Бриндюк Ганна Петрівна викладач економічно-правових дисциплін, спеціаліст вищої категорії. Електронний навчально-методичний посібникСторінка30/40
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.94 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   40

Тема: 9.2. Зміст та структура фінансового плану підприємства

Час – 2 год.

Тип лекції: самостійне вивчення

Вид візуалізації: Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку.

План.

9.2.1. Зміст та структура фінансового плану .9.2.2. Контроль за виконанням фінансового плану
9.2.1. Зміст та структура фінансового плану .

Фінансовий план - це найважливіший елемент бізнес-плану, який складається як для обґрунтування конкретних інвестиційних проектів, так і для управління поточною та стратегічною фінансовою діяльністю.

Цей розділ бізнес-плану включає такі складові:

- прогноз обсягів реалізації;

- баланс грошових надходжень та витрат;

- таблицю доходів та витрат;

- прогнозований баланс активів та пасивів підприємства;

- розрахунок точки беззбитковості.

Нині, коли підприємствам надано самостійність у плануванні, вони можуть не складати фінансового плану або складати його в будь-якій довільній формі, що її вони вважають для себе найбільш прийнятною.

Враховуючи зміни в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності, які відбуваються з введенням національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку, можуть бути запропоновані такі форми і зміст поточного фінансового плану (табл. 1).

Поточне фінансове планування є складовою частиною перспективного плану, є, власне, його конкретизацією. Воно полягає в розробці: плану руху грошових коштів, плану про прибутки (збитки), плану бухгалтерського балансу.

Складання фінансового плану може відбуватися в три етапи:

1. Аналіз очікуваного виконання фінансового плану поточного року.

2. Розгляд та вивчення виробничих, маркетингових показників, на підставі яких розраховуватимуться планові фінансові показники.

3. Розробка проекту фінансового плану.

Мета складання фінансового плану полягає у взаємоузгодженні доходів та витрат.Таблиця 1. Баланс доходів і витрат (фінансовий план) підприємстваПоточний фінансовий план складається на рік з розбивкою по кварталах, оскільки протягом року потреба в грошових коштах значно змінюється і може статися брак або надлишок фінансових ресурсів.

Розбивка річного фінансового плану на більш короткі проміжки часу дає змогу відстежувати виникнення вхідних і вихідних грошових потоків, визначити потребу в залученні коштів.

Розробка фінансового плану розпочинається з розрахунку показників дохідної, а потім витратної його частин.

Підприємства, які не складають бізнес-плану, виручку від реалізації визначають методом прямого рахунку, виходячи із запланованого обсягу асортименту виробів, або з допомогою укрупненого методу. Підприємства, які працюють з бізнес-планом, виручку від реалізації відображають у "Прогнозі обсягів реалізації".

У процесі складання плану доходів та витрат необхідно перевірити взаємоузгодженість запланованих сум витрат та відрахувань із джерелами покриття їх відповідними доходами та надходженням коштів, передбачених у першому розділі плану доходів та витрат.

Витрати на реалізацію продукції, передбачені в другому розділі плану доходів та витрат, повинні покриватися з виручки від реалізації продукції та послуг (за вирахуванням податку на додану вартість та акцизного збору).

Якщо виручка від реалізації продукції та послуг (за вирахуванням податків) виявляється меншою за витрати на реалізовану продукцію, тоді прибуток у першому розділі буде відсутній. У другому розділі з'являться збитки в сумі перевищення витрат над виручкою.

Після визначення всіх статей плану доходів та витрат та підведення підсумку в кожному розділі перевіряють рівень їхньої збалансованості. Для цього підсумки першого розділу порівнюють з підсумками другого розділу плану доходів та витрат.

Сальдо всіх надходжень і всіх витрат характеризують фінансовий результат діяльності підприємства. Якщо має місце негативний фінансовий результат (збиток), необхідно переглянути витрати в бік зменшення або відшукати додаткові резерви доходів та надходження коштів.

Таким чином, у процесі фінансового планування здійснюється конкретна ув'язка кожного виду витрат з джерелом фінансування.

Поточний фінансовий план можна розробляти на підставі річного плану руху грошових коштів за видами діяльності з розбивкою по кварталах.

За допомогою такої форми плану підприємство може перевірити реальність джерел надходження грошових коштів і обґрунтованість їхнього витрачання за видами діяльності.


9.2.2. Контроль за виконанням фінансового плану

З метою перевірки правильності складання кошторису доходів і витрат складається шахова таблиця до фінансового плану, де по горизонталі подаються напрями використання коштів, а по вертикалі - джерела (тобто витрати і надходження). Таблиця складається шляхом заповнення підсумкових показників з видатків і доходів. Потім по кожній статті видатків вказуються відповідні джерела фінансування. Така таблиця дає можливість збалансувати доходи і витрати по статтях, виявити цільовий характер використання доходів і надходжень, знайти резерви отримання грошових коштів.Таблиця 2.Шахова таблицяВажливою ділянкою роботи фінансової служби підприємства є контроль за виконанням фінансового плану, проведення заходів, що сприяють успішній мобілізації доходів і найбільш ефективному використанню коштів. Для цього потрібно постійно аналізувати, виявляти «вузькі» місця і відстаючі ділянки, давати рекомендації про шляхи виправлення стану, заохочувати використання резервів.

Велике значення має контроль за витратами на виробництво, собівартістю продукції, її реалізацію, надходженням виручки й утворенням грошових нагромаджень, формуванням і використанням оборотних засобів, ефективним використанням основних фондів.

Не менш важливий щоденний оперативний контроль за збутом і виконанням плану нагромаджень. Доцільно складати план випуску і відвантаження продукції на кожен день місяця. Щодня фактичний випуск порівнюють з плановими, при необхідності до графіку вносяться зміни. Важливість контролю за цими показниками визначаються тим, що вони виступають як передумова для виконання таких фінансових показників, як обсяг реалізації, прибуток.

Ефективною формою контролю за виконанням фінансового плану є складання звіту про його виконання. На підставі бухгалтерського обліку і звітності, даних оперативного і статистичного обліку підраховують фактичні суми за кожною статтею фінансового плану, виявляють відхилення та їх причини. Такий облік дозволяє стежити за виконанням кожної статті балансу доходів і витрат в цілому, простежувати виникнення відхилень і розробляти заходи щодо усунення недоліків, підвищення рентабельності, зростання прибутку та інших доходів, доцільного використання ресурсів.

Властивості планових рішень необхідно розглядати з урахуванням таких найважливіших характеристик планів, як надійність їх реалізації, оптимальність, маневреність, еластичність, гнучкість тощо. Вивчення цих характеристик дозволяє виявити фінансові резерви підприємства.


Зміст Зміст1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   40


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка