Бриндюк Ганна Петрівна викладач економічно-правових дисциплін, спеціаліст вищої категорії. Електронний навчально-методичний посібникСторінка21/40
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.94 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   40

Тема: 5.2. Збори і цільові відрахування суб’єктів господарювання

Час – 2 год.

Тип лекції: Самостійне вивчення

Вид візуалізації: Податковий Кодекс України, бланки податкової звітності.

План.

5.2.1. Оподаткування підприємств малого бізнесу.5.2.2. Місцеві податки та збори.

5.2.3. Приклади розрахунків податків.


5.2.1. Оподаткування підприємств малого бізнесу.

Спрощена система оподатковування, обліку і звітності вводиться для таких суб'єктів малого підприємництва:

- фізичних осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи й у трудових відносинах з якими, включаючи членів їхніх родин, протягом року перебуває не більш 10 осіб і розмір виручки яких від. реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 тис гривень;

- юридичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми і форми власності, у яких за рік середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб і розмір виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн. гривень.

Виторгом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий чи рахунок (і) у касу за здійснення операцій із продаж продукції (товарів, робіт, послуг).

Суб'єкти малого підприємництва — фізичні особи — мають право самостійно вибрати спосіб оподатковування доходів за єдиним податком шляхом одержання свідчення про сплату єдиного податку.

Ставка єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва — фізичних осіб — установлюється місцевими радами за місцем їхньої державної реєстрації залежно від виду діяльності згідно таблиці:

Вимоги до суб'єкта господарювання, які повинні виконуватися, щоб він увійшов до певної групи платників

Об'єкт оподаткування


Ставка єдиного податкукількість працівників

об'єм доходу на рік

вимоги до видів діяльностіПерша група - фізичні особи - підприємці

не використовують працю найманих осіб


не перевищує 150 тис. грн.займаються виключно:

1) роздрібним продажем то-варов з торго-вых мест1 на ринках;

2) предостав-лением быто-вых послуг на-селению (пе-речень таких послуг буде приведений в п. 291.7 НКУ)

Минзарплата, встановлена на 1 січня звітного податкового года2
1) сума доходу, яка перевищує 150тыс. грн. (з розрахунку на календарний рік] у кварталі, в якому отримана сума пре-вышения4; 2) дохід, отриманий единщиком від діяльності, не ука-занной у свідоцтві платника єдиного податку, от-несенного до першої групи; 3) дохід, отриманий під час застосування іншого спо-соба розрахунку за відвантажені товари (виконані ра-боты, надані послуги), ніж вказаний в гл. 1 р. XIV НКУ (зокрема, прибутки, отримані в не грошовій формі);

4) дохід від видів діяльності, яка не надає права застосовувати спрощену систему оподаткуваннявід 1 до 10% з розрахунку на месяц3 (см також примітку 1)


15%

Друга група - фізичні особи - підприємцізаймаються:

1) наданням послуг платникам єдиного

податку і населенню [см також

примітку 2);

2) виробництвом і продажем товарів;

3) діяльністю у сфері ресторанного хозяйстваМинзарплата, встановлена на 1 січня звітного на-логового года2

від 2 до 20% з розрахунку на месяц3 (см.также примітка 1)

від 0 до 10
((включно)

Осіб

одночасно5

не пре-вышает

1 млн. грн.1) сума доходу, яка перевищує 1 млн. грн. (з розрахунку на календарний рік) в кварталі, в якому отримана сума превышения6;

2) дохід, отриманий единщиком від діяльності, не вказаної у свідоцтві платника єдиного податку, віднесеного до другої групи;

3) дохід, отриманий при застосуванні іншого способу розрахунку за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги), ніж той, що вказаний в гл. 1 р. XIV НКУ (зокрема, прибутки, отримані в не грошовій формі);

4) дохід від видів діяльності, яка не надає права застосовувати спрощену систему оподаткування

15%

Примітка 1.

Якщо платники єдиного податку першої і другої груп здійснюють декілька видів господарської діяльності, застосовують максимальну ставку єдиного податку, встановлену для таких видів діяльності. Якщо платники єдиного податку першої і другої груп здійснюють господарську діяльність на територіях більше за одну сільську, селищну або міську раду, вони повинні застосовувати максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для відповідної групи платників податку.Примітка 2.

Підприємці, що представляють посередницькі послуги після купівлі, продажу, оренди і оцінювання нерухомого майна, не можуть входити до другої групи платників єдиного податку.Третя група - фізичні особи - підприємці

від 0 до 20

((включно) осіб одночасно5не перевищує

3 млн. грн.будь-які види діяльності, окрім названих в п. 291.5 НКУ

дохід, отриманий впродовж податкового (звітного) періоду (см. також примітка 3), :

1) в грошовій формі (готівковою і безготівковою);

2) у вигляді кредиторської заборгованості, по якій збіг термін позовної давності, вартість безоплатно отриманих впродовж звітного періоду товарів (робіт, послуг)

1) 3% доходу - у разі сплати ПДВ;

2) 5% доходу - якщо ПДВ включен до складу єдиного податку


Вимоги до суб'єкта господарювання, які повинні виконуватися, щоб він увійшов до відповідної групи платників


Об'єкт оподаткуванняСтавка єдиного податку

кількість работників

об'єм доходу на рік

вимоги до видів діяльності

від 0 до 20

((включно) осіб одночасно5не перевищує 3 млн. грн.

будь-які види діяльності, окрім названих в п. 291.5 HKV

1) сума доходу, яка перевищує 3 млн. грн. (з розрахунку на календарний рік) в кварталі, в якому отримана сума перевищення7;

2) дохід, отриманий у разі застосування іншого способа розрахунку за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги), ніж вказаний в гл. 1 р. XIV HKУ (зокрема прибутки, отримані в не грошовій формі);

3) дохід від видів діяльності, які не надають права застосовувати спрощену систему оподаткування15%

Примітка 3. До доходу підприємця не відносять отримані їм пасивні прибутки у вигляді відсотків, дивиден-дов, роялті, страхових виплат і відшкодування, а також прибутки від продажу рухомого і нерухомого майна, яке належить на право власності фізичній особі і використовується в його господарській діяльності.

1 Торговое місце на ринку - торговельна площа встановлених розмірів для здійснення продажу товарів і надання послуг згідно з планом території ринку окремим суб'єктом господарювання або физи-ческим особою.

2 Учитывая положення проекту Закону про Держбюджет на поточний рік.

3 Размер ставки встановлюють сільський, селищний, міський ради залежно від виду хоз. діяльності.

4 З наступного кварталу платник повинен перейти (за заявою) в другу або третю групу або на загальну систему оподаткування. Заяву подають не пізніше 20 чисел місяця, що йде за календарним кварталом, в якому допущено перевищення об'єму доходу.

6 З наступного кварталу платник повинен перейти (за заявою) в третю групу або на загальну систему на-логообложения. Заяву подають не пізніше 20 чисел місяця, що йде за календарним кварталом, в якому допущено перевищення об'єму доходу.

7 З наступного кварталу платник переходить на загальну систему оподаткування.

Суб'єкт підприємницької діяльності — фізична особа, що сплачує єдиний податок, звільняється від обов'язку нарахування, відрахування і перерахування в державні цільові фонди зборів, зв'язаних із виплатою заробітної плати працівникам, що знаходяться з ним у трудових відносинах, включаючи членів його родини.

Суб'єкт підприємницької діяльності — юридична особа, що перейшла на спрощену систему оподатковування, обліку і звітності, самостійно вибирає одну з наступних ставок єдиного податку:

- 6 відсотків суми від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без обліку акцизного збору у випадку сплати податку з додаткової вартості відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість";

- 10 відсотків суми від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), за винятком акцизного збору, у випадку включення податку з додаткової вартості до складу єдиного податку.

Суми єдиного податку в розмірі 43% слід перераховувати до місцевого бюджету, а 57% - на рахунки Пенсійного фонду як частину єдиного внеску.

Спрощена система оподатковування, обліку і звітності для суб'єктів малого підприємництва може застосовуватися поряд з діючою системою оподатковування, обліку і звітності, передбаченої законодавством, на вибір суб'єкта малого підприємництва.

Встановлено, що з 1 січня 2011 року до внесення змін до розділу XIV Податкового кодексу України в частині оподаткування суб'єктів малого підприємництва Указом Президента України від 3 липня 1998 року № 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" застосовуються з урахуванням таких особливостей:

1) платники єдиного податку не є платниками таких податків і зборів, визначених Податковим кодексом України:

а) податок на прибуток підприємств;

б) податок на доходи фізичних осіб (для фізичних осіб - підприємців);

в) податок на додану вартість з операцій з постачання товарів та послуг, місце надання яких розташоване на митній території України, за винятком податку на додану вартість, що сплачується юридичними особами, які обрали ставку оподаткування 6 відсотків;

г) земельний податок, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються для ведення підприємницької діяльності;

ґ) плата за користування надрами;

д) збір за спеціальне використання води;

е) збір за спеціальне використання лісових ресурсів;

є) збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

2) нарахування, обчислення та сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування здійснюються суб'єктами малого підприємництва, які сплачують єдиний податок відповідно до Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (з наступними змінами), у порядку, визначеному Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

3) єдиний податок сплачується на рахунок відповідного бюджету в розмірі частини єдиного податку, що підлягають перерахуванню до цих бюджетів .
5.2.2. Місцеві податки та збори.

Особливості стягнення місцевих податків і зборів та їх впливу на фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання такі:

1)місцеві податки і збори включаються до складу валових витрат, які виключаються зі скоригованого валового доходу,а отже, зменшують суму оподатковуваного прибутку;

2)суб’єкти господарювання відносять місцеві податки і збори на собівартість продукції (робіт,послуг), що впливає на формування їхнього прибутку.

Органи місцевого самоврядування мають право:

запроваджувати тільки ті податки і збори,що передбачені законодавчими актами;

встановлювати ставки, що не перевищують граничних розмірів,передбачених законодавчими актами;

встановлювати додаткові пільги для окремих платників податків (встановлення ставки,нижчої за мінімальну, звільнення від податку).

Місцевими податками є:

1.Податок на рекламу – сплачується з усіх видів оголошень і повідомлень,які подаються з комерційною метою за допомогою засобів масової інформації,афіш,плакатів,інших технічних засобів на вулицях,магістралях,майданчиках,будинках,у транспорті та в інших місцях; об’єкт оподаткування – вартість послуг за встановлення та розміщення реклами;ставка оподаткування – не більше 0,1% вартості послуг за розміщення одноразової реклами та 0,5%– за розміщення реклами на тривалий час;;термін сплати до бюджету – сплачується під час оплати послуг за встановлення та розміщення реклами.

2.Комунальний податок – обов’язковий для встановлення місцевою владою; справляється з підприємств та організацій, крім бюджетних установ,організацій та планово дотаційних підприємств;

об ’єкт оподаткування – річний фонд оплати праці, обчислений, виходячи з розміру неоподаткованого мінімуму доходів громадян; ставка оподаткування – не більше 10%%неоподатковуваного мінімуму

доходів громадян на місяць за кожного середньоспискового працівника (1,70 грн.),термін сплати до бюджету – сплачується в порядку,визначеному місцевими радами.

Місцеві збори – це:

1.Готельний збір – платниками є особи,які проживають у готелях. Ставка – до 20% добової вартості найманого житла. Стягується й перераховується адміністрацією готелю.

2.Збір за паркування автотранспорту (обов ’язковий для встановлення місцевою владою).Платниками є юридичні особи і громадяни,які паркують автомобілі у спеціально обладнаних або відведених для цього місцях. Ставка – до 3% мінімальної зарплати у спеціально обладнаних місцях, до 1%– у відведених місцях.

3.Ринковий збір (обов ’язковий для встановлення місцевою владою).

4.Збір за видачу ордера на квартиру (обов ’язковий для встановлення місцевою владою). Сплачується за послуги, пов ’язані з видачею документа,який надає право на заселення квартири.

Ставка – до 30% мінімальної зарплати.

5.Курортний збір. Платники – громадяни, які прибувають у курортну місцевість. Ставка – до 10% мінімальної заробітної плати.

6.Збір за участь у бігах на іподромі (за участь у розиграші кінноспортивної лотереї). Стягується з юридичних осіб та громадян,які виставляють своїх коней на змагання комерційного характеру. Ставка – до трьох мінімальних зарплат за кожного коня.

7.Збір за виграш на бігах на іподромі. Стягується адміністрацією іподромів з осіб,які виграли в грі на тоталізаторі на іподромі,під час видачі їм виграшу. Ставка – до 6% суми виграшу.

8.Збір з осіб,що беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі. Стягується у вигляді відсоткової надбавки до плати,яка визначена за участь у грі. Ставка – до 5% надбавки до плати за участь у грі.

9.Збір за право використання місцевої символіки – справляється з підприємств та організацій за використання місцевої символіки (герба міста або іншого населеного пункту,назви чи зображення архітектурних,історичних пам’яток)з комерційною метою; об’єкт оподаткування – вартість виробленої продукції, виконаних робіт та наданих послуг з використанням місцевої символіки;ставка оподаткування – з юридичних осіб не більше 0,1% вартості виробленої продукції,виконаних робіт та наданих послуг з використанням місцевої символіки;термін сплати до бюджету – сплачується в порядку,визначеному місцевими радами.

10.Збір за право проведення кіно і телезйомок – вносять комерційні кіно і телеорганізації,,включаючи організації з іноземними інвестиціями та зарубіжні організації,які проводять зйомки, що потребують від місцевих органів державної виконавчої влади додаткових заходів (виділення наряду міліції для охорони, оточення території зйомок тощо);об’єкт оподаткування – фактичні витрати на проведення зйомок,ставка оподаткування – граничний розмір не може перевищувати фактичних витрат на проведення зазначених заходів;термін сплати до бюджету – сплачується в порядку,визначеному місцевими радами.

11.Збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей – сплачується підприємствами та організаціями,які мають дозвіл на проведення аукціону,конкурсного роз продажу і лотерей;об’єкт оподаткування – вартість товарів, заявлених до місцевих аукціонів,конкурсного розпродажу,виходячи з їх початкової ціни або суми,на яку випускається лотерея;ставка оподаткування – не більше 0,1%%вартості товарів,заявлених до місцевих аукціонів,конкурсного розпродажу або від суми,на яку випускається лотерея;термін сплати до бюджету – за три дні до проведення місцевих аукціонів,конкурсного розпродажу або під час одержання дозволу на випуск лотерей. Сплачується в порядку,визначеному місцевими радами.

12.Збір за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту,що відправляється за кордон .

13.Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів роздрібної торгівлі і сфери послуг (обов’язковий для встановлення місцевою владою);справляється з підприємств та організацій,які реалізують продукцію або товари;об’єкт оподаткування – послуги,пов’язані з оформленням та видачею дозволів на торгівлю у спеціально відведених для цього місцях,– залежно від площі торгівельного місця,його територіального розміщення та виду продукції;ставка оподаткування – не більше 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для суб’єктів,що постійно здійснюють торгівлю у спеціально відведених для цього місцях,і одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян в день – за одноразову торгівлю;термін сплати до бюджету – сплачується в порядку,

визначеному місцевими радами.

14.Збір із власників собак (обов’язковий для встановлення місцевою владою,раніше не передбачався).

Місцеві податки і збори, механізм і порядок їх сплати встановлюються сільськими, селищними, міськими радами народних депутатів, крім зборів за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що відправляється за кордон, який встановлюється обласними радами народних депутатів. Суми, отримані від місцевих податків і зборів, зараховуються в місцеві бюджети.
5.2.3. Приклади розрахунків податків.
Завдання 1.

Підприємство у звітному періоді за результатами господарської діяльності має такі показники:

собівартість виробленої та проданої продукції –450 тис. грн;

вартість придбаних і витрачених на виробництво продукції сировини і матеріалів –210 тис. грн;

вартість придбаних у звітному періоді основних фондів,які амортизуються,–150 тис.грн;

націнка при продажу продукції –20%.

1.Визначити суму податку на додану вартість у складі вартості придбаних матеріалів,сировини і основних фондів (податковий кредит).

2.Розрахувати оптову та роздрібну ціну продажу продукції.

3.Розрахувати суму ПДВ (податкове зобов ’язання).

4.Розрахувати суму ПДВ,яку належить сплатити до бюджету за звітний період.Завдання 2.

Підприємство має такі дані з реалізації підакцизних товарів за

місяць (див. табл.):

Розрахувати суму акцизного збору за підакцизними товарами, які реалізуються.
Завдання 3.

Підприємство мало такі показники з виробництва і реалізації бензину:

1.Обсяг виробленого і реалізованого бензину марки А-76 становить 1850 т.

2.Собівартість 1 т бензину –750 грн.

3.Націнка –20%.

4.Ставка акцизу –60 євро за 1 т.

5.Курс євро до гривні –6,00 грн.

Визначити суму акцизного збору,що включається в ціну реалізованого бензину та відпускну ціну.Завдання 4.

Фірма у своєму складі має три підрозділи:основний і дві філії.

Загальна сума валових витрат та амортизаційних відрахувань за квартал становить 1473,7 тис. грн. ,в тому числі по основному підрозділу –635,8 тис. грн, по філії №1 –495,8 тис. грн,по філії №2 – 342,1 тис. грн.

Розрахувати суму податку на прибуток,яку сплачує кожний підрозділ (філія).

Зміст Зміст


1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   40


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка