Боротьба з контрабандою наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів Контрольовані поставки наркотиків. ПланСкачати 248.51 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір248.51 Kb.
#4426
ТипЗакон


Боротьба з контрабандою наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів

Контрольовані поставки наркотиків".
План

 1. Поняття та склад контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів.

 2. Відповідальність за скоєння контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів.
 3. Основні види наркотичних засобів.

 4. Місця приховування наркотичних засобів при переміщенні їх через митний кордон України.

 5. Контрольовані поставки.Література

 1. Конституція України. К.: Юрінком Інтер, 1998.

 2. Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 року №2341-111 // Відомості Верховної Ради України. - 2001.-№25-26. (набрав чинності з 1 вересня 2001 року).

 3. Митний кодекс України Закон України від 13 березня 2012 року № 4495-VI.

 4. Закон України від 15.02.95р. №60/95 "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів".

 5. Закон України від 15.02.95 р. №62/95 "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними".

 6. Закон України від 22.12.06р. №530-V "Про внесення змін до Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів".

 7. Закон України від 04.04.1996р. № 123/96-ВР "Про лікарські засоби".

 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.00 р. № 770 "Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів".

 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2007р. №1307 “Про затвердження Порядку перевезення хворими, які прямують транзитом через територію України, наркотичних засобів і психотропних речовин»

 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 3.02.97р. №146 “Про затвердження Порядку видачі дозволів на ввезення в Україну та вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів".

 11. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.00 р. №188 "Про затвердження Таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться в незаконному обігу".


1.Поняття та склад контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів.

Поняття контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, фальсифікованих лікарських засобів та відповідальність за скоєння цього злочину, зазначено у ст.305 Кримінального кодексу України, тобто, контрабандою наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, є їх переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю.

Розглянемо склад злочину передбаченого ст. 305 ККУ.

Об’єкт злочину.

Об’єктом злочину, передбаченого ст. 305 КК України є охоронювані кримінальним законом суспільні відносини з приводу здоров’я населення, а також встановлений з метою охорони здоров’я населення порядок переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів через митний кордон України.Предмет злочину.

Злочини, які мають свій предмет, називаються предметними злочинами. Саме до таких злочинів відноситься злочин, передбачений ст. 305 КК України.

Предметом цього злочину є: 1) наркотичні засоби; 2) психотропні речовини; 3) їхні аналоги; 4) прекурсори; 5) фальсифіковані лікарські засоби.

Кримінально карним буде діяння, якщо предметом є хоча б один вид наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів чи фальсифікованих лікарських засобів.

В Україні існує Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі – Перелік) – згруповані в списки наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, включені до таблиць І-IV згідно з законодавством України та міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Перелік затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади в галузі охорони здоров’я і публікується в офіційних друкованих виданнях. (Постанова Кабінету Міністрів України від 06. 05 2000р №770 “Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів”)

Наркотичні засоби – речовини природні чи синтетичні, препарати, рослини, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Психотропні речовини – речовини природні чи синтетичні, препарати, природні матеріали, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Прекурсори – речовини та їх солі, що використовуються при виробництві, виготовленні наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до Переліку

Аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин – заборонені до обігу в Україні речовини природного чи синтетичного походження, не включені до Переліку, хімічна структура і властивості яких подібні до хімічної структури і властивостей наркотичних засобів і психотропних речовин, психоактивну дію яких ці речовини відтворюють

Фальсифікований лікарський засіб - лікарський засіб, який умисно промаркований неідентично (невідповідно) відомостям (одній або декільком з них) про лікарський засіб з відповідною назвою, що внесені до Державного реєстру лікарських засобів України, а так само лікарський засіб, умисно підроблений у інший спосіб, і не відповідає відомостям (одній або декільком з них), у тому числі складу, про лікарський засіб з відповідною назвою, що внесені до Державного реєстру лікарських засобів України.

Згідно з ст.2 Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів” наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори з урахуванням їх корисності для використання у медичній практиці та залежно від ступеня їх небезпечності для здоров’я, яку вони можуть становити у разі зловживання ними, і застосовуваних згідно з законодавством заходів контролю за їх обігом включаються до відповідно пронумерованих списків таблиць Переліку:

таблиця І містить особливо небезпечні наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до списків №1 і №2, обіг яких в Україні заборонено згідно з законодавством, а також наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до списку №3, обіг яких в Україні допускається лише в цілях, передбачених ст.7 Закону;

таблиця ІІ містить наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до списків №1 і №2, обіг яких в Україні обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю згідно з законодавством;

таблиця ІІІ містить наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до списків №1 і №2, обіг яких в Україні обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю згідно з законодавством;

таблиця ІV містить прекурсори, включені до списків №1 і №2, обіг яких в Україні обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю згідно з законодавством.

Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, з обігом яких пов’язана діяльність, що підлягає ліцензуванню складається з чотирьох таблиць:

таблиця І включає наркотичні засоби рослинного походження, а саме рослини виду мак снотворний (опійний, в тому числі олійний та інші, що містять опій) та рослини будь-якого виду роду конопель (канабіс);

таблиця ІІ включає речовини і препарати, які можуть використовуватись у медичних цілях і складається з списків №1 (наркотичні Засоби) і №2 (психотропні речовини). До списку №1 також включаються: ізомери у ньому наркотичних засобів, якщо існування таких ізомерів можливе і вони свідомо не вилучені; складні та прості ефіри перелічених у ньому наркотичних засобів, в усіх випадках, якщо існування таких ефірів можливе і вони свідомо не включені до інших списків; солі всіх перелічених у ньому наркотичних засобів, їх складних та простих ефірів, ізомерів, в усіх випадках, якщо існування таких солей можливе. До списку №2 також включаються солі всіх перелічених у ньому речовин, якщо існування таких солей можливе;

таблиця ІІІ включає речовини і препарати, які використовуються у медичних цілях. Ця таблиця складається з списків №1 (нарковмісні препарати) та №2 (психотропні речовини). До списку №1 відносяться: препарати ацетилдигідрокодеїну, дигідрокодеїну, етилморфіну, кодеїну, нікодикодину, нікокодину, норкодеїну, фолькодину за умови, що вони поєднані з одним або кількома інгредієнтами і містять не більш як 100 мг наркотичного засобу на одиницю дози концентрацією не більш як 2,5% у нерозділених препаратах; препарати пропіраму, що містять не більш як 100 мг пропіраму на одиницю дози, поєднанні щонайменше з такою ж кількістю метилцелюлози; препарати дифеноксину, що містять не більш як 0,5 мг дифеноксину на одиницю дози і не менш як 5% атропіну сульфату на одиницю дози дифеноксину та інші.

До списку №2 включаються солі всіх перелічених у ньому речовин, в усіх випадках, якщо існування таких солей можливе;

таблиця IV включає прекурсори і ділиться на список №1 (хімічні речовини та їх солі) та список №2 (розчинники, окислювачі та інші хімікати промислового або побутового призначення)

В таких злочинах предмет є основною складовою складу злочину, тут немає предмету – немає злочину.

Об'єктивна сторона.

Суспільно небезпечне діяння при контрабанді наркотичних засобів полягає в активних діях – це незаконне переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю предметів, які вказані в диспозиції ст. 305 КК України, за наявності хоча б однієї з передбачених у диспозиції цієї статті ознак.

Переміщення є основною ознакою суспільно небезпечного і протиправного посягання на об’єкт.

Тут об’єктивна сторона, передбачає два альтернативні способи вчинення даного злочину.Перший- переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів через митний кордон, поза митним контролем.

Другий- з приховуванням від митного контролю.

Місце вчинення злочину, тобто митний кордон, є обов’язковою ознакою об’єктивної сторони.

Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів визнається закінченим злочином із моменту їх фактичного незаконного переміщення через митний кордон України. Незаконне переміщення може бути здійснене шляхом як перевезення, так і пересилання зазначених предметів через митний кордон.

Якщо предмети контрабанди виявлено під час огляду чи переогляду речей або ж особистого огляду, при виїзді за межі України, вчинене кваліфікується за ст. 15 і 305 КК України. Незаконне переміщення на територію України предметів контрабанди, які виявлено під час митного контролю, утворює закінчений склад цього злочину.Суб'єкт злочину

У теорії кримінального права суб`єктом злочину є фізична, осудна особа, яка до вчинення злочину досягла віку кримінальної відповідальності. Згідно з ч.1 ст. 18 КК України, суб’єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність.

Суб’єктом контрабанди може бути будь-яка фізична, осудна особа, якій до вчинення злочину минуло шістнадцять років. Ці ознаки суб’єкта контрабанди є загальновідомі і не потребують детального аналізу. Важливо лише підкреслити, що контрабанда може бути також вчинена і спеціальним суб’єктом.

Зрозуміло, якщо контрабанда наркотиків хоча і вчинюється службовою особою або представником влади, але без використання ними свого службового становища або владних повноважень, вона визнається вчиненою загальним суб’єктом.

Згідно з Кримінальним кодексом України, кримінальній відповідальності за контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів підлягають як громадяни України, так і іноземні громадяни, а також особи без громадянства, які є осудними та яким до вчинення злочину минуло 16 років.

Оскільки цей вид контрабанди може бути скоєний не лише за попередньою змовою групою осіб, а й організованою групою, то важливе значення для кваліфікації вчиненого за ч. 3 ст. 305 має правильне визначення ознак організованої групи, відмінностей від групи за попередньою змовою. Згідно з ч. 3 ст. 28 контрабанда може бути кваліфікована за ознакою організованої групи, якщо в й готуванні чи вчиненні брали участь декілька осіб (троє і більше), які до вчинення злочину зорганізувалися у стійке об’єднання і діяли після цього за єдиним планом з розподілом технічних ролей у груповому скоєнні даного злочину, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи.


Суб'єктивна сторона

Контрабанда наркотичних засобів психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів передбачає наявність умисної форми вини у виді прямого умислу. При цьому особа усвідомлює суспільну небезпеку своїх дій і прагне їх вчинити.

Отже при здійсненні цього діяння винний усвідомлює незаконність своїх дій по переміщенню згаданих засобів і речовин через митний кордон України поза митним контролем чи з приховуванням від митного контролю і бажає в обхід встановлених правил ввезти їх в Україну чи вивезти з неї.


2. Відповідальність за скоєння контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів

До кримінальної відповідальності за цей злочин притягується осудна особа з 16 років.

Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, що були предметом контрабанди.

Кваліфікуючими ознаками злочину (ч. 2 ст. 305) є вчинення контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: 1) повторно; 2) за попередньою змовою групою осіб; 3) якщо предметом цих дій були особливо небезпечні наркотичні засоби чи психотропні речовини або 4) наркотичні засоби психотропні речовини, їх аналоги чи прекурсори у великих розмірах - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, що були предметом контрабанди, та з конфіскацією майна.

Особливо кваліфікуючими ознаками (ч. 3 ст. 305 ККУ) злочин вчинено: 1) організованою групою, 2) якщо предметом цих дій були наркотичні засоби, психотропні речовини їх аналоги чи прекурсори в особливо великих розмірах - карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років із конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, що були предметом контрабанди, та з конфіскацією майна.

Поєднане з контрабандою наркотичних засобів, психотропні речовин, їхніх аналогів або прекурсорів незаконне їх виробництві виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту або без такої мети, а так само їх збут, утворюють сукупність злочинів, передбачених ст. ст. 305 і 307 або 309.3. Основні види наркотичних засобів

Наркотичні засоби і психотропні речовини класифікуються за різними критеріями, зокрема, виходячи з наступного :

з якої вихідної речовини виготовлено наркотик:

синтетичним чи натуральним є наркотик;

який механізм впливу речовини на організм людини;

яким чином вживається той чи інший наркотик чи психотропна речовина;

чи відноситься речовина до видів, що виробляються легальне або нелегально; хімічний склад речовини і інше.

Наркотичні засоби, одержувані з опійного маку, депресанти

Різні наркотичні засоби одержують при переробці рослини маку в заводських і в кустарних умовах.ОПІЙ

Найбільше поширення як сировину одержав мак снотворний /Рараvег Sеmnіfеrum/. Головне призначення цього виду - одержання опію для цілей медицини. Є інші різновиди маку, які культивуються у теплих кліматичних умовах. Головки маку мають подвійну стінку, на яких роблять надрізи, а молочний сік, що витікає з них висушують, отримуючи таким чином “сирий опій”. Сирий опій готують до вживання варінням.

В даний час вживання сирого опію характерно для країн Далекого Сходу, зокрема Китаю, В’єтнаму.

Опій: висохлий на повітрі молочний сік маку (опійного) снотворного отриманого на недоспілих голівках.

Вид: плас тична липка маса схожа на пластелін.

Колір: від темно – коричневого до чорного.Упакування: у залежності від форми - папір, целофан, пластичні кульки, консервні або скляні банки.

Опій є похідною виготовлення інших препаратів.Макова солома: Всі частини /як цілі, так і подрібнені, висушені, не висушені/ за винятком спілих насінь будь-якого сорту маку, зібраного будь-яким способом, що містять наркотично активні алкалоїди опію.

Колір: від світло-жовтого до коричневого і від світлого до темно-зеленого.

Спосіб уживання: після спеціальної обробки ацетоном або розчинниками приймають внутрівенне, можливо з іншими препаратами (димедрол).

Морфін технічний

Морфін технічний одержують з опію або макової соло? напівпродуктом при одержанні інших опіатів.

Колір: від темно-сірого до бурувато-коричневого.

МОРФІН

Морфін: основний алкалоїд опію, що представляє собою порошок білого кольору, розчини - безбарвні або злегка жовтуваті.

Уперше синтезував морфін з опію в 1805 р. німецький хімік Адам Шертюнер. Вперше в якості знеболюючих застосовували в другій половині XIX століття. В даний час використовують, як наркотик. У зв'язку зі швидким розвитком лікарської залежності в медичній практиці застосовується з застереженням.Вид: порошок, таблетки, розчини в ампулах.

Колір: білий, безбарвний, злегка жовтуватий.

Упакування: упакування для таблеток з написом «Морфін гідрохлорид», ін'єкційні ампули.

ГЕРОЇН

Одержують обробкою морфіну-технічного оцтовою кислотою. Шляхом подальшої хімічної обробки одержують так званий "коричневий цукор" або героїн 3, а також героїн 4. Дуже сильний і небезпечний наркотик у чотири рази перевищує вплив на організм морфіну.Вид: від пудрообразного порошку до маленьких кристалів, схожий на цукор і на пінопласт. Має запах оцту або винограду.

Колір: коричневий, сіро-коричневий, рожевий, сірий, світлоблакитний. Героїн-4: білий, світло-коричневий. Різновиди геро-їну від червоного до білого кольору.

Упакування: для великих кількостей використовують банки або інші ємності, для менших-поліетиленові мішечки презерватив, фольгу.

АЦЕТИЛЬОВАНИЙ ОПІЙ


Напівсинтетичний препарат, одержуваний шляхом ацетилювання опію або екстракту макової соломки.

Вид: рідина.

Колір: від темно-коричневого до жовтого.

КОДЕЇН

Кодеїн являється наркотичним анальгетиком, присутній і опійному маці і опії. Виробляється шляхом переробки морфіну Представляє собою кристалічний порошок.

Використовують як протикашлевий засіб. Входить до складу лікарських препаратів "Кодтерпін", "Седалгін", "Пенталгін".

Вид: таблетки, капсули або порошок, рідше розчин.

Колір: від білого до коричневого.

Упакування: упакування для таблеток, спеціально згорнутий папір.

Існують країни де цей засіб у вільному використанні.


ОМНОПОН

Омнопон: являє собою опій очищений від баластових речовин. Робить трохи менша знеболююча дія, чим морфінВид: розчини в ампулах, порошок, таблетки.

Колір: розчини від безбарвного до коричнево-жовтого, порошок коричнево-жовтий і коричнево-рожевий.

Упакування: упакування для таблеток, ампули.

ЕТИЛМОРФІН

Синтетичний засіб, вироблений з морфіну.

Вид: таблетки, порошокКолір: білий.

Упакування: упакування для таблеток з написом Етилморфіна гідрохлорид", спеціально згорнутий папір.


МОРФІЛОНГ


Синтетичний засіб, вироблений з морфі пролонгований вплив.

Вид: рідина в ампулах.

Колір: жовтий.

Опій і його похідні відносяться до депресантів. До цієї групи наркотиків відносяться також барбітурати, заспокійливі засоби і метадон.БАРБІТУРАТИ

Барбітурати являють собою групу лікарських препаратів, вироблених з барбітурової кислоти. Розрізняють барбітурати:

- із тривалою дією на організм

- середньої тривалості дії,

- короткочасної дії.

Барбітурати - синтетичні засоби, які випускаються у виді таблеток, можуть зустрічатися у виді порошку. Барбітурати синтезували після II світової війни для лікування хворих епілепсією і як снотворне. До барбітуратів відносяться лікарські препарати: Барбітал, Секобарбітал, Етамінал-натрію, Тарденал.Вид: таблетки, порошок

Колір- в основному білий.Упакування: упакування для таблеток.
Заспокійливі засоби

Заспокійливі засоби - збірне визначення різних по хімічному складу лікарських препаратів, що впливають на центральну нервову систему. Заспокійливі засоби діють на організм дещо сильніше барбітуратів, їх можна купити в усіх країнах в аптеках на рецепти або без них. Вживають в основному починаючі наркомани в основному з алкогольними напоями. Викликає ейфорію. Уживають перорально /через рот/.

МЕТАДОН

Метадон - синтетичний засіб, синтезували після Другої Світової війни як замінник наркотичних засобів. В останні десятиріччя використовується для детоксикації хворих на героїноманію. Завдяки особливим властивостям часто використовується для лікування хронічної наркоманіїВид: таблетки, рідина.

Колір: білий, безбарвна рідина.

Жаргонна назва: конячка.

Упакування: упакування для таблеток, ампули.
НАРКОТИЧНІ ЗАСОБИ, ОДЕРЖУВАНІ З КОНОПЕЛЬ. ГАЛЮЦИНОГЕНИ

Для виготовлення наркотичних засобів придатні практично всі сорти конопель. Рослина конопель містить "саnnаbіnоdіеs" алкалоїд, що викликає в людини галюцинації.

Наркотичний вплив на організм у рослині конопель викликає Дельта 9 або ТГК "тетрагідроканнабинол" (наркотично активний компонент). Похідні коноплі на відміну від опиатів ліками не є, а уживаються винятково наркоманами. Похідні конопель є галюциногенами. У залежності від часу і способу збору, а також способу переробки, розрізняють три основних наркотичних засоби з конопель: маріхуана, гашиш і гашишна олія.

Колір: від ясно-зеленого до коричневого.

Упакування: у залежності від кількості - від целофанових мішків, обмотаних клейкою стрічкою, у маленьких кількостях - у паперових згортках, у фользі або в сигаретах.

МАРИХУАНА

Марихуана - наркотичний засіб, що представляє собою верхівкові частини коноплі з квітами, плодами і листами (подрібнені висушені або не висушені). Зміст ТГК -тетрогідроканабінолу (наркотично активного компонента) у марі-хуані від 2 до 4%.

Вид: здрібнена маса, схожа на тютюн або чай.

Синоніми: канабіс.

ГАШИШ

Гашиш - наркотична речовина, одержувана з конопель шлях спеціальної обробки: відділення пилка, смоли, здрібню" просівання листів і суцвіть, пресування в яку-небудь форму. Іноді розчиняють у спирті, висушують і подрібнюють у порошок. Вміст ТГК у гашиші від 8—28%.Вид: брикети різних форм, таблетки, плитки, пігулки.

Колір: хакі, коричневий, чорний, світло-зелений.

Упакування: папір, целофанові мішечки, обмотані клейкою

стрічкою, бляшані банки, тканина.ГАШИШНА ОЛІЯ

Гашишна олія: (рідкий гашиш) екстракт смолистих виділень. Одержують шляхом випаровування з розчину гашишної олії. Вміст Дельта 9, ТГК у гашишній олії 70%. Дуже сильний і небезпечний наркотик.Вид: грузла маса, темна густа рідина.

Колір: коричневий, темно-зелений, чорний.

Упакування: флакони для ліків.

ЛСД

ЛСД: напівсинтетичний засіб, один із самих сильнодіючих наркотичних засобів, що викликає сильний ефект у мізерно малих дозах (0,001 мг/кг). У 1938 році доктор Хоффман синтезував ЛСД-25 з ріжка гриба, що одержав назву Liserg Saure Dіеthуlаmіd (Дієтиламід лізергінової кислоти). Першими споживачами ЛСД стали хіппі, що полюбили його через так звані дії, розширюючі свідомість. Незважаючи на його рослинне походження, у даний час виробляють цілком синтетичним шляхом.Вид: порошок, таблетки, перфорована папір, марки.

Колір: вихідна сировина - біла, у торговельному обороті - з метою

приховування колір не обумовлений.

Фенцеклідин (ФЦП)

Фенциклидин (ФЦП): синтетичний засіб. Синтезували в США в 1965 році. Використовували для присипляння тварин. Дуже популярний у США через легкість виготовлення і покупки.Вид: таблетки, порошок, розчин.

Колір: білий.

Упакування: фольга, папір, поліетиленові мішочки.

ПЕЙОТА АБО МЕСКАЛІН

Пейота або мескалін: одержують з кактуса пейот, що виростає в Середній і Південній Америці. Пейота - це висушені грудки кактуса, мескалін - являється основним психотропним алкалоїдом кактуса пейот.

Вид: висушені грудки-так звані "ґудзики", порошок, розчин.

СТП

СТП являється синтетичним наркотиком, що має яскраво виражені галюциногенні властивості, розробленим у військових лабораторіях як отруйна речовина. По нелегальним каналам швидко попав на чорний ринок і певний час широко використовувався наркоманами США. Відомий у виді таблеток або порошку білого, червоного або кремового кольору.

МДМА - ЕКСТАЗІ (ЕСSТАSY)

Найбільш відомим серед таких наркотиків є "Екстазі" (в деяких публікаціях називається "екстейзі").

Основною причиною уживання екстазі люди називають отримання "великої насолоди під час танців", насолоди взагалі, або формування впевненої, енергійної поведінки.

Для уживання наркоманами виробляється у вигляді таблеток з заглибинами на поверхні у формі різних фігур, символів і т. і.


СТИМУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ. НАРКОТИКИ ІНШОГО ПОХОДЖЕННЯ

Стимулюючі засоби: група речовин з числа стимуляторів нервової системи, що активізують психічну діяльність, стимулюють центральну нервову систему.КОКАЇН

Кокаїн є легкий білий кристалічний порошок , має кристалічну структуру, схожу на англійську сіль, іскриться на сонці, У зв'язку зі схожістю також на сніг часто носить саме таку назву.

Чагарник кока виростає в основному в західних регіонах Південної Америки, у гірських районах Андів, на висоті 500-1800 метрів. Плантації коки є також в Індонезії, острові Ява, Суматрі. Уживання листів чагарника кока отримало широке розповсюдження серед корінних жителів уже 3000 років тому. Уперше кокаїн з листів кока синтезував австрійський аптекар Niemann у 1860 році.

Вид: кристалічний порошок.

Колір: білий, рідше різні відтінки, білого-до світло-коричневого. Упакування: у маленьких кількостях-у презервативах, у гумових кульках, пластичних мішечках. У великих кількостях - фользі і поліетиленових мішечках.

КРЕК

Крек отримують шляхом нагрівання суміші гідрохлориду кокаїну, бікарбонату натрію (харчової соди та води). Тістоподібна маса, яка отримується в результаті змішування компонентів, розрізається на шматочки, які випікаються в мікрохвильовій печі, після чого охолоджується.

Вид: грудки.Колір: сфітло – коричневий.

Фольга, поліетиленові мішечки, презервативи.

КХЕТ

Кхет: наркотична речовина рослинного походження. Росте у певних кліматичних умовах у Йємені, Мадагаскарі, Ефіопії. Стимулюючу дію викликає алкалоїд сhаtіе. На думку фахівців, однак, поширення в країнах Європи в найближчому майбутньому не очікується через труднощі перевезення.

Вид: свіжозібрані листя.Колір: зелений.

АМФЕТАМІН

Синтезували амфетамін у 1910 р. З 1930 року застосовували в медицині, Під час II Світової війни основним споживачем була армія через стимулюючу дію на організм. Після II Світової війни почали вживати як наркотик. У США наркоманів, що вживають амфетамін називають "божевільні швидкості" через агресивний образ їхнього життя.

Амфетамін: синтетичний засіб, стимулятор нервової системи.Вид: таблетки, порошок, розчини.

Колір: білий, світло-коричневий, жовтий.

Упакування: фольга, папір, картонні коробочки, скляні ємності.

4. Місця приховування наркотичних засобів при переміщенні їх через митний кордон України.

 1. Переміщення предметів контрабанди громадянами.

Переміщення предметів контрабанди в супроводжуваному та несупроводжуваному багажі. Предмети контрабанди можуть переміщуватись під застібками-блискавками в складках сумок, що розкладаються, під картонним дном сумок, в підвісному дні валіз; в кишенях предметів одягу в багажі або загорнуті в такі чи інші предмети; в банках, пакетах, коробках з харчами – в коробках цукерок, банках з кавою та варенням, блоках сигарет тощо; серед косметичних засобів або всередині упаковок з ними, в тюбиках з-під зубної пасти, крему для гоління і т.п.

Переміщення предметів контрабанди безпосередньо на пасажирі – в предметах одягу або взуття, що не перероблялися (в кишенях, під підкладкою, в шкарпетках тощо); в спеціально приготовлених місцях в одягу або взутті (спеціально підшиті непомітні кишені або предмети вшиваються в одяг, в порожнині каблука тощо), під перукою, у гіпсових пов’язках, у порожнинах протезів тощо.

Можливе також переміщення предметів контрабанди в різний спосіб прикріплених до частин тіла (приклеєні медичним пластиром, скотчом, бинтом тощо), а також в тілі з використанням природних отворів тіла (ротової порожнини, анального отвору, піхви), шляхом ковтання переміщуваних предметів, шляхом зашивання під шкіру.

Непоодинокі випадки використання для незаконного переміщення наркотиків також дітей, що прямують з контрабандистами. При цьому наркотики переміщуються: • у пелюшках,

 • прикріпленими до тіла дітей,

 • у одязі дітей,

 • в іграшках,

 • у дитячій колясці.

Переміщення предметів контрабанди у вантажах та транспортних засобах.

Для переміщення предметів контрабанди в автотранспортних засобах використовують: • деталі крісла водія,

 • порожнину за панеллю приладів,

 • колонку керма,

 • ущільнювач капота двигуна,

 • порожнини дверей,

 • декоративну обшивку задньої стінки та стелі кабіни,

 • бензобак

 • фари

 • акумулятор

 • радіатор

 • газові установки

 • бачки для рідин

 • пустоти воздуховодів

 • крила автомобіля, бампера

 • у вантажних автомобілях: цистерни, бак для дизпалива, води, інструментальні шухляди, під вантажем, у вантажі

 • запасні колеса та ін.

Основними місцями приховування предметів контрабанди в поїздах є:

 • ящик з інвентарем у службовому купе,

 • міжстелевий простір в коридорі вагона та купе, що закривається люком із спеціальним замком,

 • повітропроводи у неробочому тамбурі вагона,

 • підвагонні високовольтні ящики,

 • бункери для вугілля,

 • тамбури,

 • вмикачі,

 • моторний відсік,

 • акумуляторна шухляда та ін.

Варто відмітити, що на залізничні перевезення припадає досить великий відсоток контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. З метою уникнути відповідальності тут переважно використовується “безгосподарчий” метод контрабанди наркотиків при чому використовуються технологічні порожнини, ємності для вугілля, акумуляторні ящики, вентиляційні люки тощо.

При перевезеннях предметів контрабанди на судах найчастіше використовуваними місцями є місця загального користування: в каютах для членів екіпажу (під плінтусом, серед особистих речей, за дзеркалами, під настилом стінних шаф, під подушками диванів, навколо ілюмінаторів тощо), в пилососах, телевізорах, інших побутових приладах.

При переміщенні предметів контрабанди в літаках контрабандисти використовують крісла пасажирів, в тому числі попільнички у підлокітниках, килимові покриття під кріслами пасажирів та в проході між ними, плафони ламп освітлення, відділення для особистих речей членів екіпажу, для кисневих масок, аптечки та інше.

Використання поштових відправлень для незаконного переміщення наркотиків.

Результати роботи митних органів України та зарубіжних країн, правоохоронних органів вказують на збільшення випадків незаконного пересилання наркотиків з використанням міжнародних поштових відправлень.

«Привабливість» поштових каналів контрабанди наркотиків пояснюється, тим що при відносно швидкому проходженні відправлень від адресата до отримувача, наявні обставини, які зумовлюють можливість уникнення відповідальності осіб, причетних до контрабанди : • можливість пересилання МПВ на адреси «підставних» осіб;

 • відсутність відправника чи отримувача під час здійснення митного контролю:

 • серйозні труднощі в роботі правоохоронних органів щодо збору доказів у випадку виявлення злочину, встановлення умислу на незаконне пересилання, причетність до злочину отримувача і т.д.

До найбільш часто використовуваних місць приховування наркотиків при пересиланні у міжнародних поштових відправленнях можна віднести:

- спеціальні схованки у посилках, бандеролях;

- серед скручених чи складених періодичних виданнях (газети,

журнали);

- металеві банки з консервами;

- різні сувеніри, дитячі іграшки;

- предмети косметики;

- поштові марки, окремі елементи наркотику.5. Контрольовані поставки

Контрольована поставка – це комплекс оперативно-розшукових та інших заходів, що проводяться митними та іншими державними органами (підрозділами), які мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність, при яких партія наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, що незаконно переміщується або така, що викликає підозру і про яку стало відомо правоохоронним органам, допускається під контролем і оперативним наглядом цих органів до ввезення в Україну, вивезення з України або транзиту через її територію.Можуть проводитися такі види контрольованих поставок:

 1. за видами отриманої інформації:

 • внутрішні (які проводяться на території України);

 • зовнішні (здійснюються на території декількох держав у відповідності з порядком, встановленим міжнародними договорами);

 1. за територіальними ознаками:

 • не зв’язані з перетином державного кордону України;

 • пов’язані з вивезенням з України;

 • пов’язані з ввезенням в Україну;

 • пов’язані з транзитним переміщенням через територію України;

3) за способами переміщення:

 • в контейнерах, спеціальних ємностях, в окремо слідуючих багажах;

 • в особистих речах, з використанням природних порожнин людини;

 • в поштових відправленнях;

 • з використанням інших способів.

Контрольована поставка передбачена законодавством України. Зокрема, ст. 456 Митного кодексу України та ст. 4 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними». Більш детальніше проведення контрольованої поставки регламентується Інструкцією “Про порядок проведення контрольованої поставки наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів”, затвердженою наказом Держмиткому, МВС, СБУ та Держкомкордону України від 14.08.95 року.

Рішення про використання методу контрольованої поставки в системі митних органів України приймаються ДМСУ.

Метод контрольованих поставок відіграє велику роль при боротьбі з контрабандою наркотичних засобів. За допомогою нього є можливість розкривати діяльність цілих злочинних угрупувань. Але це можливо тільки при чіткій і злагодженій діяльності органів, які беруть участь у проведені таких операцій при повній їх взаємодії.

Немає сенсу витрачати кошти на проведення контрольованої поставки, якщо єдиним її результатом буде вилучення наркотиків та арешт кур'єра у країні призначення, а не у країні, де на самому початку були виявлені наркотики. Тому кожен факт виявлення наркотиків повинен розглядатися конкретно.

Каталог: metcab -> plans -> files
files -> Конфліктні ситуації та шляхи їх розв’язання план
files -> Закон України від 06. 09. 2005р. №2805-iv "Про Дисциплінарний статут митної служби України". Закон України від 17 травня 2012 року n 4722-vi «Про правила етичної поведінки»
files -> Т е м а: Застосування системи управління ризиками при здійсненні митного контролю товарів І транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України. План
files -> Тема: Митні формальності при переміщенні товарів через митний кордон України різними видами транспорту План
files -> Постанова Пленуму Верховного Суду України від 03. 06. 05 р. №8 "Про судову практику в справах про контрабанду та порушення митних правил"
files -> Положення щодо здійснення державного контролю нехарчової продукції. Порядок здійснення державного контролю нехарчової продукції. Література
files -> Закон, від 01. 06. 2000, №1775-iii "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
files -> Тема: Порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа План
files -> Кодекс митний, від 13. 03. 2012, №4495-vi "Митний кодекс України", ст. 257-261, 263, 265-267, 335

Скачати 248.51 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка