Бриндюк Ганна Петрівна викладач економічно-правових дисциплін, спеціаліст вищої категорії. Електронний навчально-методичний посібникСторінка2/40
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40

1. Правила користування електронним посібником

Дисципліна «Фінанси підприємств» – одна з нормативних навчальних дисциплін підготовки молодшого спеціаліста з економіки та підприємництва.

Рекомендується такий порядок роботи з посібником для заочного навчання. Перш за все необхідно звернутися до навчальної та типової програм із цієї дисципліни, приділивши особливу увагу її структурі. Вона складається із таких видів занять як настановчі, оглядові, практичні та самостійна робота.

Курс дисципліни «Фінанси підприємств» включає в себе 10 основних тем, які поділяються на підтеми кожна з яких закінчується набором запитань для самоконтролю, практичних завдань та тестів для перевірки засвоєного матеріалу.

Для закріплення вивченого матеріалу й отримання необхідних навичок передбачено виконання практичних завдань.

Всі спірні моменти, що виникають у процесі засвоєння навчального матеріалу, необхідно з’ясовувати за допомогою тлумачного словника (Глосарію).

Під час виконання передбаченої робочою програмою класної контрольної роботи необхідно звернутися до розділу посібника «Варіанти класної контрольної роботи». Студент вибирає такий номер завдання, який відповідає порядкового номеру навчального журналу.

Ост. №

залікової

книжки


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
Варіант ККР

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

Контрольна робота складається з теоретичної та практичної частин. Студент відповідає на 2 теоретичних завдання і виконує 1 практичне завдання. Всі розрахунки повинні бути ретельно виконані та проаналізовані.

По закінченню вивчення дисципліни «Фінанси підприємств» передбачається залік. Залік проводиться під час сесії.

До заліку допускаються студенти після виконання і захисту практичних робіт, індивідуальних завдань, контрольної роботи.

У процесі засвоєння навчального матеріалу необхідним є опрацювання літератури:

Зміст
Основна

Л – 1 Дем’яненко М.Я., Левченко Н.М., Шевчик В.П., Пилявець В.М., Макарець С.М. Фінанси підприємств, навчальний посібник. – К.,2007

Л – 2 Кірейцев Г.Г., Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002

Л – 3 Славюк Р.А. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002Додаткова

Л – 4 Цивільний кодекс України

Л – 5 Господарський кодекс України

Л – 6 Закон України «Про банки та банківську діяльність» //Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 5-6

Л – 7 Закон України «Про цінні папери та фондову біржу» //Відомості Верховної Ради України. - 1991- №38.

Л – 8 Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» //Відомості Верховної Ради України. - 1999 - № 40.

Л – 9 Закон України «Про інвестиційну діяльність» ". //Відомості Верховної Ради України. - 1991.- №47.

Л – 10 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні затверджене Постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. - №637

Л – 12 Положення (стандарти) бухгалтерського обліку П(С)БУ затв. Міністерством фінансів України, 1999-2000 р.

Л – 13 Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. № 22Зверніть будь-ласка увагу на наступне:

  • Якщо в тексті є вказівка «Запишіть»d:\картинки\ежедневник и ручка.gif, то треба текст, що розміщено після неї, переписати до конспекту;

  • Якщо в тексті – вказівка «Зверніть увагу» d:\картинки\много\animated\j0254501.gif, то студент має на власний роздум обрати матеріал для запису;

  • Якщо в тексті – вказівка «Виконайте вправу самостійно, та запишіть порядок дій» j0283618, студенту необхідно виконати завдання з обов’язковим записом в зошиті.

Для забезпечення виконання всіх етапів пізнавального процесу в складі електронного посібника створенні функціональні складові елементи – кадри: титульний, вступний, інформаційні, додаткові інформаційні, тестові.

Титульний кадр є своєрідним титульним аркушем електронного посібника. У ньому зазначається дисципліна, для засвоєння якої його складено, автори, місце та рік створення. Титульний кадр першим з’являється на екрані після початку роботи з посібником.

Вступний кадр, містить визначення дидактичної мети, яку спроможний забезпечити електронний посібник, настанови та пояснення до організації та методики роботи з посібником, вступним кадром можна вважати «Зміст» та «Правила користування електронним посібником».

Інформаційний кадр, де подається навчальна інформація, яка повинна бути засвоєна студентом під час вивчення курсу дисципліни за різними видами навчальних занять – розділ «Інформаційний матеріал за видами навчальних занять» електронного посібника.

Додаткові інформаційні кадри містять повідомлення, що доповнюють, розширюють та ілюструють зміст основного інформаційного кадру. Додатковими інформаційними кадрами можна вважати розділ «Додатки» електронного посібника, який містить нормативні акти, бланки фінансової та податкової звітності.

Тестові кадри містять контрольні тестові завдання , виконання яких дозволяє студентам засвоїти зміст інформаційних кадрів та отримати оцінку результатів навчальної діяльності за допомогою контролюючої програми.

Електронний посібник з дисципліни «Фінанси підприємств» створений за допомогою прикладної програми MS Office текстового редактора MS Word, міститься в файлі Ел. Посібник (Фінанси підприємств), каталогу Електронний посібник, розміщується на DWD диску. Для здійснення навчання необхідно скопіювати каталог Електронний посібник на будь-який жорсткий диск комп’ютера студента.

Для запуску програми необхідно встановити на піктограмі каталогу Електронний посібник курсор, клацнути двічі лівою клавішею миші.

На екрані монітора з’являться різні файли. Для початку роботи необхідно відкрити файл Ел. Посібник (Фінанси підприємств).

Після ознайомлення із змістом титульного кадру студент може приступити до навчальної роботи обравши необхідний розділ.

Зміст


Щоб швидко розглянути той, чи інший кадр, в електронному посібнику використані гіпертекстові посилання на необхідні розділи і підрозділи посібника.

Якщо на Інформаційний кадр навести маніпулятором «Миша» на назву розділу і натиснути клавішу «Ctrl» + «ліву кнопку маніпулятора», то миттєво відкриється кадр з найменуванням необхідного підрозділу. Схематично це має наступний вигляд:


Інформаційний матеріал за видами навчальних занять

Настановче

заняття

Оглядові

заняття

Практичні

заняття

Самостійне

вивчення

Лекція – 1

(Тема 1.)

Лекція – 2

(Тема 3.1.)

Практична

робота – 1

(Тема 3.1.)

Лекція – 3

(Тема 5.1.)

Лекція – 4

(Тема 10.1.)

Практична

робота – 2

(Тема 10.2.)

(Тема 2.)

(Тема 10.)

(Тема 3.)

(Тема 4.)

(Тема 5.)

(Тема 6.)

(Тема 7.)

(Тема 8.)

(Тема 9.)

Зміст
Щоб повернутися на початок електронного посібника наприкінці кожної лекції, самостійної роботи, практичної роботи, додаткової інформації, у нижньому правому куті розташовано текст, за допомогою якого, через гіперпосилання, методом натискання і утримуючи клавішу «Ctrl», Зміст відкривається вступний кадр і Зміст - відкривається необхідний розділ інформаційного кадру.

Перевірити засвоєння курсу дисципліни «Фінанси підприємств» в електронному посібнику можна за допомогою тестів до заліку, використовуючи спеціальну контролюючу тестову програму. Натиснувши на назву розділу «Залік з дисципліни», «Проходження тесту за допомогою контролюючої програми», за допомогою гіперпосилання, відкривається контролююча тестова програма.

Вікно програми має наступний вигляд:

Необхідно ввести індивідуальні данні студента, для подальшої роботи з контролюючою програмою і натиснути кнопку «Ok».


Открыть тест
Обравши необхідний модуль за допомогою гіперпосилання, обрати тест (подвійним натисканням миші або натиснути кнопку ).

Після закінчення проходження тесту контролююча програма автоматично формує звіт про результати проходження тесту, який автоматично зберігається в окремому каталозі у вигляді текстового файлу.
Выход тест
Вихід з контролюючої програми відбувається за допомогою кнопки .

Зміст
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка