Бриндюк Ганна Петрівна викладач економічно-правових дисциплін, спеціаліст вищої категорії. Електронний навчально-методичний посібникСторінка17/40
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.94 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   40

Практичне заняття № 1
Тема: Обчислення виручки від реалізації продукції, робіт та послуг. Визначення фінансових результатів діяльності.Мета: Набуття практичних вмінь і навичок по визначенню розміру грошових надходжень від реалізації продукції, робіт і послуг, освоїти методику обчислення виручки від реалізації, робіт та послуг, визначення фінансових результатів діяльності.

Методичні рекомендації

При виконанні практичної роботи необхідно звернути увагу на те, що прибуток як економічна категорія відображає остаточну грошову оцінку виробничої та фінансової діяльності і є найважливішим показником фінансових результатів підприємств, їх фінансового стану. У загальному вигляді прибуток є різницею між доходами від певної діяльності й витратами на її здійснення.

При визначенні фінансових результатів діяльності підприємства використовують такі показники: валовий прибуток; прибуток від операційної діяльності; прибуток від звичайної діяльності до оподаткування; прибуток від звичайної діяльності після оподаткування; прибуток від надзвичайної діяльності; чистий прибуток.

Щоб визначити виручку від реалізації продукції галузі рослинництва необхідно розрахувати валовий збір згідно умови (Таблиця 1.).Валовий збір визначається множенням площі посіву на врожайність відповідної культури.

Щоб визначити виручку від реалізації (Таблиця 3.) потрібно валовий збір помножити на ціну одиниці продукції .

Сума ПДВ визначається, за ставкою 20%, діленням виручки від реалізації на 6.

Чистий доход розраховується як різниця між виручкою від реалізації та сумою ПДВ.

Собівартість реалізованої продукції визначається добутком валового збору та собівартості 1-ці продукції.

Валовий прибуток розраховується як різниця між виручкою від реалізації без ПДВ та собівартістю реалізованої продукції.

Щоб визначити рентабельність продукції потрібно валовий прибуток поділити на собівартість реалізованої продукції і помножити на 100.

Ставка податку на прибуток від звичайної діяльності з 01.01.2013р. 19%.

j0283618 Практична робота 1.

Тема: Обчислення виручки від реалізації продукції, робіт та послуг. Визначення фінансових результатів діяльності.

Мета: Набуття практичних вмінь і навичок по визначенню розміру грошових надходжень від реалізації продукції, робіт і послуг, освоїти методику обчислення виручки від реалізації, робіт та послуг, визначення фінансових результатів діяльності.

Завдання 1. На підставі даних таблиці 1,2,3 визначити виручку від реалізації продукції, робіт та послуг та фінансові результати від реалізації продукції.

Таблиця 1. Виробництво продукції рослинництва.

Назва продукції

Площа

Врожайність,

ц/га


Валовий збір

Ціна 1 – ці продукції

Собівартість 1- ці продукції

1

2

3

4=(2х3)

5

6

Рослинництво:
Пшениця

720

35
65

48

Ячмінь

630

28
42

29

Жито

425

25
39

28

Кукурудза

280

56
68

42

Цукрові буряки

610

310
18.5

10.3

Гречка

200

24
150

85

Соняшник

501

27
175

95

Горох

150

35
95

56

Всього
х
х

х


Таблиця 2. Виробництво продукції тваринництва.

Назва продукції

Кількість продукції ц.

Ціна 1 ц продукції

Собівартість 1 ц продукції

1

2

3

4

1. М’ясо ВРХ

284

653

495

2. М’ясо свиней

154

785

690

3. Молоко

15940

95

75

4. М’ясо гусей

30

120

80

Всього
х

х


Таблиця 3. Розрахунок фінансових результатів від основної діяльності. (тис. грн.)

Назва продукції

Виручка від реалізації

Сума ПДВ

Чистий доход

Собівар-

тість

Валовий прибуток

Рентабель-

ність продукції,

%

1

2

3

4=(2-3)

5

6=(4-5)

7=(6/5)х100

Рослинництво :1. Пшениця2. Ячмінь3. Жито4. Кукурудза5. Цукровий буряк6. Гречка7. Соняшник8. Інша продукція

рос-ва


4500027300Тваринництво:1. М’ясо ВРХ2. М’ясо свиней3. Молоко4. М’ясо гусей5. Інша продукція тваринництва

2080012300Пром. товари

7840344200Роботи і послуги

108400512810Разом
Завдання 2. Визначити суму прибутку від операційної, звичайної діяльності і чистого прибутку на поточний рік за даними ТОВ «Мрія».

На підставі розрахунків і вихідних даних заповнити Звіт про фінансові результати (ф. 2).
ВИХІДНІ ДАНІ:

- валовий прибуток від основних видів продукції - (за даними таблиці 3)

- чистий дохід від реалізації продукції - (за даними таблиці 3)

- Доход від операційної оренди активів - 42 тис. грн.;

- Відшкодування раніше списаних активів - 21 тис. грн.;

- Адміністративні витрати - 41 тис. грн.;

- Витрати на збут - 17 тис. грн.;

- Сумнівні борги - 6 тис. грн.;

- Доход від участі в капіталі - 43 тис. грн.;

- Доход від реалізації фінансових інвестицій, інші доходи фінансової та інвестиційної діяльності . - 33 тис. грн.;

- Витрати фінансової діяльності - 18 тис. грн.;
РІШЕННЯ

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________чистий прибуток : ______________________


Висновки ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Дата ____________ Оцінка ________________
Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 
КОДИДата (рік, місяць, число)


01

Підприємствоза ЄДРПОУТериторія

 
за КОАТУУОрган державного управлінняза СПОДУОрганізаційно­правова форма господарюванняза КОПФГВид економічної діяльностіза КВЕДОдиниця виміру: тис. грн.Контрольна сума
Звіт про фінансові результати

за ______________________ 20___ р.
Форма № 2Код за ДКУД  
1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010Податок на додану вартість

015

( )

( )

Акцизний збір

020

( )

( )

 

025

( )

( )

Інші вирахування з доходу

030

( )

( )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( )

( )

Загальновиробничі витрати

045Валовий:

 прибуток

050збиток

055

( )

( )

Інші операційні доходи

060 

061Адміністративні витрати

070

( )

( )

Витрати на збут

080

( )

( )

Інші операційні витрати

090

( )

( )

 

091Фінансові результати від операційної діяльності:

 прибуток

100збиток

105

( )

( )

Доход від участі в капіталі

110Інші фінансові доходи

120Інші доходи

130Фінансові витрати

140

( )

( )

Втрати від участі в капіталі

150

( )

( )

Інші витрати

160

( )

( )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

 прибуток

170збиток

175

( )

( )

 

176 

177Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( )

( )

Доход з податку на прибуток від звичайної діяльності

185Фінансові результати від звичайної діяльності:

 прибуток

190збиток

195

( )

( )

Надзвичайні:

 доходи

200витрати

205

( )

( )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( )

( )

Чистий:


прибуток

220збиток

225

( )

( )

Забезпечення матеріального заохочення

226


II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТНайменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230Витрати на оплату праці

240Відрахування на соціальні заходи

250Амортизація

260Інші операційні витрати

270Разом

280III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙНазва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330Дивіденди на одну просту акцію

340

Керівник ________________________________________________  

Головний бухгалтер ______________________________________

Зміст Зміст
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   40


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка