

015

256

284

Акцизний збір

020Інші вирахування з доходу

030Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

1437

1670

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

1142

1356

Валовий:

 - прибуток

050

295

314

- збиток

055Інші операційні доходи

060

24

31

Адміністративні витрати

070

87

122

Витрати на збут

080

105

105

Інші операційні витрати

090

11

12

Фінансовий результат від операційної діяльності:

 - прибуток

100

116

106

- збиток

105Доход від участі в капіталі

110

32

37

Інші фінансові доходи

120Інші доходи

130Фінансові витрати

140

14

10

Витрати від участі в капіталі

150
1

Інші витрати

160

8

12

Фінасові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

 - прибуток

170

126

116

- збиток

175Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

32

29

Фінансові результати від звичайної діяльності:

 - прибуток

190

94

87

- збиток

195Надзвичайні:

 - доходи

200- витрати

205Податки з надзвичайного прибутку

210Чистий:

 - прибуток

220

94

87

- збиток

225 

 Стаття

Код рядкаМатеріальні затрати

230

844

852

Витрати на оплату праці

240

184

172

Відрахування на соціальні заходи

250Амортизація

260

52

53

Інші операційні витрати

270

225

2840

Разом

280

1305

1414

Стаття

Код рядкаСередьорічна кількість простих акцій

300Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну акцію

330Дивіденди на одну просту акцію

340


Керівник


Головний бухгалтер

Таблиця 1.Розрахунок показників майнового стану підприємстваПоказники

На початок звітного періоду. тис. грн..

На кінець звітного періоду. тис. грн..

Зміна ,

тис. грн.

Нормативні значення.

Коефіцієнт зносу основних засобів

Коефіцієнт придатності основних засобів

Коефіцієнт оновлення основних засобів

Коефіцієнт маневреності власних коштів
Аналіз:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Таблиця 2. Розрахунок показників оборотності оборотних коштів підприємства.

Показники .

На початок звітного періоду. тис. грн..

На кінець звітного періоду. тис. грн..

Зміна , тис. грн.

Нормативні значення.

Оборотність оборотних коштів

Тривалість одного обороту оборотних засобів

Оборотність оборотних коштів

Тривалість одного обороту виробничих запасів

Оборотність дебіторської заборгованості
Аналіз:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Таблиця 3. Розрахунок показників рентабельності підприємства.


Показники .

На початок звітного періоду. тис. грн..

На кінець звітного періоду. тис. грн..

Зміна ,

тис. грн.

Нормативні значення.

Рентабельність активів за прибутком від звичайної діяльності

Рентабельність власного капіталу

Рентабельність виробничих фондів (загальна рентабельність)

Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльностіАналіз:


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Таблиця 4. Розрахунок показників фінансової стійкості підприємства

Показники .

На початок звітного періоду. тис. грн..

На кінець звітного періоду. тис. грн..

Зміна , тис. грн.

Нормативні значення.

Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами

Коефіцієнт забезпечення запасів власними коштами

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

Коефіцієнт фінансової стабільності

Аналіз:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Показники .

На початок звітного періоду.

тис. грн..

На кінець

звітного

періоду.

тис. грн.

Зміна ,

тис. грн.

Нормативні

значення

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Коефіцієнт швидкої ліквідності

Коефіцієнт поточної ліквідності

Таблиця 5. Розрахунок показників ліквідності та ділової активності підприємства

Аналіз:


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата ____________ Оцінка ________________


Зміст Зміст

1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка