Бориспільська центральна міська бібілотека григорій Сковорода: шлях мудрецяСкачати 117.13 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір117.13 Kb.
БОРИСПІЛЬСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА БІБІЛОТЕКА
Григорій Сковорода: шлях мудреця
до 290 – річчя від дня народження

(1722-1794)

Бібліографічний покажчик

м.Бориспіль

2012 р.Григорій Савич Сковорода — найвидатніша постать у культурному й літературному житті України XVIII ст. Великий народний мислитель, просвітитель і письменник, він у своїх творах розвивав цілий комплекс ідей, актуальних для свого часу, виражав передові погляди українського громадянства. Його багатогранна філософська й літературна творчість — це остання ланка в перехідному періоді від давньої української літератури до нової.
Г. Сковорода був всебічно обдарованою людиною — філософом-мислителем, письменником, педагогом, музикантом, знавцем античності й середньовіччя, володів кількома мовами—латинською, старогрецькою, староєврейською, польською, німецькою, російською. Він постійно вчився, поглиблював свої знання, передаючи їх одночасно іншим — учням, близьким знайомим, випадковим слухачам. Мандруючи Україною і світами, він цікавився життям, звичаями, мистецтвом, віруваннями інших народів, вкраплював у свої твори враження від спостереженого й почутого.

Григорій Сковорода народився в сотенному містечку Чорнухи Лубенського полку, що нині на Полтавщині, у небагатій козацькій родині. Після здобуття початкової освіти в сільській школі, з 1734 року (Григорію 12) навчався у Києво-Могилянській академії. Його навчання в Академії, з перервами, тривало до 1753-го. Її бібліотека стала для нього джерелом знань. У навчанні був перший, і всі найкращі похвали належали йому. Протягом навчання в Академії вивчив латинськугрецьку, церковнослов'янську, польську, німецьку й інші мови, ознайомився з творами багатьох філософів та письменників, від античних до йому сучасних. У 1741 році Григорія забрали до Петербурга для співу впридворній капелі, звідки він повернувся у 1744-му. Згодом, в 17451750 роках, Сковорода їде до Європи: спершу до Угорщинив складі царської місії під проводом Ф. Вишневського, далі — до Словаччини (Братислава) й Австрії (Відень). Перебування Сковороди в Італії, Німеччині й Польщі не підтверджено документами[1]. Після мандрівки він повернувся в Україну, працював професором у Переяславі, в Харкові, приватно перекладав Плутарха, писав свої твори. Саме в цей час мислитель зустрічає одного з найвідданіших учнів, Михайла Ковалинського, який після смерті вчителя написав його біографію, докладну, ґрунтовну, на яку посилалися й посилаються всі дослідники творчості великого мудреця. Саме в листах до нього Григорій Савич висловлював найважливіші ідеї, що згодом ставали основою філософських трактатів. Про стиль його життя з харківського періоду його перший біограф пише: «Уставав дуже рано, їв раз на день, без м'яса і риби, був завжди веселий, сильний, рухливий, з усього задоволений, до всіх добрий, усім готовий послужити. Поважав і любив добрих людей без різниці їх стану, навідувався до хворих, розважав сумних, ділився останнім з тим, хто нічого не мав». («Житіє Сковороди»).

Під кінець 70-х років XVIII ст., після різних конфліктів з владою, Григорій Сковорода обрав зовсім новий і незнаний до того стиль життя, а саме — мандрівку. І ця мандрівка тривала до самої смерті, майже тридцять років. Була вона повна пригод, оповита переказами й легендами. У ній ніколи не розлучався філософ із Біблією, сопілкою або флейтою і своїми писаннями. Слава про нього йшла всюди, і кожний, чи то пан, чи селянин хотів його побачити й почути. Тож аудиторія його була дуже численна і різнорідна, і всі розуміли його — речника великої правди.

Слава про Сковороду йшла так далеко, що про нього довідалась і цариця Катерина II, і забажала його побачити. Через свого поручника Потьомкіна вона послала Сковороді запрошення переселитись з України в Петербург. Посланець цариці застав Сковороду на краю дороги, де він відпочивав і грав на флейті, а недалеко нього паслась вівця того господаря, в якого філософ затримався.

Посланець передав йому запрошення цариці, але Сковорода, просто й спокійно дивлячись в очі посланцеві, заявив: «Скажіть цариці, що я не покину України — мені дудка й вівця дорожчі царського вінця».

Приятель і життєписець Сковороди Ковалинський теж засвідчував:«

Коли писав Сковорода для свого краю, то і вживав деколи української мови та правопису, вживаного в українському виговорі. Він любив завжди свою природжену мову. Дуже любив свій рідний край, свою любу Україну й коли відлучався за її межі, обов’язково прагнув скоріше туди повернутися і бажав там померти. Він висловлює це в багатьох місцях своїх творів. «Всяк должен узнать свой народ і в народі себе».

 »

Помер 9 листопада 1794 року в селі Пан-Іванівка (зараз Сковородинівка) Золочевського району Харківської області.Україна. Верховна Рада. Про відзначення 290-річчя з дня народження Григорія Сковороди : постанова … від 8 лютого 2012 року №4358-VІ // ВВРУ. – 2012. - №36. – ст. 431

Видатний філософ-гуманіст


 1. Горський В.С. Філософія Григорія Сковороди // Історія української філософії: навч. посіб. – 4-те доп. вид . / В.С.Горський. – К.: Наук. думка, 2001. – С.101-125

Цей навчальний посібник створено на основі курсу лекцій з історії національної філософії. В ньому характеризуються головні етапи розвитку філософської думки України.

 1. Демчик Л. Філософія серця геніального мислителя / Леся Демчик // Порадниця. – 2012. – 29 листоп. (№48). – С.2

 2. Іщенко В. Щастя – всередині тебе / віктор Іщенко // Дніпро. - 2012. - №12. – С.134-136

 3. Нічик В.М. Філософія Григорія Сковороди / В.М.Нічик, А.В.Романець // Історія філософії України: підручник. – К.: Либідь, 1994. – С.167-195

У підручнику послідовно викладаються етапи розвитку і функціонування в систем

і національної духовної культури філософської думки українського народу. Окремі

розділи присвячені визначним мислителям минулого, які уособлювали суттєві

періоди розвитку вітчизняної філософської думки, зокрема Григорій Сковорода 1. Огородник І.В. Україна і просвітництво. Філософія Г.Сковороди //Історія філософської думки в Україні: курс лекцій: навч. посіб. / І.В.Огородник, В.В.Огородник. – К.: Вища шк., 1999. – С.251-265. – Бібліогр.: с.263-264

Викладено один з найперших систематизованих курсів історії філософської думки в Україні від її зародження до ХХ ст. Основну увагу приділено тим мислителям, які одстоювали загальнолюдські цінності в контексті розвитку національної духовної культури.

 1. Редько М.П. Видатний філософ-гуманіст / М.П.Редько. – К.: Знання, 1972. – 47 с.

У брошурі віисвілюється творчий шлях і основні риси світогляду видатного українського філософа – гуманіста ХVІІІ ст. Григорія Савича Сковороди.

 1. Табачников И.А. Григорій Сковорода / И.А.Табачников. – М.: Мысль, 1972. – 207 с. – ( Мыслители прошлого)

В книзі дається короткий біографічний аналіз філософських і соціологічних поглядів видатного українського мислителя Г.Сковороди.

 1. Ушкалов Л.В. Нариси з філософії Григорія сковороди / Л.В.Ушкалов, О.В.Марченко. – Х.: Основа, 1993. – 152 с.

У монографії досліджуються засновкові моменти ідеології Г.С.Сковороди, а також форми її іконічного існування на тлі поступу європейської філософської традиції іфд античності до бароко.

 1. Чижевський Д. Філософія Г.С.Сковороди / Дмитро Чижевський. – Х.: Прапор, 2004. – 272 с.

Одна з навідоміших праць українського вченого. У книзі досліджуються засади сковородинської метафізики, антропології, гносеології, етики.

Шляхами Григорія Сковороди


 1. Галаур С. Муравським шляхом у Сковородинівку / Сергій Галаур // Уряд. кур’єр. – 2010. – 3 груд. (№227). – С.11

 2. Дацюк М. «Світ ловив мене, а я осідлав його» / М.Дацюк // Ринок. Бориспіль. – 2009. – 15 січ. – С.14

 3. Завгородня Н. Інтерактивна подорож до щастя / Наталка Завгородня // Літ. Україна. – 2011. – 14 квіт. (№15). – С.14

 4. Карпець Я. Слідами мандрівного філософа / Ярослав Карпець // Сіл. вісті. – 2012. – 27 січ. (№12). – С.5

 5. Крушинський А. Мандрівник, мудрець, байкар, поет / Андрій Крушинський // Вісн. книжк. палати. – 2008. - №1. – С.46-47

 6. Ларіонов П. Із мандрів шляхами Сковороди / Павло Ларіонов // Уряд. кур’єр. – 2012. – 23 жовт. (№193). – С.5

 7. Манженко В. Над Сковородинівкою – Божа благодать : [ музей Г.Сковороди] / Валерій Манженко // Літ. Україна. – 2012. – 7 черв. (№23). – С.8

 8. Матвієнко М. «Ми створимо світ кращий. Ми створимо день веселіший» / Марія Матвієнко // Літ. Україна. – 2012. – 29 листоп. (№46)

 9. Махінчук М. Дорогами Григорія Сковороди мандрує публіцист Володимир Стадниченко в новій книзі «Садівник щастя» / Микола Махінчук // Голос України. – 2012. – 6 жовт. (№188). – С.22

 10. Микицей М. Сліпуче коло провокаційного прочитання : [ апокриф мандрів Григорія Сковороди] / Марія Микицей // Літ. Україна. – 2012. – 31 трав. (№22). – С.12

 11. Стежками Григорія Сковороди // Київщина регіональна. – 2012. – 17 лют. (№6). – С.10-11

 12. Танана Р. Сковородинськими шляхами Слобожанщини / Раїса Танана // Слово просвіти. – 2012. – 29 листоп. – 5 груд. (№48). – С.12

 13. Федчук Н. Шляхами Григорія Сковороди / Наталя Федчук // Дивослово. – 2008. - №9. – С.21-25

 14. Цибулько Л. «Всякому городу нрав и права, всякий имеет свой ум голова…»: найвідоміший вірш Сковороди народився в Переяславі / Людмила Цибулько // Вісті Київщини. – 2011. – 17 листоп. (№32). – С.5. – (Маловідома Київщина)Вшанування пам’яті Г.Сковороди


 1. Войцехівський Б. Нам треба мудрості Сковороди / Борис Войцехівський // Уряд. кур’єр. – 2012. – 7 груд. (№226). – С.11

 2. Гринь Т. Музей Любомудра на його Батьківщині / Тетяна Гринь // Дивослово. – 2010. - №9. – С.62-63

 3. Дуб Григорія Сковороди // Літ. Україна. – 2012. – 29 берез. (№13). – С.13

 4. Костюченко В. Григорій Сковорода – філософ, письменник, учитель, музикант, співець / Валентина Костюченко // Дивослово. – 2012. - №11. – С.11-13

 5. «Невловимий» філософ // Шк. б-ка. – 2012. - №21-22. – С.8-10

 6. Олійник Б. Нам треба провести сковородинізацію всієї України : [ розмова з поетом-академіком, лауреатом Шевченківської премії, Героєм України Борисом Олійником / розмов. Володимир Ушкалов] // Слово просвіти. – 2012. – 29 листоп. – 5 груд. (№48). – С.10-11

 7. Панчук Л. «Пізнаєш істину – ввійде тоді у кров твою сонце» / Любов Панчук // Дивослово. – 2008. - №10. – С.21-23

 8. Родіоненко Т. Сковородинівські мотиви у творчості Марії Буряк / Тетяна Родіоненко // Наша Берегиня. – 2012. - №2. – С.6-7

 9. Сандига О. Премії імені Григорія Сковороди – 20 років / Олеся Сандига // Слово просвіти. – 2012. – 5-11 січ.(№1). – С.13

 10. Скрутень І. Повернення Григорія Сковороди / Ігор Скрутень // Віче. – 2012. - №8. – С.70-71

 11. Тимошик М. Долучитися серцем до титана духу: до виходу в світ книги Володимира Стадниченка «Садівник щастя: Сковорода як дзеркало України» / Микола Тимошик // Культура і життя. – 2012. – 23 листоп. (№47). – С.13

 12. Тисячна Н. «Від Сковороди до Сковороди: 290 років від дня народження»: за програмою Форуму видавців – фестиваль, присвячений письменнику / Надія Тисячна // День. – 2012. – 10-11 серп. (№140-141). – С.23

 13. Шевчук Т. Григорій Сковорода: шлях мудреця / Тетяна Шевчук // Дивослово. – 2011. - №1. – С.29-32

 14. Шевчук Т. Музичний код творчості Григорія Сковороди / Тетяна Шевчук // Сл. і час. – 2011. - №5. – С.24-35

 15. Шокало О. Джерело щастя людини й народу / Олександр Шокало // Слово просвіти. – 2011. – 28 квіт. – 4 трав. (№17). – С.10


Творчий спадок


 1. Бондар-Терещенко І. Усі кути Сковороди: у романі Володимира Єшкілєва українською історією рухають таємні сили / Ігор Бондар-Терещенко // Україна молода. – 2012. – 27 черв. (№92). – С.13

 2. Гажаман Н. Українські письменники – герої художніх творів: Григорій Савич Сковорода (1722-1794) / Н.Гажаман // Шк. б-ка. – 2011. - №4. – С.40-42

 3. Ушкалов В. Байки Григорія Сковороди / Валентина Ушкалов // Дивослово. – 2011. - №10. – С.24-28

 4. Костюченко В. Руссо і Сковорода / Віктор Костюченко // Слово просвіти. – 2012. – 21-27 черв. (№25). – С.12-13 1. Ситченко А. Григорій Сковорода. Байки Харківські / Анатолій Ситченко // Укр. л-ра. загальноосвіт. шк. – 2009. - №9. – С.24-27

 2. Сковорода Г. Твори у двох томах / Григорій Сковорода. – К.: АТ «Обереги», 1994

До двохтомника творів увійшли поезії, байки, притчі, філософські трактати й діалоги, переклади й листи видатного українського письменника-гуманіста, філософа і мислителя, просвітителя і педагога, предтечі нового українського письменства. Написані книжною староукраїнською мовою і вперше повністю перекладені на нову українську літературну мову.

 1. Ушкалов Л. Далеке близьке: Сковорода й Нансен / Леонід Ушкалов // Україна молода. – 2012. – 22 берез. (№43). – С.12

 2. Шевчук Т. Барокова парадигма творчості Григорія Сковороди / Тетяна Шевчук // Дивослово. – 2011. - №11. – С.48-52


Перелік періодичних видань, матеріали

з яких включено до покажчика


 1. Вісник книжкової палати

 2. Вісті Київщини

 3. Голос України

 4. День

 5. Дивослово

 6. Київщина регіональна

 7. Культура і життя

 8. Літературна Україна

 9. Наша Берегиня

 10. Порадниця

 11. Ринок. Бориспіль

 12. Сільські вісті

 13. Слово і час

 14. Слово просвіти

 15. Україна молода.

 16. Українська література в загальноосвітній школі

 17. Урядовий кур’єр

 18. Шкільна бібліотекаАлфавітний покажчик 1. Богдан – Терещенко І. 7

 2. Буряк М. 6

 3. Войцехівський Б. 6

 4. Гажаман Н. 7

 5. Галаур С. 5

 6. Горський В.С. 4

 7. Гринь Т. 6

 8. Дацюк М. 5

 9. Демчик Л. 4

 10. Єшкілєв В. 7

 11. Завгородня Н. 5

 12. Іщенко В. 4

 13. Карпець Я. 5

 14. Костюченко В. 6,7

 15. Крушинський А. 5

 16. Ларіонов Л. 5

 17. Манженко В. 5

 18. Марченко О.В. 4

 19. Матвієнко М. 5

 20. Махінчук М. 5

 21. Микицей М. 5

 22. Нічок В.М. 4

 23. Огородник В.В. 4

 24. Огородник І.В. 4

 25. Олійник Б. 6

 26. Панчук Л. 6

 27. Редько М.П. 4

 28. Родіоненко Т. 6

 29. Романець А.В. 4

 30. Руссо 7

 31. Сандига Л. 6

 32. Ситченко А. 7

 33. Сковорода Г.С. 2-7

 34. Скрутень І. 6

 35. Стадниченко В. 5,6

 36. Табачников І.О. 4

 37. Танана Р. 5

 38. Тимошик М. 6

 39. Тисячна Н. 6

 40. Ушкалов В. 6,7

 41. Ушкалов Л.В. 4,7

 42. Федчук Н. 5

 43. Цибулько Л. 5

 44. Чижевський Д. 4

 45. Шевчук Т. 6,7

 46. Шокало О. 6
ЗМІСТ


1

Видатний філософ - гуманіст

стор. 4

2

Шляхами Григорія Сковороди

стор. 5

3

Вшанування пам’яті Г.Сковороди

стор. 6

4

Творчий спадок

стор. 7

5

Перелік періодичний видань

стор. 8

6

Алфавітний покажчик

стор. 9

Укладач Шевченко О.Л.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка